Pedersgata nr. 034 og nr. 036

Pedersgata 36

Bilde fra Byantikvaren, 1984

 

ATK 2009

Br.nr. 1156 – 155 m² stor tomt.

Besøk på siden: 690

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Her lå flere hus som i dag er historie. Nr. 36 Thorsens bakeri lå helt til høyre ved siden av den gule bygningen som var et meieriutsalg.
Huset lå på venstre side på hjørnet til Høkergaten. Det ble revet da Bergelands tunnelen skulle bygges. Nå ligger det leiligheter her.

Rundt 1900 ble det beskrevet som et våningshus med forretningslokale, brødutsalg.
Mine kilder er stort sett folketellinger og adressebøker. De gir lite opplysninger utover akkurat det året de er skrevet. Derfor har jeg altfor lite om en så “kjent” butikk i gaten som baker Thorsen. Her mangler jeg den personlig historien, lukten av nybakte brød – så og si. Hvis noen har flere opplysninger eller små historier de vil dele med denne siden hadde det vært flott.

Eiere: Pedersgata 34-36
1857 skjøte fra Langbergs enke
1857 til Mads Madland for tomt med oppført hus.
1860 Til Niels Pedersen
1860 skjøte på et grundstykke til Carl Finkelsen
1895 fra A. Aadnesen
1895 til uhrmager Carl T. Finkelsen.
1896 skjøte til bager Ths. Thorsen
1949 skjøte til sønnen Becthon Thorsen.

Her er det svært vanskelig å finne ut av eiendomsforholdene, for dette gjelder tydeligvis to tomter
Både for hus 34 og 36. I noen av matrikkeler er hus nummer 34 tatt med, andre ikke, i noen mangler nr. 36.
Derfor behandler jeg dette som et hus og samordner folkene som stort sett dukker opp på begge adresser.
Jeg håper at det ikke blir for mange feil. På adressen Pedersgata 34 finner jeg flere av de samme personene nevnt her til 1907. Deretter blir det bare brukt nr 36.

Næringsvirksomhet: Pedersgata 34-36
1863-1972 Thorsen Bageri og Bagerutsalg,
1865 Niels Pedersen var handelsmann.
1865 Thore Thorsen hadde bageri
1875 Andreas Aadnesen hadde bageri, eget værksted.
1901-1907 Ane E. Helleland, hun drev kolonialforretning her.
1920 Ingeborg Qvie hadde strygerivirksomhet.

Folk i huset: Pedersgata 34-36

Bakerfamilien Thorsen, deres historie er knyttet til dette huset i nærmere 125 år, fra ca 1863 til 1972.
Thore Thorsen var den første bakermesteren, sønnen Thomas overtok driften. Til slutt var det Bechton Thorsen som drev bakeriet.

Familien Thore Thorsen bodde her i 1863, da var Thore bagermester, samtidig bodde handelsmann og huseier Niels Pedersen her. Kan Niels ha eid bakeriet og Thore vært ansatt? I 1875 bodde Thore og familien på St. Hansvolden br. nr. 1095, som er Pedersgata 27. Det var rett på skrå over gaten. I 1875 var det Andreas Aadnesen som drev bakeriet. Familien Thorsen dukker på ny opp her i folketellingen i 1900. Da var Kirsten Thorsen blitt enke, hun drev bagerforretningen, døtrene Serine og Andrea bodde hjemme. Serine var i bagerbutikken, mens Andrea var syerske, hun var på sanatorium i 1906, hun ble gift med Martin Andreassen og bodde her i 1910. Sønnen Thomas hadde giftet seg med Cecilie, f. 1869 fra Sola. Thomas var bagersvend og overtok bageriet og utsalget etter foreldrene.

  bilde fra Elin Østrem Mikalsen

1865-1904
Thore Thorsen. F. 1832, Sandnes, Høiland prgj., bagermester, død 27-10-1883, 51 år gammel av tæring
Kirsten Andreasdtr., f. 1842, Tu, død 2-5-1904, 62 år gammel
Marie, f. 1865
Serine, f. 1868 død 1916
Thomas, f. 1871
Andreas, f. 1875, ikke i 1885—-
Andrea, f. 1878, syg, på sanatorium i 1906, død 21-2-1913

