Pedersgata nr. 096

Pedersgata 96

ATK 2008

 

Br.nr. 1768

106 m² stor tomt. Huset ligger på venstre side på hjørnet til Gitlesmauet. Nå ser vi Bybrua rett over hustaket.

 

Eiere:

1877    Skjøde fra A. Gitlesens arvinger

1877    til Mauritz Pedersen

1911    til enke Rakel Pedersen

1912    til Rakel Pedersens arvinger.

1917  til Ragnhild Eriksen og Berta Pedersen, barn av Maurits

1936    til Halvdan Bøe, f. 1-7-1895

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

 

I de eldste tider i husets historie bodde det mange mennesker her. I 1885 var det ikke mindre enn 37 personer fordelt på 8 husholdninger. De var også en del enslig som sannsynligvis levet sammen med en familie og betalte for kost og losji. I 1900 var det 20 personer fordelt på 4 familier, mens det i 1910 kun bodde 12 personer i 5 husholdninger.

Mauritz Pedersens familie ble boende her i cirka 60 år fra 1877 til 1936.

 

1877 – 1936

Maurits Pedersen, f. 11-6-1837, Nødland i Dirdal Fossan, død 7-6-1911, lungebetennelse.

Serine Thorsdtr, f. 1830, Strand, død rundt 1880

Gina, f. 1860

Peder Andreas, f. 1862

Joakim Bertinius, f. 1867, søfarende i 1885

Marselius Severin, f. 1869, dampskibsfyrbøder S/S Rogaland

Ragnhild Matilde, f. 31-3-1877, syerske i 1900

Maurits var sønn av Peder Aslagsen Nødland. Han og familien bodde i «Imslandsbakken» 1109 i 1875 – det er Verksgt 49. Han kjøpte dette huset og fikk skjøte i 1877, da var huset nytt. Mauritz var gift 2 ganger. Først med Serine, hun døde rundt 1880. 2. gang med Rakel Henriksen. Mauritz var tømmermann i 1885 og 1894 og dok formand i 1900.

Barna:

Gina ble i 1881 gift med Martin Johannesen, f. 1853, sønn av skomager Johannes Johannesen.

Joakim var på sjøen i 1885, muligens død han for i 1889 døpte Mauritz en annen sønn for Joakim.

Marselius giftet seg 26-5-1900 med Lotte Marie Olsen, f. 1874, Sandnes.

Ragnhild giftet seg 30-4-1901 med Erik E. Eriksen, f. 1875, kontorist, sønn av Erik Eriksen. Hun Fikk to barn og ble enke i 1907, hun ble boende her til 1937.

 

2. ekteskap.

Viet 30-12-1883

Mauritz Pedersen, f. 1837, Enkemann tømmermand, død 7-6-1911, 74 år gammel

Rakel Henriksdtr, f. 8-11-1848, datter av stenarbeider Henrik ?,  død 16-6-1912, 63 år gammel – kronisk bronkitt.

Rakel hadde et barn før hun giftet seg:

Elling Edvardsen, f. 22-11-1871, letmatros i 1900, far: Søfarende Edvard Samuelsen, f. 1849, letmatros, død 30-12-1928—sto innført slik ved dåpen!

Mauritz og Rakel fikk disse barna:

Berta Serine, f. 16-7-1883, butikpige i 1900 foreldrene var ikke gift da hun ble født.

Hendrik, f. 26-7-1885, støberiarbeider og dok i 1900

Joakim, f. 3-5-1889

Peder, f. 11-10-1891

Mauritz var først gift med Serine Thorsdtr fra Strand

Berthe var i 1903 butikpige hos B. Pedersen, syerske i 1910, og i 1913 butikk hos Kalvig, da var foreldrene døde og hun eide ½ huset.

Henrik var 17 år i 1903 og støberiarb, Stavanger Støberi Dok i 1903, men han var ikke her i 1906.

