Pedersgata nr. 038

 

 Pedersgtata 38. 2009 ATK

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1468- 147 m² stor tomt

Besøk på siden: 173

Eiere: Pedersgata 38
1838 fra Langbergs enke, tomt
1838 til Mons Madland
1861 til Niels Pedersen, handelsmann se hus 34
1868 til Carl Olsen, rebslager
1892 ektepakt Carl Olsen og Ane Margrethe Olsen
1895 fra Bager Aadnesen til Carl Olsen et grundstykke
1922 hjemmelsbrev fra Carl Olsen til enken A.M. Olsen ———- se skjøte
1934 leiekontrakt til Amalie Kaldtvedt av hele 1. og 2. etasje undtatt bak—og kjøkken i 5 aar fra oktober flyttetid 1934 for kr. 80 pr. maaned – oppudsing innen forholdende diverse bestemmelse.
1939 gavebrev til Hjalmar Jonassen.

Næringsvirksomhet: Pedersgata 38
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

1901- Carl Olsen, Kolonial
1941-1969 Min salong, Gerda Frafjord.
1942-46 Lølands kolonial
1943-47 Johanna Husvæg, melkeforretning

Folk i huset:
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.
1875 – tre leiligheter 7 personer
1900 – to leiligheter 4 personer

1868-1906 Pedersgata 38
Carl Olai Olsen, f. 1828, død 1906,
Gjertine Malene, f. 1831, fra Sokndal, død 21-6-1882
Olava Amalie, f. 1857, Sokndal.
Konrad C. f. 1865
Carl og familien bodde i Pedersgt 46 i 1865, da var han sømand, daglønner. De var logerende. Senere var han handelsfuldmegtig/fabrikeier.
Datteren Olava ble ikke nevnt i 1865, men i 1875, siden er ikke hun nevnt sammen med familien.
Carl kjøpte huset i 1868, men bodde i Pedersgaten 38 i 1875
Da kona Gjertine Malene døde i 1882 hadde de adresse i Verksgt 76-78. Der hadde han en hermetikkfabrikk. Men det er mest sannsynlig at de bodde her.
1885, da bor han her som enkemann og uten barn, bare med tjenestejenten Anna, f. 1858.

1892 -1906 -1939 Pedersgata 38
Carl Olai Olsen, f. 1828, død 1906, 75 år gl.
Anne Margrethe Olsen, f. 30-12-1859 hustru,
Etter at Carl var blitt enkemann giftet han seg i 1892 på ny med Anne Margrethe, f. 1859. Hun var 28 år yngre enn han. Kan det være hun som var hushjelp i 1885?
Carl var handelsmand og hermetikkfabrikkeier. Han hadde fabrikken Olsen & Kleppe i Verksgaten 76-78, se artikkel i gatelangs b2 s. 103—–Der var han medeier til sin død. Da overtok Kleppe fabrikken.
Som enke overtok Anne Margrethe huset og bodde til ca. 1935. Da bor hun på Alders Hvile i Vikedalsgt. 21. Hun arbeidet som bestyrinde på hermetikkfabrikken Alexandria, som hennes søsters sønn, Hjalmar Jonassen drev. — vedlegg
Da hun var 81 år i 1939 skrev hun huset over på nevøen Hjalmar Jonassen med et gavebrev. Se vedlegg.
Han bodde også i huset, se under.

1885 bodde i hus 1008 – som er Verksgt.
Severine Egeland, f. 1851
Hilde Alvilde Sivertsen, f. 1885
De bodde samtidig med Carl Olsen, så her er jeg i tvil om de alle bodde i fabrikkbygningen eller her.

1873 Pedersgata 38
Jakob Tollagsen, f. 1822, skipper, Egersund, Dalager
Ingeborg Serine, f. 1813, Egersund
Gjertine, 24 tjener
De var flyttet til Pedesgjærde 818 – i 1875.

