Pedersgata nr. 037 Eltervåg Electro

Pedersgata 37

706

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1474, 144 m²

Eiere Pedersgata 35
1869 Axel Abrahamsen selger tomt til
1869 Børre Reiersen Grannes
1885 Tobias Nilsen
1890 Karoline Nilsen, enke
1897 J. A. Larsen
1915 P. J. Hansen
1919 Stavanger Hattefabrikk. Rasmus Abeland
1927 Sigvald Grøsfjeld.
1957 Christian Eltervaag

Næringsvirksomhet: Pedersgata37
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950, og Folketellingene. Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

Johannes Andreas Larsen, slagtermester 1898 -1910
Peder Johan Hansen, slagetermester 1911-1917
Stavanger hattefabrikk 1918-1934 flyttet til Olavskleven i 1934
Hans J. Knudsen, guldsmed, 1921
Poppy, parafumerier og toiletgjendstander 1934-1935
Karl Johanson, handelsmann 1935
Trikotasje og strikkevareforretning, T. Halvorsen 1941 1946
Bjørn Helgeland, frukt og grønnsaker 1941-1950
Eltervåg Electro – Christian Eltervaag 1957 -1969

Folk i huset: Pedersgata  37
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1873 Pedersgata 37
Lorents Larsen Krogh, f. 1816, enkemann, Lillesand, fattig
Laura, 1856, forsørget av faderen.
De var flyttet før 1875.

1873 Pedersgata 37
Ole Ellingsen, 65, styrmand, enkemann
Ane, 33, ugift

1873 Pedersgata 37
Gjert Jakobsen, 63, fattiglem
Malene, 64
Berte, 26, sypike
Berthe Gjertsen var logerende ugift Sypige f. 1846 i St Hansgt 20 i 1875.
I 1875 bodde det 19 personer her fordelt på 5 husstander.

1873-1875 Pedersgata 37
Børre Reiersen Grannes, f. 1831, Sole sogn, Haaland pr.
Gurine Osmundsdtr. 1828, Vigedal
Regine Olava, f. 1856, forsørges av faderen
Severin Gustav, f. 1859, sønn av Børre Reiersen, sjøfarende
Bernhart Kristian, f. 1865, forsørges av faderen

1875 Pedersgata 37
Ole Osmundsen, f. 1836 Vigedal, skibstømmermann
Magel Knudsdtr, f. 1837, Hjelmeland
Olai, f. 1859, Sjøfarende
Severine, f. 1862
Knud, f. 1873

1875 Pedersgata 37

Serine Osmundsdtr. F. 1831, Vigedal, ugift, egen handel.
Her er det tre søsken som kommer fra Vigedal, Gurine, Ole og Serine Ommundsen, som alle bor i samme hus.

1875 Pedersgata 37
Ole Ellingsen, f. 1805, skipper, enkemann
Ane Ellingsdtr. F. 1835, ugift, flagsøm og anden sying.

1875 Pedersgata 37
Zakarias Holgersen, f. 1835, Skjold, skibstømmermand
Mara, f. 1845, Haaland
Gabriel, f. 1870
Bernhart, f. 1872
Erik, f. 1875

1889 – 1897 Pedersgata 37
Tobias Nilsen, Grannes grbr. f. 1812 død 1889 hjertetilfelle.
Karoline
Tobias og Karoline er bare funnet i panteregisteret på denne adressen. Karoline overtok huset da mannen døde og solgte i 1897.

1883 Pedersgata 37
Jakob Andreas Eilertsen, f. 1838 matros
Marite Endresdtr. f. 1836
Johanna Marie, f. 1865
Eilert f. 1868

i 1885 var det 12 personer som bodde her.

