Pedersgata nr. 027

Pedersgata 27 

                     ATK 2009

Besøk på siden: 354

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1095 – 175 m² stor tomt
Eiere: Pedersgata 27
Myhre ? selger til
1853     Ola Rasmussen Øglend, kjøper tomt hvorpå et hus—
1869    Gabriel Pedersen Idland kjøper grund med nyopført hus.
1920    Søstrene Gurine og Ingeborg f. Idland selger til Gurine Idland
1931    Thalette Samuelsen Næsheim
1950   fra Thalette Næsheim til hennes søsken Inga Jakobsen f. 1884, Gabriel Samuelsen, f. 1886, Martine Samuelsen, Næsheim f. 1898 og Thalette Næsheim.
Kjenner ikke til hvem som eide huset etter familien Idland
1989   Fra Sai Fui Ho, So Wan Ho og So Mui Ho til Wai Man Ho.

Huset har vært i Gabriel Idland sin families eie i over 100 år. Det er et våningshus med bageri og krambod. Det var fem leiligheter og 20 mennesker i huset i 1900. Det er på 3 fulle etasjer med valmet tak. Veggen som vender mot nr. 25 er bygd i mur uten vinduer. Det ligger på høyre side, på hjørnet med Skreddersmauet, og er nabohuset til “Bruktbuå”.

Næringsvirksomhet: Pedersgata 27
.

1894-1909-1969   Bertinius Jakobsen. Han hadde kolonial, frukt, grønnsaker, oster og kaffeforretning. Dessuten solgte han cigarvarer, og handlet med                  cocholade, konfekt en gros. 1914-1921 hadde han eller kona, manufaktur, garn, lerreds og hvitevarer

1897               Hans P. Wang Bagerforretning
1901-1903    Fløgstad Paul S. bakeri
1906-1908   Tobias Larsen bakeri/ kolonial
1903             Gurine Idland og søsteren Ingerborg Samuelsen hadde syforretning sammen. De hadde flere piker i arbeid.
1906             Sofie Berg broderi
1919-1950   Taletta Næsheim syetablissement
1921-1944   Bakeri og konditori, Gabriel Samuelsen.

1936 -1950  Vulkaniseringen Solid, firmaet ble startet i 1936 av nåværende innehaver Gustav Haraldseide. Virksomheten omfatter vulkanisering av bilgummi                          og gummifottøy. Videre drives salg av bilgummi etc. Firmaet har sitt lager i Pedersgt 48. Kundekrets Stavanger og Rogaland for øvrig. Firmaet er                          utstyrt med tidmessige maskiner. Motto Kvalitetsarbeid og tilfredse kunder.
1936            Elektrisk effekt A/S forretning og verksted.
1935-1936  Møllers Kolonial
1939            Oanes, Martin Bagerutsalg filial.
1940-1944  Torgersen, M. Friis, garn og tricotageforretning.
1943-1944   Pedersen, Harald, skraphandel

1948-1965   Moteforretning. Johanne M. Jacobsen. Den nåværende innehaver Johanne Margrethe Jacobsen startet firmaet 20. okt. 1948. Firmaet er medlem                           av Norges Motehandlerforbund. Det driver detaljsalg av håndsydde og pyntede hatter i antilope, hårfilt og ullfilt, luehatter, luer, skjerf og diverse                         små pyntesaker som hører inn under bransjen.
1968             Tharaldsens Magasine
1975–1979 Kopisenter – Assistanse
2000          Chinese Food A/S – gikk konkurs i 2000

 

Folk i huset: Pedersgata 27
Familien Idland kan vi følge her i huset i mange år. Fra 1865 til ca 1970

1865 – 1916 Pedersgata 27
Gabriel Pedersen Idland, f. 1831 kjører, Gjesdal, huseier, død 18-10-1918, 87 år gammel
Talette Gurine Nilsdtr. f.1830, Gjesdal død 5-9- 1910, 80 år gammel
Ingeborg Gabrieldtr. f 1865 Gjesdal, gift m. Martin Samuelsen
Peder Gabriel f. 1866 sjømann død 1886 i Vestindia
Gurine Gabrielsdtr. f. 1862 sypige, død 19-5-1931, 68 år gammel.
Gurine Talette Pedersen f. 1878 pleiedatter
Gabriel sluttet som kjører paa grund af alderdom i august 1900. Sønnen Gabriel døde 10-1-1886, av solstikk og hjerneb. Han døde i de Vestindsiske farvande om bord på reise fra T- til Rio Grande. Begravet i havet. Gabriel og Talette fikk stemme ved valget i 1902. Datteren Gurine var sypige, kjolesøm. Hun hadde syforretning fra begynnelsen av 1900 tallet, sammen med søsteren Ingeborg g. Samuelsen, Gurine Talette Pedersen. De hadde flere piker i sin forretning. Pleiedatteren Gurine Talette Pedersen ble gift 1899 med Tobias Larsen, de bodde også her i 1920.

