Pedersgata nr. 096

Pedersgata 96

ATK 2008

300

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1768

106 m² stor tomt. Huset ligger på venstre side på hjørnet til Gitlesmauet. Nå ser vi Bybrua rett over hustaket.

Eiere: Pedersgata 96
1877 Skjøde fra A. Gitlesens arvinger
1877 til Mauritz Pedersen
1911 til enke Rakel Pedersen
1912 til Rakel Pedersens arvinger.
1917 til Ragnhild Eriksen og Berta Pedersen, barn av Maurits
1936 til Halvdan Bøe, f. 1-7-1895

 

Folk i huset: Pedersgata 96

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

I de eldste tider i husets historie bodde det mange mennesker her. I 1885 var det ikke mindre enn 37 personer fordelt på 8 husholdninger. De var også en del enslig som sannsynligvis levet sammen med en familie og betalte for kost og losji. I 1900 var det 20 personer fordelt på 4 familier, mens det i 1910 kun bodde 12 personer i 5 husholdninger.

Mauritz Pedersens familie ble boende her i cirka 60 år fra 1877 til 1936.

1877 – 1936 Pedersgata 96
Maurits Pedersen, f. 11-6-1837, Nødland i Dirdal Fossan, død 7-6-1911, lungebetennelse.
Serine Thorsdtr, f. 1830, Strand, død rundt 1880
Gina, f. 1860
Peder Andreas, f. 1862
Joakim Bertinius, f. 1867, søfarende i 1885
Marselius Severin, f. 1869, dampskibsfyrbøder S/S Rogaland
Ragnhild Matilde, f. 31-3-1877, syerske i 1900
Maurits var sønn av Peder Aslagsen Nødland. Han og familien bodde i «Imslandsbakken» 1109 i 1875 – det er Verksgt 49. Han kjøpte dette huset og fikk skjøte i 1877, da var huset nytt. Mauritz var gift 2 ganger. Først med Serine, hun døde rundt 1880. 2. gang med Rakel Henriksen. Mauritz var tømmermann i 1885 og 1894 og dok formand i 1900.
Barna:
Gina ble i 1881 gift med Martin Johannesen, f. 1853, sønn av skomager Johannes Johannesen.
Joakim var på sjøen i 1885, muligens død han for i 1889 døpte Mauritz en annen sønn for Joakim.
Marselius giftet seg 26-5-1900 med Lotte Marie Olsen, f. 1874, Sandnes.
Ragnhild giftet seg 30-4-1901 med Erik E. Eriksen, f. 1875, kontorist, sønn av Erik Eriksen. Hun Fikk to barn og ble enke i 1907, hun ble boende her til 1937.

2. ekteskap. Pedersgata 96
Viet 30-12-1883
Mauritz Pedersen, f. 1837, Enkemann tømmermand, død 7-6-1911, 74 år gammel
Rakel Henriksdtr, f. 8-11-1848, datter av stenarbeider Henrik ?, død 16-6-1912, 63 år gammel – kronisk bronkitt.
Rakel hadde et barn før hun giftet seg:
Elling Edvardsen, f. 22-11-1871, letmatros i 1900, far: Søfarende Edvard Samuelsen, f. 1849, letmatros, død 30-12-1928—sto innført slik ved dåpen!
Mauritz og Rakel fikk disse barna:
Berta Serine, f. 16-7-1883, butikpige i 1900 foreldrene var ikke gift da hun ble født.
Hendrik, f. 26-7-1885, støberiarbeider og dok i 1900
Joakim, f. 3-5-1889
Peder, f. 11-10-1891
Mauritz var først gift med Serine Thorsdtr fra Strand
Berthe var i 1903 butikpige hos B. Pedersen, syerske i 1910, og i 1913 butikk hos Kalvig, da var foreldrene døde og hun eide ½ huset.
Henrik var 17 år i 1903 og støberiarb, Stavanger Støberi Dok i 1903, men han var ikke her i 1906. I 1910 var Joakim sagbrugsarbeider ved støperiet, senere elektriker ved Teknisk byrå i 1914. Peder var former på støberiet, senere var Peder kjører og det ser ut til at ble også boende her. Mauritz og familien hadde en husleie på 186 kroner i året i 1910. De bodde i 2 etasje i 1885.

1898

Mauritz Pedersen var aktiv i Stavanger yngre Afholdsforening i flere år.

Joakim sendte en hilsen gjennom avisen til familien i Pedersgata 36 i oktober 1936-

  1936

 

Ragnhild Eriksen f. 1877
Berta Pedersen, f. 1883
Peder Mauritsen, f. 1891
Disse tre bodde til 1936 og var huseier.

