Stavanger Tinfabrik – avisomtale

Stavanger Tinfabrik

A/S Stavanger Tinfabrik er i dag historie.

Bedriften ble startet i 1908/09 og ble nedlagt i begynnelsen av 1980årene.

99

Nå i 2015 er de fleste bygningene revet, bare kontobygget står igjen. Det er vernet og nye

aktører flytter inn i det ærverdige bygget. I dette området er det planlagt en storstilt utbygging med blant annet både skole og aldershjem.

Stavanger Aftenblad hadde i 2015 en flott artikkel om Tinfabriken og kontorbygget. For at artikkelen skal bli lesbar,

har jeg delt den opp i flere deler. Se også om Stavanger Tinfabrik hvor det er lagt ut en mappe om deres produkter og så en serie bilder og avisutklipp om bedt\riften.

 

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net