Vindmøllebakken 5

Vindmøllebakken 5 

Vindmøllebakken 5 br. nr. 1915 – 147 m2 stor tomt.

206

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Huseiere Vindmøllebakken 5
1891 John Gabrielsen
1912- 1922-Sven Svensen
1933- B. S. Svensen
1942- Alf Trygve Thelin, selger til
1942- Anna Maria Thelin
1954-1966- Olav Rudi
1996- Terje Årnes og Anette Reke selger til
1996- Kåre Terje Vatland

Opplysningene om folk er funnet i Stavanger Byarkivs folketellinger. De går fra 1894 til 1916. Alderen på folk er fra første året jeg har funnet de i tellingene. Dessuten har jeg brukt folketellingene fra 1865-1875-1885-1900-1910 og 1920. Jeg har tatt med alle familiemedlemmer jeg har funnet, dessuten yrke. De fleste flyttet ofte, så derfor ser en at mange bodde i nabolaget her på Møllehauen. Fra kirkebøkene har jeg tatt med de som har hatt adresse i området, enten ved dåp, vielse eller død.

1885- 1895- 1906- Vindmøllebakken 5
John Gabrielsen, 60 år, f. 11-12-1839, Bakke, Bødker, Strømstenens værft, sjøhusformand og bødker ved vareoplagsted.
Elisabeth Olsdtr. F. 17-11-1841, 58 år, enke i 1902, huseier i 1903, 1904-1905, død 1905
Ole Severin, f. 23-10-1871
Ane Marie, 19 år, f.14-1-1876
Gabriel Torinius, 17 år, f. 9-1-1878
Emanuel Martinius, 19 år, f. 28-12-1879, løsarbeider
Jensine Elvine, 17 år, f. 30-8-1882, hanske syerske hos Olsen i 1902-1905
Lava Ommundsen, 24 år, sypige, ugift.
1905 død Enke Elisabeth Gabrielsen, 64 år gammel. Efterlater seg 2 myndige barn Ole Severin og Emil i Amerika og 3 myndige og tilstedeværende barn, Gabriel, Marie og Jensine. Familien bodde i Pedersgata 80 i 1875.

1906 Vindmøllebakken 5
Elisabeth Gabrielsen, 63 år, enke, død 1906
Jensine, 22 år, handskesyerske.

1885 Vindmøllebakken 5
Kristian Ebendonner?, f. 6-2-1858, Hannover, søfarende på reise.
Thea Larsdtr, f. 3-1-1864, hustru

1885 Vindmøllebakken 5
Neils A. Svendsen, f. 12-4-1832, solle sogn, skomager
Olena Hansdtr. F. 6-4-1834, Høiland, hustru
Amalie Neilsdtr, f. 3-2-1868, Sole
Lava Neilsdtr, f. 4-5-1873, Sole
Hartvig, Neilsen, f. 24-6-1878, Sole

1891 Vindmøllebakken 5
Ole Larsen Nøkling, f. 1847, Nøkling, Bømlo, jægteskipper
Ane Bertine Larsen, f. 1845, Askvold
Laura Bertine Larsen. F. 1875
Jonas Albert Larsen, f. 1879,
Emma Katrine Larsen, f. 1881
Olaf Andreas Larsen, f. 1883
Familien bodde i Pedersgata 96 i 1885 og i Vindmøllebakken 12a .
I 1900 bodde familien i Vindmøllebakken 11 og brukte Nøkling som etternavn. Ole mønstret på «Elverhøi» 5-6-1881og mønstret av i 1883. Båten gikk på Stavanger – Finland. I 1882 mønstret han på «Ørvar-Odd» som gikk på Stavanger – Sorokka – Hamburg.

1897 og så i 1907-1908- Vindmøllebakken 5
Ole Helgesen, 33 år, fyrbøder, i land i Amerika, intet sendt hjem, i fjor i Brattebergg. 10
Marie, 29 år, arbeiderske, frihandler
Paul, 10 år, f. 1896
Johanne, 7 år, 1899
Karoline, 6 år, f. 1900
John, 3 år, f. 1903
Ole, 2 år. f. 1904
Familien bodde i N. Banegt. 12a i 1900, den adressen er blandet med Vindmøllebakken 12a.
Innen 1910 var de flyttet til Erfjordsgata 43.

1900 Vindmøllebakken 5
Rakel Hanssen, f. 1857, enke, herm.arb.
Andreas, f. 1881, fyrbøder paa dampskib
Peter, f. 1887, boy på handelsskib
Anton, f.