  

1885 – 1922 Pedersgata 27
Martin Samuelsen, f. 1857/62 Klepp død ca. 1897, 41 år gammel, skibsfører ———omta 6-12-1897-
Ingeborg f. Idland, Samuelsen f. 1861/65 enke ca 1898. død august 1923, 62 år gammel, —-syerske er datter av Idland
Inga f. 7-12-1884, butiktj. gift 1910 med Bertinius Jakobsen.
Gabriel f. 17-2-1886 visergut
Peder f. 1887, maskinist
Thalette f. 14-6-1894 – 1916 20 år syerske hos G. Idland, død 6-7-1978, 84 år gammel
Marthine f. 10-1-1898 – – i 1917 var hun 16 år steller i huset, død 20-7-1989, 92 år gammel.
Martin Samuelsen var skipper på ”Chimæa” i 1898. Da han døde rundt 1898 ble Ingeborg understøttet av sine foreldre – Gabriel Idland.
Ingeborg var syereske som søsteren Gurine og de drev forretningen sammen. Eldste datteren Inga var syk i 1906, hun var butikjente hos Olsen & co. Inga ble gift i 1910 med Bertinius Jakobsen. Gabriel som var oppkalt etter bestefaren var også sykelig, men var visergutt hos Ingvald Haaland i i 12-14 års alderen. Han var blitt enkemann i 1920. Gabriel drev bakeri og konditori i 1912-1944. Han fikk borgerskap i 1907. Sønnen Peder var som 11 åring erendsgutt hos Ø. Sunde, senere smedelærling hos Garpestad. Da han var 27 år seilte han som maskinist med en båt fra Haugesund. Datteren Thalette 20 år var syerske hos mor og tante i 1916. Da var Martine 17 år og stelte huset.

   1894

Sørgeligt ulykkestilfælde. Under Stavangerbark “Amerikas” henliggen i Buenos Ayres hændte den 21 september den ulykke, at matros Martin Samuelsen herfra byen faldt ned i rummet og forslog sig i den grad, at han døde efter 8 dagers forløb. Afdøde var 25 aar gammel, han efterlader sig kone og et lidet barn. Aftenblade 7-11-1894.

1898

MS 18– og     “din Ingeborg” blev i vaart lørdagstelegram opgivet som mærke paa et ved Bestervig i Jylland inddrevet lig, i hvis lomme der desuden fantes rester af et Stavanger-dagblad. Vi har anstillet undersøgelser desangaaende, idet vi desværre maatte gaa ud fra, at avdøde tilhørte et eller andet Stavangerfartøi, og fundet, at mærkerne passer paa føreren af bark “Chimæa” her af byen, der afgik fra London noen dager før. Han heder nemlig Martin Samuelsen, og konen heder Ingeborg. Men idag telefonerede vi til rederiet, hr. konsul Bergesen, og der var endu intet hørt, saa der muligens er haab om, at angjeldende forlis ikke gjelder “Chimæa”

  1898   1923

 

  1907

1903-1931 Pedersgata 27
Gurine Idland, f. 13-1-1863, syerske, død 19-5-1931, 68 år gammel, ugift.
Judith Idland, tjener -1918-19
Gurine etterlot seg 5 myndige søstersbarn, Inga Jakobsen, Peder Samuelsen, Gabriel Samuelsen, Marthine Samuelsen og Talette Næsheim (Samuelsen), Tobias Larsen, Gabriel Larsen samt pleiesøster Gurine Larsen. Hun eide Pedersgata 27 og litt innbo. samling av arvinger i henhold til testamente.

1909 – 1969 Pedersgata 27
Bertinius Jakobsen, f. 18-8-1882, kjøbmann, død 6-9-1968, 86 år gammel
Inga Samuelsen f. 7-12-1884, død 28-4-1967, 82 år gammel.
Martin f. 13-9-1910— død 1941 henrettet-
Bertram f. 6-4-1912
Johanne Margrethe f. 21-6-1913
Ingeborg f. 8-2-1915
Jensine/Jessi, f.19-2-1917
Horda? 48 moren
Jakobine Høivig 22 tj. 1915
Gudrun Jakobsen 20 tj 1915
Gudrun Jordal 20 tj. 1916
Bertinius jr. f. 26-8-1920 lagerarbeider
Bertinius var gift med Inga Samuelsen. Hun var barnebarn av Gabriel Idland. Bertinius var byselger i 1909. Han drev colonialforretning her fra 1910.
Hans mor var sykelig og ble underholdt av sønnen. Hun kan være død rundt 1911. De hadde tjenestepiker. J.M. Jakobsen & co drev forretning til 1969.

