Pedersgata nr. 139

Pedersgata 139

ATK 2009

 

Br.nr. 1813 – 92 m² stor tomt
Eiere:
1877 fra A. Gitlesen
1877 til A. M. Andersen
1881 fra A: Andersen
1881 til Johannes Tollefsen,
1891 til Stian Knutsen.
1908 til Ole Fredriksen.
1919 til Stavanger Støperi og Dok. som igjen lar det gå til
1930 til Ole Fredriksen. Han selger i
1948 til svigersønnen Arthur Arnesen

Fra Panteregisteret.
Når en eiendom skiftet eier ble salget tinglyst. Det kostet penger så folk ventet ofte med tinglysningen. I mange tilfeller ble salget aldri tinglyst. Enkelte kilder opplyste hvem som var huseier, men det er ikke alltid at de finnes i Panteregisteret
Huset ligger på hjørnet av Pedersgaten og Vindmøllebakken. Det ligger på Møllehaugen i det siste kvartalet av Pedersgaten. Det er frittliggende med inngang fra Vindmøllebakken. I 1900 ble det beskrevet slik: Våningshus på 1 og ½ etasje med kvist. Nede var det 3 rom og kjøkken, oppe 2 rom og kjøkken. De som bodde oppe delte kjøkkenet med den som bodde på kvisten. Det var vedhus i bakgården.
Folk i huset:
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1881-1885
Johannes Tollefsen, f 1855, Vikedal, tømmermand
Sina/Signe Kristoffersen, f. 1853, Strand, døde 27-10-1919
Torvald Johannesen, f. 1879
Severin f. 1885
Jensine, f. 1888
Thorvalda, f. 1892 –
Johannes og Sina bodde i 1 etasje i 1885, mens det ble oppgitt i folketellingen at sønnene bodde i 2. etasje. Johannes kjøpte tomten/huset i 1881 og solgte det i 1891 til Stian Knutsen. I 1900 bodde de i Hølleberggt. 4

—————————————–

1885
Tjerand Johannesen, f. 1863, Vikedal, Matros
Hanna Andersen, f. 1860 Strand
Jenny Andrea f. 1885

———————————————

1885
Peder Leganger, f. 1840, Herad, Sunnmøre, Snedker
Martha Eline Larsdtr. f. 1850/1860 Torvestad
Ingeborg Bergitte f. 1875 Haugesund
Laurine Kristine f. 1877
Johanne Marie f. 1880
P. Martinius f. 1882
Karl Johannes f. 1885, Haugesund

——————————————–

1885
Tollef Torbjørnsen, f. 1853, Fjellberg, Støberiarbeid
Serine Torkelsen, f. 1852, Fjellberg
Torkel Tollefsen, f. 1874
Kristine f. 1877
Tomine f. 1879
Ingeborg f. 1880
Tollef f. 1884

