Pedersgata nr. 038

 

 Pedersgtata 38. 2009 ATK

Br.nr. 1468- 147 m² stor tomt

Besøk på siden: 132

Eiere:

1838    fra Langbergs enke, tomt

1838    til Mons Madland

1861    til Niels Pedersen, handelsmann se hus 34

1868    til Carl Olsen, rebslager

1892    ektepakt Carl Olsen og Ane Margrethe Olsen

1895    fra Bager Aadnesen til Carl Olsen et grundstykke

1922    hjemmelsbrev fra Carl Olsen til enken A.M. Olsen ———- se skjøte

1934    leiekontrakt til Amalie Kaldtvedt av hele 1. og 2. etasje undtatt bak—og kjøkken i 5 aar fra oktober flyttetid 1934 for kr. 80 pr. maaned –            oppudsing innen forholdende diverse bestemmelse.

1939    gavebrev til Hjalmar Jonassen.

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

1901-              Carl Olsen, Kolonial

1941-1969      Min salong, Gerda Frafjord.

1942-46          Lølands kolonial

1943-47          Johanna Husvæg, melkeforretning

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1875 – tre leiligheter 7 personer

1900 – to leiligheter 4 personer

1868-1906

Carl Olai Olsen, f. 1828, død 1906,

Gjertine Malene, f. 1831, fra Sokndal, død 21-6-1882

Olava Amalie, f. 1857, Sokndal.

Konrad C. f. 1865

Carl og familien bodde i Pedersgt 46 i 1865, da var han sømand, daglønner. De var logerende. Senere var han handelsfuldmegtig/fabrikeier.

Datteren Olava ble ikke nevnt i 1865, men i 1875, siden er ikke hun nevnt sammen med familien.

Carl kjøpte huset i 1868, men bodde i Pedersgaten 38 i 1875

Da kona Gjertine Malene døde i 1882 hadde de adresse  i Verksgt 76-78. Der hadde han en hermetikkfabrikk. Men det er mest sannsynlig at de bodde her.

1885, da bor han her som enkemann og uten barn, bare med tjenestejenten Anna, f. 1858.

1892 -1906  1939

Carl Olai Olsen, f. 1828, død 1906, 75 år gl.

Anne Margrethe Olsen, f. 30-12-1859 hustru,

Etter at Carl var blitt enkemann giftet han seg i 1892 på ny med Anne Margrethe, f. 1859. Hun var 28 år yngre enn han. Kan det være hun som var hushjelp i 1885?

Carl var handelsmand og hermetikkfabrikkeier. Han hadde fabrikken Olsen & Kleppe i Verksgaten 76-78, se artikkel i gatelangs b2 s. 103—–Der var han medeier til sin død. Da overtok Kleppe fabrikken.

Som enke overtok Anne Margrethe huset og bodde til ca. 1935. Da bor hun på Alders Hvile i Vikedalsgt. 21.  Hun arbeidet som bestyrinde på hermetikkfabrikken Alexandria, som hennes søsters sønn, Hjalmar Jonassen drev. — vedlegg

Da hun var 81 år i 1939 skrev hun huset over på nevøen Hjalmar Jonassen med et gavebrev.  Se vedlegg.

Han bodde også i huset, se under.

1885 bodde i hus 1008 – som er Verksgt.

Severine Egeland, f. 1851

Hilde Alvilde Sivertsen, f. 1885

De bodde samtidig med Carl Olsen, så her er jeg i tvil om de alle bodde i fabrikkbygningen eller her.

1873

Jakob Tollagsen, f. 1822, skipper, Egersund, Dalager

Ingeborg Serine, f. 1813, Egersund

Gjertine, 24 tjener

De var flyttet til Pedesgjærde 818 –  i 1875.

