Pedersgata nr. 030

Pedersgata 30

Bildet er fra Statsarkivet i Stavanger.

Besøk på siden: 351

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br. nr. 1140 –  82 m2 stor tomt

Eiere Pedersgata 30

1865    Enoch e. bilstad

1900    Petra Kloster

Det er et lite bolighus på 1 ½ etasje med forretningslokale i 1. etasje og vedhus. Inngangsdøren lå et lite trinn høyere enn gaten. Døren er til venstre og tidligere var det et  utstillingsvindu mot gaten. I gavlen hadde det to tofagsvinduer i midten, og to små vinduer på hver side. Det er også et lite loftsvindu som vender mot gaten. Listene rundt vinduene er fint tilskåret. I dag har huset et trefagsvindu i annenetasje og to utstillingsvinduer nede. Det ligger ved siden av nr 28 hvor barber Riis holdt til og 32 som en tid huset bank og som vi ser på bildet Lindstrøm magasin.

Næringsvirksomhet: Pedersgata 30

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene”  fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950, og Folketellingene. Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

Petra Kloster Bolmsterbinderi. Fra før 1900 —

Petra Kloster Blomsterforr. og – binderi eftf. 1955 (Elsa Kloster og Jenny Strømstad) Blomsterbutikken eksisterte til langt inn på 1970-80 tallet.

Folk i huset: Pedersgata 30

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.


1865

Da bodde det 12 personer fordelt på 4 familier i huset. Det var unge folk, ingen av dem var over 40 år. Bare to av ekteparene hadde barn.

 

1865-1875-1885-1891 Pedersgata 30
Enok Enoksen Bilstad, f.1830, Heskestad, hustømmermand, død 9-12-1901, 72 år gammel
Thea Wilhelmsdtr, f. 1820, Lund
Wilhelm Emil Enoksen, f. 1857, søfarende
Gabriel Enoksen Bilstad. F. 1861
Inger Marie, f. 1863, ugift, hjemmeværende datter (1891) – gift med Svend Wathne.
I 1891 var sønnen Gabriel og kona på besøk fra Amerika.
Gabriel Bilstad, f. 1861, gift, besøkende fra New York, Nord Amerika
Lovisa Bilstad, f. 1862, gift, besøkende fra New York, Nord Amerika
Da Enok døde i 1901 bodde han i Musegaden 28.

Enoch var skibstømmermann og født i Heskestad,Thea Wilhelmsdtr. f. 1820 i Lund. Men i 1885 står det at hun er født i Halse. Sønnen Wilhelm var søfarende i 1875 og 1885, mens den andre sønnen Gabriel var handelsmand i 1885. Marie bodde hjemme i 1885. Marie ble gift med Svend Vatne og bodde på Sandnes i 1900. Enoch hadde ikke solgt huset i 1898 og bodde da som rentenist hos datteren på Sandnes.

———————————————————————-

1865 Pedersgata 30
Lars Olsen Haaland, 31 år, fra Etne
Dorthea Olsdtr. 33 år med sønnen
Olav Larsen f 1863
Ikke 1875
——————————————————
1865. Pedersgata 30
Daniel Christian Olsen, 28 år, fra Flekkefjord han var sjømand
Anne Regine Hansdtr. 29 år.
De fikk en sønn i 1868 som døde 5 dager gammel.
Ikke 1875
———————————————————–
1865 Pedersgata 30
Svend Thorsen, f. 1835, Hetland, sjømand, matros
Marthe, f. 1893, fra Avaldsnes.
Signe, f. 1868
Innen 1875 har tre av familiene flyttet og tre nye kommet til.
——————————————————————–
1875 Pedersgata 30
Oluf Johnsen, f. 1853, typograf
Hanna, f. 1856
Ole Ingebret, f. 1875
————————————————————–
1875
Jens Dedekam Carlsen, f. 1839, matros
Ane f. 1849
————————————————————–
1885 Pedersgata 30
Baardsen, Jens, f. 1845 Vikedal, Sømand
Hanna f. 1851
——————————————————-
1891 Pedersgata 30
Peder Ludvig Lund, f. 1857 Trondenes, skibsfører
Kristiane Lund, f. 1852, Skudesnæs
Aage Lund, f. 1888, Skudesnæs
Lovise Lund, f. desember 1890, Skudesnæs
Berthe Serine Danielsen, f. 1869, Skudesnæs, tjenestetyende, enepige, ugift
Familien bodde i Musegaden 15 i 1900.
————————————————–
1889 Pedersgata 30
Gustav Johnsen, f. 1854, sjøfarende seilmaker
Marie Thorsen, f. Bersagel, f. 1853, død 29-3-1889, 35 år gammel.
Mallene, f. 1881, gift Ugstad, flyttet til Oslo
John, f. 1885, død 16-1-1912, omkom da dampskipet Skjold forliste.
Gunda, f. 1887, dro til Amerika i 1909.
Familien bodde sammen med Enok Bilstad da Marie døde i 1889.
Barna kom i pleiehjem. Malene kom til Martin og Gurine Gunvaldsen i Pedersgata 28. Hun var paaleggerske Vestlandske lithograf trykkeri. I 1902 var hun arbeiderske og hadde kr 5,- pr uge på
Vestlandske Kunstanstalt, får for øvrig sitt underhold hos capt. Gunvaldsen. Malene var metodist.
Gurine Gunvaldsen var født Thorsen og kunne være en søster til Marie og tante til Mallene.
John og Gunda kom til Ole og Anne Kristine Torstensen i Pedersgata 127.
——————————————————-
1898 til ca 1970 bor familien Kloster her.
1898 Pedersgata 30
Elias Johannesen Kloster, f. 1846, enkemann, død 1915
Hanna Martine Kloster f. 1848, død 1892, tæring,
Petra Gurine, f. 27-1-1875 –9-4- 1901 blomsterforretning og var huseier. (død 9-4- 1931, 55 år gammel
Johanne 11-12-1879, 1902 husholderske, død 20-6-1947, 68 år gammel
Elisa f. 16-3-1884, død 28-1-1970, 86 år gammel.
Elias og familien bodde i Pedersgata 46 før de kom hit. De bodde sammen med Elias svigerfar, Peder Mauritsen Kartevold. Elias var skipperborger, skonnert ”Falsin??” i 1899. Han hadde vært paa Island sommeren 1899 for E. Berner 1901. Arbeidet hos Roths trælager 1902, ellers hadde han ujevnt arbeid. Hos Adolf Eliassen posefabrikk -1905- på Island i trankokeri. 1907 har en liden slæbebaad Rap eier en del i den. 1915 ble han syg, slagtilfelle, datteren Johanne pleide han. Datteren Petra drev blomsterforretning og binderi, Johanna var husholderske mens Elisa på 16 år sto i blomsterforretningen. Da Petra døde etterlot hun seg to myndige søskenElise og Johanne. Hun skrev testamente til fordel for Elise som overtok arv og gjeld. Petra eide en del.