  1904       1916

1871—1954 Pedersgata 34-36
Thomas Thorsen, f. 4-12-1871, bagermester, død 28-1-1953, 81 år gammel
Cecilie Ingeborg Helleland, f. 6-10-1869, Sola i Håland, død 28-9-1932
Bechton Helleland, f. 22-12- 1904 i Amerika, pleiebarn fra 1913
Clansy Waldora f. 24-5-1906 f. i Amerika, pleiebarn fra 1913 uten godtgjørelse. død 1955
Thor Andreassen, f. 1910, død 12-2-1934, 24 år gammel
Thomas og Cecilie tok seg av 3 barn som de var tante og onkel til. Det var Thor Andreassen, sønn av Andrea, søster til Thomas. Hun døde i 1913 da Thor var 3 år. Dessuten to som Cecilie var tante til Bechton og Clancy. De var født i Amerika og kom hit i 1913.
Da Ingeborg døde i 1932 etterlot hun seg enkemann og tre fosterbarn, ikke adoptert, enkemannen hadde uskifte i henhold til testament. Viet 7-12-1935 postbud Ludvig Haga f. 11-7-1898 og Clansy Waldora Osmundsen Thorsen Helleland, . st. Johannes.

         

1907-1910 Pedersgata 34-36
Ane Lisebet Svendsdtr. Helleland, f. 1836, enke , død 1910, handelsborger i 1907 – Eide hus nr 15 i Klinkenbergbakken,
hvor hun drev kolonialhandel. Hun var mor til Ingeborg Cecilie og bestemor til Bechton og Clancy Waldora.

Cecilie Ingeborg Helleland, bodde i Klinkenbergbakken 15 i 1885 sammen med moren Ane Lisebeth som var enke og søsken
Laura, f. 1864, Alida 1872, død i usa 1922, Malea, f. 1875 og Rasin Helleland, f. 1879.

1904-1980–2000 Pedersgata 34-36
Bechton H. Thorsen, f, 22-12-1904, bakermester, død 24-1-2000, 95 år gammel
Ingeborg Cecilie, f. Knutsen, f. 22-9-1904, død 20-3-1984, 79 år gammel
Anne Cecilie, f. 6-1-1938, gift med Egil Meling, f. 26-2-1935, flymekaniker – de bodde her i 1958.

Thor, død 15-7-1945,
Thomas Thorsen, f. 1947, g.m. Tove
Bechton Helleland Thorsen og Ingeborg Cecilie Knudsen giftet seg 25-4-1936. st Johs

Thomas Thorsen, f. 1947  var 4 generasjon og bakermester.

Bakeriet ble lagt ned i 1972 på grunn av at Bergelands tunnelen skulle bygges. De begynte hos Bakehuset Kneippen på Storhaug. De leide butikklokalet til det ble revet.

    1994    2000

  1945

       

1910-1912 Pedersgata 34-36

Martin Andreassen, f. 1883, Sand, snedkermester
Andrea Thorsen, f. 1878, død 21-2-1913, 35 år
Thor Marthon Kristian Sand, f. 28-1-1910, død 12-2-1934, 24 år gammel
Da Andrera døde overtok Bechton og Ingeborg som fosterforeldre for Thor. Andrea var datter av bagermester Thore Thorsen. Hun ble gift med Martin Andreassen. Andrea var syg og på sanatorium i 1906. i De bodde her noen år. Martin var snedker og hadde rammeverksted i Øvre Holmegt. 27. De bodde i Ø. Holmegt. 25 da Andrea døde.

    bilde fra Elin Østrem Mikalsen

Øverst fra venstre – Thor Johannesen, Edvard Ås Larsen, NN, NN

foran fra v. Engmann Johannesen (far til Thor), Bechton Thorsen,  Karl Østrem, Arvid Maudal

 

Bagere, butikkjonfruer og tjenere hos familien Thorsen fra 1865 til 1920
Caroline, f. 1849, tjenestepige i 1865
Knud Torgersen, f. 1838, Edland, Gjesdal sogn, bagerdreng 1865
Andreas Omundsen, f. 1849, Svela, Bjerkreim sogn, bagerdreng 1965
Hans Aske, f. 1846, bagerdreng. 1865
Jakob Reinertsen, f. 1855, Bømlo prgj. Bagerdreng, lærling. 1875
Anna Sørensdtr, f. 1858, tjenestepige. 1875
Berger Sunde 18 læregut 1898
Tønnes Vaaland 21 lærling. 1903
Ole Tjensvold 20 bagergutt. 1905, i Amerika 1906
Knud Knudsen 19 bager arb. 1907 1908 kr 8 pr uke + kost støtter sin mor med 3 kr pr uge 1908
Ingemand Thorkeldsen, f. 1893, Egersund, bagerlærling 1910 er i Amerika i 1913
Bertinius Wiig 20 bagerlærl. 1914/1915 har vært 1 år i lære.
Marie Jakobsen 21 tj. 1916
Torleif Torkelsen 16 bagerlær 1916
Regine Malene Topnæs, f. 1899, Nedstrand, butikbetjent, 1920
Olene Topnæs, f. 1903, Nedstrand, enepike, 1920