1873 – 1878* Pedersgata 38
Rasmus Olsen Bryne, f. 1818, bødker, død 1897, 79 år gammel
Talette Torgersdtr. Bryne, f. 1818, Skjørestad i Høiland,
Tomine Rasmusdtr. Bryne Endresen, f. 1841
Oluf Rasmussen Bryne, f. 1843, 29, matros, sjømansskolen
Gabriel Rasmussen Bryne, f. 1846, søfarende
Regine Theodora Rasmusdtr. Bryne Johnsen, f. 1847
Elen Marie Rasmusdatter Bryne. F. 1850, men hun døde 3. juni 1852
Randulf Rasmussen Olsen, f. 1852, omkom på sjøen i 1873, jungmand, sjømansskolen, gift og bodde i Egersund
Marie Rasmusdtr. Bryne, f. 1857
Otto Rasmussen Bryne, f. 1857, omkom 1872
Rasmus Olsen Bryne mistet totalt tre sønner på sjøen i løpet av 1872-1873;

Otto Rasmussen Bryne (f. 1857) omkom i august 1872.
Gabriel Rasmussen Bryne (f. 1845) omkom i desember 1872.
Randulf Rasmussen Bryne (f. 1852) omkom i desember 1873.
Rasmus hadde bodd i Vævergaden (Søragadå) i Stavanger, han var bødker.

 

1875 Pedersgata 38
Jørgen Adolph Siversen, f. 1845, handelsmand
Mallene Eliseb. F. 1855, Brekke i Tysvær.

1885 Pedersgata 38
Helvig, Jakob Jakobsen, f. 1844, Blikslager, Rørlægger
Anne Justine f. 1848 Hå
Jakobine Kristina f. 1871
Johanne Marie f. 1873
Bertine f. 1878
Pedersen, Gurine f. 1867 Tjenestepige
Familien bodde i Stenkargade 19 i 1875. og i Normannsgt. 37 i 1900.
Jakob Helvig hadde fabrikk i Verksgt. — se vedlegg
Hvor lenge Jakob bodde her vet en ikke.

1885 Pedersgata 38
Olsen, Marie f. 1846 Enkemadam
Sivertsen, Martha f. 1873
Ingebrethsen, Ingebreth Martin f. 1867 Sand, Læredreng

1895 -1904 Pedersgata 38
Albert Johan Hansen, f. 1834, Soggendal, enkemann, skibsbygger – uden anpløi (arbeid)
Kristine Hansen, f. 1820, søster
Anne, 28 tjenestepige
Ane Birkedal, 29 år, udselger af Landnes meieri? 1895
Tara 28 tjenestepige, 1898
Ingeborg Øverland 22 tjenestepige, 1899
Cecilie Olsen, f. 1861, Jelsa, husholderske, 1900
Johan ble kalt både skibsbygger, og skipper. Da han bodde her var han uden ”anpløi”.
Søsteren Kristine var husholderske for han – hun døde muligens rundt 1899, for hun er ikke med i folketellingen i 1900.
Han hadde flere tjenestepiger gjennom årene.

1899 Pedersgata 38
Regine Johnsen, f. 1847, frihandel
Kristian, f. 1879, letmatros ”Karl Phil”
Trygve, f. 1876, dreng
De var flyttet til N. Dalgade 4 innen slutten av 1900.

1909-1913 Pedersgata 38
Helene Jonassen, f. 31-12-1862, enke, død 1913 av tæring,
Hun hadde handelsborgerskap, men ingen butikk i 1909. Hun var fabrikbestyrerinde på sønnens fabrikk Alexandra til desember, siden syg og sengeliggende til hun døde av tæring i 1913.
Hun var mor til Hjalmar. Se under.
Helen og søsteren Anna Margrethe Olsen er ført opp i Pedersgt 37 i 1900?? Er dette feil.

1910-15 -1941-65 Pedersgata 38
Hjalmar Jonassen, f. 22-10-1886, fabrikeier, sardinfab. Alexandra)
Severine, f. 8-3-1905
Helene, f. 28-5-1918
Helga, f. 25-9-1919
Hjalmar var fabrikkeier 1912 1913 1916, han hadde Sardinfabrikken Alexandra – se artikkel om Fabrikkeier i Pedersgaten.
Tanten Anne Margrete Olsen overdro huset til han ved et gavebrev. Se nederst.
Hjalmar er muligens død rundt 1965, for i 1969 er det bare Severine og Helga som blir nevnt her.
Kildene gir så forskjellige opplysninger at det er vanskelig å vite hva som er korrekt. I 1913 står det i Adresseboken at Enkefru Olsen & Helene Øverland er indehavere av «Alexandra», mens andre kilder sier ar Hjalmar Jonassen er eier.

1914-15 Pedersgata 38
Adolf Olsen, fabrikeier, Alexandria
Hvem Adolf var er usikkert, og om han var medeier i Alexandria vet jeg ikke. Han er bare nevnt her i 1914-15.

1914-15 Pedersgata 38
Olaf L. Nærh., arb.

