Pedersgata nr. 037 Eltervåg Electro

635

Br.nr. 1474

144 m²

1869    Axel Abrahamsen selger tomt til

1869    Børre Reiersen Grannes

1885    Tobias Nilsen

1890    Karoline Nilsen, enke

1897    J. A. Larsen

1915    P. J. Hansen

1919    Stavanger Hattefabrikk. Rasmus Abeland

1927    Sigvald Grøsfjeld.

1957     Christian Eltervaag

Næringsvirksomhet:

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene”  fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950, og Folketellingene. Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

Johannes Andreas Larsen, slagtermester 1898 -1910

Peder Johan Hansen, slagetermester 1911-1917

Stavanger hattefabrikk 1918-1934 flyttet til Olavskleven  i 1934

Hans J. Knudsen, guldsmed, 1921

Poppy, parafumerier og toiletgjendstander 1934-1935

Karl Johanson, handelsmann 1935

Trikotasje og strikkevareforretning, T. Halvorsen 1941 1946

Bjørn Helgeland, frukt og grønnsaker 1941-1950

Eltervåg Electro –  Christian Eltervaag 1957 -1969

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1873

Lorents Larsen Krogh, f. 1816, enkemann, Lillesand, fattig

Laura, 1856, forsørget av faderen.

De var flyttet før 1875.

1873

Ole Ellingsen, 65, styrmand, enkemann

Ane, 33, ugift

1873

Gjert Jakobsen, 63, fattiglem

Malene, 64

Berte, 26, sypike

Berthe Gjertsen var logerende ugift Sypige f. 1846 i St Hansgt 20 i 1875.

I 1875 bodde det 19 personer her fordelt på 5 husstander.

1873-1875

Børre Reiersen Grannes, f. 1831, Sole sogn, Haaland pr.

Gurine Osmundsdtr. 1828, Vigedal

Regine Olava, f. 1856, forsørges av faderen

Severin Gustav, f. 1859, sønn av Børre Reiersen, sjøfarende

Bernhart Kristian, f. 1865, forsørges av faderen

1875

Ole Osmundsen, f. 1836 Vigedal, skibstømmermann

Magel Knudsdtr, f. 1837, Hjelmeland

Olai, f. 1859, Sjøfarende

Severine, f. 1862

Knud, f. 1873

1875

Serine Osmundsdtr. F. 1831, Vigedal, ugift, egen handel.

Her er det tre søsken som kommer fra Vigedal, Gurine, Ole og Serine Ommundsen, som alle bor i samme hus.

1875

Ole Ellingsen, f. 1805, skipper, enkemann

Ane Ellingsdtr. F. 1835, ugift, flagsøm og anden sying.

1875

Zakarias Holgersen, f. 1835, Skjold, skibstømmermand

Mara, f. 1845, Haaland

Gabriel, f. 1870

Bernhart, f. 1872

Erik, f. 1875

1889 – 1897

Tobias Nilsen, Grannes grbr. f. 1812 død 1889 hjertetilfelle.

Karoline

Tobias og Karoline er bare funnet i panteregisteret på denne adressen. Karoline overtok huset da mannen døde og solgte i 1897.

1883

Jakob Andreas  Eilertsen, f. 1838 matros

Marite Endresdtr. f. 1836

Johanna Marie, f. 1865

Eilert f. 1868

i 1885 var det 12 personer som bodde her.

1885-1887

Henrik Arents Bendiksen, f. 1837, Haa, sten arb.

Marie Ingebretsdtr. f. 1834, Haa

Henrik Arntz Olaf f. 1870

Martin f. 1873

1885

Simonsen, Simon f. 1813 Sverige Tømmermand

1885

Johan Martinius Lindblom, f. 1853, matros fraværende i 1885.

Olava Andrea, f. Hamre, f. 1853 Syerske

Joakim Martinius Lindblom, 26-4-1877

Magnhild Gabrielle  Torvalda Lindblom, f. 30-9-1979

Malene Hamre Lindblom, f. 21-2-1884

Johan var vokst opp i Pedersgata 58 som fosterbarn hos tanten og onkelen Oline og Knud Ouensen.

          Foreldrene til Johan Martinius Lindblom f. 9-7-1853 er: pige Margrethe Johanne Soland, og  bogtrykker fra Stockholm Carl Lindblom.  Fra etterkommere i Amerika har jeg fått opplyst at mor til Johan døde noen få år etter han var født og at han vokste opp hos tanten som fosterbarn. Han ble gift og fikk tre barn. Johan og Olava flyttet litt. Da datteren Magnhild ble født i 1879 bodde de i Pedersgata 82, men innen 1884 var de flyttet til Kongsgata 39 der Malene ble født. Johan var sjømann og da Olena bodde her i 1885 ble hun omtalt som enke. Familien dro til USA antakelig rundt 1888.

