Pedersgata nr. 116 Samhold

Pedersgaten 116

                               Jeg kjenner ikke til andre bilder av disse husene som Samhold kjøpte og bygget sitt bakeri fra 1924. Kilde Gunnar Roalkvams bok.

 

Br.nr. 1175

1287 m² stor tomt

 

Eiere:

            Ukjent byggeår

1900    S. Mauritzen & Sønner

1914    Produksjonslaget Samhold.

            Ukjent hva tid huset ble revet.

1894    S. Mauritzen & Sønner startet Sæbefabrikken her

1914    Produksjonslaget Samhold

            Solland

Folk i huset: Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. Deførste folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1900 da var det 1 familie med 6 personer.

1910 da var 2 familier, 9 personer.

 

 1. 1894– 1911

Svend Mauritsen, f. 1836, Egersund, sæbefabrikant død 27-11-1905

Kirsten Berghsdtr., f. 1841

Thora, f. 1861, Høiland.

August, f.1866, har opholdt sig i Tysland, død 11-6-1948

Andreas G. B. f. 1869

Torvald, f. 1871, arbeider – hos faderen

Sverre, f. 1874

Agnes, 17 år 1894

Birger, f. 1880, død 13-4-1960

Berta Andersen, tjenestepige i 1894

Hanna Selvaag, f. 1880, Fogn, tjenestepige i 1900

Bertine Lindås, 28 husholderske. 1903

Dorthe Jakobsen, 30 husholderske 1910-1911

            Sven bodde på Høle i 1875, og var da medeier og bestyrer af Askelund  Fyrstikfabrik. I 1900 bodde han og kona På Utheim i Klepp,

der var han eier af potetmelsfabrik og gårdbruger. Familien var her i 1894 men innen 1900 var det bare 5 brødre som bodde sammen. 

August hadde oppholdt seg i Tyskland før 1894. Han var sæbefabrikant.

Andreas var ikke tilstede i 1894, han var Pharmaceut i 1900.

Torvald arbeidet hos faren i 1894, han bodde ikke her i 1900.

Sverre var guldsmedsvend i 1894 og bodde her i 1900.

Agnes ble ikke nevnt i 1900.

Birger var kontorist ved handelskontor i 1900.

            De var den eneste familien i huset. De hadde flere hushjelper gjennom årene.

            Innen 1910 hadde August giftet seg med Karen Ingerda og hadde 3 barn. De bodde i Jærensgate 46.

            Andreas, Sverre og Birger var ugifte. De bodde sammen med moren Kirsten Mauritzen, f. 1841 enke i Birkelandsgate 16 i 1910.

            Thorvald var ugift og sæbe-& lysfabrikant. Han bodde i Asbjørn Klostersgt. 4 i 1910.

Det er litt usikkert hvor lenge de bodde her. I 1903 var huset delvis innredet til fabrik, mens det i 1904 var ingen beboelse. 

Samtidig ble familien oppført her i 1911.

 1905   Sverre Mauritzen startet sin forretning i 1900.

             Mauritzens sæbefabrik vil bli omtalt i egen artikkel.

 1. 1912-1913

Hans Hansen, bødker

Magnus, f. 1905, sønn

 

1910 Tillei. I Pedersgaden 116 er en pen bekvemmelighed paa 4-6 værelser tilleie fra oktober flyttetid.

 1. 1915

Trygve Andersen, f. 1885, kystskipper, dø 7-8-1936 i Skudesneshavn.   

Gjertrud Larsen, f. 1884 

Baby, udøpt. F. 30-1-1915 – død 21-3-1915

 

 1. 1912

Thore Ræge, kjører 1912

Torbjørg Ræge, 1912

 1. 1912 – 1914

Thomas Severin Ingebrigtsen, 26, kjører har egen hest.

Marie, 32 år

Thomas 1

            Anna Bøe, f. 1885, gift kone fikk datteren:

Tonny Marie Ingebretsen, f. 16-10-1912

Far ukjent. Adoptert av Thomas og Marie Ingebretsen. Både Pedersgaten 116 og Privatgate 14 ble oppgitt som adresse.

 1. 1913

Ole Erlandsen, f. 7-8-1879, Avaldsnes, malersvend,

Han og moren Martha bodde i Høkergate 13 i 1910.

 1. 1914-1915

Johannes Hansen, kontorist

Alma Hansen, butikbetjent

 

 1. 1910-1911

Sigvart Danielsen, f. 23-9-1875, sæbemester for fabrik

Engel, f. Jakobsen, f. 24-3-1883, Haugesund

Malene, f. 25-7-1904, Haugesund

Lars, f. 2-7-1907, Haugesund

            Sigvart bodde i Skolegade 6 i Haugesund i 1900. Han var da sæbefabrikant. De feiret sølvbryllup 29-10-1928 i Haugesund.

 1. 1910-1912

Edvard F.T. Steiner, f. 15-5-1856, Egersund/Bergen, klinkerformand, Stvgr. Støberi & Dok

Karoline Steiner, f. 8-10-1856, Bergen/Balestrand

Marie Fredrikke, f. 7-7-1885 – se Pedersgata nr. 115.

Teodora, f. 3-12-1890, Bergen, hjemme i huset

Teodor, f. 27-2-1895, Bergen, hjemme i huset

Fredrik, f. 21-10-1897, Bergen.

            De bodde i Edvardsgade 23 i Bergen i 1900. Da Marie ble døpt bodde i Pedersgata.