1902-1936 Pedersgata 96
Erik Immanuel Eriksen, f. 1875, kontorist hos E. Berentsen, død 11-6-1907, 31 år gammel
Ragnhild Eriksen, f. Pedersen, 31-3 1877, enke (Spiseforretning), syerske
Helga f. 28-3-1902, regningsbud// kontorist
Mauritz Sigurd, f. 13-9-1906, kontorist
Ragnhild var datter av Maurits Pedersen og hans første kone Serine. Hun giftet seg 30-4-1901 med Erik E. Eriksen, f. 1875, kontorist, hos Berentsens reberbane, sønn av Erik Eriksen. Hun ble enke i 1907, men ble boende her sammen med brødrene. Hun var syerske og eide halve huset. Ragnhild hadde kostfolk rundt 1910-1916. Hun betalte en husleie på kroner 156 i året.
Erik var nok medlem i loge «Ora & Labora» for de ble nevnt i takkeannonsen da han døde.

  

1885 Pedersgata 96
Ole Larsen, f. 4-4-1848, Nøkling, Finnås, søfarende
Ane Bertine, f. 1843, Gjrvig? Sønfjor
Laura, f. 1878
Jonas, f. 1879
Emma Katrine, f. 1881
Olaf Andrias, f. 1883
I 1900 bodde familien i Vindmøllebakken 11 og brukte Nøkling som etternavn. Ole mønstret på «Elverhøi» 5-6-1881og mønstret av i 1883.
Båten gikk på Stavanger – Finland. I 1882 mønstret han på «Ørvar-Odd» som gikk på Stavanger – Sorokka – Hamburg. De bodde i 2 etasje.

1885 Pedersgata 96
Torger Torgersen, f. 1821, Stangeland, Høiland, søfarende
Ingeborg Todora, f. 1848
Johan Teodor, f. 1877
Disse to familiene bodde i 2. etasje sammen med Mauritz og familie. Til sammen 17 personer i den etasjen.

1885 Pedersgata 96
Ole Torsen, f. 1820, Høllesli, Fossan, søfarende, døde 1893, tæring
Malene, f. 1825, Sauda
Gurine, f. 1856
De bodde i Tårngaten 21 i 1875.

1885 Pedersgata 96
Osmund Kristensen, f. 1824, Bokn, Bødker
Inger Thormodsdtr.
Ingval, f 1860, telegraf
Ingeborg, f. 10-1-1862
De bodde i 1. etasje. Osmund bodde i Øvre Dalgt. 7 i 1865. Det mulig at Ingvald var gift og bodde i Normannsgt 14 i 1900.

1891 -1894 Pedersgata 96
Osmund Kristensen, f. 1827, dreier, arbeider ved dokken i 1900
Marie Olsen, f. 1849
Marie, 16
Elisabeth, f. 1878, hermetikarbeider i 1900
Olava, f. 1881, hermetikarbeider i 1900
Berthe Olava, f. 1890 død 1891

1885 Pedersgata 96
Ingebret Nilsen, (Fjelde?) f. 1863, Strand, sømand
Tomine Kristiansen, f. 1862, Torland, Bokn
Nikolai Ingebretsen, f. 1885
Anna, f. 1887
Engvald, f. 1889
Konrad, f. 1892
Hans, f. 1894
Bernhart, f. 1897
Kristofa, f. 2-9-1900
1 etasje. Innen 1900 hadde familien fått 7 barn og var flyttet til Spilderhaugsmauet 3.

1885 Pedersgata 96
Rakel Taletta Aslagsen, f. 1836, enke før 1875
Oline Taletta Aslagsen, f. 1869
Olava Berthea Aslagsen, f. 1872
Nilsine Ragnhilde Aslagsen, f. 1874
I 1875 bodde Rakel i Pedersgt 62 sammen med mann og 7 barn se der
Rakel hadde vært gift med Niels Aslaksen f. 1919. Hun bodde i Rosenberggt. 32 i 1900.

1885 Pedersgata 96
Lina Andreasen, f. 18?5, Bergen
Ragnhilde Svensen, f. 1877
Nils Todor Knudsen, f. 1882??
Martin Anthon Monsen, f. 1885
Alle disse bodde i kjelderen, og jeg vet ikke familieforhold dem i mellom. Enkelte årstall er ført opp med ? i tellingen

1885 Pedersgata 96
Sille Brat, f. 1820, Klep, enke, død 6-11-1912, 93 år gammel
Karen Paulsen, f. 1842, f. Brath?
Elisebet Johanne Brat, f. 1865
Sille Jakobsen Brath, f. 1820 Klep og familien bodde i Arbeidergaten 5 i 1875. Hun hadde vært gift med Brath Jacobsen, Bødker og Slagter 1800. De hadde 7 barn.