1889

Ole Martinsen, matros

Elen Marie Olsdtr.

Ole Emanuel f. 1874

1895

Gustav Gundersen, 30, matros

Marie, 38

Torval, 8, søn

Gustav, 1, søn

1895  1910

Johannes Andreas Larsen, f. 7-6-1856, Florø,  slagtermester, død 1-9-1951

Johanne Marie Bendixdtr. Rasmussen, f. 11-1- 1866, død 31-5-1959

De giftet seg 24-12-1893.

Christian Haaland f. 1886 pleiesønn arb. i pølseriet

Jenny f. 1899 pleiedatter i 1908, gift med Sverre Tunheim

Anna Rasmussen 72, enke svigermor underholdes her, hun døde juni 1905

Johannes og Johanne hadde slagterforretning her i årene 1900-1910. De hadde to pleiebarn, og mange ansatte som bodde her kortere eller lengre tid. Johannes var fra Florø by.

            Johannes, Johanna og Jenny flyttet til Nymannsgaten 43 i 1910.

 Johanna var en av de fire første kvinnene som ble valgt inn i bystyret i 1901. Hun satt i bystyret i seks år.

Johanna Larsen
Johanna Marie Larsen (født i april 1866 i Stavanger, død 31. mai 1959) var en av de seks første kvinnene som ble valgt inn i bystyret i Stavanger i 1901. Hun representerte det Moderate partiet.Johanna Marie ble døpt den 13. mai 1866 i St. Petri kirke i Stavanger. Hun var datter av skomakermester Bendix Rasmussen og Ane Andersdatter. Johanna ble gift med slakter Johannes Larsen fra Florø. Hun meldte seg inn i Kvinnesaksforeningen i 1907.Johanna Larsen hadde ellers i årene omkring 1900 gjort seg gjeldende innen en av byens menigheter, Johannes, der hun deltok både i fattigstyre (1899), menighetsrådet (1907), St. Johs. Fattigpleies syforening (1904) og som formann i St. Johs. Yngre kvinneforening (1907). Larsen satt også i tilsynsutvalget for Johannes skole i årene 1901-1903, valgt inn av elevenes foreldre.I Stavanger ved valget i 1901 var det en borgerlig fellesliste med representanter for det Konservative og det Moderate parti. Til sammen fire kvinner ble valgt inn i bystyret på denne listen. Hun representerte de Moderate. Johanna Larsen ble gjenvalgt på samme partis liste i 1904 og satt dermed seks år i bystyret.

Fra Stavanger byarkiv.

Det var mange som var i Johannes og Johannas tjeneste i de årene de drev butikk her i Pedersgata.

Lina Larsen f. 1870 i Kristiania. butikjomfru, 1900

Bartinius Strø f. 1882 pølsemagersvend 1900

Hanna Rodvelt 31 tj. F. i Egersund. 1900 -1903

Berthe Hovland 18 butikjomfru 1903-04

Sofie Isaksen 30 tj.1904

Anna 20 tj. 1904

Conrad Gundersen 17 slagterdreng.1904

Bertinius Idsal 21 år, slagter 6 kr ugen og kosten. 1913

Sivert Larsen 17 slagertd.1905 1906 1910

Nanna Eriksen 20 tj. 1906 1907

Bertha Johansen butiktj. 1906

Laurids Larsen 20 kjører 1907

Ingeborg Andersen 20 butik 1907

Martha Todnem 23 tj 1908

Petra Handeland 25 butij. 1908

Peter Wold 16 lærl. 1908

Kirsten Haaland 21 slagtergut nu fyrbøder 1909

Martha Todnem 29 tj. 1909

Ingeborg Larsen 20 butik 1909

Matilde Fadnes 22 tj. 1910

Bertine Velde 26 butikk 1910

Ludvig Stensland 17 slagtergutt 1910

Kristian H. Larsen 22 fyrbøder 1910

1910 – 1916

Peder Johan Hansen, f. 1878 slagtermester

Andrea f. 1876, Nedstrand

Martha 8

Margit 5

Adeline Jenny Pauline f. 1910 død  27-1-1911,4 måneder gammel

Peder Hansen hadde slagterforretning først i Pedersgata 14 før han kom hit rundt 1911 og til nærmere 1920. Datteren Adeline døde av mesling ca. 5-6- måneder gammel. Peder hadde en del ansatte i butikken og som lærlinger. Det bodde også en del andre her som jeg er usikker på om de arbeidet for ham eller var vanlige leieboere.

