Pedersgata nr. 116 Samhold

Pedersgaten 116

                               Jeg kjenner ikke til andre bilder av disse husene som Samhold kjøpte og bygget sitt bakeri fra 1924. Kilde Gunnar Roalkvams bok.

278

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1175 – 1287 m² stor tomt

Eiere: Pedersgata 116
Ukjent byggeår
1900 S. Mauritzen & Sønner
1914 Produksjonslaget Samhold.
Ukjent hva tid huset ble revet.
1894 S. Mauritzen & Sønner startet Sæbefabrikken her
1914 Produksjonslaget Samhold
Solland

Folk i huset: Pedersgata 116
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.
1900 da var det 1 familie med 6 personer.
1910 da var 2 familier, 9 personer.

1. 1894– 1911 Pedersgata 116
Svend Mauritsen, f. 1836, Egersund, sæbefabrikant død 27-11-1905
Kirsten Berghsdtr., f. 1841
Thora, f. 1861, Høiland.
August, f.1866, har opholdt sig i Tysland, død 11-6-1948
Andreas G. B. f. 1869
Torvald, f. 1871, arbeider – hos faderen
Sverre, f. 1874
Agnes, 17 år 1894
Birger, f. 1880, død 13-4-1960
Berta Andersen, tjenestepige i 1894
Hanna Selvaag, f. 1880, Fogn, tjenestepige i 1900
Bertine Lindås, 28 husholderske. 1903
Dorthe Jakobsen, 30 husholderske 1910-1911
Sven bodde på Høle i 1875, og var da medeier og bestyrer af Askelund Fyrstikfabrik. I 1900 bodde han og kona På Utheim i Klepp, der var han eier af potetmelsfabrik og gårdbruger. Familien var her i 1894 men innen 1900 var det bare 5 brødre som bodde sammen. August hadde oppholdt seg i Tyskland før 1894. Han var sæbefabrikant.
Andreas var ikke tilstede i 1894, han var Pharmaceut i 1900.
Torvald arbeidet hos faren i 1894, han bodde ikke her i 1900.
Sverre var guldsmedsvend i 1894 og bodde her i 1900.
Agnes ble ikke nevnt i 1900.
Birger var kontorist ved handelskontor i 1900.
De var den eneste familien i huset. De hadde flere hushjelper gjennom årene.
Innen 1910 hadde August giftet seg med Karen Ingerda og hadde 3 barn. De bodde i Jærensgate 46.
Andreas, Sverre og Birger var ugifte. De bodde sammen med moren Kirsten Mauritzen, f. 1841 enke i Birkelandsgate 16 i 1910.
Thorvald var ugift og sæbe-& lysfabrikant. Han bodde i Asbjørn Klostersgt. 4 i 1910.
Det er litt usikkert hvor lenge de bodde her. I 1903 var huset delvis innredet til fabrik, mens det i 1904 var ingen beboelse.
Samtidig ble familien oppført her i 1911.

 1905   Sverre Mauritzen startet sin forretning i 1900.

             Mauritzens sæbefabrik vil bli omtalt i egen artikkel.

2. 1912-1913 Pedersgata 116
Hans Hansen, bødker
Magnus, f. 1905, sønn

 

1910 Tilleie. I Pedersgaden 116 er en pen bekvemmelighed paa 4-6 værelser tilleie fra oktober flyttetid.

1915 Pedersgata 116
Trygve Andersen, f. 1885, kystskipper, dø 7-8-1936 i Skudesneshavn.
Gjertrud Larsen, f. 1884
Baby, udøpt. F. 30-1-1915 – død 21-3-1915

4. 1912 Pedersgata 116
Thore Ræge, kjører 1912
Torbjørg Ræge, 1912

5. 1912 – 1914 Pedersgata 116
Thomas Severin Ingebrigtsen, 26, kjører har egen hest.
Marie, 32 år
Thomas 1
Anna Bøe, f. 1885, gift kone fikk datteren:
Tonny Marie Ingebretsen, f. 16-10-1912
Far ukjent. Adoptert av Thomas og Marie Ingebretsen. Både Pedersgaten 116 og Privatgate 14 ble oppgitt som adresse.

6. 1913 Pedersgata 116
Ole Erlandsen, f. 7-8-1879, Avaldsnes, malersvend,
Han og moren Martha bodde i Høkergate 13 i 1910.

7. 1914-1915 Pedersgata 116
Johannes Hansen, kontorist
Alma Hansen, butikbetjent

8. 1910-1911 Pedersgata 116
Sigvart Danielsen, f. 23-9-1875, sæbemester for fabrik
Engel, f. Jakobsen, f. 24-3-1883, Haugesund
Malene, f. 25-7-1904, Haugesund
Lars, f. 2-7-1907, Haugesund
Sigvart bodde i Skolegade 6 i Haugesund i 1900. Han var da sæbefabrikant. De feiret sølvbryllup 29-10-1928 i Haugesund.

9. 1910-1912 Pedersgata 116
Edvard F.T. Steiner, f. 15-5-1856, Egersund/Bergen, klinkerformand, Stvgr. Støberi & Dok
Karoline Steiner, f. 8-10-1856, Bergen/Balestrand
Marie Fredrikke, f. 7-7-1885 – se Pedersgata nr. 115.
Teodora, f. 3-12-1890, Bergen, hjemme i huset
Teodor, f. 27-2-1895, Bergen, hjemme i huset
Fredrik, f. 21-10-1897, Bergen.
De bodde i Edvardsgade 23 i Bergen i 1900. Da Marie ble døpt bodde i Pedersgata.

