Lervigsveien 37/ Ryfylkegata 46

Lervigsveien 37 / Ryfylkegata 46

2004 ATK

Når adressen ble Ryfylkegata 46 vet jeg ikke.

Sidevisninger: 189

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Lervig området er stort og er et komplisert område å finne fram i. Adressene kan være upresise, og folk flyttet ofte. Feil er derfor ikke til å unngå. Jeg har prøvd å samle opplysninger om en del familier, på den adressen de bodde lengst, og vise til andre hus de også har bodd i.

1865’1875’1891-1894 Lervig 37 
Jørgen Olsen, f. 1812, Sandnes, gårdbruger, selveier, rebslager, enkemann i 1875. død 20-3-1891, Kveker
Berthe Pedersen, f. 1830
Christine Jørgensdtr., f. 1845
Marie Andersen, f. 1833, Høiland, tjenestpige i 1865-75’
Lars Andreassen, f. 1858, Klepp, tjenestekarl i 1875
De tilhørte Vennenes Samfunn, Jørgen ble gravlagt på Kvekerkirkens gravsted i Haukeligata.
De bodde i Lervig i allerede i 1865.

1865-1875-Lervig 37 
Ole Jørgensen, f. 1833, rebslager, arbeider sammen med Jørgen Olsen ikke mer
Serine Olsen, f. 1823
Jørgen Olsen, f. 1862, gift, død 18-4-1894 se neste.
Bertine Olsen, f. 1858 gift m. Ingvald Nyman
Gustava Salvine Olsen, f. 1864
De bodde sammen med Thore Svendsen i 1865. i 1875 bodde de på plassen Nygaard i Lervig.

1888-1899- Lervig 37 
Jørgen Hartvig Olsen, f. 1861, rebslagersvend, død 18-4-1894, Jørgen ble gravlagt på Kvekerkirkens gravsted i Haukeligata.
Olava Olsen, f. 1866
Olga Serine Olsen, f. 1886
Johan Hartvig Karlsen, f. 12-7-1888
Leonora Olsen, f. 9-6-1891
Hjørdis Harriet Olsen, f, 23-8-1894, død 3-6-1899, 5 år gammel.
Otilie, f. 31-7-1897, Olava fikk henne etter at hun var blitt enke og anga Karl Norgren som far. (Anm. Karl M. J. Norgren anses ikke som fader til det av enken Olavas barn Otilie)
Jørgen fikk 30-7-1885 datteren Jørgine Hartvie med Barbara Olsen, f. 1855, tjenestepige fra Badehusgt.

De bodde i Pedersgaten 100 i 1910.
Olava var gift med repslager Jørgen Hartvig Olsen, f. 1863, død 1894. I 1909 bodde hun, moren og de to yngste barna i Avaldsnesgata 94.

1885’-1887-1897-1901- Lervig 37 
Ingvald Cecil Nyman, f. 1856, skipper, arb. 1901 ikke mer
Bertine Jørgensen/Olsen, f. 1857
Sesilie, 19 år i 1899 forlovet 1900 m. Rangvald Mathiesen
Sigfrid Nyman, f. 8-11-1882
Bjarne Ingvald, f. 14-10-1886
Ole Jørg Olsen, f. 2-5-1895
Ingvald var i Oregon i Amerika i 1899.

1885’1900’1909’  Lervig 37
Georg William Torp, f. 19-11-1863, Høle, rebslager
I. kone- Pauline Johannesen, f. 1864, Strand, død 25-12-1887, 23 år gammel
Georg Leonard Torp, f. 26-2-1887, død 29-12-1887, 10 måneder gammel
II kona Kristina Hansen, f. 1857, (gifte i nov. 1899)
Arb. paa Dok, dro til Amerika i April, kom hjem syg i september.1909’ ligger på sygehuset med et brukket ben. Hustruen bor i Arbeiderg. 2
Han flyttet litt rundt og vi finner han i Lervig 6 og Rennesøygt. 22

1899 -Lervig 6
Ane Iversen, f. 1869, gift kone, matroskone, Høkergt. 4. henne 2 leiermål
William Torp, f. 1864, enkem. Dokarb. Opgiven barnefader
Agnes,17-4-1899 uekte

Marie Helliesen og hennes slekt

Marie Helliesen 1848-1922

Marie kjøpte huset Lervig 37 i 1908 etter P. Fugellis dødsbo, samtidig ble tomten til bedehuset solgt.