——————————————

1891
Alfred Johansen, f. 1851, Gøteborg Sverige, støberiarbeider v. Stvgr. Støberi
Rakel Marie Christiansen Johannesen, f. 1858,
Oluf Johansen, f. 16-1-1885, søn
Mathilde, f. 16-1-1885, ikke nevnt i 1891
Karl Rafael Johansen, f. februar 1890, søn
Familien bodde i 2 etasje, 1 rom ½ kjøkken. De bodde i Pedersgata 107 i 1885.
————————————————
1891
Marie Iversen Seldal, f. 1846/47, Seldal Høle, ugift, strygepige gaar ude
Hans Peder Pedersen, f. 1879/80, søn
2 pers 2. etasje 1 rom ½ kjøkken
Hun bodde i Pedersgata 35 i 1885
——————————————–
1891
Erik Gabrielsen, f. 1859, Frue sogn, støberiarbeider v. Stvgr. Støberi
Lisebet Gabrielsen, f. 1862, Høgsfjord
Racin, Eriksen, f. 1884
Elen Marie Gabrielsen, f. 1886, Frue sogn, datter
Gabriel Racine Gabrielsen, f. 1888 Frue, søn
Ingvald Racine Gabrielsen, f. april 1890, søn
5 pers. 1. etasje 1 rom ½ kjøkken
De bodde i Gitlasmauet 5 i 1885 sammenm med Martin Christoffersen —
—————————–
1891
Martin Christoffersen, f. 1863, Bjerkrem, Varhaug, smedarbeid støberiet, opslager
Martha Lasthea Nilsen Christoffersen, f. 1857, Finnøy
Berthine Christofa Christoffersen, f. 1885, datter
Nille Dorthea Christoffersen, f. 1886, datter
Gunhilde Severine, f, Januar 1889, datter.
Beata Regine Christoffersen, f. desember 1890, datter
Gustav, f. 1892
Martha, f. 1895
Marselius, f. 1897
Marie, f. 5-3-1899
6 pers. 1. etasje 1 rom ½ kjøkken
De bodde i Gitlesmauet 5 i 1885 sammen med Erik Gabrielsen—
I 1900 bodde de i Mellomgaden 6.

————————————————————

1891-1908
Stian Knudsen, f. 14-1-1847, Løvdal, LM jernstøberiarbeider, død 11-11-1913, 67 år gammel.
Martine Cicilie Torgersdtr. f. 25-8-1851, Valle I Undal, LM
Knud, f. 1876, døde 17 år i 1894 av tæring
Ragna, f. 5-2-1883
Susanne Martine, f. 1885, døde 31-12-1903, 19 år gammel————–
Olaf Severin, f. 1889
Torvald Godtfred f. 1893 døde 1 år i 1895
Stian og Martine mistet flere barn. Knud ble 17 år, Susanne 9 år og Torvald ble bare 1 år. De opplyste at de hadde hatt mange udgifter mens Susanne var syk. Ragna ble ikke nevnt i folketellingen for 1900. Om hun også døde eller var flyttet hjemmefra vet jeg ikke. Da Olaf var 14 år arbeidet han i ”missionstrykkeriet” fram til 1907, men ble ikke nevnt her året etter. Både Stian og Martine fikk stemme ved valget i 1904, så de må ha hatt en inntekt over kr. 400 året før. Stian kjøpte huset i 1891 og solgte det i 1908. Stian og Martine flyttet til Kjenner i Lier før 1910. Datteren Ragna ble gift med Gustav Jørgensen og de bodde sammen med henne og familien.

                    1913

1904  Ungdomsforeningen “Stjernen”s medlemmer anmodes om at ledsage afdøde Susanna Knudsen og Anna Gjertsen til graven tirsdag kl 1 fra hjemmene Pedersgaden 139 og Støberigaden 2. Bestyrelsen.  (Anna Gjertsen bodde i nabolaget. Hun var født i 1888. Hun var datter av John og Cecilie Gjertsen. Begge jentene døde samme dag av tuberkulose.)

1907 Eiendomshandel. Stian Knudsens hus, Pedersgaden 139, er ved R.A. Bertelsen solgt til Ole Fredriksen.

Samtidig med denne familien bodde også:

1894-1898

Amalie Nilsen, f. 1844,  enke, hermetikarbeiderske.

Nils, f. 1882, arbeider på kassafabrikk

Jakob , f. 1884, arbeider på kassafabrikk

Sønnene ble ikke nevnt her, men de bodde sammen med moren i Kaisegaden 6 i 1900.

——————————————

1894-1895

Rasmus Olsen 62 enkemann arb støberiet

Datter Gurine 43 får av fattigkassen.

——————————————–

1894

Ragnhild Johannesen, 36, enke.

Hilda 11

————————————-

1899 Thorjus Haagensen, 70 enkemann, sygelig har af fattigkassen

1899-1912  Marie Thormodsen, f. 1839 enke, fattigunderstøttelse.

