Pedersgata nr. 109 huseiere

Huseiere  i Pedersgata 109.

ATK 2008.

178

Har du opplysninger eller finner feil, vennligst send meg en mail. Hilsen Lisa    lisatk@lyse.net

SØKETIPS
For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Eiere:

Huset ble bygget cirka 1876-77

1876    Fra Anders Gitlesens arvinger til

1876    til Enok Torkelsen Mork f. 12-1-1845 og broren Ole Mork, f. 18-9-1848 sammen med svogeren Tobias Olsen Fløisvig

            Ingborg  Torkelsdtr Mork, Tobias Olsens enke, overtok mannens del da hen døde.

1888    til Maria Rasmusdtr. Kluge, søster til Elen Kluge.

1892    Til Marie Kluge fra Enok Torkelsen Mork på hans andel.

1898    Elen Rasmusdtr. Kluge, handlerske, huseierske i 1901-1906.

1906    Marie Kluge, huseier 1906- 1911

1911    til Svein O. Oftedal

1912    Olaus O Kluge, slagtermester, huseier

19??    O. Salomonsen Westergård og Sigurd Rafoss eide andeler i huset og       

             det ble tinglyst i 1916 at K. Tengesdal fikk skjøte.

1913    K. Tengesdal’s hus, han bor i Waisenhusgt

1914    Tollef O. Vashus, Han var kreaturhandler på Sandnes

1915    Inga Sørbø Myhre, gift med Andreas Myhre, de bodde her fra 1912.

1915    Ane Monsen, 62 år huseier —

1915    Olai Ingebrigtsen

1916    Th. H. Berentsen,  handelsmand, forretning her

1920    Stavanger Kommune          

1933    Karl Karlsen, skifteskjøte til hustru

1951    Sigrid Karlsen, hun selger til

1951    S. Kleiberg

1958    Margit Ingebrigtsen – Maggi

1997    fra Margit Ingebrigtsen til sønnene Ove og Magne Ingebrigtsen

1997   til  Kjell Oddvar Foss og Solveig Foss selger til

2002    Inger Marie Foss og John Andreasssen.

 

Opplysninger hentet i 2016 fra https://siste.eiendomspriser.no

2007   fra Svein Magne Kalvig til

2007    Rib&e As, Pedersgata 109C, seksjon 3.

2012    fra Rib&e As

2012    til Ngueguim Calixte Jiogo, Pedersgata 109C, seksjon 3,

2013    fra Tom Harald Bråten Mossmann

2013    til Martin Spinnangr, Pedersgata 109C, seksjon 4

2014    fra Rib&e As

2014    til Phawadi Preeprem, Pedersgata 109 B, seksjon 2

 

Dette er et stort hjørnehus som ligger på ved krysset Pedersgaten og Harald Hårfagresgate. Det er i bunnen av Jammerdalen. Her er butikklokale i kjelleren som ligger litt under gateplan, og to fulle boligetasjer. Det har form som et kassahus med valmet tak. Huset har kortsiden langs Pedersgata og langsiden mot Harald Hårfagresgata.

Disse opplysningene om eierforhold er hentet fra panteregisteret, folketellingene, annonser i avisene og internett. Opplysningene i panteregisteret er litt kompliserte, så derfor kan årstall og eiere være feil.

De første eierne vi ser er Tobias Olsen Fløisvig, Enok og Ole Mork. Tobias var tømmermann og sannsynligvis den som bygde huset. Tobias bodde på Fløisvig i Høle, han var født i 1851 og druknet i 1885. Kona Ingeborg overtok huset, hun giftet seg igjen i 1887 med Peder Olsen fra Fister. Peder ble nevnt da huset ble solgt, men selger var Enok Torkelsen Mork. Kanskje var han medeier. Enok var forlover da Ingeborg og Peder giftet seg, han var muligens bror til Ingeborg. Det var bare Ole Torkelsen Mork som bodde her i årene 1885-1894.

1911, da var det Marie Kluge som eide huset, og kanskje den som satte inn denne annonsen.

“Nogle ordentlige gutter kan faa kost og logi. Pedersgaden 109. Samme sted er 1 møblert værelse ledig tilleie.”

Opplysningene om Tollef Vashus er utførlige: ”Tollef Vashus, var huseier fra 1913 – «har to værelser til eget bruk og to butikleiligheter for handelen. Vashus har hustru og 1 dat. 17 aar der bor på Sandnæs (? Vashus søster?) driver frugtforretning her saavel fiskeforretning som han med datteren besøger, disse kommer til byen mandag morgen og reiser til Sandnæs lørdag kveld eller søndag morgen.» kunne den kommunale folketellingen opplyse. Tollef var kreaturhandler og averterte jevnt at det var auksjoner dyreauksjoner på hans gård på Sandnes.

Det fantes en Svein Olaus Oftedal f. 1863, Høiland i FT 1910. Han var kræmner og bodde i Wesselsgate 35. Kanskje var det han som kjøpte huset i 1911?

O. Salomonsen Westergaard og Sigurd Rafos solgte hver sin andel rundt 1916? Olaf Salomonsen Westergaard f. 1888, var kontorist ved sorenskriverkontoret i 1910. Sigurd Rafoss f. 1885 var hermetikarbeider i 1910. Han bodde i Peder Clausensgate 24.

  1917

Som en ser var det tydelig at huset gikk fra hånd til hånd ettersom folk investerte. Jeg har ikke klart å finne ut hvem alle huseierne var, for de færreste bodde her. Det var ikke alle som tinglyste kjøp og salg, for de ville ikke betale alle gebyrene. Derfor dukker det opp navn som ikke står i Panteregisteret.

Det viser seg at det ofte var to som eide hver sin andel, og så solgte den ene sin del. Det gjør det komplisert å få til en rett eierliste. Rundt om i byen og distriktet var det mange som investerte i hus som de kunne få leieinntekter av.

Stavanger kommune kjøpte huset i 1920 på grunn av at de planla en bybane som skulle gå innover Pedersgata, runde hjørnet her og fortsette opp Harald Hårfagresgate og opp til Asbjørn Klosters gate. De regnet med at huset måtte rives, for ellers ville svingen bli for krapp. Som kjent ble det ingen bybane og ennå i 2016 snakker de om å bygge bybane, men sikkert ikke etter den gamle traseen.

  1927  1933

 

Innimellom kjøp og salg så bodde det jo folk her og av og til annonserte de at det var ledig plass.

  1935 1940

 

1933 

Bystyret behandlet salg av huset i 1933 og Carl Carlsen fikk skjøte.

1945

   

Margit Ingebrigtsen kjøpte huset i 1958 og overlot det til sønnene i 1997.

Ove og Magne Ingebrigtsen solgte videre til Kjell Oddvar Foss og Solveig Marie Foss i 1997.

 

  2007

 

Fra pantergisteret: Det viser alt som er tinglyst på en eiendom opp til 1951. Her er skjøter, obligasjoner og lån. Håndskriften er ikke alltid lett å lese. Dessuten virker de tlitt uforståelig enkelte ganger. Når et lån ble innfridd så noterte en slettet. i spalten mellom teksten og anmerkningener står det henvisning til hvilken Pantebok og sidetallet selve saken er beskrevet.

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net