1896’1922- Lervig 37 
Marie Helliesen, f. 3-2-1849, Høynes, Skudesnes, enke, kolonial handel, død 19-1-1922, 73 år gammel
Marie hadde vært gift med Sivert Johan Helgesen, f. 23-3-1850, død 11-3-1890, Skudesnes.
Petra Serine Helliesen, f. 13-1-1873, død 7-9-1943, g-m- Bellest R. Østbø. 7 barn
Bertine Otalia Helliesen, f. 8-7-1875, død 9-5-1910, g.m. Ole Johan Førland, 3 barn
Helge Sivertsen Helliesen, f. 4-11-1877, død 16-3-1912, g.m. Agnette Marie Soland, 1 barn
Matilde Sofie Helliesen, f. 16-12-1879, død 10-3-1936, g.m. Jørgen M. Gudmundsen, 7 barn
Anne Christine Helliesen, f. 22-1-1882, død 8-11-1965, g.m. Martin B. Oanæs, 6 barn
Sivert Johan Helliesen, f. 25-7-1884
Ole Kornelius Helliesen, f. 1887, død 24-1-1904

Marie hadde flere piger i sin tjeneste.
Elene Oanes, 21 år, tjener, i 1905’
Mathilde, 19 år, tjener 1907’
Adine Oanæs, 15 år, tjener
Alfhild Andreassen, f. 18-3-1893, butikjente i 1910, 1911’
Sigrid Vake, f. 19-4-1891, Ølen, tjener i 1916’

Aar 1896 den 15 januar fremstillede sig paa Magisterens kontor Enke Marie Helliesen, (Bopæl Lervig), fødd paa Skudesnæs den 3. Februar 1849, og bad sig meddelt Borgerskap for at drive Handel i Stavanger. Hun fremlagde kvitteringer for betalt Børs- og Fattigafgift og ærklærede at hun straks paabegynder Forretningen. Da intet vides ærindre mod hendes Begjær, blev det attraaede Borgerskap hende meddelt. Ifølge lov af 4, juli 1884 træder dette Borgerskap først i kraft fra den dag Forretningen paabegynder.  (Underskrift av) Kielland

Marie sa opp sitt borgerskap i 1920.

Aar 1920 den 22 september fremstod Marie Helliesen, bopæl Lervig 37 og bad sit handelsbrev av 15 januar 1896 opsagt. Brevet gas paategning om opsigelse og tilbakeleveres hende.

Fra Ket Henriksen har jeg fått bilde av Marie og andre opplysninger om henne. Takk.
Marie Helliesen var en driftig dame, hun var fra Skudesnes og hadde flere ganger vært med sin mann Sivert på seilskuten han førte. Han døde i 1890 og ble begravet i Middelhavet. De var flinke til å skrive til sine barn når de var ute og reiste i årene 1885-89.
I 1884 bodde Marie og Sivert med familie i Taarngaden 849 i Stavanger.
1885 Datteren Petra bor i Breigata 20. Hun er da ugift, skolepliktig. Petra bor da midlertidig hos onkel Johannes Helliesen, bagermester fra Tysvær og tante Kristine.
I 1887 bor Marie på Bredalsalmenningen No 2282 i Stavanger.
Da hun ble enke flyttet hun til Stavanger. I 1891 bodde hun på Østbø på Hundvåg, hos sin datter Petra, her ble hun kalt jordbrugerske. Senere flytter hun til Lervig 37 får borgerskap og starter en kolonialhandel. Den drev hun i 24 år fram til 1920.

1908 Den ledige portion av Kristian Jacobsen Hagas og hustrus legat uddeles 1. august og tilfaldt Marie Helliesen. 1908.

 

I 1908 kjøper hun et pensjonat i Opheimsgaden.

1908

Jeg har lest inn en podcast om Marie på Pedersgadåpodden. Da visste jeg ikke mer om henne at hun var enke og at sønnen på 17 år døde. Senere har jeg fått så mange tilbakemeldinger om familien og livet henne. Hun hadde flere barn og barnebarn. Noen bodde sammen med henne, eller i nærheten.