Anna Lunde, f. 1895 på Hundvåg husholderske.
Marie Hovland, fabrikkarbeiderske bodde også her i 1922.
Petra Hjort 15 tjener i 1911 -1913
Ingeborg Hansen 18 tjener i 1914 -1916
Klara M. Eide, f. 29-7-1906, tjener i 1930-34
Serina Kjosevik, f. 24-1-1913, tjener i 1936-39
Marie Fidje, f. 16-3-1906, tjener i 1940-50
Ingeborg Pedersen, f. 22-1-1917, hushjelp/syerske i 1948-1957
Helene Olava Larsen, f. 23-2-1917, daghjelp i 1956

1948. I årenes løp var det mange ungdommer som fikk jobb som bud.
Petra Kloster var aktiv både når det gjaldt blomster og kvinnenes stemmerett. Hun figurerte i avisene rett som det var. Ofte ble hun nevnt da hun vant noe i basarer. I 1906 var hun også dommer i blomsterutstilling for private blomsterdyrkere, og selv hadde hun en “delikat” utstilling, kan avisen fortelle i 1906. I butikken kunne få venstres lister ved valgene. De som ønsket å tegne seg som medlemmer i vanførelaget kunne gjøre det hos henne. Petra hadde sommerbolig på Gausel, hvor hun i 1929 inviterte vanføre barn på besøk i 1929. Petra skrev testamente til fordel for sin søster Elisa. Da hun døde ble det notert – Eier endel.
Søsteren til Petra Elisa overtok blomsterforretningen. Hun var også meget samfunnsbevisst. I 1960 opprettet hun et legat på 100.000 kr. i Petras navn. I 1966 ga hun eiendommen som familien hadde på Gausel til kommunen for at den skulle nyttes til en sosial instutisjon, helst et gamlehjem.
I april 1931 averterer Elisa at forretningen fortsettes uforandret.

    1915

1902. Elias overtok en Pose og Merkelapfabrik. Fabrikken lå i Skræddersmauet 3 som var i nabolaget.

1929   1960

  1966    1970

 

—————————————————————-
1898 Pedersgata 30
Anna Johannessen, , f 1844, Sandeid, enke, lever af sine børn
Jakob, 23 år, matros – underholder sin moder og søsken
Lauritss, f. 1876, sjømand, stuert
Anna, 29 år
Ingvald, f. 1878, erindsgutt hos Idsø, handelsbetjent
Helga, 1882, nåtlerske
Innen 1900 var de flyttet til Mellom Dalgate 16.


——————————————————————
1898 Aseline Nilsen, f. 1825, Finnaas, enke, fattig, delvis fattigunderstøttes.
I 1900 bodde hun i Nedre Dalgade 79 sammen med datteren og svigersønnen.
——————————————————-
1899 Pedersgata 30
Enok Larsen, 31, matros farer fra London
Marie 32
Mary 2
———————————————————–
Ved folketellingen 1900 bodde Elias Kloster med sine 3 døtre og svigerfaren her.
Peder Kartevold, enkemann f. 1816 i Thime. Han levde av sin formue. Død 26-9-1901
Peder fikk et trist endelikt. Han døde i en brann. Det tok til å brenne i huset 24 september 1901. Han ble funnet rett innenfor døren røykforgiftet. Det kan vi lese ut av brannprotokollen. Peder var bestefar til Petra kloster, og svigerfar til Elias.

Fra gatefortegnelsen: Pedersgata 30
1958 – 1970
Kloster, Elisa – P. Klosters eftf.
Peder bodde i Pedersgata 46 Om noen av familien Kloster fortsatt bodde i huset rundt 1970 vet jeg ikke, men butikken ble drevet i mange år.

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net