  

         

  1968

1907 – 1922 Pedersgata 27
Tobias Gunvald Larsen, f. 2-3-1878, Rennesøy prgj. handlsmann, Døde 1908
Gurine Talette Pedersen, f. 1878 linsyerske
Tobias f. 1900
Gabriel f. 1906
Thoralf Falck 18 arb – flyttet 1907
Gurine og Tobias Larsen giftet seg I 1899. Tobias kom fra Kvitsøy, han var dampskibsmaskinist. Gurine var linsyerske hun var pleiedatter hos Idland, men da hun giftet seg får vi vite at faren var Jonas Pedersen, kjører. Gurine var tvilling, f. 7-2-1878, søsteren ble døpt Malene. Moren var Malene Serine Aadnesdtr. Det er mulig at Gurine vokste opp hos sin tante og onkel. Hun ble enke i 1908, men ble boende her i mange år. Tobias fikk borgerbrev i 1894 som ga han rett til å drive handel.

Aar 1905 den 14 november fremstillede sig paa magisterens kontor Tobias Gunvald Larsen født i Rennesø prestegjeld den 2 mars 1878 bopæl Pedersgaden 27, og begjærede sig meddelt borgerskap for at drive handel og bageri i Stavanger. Han fremlagde kvitteringer for betalt børs og fattigavgift og ærklærede, at han strax paabegynder forretningen. Da han oplyste, at han ikke hadde noen  — i –bagerfaget, blev borgerskabet ham medelt paa betingelse af, at han holder en — bestyrer – har ethvert borgerskab som bagermester

(jr lov av 29-6-1894 3) Da  saaledes intet —–

Alt er ikke like lett å lese eller forstå.

1935 Bertram Jakobsen

 1935 Martin Jakobsen

1935 Harald Pedersen

 

Andre som har bodd i huset fra 1865 –

1865 Pedersgata 27
Zakrias Sivertsen, f. 1841, Vandse sogn. skomager,
Ingeborg Margrethe f. 1838 Høiland
Thomas Sivertsen, f 1864
Karen Pedersdtr. moder, enke f.1800 Klep sogn
Petter Bendiksen f. 1842 Nærbø skomagersvend,
Ole Johannessen f. 1847 Tonstad Læredreng,
Gabriel Mortensen f. 1839 Helleland. Læredreng

1865 Pedersgata 27
Iver Tollefsen, f. 1832, Tonstad sogn, skindhandler
Serina Ommundsdtr. F. 1836, Høle
Karen Taletta Iversdtr, f. 1865
Innen 1875 var familien flyttet til Haugesund.

1865 Pedersgata 27
John Iversen, f. 1828, Avaldsnes, skolæste, kjører
Aasa Christine Salemonsdtr., f. 1834, Sandnes
Endre Johnsen, f. 1860, Sandnes
Severin Johnsen, f. 1862
Regine Johnsdtr, f. 1858

1865 – 1875 Pedersgata 27
Hans Hansen, f. 1821, Wigedal, tømmermand, død før 1875
Bertine Jahnsdtr, f. 1823, Hjelmeland
Martin Hansen, f. 1853
Johan J. Hansen, f. 1854
Hans Hansen, f. 1861

1875-1885 1894 Pedersgata 27
Thore Thorsen, f. 1832, Høiland, bagermester
Thorsen, Kirsten, f. Andreasdatter, 1843 enke, Hetland, Bageriforretning død 1904
Serine f. 1868, datter i bagerbutikken, død 1916
Thomas f. 1871 bager, g.m. Cecilie
Andrea f. 1878, syerske, syg, på sanatorium, død 1906
Lind, Nicolai Andreas f. 1868 Bagerdreng
Se Pedersgata 34. i 1900.

1898 1901 Pedersgata 27
Ole Hans Hansen, 1848, Avaldsnes, bagermester
Ingeborg 1844, Walestrand
Kjerand f. 1872, Haugesund, sjømann, i New York 1900
Ingval, 1878. Haugesund, stuert Sandnes skib Sigurd London i 1900
Hartvig, f. 1880, lærling hos faren 1901 kok – skonnert Relis sjøman 1900
Karl, f. 1884, lærling hos faren 1901 jungmand bark Carl Phil kom hjem for en mnd siden
Aleksander f. 1887 Bergen
Sara 11 år
De bodde i Jorenholmsgade 306 i 1875, og var flyttet til Jæderensgade 79 i 1910.

