Pedersgata nr. 51

Pedersgata 51

   

  Bildet er fra 1910 og det er såvidt en kan skimte det bak stolpen. Det er hus nr tre på venstre siden. 

Dette og neste bilde er fra Axel Leversens samling

Br.nr. 1723 – 51 m² stor tomt

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Besøk på siden: 185

Huset ligger på høyre side rett før en kommer til krysset med Normannsgaten. Det er bygget vegg i vegg med naboene. Det var et hus med to etasjer og to leiligheter, med butikk i underetasjen. På et bilde fra 1910 ser det ut som om der er en trapp på fortauet, men i 1920 er fortauet så godt som ryddet for utvendige trapper. I dag er det et stort butikkvindu med dør til høyre. Det har et stort vindu mot gaten i annen etasje. Underetasjen er oppført i mur, mens resten er i tre.

Fra 1920.

Eiere: Pedersgata 51

Eiere:
1875 Skjøde fra Peder Olsen til B. Røiland på byggetomt.
1878 Fra B. Røiland
1894 til Christian Tønnesen
1894 til Ole Lie
1897 til Malene Thime
1900 til Rasmus Forsmark tinglyst i 1905
1942 til Oskar Hansen (f. 1890)
1943 til Peder A. Pedersen (f. 1892)
1946 til Einar Kleppe
2017 salg

Næringsvirksomhet:
1885 Sophie Johnsen Lie, handlende muligens kolonial.
1898 -1942- Hanna og Rasmus Fossmark, kolonialhandel
1955– Lysrør A/S – reklame.
1963 Lue-magasinet
1987-1995 Helgi Joensen tinnkunstner.kunstner

   1963        1989

I telefonkatalogen 1881 får en opplyst at disse firmaene holder til her i mai 2020.
Gauselbakken AS
Jkm Holding AS
Hundvåg øst AS
Us Real Estate AS

Der det er hjerterom er det også husrom.

Det kan stå som motto for folkene i dette og mange andre hus. Her ser en at både den ene og den andre familien har rom for sin nære familie.

Folk i huset; Pedersgata 51

1875- Pedersgata 51
Christian Tønnesen, f. 1842, Bakke sogn
Malene Thime., f. 1846
Fedor, f. 1871
Sofie Marie, f. 1873
Christian er sannsynligvis bror til Sophie og har vel bodd her. De bodde i Bergelandsgata i 1875

1885-1894 Pedersgata 51
Lie, Ole Johnsen, f. 1855, matros død 1922
Johnsen Lie, Sofie Tønnesen, f. 1850, Bakke, huseierske død 1924
Johnsen, Joakim f. 1881 Søn (f.1873)
Johnsen, Torvald f. 1882 søn
Tonette Tønnesen, f. 1840, Bakke nevt i 1885 (en søster av Sofie ?)
Sofie var enke og eide huset i 1885. Da Ole døde i 1922 sto det: Min kjære mand, vor stedfar og onkel. Det tyder på at Sofie hadde vært gift tidligere. Da Joakim ble døpt i 1881, ble det opplyst at han var født i 1873. Foreldrene var Enok Johnsen Lie og Karen Sophie Tønnesen, Sirnæs. Blant fadrene var Malene Tønnesen.
Blant huseiere finner vi en Christian Tønnesen og Malene Thime. De selger huset til Ole Lie.
Sophie døde i 1924, da ble hun kalt mor og pleiemor.

1922

1887 Pedersgata 51
Jonas Jonsen Lie, Matros
Brita Karine Evensdtr.
Even Jonsen Lie f. 1872.
Denne familien ble nevnt her i 1887 da Even var konfirmant.
Det er mulig at de var i familie med Ole og Sofie Lie.

1885 Tønnesen, Tonette f. 1840 Bakke

1885 Vigre, Karen Sofie f. 1835 Handlende

1894 Pedersgata 51
Ane Monsen, 44, enke
Thommas, 14
Berget, 7
Johan, Iversen, 28, ug. skom, hos Gjøvåg

1898 – 1942 Pedersgata 51
Rasmus Person Fosmark, f. 27-12-1865, Fossand, død 7-3-1947, 81 år gammel.
Hanna Gurina Osmundsen, f. 24-3-1865, Veraland, Høle, handlerske, død 11-3-1931, 66 år gammel
Peder Racin, f. 17-2-1898
Rakkel Fosmark, f. 1835, Haukali, Fossand, bestemoder.
Sofie Fosmark, f. 23-5-1882, hun bodde her i 1933-34
Marie 22 tjener, 1901
Gina 30 tjener, 1902-1906
Olga Gramstad 15 tjener 1912 -1915
Gudrun Eriksen 20 tjener 1916
Hustoft, Berta tj. f. 1902 tjener i 1920

Rasmus var i 1901 betjent hos Brødr. Roth. I 1902 var han uden arbeid nesten hele året – Roths dampsag. Han ble også kalt treskjærer og handelsmann. Han arbeidet tidvis hos Thu vedskjæreri ellers hjalp han i forretningen. Hanna hadde borgerskap og drev forretningen. Det ble sagt opp i 1909, men butikken ble drevet fram til ca 1942—da huset ble solgt.
Rakkel Fossmark var muligens på besøk i 1900, for hun ble oppført som midlertidig tilstede.
Sønnen Peder fikk utdannelse, i 1916 var han gymnasiast og i 1922 studerte han jus. Rasmus og Hanna hadde tjenestejenter i mange år. Rasmus og familien ble boende i mange år, og flere av slektningen fant et kryp inn her for kortere eller lengre tid.

           

1898-1902 Pedersgata 51
Sjur Halvorsen, 1872, Vats, kjører hos I. Haaland –
Thea Maria Person, 1870, Fossmark, Fossand.
Thea var søster til Rasmus. I 1902 var Sjur på Malde i militære.

1904-1911 Pedersgata 51
Ane Martha Veraland, 1831, Høle, enke, svigermor, underholdes her, død 1911
1904 -1908
Børe Veraland f. 19-12-1868, Høle, enkemann, arb. Støberi & Dok. hustruen døde i desember 1902 etter langt sygeleie – han hadde hatt store utgifter.
Ane var mor til Hanna og Børe var broren hennes. De bodde her sammen med familien.
I 1910 bodde Børe i Ryfylkegt. 31 og var gift med Kristofa, f. 10-2-1879, Strand

1917-1919 Aagot Nærheim, handelsbetjent
1933-34 Ellen Søyland, f 23-2-1913, handelsbetjent
1938-41 Anna Melberg, f. 10-3-1921, handelsbetjent
1943 Wognild, Gerhard Margido, sjømann
1944-45 Wilhelm Wallin, f. 9-2-1908, kaiarbeider

1946-47 Pedersgata 51
Pedersen, Peder Anton, f. 2-9-1892, fotograf, død 23-12-1959, 67 år gammel
Hanna
Lillian, g. m. Arne Bergene

1948-49 Rolf Harry Jorde, f. 4-7-1905, bilrep.
1949-1952 Sigurd Thorleif Andersen, f. 1-5-1917, lokfører

1955 Pedersgata 51
Høysæter, Alfred, agronom., død 7-6-2007, 88 år gammel
Kate, f. Friser, død 16-6-2010, 88 år gammel
Esther Margrete g.m. Magne
Torhild g.m. Johannes
Per g.m. Tone

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net

Nummer 51 klemmer seg sammen mellom sine større nabohus. 

Dessverre skjuler treet litt av huset. 

ATK 2009 

Panteboka.