Pedersgata nr. 029

Pedersgata 29

ATK 2009

352

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Pedersgaten 29
Br.nr. 1091 – 84 m² stor tomt.

Eiere: Pedersgata 29
T. Gundersen selger tomt til
1865 Mathias Monsen
1865 til Ole Olsen Maudal
1872 til Martin Andreassen Klep
1918 til Bertinius Jacobsen
1925 Til Sissel Henriksen og Lauritz Haarr.
1967 Tvangsauksjon
1969 Tvangsauksjon
2013 overdratt – har ikke opplysninger om det.
Eiendommer ble stort sett tinglyst en tid etter overtakelsen. Mathias Monsen tinglyst ikke kjøpet før i 1869, men da hadde folk allerede bodd i huset noen år.

Næringsvirksomhet: Pedersgata 29
Alle årstall er funnet i forskjellige kilder. Virksomhetene – firmaene kan ha holdt på lenge før det året som er oppgitt her, eller blitt drevet lenge etter. Med forbehold av mulige feil.

1885-1917 Kirsten Klep, syerske med kjolesøm, handlerske, kolonial
1885 Jonassen, Berent, Handelsmand
1894- 1905 Marie Meyer, friandel
1901 Bernhard Eriksen, handlende
1901-1906 Kirsten Klep, kolonial
1906-07 Chr Haaland, skomager
1911-15 Halvor Olsen, skomakerverksted, bodde i Jelsagt.
1916 Lea & Tollefsen, sadelmager & Tapetserforretning
1919 Sina Olsen, Syetablissement.
1922 Bertinius Jakobsen, manufaktur og kolonial..
1924 Skohuset, B. Thompson
1935-1946 Lauritz Haarr, musiker
1934-1939 Thomas Haarr, musiker, medlem av Stvgr. Musikerforening.

1923-1966 O. Henriksen, skoforretning, Sissel Haarr, opphørssalg
1968 Maskingravøren, Marton Olsen

.  1916   1924

1966    1968

Huset ligger på høyre side, på hjørnet med Skreddersmauet, og vegg i vegg med nr 31 som var skoforretningen til Storm-Hansen. Så her lå det to skoforretninger side om side. Det er fortsatt to store vinduer mot gaten og et mot Skreddersmauet. Døren er midt på og det har to flotte buede vinduer på hver side av døren, og et buet vindu på hjørnet mot Skreddersmauet. Oppe på hver søyle er det satt en pyntekonsoll. Det er et hus med to fulle etasjer, forretning på gateplan, leilighet i 2 og 3 etasje. I 1865 bodde det 18 personer her, fordelt på 4 leiligheter. Det var krambod, 3 rom i kjeller 1 kjøkken, i 2 etasje var det 3 rom og kjøkken, i 3 etasje var det 2 rom. I 1900 bodde det 10 personer her, fordelt på 3 husholdninger

 

Dette huset har noen fantastisk flotte hjørnevinduer. De er buet og et på hver side av inngangsdøren og et på hjørne. Jeg er usikker på når og hvem som satte de inn. Det er utrolig at noen spanderte slike dyre vinduer. De er bevarningsverdige. Det var bare noen få som hadde slike vinduer i Pedersgata, men en finner flere i sentrum av byen.

 

Folk i huset: Pedersgata 29
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1865 Pedersgata 29
Mathias Monsen, f. 1818, Egersund, kjører, huseier
Anne Chrestine Nielsdtr. F. 1817
Regine Micalsdtr. F. 1851, Klep prgj., fosterdatter
Niels Larsen Eg, 1845, tjenestekarl.

1865 Pedersgata 29
Susana Askudsdtr. F. 1798, Hetland prgj., enke
Heinrich Arntz, f. 1833 Haa prgj. Maler – hennes sønn

1865-1875 Pedersgata 29
Ole Olsen Maudahl, f. 1789, Settersdalen, leisteskjærer
Marthe Mauritzdtr. F. 1793, Strands prgj.
Marthe Olena, f. 1843, Sirdal, ugift
Ole var Huseier i 1865. Ole var leisteskjærer, en meget spesiell tittel. Han var den som skar leister – former- som skomakerne skulle forme sko rundt. I 1873 ble det oppgitt at han var fra Høgsfjord og i 1875 som født i Åseral. Ole var helt fattigunderstøttet og fikk 1 spd og 4.. Kona Marthe var nok død før 1873 for hun ble ikke nevnt da.

1865 Pedersgata 29
Rasmus Knudsen Thime, f. 1828, Lye prgj. Tømmermann
Ane Malena Monsdtr. F. 1830 Hetlands prgj.
Carl, f. 1851
Ingeborg, f. 1852
Berthe f. 1854
Marselus, f. 1856
Amalia f. 1858
Regine f. 1860
Ane Christine, f. 1862
Innen 1875 var familien flyttet til Blaasenborg.