Martha Roalsvik, f. 1837, Nedstrand, enke, går til hånde i huset. (fl- leieboer tilhører familien)

Maren Fjeldberg, f. 1890, Hjelmeland,  20 år, butikpike i 1910 og1911

Odina Strøm, f. 1892 i Skjold var 18 år og  tjenestepike i 1910 og 1911

Nils Bjoland, f. 1891, Skjold, 19 år og slagterlærling 1910 og 1911

Ole Haldaas, f, 1896,Haugesune, slagterlærling i forretningen – 1910

Tormod Frafjord, f. 1889, Nedstrand, kontorist i forretningen 1910

Agathe Orre 22 butik 1911 1912

Pauline Nilsen 20 kjøkkenp.1911 1912 1913

Knud Eltervaag 18 slagterlære 1911 1912

Serinius Thorsen Watland 25   1911 1912

Thorleif Andreassen 32 gullsmed 1913

Hans P. Hansen ingeniør, 1913

Nils O. Knudsen 27 rørlegger 1913

Marie Hermansen 16  butikk 1914

Martha Kvernevig 18 tj.1914

Isak Gabrielsen 22 guldsmed 1914

Anne Olsen 20 1915

Bertha Bøe 19 tj. 1915

Arthur Pallesen Haver 20 fab.arb 1915

Edvard Pedersen Skogstø 19 fab.arb. 1915

Sigrid Dahl 17 handelsbtj. 1916

Hanna Vigesaa 20 tj 1916

1914 Wilhelm Pettersen, 23 år fab.arb.

1914 Tønnes Rivedal, kom.arb.

1914 – 1915 Tobias Sigbjørnsen, slagtersv.

1917-18 Johanna Fotland, handelsbetjent
1917-18 Tobias Sigbjørnsen, pølsemaker
1918-19 Tønnes Refsland, pølsemaker
1918-19 Herluf Nilsen, maler
1919-20 Søren Kristoffersen, sadelmaker

1918 Alfred Andersen, cigarhandler

1918 Peder Søiland, maskinist

1918-19 Thoralf Søiland, fyrbøter

Gurine Søiland

1918 – 1941

Abeland, Rasmus f. 6-8-1885 disponent, hattefabrikant, død 26-12-1959, 74 år gammel

Frida Kirmsef. 1888 i Tyskland

Melanie f. 1909 ”

Olav f. 1913          ”

Elisabet f. 1914   ”

Max Ingolf, f. 1918 stvgr

Oda f. 1924

Rasmus drev hattefabrikk og ungene i gaten laget moro av navnet. De kalte han for ”Abemaker Hattaland”.

1935      1936

Se egen artikkel opm hattemakere i byen.

           

—————————————————————————————————————————————

1933-34  Finn Johansen, f. 22-12-1920, styrmann

1935 Karsten Johansen

1935 – 1939 Arthur Johanson, f. 10-9-1915, ærendsgutt

1935 Karl Johanson, handelsmann

1935 Valentin Johanson, lagererb.

1935 Torvald Rodvelt, f. 4-4-1890, Stuert

1941-1944 Olai Olsen, løsarbeider

1941-1944 B. Hegland, frukt og grønnsaker

1941-1946 T. Halvorsen, manufakturforretning

1941-1958

Bertinius Fredriksen, f. 27-3-1894, fabrikkarb. død 12-10-1959, 64 år gammel

Ane Kristine Grude, f. 26-9-1893

Bostrup, f. 19-2-1920, fabrikarbeider

Asdis, f. 19-6- 1923, tjener, gm. Anker

Tom, f. 7-1-1925, arbeider, g.m. Ethel

Ingjerd, f. 1930, g.m. Roald

Johan Berner, f. 30-5-1934, arbeider, g.m. Alma
Bostrup var dekoratør i 1955.

1940-41  Daniel Peder Danielsen, f. 1-3-1915, matros

1940-41 Olga Hansen, f. 5-2-1912, tjener

1941-1963  Ole Bokneberg Olsen, f. 25-9-1897, fabrikarb.

1941-1944 Helmine Ellingsen, f. 2-10-1894, kafevertinne, fabrikkarb. død 26-9-1981, 87 år gammel

1951-52  Roald Knutsvik, f. 12-10-1930, telegrafbud

1958 Odd Jårvik, f. 15-2-1940

1966

Olav Kvame, f. 21-10-1936, sjåfør

Else Ulsnes.

De giftet seg i 1963.

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.