1873 – 1878

Rasmus Olsen Bryne, f. 1818,

Talette, f. 1818, Skjørestad i Høiland,

Oluf Rasmussen, 29, matros, sjømansskolen

Randulf, 20, jungmand, sjømansskolen

Rasmus hadde bodd i Vævergaden (Søragadå) i Stavanger, han var bødker. Begge sønnene gikk på sjømannsskolen, de ble ikke nevnt i 1875 og var antakelig på sjøen.

1875

Jørgen Adolph Siversen, f. 1845, handelsmand

Mallene Eliseb. F. 1855, Brekke i Tysvær.

1885

Helvig, Jakob Jakobsen, f. 1844, Blikslager, Rørlægger

Anne Justine f. 1848 Hå

Jakobine Kristina f. 1871

Johanne Marie f. 1873

Bertine f. 1878

Pedersen, Gurine f. 1867 Tjenestepige

Familien bodde i Stenkargade 19 i 1875. og i Normannsgt. 37 i 1900.

Jakob Helvig hadde fabrikk i Verksgt. — se vedlegg

Hvor lenge Jakob bodde her vet en ikke.

1885

Olsen, Marie f. 1846 Enkemadam

Sivertsen, Martha f. 1873

Ingebrethsen, Ingebreth Martin f. 1867 Sand, Læredreng

1895 -1904

Albert Johan Hansen, f. 1834, Soggendal, enkemann, skibsbygger – uden anpløi (arbeid)

Kristine Hansen, f. 1820, søster

Anne, 28 tjenestepige

Ane Birkedal, 29 år, udselger af Landnes meieri? 1895

Tara 28 tjenestepige, 1898

Ingeborg Øverland 22 tjenestepige, 1899

Cecilie Olsen, f. 1861, Jelsa, husholderske, 1900

Johan ble kalt både skibsbygger, og skipper. Da han bodde her var han uden ”anpløi”.

Søsteren Kristine var husholderske for han – hun døde muligens rundt 1899, for hun er ikke med i folketellingen i 1900.

Han hadde flere tjenestepiger gjennom årene.

1899

Regine Johnsen, f. 1847, frihandel

Kristian, f. 1879, letmatros ”Karl Phil”

Trygve, f. 1876, dreng

De var flyttet til N. Dalgade 4 innen slutten av 1900.

1909-1913

Helene Jonassen, f. 31-12-1862, enke, død 1913 av tæring,

Hun hadde handelsborgerskap, men ingen butikk i 1909. Hun var fabrikbestyrerinde på sønnens fabrikk Alexandra til desember, siden syg og sengeliggende til hun døde av tæring i 1913.

Hun var mor til Hjalmar. Se under.

Helen og søsteren Anna Margrethe Olsen er ført opp i Pedersgt 37 i 1900?? Er dette feil.

1910-15 -1941-65

Hjalmar Jonassen, f. 22-10-1886, fabrikeier, sardinfab. Alexandra)

Severine, f. 8-3-1905

Helene, f. 28-5-1918

Helga, f. 25-9-1919

Hjalmar var fabrikeier 1912 1913 1916, han hadde Sardinfabrikken Alexandra – se artikkel om Fabrikkeier i Pedersgaten.

Tanten Anne Margrete Olsen overdro huset til han ved et gavebrev. Se nederst.

Hjalmar er muligens død rundt 1965, for i 1969 er det bare Severine og Helga som blir nevnt her.

Kildene gir så forskjellige opplysninger at det er vanskelig å vite hva som er korrekt. I 1913 står det i Adresseboken at Enkefru Olsen & Helene Øverland er indehavere av «Alexandra», mens andre kilder sier ar Hjalmar Jonassen er eier.

1914-15

Adolf Olsen, fabrikeier, Alexandria

Hvem Adolf var er usikkert, og om han var medeier i Alexandria vet jeg ikke. Han er bare nevnt her i 1914-15.

1914-15

Olaf L. Nærh., arb.