Du kan høre podcasten her :https://open.spotify.com/episode/6JLY0xdP3XoBV1FxmQ0wV7

 

1905’1915’ Lervig 37 ikke mer
Johan Førland, f. 23-2-1876, stuert, tinnfab. Enkem. i 1910, 80 år i 1956.
Bertine Otalia, f. Helliesen, f. 1875, død 9-5-1910- 35 år gammel
Agnete Førland, f. 30-7-1903, g. m. Bernhard Soma
Marie Førland, f. 11-2-1908, død 23-5-1935, 27 år gammel, Lervig 41
Bertine Førland, f. 13-3-1910, død 19-12-1910
Bertha Førland, f. 2-2-1864, Høle, tjenestepig
Johanne Johnsen, f. 23-12-1843, Erfjord, moster, livrente.
Berttha Torgersen, 51 år, husholderske i 1915’
1905/1907- SS Hermes, Johan gik ud som kok med et engelsk dampskib i september, ligger nu syg paa hospitalet i Kronstad. 1909’ var han på Olsens reberbane.
Johan og familien bodde i Lervig 41 .——

1905-1906-1907-1908’1909’ Lervig 12
Jørgen Martinius Gudmundsen, f. 28-6-1877, død 14-10-1953,76 år gammel rebslagermester, Berentsens bane, huseier
Mathilde Sofie Gudmundsen, f. Helliesen, f. 12-5-1877, Skudesnes, død 10-3-1936, 56 år gammel
Sivert Johan Gudmundsen, f. 16-7-1902, lagerbetj. (g. Alva, USA)
Ingeborg Gudmundsen, f. 8-1-1904, hermetikarbeider, (g. Herman Frøiland)
Marie Gudmundsen, f. 8-6-1906, (g. Arthur Jørgensen)
Georg Gudmundsen, f. 12-4-1908
Sølga Jørgine Gudmundsen, f. 6-5-1909, (g. Arne Stangeland)
Helge Gudmundsen, f. 6-6-1910, (g. Karen)
Olga Bertine Gudmundsen, f. 14-1-1916 (g. Lars Halvorsen)
Sofie hadde forretning i Lervig 12 i 1908’
Innen 1910 var de flyttet til Lervigsveien 23.
Vi finner familien her i Lervig 37/Ryfylkegata 46 opp til 1961. 1910’1912’ da bodde de i Lervig 23. Jørgen var rebslagmester, Olsens bane.

Sivert Johan Gudmundsen. – Sivert var Kunstmaler og reiste til Amerika muligens via (Saint John, New Brunswick, Canada) i 1926. – Tror han var gift med ei som het Alva. Har 1 datter registrert – June. (info Ket Henriksen)

1910’’1914 Lervig 37 
Nils T. Aarre, f. 8-10-1882, Aarre, kjedelsmed
Justine O. Aarre, f. 11-1-1883, Time død 15-3-1917, 34 år gammel
Nelly Aarre, f. 14-12-1909
Bergit, f. 14-8-1911
Nils og familien flyttet litt rundt, de bodde i Lervig 33 i 1915 og Lervig 41, og i Lervigsveien 33 i 1918/20.

1959-1986- Lervigsveien 37
Arthur Jørgensen, f. 19-5-1905, død 6-6-1962, 57 år gammel.
Marie Gudmundsen, f. 8-6-1906, død 5-4-1994, 88 år gammel, gift 25-8-1934
Alf Magne, g.m. Else
Åse, f. ca 1942, g.m. Tor
De bodde i Lysefjordsgt. 28 i 1948.

Marie Gudmundsen som døde i 1994 var antakelig den siste av Marie Helliesens etterkommere som bodde her. Da hadde den slekten vært her i nesten 100 år.

 

Familien Gudmund Gudmundsen, fra 1885—- Lervig 37 

Første gang vi finner de i Lervig er i folketellingen fra 1885, i hus 2245?? Gudmund og Ingeborg bodde noen år på Roaldsøy, før de flyttet til Lervig innen 1885. Senere finner vi dem i Lervig 21 i 1910 og i 1920. Jeg tar med hele familien her selv om mange har bodd rundt omkring i Lervig.
Opplysninger om familien har jeg fått fra Jostein Aasland i Canada.