1873 Pedersgata 29
Birthe Hansen, 52, enke, Hjelmeland, fattiglem
Hans 12, vanvittig

1873 Pedersgata 29
Svend Svendsen, f. 1833, rebslager Stavanger Reberbane, Thime død 21-2-1895
Aase Regine, f. 1835, Mandal, død 5-3- 1912, 77 år gammel.
Peder Ingvald T. f. 1863
Andreas M. f. 1866
Ane Regine, f. 1869
Petrine T. f. 1871
Severine, f. 1874
Innen 1875 var familien flyttet til Pedersgata 110.

Da det var folketelling i 1875 bodde det 15 personer her, fordelt på 6 husstander.

1875 Pedersgata 29
Nils Gundersen, f. 1800, Gyland, bøkker
Olene Berithe Tønnesen, f. 1800, Flekkefjord

1875 Pedersgata 29
Niels Olaus Nielsen, f. 1851, logerende, ugift
Niels var styrmand med Brig ”Elida” fra Arendal, nu antagelig i Charlston

1875 Pedersgata 29
Gabriel Iversen Mæland, f. 1826, Haa, dagarbeider, død 2-4-1902, 77 år gammel
Marthe Ingbretsen, f. 1830, Haa
Iver, f. 1864
Ingebreth, 1867
Malen, f. 1870
De bodde i Vinkelgata 26 i 1865.

1885 Pedersgata 29
Jonassen, Berent,  f. 1859 Lunde Handelsmand
Anna, f. 1850 Kvinherrad
Jonas Arentz f. 1885
Torvald Gunerius, f. 1890
Innen 1900 var familien flyttet til Nytorvet 13.

1885 Pedersgata 29
Evertsen, Jakob f. 1851 Rennesøy, Styrmand
Ingeborg Ellingsdtr, Hegre, f. 1851 Høyland, død 13-1-1891, 40 år gammel
Edvard Marcelius, f. 1879, død 1880
Edvart Marcelius f. 1881
Berthe Karine f. 1884
Elling, f. 1887
Ingvald, f. 1889
Ellingsdtr. Elen f. 1858 Høyland Tjenestepige i 1885.
Familien flyttet til Bratteberggt. 15.
Les mer om denne familien i Ove Sandviks blogg.

https://oveslekt.blogspot.com/2021/05/kvitsy-og-jrpeland-i-god-forening.html?fbclid=IwAR0mFvkxJl44cc6N-iVU7RBoo8qpZRGf0w8VxqgKO9zmGAKDwjUPJDGKY2o

1873-1917 Pedersgata 29
Martin Andreassen Klep, f. 1839, død 2-6-1898, 62 år gammel, arbeidsformand
Maren Serine Abrahamsdtr. Fjogstad, F. 1840, Klepp død 30-1-1917, 77 år gammel
Kirsten Marie Amalie, f. 1867, syerske med kjolesøm, handlerske
Regine Adele f. 1872, butikjomfru
Marie Mathea f. 1875, butikjomfru
Karen Kristofa f. 1877, fabrikk arbeiderske
Anna Maria f. 1881, fabrikk arbeiderske
Andrea, f. 1884, fabrikk arbeiderske

Martin Andreassen Klep var født i 1839 på Klepp, han døde 1898 nesten 60 år gammel. Da han kom til byen var han logerende på Nytorvet i 1865. Han var til å begynne med tømmermann, senere arbeidsformann på en reperbane. Maren var også fra Klepp. De fikk 6 døtre. I 1900 var alle i arbeid og de forsørget moren som var blitt enke. Kirsten hadde handelsborgerskap i 1898, men det ble sagt opp i 1901. Hun var enke i 1903. Regine var butikjomfru hos bager R. Gabrielsen, men i årene før 1916 var hun sygelig. Marie var buti jomfru hos O. Olsen. Karen arbeidet på Qvies tobaksfabrikk, hun ble gift med Conrad Andreassen. Se under. Anna var fabrikk arbeiderske, mens Andrea var strikkerske og nåtlerske. Martin kjøpte huset og da han døde ble kona ført som huseier. Denne familien bodde her i over 30 år, fra før 1885 til rundt 1917.

  1898    1917

1894- 1905 Pedersgata 29
Marie Meyer, f. 1825, Lillesand friandel
Marie var enke i 1898, men da hun dør står det at mannen var snekker og antakelig i Amerika. I 1900 ser det ut som om hun bor i Pedersgata 76, og har indtægter av huset. Det er Maren Klep som blir nevnt i dødsannonsen hennes. Marie bodde muligens sammen med familien Klep.

  1905    1905

1901-1917 Pedersgata 29
Konrad Andersen, f. 1878, Tvedestrand, mekanikus
Karen Kristofa Andreassen Klep, f. 1877 viet 1901, død 24-3-1938, 61 år gammel
Magda f. 1902 tvilling
Camilla f. 1902 tvilling
Karen og Konrad giftet seg i 1901, Karen var datter av Martin og Maren Klep, mens far til Konrad var Peder Andersen. Konrad reiste til Amerika, han sendte penger hjem i en periode over 9 år, men et år var han syk i 3 måneder. Det kom ikke penger etter 1913. Karen arbeidet i fabrikk.

