Pedersgata nr. 050 Sverdrup Hanssen

Pedersgata 50

ATK 2008

Besøk på siden: 280

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

nr. 1824 – 198 m2 stor tomt.

Eiere: Eier Pedersgata 50
FRA TOMTEEIERFORENINGEN
1878 til Asser Gausel –
1916 fra enke Karen Gausel
1916 til John Kjølvik –
1925 Sverdrup Hanssen
1977 fra Sverdrup Hanssen til Thorleif Løge
1994 fra Thorleif Løge til Tor Løge
2000 fra Tor Løge til Privat finans investering
2004 fra Geir Meling og Bjarne Kåre Langeteig til Magne Christer Weholmen
2007 en andel fra Sindre Andre Sandvik til Beate Eikemo
All eiendomssovertakelse er ikke satt i avisen, dermed er dette ikke fullstendig.

Næringsvirksomhet: Pedersgata 50
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

1925 Sverdrup Hanssen 1978
# Firmaet ble grunnlagt 1919 av nåværende innehaver som blikk og kobberslagerverksted. I 1936 ble virksomheten utvidet til også å omfatte jernvareforretning med kjøkkenutstyr. Firmaet har egen eiendom.# Fra: Det norske næringsliv 1950.
Sverdrup Hanssen var i Pedersgata 82 før de flyttet hit i 1925. Her ble de værende i over 50 år.
Opplysninger fra adressebok i 1955: Reidar Espedal, Sverdrup Hansen & Co., jernv. og kjøkkenutstyr, blikkensl. (Sverdrup Hansen, Tore Erevik, og Thorleif Løge)
Firmaet flyttet til Haugesundsgata rundt 1978.

  1925

1980-1983 Pedersgatens Jern og Malervare
1983 Langeland og Fredriksen Byggmesterforretning
1984-1991 Stavanger Dykkersport

Folk i huset: Pedersgata 50
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.
1.
1. 1878-1916 Pedersgata 50
Assar Assarsen Gausel, f. 28-4-1836, Hetland, døde i 9-1-1911, 74 år gammel
Karen Tormodsdtr. Kolnes Hodne, f. 12-9-1842——-sygelig i 1912, enke, huseier
Adolf Christian, f. 27-8-1867 – g.m. Karen Jakoba
Inga Elisabeth Torgersen, f. 1870, tjenestetyende I 1891
Ingeborg, 22 år, tjenestepige 1894
Marie Torstensen, f. 1885, tjener i 1900
Serine, 18 år, tjener
Tobia, 16 år, tjener i 1904
Bertha, 18 år, tjener i 1905
Ingeborg, 16 år, tjener 1906 + 1907
Serine, 19 år var tjener i 1912
Assar bodde i Nedre Dalgaten 52 i 1875. Han eide det huset. Assar var modelsnedker ved Stavanger Støberi & Dok . Han arbeidet der til mars 1907, siden var han syg og arbeidsudyktig – i 1909 var han syg og sengeliggende. Når en kommer til 1910 så får en vite at han hadde Penger, og var forhenværende snedker på støberiet. Og nu intet arbeid. Assar var huseier, de bodde i 2. etage og hadde 3 værelser og kjøkken. I folketellingen for 1900 opplyses det : har haft mengen sykdom i familien. Manden har vært syg, konen altid syg og må holde pige.
Karen var sygelig i 1912. Hun hadde overtatt huset og sto som huseier. Assar må ha hatt en inntekt over 400 kr i året for konen fikk stemme ved kommunevalget i 1904. De hadde flere tjenestejenter gjennom årene.
Sønnen Adolf hadde giftet seg innen 1900, men bodde i samme huset. I 1910 hadde en husleie på kr. i året han bodde i 1. etasje. Se familie nr 18.

2. 1880 Pedersgata 50
Rasmus Rasmussen,
Karen Olsdtr.
Racin, f. 1866, konfirmert 1880
Kan dette være han som bodde i Pedersgata 35 i 1875

1865- 1875 Pedersgata 50
Rasmus Rasmussen, f. 1822, skomagersvend
Karen Kristine Olsdtr. F. 1824
Ane, f 1859
Knudine, f. 1862
Ole Martin, f. 1864
Rasin, f. 1865
Severin Kristiansen, f. 1845, rebslager ugift i 1865, men ble gift og bodde her i 1875. I 1873 var Rasmus fattiglem.