Rasmus Brekke, 1901 ble nevnt da han vant noe i en basar

1918-1920 Sigrid Eike, tjener
1918-19 Alida Jacobsen, tjener
1918-1920 Kristian Hodne, bakerlærling
1917-1918 Thorleif Torkelsen, baker

1940-41 Cecilie Aukland, f. 25-10-1921, tjener
1942-42 Anna Dahl,. f. 1912-1910, tjener
1948-49 Birgit Eidsvåg, f. 27-4-1925, hushjelp

1924-1930 Gurine Risa, nevnt i adressebøkene, vet ikke mer om henne.

1931, Marthine  Garborg, nevnt i adressebøkene, vet ikke mer om henne.

Charles Magne Hinna Min mor sto hos Baker Thorsen , hun hete Margrethe Hinna. Fra Facebook.

Det har sikkert vært mange flere som har hatt sitt virke her, men de har jeg ikke funnet navn på.

  bilde fra Elin Østrem Mikalsen

Karl Østrem.

*********************************

Andre folk som har bodd her som ikke hørte til familien Thorsen.

1865 Pedersgata 34-36
Niels Pedersen, f. 1824, handelsmand
Ane Lovise, f. 1824
Josephine Emilie Magrethe, f. 1852
Marie, f. 1854
Nikulaus Anton Ludvig, f. 1855
Caroline Sevrine Lovise, f. 1857
Michal Seval Prestrup Aamodt, f. 1858
Laura Petrine, f. 1861
Peder Gerhard, f. 1862
Tine Margrethe f. 1864 tv død 1864
Fredrik Wilhelm, f. 1864 tv død 1864
Signe Olsdtr. F. 1847, Sirdalen, tjenestepige.
.
1865 Ragnil Martinsdtr. F. 1840, sypige.

1875 1891-1894 Pedersgata 34-36
Andreas Aadnesen, f. 1833, bagermester eget værksted, ugift
Andreas Henriksen, f. 1853, Time sogn, bagersvend, 1875
Magnus Christian Hjelmberg, f. 1858, Koppervig, bagerdreng, 1875
Marie Jonasen, f. 1838, Heskestad sogn, husholderske, 1875
Olsen, Johannes f. 1863 bagersvend, 1885
Mauritzsen, Carl f. 1870 bagersvend, 1885
Bøe, Martine f. 1849 Tjenestepige, 1885
Bøe, Gurine, f. 1867 Tjenestepige, 1885
Karoline Kverneland, f. 1864, tjenestpige, ugift, 1891
Halvor Aarsvold, f. 1872, Høiland, bagersvend, ugift, 1891
Sanan ? 16, år bagergutt 1894
Gina Bøe 26 år Tjenestepige 1894

1875 Pedersgata 34-36
Gjert Aarvig, f. 1829, Tysvær sogn, skipper, leieboer
Malene, f. 1835 Tysvær
Gjert Olavus, f. 1862
Soffie, f. 1867
Gabriel, f. 1872
Christofer, f. 1877
De bodde i Skreddergata 3 i 1885. Da var Malene enke.

1875 Pedersgata 34-36
Berthe Joensdtr, f. 1823, Hjelmeland, forskjellig haandarbeide
Martin Hansen, f. 1852, styremand
Johan Hansen, f. 1854, søfarende
Hans Hansen, f. 1861, lame?

1885 Jonassen, Bertine f. 1869 Hetland Sypige

1891 Pedersgata 34-36
Arkelaus Eriksen Gjøse, f. 2-7-1854, Høgsfjord, furersergant, underoffiser og politibetjent,
Anna Andersen Gjøse, f. Skeie, f.8-6- 1867, Hetland, død 26-9-1933, 66 år gammel.
Anna Agathe Gjøse, f. 22-10-1887
Enga Theodora Gjøse, f. 13-11-1885
Berthe Gjøse, f. januar 1890
Karen Olsen Fossand, f. 1876, Høgsfjord, enepige
De bodde i Bergelandsgata 43 i 1900.