Gudmund Gudmundsen b. 4-APR-1849 Jelsa d. 12-FEB-1925 Stavanger
m. 15-APR-1875 Rennesøy
Ingeborg Marie Jørgensdtr. b. 28-FEB-1851 Rennesøy d. 10-AUG-1941 Stavanger

1 Elen Karina Gudmundsen b. 21-APR-1875 Rennesøy d. 26-MAR-1956 Stavanger m. 21-JUL-1895 St. Johannes
Lars Theodor Hansen b. 26-MAR-1874 Frue, Hetland d. 20-FEB-1961 Stavanger

2 Jørgen Martinius b. 28-JUN-1877 Frue, Roaldsøy, Hetland d. 14-OCT-1953 Stavanger m. 14-OCT- 1900 St. Johannes
Mathilde Sofie Siverstdtr. Helliesen b. 16-DEC-1879 Skudenes d. 10-MAR-1936 Stavanger

3 Johanne Gudmundsen b. 20-JUN-1879 Frue, Roalsøy, Hetland d. 2-NOV-1925 Stavanger m. 1st 13-MAY-1900 St. Johannes
Anton Reinholdt Gundersen b. 4-APR-1881 St. Petri d. 14-MAY-1901 Stavanger
m. 2nd 14-JAN-1905 St Johannes
Karl Zimmer Aasland b. 04-OCT-1883 Høyland d. 12-MAY-1968 Stavanger

4 Emilie Gudmundsen b. 24-DEC-1881 Frue, Roaldsøy, Hetland d. -MAY-1958 Stavanger m. 16-JUL-1910 St. Johannes
Alfred Emanuel Wessel b. 11-FEB-1884 Vigsnæs, Avaldsnes d. 02–SEP-1953 Stavanger

5 Gunvald Gudmundsen b. 9-MAY-1886 bpt. St. Johannes d. 25-NOV-1963 Stavanger Lervig
6 Gustav Gudmundsen b. 12-JUN-1889 bpt. St. Johannes d. 30-OCT-1971 Stavanger

7 Inga Marie Gudmundsen b. 20-SEP-1891 bpt. St. Johannes d. 19-JUN-1984 Stavanger m. 30-AUG-1913 St. Johannes
Ernest Julius Rasmussen b. 1891 Jyderup, Denmark d. 12-JAN-1971 Stavanger

8 Gunhild Gudmundsen b. 8-APR-1896 bpt. St. Johannes d. 30-NOV-1969 Stavanger with Svend Abrahamsen b. 14-SEP-1895 Stavanger; Steward
8.1 Marton Gudmundsen b. 16-MAY-1916 St. Johannes d. 3-JAN-1976 Stavanger
with married man Beutel Teodor Aasland b. 26-JUN-1895 Domkirke d. 7-DEC-1953 Stavanger
8.2 Gerda Åsland b. 22-OCT-1919 St. Johannes d. 29-MAY1989 Heggen, Modum
m. 30-DEC-1925 St. Johannes
Olaf Olsen Aarnes b. May 24, 1891 Drangedal d. 12-DEC-1966 Stavanger

 

1920’1921-1922-1924-1926-1929-1930- Lervig 37 
Olav Mæland, f. 16-1-1886, Haugesund, bakersv.
Rakel Odine Oanes, f. 20-3-1888, Fossand
Erling Olaf Mæland, f. 1-4-1914
Margot Bergliot, f. 23-4-1921
Bodde i Trafikkgata 2 i 1930-1934—

1961-1972- Margit Bergliot Mæland. handlende, trafikkgt 2 Bodde her i 1975).
A. Mæland, kolonialfor, bakeri 1943,-1949 -1961- priv. Trafikgt. 2

Det er mange som har gode minner og forteller om butikken til Mæland, Fra Facebook har jeg tatt med denne omtalen.

Eidis Antonsen: I det huset hadde Mæland bakeriutsalg. Han kom syklende til butikken og hadde kasse på med kaker o lign. Der gikk vi og «tigde vinabrøskalker»

1948-1954, Ryfylkegata 46.
Arnold Langerud, f. 1915, død 29-8-1976, 61 år gammel, sjåfør
Hanna f. Wessel
Sigrid, g.m. Bjørn
Harald, g.m. Anne
Alfhild, g.m. Paul
Anne Johanne Langerud: Jeg bodde i huset fra 1948 til 1954 det var onkel til min mor som eide det han het Gunnvald Gudmundsen. Arnold fikk lastebilløyve i 1949.

Fra Arbeidernes Historielags bok Det Gror. 1988

Adr Ryfylkegt. 46 fra Adressebøkene
1972 Kjell Inge Lunde
1989 Petter Tytlandsvik
1989 Anne S. Tytlandsvik

Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net