I 1910 var Joakim sagbrugsarbeider ved støperiet, senere elektriker ved Teknisk byrå i 1914.

Peder var former på støberiet, senere var Peder kjører og det ser ut til at ble også boende her.

Mauritz og familien hadde en husleie på 186 kroner i året i 1910. De bodde i 2 etasje i 1885.

1898

Mauritz Pedersen var aktiv i Stavanger yngre Afholdsforening i flere år.

Joakim sendte en hilsen gjennom avisen til familien i Pedersgata 36 i oktober 1936-

  1936

 

Ragnhild Eriksen f. 1877

Berta Pedersen, f. 1883

Peder Mauritsen, f. 1891

Disse tre bodde til 1936 og var huseier.

 

1902-1936

Erik Immanuel Eriksen, f. 1875, kontorist hos E. Berentsen, død 11-6-1907, 31 år gammel

Ragnhild Eriksen, f. Pedersen, 31-3 1877, enke (Spiseforretning), syerske

Helga f. 28-3-1902, regningsbud// kontorist

Mauritz Sigurd, f. 13-9-1906, kontorist

Ragnhild var datter av Maurits Pedersen og hans første kone Serine. Hun giftet seg 30-4-1901 med Erik E. Eriksen, f. 1875, kontorist, hos Berentsens reberbane, sønn av Erik Eriksen. Hun ble enke i 1907, men ble boende her sammen med brødrene. Hun var syerske og eide halve huset. Ragnhild hadde kostfolk rundt 1910-1916. Hun betalte en husleie på kroner 156 i året.

Erik var nok medlem i loge «Ora & Labora» for de ble nevnt i takkeannonsen da han døde.

  

———————————————————————————————————————————————————————————

 

1885

Ole Larsen, f. 4-4-1848, Nøkling, Finnås, søfarende

Ane Bertine, f. 1843, Gjrvig? Sønfjor

Laura, f. 1878

Jonas, f. 1879

Emma Katrine, f. 1881

Olaf Andrias, f. 1883

I 1900 bodde familien i Vindmøllebakken 11 og brukte Nøkling som etternavn. Ole mønstret på  «Elverhøi» 5-6-1881og mønstret av i 1883.

Båten gikk på Stavanger – Finland. I 1882 mønstret han på «Ørvar-Odd» som gikk på Stavanger – Sorokka – Hamburg. De bodde i 2 etasje.

 

1885

Torger Torgersen, f. 1821, Stangeland, Høiland, søfarende

Ingeborg Todora, f. 1848

Johan Teodor, f. 1877

Disse to familiene bodde i 2. etasje sammen med Mauritz og familie. Til sammen 17 personer i den etasjen.

 

1885

Ole Torsen, f. 1820, Høllesli, Fossan, søfarende, døde 1893, tæring

Malene, f. 1825, Sauda

Gurine, f. 1856

De bodde i Tårngaten 21 i 1875.

 

1885

Osmund Kristensen, f. 1824, Bokn, Bødker

Inger Thormodsdtr.

Ingval, f 1860, telegraf

Ingeborg, f. 10-1-1862

De bodde i 1. etasje. Osmund bodde i Øvre Dalgt. 7 i 1865. Det mulig at Ingvald var gift og bodde i Normannsgt 14 i 1900.

 

1891 -1894 

Osmund Kristensen, f. 1827, dreier, arbeider ved dokken i 1900

Marie Olsen, f. 1849

Marie, 16

Elisabeth, f. 1878, hermetikarbeider  i 1900

Olava, f. 1881, hermetikarbeider       i 1900

Berthe Olava, f. 1890 død 1891

 

1885 

Ingebret Nilsen, (Fjelde?) f. 1863, Strand, sømand

Tomine Kristiansen, f. 1862, Torland, Bokn

Nikolai Ingebretsen, f. 1885

Anna, f. 1887

Engvald, f. 1889

Konrad, f. 1892

Hans, f. 1894

Bernhart, f. 1897

Kristofa, f. 2-9-1900

1 etasje. Innen 1900 hadde familien fått 7 barn og var flyttet til Spilderhaugsmauet 3.

