Pedersgata nr. 028 Herrefrisør

Pedersgata 28

Arne Riise Herrefrisør

Besøk på siden: 289

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

ATK 1998

Bruksnummer og areal.
Br.nr. 1123 – 83 m2 stor tomt

Eiere: Pedersgata 28
1853 Tomt fra Svein Reinertsen til
1853. Andreas Bertinius Øvregaard
Ukjent byggeår.
1857. Halvor Tollefsen Bersagel,f. 1830 (bodde i Kongstensgt. 6)
1878. Severine Bersagel, f. 1859, eneste arving etter H. Bersagel selger til
1878. Tobias Madsen, f. 1809
1887. Theodor Osmundsen
1898. Martin Gundvaldsen
1902. Marie Kristensen Wiig og Kristian Wiig
1907. Til Aage Knudsen
1911. Kr. Wiig
1912 H. Sivertsen
1930. Hermine Lovise Berentsen
1935 Arne Riise
1971 Borghild Riise
1971 Janne og Peter Riise
2000 Kjell Riise
2006 Van Dong Ye
Dette er et frittliggende bolighus på 2 etasjer og kvist. Det hadde to rom og kjøkken i hver etasje. Gavlsiden vender mot Pedersgaten. Første etasje ligger et lite trinn opp fra gaten. Huset ligger på hjørnet mellom Pedersgaten og den bratte bakken Lille Skippergata. Dermed har det nesten full kjeller med utgang på baksiden. Huset er bygget som et tømret trehus og ”rappet” med murpuss i senere år, på grunn av brannloven. De store vinduene i første etasje er av nyere dato. Det ble bygget på i 1952, da fikk det en etasje ekstra.

Næringsvirksomhet: Pedersgata 28

Lina Olsen, syforretning? 1903-1911
Thorsens magasin 1919 flyttet
Frugt og cigarforretning – J. Hallingstad, i 1923
H. Bærendtsen 1930 – 1935 Han var i Pedersgt. 52 i 1925 og i nr 47 i 1923
M. Friis Torgersen 1935 flyttet til nr 27 – død 1979
Arne Riise frukt og tobakk 1938
Barber Arne Riise fra 1940 til 2007
Granat Jernvare og kjøkkenutstyr, detalj. Rundt 1955 – 1959

2006 Van Dong Ye

 

*****************

  1919  1923  Bærendtsen gikk konkurs i 1925.

1955    Maria Larsen hadde Granat.  1959

  1964    1938

  2006

Folk i huset: Pedersgata 28

I folketellingene (FT) finnes opplysninger om hvem som bodde i huset akkurat den dagen tellingen foregikk. Her er brukt FT fra 1865, 1894 til 1916. Alderen på personene er hentet fra første gang de dukker opp i kildene. I kirkebøkene (Kb.) er det funnet folk som ble døpt, konfirmert, gift eller døde, mens de bodde på denne adressen. I tillegg er det tatt med de som er funnet i Adressebøkene (Adr.), valgmanntall og opplysninger fra privatpersoner og andre kilder. Det finnes ikke noe samlet oversikt med opplysninger om hvem som bodde her i årene mellom 1865 og 1894, eller etter 1916. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

******************************

1. 1857 – 1878 Pedersgata 28
Halvor Tollefsen Bersagel, f. 1833, Høgsfjord, skibsreder og skipper
Gurine, f. 1834, Høgsfjord, død før 1875
Vibekke Severine, f. 1859, Høle/Stavanger
Ingeborg Cecilie, f. 11-12-1864 – død 13-3-1865 ¼ år gl.
Halvor kjøpte tomten for kr. 265, i 1857, da arvingen Severine solgte igjen i 1878 fikk hun kr. 3500,- for eiendommen. Det tyder på at det var Halvor Bersagel som bygde huset og kan ha bodd her. Familien bodde i Pedersgata 22 i 1865. Han bodde i Kongstensgaten 6 i 1875.
Les mer i Pedersgata 22

2. 1875 -1887 Pedersgata 28
Tobias Madsen. F. 1809, skibsreder, død før 1885??
Bergithe, f. Bergh f. 1809
Johan Mathias, f. 1843, Styrmand.
I 1885 er det bare Bergithe og sønnen Johan som bor her. Johan var da blitt skibsfører og var bortreist. I 1865 bodde de i Mosterøy. Tobias var gårdbruker og Landhandler. De hadde 4 barn. Thomas, f. 1838, skipper, Søren, f. 1840, styrmand, Johan, f. 1843 og Martha, f. 1847.