—————————————–

1895

Teodor Olsen, 32 matros hjemme uden arb ½ år

Marta 21

Markus 2

Teodor Olai Olsen, f. 1866, maskinist var på skibet «Reserven» i 1900.

———————————————————————–

1898 1900

Ingvald Johansen, f. 10-8-1856 løsarb./kjører

Berta Krestine Johnsen, f. 10-12-1862

Inger 15

Beate Emilie, f. 28-7-1900

Innen slutten av 1900 var familien flyttet til Dokg. 14. Da ble ikke Inger nevnt. I 1910 bodde de på ny i Pedersgata, da i nr 104.                                        Da hadde Ingvald egen hest.

 

 1900-1901 Thorval Berge, f. 1875, Nedstrand, støber, kostgutt hos Stian Knudsen

———————————————————

1900-1903

Carl T. Olsen, f. 5-7-1877, i Story City, Iowa i Amerika.

Ellen Johanne f. 10-6-1879, Hjelmeland

Trygve, f. 27-8-1899, Hjelmeland

Arthur Ingfred, f. 26-2-1901

Karl, f. 22-2-1907

Carl var skibsbygger støberiet og i 1902 kr 2,20 pr dag. I 1901 meldte Carl seg inn i statskirken, han opplyste at han gikk ut for å gifte seg og meldte seg så inn igjen, barnene tilhører statskirken. Familien bodde i Lysefjordsgt. 13 i 1910.

——————————————————–

1905 -1906  Rakel Lie, 61 enke ikke normal

1908 1909

Lisbeth Iversen, 66 enke

Ane 34 fabp.

  1909   Et lidet værelse tilleie straks. —

1909 -1948

Ole Fredriksen, f. 27-10-1874, løsarb, fabarb 1916 hos Mydland, død 24-1-1959, 88 år gammel

Lina Johanne Talgø, f. 29-9-1874, Vats, død 10-9-1961, 87 år gammel.

Fredrik, f. 20-9-1900

Stinius, f. 11-3-1902, kunstner, billedhogger, død 1977, g.m. Irma se egen artikkel.

Hanna, f. 27-9-1903, g. m. Arthur Arnesen —se lenger ned

Peder, 3-8-1905, død 1949 i Chicago

Olga Lilly, f. 1914, g.m. Håkon Brenne

Bergit, f. 1917, g.m. Reinert Vasshus

Ole kjøpte huset i 1908 og 40 år senere selger han til datteren Hanna og svigersønnen Arthur Arnesen.

   1949.

  1950

1909-1918 Kristine Hansen 38 år fabarb.

1910 Marius? Pettersen 45 år

1910-1913   Thrine Pettersen Kallevig, f. 15-2-1856, Farsund,  enke, fabrikarbeider, blikkemballagen

 1910 Marie Tormodsen, f. 3-3-1839, underholdes av byen

1911 Josefine Evensen, 24 år, fab

1913-1914 Ingeborg Johnsen, 35 år, fabarb.

——————————————————

1914-15

Inger Jakobsen, f. 20-10-1872, Buøen,  enke, fabarb.

Osmund, f. 20-9-1892, Buøen,  matros

Ole, f. 4-2-1897,  kok

Sigfred, f. 10-3-1901

Malvin, f. 26-2-1904

John Ingolf, f. 28-9-1906

Inger hadde vært gift med Jakob Jakobsen, de bodde i Pedersgata 115 i 1900. Familien bodde i Gitlesmauet 5 i 1910.

————————————————–

1914-1915

Karl Johan Pettersen, f. 1895, maler

Marie Jonassen. F. 1891

Gudrun Charlotte f. 1915

………………………………………………………

1914 -1918

Martin Strand, 32 pladearb. dok

Eleonora Amalie, 40

 

     1914 En liten sal med alkove tilleie for en enlig. —

1914-1916 Wilhelm Strand, 24 maskinarb.  Støberi & Dok

1916 Alfred Strand, 23 opslager, Støberi & Dok

1915

Kare Pettersen, 20 malerlære

Marie 23 fabarb.