1885-1887 Pedersgata 37
Henrik Arents Bendiksen, f. 1837, Haa, sten arb.
Marie Ingebretsdtr. f. 1834, Haa
Henrik Arntz Olaf f. 1870
Martin f. 1873

1885 Pedersgata 37
Simonsen, Simon f. 1813 Sverige Tømmermand

1885 Pedersgata 37
Johan Martinius Lindblom, f. 1853, matros fraværende i 1885.
Olava Andrea, f. Hamre, f. 1853 Syerske
Joakim Martinius Lindblom, 26-4-1877
Magnhild Gabrielle Torvalda Lindblom, f. 30-9-1979
Malene Hamre Lindblom, f. 21-2-1884
Johan var vokst opp i Pedersgata 58 som fosterbarn hos tanten og onkelen Oline og Knud Ouensen.
Foreldrene til Johan Martinius Lindblom f. 9-7-1853 er: pige Margrethe Johanne Soland, og bogtrykker fra Stockholm Carl Lindblom. Fra etterkommere i Amerika har jeg fått opplyst at mor til Johan døde noen få år etter han var født og at han vokste opp hos tanten som fosterbarn. Han ble gift og fikk tre barn. Johan og Olava flyttet litt. Da datteren Magnhild ble født i 1879 bodde de i Pedersgata 82, men innen 1884 var de flyttet til Kongsgata 39 der Malene ble født. Johan var sjømann og da Olena bodde her i 1885 ble hun omtalt som enke. Familien dro til USA antakelig rundt 1888.

1889 Pedersgata 37
Ole Martinsen, matros
Elen Marie Olsdtr.
Ole Emanuel f. 1874

1895 Pedersgata 37
Gustav Gundersen, 30, matros
Marie, 38
Torval, 8, søn
Gustav, 1, søn

1895 1910 Pedersgata 37
Johannes Andreas Larsen, f. 7-6-1856, Florø, slagtermester, død 1-9-1951
Johanne Marie Bendixdtr. Rasmussen, f. 11-1- 1866, død 31-5-1959
De giftet seg 24-12-1893.
Christian Haaland f. 1886 pleiesønn arb. i pølseriet
Jenny f. 1899 pleiedatter i 1908, gift med Sverre Tunheim
Anna Rasmussen 72, enke svigermor underholdes her, hun døde juni 1905
Johannes og Johanne hadde slagterforretning her i årene 1900-1910. De hadde to pleiebarn, og mange ansatte som bodde her kortere eller lengre tid. Johannes var fra Florø by.
Johannes, Johanna og Jenny flyttet til Nymannsgaten 43 i 1910.
Johanna var en av de fire første kvinnene som ble valgt inn i bystyret i 1901. Hun satt i bystyret i seks år.

Johanna Larsen
Johanna Marie Larsen (født i april 1866 i Stavanger, død 31. mai 1959) var en av de seks første kvinnene som ble valgt inn i bystyret i Stavanger i 1901. Hun representerte det Moderate partiet.Johanna Marie ble døpt den 13. mai 1866 i St. Petri kirke i Stavanger. Hun var datter av skomakermester Bendix Rasmussen og Ane Andersdatter. Johanna ble gift med slakter Johannes Larsen fra Florø. Hun meldte seg inn i Kvinnesaksforeningen i 1907.Johanna Larsen hadde ellers i årene omkring 1900 gjort seg gjeldende innen en av byens menigheter, Johannes, der hun deltok både i fattigstyre (1899), menighetsrådet (1907), St. Johs. Fattigpleies syforening (1904) og som formann i St. Johs. Yngre kvinneforening (1907). Larsen satt også i tilsynsutvalget for Johannes skole i årene 1901-1903, valgt inn av elevenes foreldre.I Stavanger ved valget i 1901 var det en borgerlig fellesliste med representanter for det Konservative og det Moderate parti. Til sammen fire kvinner ble valgt inn i bystyret på denne listen. Hun representerte de Moderate. Johanna Larsen ble gjenvalgt på samme partis liste i 1904 og satt dermed seks år i bystyret.