 

1885

Rakel Taletta Aslagsen, f. 1836, enke før 1875

Oline Taletta Aslagsen, f. 1869

Olava Berthea Aslagsen, f. 1872

Nilsine Ragnhilde Aslagsen, f. 1874

I 1875 bodde Rakel i Pedersgt 62 sammen med mann og 7 barn se der

Rakel hadde vært gift med Niels Aslaksen f. 1919. Hun bodde i Rosenberggt. 32 i 1900.

 

1885

Lina Andreasen, f. 18?5, Bergen

Ragnhilde Svensen, f. 1877

Nils Todor Knudsen, f. 1882??

Martin Anthon Monsen, f. 1885

Alle disse bodde i kjelderen, og jeg vet ikke familieforhold dem i mellom. Enkelte årstall er ført opp med ? i tellingen

 

1885

Sille Brat, f. 1820, Klep, enke, død 6-11-1912, 93 år gammel

Karen Paulsen, f. 1842, f. Brath?

Elisebet Johanne Brat, f. 1865

Sille Jakobsen Brath, f. 1820 Klep og familien bodde i Arbeidergaten 5 i 1875. Hun hadde vært gift med Brath Jacobsen,

Bødker og Slagter1800. De hadde 7 barn.

  1912

1894 

Hendrikk Hendriksen, f. 16-7-1850, styrman, ”Hercules”

Emelia, f. 1859 død 29-6-1928

Serine, f. 1880

Børge, f. 1882

Bertine, f. 1885, Linstøl, Risør

Hendrikk, f. 1887, Linstøl, Risør

Hans, f. 1893

Familien var flyttet til Fjeldsmauet 2 innen 1900.

Det ser ut som om Henrik seilte med «Herkules» i mange år, fra han som 18 åring i 30-3-1868 mønstret på, og til han mønstret

av 12-3-1895. Båten gikk på Stavanger – Newcastle

 

1894

Malene Torsen, 69, enke,  af kassen (fattigkassen)

Johan Johnsen, 8, pleiesøn

  1906

To store værelser med pigeværelse og ene kjøkken tilleie for kr. 200, 00 i Pedersgaden 97. Henvendelse EBerentsens kontor eller

Pedersgaden 96 1.  Kontoristen Eriksen bodde her og kunne vise fram leiligheten i nabohuset.

1898 – 1912

Hans Andresen, f. 1829, arbeider på værk, Lærdalsøren, Sogn og Fjordane, død 1898.

Gunhild Lærdal, f. 1818, Vikedal, enke, 84 år. død 1912

Gunhild  «fattig, faar av byen til husleie – pensjon av» het det i folketellingen i 1910. Husleien var på 42 kroner i året for en plass i kjelleren.

Hans arbeidet på Vigsnes værk i 1875.

 

1879 -1882       

Peder Olsen, f, 1825, Grødem Strand, tømmermand

Marthe Bjørnsen, f. 1840, Strand

Peder Johan, f. 1864, Randaberg

Gabriel, f. 1868, Randaberg

Martin Olai, f. 1871

Bertine Sofie, f. 1873.

Martilde, f. 1876

Alfred, f. 1883.

De bodde på Aadlandsstykket – (Løkkeveien 85–1645- i 1875), men bodde her da to av sønnene ble konfirmert i 1879 og 1882.

De var flyttet til Ramslandssmuget 5 innen 1900.

 

1885

Fredrik Johnsen, f. 1842, Bergen, rebslager

Rachel Johanne Johannesen, f. 1853

Hansine M., f. 1864

Richard Emanuel, f. 1871

Carl, f. 1873

Fredrik Rangvald Johan, f. 5-9-1883 død 1885

I 1875 bodde de på N. Blåsenborg 10, med bodde her da sønnen Richard ble konfirmert i 1885. Antakelig har Fredrik vært gift før,

for Rachel er for ung til å være mor til Hansine.