1.
3. 1882 Pedersgata 50
Mäller Møller Johanessen
Lovise Grov
Anders Bjørn Wähler Walher, f. 1866 Kautokeino? konfirmert 1882
Kan dette være familien til Adolph Johansen som bodde i Smedgt 10 i 1875 ?, eller i Møllegt. 76 i 1885.

4. 1885 Pedersgata 50
Bjørn, Enge, f. 1859, Etne, rørlegger Stavanger Støberi & Dok
Anne Bertine, f. 1862
Nils Castrup, f. 1885
Alle disse bodde I kjellaren I 1885 som en husholdning?
1.
5. 1885 Pedersgata 50
Simon Torgersen Oma, f. 1831, tømmermand
Christine Olsdtr. F. 1832 Haaland
Severin, f. 1857, rebslager
Kristian, f. 1864
Kirstin, f. 1865
Kristiana, f. 1869
Aleksander, f. 1871 konf 1885
Ludvig, f. 1875, konf 1889
I 1875 bodde de i Pedersgaten 75.
1.
6. 1885 Pedersgata 50
Torkild Torkildsen Jaasen, f. 1853, Haaland, Tømmermand
Marie, f. 1860
Thomas Martinius, f. 1880
Gustav Severin, f. 1882
Theodor Marselius, f. 1884
Karl Johan Sivertsen, f. 1867, søfarende
Siegvart Sivertsen, f. 1869, Søfarende, bortreist i 1885.
Karl Johan og Siegvart var nok ”kostgutter” som bodde hos familien. ??
1.
7. 1885 Pedersgata 50
Karl Fridthjof Winter, f. 1849, Christiania, maskinist, bortreist
Ingeborg Christine, f. 1853
Christine Thorsen, f. 1819
Hans Vatne, f. 1859, maskinist, bortreist
Christine Vatne, f. 1856, Egersund
Thore Vatne, f. 1883
Disse bodde sammen med Karl og Ingeborg, muligens i familie. De bodde i 2 etasje.
1.
8. 1891 Pedersgata 50
Lars Gudmundsen Sandvig, f 1858, Skaanevik, død 17-6-1912, 54 år gammel, gift, maskinist sømand,
Ingeborg Cecilie Jakobsdtr Sandvig, f, 1864, gift
Karen Jakobsdtr, f. 1878, adoptivdatter
Bergliot Gustine Larsdtr Sandvig, f. 1886, datter
Hjalmar, f. 16-8-1889
Karl Johan Sandvig, f. aug 1889, sønn
Leif, f. 1890
Charles, f. 1898
De bodde i 1. etage og hadde 1 rom ½ kjøkken. Lars var fraværende – i Celle ? i Frankrike. Lars og Ingeborg bodde i Pedersgata 32 i 1885. Innen 1900 var de flyttet til Karlsminnegt. 30.

9. 1891 Pedersgata 50
Martin Gunvaldsen, f. 1858, gift, sømand, styrmand, Celle, Frankrike, fylte 80 år i 1938-
Gurine Gunvaldsen, f. 1857, gift, død 4-2-1936, 79 år gammel
Emanuel Gunvaldsen, f des. 1889, sønn
Malvin, f. 1892
De bodde i 1.etage og hadde 2 rom ½ kjøkken. Martin var på sjøen i 1891. Innen 1900 var de flyttet til Pedersgata 28. se huskjøp 1904—————-
1.
10. 1891 Pedersgata 50
Anders Olsen Haugen, f. 1862, Etne, gift, kjedelsmedsvend
Hanna Tomine Hansdtr. Haugen, f. 1869, gift
Olga Margit Andersdtre. Haugen, f. mai 1889, datter
Harald, f. 1891
Harjet, f. 1894
Agnes, f. 19-8-1899
Hansine Hansdtr. F. 1872, Vigsnes, Ugift, besøkende, butikjomfru, høkerforretning- bosatt på Vigsnes. Hun var sannsynlig vis søster til Hanna.
De bodde i kjelleren og hadde 2 rom og 1/2/kjøkken som de delte med neste familie.
I 1900 var familien flyttet til Pedersgata 69 og Anders var bagermester.
1.
11. 1891 Pedersgata 50
Rasmus Rasmussen Jåtten, f.1819, Hetland, gift, hustømmermann
Berte Olene Rasmusdtr, f. 1830, gift, Lunde Dalane
Berte Marie Rasmusdtr. Jåtten, f. 1859/61, Hetland, ugift, sypige
De bodde i kjelleren og hadde 1 rom og ½ kjøkken som de delte med familien Anders Haugen. I 1885 bodde de i Dalgata 15.
1.
12. 1894 Pedersgata 50
Lars Larsen, 24 år, fyrbøder, enkemann,  S/S Wale
Ingeborg, 1 år
1.
13. 1894- Pedersgata 50
Nils Larsen, f. 1833, Skjold, 62 år arb, støberiet
Berta, f. 1835, Sauda, 59 år
Lars, f. 1870
Bolette, f. 1875, 19 år, syerske
Bertine, 16 år
De bodde i Mellomgata 14 i 1885. De bodde i Brattebergt. 22 i 1900 – ikke Bertine
1.
14. 1894 Pedersgata 50
Jonas Nielsen, f. 1849, 45 år, skipper ”Ferda”
Ingeborg, f. 1847, 48 år
Anna, f. 1887, 8 år
Sofus, f. 1889, 6 år
Marta, 20 år, tjenestepige
Innen 1900 var de flyttet til Peder Klausensgt. 27.