1906 – 1915 Pedersgata 38
Lisa Knudsen – før Larsen 29 år ugift, butik –
Malene Knudsen, 28, butik ugift, hos Fredrik Hansen
Lisa sto i butik hos Endre Berner, Skagen 38. Hun var kontorist i 1914

1920 Pedersgata 38
Eier 1920 Margrethe Olsen
Margrete Olsen, f. 1859 enke, bestyrerinde
Anna Mathea Jonassen, f. 1888, enke, hun bodde i N. Blåsenborg 14 i 1910

1916-1920 1922 Pedersgata 38
Alfred Dahl, f. 20-1-1864, hermetikarbeider, kontrollør
Kristine f. 8-3-1867
De bodde i Nykirkebakken 14 i 1910.

1924 Margrethe Hesby, kafevert Pedersgata 38

1922 Pedersgata 38
Peder Opheim, styrmand
Anna Opheim, hermetikarbeider
De bodde i Løwdalsgt. 33 i 1935.

 

Aftenbladet 1927.

1930-31 Ole Dybing, f. 8-2-1900, maskinarbeider

1930-31 Pedersgata 38
Karl Johan Torgersen, f. 2-10-1907, dekksgutt, styrmann, “Brødrene”
Ragnhild Torgersen, f. 1-1-1904, fabrikarbeider
Sigrid Torgersen, f. 19-3-1905, fabrikarbeider
Foreldrene var Rasmus og Gunhilde Torgersen.

1933-34 Thorvald Jensen, f. 28-2-1898, kjernemester Pedersgata 38
1933-34 Arne Ingvald Snildal, f. 11-5-1902, maler Pedersgata 38

1934-1939 Pedersgata 38
Amalie Kaltvedt, f. 20-5-1873, Jelsa, fru
Ingeborg Kaltvedt,f. 10-12-1904, Jelsa, datter
Amalie fikk leie huset for fem år. Det ble tinglyst en leie kontrakt i 1934 mellom henne og Margrethe Olsen.
Amalie kom fra Jelsa og var gift med Jonas Kaltvedt, som handlet med frugt og fedevarer i Salvagergt. 9 i 1910.
Amalie drev pensjonat i Salvagergt. Se vedlegg.

1935-1936 Pedersgata 38
Kristoffer Larsen, kvalfanger
Ingrid Larsen, f. 1922, datter

1934-38 Pedersgata 38
Thoralf Severinsen, matros
Magnar, f. 1928, sønn

1935-37 Toralf Olsen, sjømann Pedersgata 38
1935 Bertram Risa, f. 8-7-1907,hermetikarbeider Pedersgata 38
1935 Alfred Tønnesen, smed Pedersgata 38
Han bodde i Kongsteinsgt 29 i 1941.

1936-37 Gustav Adolf Selbach, f. 3-4-1909, fabrikarbeider Pedersgata 38
1936-37 Joisefa Skjørestad, f. 4-9-1904, syerske, Pedersgata 38
1936-37 Ole Marvik Torbjørnsen, f. 3-4-1881 maskinist, Pedersgata 38

1937 1965 Pedersgata 38
Sara Hetland, fabrikarbeider
Hanna Hetland, f. 15-7-1883, lagerarbeider 1937-44
De bodde i Nymannsveien 70 i 1935.
1937-39 Bergliot Stangeland, f. 1-12-1909, tjener Pedersgata 38

1937-1952 Pedersgata 38
Sigvard Steinkoph, f. 1-1-1896, litografisk trykker
Serine Edine Ellefsen, Steinkoph, 18-3-1891, kontordame, forretningsdame

1941-48 Pedersgata 38
Jørgen Haugen, fyrbøter
Frank, f. 1929, sønn
De bodde i Nedre Banegt 22 i 1935

 

Fra Adressebøkene ser vi at disse har bodd her kortere eller lengre tid.
Pedersgata 38
1944-45 Kristoffer Jakobsen, f. 21-10-1885, arbeider
1949-50 Anna Tuntland, 7-3-1911, hushjelp
1951-54 Ole Jojan Stølen Bjørnevåg, f9-4-1900, gartnerarbeider
Anna Stølen, f. 17-3-1911, serveringsdame
1955-57 Olav Gyland, f. 20-1-1934, montør
1959-60 Lars L Steinbru, f. 1-6-1921, forskalingssnekker
1959-60 Karsten Topnes, f 206-1936, arbeider
1967-69 Egil Agnar Bø
1967 Lars Sørbø
1969 Olav Vestbø
1967 Ola Åsland
1968-69 Nils L. Ådnanes

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.ne

 

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

 Fra Panteboken