3. 1887-1898 Pedersgata 28
Theodor Osmundsen, f. 1857. Han var typograf i ”Westlandsposten”
Marie, f. Evensen, f. 1857, død 18-2-1941, 83 år gammel
Olaf, f. 1884
Ingolf, f. 1886
Ingrid, f. 1888
Jakob, f. 1891
Trygve 2 – kan være død før 1900
Birger, f. 1893
Borghild f. 15-6-1899
Theodor kjøpte huset i 1887 og bodde her til han solgte til Martin Gundvaldsen i 1898. Familien bodde i Smedgata 10 i 1885. De flyttet til Storhaugveien 30 innen 1910.
———————————————————-
1891 Pedersgata 28
Amund Guttormsen, f. 1816, Krødsherad, buxesælefabrikation og salg af sæler, enkemand, død 6-12-1901, 86 år gammel, ———
Rønnaug Amundsdtr, f. 1837, Krødsherad, ugift, forarbeider buxesæler
Amanda Marie Sophie Pedersen, f. 1877, fosterdatter
Amund hadde vært gift med Ane Sofia, f. 1815, De bodde i Kalhammeren 45 i 1885. I 1900 ble Amund forsørget av sin fostersønn Axel Tønnesen f. 1861. De bodde da i Rosenberggaden 27.
————————————————-
1891 Pedersgata 28
Jakob Eriksen Haugvaldstad, f. 1852, Rennesø, søfarende, jagteskipper. Han var ved Molde da tellingen fant sted.
Ane Serine Haugvaldstad, f. 1852, Rennesø
Erik Haugvaldstad, f. 1888, Rennesø
Ole Haugvaldstad, f. juni 1890
—————————————————
1891 Pedersgata 28
Elen Gabrielsen. F. 1857, Høgsfjord, enke, skurekone, delvis forsørged av den frivillige fattigpleie i Hetland.
Guri Tomine Gabrielsen, f. 1884, Hetland, datter
———————————————————
1891 Pedersgata 28
Frantz Wilhelm Butler Torkildsen, f- 1838, skibsfører, var på reise fra Vardø i 1891.
Berthe Malene Torkildsen, f. 1845,, død 29-12-1928, 82 år gammel
Anna Elisabeth Torkildsen, f. 1870, ugift, hjemmeværende datter
Mathea Karoline Torkildsen, f. 1873, ugift, arbeider i strikkeforretning
Håvard Bersagel Torkildsen, f. 1876, søfarende jungmand
Maren Dorthea Torkildsen, f. 1878,
Familien bodde i Arnagergaden 3 i 1900.
——————————————–
1891 Anna Olsen, f. 1850, ugift, strygejomfru
———————————————————-
1894 Pedersgata 28
N. Johannessen, 32 år, Han eide jagten ”Ryvarden”
Hanna, 29 år
I 1894 var han med jagten Ryvarden 17 mei i Middelsbrough.

1894 Pedersgata 28
Ingvald Haave, f. 1854 år. Han var skipper på ”S/S Giller”??
Johanne Marie f. Jakobsen, f. 1862
? Isaksen, 74 år bestemoder
Viet 6-4-1884 i St. Petri. De bodde i Høllebergt. 15 i 1885.

5. 1898– Pedersgata 28
Anna Øiestad, f. 1863. Sandnes, hun var enke og lærerinde i folkeskolen. død 10-12-1935, 72 år.
Elias f. 1888
De var flyttet til Kongstensgt. 48 innen 1900.