  1917

1.
15. 1900 Pedersgata 50
Anders Aslagsen Høines, f. 1878, Skudesnes, bagersvend
Borghild Andersen, f. 1881
Helene, f. 10-5-1900.
De ble viet 18-3-1900 og fedrene var: Aslak Andersen, gårdbruker og Baard Andersen, mekanikus. Anders bodde i Opheimsgaten 50, mens Borghild bodde her og var butikbetjent da de giftet seg. De var flyttet til Nedstrand innen slutten av 1900.
1.
16. 1900-1905 Pedersgata 50
Gunhild Larsen, f. 25-4-1848, Sauda, enke, privat understøttelse.
Berta Larsen, f. 4-10-1877, damesøm
Lars Larsen, f. 1882, arbeider på smørfabrikk
Paul Larsen, f. 1887
Gunhild bodde i kjælderen sammen med sine tre barn.
I 1903 var Berta enke? Lars var reist til Amerika i 1903, mens Paul var jungman på ”Vanadis” i 1904 og 1905.
Gunhild bodde på Kjelvene 6 i 1910 sammen med datteren Bertha og hennes mann Peder Samuelsen. Hun ble forsørget av svigersønnen.
1.
17. 1900-1903 Pedersgata 50
Gurine Olsen, f. 1825, ugift, dels fattigunderstøttelse og Privat understøttelse 1900-1903

  1918

1.
18. 1903 – 1915 Pedersgata 50
Adolf Christian Gausel, f. 27-8-1867, Kontorfulmektig hos sorenskriver Gude. Død 17-7-1915, 48 år gammel
Karen Jacoba Jakobsen, f. 24-8-1868, syg i lengre tid 1907, 1910 har vært syg ca 4 mnd.
Astrid Camilla, f. 1896, død 1909, 13 år gammel
Hjørdis Johanne, f. 7-9-1897 – død 21-8-1916, 19 år gammel
Tordis, 2 år i 1900
Arnold Christian, f. 10-12-1898
Einar Johan, f. 21-10-1900
Jakob Bernhard, f. 5-4-1905
Adolf var mekaniker lærling ved Stavanger Støberi & Dok i 1885. Senere ble ha kontorfullmektig hos sorenskriver Gude, i 1910 hos Olvik. Han hadde vært syk i ca 4 måneder og vært ved en badeanstalt i 1910.
De bodde i 1. etasje. Adolf døde i 1915, konen hadde vært syk i mange år, hun var 4 måneder på badeanstalt. Eldste datteren Astrid døde i 1909, 13 år gammel. Hjørdis Johanne var kontorist hos Natvig, da hun døde 21-8-1916 av tuberkulose. Karen fikk også stemme ved kommunevalget i 1904. De bodde både i 1. og 2. etasje og hadde en husleie på kr 380, – i 1910.
De hadde flere tjenestepiger.
Martha Søndenå, f. 4-2-1893, Sauda, tjenestepige, 1900
Berthe Gilje, f. 1883, Hetland, tjenestepige, 1901-03
Sally, 20 år, tjenestepige, 1904
Benny, 17 år, tjenestepige, 1905
Benedikte, 21 år, tjenestepige, 1906 – 1908
Borghild, 19 år, tjenestepige, 1909
Martha Søndenaa, f. 2-4-1893, Sauda, tjenestepige i 1910
Malene, 18 år, tjenestepige, 1910
Martha Sørensen, 17 år, tjenestepige, 1910- 1912
Inga Undem, 21 år, tjenestepige, 1913
Lovise Eriksen, 22 år, tjenestepige, 1914-1916