1899-1900-1901-1902-1903 Vindmøllebakken 5
Karen Jensen, 39 år, f. 1860, Jelsa, ugift, handlende, Karen meldte seg ut av statskirken i 1899, uten å melde seg inn i et annet kirkesamfunn. Fordi hun var uenig med prestene.
Randi Jensen, 77 år, f. 1822, Jelsa, enke
Rasin Birkeland, 18 år, f. 1882, blikslager, Bjelland

1903-1904-1905-1906 Vindmøllebakken 5
Laura Olsen, 25 år, arbeiderske
Emely, 1 år

1903 Martha Løining, 30 år, arbeiderske

1904- Mathilde Olsen, 23 fabrikp. I Amerika i 1905

1904- Vindmøllebakken 5
Johanne Fredriksen, 30 år, f. 1873, manden rømte i fjor fra hende, har intet hørt fra ham siden
Magnus, 7 år, f. 1896
Gudrun, 5 år, 1899
Andrea, 2 år
Mons Tørresen, 19 år, støberiet
Johanne var gift med Vilhelm Fredriksen, f. 1876, Lindaas

1905-1906-1907 Vindmøllebakken 5
Kornelius Johnsen, 39 år, handelsbetj.
Anna, 37 år, handelsborgerskap
Arne Mandius, 5 år
Agathe, 3 år
Laurits Johan, 1 år
Cornelius, ½ år

1908- Vindmøllebakken 5
Asbjørn Hobbestad, 27 år, blikslager
Malene. 23 år
Elisa, 2 år

1910-1910*1911-1912- Vindmøllebakken 5
Johan Johannesen, f. 22-3-1883, Bergen, murersvend
Gurine, f. 18-5-1879, Sand
Alf, f. 21-6-1905
Pitter, f. 4-2-1904
Sigrid, f. 30-5-1910
Aslaug, f. 30-5-1910
(1912 huset er solgt til Svendsen)

1910*1911- Vindmøllebakken 5
Bertha Svendsen, f. 2-5-1875, Erfjord, hermetikarbeider, ugift.
Osvald E. Svendsen, f. 2-4-1902
Edvarda, 2 år

1910*1911 Vindmøllebakken 5
Hjalmar Wilhelmsen, f. 4-10-1886, Erfjord, stereotypør ved bladtrykkeriet
Thora Torbjørnsen, f. 26-4-1886
Arthur Fredrik, f. 3-5-1907
Harald Østen, f. 23-12-1908
Fritz Wilhelm f. 8-9-1910

Familien bodde også i Vindmøllebakken 3 men flyttet senere til Nedre Strandgate 62 og fikk 5 barn til der.

1910-1911-1912 Gustav Hedberg, 1924-1925-1930-1931-1934- Vindmøllebakken 5

Gustav Hedberg, f. 1862, Trondheim, Støber v. støberiet. har to barn som han betaler for 1911,

1912- Vindmøllebakken 5
Henrik Bjerke, 19 år, støberiet
Andreas Djøseland, 21 år, smed
Gurine Nilsen, 45 år, gift med slagter Norland, der bor et andet sted
Ingeborg Olsen, 80 år, før Grænsestensgt. 6

1913-1914-1915-1916—1920* Vindmøllebakken 5
Sven Svendsen, f. 27-2-1861, 49 år, huseier, hermetikarb. Før Nymansgt. 59
Bertha Ingebretsdtr. f, 12-6-1873, Varhaug, 42 år
Signe, f. 13-4-1909, 3 år
John, f. 11-9-1910
Ida, 2 år

1913- Vindmøllebakken 5
Karoline Hansen, 68 år, f. 6-6-1843, enke, fattigund. Kr. 5 pr. mnd, for øvrig underh. av sønnen
Hakon, 42 år, f. 17-4-1870, løsarbeider

1913-1914 Vindmøllebakken 5
Rakel Serigstad, 39 år, f. 3-4-1873, Strand, enke, fabrikarb. Tidligere strygerske
Magnus Magnussen, 23 år, fisker, garn og dorgefiske, før Pedersgt. 109/110.
Randi, 15 år, f. 5-6-1898-
Klara, 13 år, f. 23-2-1897
Tonny/Fanny, 11 år, 7-2-1903
Osvald, 7 år, 1905
Thorleif, 4 år f. 28-3-1908, død 5-6-1934, 25 år gammel
Rupert, død 16-7-1910, 7 uger gammel.
Arthur Emil, f. 1913, far: Magnus Magnussen, ungkar.