 

Johanna Marie Larsen (født i april 1866 i Stavanger, død 31. mai 1959) var en av de seks første kvinnene som ble valgt inn i bystyret i Stavanger i 1901. Hun representerte det Moderate partiet.

Johanna Marie ble døpt den 13. mai 1866 i St. Petri kirke i Stavanger. Hun var datter av skomakermester Bendix Rasmussen og Ane Andersdatter. Johanna ble gift med slakter Johannes Larsen fra Florø. Hun meldte seg inn i Kvinnesaksforeningen i 1907.

Johanna Larsen hadde ellers i årene omkring 1900 gjort seg gjeldende innen en av byens menigheter, Johannes, der hun deltok både i fattigstyre (1899), menighetsrådet (1907), St. Johs. Fattigpleies syforening (1904) og som formann i St. Johs. Yngre kvinneforening (1907). Larsen satt også i tilsynsutvalget for Johannes skole i årene 1901-1903, valgt inn av elevenes foreldre.

I Stavanger ved valget i 1901 var det en borgerlig fellesliste med representanter for det Konservative og det Moderate parti. Til sammen fire kvinner ble valgt inn i bystyret på denne listen. Hun representerte de Moderate. Johanna Larsen ble gjenvalgt på samme partis liste i 1904 og satt dermed seks år i bystyret.

Fra Stavanger byarkiv. Pedersgata 37

Det var mange som var i Johannes og Johannas tjeneste i de årene de drev butikk her i Pedersgata.
Lina Larsen f. 1870 i Kristiania. butikjomfru, 1900
Bartinius Strø f. 1882 pølsemagersvend 1900
Hanna Rodvelt 31 tj. F. i Egersund. 1900 -1903
Berthe Hovland 18 butikjomfru 1903-04
Sofie Isaksen 30 tj.1904
Anna 20 tj. 1904
Conrad Gundersen 17 slagterdreng.1904
Bertinius Idsal 21 år, slagter 6 kr ugen og kosten. 1913
Sivert Larsen 17 slagertd.1905 1906 1910
Nanna Eriksen 20 tj. 1906 1907
Bertha Johansen butiktj. 1906
Laurids Larsen 20 kjører 1907
Ingeborg Andersen 20 butik 1907
Martha Todnem 23 tj 1908
Petra Handeland 25 butij. 1908
Peter Wold 16 lærl. 1908
Kirsten Haaland 21 slagtergut nu fyrbøder 1909
Martha Todnem 29 tj. 1909
Ingeborg Larsen 20 butik 1909
Matilde Fadnes 22 tj. 1910
Bertine Velde 26 butikk 1910
Ludvig Stensland 17 slagtergutt 1910
Kristian H. Larsen 22 fyrbøder 1910