1.
19. 1906 -1907 Pedersgata 50
Johannes Strømstad, f. 19-10-1864, kjører – paa Tau brug, død 22-10-1934, 70 år gammel
Sina Godtfreda Sivertsen, f. 27-9-1869
Jonas, død 1-5-1899, 31/2 år gammel
Jonas, f. 17-2-1900
Martha, f. 16-7-1901
Arne, f. 30-7-1903
Jenny, f. 21-5-1905
Anna, f. 21-6-1907
Sigfrid, f. 2-3-1909
John, død 10-4-1913, 16 måneder gammel
Johannes Larsen 79 år, forhenværende garver, svigerfar –arbeidsudyktig, får lidt av fattigvesenet og svigersønn. Død desember 1906. Året 1900 bodde de i Hetlandsgaten 40, men innen 1910 var familien flyttet til Wævergate 31.

  

1.
20. 1907 Pedersgata 50
Anna Olsen, f. 1859, Jelsa, enke etter skibstømmermand Lars Olsen. f. 1856.
Hun døde i 1907 av hjerteslag. De bodde i Kongsteinssmuget 4 i 1900 og hadde 2 barn. Olaf, f. 1888 og Lars f. 1889.
1.
21. 1909
Bertha Haga, f. 1860, Sola, enke
Karl, 27, stuert
Selma, f. 1880, Sola
De bodde i Dokksmauet 8 i 1900.

1922

22. 1910 Pedersgata 50
Karen Hognestad. 60 år, enke
1.
23. 1910-1911 Pedersgata 50
Rakel Aslaksen, enke, f. 21-1-1837, faar av fattigkassen, død 6-4-1912, 75 år gammel.
Hun bodde i kjelleren og betalte kr. 60,- i årlig husleie i 1910. Rakel hadde sannsynligvis vært gift med Nils Aslagsen og bodd i Pedersgata 62. 96- Rakel var enke i 1900 og bodde i Rosenberggt. 32 i 1900.
1.
24. 1908 Pedersgata 50
Kristian Aslaksen, f. 10-6-1861, Etne, 48 år, løsarbeider, død 5-11-1927
Gunvor, f. 6-4-1847, 62 år, Fadnes Sand, -hustruen sygelig
Alma, f. 1884, 19 år, sygelig
Anna, f. 1890
Ingeborg, f. 1892, 17 år, gift?
Tidligere i 1900 hadde de bodd i Nedre Blaasenborg 6. De bodde i kjelleren og betalte kr. 84,- i årlig husleie.
1.
25. 1910 Pedersgata 50
Klaus Jørgensen, f. 14-1-1889, Skaatø, Kragerø, hermetikarbeider
Anna Aslaksen, f. 22-12-1890
De bodde i kjelleren og hadde en husleie på kr 84,- i 1910. De bodde i Waisenhusgt 12 i 1935 ved sølvbryllupet.
1.
26. 1912 -1916 Pedersgata 50
Bernhard Høgelid, f. 29-9-1859, maskinist og slepebaateier, død 1914
Malene, f. 2-2-1867 Thime, hun var enke i 1915, i 1916 fabrikarbeider hos Myhre, død 1966, 99 år gammel.
Bertha, f. 1-4-1903
Thora Rosine, f. 26-9-1907
De bodde i Pedersgata 47 i 1910. fra 1-5-1910 til 20-1-1911 med Romsøes baad, senere meget ustadigt arbeide til påske. Fra mai hos Myhre. I 1900 var han 1.maskinist på Stavanger dampskib «Tor».