1900 – 1902 Pedersgata 27
Laurits Mandius Berg, f. 1875 handelsbtj hos Bryne
Johanna f. 1879,’
Laurits meldte fra at han aktet å drive handel i Stavanger. 1901

1901

1900 1902 Pedersgata 27
Lars Eltervaag, f. 1877, konstabel – til dels kontormand hos borgermesteren – kom hertil for 1 aar siden.
Sanna, f. 1877, Riska

1902 – 1904 Pedersgata 27
Paul Fløgstad, f. 1875, bagerm
Ingeborg Sem, f. 1873
Samson, f. 31-10-1899
Hansine f. 1-7-1901
Ragnhild, f. 31-11-1903
Henrik, f. 19-5-1905
Harald, f. 16-9-1906
Paul, f. 16-2-1910
Hansine Sem 60 svigermor enke
Lars Digernes 19 lærling 1904
Nils Digernes lærling.1904
Anna 17 tj. 1904
Nils Børve 18 dreng. 1904
Paul var bagermester og fikk sitt borgerskap i mars 1902. De hadde bodd i Pedersgaten 49 tidligere. Hansine Sem, Pauls svigermor ble underholdt av han. Paul hadde to lærlinger og tjenestepige. Paul og familien dro til Amerika i 1913.

1902 og 1904 Pedersgata 27
Jakob Bjørnsen, f. 22-3-1873, Skudesnes
Olava, f. Larsen, f. 30-7-1876
Konrad, f. 19-4-1901
Eliane Larsen Reienæs, f. Hummervold, 69 år, moder, enke – død 29-7-1903, 70 år gammel
Olene 19 tj.
Karine 13 tj.1902-1903
Jakob var handelsbetjent hos Johnsen og Økland, men drev egen forretning Bjørnsen og Hovda fra okt 1903. Han hadde moren boende hos seg og måtte holde tjenestepige på grunn av morens sykdom. Innen 1910 var de flyttet til Pedersgata 82.

  1903

     1942

1903 – 1909 Pedersgata 27
Anton Johannesen, f. 25-11-1870, død 12-4-1958, 87 år gammel, faktor i Aftenbladet– handelsborger og bogtrykker
Berthe Berg f. 27-9-1872, døde 18-6-1948, 76 år gammel
Sigurd Inghart, f. 2-12-1893
Margit, f. 4-2-1895
Anton, f. 14-2-1897
Laurits, f. 20-8-1900
Sverre, f. 14-10-1902
Bjørn/Bjarne? f. 20-6-1905
Ingeborg f. 16-10-1907
Johan 1908
Einar Johannes, f. 5-3-1910
Sofie Berg, 39 år, søsteren underholdes her 1906 1907+ 1909
Anton var faktor – boktrykker og hadde handelsborgerskap. Sofie Berg, en søster av kona fikk sitt underhold av Anton. 1906-1909.
Berte fikk stemme ved valget i 1903. De bodde i Jelsagata 31 i 1910.

1905 1906 Pedersgata 27
Gerhard A. Johannesen, f. 29-1-1880, Fuse, bagersvend, uden borgerskap
Gurine f. 15-3-1885
Sigrid f. 6-6-1905
Alma, f. 8-8-1907
Svend, f. 5-10-1909
Innen 1910 var familien flyttet til Agent Kiellandsgt. 10.

1910 1911 Pedersgata 27
Karl Jakobsen. 2. maskinist
Elisabeth Taarland, f. 1884, 24 år, død 26-9-1910 av tæring.
Sofie f. 22-2-1909 – ? død før 1911??
Elisabeth var på sanatorium fra juli 1909. Hun fikk datteren i 1909 og døde i 1910. Det var besteforeldrene Lars og Karen Taarland i Store Skippergate 27 som tok seg av Sofie da moren døde.

   1910

1920-1950 Næsheim, Taletta Gurine f. 14-6-1894 syerske
1918-1920 Næsheim, Martine Samuelsen, 10-1-1898, husjomfru / husholderske
1920 – 1922 Sørensen, August f. 1903 bakerlære

1925 Pedersgata 27
Karl Bertram Andersen, f. 1892 styrm. pakkhusmann
Konstance Beate Larsen f. 1897
Karl Bertram f. 1925
Borgny Kristine f. 1927

1930-39 Gunhild Pihl, f. 19-10-?
1942-43 Harald Pedersen, f. 14-4-1899, fabrikarbeider

I 1989 var disse personene registrert her i huset.
Guang
Hau
Ho
Lee
Luk
Tong
Wong
Zeng

Ifølge telefonkatalog 1881 i mai 2020 har disse personene adresse her.
Xiazi Chen
Pedersgata 27, 4013 Stavanger
2
Baolian Huang
3
Yueliao Huang
4
Yuming Huang
5
Zhong Wu
6
Krystian Ryszard Lozinski
7
kuen wong Chan

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net

                                                                        Fra Panteboken 1950

  1897

  1894

   1906    1906

  1913     1908

1913

1935

     1954

 1979   1977

 1989