 

1894

Marta Elisabet, f. Danielsen Mikalsen, f. 1840, Kobbervig, af kassen enke i 1888

Daniel Marcelius Jensen, f. 10-1-1874, ingenting

Jensine Martine, f. 1876

Marie, f. 1878

Mathea, f. 1882

Marthe hadde vært gift med Jens Mikalsen, f. 1849, murer.  Hun bodde her i 1888 da sønnen Daniel ble konfirmert. I 1885 bodde de

i Ø. Strandgate 59. Daniel hadde ikke arbeid, han gjorde ingenting.

 

1894

Ingeborg Knudsen, 63, enke

Thea, 33

Laurits, 24, matros

 

1897                  

Peder Rikard Olsen, f. 1873, Haugesund, matros

Martha Sivertsen, f. 1871

Einar, f. 1894

Magnus, f. 1896

Magnus, f. 25-1-1897

Paul, f. 1898

Erling, f. 17-8-1900

Peder og Martha ble viet 26-5-1893.

De bodde i Baggt 17 i 1900.

1907.

En pengeseddel funnet. Faaes tilbage i Pedersgaden 97.

1899

Torkel Torkelsen Jaasund, f. 1850, Haaland, pakkhusformand

Maria Samuelsen, f. 1859

Thomas, f. 1880

Gustav, f. 1882

Teodor, f. 1884

Grete, f. 1888

Torkel, f. 1896

Karsten, f. 1898

Marius, f. 1899, døde straks

Familien var flyttet til Nordmandsgt. 1 innen 1900. De var metodister.

 

1900-1901

Bertinius Halvorsen, f. 1864, Gjesdal, dokarbeider

Petra Lovise Olsen, f. 1869, Skudesnes

Halvar, f. 1892

Jakobine, f. 1897

Kristine, f. 11-5-1899

Sven, f. 22-6-1901

Gunhild Andersen, f. 1818, Wigedal, enke, fattigunderstøttet. Hun bodde sammen med denne familien i 1900.

 

1900-1901

Johan Fiskaa, f. 1866, Sauda, snedkersvend, Stavanger Støberi & dok

Helga Helgesen, f. 1877, Fiskaa

Ludvig Malenius, f. 15-12-1901

 

1903 – 1913

Ingeborg Olsen Maudal, f. 1826, Høle, enke.

Hun hadde vært gift med Gunder Olsen Maudal som døde i 1902. De bodde i Pedersgaten 43 før hun som enke flyttet hit.

Ingeborg betalte 36 kroner i året for husleien. Hun fikk av fattigkassen i 1913. Året etter var hun flyttet til gamlehjemmet 89 år gammel.

 

1903-1922

Alette Pedersen Sunde, f. 16-4- 1851 Høle, ugift, hjemme væverske, fattig i 1916, pensjonist 1922

Gjertrud  Pedersen Sunde, f. 5-5-1845, Høle, ugift, hjemme væverske, fattig, syk  i 1916. Død 21-10-1921.

Søstrene kom fra plassen Skjerpesund – Birkeland i Høle/Fossan, de bodde der i 1875. De betalte 54 kroner i året for husleien.

 

1906

Jakob Martin Thomassen, f. 1880, former

Marta Marie Larsdtr.  F. 1880

Jakob Martin, f. 1906

1915 Logi Tilbys – Faste middagsgjester modtages. Ragnhild Eriksen.

1913-1915

Helene Ellingsen Næsheim, 57 år, fabrikarbeider

Kan dette være Rakel Helene Næsheim, f. 22-7-1854 som bodde i Pedersgaten 88 i 1910, og som var gift med Lars Rafos.