1906 – 1915

Lisa Knudsen – før Larsen 29 år ugift, butik –

Malene Knudsen, 28, butik ugift, hos Fredrik Hansen

Lisa sto i butik hos Endre Berner, Skagen 38. Hun var kontorist i 1914

1920

Eier 1920 Margrethe Olsen

Margrete Olsen, f. 1859 enke, bestyrerinde

Anna Mathea Jonassen, f. 1888, enke, hun bodde i N. Blåsenborg 14 i 1910

1916-1920 1922

Alfred Dahl, f. 20-1-1864, hermetikarbeider, kontrollør

Kristine f. 8-3-1867

De bodde i Nykirkebakken 14 i 1910.

1924  Margrethe Hesby, kafevert

1922

Peder Opheim, styrmand

Anna Opheim, hermetikarbeider

De bodde i Løwdalsgt. 33 i 1935.

Aftenbladet 1927.

1930-31 Ole Dybing, f. 8-2-1900, maskinarbeider

1930-31 

Karl Johan Torgersen, f. 2-10-1907, dekksgutt, styrmann, “Brødrene”

Ragnhild Torgersen, f. 1-1-1904, fabrikarbeider

Sigrid Torgersen, f. 19-3-1905, fabrikarbeider

Foreldrene var Rasmus og Gunhilde Torgersen.

1933-34 Thorvald Jensen, f. 28-2-1898, kjernemester

1933-34 Arne Ingvald Snildal, f. 11-5-1902, maler

1934-1939

Amalie Kaltvedt, f. 20-5-1873, Jelsa, fru

Ingeborg Kaltvedt,f. 10-12-1904, Jelsa, datter

Amalie fikk leie huset for fem år. Det ble tinglyst en leie kontrakt i 1934 mellom henne og Margrethe Olsen.

Amalie kom fra Jelsa og var gift med Jonas Kaltvedt, som handlet med frugt og fedevarer i Salvagergt. 9 i 1910.

Amalie drev pensjonat i Salvagergt.  Se vedlegg.

1935-1936

Kristoffer Larsen, kvalfanger

Ingrid Larsen, f. 1922, datter

1934-38

Thoralf Severinsen, matros

Magnar, f. 1928, sønn

1935-37  Toralf Olsen, sjømann

1935  Bertram Risa, f. 8-7-1907,hermetikarbeider

1935 Alfred Tønnesen, smed

Han bodde i Kongsteinsgt 29 i 1941.

1936-37 Gustav Adolf Selbach, f. 3-4-1909, fabrikarbeider

1936-37 Joisefa Skjørestad, f. 4-9-1904, syerske

1936-37 Ole Marvik Torbjørnsen, f. 3-4-1881 maskinist

1937 1965

Sara Hetland, fabrikarbeider

Hanna Hetland, f. 15-7-1883, lagerarbeider 1937-44

De bodde i Nymannsveien 70 i 1935.

1937-39  Bergliot Stangeland, f. 1-12-1909, tjener

1937-1952  

Sigvard Steinkoph, f. 1-1-1896, litografisk trykker

Serine Edine Ellefsen, Steinkoph, 18-3-1891, kontordame, forretningsdame

1941-48

Jørgen Haugen, fyrbøter

Frank, f. 1929, sønn

De bodde i Nedre Banegt 22 i 1935

 1944-45 Kristoffer Jakobsen, f. 21-10-1885, arbeider

1949-50 Anna Tuntland, 7-3-1911, hushjelp

1951-54 Ole Jojan Stølen Bjørnevåg, f9-4-1900, gartnerarbeider

Anna Stølen, f. 17-3-1911, serveringsdame

1955-57 Olav Gyland, f. 20-1-1934, montør

1959-60 Lars L Steinbru, f. 1-6-1921, forskalingssnekker

1959-60 Karsten Topnes, f 206-1936, arbeider

1967-69  Egil Agnar Bø

1967  Lars Sørbø

1969  Olav Vestbø

1967  Ola Åsland

1968-69  Nils L. Ådnanes

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

 Fra Panteboken