1898-1901 Pedersgata 29
Johan Torgersen, f. 1877, mekaniker blikkemballasjefabrikk, død 23-11-1957, 80 år
Marie Ella Larsen f. 1877, død 17-7-1916, 18 år gammel —
Ingeborg Emilie, f. 1898
Sigrid f. 1900
Harald f. 1901
Familien flyttet til Pedersgaten 105, se der.

1898 Pedersgata 29
Thore Thorsen, f. 10-2-1844, 1. styrm, Dragen??, død 31-7-1926, 82 år gammel.
Johanne Johnsen, f. 18-12-1862
Thora f. 10-11-1897
Baby 1898
Innen 1900 var familien flyttet til Langaden 20.
Da Johanna fylte 70 år i 1932, bodde hun i Pedersgata 67 sammen med datteren Helga.

1894 Pedersgata 29
Ole Friestad, 30, skom.
Emilia, 26

1900 1901 Pedersgata 29
Elisabet Eriksen, f. 1844, Spinnanger Sogn, enke, handlende
Emilie, f. 1882, Haugesund, husholderske.

1900-1901 Pedersgata 29
Jørgine Øsdrot, f. 1869, Høiland sogn. Skredder, syerske, leieboer

1901 Pedersgata 29
Bernhard Eriksen, f. 1868, Farsund, handlende
Liva Johannessen, 1881, hjemværende
Da Bernhard og Liva giftet seg i 1901 hadde han adresse her. Om de ble boende her eller ei, vet jeg ikke. Fedrene var: Ole Mikal Eriksen, Hattemaker og Jon Daniel Johannessen, seilmager.

1905 Pedersgata 29
Martin Pedersen, f. 1863, kjører, vognmand
Rakel, f. Grønnested, f. 1868, død 8-12-1909, 41 år gammel.
Ida, f. 5-9-1893
Harry Johannes, død 25-3-1897, 22 måneder gammel.
Mary Ragnhild, død 21-9-1899, 8 måneder gammel,
Martine, f. 26-7-1902
Reidar Hugo, død 25-1-1905, 1 år gammel.
Helga Embjørg f. 3-8-1905
Martin, f. 17-6-1908
Martin og Rakel mistet tre av sine barn i løpet av få år. I 1905 bodde de i Opheimsgt. 32 før de kom hit, og innen 1910 var familien flyttet til Badehusgata 29.

  1897    1899

  1905    1909

1907 -1908 Pedersgata 29
Christian Haaland, f. 18-4-1884 skom.
Bergithe Olsen f. 20-8-1880
Georg f. 5-11-1902
Otto Sverdrup, f. 30-7-1906
Karsten, f. 11-5-1908
Mary, f. 20-5-1910
Innen 1910 var familien flyttet til Kalhammeren 122d, og Kristian var arbeider ved Kem.

1916-1919 Karen Andersen, fabrikarbeider
1917-1918 Karen Endresen, fabrikarbeider

1918 -1920 Pedersgata 29
Bertinius Jacobsen, f. 1882 kjøbmann, huseier
Inga Samuelsen, f. 1884
Ruth f. 902
Martin, f. 1910
Bertram, f. 1912
Johanne Margrethe f. 1913
Ingeborg f. 1915
Jessie, f. 1917
Bertinius f. 1920
Bertinius hadde forretning bade her og I nabohuset nr 27. Jeg er litt usikker på om han bodde her en stund eller I nabohuset. Se mer om ham i       Pederstgata 27.

1924 Pedersgata 29
Anna Hesby, syerske
Kristine Mattsen, Syerske

1925-1960/70 Pedersgata 29
Laurtiz Haarr, f. 2-7-1883, musiker
Sissel Larsen f. 23-11-1887, død 22-7-1960, 73 år gammel.
Thomas Fredrik, f. 22-3-1927, gift med Rut Roalkvam

Lauritz Haarr, var musiker og spilte violin. Han var medlem av Stvgr. Musikerforening 1925-1969. Sissel var enke, hun hadde vært gift med skomagermester Ole Henriksen som døde i 1921. De hadde ingen barn. Ole hadde skomagerforretning i Risbakken 1. Sissel overtok og flyttet den til Pedersgaten 29 rundt 1925. Sissel og Lauritz giftet seg i 1925. Sissel bodde en periode før hun giftet seg på ny i Pedersgaten 18.
Hennes far var baker Marius Larsen og Lauritz far var konditor Thomas Haarr. De fikk sønnen Thomas Fredrik i 1927. Han var ekspeditør i butikken i 1955.

  1960

 

1932 Tonning Lomeland, kontorist
1965 Karl Hall, skomaker, nevnt her i en avis.

1968—- Pedersgata 29
Marton Olsen, f. 1-8-1917
Annie Ølberg, f. 12-10-1917, død 12-10-2012, 95 år gammel
Viet 21-11-1942
Kirsten Marie, f. 1952?

2012

2020 fra telefon katalogen på nett registret som boende her.
2020 Kirsten Marie Olsen

 

I 1988 ble Storhaugtunnellen bygd. Dette ble beskrevet i Stavanger Aftenblad.

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net