1914- Vindmøllebakken 5
Johan Hauan, 39 år, f. 24-7-1884, støberiarb. Død 24-6-1921, 47 år gammel, Før Nymansv. 120
Mathilde, 38 år, f. 6-3-1885, Sokendal
Anna, 9 år, f. 2-4-1904
Olav, død 23-3-1906, 8 dager gammel
Jenny, 7 år, f. 23-6-1907
Olaf, 5 år, f. 18-10-1908
Alf Haaland, 17 år, f. 28-5-1896, deksgut
De bodde i Støberigata 21 i 1910.

1914 -1915-1916-1917-1918- se og hus nr 12a Vindmøllebakken 5
Wilhelm Baardsen, 36 år, f. 23-2-1878, skipper, skøitefører, eier Alken.
Ingeborg, 35 år, f. 16-4-1879, Herø, død 25-1-1958, 79 år gammel
Oskar, 10 årf. 30-1-1904, Herø
Henry, 8 årf. 11-7-1906, Herø
Borghild, 7 år, f. 16-4-1907, Herø
Halvor, 5 år, f. 20-1-1909
Liva, 3 år
Wilhelm Ingolf, ½ år gammel. Død 26-3-1914
Ingeborg, ½ år i 1815
Wilhelm, f. 1918

1915- Vindmøllebakken 5
Abraham Abrahamsen, 70 år, f. 27-10-1845, stenpukker, før Mellomgt. 17a
Karen, 62 år, f. 24-4-1846
Anna, f. 5-2-1891
Sven, 20 år,f. 14-9-1895 kjører
Familien bodde i Lervik 28 i 1910.

1915-1916-1917-1918-1921- Vindmøllebakken 5
Ola Dahl, 60 år, fabrikarb.
Martha, 66 år

1916- Anna Olsen, 25 år, Flekkefjord, fabrikpike

1918 Vindmøllebakken 5
Ester Hovland Jensen, pike, f. 1895
Haakonsen, ungkar
Herman Emil, f. 1918.

1920* Vindmøllebakken 5
Lars Idland, f. 19-1-1845, fyrbøder
Svendine, f. 22-9-1858

1920* Casper Hertervig, f. 21-1-1873, herm.arb.

1942-1954 Vindmøllebakken 5
Arne Løksen, f. 1917, Oslo, død 22-10-2002, 85 år gammel, elektromontør.
Anna Marie Thelin, f. 14-12-1921, død 25-1-2008, 87 år gammel
Arne Henry, f. 1945, død 18-8-2019, 74 år gammel.

De flyttet til Nedre Blåsenborg

1954-1965 Vindmøllebakken 5
Gustav Rudi, pensj. f. 13-5-1883, Oddernes, død 6-2-1965, 82 år gammel, —-1955-1961-
Margit Rudi, f. Sørensen, død 19-8-1954

1954-1976 Vindmøllebakken 5
Olav Rudi, f. 22-6-1915, steinarb. død 1-10-1976, 61 år gammel.
Elsa J. Rudi, f. Nilsen, f. 1916, død 30-6-1977, 61 år gammel-1961-1968-1971-
Kari, gift med Jan Årnes

Gustav og Olav Rudi bodde i Dokksm. 8 -1948

I Adressebøkene har jeg søkt på gateadresse og notert de som bodde i de forskjellige husene. Her finner en kun personer som har hatt en viss inntekt. De tok ikke med ektefelle eller barn uten inntekt. Hvis folk ikke ga beskjed om flytting kan det se ut som om de ble boende et sted i mange år etter de var flyttet. Derfor må vi ta årstallet med en viss skepsis. Jeg har søkt i bøkene fra 1917-1918-1921-1924-1925-1930-1931-1934-1940-1942-1943-1948-1961-1971.

  Vindmøllebakken 5

Svend Svendsen, herm.arb. 1914-1921-1924-1925-

Lars S. Idland, fab.arb, 1921-1924-

Johannes Larsen, fløtmann, 1925-1930-
Nils Nilsen, fab.arb. 1930-

Bjørn Broch, skibsbyg. 1931
Olene Broch, enke, 1931-1934-1940-1943-
Wilhelm Broch, 1931-1934-1940-1942-1943-

Bertha Svendsen, enke, 1931-1934-
Thomas A. Fosse, herm.arb. 1934-
Thorleif Loenard Fosse, kjører, 1934-

Halvar Haaheller, frukthandler, 1940-1942-1943-1948-

Alette Salvesen, herm.arb. 1940-1942-1943-1948-
Gudbjørg Salvesen, f. 5-4-1907, død 27-2-1999 fab.arb. 1940-1942-1943-1948-
Sally Salvesen, f. 17-3-1905, død 21-5-1962, herm,arb. 1940-1942-1943-1948- se
Pedersgata 108 og 140.

2020  Jan Aage Undset Vindmøllebakken 5

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net