6. 1899 Pedersgata 28
Gabriel Løvaas, f. 26-2-1860, kontorist Dampbageriet, død 21-8-1911
Malene, f. Hertervig, f. 14-8-1861
Maren, f. 1887
Elisabeth, f. 1889
Georg, f. 7-10-1892
Erling, f. 29-1-1894
Karl, f. 17-1-1897
Monrad, f. 13-12-1898
Gabriel Roth f. 1899 døde i juni 11-6-1900, 9 måneder gammel.
Thorrine 17 tj. 1899
Margit, f. 1-6-1902
Innen 1900 var familien flyttet til Jæderensgade 53.

   1900    1911

 

7. 1898-1902 Pedersgata 28
Martin Gunvaldsen, f. 3-8-1858, skibsfører, 80 år 1938
Gurine, f. Thorsen, f. 3-12-1858, død 4-2-1936, 79 år gammel
Emanuel, f. 24-12-1884
Emanuel, f. 1889
Malvin, f. 1892
Malene Johnsen, f. 1881, pleiedatter
Ruth, f. 3-5-1901
Martin var skibsfører på ”Svithun” – han kom hjem 9-12-1899 som syg og var hjemme til 3-4-1900. Da tellingen ble foretatt i slutten av 1900 var han i Vallinsia (Valencia, Spania.) Broren Gustav Gunvaldsen bodde og handlet i Pedersgata 25. Martin og Gurine giftet seg 4-4-1889 i Johannes Kirken.
Malene var datter av Gustav Johnsen f. 1854 og Marie Thorsen, f. 1853. Marie døde i 1889. Malene ble boende her hos sin tante Gurine f. Thorsen
Malene Johnsen var paaleggerske i Vestlandske lithograf trykkeri. I 1902 var hun arbeiderske og hadde kr 5,- pr uge på Vestlandske Kunstanstalt,
får for øvrig sitt underhold hos capt. Gunvaldsen. Malene var metodist. Malene ble gift Ugstad og flyttet til Oslo.
Malene hadde to yngre søsken, John f. 1885 og Gunda, f. 1887. De kom til
Ole og Anne Kristine Torstensen i Pedersgata 127.
Foreldrene til Gurine og Marie Thorsen var Ole Thorsen,f. 1820 og Malene, f. 1824 dokarbeider. De bodde i Tårngata 21 i 1875. Innen 1910 var de flyttet til Jelsagt. 21-

Etter 1900
8. 1902-1917 Pedersgata 28
Christian Christiansen Wiig, f. 27-5-1842 i Klepp, tømm. Han døde 12-2-1912 av blodforgiftning. 71 år gammel
Ellen Wiig f.24-8-1839. Klepp, død 5-3-1917, 77 år gammel,
Kristian, f. 3-10-1880, sjømand
Ellen Marie, f. 1884, g. Herkules Sivertsen – se familie 13
De hadde også en voksen sønn Kristian som var maskinarbeider i Amerika i 1910.
Ellen var blitt enke i 1912 og var huseier. Hun døde i 1917 av lungebetennelse.
Christian må ha tjent mer enn 400 kr i året for Ellen fikk stemme ved valget i 1903. De bodde i Birkelandsgt. 2 i 1900.

     

Christian Christiansen Wiig

       1917

 

9. 1903-1911 Pedersgata 28
Lina Olsen, f. 29-8-1853 syerske, ugift.
Hun hadde syforretning i Langaden i 1900. Om hun drev forretningen her i de årene hun bodde her er uvisst. Lina oppgav at hun var sygelig i 1907, og ble kalt sypige i 1910.

10. 1908-1911- Pedersgata 28
Aage Knudsen, f. 4-12-1836- Høle. var forhenværende lærer i 1910., død 1920
Anne Marie Knudsen, f. 1825 døde i 1908
Elisabeth E. Tengesdal, f. 24-10-1890 Høle, hun var husholderske. 1908-1911
Aage og konen bodde i Nyhavn 33 på Buøy i 1900.