      1966

1.
27. 1912 Pedersgata 50
Tilla Unsen? Usken?? 22 butik fra Sandnes 1912
1.
28. 1913 Pedersgata 50
Sofie Bjørnestad, f. 2-11-1879, Tonstad, fabrikarbeider. Ug.
Hun bodde i Privatgaten 8 i 1910.
1.
29. 1914 -1915 Pedersgata 50
Liva Olsen, 30, strygerske
1.
30. 1915-1917 Pedersgata 50
Emilie Nedrebø, 26, væverske hos Myrhe., vaskearbeid
1.
31. 1916 Pedersgata 50
Hanna Vigsnæs, 30, fabrikarbeider hos Bjelland.
1.
32. 1916-1925 Pedersgata 50
John Kjølvik, f. 13-3-1872, Jelsa, skomagermester, fotograf, død juni 1935 —
Olava Kristine Thostensen, f. 23-7-1871  —
Trygve, f. 14-1-1895
Osvald, f. 8-12-1897
Grethe, f. 22-2-1898
Olga, f. 17-6-1899, død 23-9-1899 tvilling
Johan, f. 17-6-1899, tvilling
Anny, f. 25-6-1900  ———————-100 år——- død august 2002–
John, f. 4-1-1904
Erna, f. 4-4-1906
Olav, f. 8-2-1908
Toralf Knudsen, f. 3-11-1900, pleiesønn
John Kjølvik bodde i Pedersgata 55 i flere år. Både der og her hadde han fotostudio i kjelleren. Han er en av Stavangers velkjente fotografer og det finnes mange bilder etter han. I 1910 bodde familien i Sandsgata 46.

Olava var fra Pedersgata 127.   ——————- annonser

Artikkel om Anny 100år——————-
1.

1917-18 Pedersgata 50 Tage Tagesen, snekker

33. 1918 Pedersgata 50
Kristine Torstensen, enke
1.
34. 1918-1922 Pedersgata 50
Christian Birger Taraldsen, f. 21-6-1890, chaffør/gasverkarbeider.
Theodora f. Larsen, f. 22-3-1894
Arne Johan. f. 1-4- 1912
Margot Therese. f. 20-1-1914
Ester Johanne, f. 2-12-1915
Christian bodde i Schjøtsgate 9 før de giftet seg, mens Theodora bodde i Baggate 13 i 1910.
1.
35. 1918-1922 Pedersgata 50
Herman Hermansen, f. 28-6-1840 Vikedal, pensjonist i 1922, enkemann, død 5-3-1926
Rakel Elisabet, f. 28-10-1840, Næs sogn
Ragna Hermanda. f. 16-1-1885, syerske, ugift
De bodde i Jæderensgat. 78 i 1910. Da Herman døde bodde han i Stiftetlsesgt. 17
1.
36. 1918—1922 Pedersgata 50
Aage Aagesen, f. 24-10-1894 Hillevåg, snekker, død 24-6-1982, 88 år gammel
Oda Johannesen, f. 17-1-1895 Kr.ania., død 30-3-1984, 89 år gammel.
Signy, f.8-9- 1918
Gudrun, f. 1920
De giftet seg 11-11-1916. I 1941 bodde de i Rogalandsgaten 6.
1.
37. 1920-1922 Pedersgata 50
Torstensen, Reinert Bertinius. f. 14-11-1878, fabrikarbeider
Olava Emilie. f. Nilsen f. 22-11-1878
Adelaide, f. 11-6-1900
Arthur f. 29-4-1902 – poskassetømmer/kassafabrikarbeider i 1922
Rolf Lui, f. 4-8-1908
Willy James, f.1-2- 1910
Reinert var bror til Olava Kjølvik gift med fotografen John Kjølvik.
1.
38. 1920-1922 Pedersgata 50
Dahlstrøm, Fritz Henrik f. 2-9-1897 Sverige, jernarbeider, 1920-1922
Adelaide Torstensen, f. 11-6-1900, døde 4-6-1953
Arnulf Walter, f. 1921
1.
39. 1923 Pedersgata 50
Helge Helgesen, f. 1893, salgter
Anna Johanne Nærland, f. 1893
Anne Gunhild, f. 3-9-1923
Odd Helgesen, f. 1919 min informant. 2009.
De hadde kjøttbutikk i Pedersgaten 7.