1910 – 1916 Pedersgata 37
Peder Johan Hansen, f. 1878 slagtermester
Andrea f. 1876, Nedstrand
Martha 8
Margit 5
Adeline Jenny Pauline f. 1910 død 27-1-1911, 4 måneder gammel
Peder Hansen hadde slagterforretning først i Pedersgata 14 før han kom hit rundt 1911 og til nærmere 1920. Datteren Adeline døde av mesling ca. 5-6- måneder gammel. Peder hadde en del ansatte i butikken og som lærlinger. Det bodde også en del andre her som jeg er usikker på om de arbeidet for ham eller var vanlige leieboere.
Martha Roalsvik, f. 1837, Nedstrand, enke, går til hånde i huset. (fl- leieboer tilhører familien)
Maren Fjeldberg, f. 1890, Hjelmeland, 20 år, butikpike i 1910 og1911
Odina Strøm, f. 1892 i Skjold var 18 år og tjenestepike i 1910 og 1911
Nils Bjoland, f. 1891, Skjold, 19 år og slagterlærling 1910 og 1911
Ole Haldaas, f, 1896,Haugesune, slagterlærling i forretningen – 1910
Tormod Frafjord, f. 1889, Nedstrand, kontorist i forretningen 1910
Agathe Orre 22 butik 1911 1912
Pauline Nilsen 20 kjøkkenp.1911 1912 1913
Knud Eltervaag 18 slagterlære 1911 1912
Serinius Thorsen Watland 25 1911 1912
Thorleif Andreassen 32 gullsmed 1913
Hans P. Hansen ingeniør, 1913
Nils O. Knudsen 27 rørlegger 1913
Marie Hermansen 16 butikk 1914
Martha Kvernevig 18 tj.1914
Isak Gabrielsen 22 guldsmed 1914
Anne Olsen 20 1915
Bertha Bøe 19 tj. 1915
Arthur Pallesen Haver 20 fab.arb 1915
Edvard Pedersen Skogstø 19 fab.arb. 1915
Sigrid Dahl 17 handelsbtj. 1916
Hanna Vigesaa 20 tj 1916
Pedersgata 35
1914 Wilhelm Pettersen, 23 år fab.arb.
1914 Tønnes Rivedal, kom.arb.
1914 – 1915 Tobias Sigbjørnsen, slagtersv.
1917-18 Johanna Fotland, handelsbetjent
1917-18 Tobias Sigbjørnsen, pølsemaker
1918-19 Tønnes Refsland, pølsemaker
1918-19 Herluf Nilsen, maler
1919-20 Søren Kristoffersen, sadelmaker
1918 Alfred Andersen, cigarhandler
1918 Peder Søiland, maskinist
1918-19 Thoralf Søiland, fyrbøter
Gurine Søiland

1918 – 1941 Pedersgata 37
Abeland, Rasmus f. 6-8-1885 disponent, hattefabrikant, død 26-12-1959, 74 år gammel
Frida Kirmsef. 1888 i Tyskland
Melanie f. 1909 ”
Olav f. 1913 ”
Elisabet f. 1914 ”
Max Ingolf, f. 1918 stvgr
Oda f. 1924
Rasmus drev hattefabrikk og ungene i gaten laget moro av navnet. De kalte han for ”Abemaker Hattaland”.

Fra Stavanger byarkiv.

 

1935      1936

Se egen artikkel opm hattemakere i byen.

           


 

Pedersgata 37
1933-34 Finn Johansen, f. 22-12-1920, styrmann
1935 Karsten Johansen
1935 – 1939 Arthur Johanson, f. 10-9-1915, ærendsgutt
1935 Karl Johanson, handelsmann
1935 Valentin Johanson, lagererb.
1935 Torvald Rodvelt, f. 4-4-1890, Stuert
1941-1944 Olai Olsen, løsarbeider
1941-1944 B. Hegland, frukt og grønnsaker
1941-1946 T. Halvorsen, manufakturforretning

1941-1958 Pedersgata 37

Bertinius Fredriksen, f. 27-3-1894, fabrikkarb. død 12-10-1959, 64 år gammel
Ane Kristine Grude, f. 26-9-1893
Bostrup, f. 19-2-1920, fabrikarbeider
Asdis, f. 19-6- 1923, tjener, gm. Anker
Tom, f. 7-1-1925, arbeider, g.m. Ethel
Ingjerd, f. 1930, g.m. Roald
Johan Berner, f. 30-5-1934, arbeider, g.m. Alma
Bostrup var dekoratør i 1955.

1940-41 Daniel Peder Danielsen, f. 1-3-1915, matros
1940-41 Olga Hansen, f. 5-2-1912, tjener
1941-1963 Ole Bokneberg Olsen, f. 25-9-1897, fabrikarb.
1941-1944 Helmine Ellingsen, f. 2-10-1894, kafevertinne, fabrikkarb. død 26-9-1981, 87 år gammel
1951-52 Roald Knutsvik, f. 12-10-1930, telegrafbud
1958 Odd Jårvik, f. 15-2-1940

1966 Pedersgata 37

Olav Kvame, f. 21-10-1936, sjåfør
Else Ulsnes.
De giftet seg i 1963.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net