11. 1909-1910– Pedersgata 28
Hans Oskar Theodor Nilsen, f. 14-4-1884 murer
Johanna Berta Sævild, f.14-3-1880, Fuse sogn.
Anny Betzy, f. 28-6-1909
Denne familien bodde her da datteren ble døpt i 1910. Innen slutten av 1910 var de flyttet til Pedersgata 78 og bodde sammen med familien Peder Risa.
Les mer i Pedersgata 78

12. 1913-1915– Pedersgata 28
Christine Edvardsen, f. 26-11-1851, Egersund, 60 år, enke, syerske, opplyser at hun klarer seg selv.
Ole Edvardsen 34 år.
Kristine bodde i Pedersgata 22 i 1901, da vant hun 2 stoler i en basar, og i 1902 vant hun en bastkurv. I 1910 bodde hun i Grensesteinsgt 2.

13. 1912-1922– Pedersgata 28
Hercules Sivertsen, f. 20-3-1883, 28 år 2.maskinist, i 1922 var med Herkules, smedemester, død 6-6-1951, 68 år gammel.
Ellen Marie f. Viig, 21-3-1884, 27 år – se familie 8
Ellen Elisabeth f. 1919
Herdis Marie f. 1920
Gudrun Sivertsen 22 gymnasiast underholdes av Sivertsen, da foreldrene er døde. Bodde her i 1915-1916.
Herkules tok maskinist eksamen i 1907 med karakteren Meget godt stod det i avisen.
Ellen og Herkules giftet seg i 1909. Herkules var sønn av avdøde bogbinder Ole Sivertsen.
Ellen Marie Viig er i familie med Christian Viig. Se ovenfor. Da huset ble solgt i 1930 står det: Fra Christian Wiigs arvinger, for søsteren Marie og hennes mann Herkules Sivertsen.
Herkules og Ellen bodde i Tårngt 42 i 1910. Han tok maskinistskolen i 1907 og fikk karakteren 1,72 – meget godt.

14. 1916-1920- Pedersgata 28
Sønnøva Olsen, f. 2-7-1850, 62 år f. i Etne, syerske.
Hun bodde i Hetlandsgt. 22 i 1910.

15. 1930-34 Pedersgata 28 se hus 47 og 52 ——–
Theodor Henrik Bærendtsen, f. 21-7-1987, handelsmann
Hansine Lovise Bærendtsen, f. Hansen, f. 17-10-1886

1935


  1. 1937   Martha Friis Torgersen død 30-5-1979, 81 år gammel.

  1935  1937

17. 1935– Pedersgata 28
Arne Riise , f. 20-9-1902, død 26-7-1969, 67 år gammel
Borghild, f. Torgrimsen, f. 24-12-1901, død 28-4-1979, 77 år gammel-
Gudrun, f. 13-11-1935, g.m. Thorleif Kyllevik
Janna, f. 14-12-1940
Ester, f. 11-12-1942, g.m. Bjørn
Peter, f. 17-6-1944, g. 1967 m. Åse Marie Nilsen f. 1944, død 18-4-1996
Arne kjøpte huset i 1935 og flyttet butikken, frisørsalongen hit. Salongen ble drevet
Les mer om familien Riise i Pedersgata 78.
De la ned salongen i 2007.

    

Fra boka: Marit Karin Alsvik: Stavanger’s østre bydel

1961 Margaret Foester, f. 20-1-1932
1961 Gudrun Kyllevik, 18-4-1905

1. 1967 Pedersgata 28

Peter Riise, f. 17-6-1944
Åse Marie Nilsen, f. 1944, død 18-4-1996, 52 år gammel
Marie, g.m. John
Arne, g.m. Anne
Steinar
Kari, g.m. Øyvind
Lydia, g.m. Kåre
Kjell
Peter og Åse Marie giftet seg i 1967, men jeg vet ikke om denne familien bodde her i huset.
Les mer i Pedersgata 78

Fra Stavanger Aftenblad 2007 – Kjell Riise

 

Disse har adresse her ifølge 1881 i mai 2020.

Jehona Nikqi Skredderi
Pedersgata 28, 4013 Stavanger

New Thai Take Away Stavanger Tai Yan Mo
Pedersgata 28, 4013 Stavanger

 

Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net