10. 1912-1913 Pedersgata 116
Ivar Gundersen Wetterhus, f. 1839, Kinsarvik, Hardanger, døde 2-5-1914, fabrikarbeider
Inger Karine, f. Bjørnsen, f. 5-11-1845, Kvitsøy
Emma Iverine, f. 4-11-1875, Avaldsnes, fabrikarbeider, død 6-1-1930
Thomas William, f. 9-4-1882, Avaldsnes, hermetikarbeider. Gift m. Olga Jacobsen i 1921.død 25-10-1954
Bøyine Marie, f. 13-2-1889, Avaldsnes, fabrikarbeider.
Yngvar K. Andersen,1894, dattersønn, fostersønn. Uten godtgjørelse til sjøs 16 år
De bodde i Pedersgaten 140 i 1900. De var flyttet til Pedersgata 111 før 1914.

11. 1912 Pedersgata 116
Hans Haarr, f. 27-3-1872, Haa, bødker, død 4-6-1935
Inga Marie, f. Haave, f. 29-6-1877, Høiland
John, f. 10-8-1900
Thorleif, f. 2-12-1903, død 16-7-1927
Alf Michal, f. 15-5-1904
Magnus, f. 15-5-1905
Hjørdis, f. 1-8-1908, død 4-1-1932
Kjersti 2
Familien bodde i Haukeligate 52 i 1910.

12. 1912-1916 Pedersgata 116
Robert Andersen Hofmo, f. 19-9-1875, Høland, guldsmedsvend hos Hellstrøm, død 1953
Karen, f. 22-3-1878, Imsland
Hjørdis, 30-7-1897, 1916 i tjeneste
Robert, 1899, hos Holm i 1916, død 11-7-1951
Arne, f. 5-11-1903
Bjørn, f. 31-12-1905
Emil, f. 16-4-1907
De bodde i Nedre Strandgate 10 i 1910. Robert var guldsmedsvend i 1898 og fikk 60 kroner i stipend til håndverksudstillingen i Bergen. Han fikk borgerbrev i 1913 som guldsmedmester

 

                                               Kilde Gunnar Roalkvams bok.

13. 1913 -1914 Pedersgata 116
Albert Ingvald Jørgensen Helvig, f. 17-6-1878, hermetikarbeider
Klara Gustava, f. Rasmussen, f. 20-9-1884, Haaland
Rangvald Jakop, f. 18-5-1908
Signe, f. 8-2-1910
Astrid Ruth, f. 13-8-1911, død 28-3-1913
Arne Karl, f. 1914.
De bodde i Værftsgate 1 i 1910. Da Arne ble født i 1914 bodde de i Pedersgaten 122.
Rakel bodde i Strømmen pr Oslo da hun fylte 50 år i 1934.

14. 1914 – 1915 Pedersgata 116
Johan Wickstrøm, f. 29-9-1886, fyrbøder på dampskip i 1910. fabarb. Nu agent – tuberkulose skal på sanatorium – 1914
Thalia Sivertsen, f. 17-5-1893
Leonard, f. 9-3-1909
Tommy 1år
Dødfødt gutt, 3-4-1914
De bodde i Karlsmindgate 53 i 1910.

1915 Pedersgata 116
Nils Solør, vaktmann på Samhold, reist til Farsund.
Eivind, f. 1908 sønn

15. 1915-1916 Pedersgata 116
Reinert Finnesand, f. 1888 fyrbøder – fabarb.- 1915 1916 på S/S Annaho af Haugesund
John Finnesand, f. 1890, 2. maskinist, – 1915 1916 paa maskinistskole til april, derefter på nøytralitetsvakt til august fra den tid med
S/S Mons af Haugesund. De to brødrene underholder de minste søsknene.
Magnhild f. 19-3-1894, fabarb. paa Viking av og til sygelig. hjemme steller i huset. Magnhild, var tjenestyende i Stenkargade 3 i 1910.
Alma, f. 1898 fabarb. 1915 1916 paa Cape Canning, død 22-3-1932, gift m. Tommy Espedal
Torleif Kristian, f. 19-12-1901, død 23-10-1953, gift m. Bergit Blix

Denne søskenflokken var barn av skibstømmermann Johan Tobias Johannesen Finnestad, f. 1860 og Martha Rasmusdtr. Lekvam,
f. 1864, fra Strand. De hadde også datteren Anna, f. 9-7-1886 som døde 8-11-1886. Da Anna ble døpt bodde de i Pedersgaten et sted.
Foreldre og barn bodde i Jæderensgade 60 i 1900 – men foreldrene må ha dødd i årene før 1910. D bodde i Magnhild, var tjenestyende i Stenkargade 3 i 1910. Lysefjordsgate 42 i 1910.

  1913

Dampskibsmaskinistcertificat av 1 klasse for Ludvig Larsen og av 2 klasse for John Finnesand av Stavanger.

16. 1918-1922 Pedersgata 116
Hans Conrad Nilsen, f. 6-2-1873, Strand, Tau, bakeribestyrer
Severine Matilde, f. 14-7-1877
Sverre Nordahl, f. 8-10-1899, kontorist
De bodde i Stiftelsesgate 15 i 1900.

17. 1919-1924 Pedersgata 116
John Theodor Andersen, f. 14-3-1878, Sæbø, Manger, Bergen, vagtmand
Marie, f. 19-7-1879, Sæbø, Manger
Anna, f. 7-9-1898, Sæbø, Manger
Rangvald, f. 19-9-1892
Rangvald Johan, f. 1902, Bergen

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net