1928

40. 1927 Pedersgata 50
Klerens Motland, f. 1904, gårdsarbeide
Ellen Hansine Jakobsen, f. 1902 døde 17-4-1947
Børge Theodor, f. 1927
1.
41. 1922 Pedersgata 50
Herlof Samsonsen, tømmermann
Knud Samsonsen, tømmermann
1.
42. 1922-1924 Pedersgata 50
Johan Olsen, 27-9-1876, hermetikarbeider/bødker
Bertine, f. 4-2-1879
Jenny, f. 14-11-1899
Bjarne, f. 23-7-1902
Helene, f. 12-2-0904
Hjørdis, f. 5-12-1907
Johanne, f. 6-4-1910
Ingolf Bertram, f. 1-12-1913
I 1910 bodde de i St. Hansgt 38. Familien bodde i Lervik 42 i 1913 da Ingolf ble født.
1.
43. 1924 Pedersgata 50
Trygve Kjølvik, f. 14-1-1895, fotograf, død 19-3-1979, 84 år gammel.
Jenny Olsen
Gift i 1922
1.
44. 1930-31 Pedersgata 50
Martine Helland, f. 2-9-1893, syerske
1.
45. 1933-37 Pedersgata 50
Rudolf Rasmussen, f. 9-7-1904, blikkslager
Signy Rasmussen, f. 9-7-1906

  1925

46. 1933-37 Pedersgata 50
Anna Fjeldberg, f. 25-3-1873, syerske, død 10-5-1970, 98 år gammel.
1.
47. 1930-1969 Pedersgata 50
Sverdrup Hanssen, f. 27-10-1896, blikkslager, død 11-2-1976 – 79 år gammel.
Tora Hansen, F. Wærsland, død 23-3-1973

  1919

 

    1. 1938-1969 Pedersgata 50

Bertinius Tønnesen, Sjåfør

Bertine G. Tønnesen, f. 22-1-1887, apotekassistent/pensjonist fra 1963. Fikk Norges vels fortjeneste medalje i 1949 for 31 år i apoteket Hjorten. Mistet tidlig mann og sønn som studerte.

    1. 1938- 1980 Pedersgata 50

Lina Aske, f. 10-5-1887, fabrikarbeider, pensjonist fra 1963. død 9-11-1985, 98 år gammel,

Lina bodde i annen etasje, og familien pleide å være hos henne på 17. mai. Da kunne de stå i vinduet og se hele toget. Lina hadde vondt i beina på sine gamle dager, så da familien kom på besøk, firte hun nøkkelen ned i en tau, slik at de selv kunne låse seg inn, fortalte Hilde Grumstad. Lina bodde de siste åra av sitt liv på Petri gamlehjem.

    1. 1943 Hanna Tjørom,

  1943

  1. 51. 1948-1966 Pedersgata 50

Reidar Espedal, f. 6-5-1930, fullmektig
Marie Høie
De giftet seg i 1964.
1.
52. 1985 -1989– Pedersgata 50
Gjert Opstad, 26 år i 1990.
Dette er hentet fra Facebook 2015 —- Gjert Opstad I 1985 flyttet jeg til Pedersgata fra Klepp. Fikk leie her sammen med en vennine. da jeg etter endt ingeniørutdanning fikk jobb hos arkitekt Sivert Chr. Haaland. Bodde i 2, etg, på slutten av 80 tallet, Leide av familien Løge. I første etg ble det drevet pirat -TV og nærradio. I Underetasjen var det dykkerbutikk/skole.
1.
53. 1995 Pedersgata 50
Steinar Ommundsen, student
Michael Skjold, Student
De bodde her da de sto på en Bymiljølisten til kommunevalget i 1995.
1.
54. 2001 Pedersgata 50
Joni Petrell, finsk
Han og to andre finske kamerater bodde her i 2001. De spilte for ishockey for Oilers, kan en lese i en artikkel 13-10-2001.

Fra Aftenbladet i 1978.

1983

  1983

Fra face book har jeg hentet dette. 2015

I 2003 jobbet Magne Birkeland og jeg med dette huset. Vi pusset opp 2. etasje + innredet loftet til leilighet. Jeg kjørte til Kristiansand og kjøpte en svingtrapp som vi monterte fra 2. etasje til toppleiligheten. I tillegg laget vi stor terrasse over tilbygget. Det er her jeg står på bildet. I bakgrunnen ser vi Sølyst/Engøy.

Året etter ble det gamle butikklokalet fikset opp og tatt i bruk igjen. Butikken fikk navnet Kit`s gaver og ble drevet av Kirsten Tovik.

              Jeg har ikke funnet noe om Kits Gaver og hvor lenge den var i drift.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net