 

 1. 1912-1913

Ivar Gundersen Wetterhus, f. 1839, Kinsarvik, Hardanger, døde 2-5-1914, fabrikarbeider

Inger Karine, f. Bjørnsen, f. 5-11-1845, Kvitsøy

Emma Iverine, f. 4-11-1875, Avaldsnes, fabrikarbeider, død 6-1-1930

Thomas William, f. 9-4-1882, Avaldsnes, hermetikarbeider. Gift m. Olga Jacobsen i 1921.død   25-10-1954

Bøyine Marie, f. 13-2-1889, Avaldsnes, fabrikarbeider.

Yngvar K. Andersen,1894, dattersønn, fostersønn. Uten godtgjørelse til sjøs 16 år

            De bodde i Pedersgaten 140 i 1900. De var flyttet til Pedersgata 111 før 1914.

 

 1. 1912

Hans Haarr, f. 27-3-1872, Haa, bødker, død 4-6-1935

Inga Marie, f. Haave, f. 29-6-1877, Høiland

John, f. 10-8-1900

Thorleif, f. 2-12-1903, død 16-7-1927

Alf Michal, f. 15-5-1904

Magnus, f. 15-5-1905

Hjørdis, f. 1-8-1908, død 4-1-1932

Kjersti 2

            Familien bodde i Haukeligate 52 i 1910.

 

 1. 1912-1916

Robert  Andersen Hofmo, f. 19-9-1875, Høland, guldsmedsvend hos Hellstrøm, død 30-3-1953

Karen, f. 22-3-1878, Imsland

Hjørdis, 30-7-1897, 1916 i tjeneste

Robert, 1899, hos Holm i 1916, død 11-7-1951

Arne, f. 5-11-1903

Bjørn, f. 31-12-1905

Emil, f. 16-4-1907

            De bodde i Nedre Strandgate 10 i 1910. Robert var guldsmedsvend i 1898 og fikk 60 kroner i stipend til håndverksudstillingen i Bergen.

Han fikk borgerbrev i 1913 som guldsmedmester.

 

                                               Kilde Gunnar Roalkvams bok.

 1. 1913 -1914

Albert Ingvald Jørgensen Helvig, f. 17-6-1878, hermetikarbeider

Klara Gustava, f. Rasmussen, f. 20-9-1884, Haaland

Rangvald Jakop, f. 18-5-1908

Signe, f. 8-2-1910

Astrid Ruth, f. 13-8-1911, død 28-3-1913

Arne Karl, f. 1914.

            De bodde i Værftsgate 1 i 1910. Da Arne ble født i 1914 bodde de i Pedersgaten 122.

Rakel bodde i Strømmen pr Oslo da hun fylte 50 år  i 1934.

 

 1. 1914 – 1915

Johan Wickstrøm, f. 29-9-1886, fyrbøder på dampskip i 1910. fabarb. Nu agent  – tuberkulose  skal på sanatorium –  1914

Thalia Sivertsen, f. 17-5-1893

Leonard, f. 9-3-1909

Tommy 1år

Dødfødt gutt, 3-4-1914

            De bodde i Karlsmindgate 53 i 1910.

1915

Nils Solør, vaktmann på Samhold, reist til Farsund.

Eivind, f. 1908 sønn

 

 1. 1915-1916

Reinert Finnesand, f. 1888 fyrbøder – fabarb.- 1915 1916 på S/S Annaho af Haugesund

John Finnesand, f. 1890, 2. maskinist, – 1915 1916 paa maskinistskole til april, derefter på  nøytralitetsvakt til august fra den tid med

S/S Mons af Haugesund.   De to brødrene underholder de minste søsknene.

Magnhild f. 19-3-1894, fabarb. paa Viking av og til sygelig. hjemme steller i huset. Magnhild,   var tjenestyende i Stenkargade 3 i 1910.

Alma, f. 1898 fabarb. 1915 1916 paa Cape Canning, død 22-3-1932, gift m. Tommy Espedal

Torleif Kristian, f. 19-12-1901, død 23-10-1953, gift m. Bergit Blix

           

            Denne søskenflokken var barn av skibstømmermann Johan Tobias Johannesen Finnestad, f. 1860 og Martha Rasmusdtr. Lekvam,

f. 1864, fra Strand. De hadde også datteren Anna, f. 9-7-1886 som døde 8-11-1886. Da Anna ble døpt bodde de i Pedersgaten et sted.

Foreldre og barn bodde i Jæderensgade 60 i 1900 – men foreldrene må ha dødd i årene før 1910.  D bodde i Magnhild, var tjenestyende

i Stenkargade 3 i 1910.  Lysefjordsgate 42 i 1910.

  1913

Dampskibsmaskinistcertificat av 1 klasse for Ludvig Larsen og av 2 klasse for John Finnesand av Stavanger.

 

 1. 1918-1922

Hans Conrad Nilsen,  f. 6-2-1873, Strand, Tau, bakeribestyrer

Severine Matilde, f. 14-7-1877

Sverre Nordahl, f. 8-10-1899, kontorist

            De bodde i Stiftelsesgate 15 i 1900.

 

 1. 1919-1924

John Theodor Andersen,  f. 14-3-1878, Sæbø, Manger, Bergen, vagtmand

Marie, f. 19-7-1879, Sæbø, Manger

Anna, f. 7-9-1898, Sæbø, Manger

Rangvald, f. 19-9-1892

Rangvald Johan, f. 1902, Bergen

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.