1891-1909 Pedersgata 34-36
Jakob Mortensen Sæland, 1838, Varhaug, postbud og konstabel, død 10-1-1916, 77 år gammel
Johanna, f. Bogenæs, Mortensen, f. 1849, Hetland,
Anna Mortensen, f. 1873, ugift, butikjomfru
Lars Mortensen, 1876, kontorist bogholder, kemnerkontoret
Ingeborg Marie Mortensen, f. 1880, damesyerske
Magnus Mortensen, f. 1882, typograf hos Moes Aktietrykkeri.
Johannes Mortensen, f. 1886
Jakob Mortensen, f. 1888, skolegutt på Kongsgaard i 1904
Agathe Leonora Mortensen, f. sept. 1890
Agathe Leonora (Nora), f. 1890, hun var døv og var på skole for døve i 1906, syerske
Jakob bodde i sidebygningen. Han var både postbud og konstabel i 1894. Familien var flyttet til ABCgt 5 i 1910. Lars var kontorist hos ”Ulstrup” i 1895 og 1898 før han begynte på kemnerkontoret

1894-1895 Pedersgata 34-36
Rasmus Lie, 40, styrm, Hjemme på sjanse arbeid i 2 år
Lina 30
Rudolf 2
Karsten 1

1896-1898 Pedersgata 34-36
Johan Mandius Jakobsen, f. 1862, Haugesund, 2. maskinist ”Dronning Sofie” ledig 3 mnd.
Berthe Thorsen, f. 1866, død 5-1-1892, 26 år gammel
Magnus, f. 12-5-1891. død 28-1-1892, 7 måneder gammel
Johan og Berthe giftet seg to dager etter han var født.14-5-1891. Berthe døde av tæring innen et år var gått og det samme gjaldt sønnen hennes.
Berthes far var repslager Tollef Thorsen, de bodde i Bredbakken, Johans far var Jakob Gabrielsen.
————————
1894 Pedersgata 34-36
Johan Mandius Jakobsen, f. 1862, sjømann,  gift 20-10-1894 med
Bertha Theresia Thorsen, f. 24-12-1869, død 2-7-1910, 41 år gammel
Trygve Johan, f. 16-11-1894,
Arthur Bertram, f. 9-11-1896
Agnes Synnøve, f. 2-12-1899
Ruth, f. 14-2-1902
Johan og Bertha Theresia Thorsen gifter seg 28-10-1894 i Johannes kirken. Berthas far var matros Mikal Thorsen. De fikk 4 barn.

 

Hei! Du skriver om Johan Mandius Jacobsen i Pedersgaten 34 -36. Etter det jeg har funnet ut, var han først gift med Berthe Thorsen. De fikk en sønn Magnus 12.05.1891. 2 dager etter dette, 14.05.1891 giftet de seg i St. Petri kirke. Konen døde alt 05.01.1892 av tæring. 28.01.1892 dør også sønnen av lungebetennelse. Han gifter seg på nytt 20.10.1894 med Bertha Theresie Thorsen f. 24.12.1869. Så får han 2 sønner med henne mens han bor der: Trygve Johan 16.11.1894 og Arthur Bertram 09.11.1896. Senere får de 2 jenter, der i blant bestemor til min kone, Med vennlig hilsen Arne Toftøy-Andersen

—————————————-

 

1900 – 1901 Pedersgata 34-36
Ole Wallem, f. 1841, Årdal, 1ste Søhusformand
Martha Marie O., f. 1849
Oluf O., f. 1874

1901 Rasmus

1903-1906 Olene Torkelsen, 57 enke

1911 Pedersgata 34-36
Engmann Agathon Johannesen, f. 1885, Farsund, Bagersvend
Maren Andrea Elisabeth Torkildsen, f. 1885, Egersund
Erling, f. 1905, Vigrestad, Hå prgj.
Erna Andrea, f. 1911

       1955

1912-1916 Pedersgata 34-36
Ingeborg Kvia, f. 1866, ugift. litt strygearbeide, syg av astma. Arbeider ubetydelig
Hun bodde i Klinkenbergbakken 15 i 1910

1913-1915 Hans Hansen, 60 år, Ingeniør, enkemann, nu ingen beskjeftigelse, reiste i desember 1915 til familie.

1916-1922 Pedersgata 34-36
Janna Larsen, f. 1843, Hidra, Flekkefjord, enke, vask og husgjerning
Anna Larsen, f. 1889, Hidra, fabrikarbeider Bjelland g. med Oluf Dahl. se neste.
De bodde i Nymannsveien 83 i 1910.

1920-1922 Pedersgata 34-36
Oluf Bernhard Dahl, f. 1886, hermetikarbeider
Anna Johanne Larsen, f. 1889, Hidra
Agnes Olava, f. 1921
Lilly Johanne, f. 1922

1935 Solveig Trones, sykepleier.

1969 Pedersgata 34-36 Reidar Nærland

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net

 

                                                                    Fra Panteboken 1948