   1916

1916 Olfine Olsen, 64 fabarb. Hos Conradsen, har lagt på sygehus fra desember.

1918 Marie Jørgensen, syerske

——————————————

1920-1922

John Andersen, f. 4-1-1886 Strandebarm, blikkenslagersvend.

Tomine f. Evestad f. 2-8-1887, død 13-10-1955

Astrid f. 18-7-1909

Mildrid f. 14-11-1911

Gerda f. 1-6-1913

Baard f. 17-9-1914

John f. 5-2-1916

Familien bodde i Øvre Dalgt. 18 i 1910.

———————————————

1920-1924

Georg Magnus Gundersen, f. 21-10-1897, opslager, død 1976, 78 år gammel

Martine Andrine Severine Bjørnsen. f. 21-11-1899

Rangvald Marton, f. 6-8-1919, g.m. Signy Sivertsen

Anker, g.m. Jenny Sivertsen

Georg Magnus

Margot, f. 22-11-1927, g.m. Anker Iversen

De giftet seg i mai 1918.

———————————————-

1927-28

Johan Lyse

Ingeborg Abrahamsen

Tonny Josefine, f. 1916,

Gudrun

Bjarne, druknet 7-3-1935, 14 år gammel, i Store Stokkavann.

———————————————-

1930-1932

Knut Øverland, f. 11-3-1890, hermetikarbeider

Karen, f. 1932, datter.

—————————————-

1930-1931 Karen Tjerandsen, f. 3-12-1883, hermetikarbeider

1936-1939 Alf Holgersen, f. 23-3-1905, maler

————————————————

1935-1980

Arthur Arnesen, f. 24-7-1911, lagerarbeider, viet 29-4-1933, død 11-11-1974, 63 år gammel

Hanna Fredriksen, f. 27-9-1903  se lenger opp

Else

Liv Olaug, f. 4-5- 1942, såpepakkerske, hos Mauritz, død 16-4-1969, 27 år gammel.

Arvid Emil, f, 1935 mekanikerlærling i 1955, g.m. Gerd Johannessen

     

1935  Johan Fosse, hermetikkarbeider

1928 – 1939-50     Marie Haave, /  Marie Haaversen, enke

Marie var  gift med  maler Kristian Haaversen som døde 19-12-1928 de bodde da.

Kristian etterlot seg enke Marie av 2. ekteskap, samt 3 myndige barn og to barnebarn, myndige av 1. ekteskap. De hadde privat skifte.

Fra dødsfallprotokollen 1928.

1940-1949

Lars Hytland, f. 24-+-1904, støberiarb.

Borghild, f. Helberg, død 3-6-1975, 67 år gammel.

Klara Hytland, f. 2-10- 1927, g.m Preben Hansen, f. 5-6-1928 i København

Lillian, f. 12-1-1926 , g.m. dykker Odd Fosse, Han døde i 1953, g. på ny med Emili Castello

   

Borghild Hytland bodde i Dokksmauet 16 – fra Aftenbladet 1970

1949-1952

Peder Andersen, f. 24-8-1905, platearbeider

Klara Andersen, f. 24-9-1907, nåtlerske

1956 Tordis Bjørnsen, f. 27-2-1920/29, hermetikarbeider

1955-1969—-

Arvid Emil Arnesen, f. 12-2-1935 sveiser se lenger opp, død 13-9-1999, 64 år gammel

Gerd, f. Johannessen, f. 28-11-1936, ekspeditør nevnt fra 1956

Hans Arild

Kjell Gunnar

   1955

1955

Søren Eriksen, f. 3-2-1886, lastebileier

Sven Eriksen, f- 7-8-1922, sjåfør

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.