 

1913-1937  

Hans Jonassen Steen, f. 25-9-1873, Sørfold, tømmermann, dokformand,

 

1913 Georg Nilsen 23 elektriker 1914 flyttet til Jørpeland

1913 Fridtjof Sonensen? 19 år, elektriker

1915 Karl Larsen, 22 år, guldsmed fra Mandal

   1922

1916-1922

Anna Andersen Erikstad, f. 24-9-1872, Kinn, klæsvask, død 13-3-1960, 88 år gammel

Jakobia Magdalena, f. 9-9-1906 Kinn

Edvard Andreas Nilsen, f. 5-5-1915 – død 12-2-1917 , lungebetennelse

Far til Jakobia Magdalena var skomager Herman Olsen. Magdalena var gift med Emanuel Høiland.

 

1917-1919 Nils Bjelland, regningsbud

1926-39

Olav Severin Berntsen, f. 5-4-1907, sjømann, opslager

Mary Kamilla Kristensen

Betzy Karen, f. 1930, datter

Olav var pleiebarn og bodde på barnehjem i Bredbakken 7 i 1910. De giftet seg sept 1929 i Dom.

 

1935-36

Trygve Dal, sjømann

Kristian V, f. 27-9-1927, sønn

 

1936-1946-

Robert Johannessen, kommunearbeider, f. 4-8-1911, død 22-1-1950

Wally Larsen, f. 1917. død 24-10-1999

Åse, f. 12-4-1936 datter

Rolf, f. 1939, sønn

Wally bodde på Eiganes 71 i 1955.

 

1936-37

Amund Myhre, arbeider

Konrad, f. 21-9-1929, sønn

 

1937-1939

Johan Arnesen, f. 14-5-1915, sjømann

Margit Larsen

De er bare nevnt her da de giftet seg 20-11-1937.

1937

1937

Arthur Ommundsen

Irene Halvorsen

De er bare nevnt her da de giftet seg 30-10-1937

 

1938 -1939

Trygve Østevik, f. 13-7-1910, fabrikarbeider, død 5-1-1985, 74 år gammel

Gyda, f. Korth

 

1940-1941

Johan Høidal, f. 13-8-1886, maler, død 11-3-1955, 78 år gammel

Rebekka, død 13-11-1951

 

1942-1946

Konrad Hetland, f. 23-9-1902, arbeider, død 10-8-1949, 48 år gammel

Kristine, f. Bergsli

 

1942-1961

Bård Herigstad, f.5-12-1912, Bryne, tømmermann, død 18-4-2000, 87 år gammel

Ragnhild Herigstad, f. Eide, f. 9-11-1920

 

1947-1952 

Malene Vik, f. 27-9-1886 rengjøring

 

1942 – 1957

Johannes Meling, f. 6-4-1918, arbeider, transportarbeider

Magda Kristine Meling,

Kjell, død 19-2-1949, 5 år gammel.

 

19-2-1949

 

1955

Anker Knudsen, arbeider

 

1955-1980 

Halfdan Bøe, f. 1-7-1895, maler

Margrethe, f. 25-10-1897

 

1956-1957

Ada Folkvord, f. 11-2-1934, Hjelmeland, kjøkkenjente

Gift 11-2-1956, med Arne Wiksnes

 

1958-1971

Olaf Lea, 19-1-1902, møbeltapetserer

Olga, f. 8-5-1904, hermetikarbeider

Ernst, f. 1-5-1925, død 2011

Tor, f. 3-10-1927

 

1959 

Anveig Paulsen, f. 28-9-1935, gummiarbeider

 

1960  

Janetta Lidareng, f. 27-7-1937

  1957.

 

1961-1963  

Olefine Hansen, f. Bjelland, 28-5-1887, pensjonist. Hun bodde i Lysefjordsgata 56 i 1937.

  1936

1998

Heltrø, Knut Arne

 

ATK 2008

  1990

1936

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.