  1912

  1906

To store værelser med pigeværelse og ene kjøkken tilleie for kr. 200, 00 i Pedersgaden 97. Henvendelse EBerentsens kontor eller Pedersgaden 96 1. Kontoristen Eriksen bodde her og kunne vise fram leiligheten i nabohuset.

1898 – 1912 Pedersgata 96
Hans Andresen, f. 1829, arbeider på værk, Lærdalsøren, Sogn og Fjordane, død 1898.
Gunhild Lærdal, f. 1818, Vikedal, enke, 84 år. død 1912
Gunhild «fattig, faar av byen til husleie – pensjon av» het det i folketellingen i 1910. Husleien var på 42 kroner i året for en plass i kjelleren.
Hans arbeidet på Vigsnes værk i 1875.

1879 -1882 Pedersgata 96
Peder Olsen, f, 1825, Grødem Strand, tømmermand
Marthe Bjørnsen, f. 1840, Strand
Peder Johan, f. 1864, Randaberg
Gabriel, f. 1868, Randaberg
Martin Olai, f. 1871
Bertine Sofie, f. 1873.
Martilde, f. 1876
Alfred, f. 1883.
De bodde på Aadlandsstykket – (Løkkeveien 85–1645- i 1875), men bodde her da to av sønnene ble konfirmert i 1879 og 1882.
De var flyttet til Ramslandssmuget 5 innen 1900.

1885 Pedersgata 96
Fredrik Johnsen, f. 1842, Bergen, rebslager
Rachel Johanne Johannesen, f. 1853
Hansine M., f. 1864
Richard Emanuel, f. 1871
Carl, f. 1873
Fredrik Rangvald Johan, f. 5-9-1883 død 1885
I 1875 bodde de på N. Blåsenborg 10, med bodde her da sønnen Richard ble konfirmert i 1885. Antakelig har Fredrik vært gift før, for Rachel er for ung til å være mor til Hansine.

1894 Pedersgata 96
Marta Elisabet, f. Danielsen Mikalsen, f. 1840, Kobbervig, af kassen enke i 1888
Daniel Marcelius Jensen, f. 10-1-1874, ingenting
Jensine Martine, f. 1876
Marie, f. 1878
Mathea, f. 1882
Marthe hadde vært gift med Jens Mikalsen, f. 1849, murer. Hun bodde her i 1888 da sønnen Daniel ble konfirmert. I 1885 bodde de
i Ø. Strandgate 59. Daniel hadde ikke arbeid, han gjorde ingenting.

1894 Pedersgata 96
Ingeborg Knudsen, 63, enke
Thea, 33
Laurits, 24, matros

1897 Pedersgata 96
Peder Rikard Olsen, f. 1873, Haugesund, matros
Martha Sivertsen, f. 1871
Einar, f. 1894
Magnus, f. 1896
Magnus, f. 25-1-1897
Paul, f. 1898
Erling, f. 17-8-1900
Peder og Martha ble viet 26-5-1893.
De bodde i Baggt 17 i 1900.

1907.

En pengeseddel funnet. Faaes tilbage i Pedersgaden 97.

1899 Pedersgata 96
Torkel Torkelsen Jaasund, f. 1850, Haaland, pakkhusformand
Maria Samuelsen, f. 1859
Thomas, f. 1880
Gustav, f. 1882
Teodor, f. 1884
Grete, f. 1888
Torkel, f. 1896
Karsten, f. 1898
Marius, f. 1899, døde straks
Familien var flyttet til Nordmandsgt. 1 innen 1900. De var metodister.

1900-1901 Pedersgata 96
Bertinius Halvorsen, f. 1864, Gjesdal, dokarbeider
Petra Lovise Olsen, f. 1869, Skudesnes
Halvar, f. 1892
Jakobine, f. 1897
Kristine, f. 11-5-1899
Sven, f. 22-6-1901
Gunhild Andersen, f. 1818, Wigedal, enke, fattigunderstøttet. Hun bodde sammen med denne familien i 1900.

1900-1901 Pedersgata 96
Johan Fiskaa, f. 1866, Sauda, snedkersvend, Stavanger Støberi & dok
Helga Helgesen, f. 1877, Fiskaa
Ludvig Malenius, f. 15-12-1901

1903 – 1913 Pedersgata 96
Ingeborg Olsen Maudal, f. 1826, Høle, enke.
Hun hadde vært gift med Gunder Olsen Maudal som døde i 1902. De bodde i Pedersgaten 43 før hun som enke flyttet hit. Ingeborg betalte 36 kroner i året for husleien. Hun fikk av fattigkassen i 1913. Året etter var hun flyttet til gamlehjemmet 89 år gammel.

1903-1922 Pedersgata 96
Alette Pedersen Sunde, f. 16-4- 1851 Høle, ugift, hjemme væverske, fattig i 1916, pensjonist 1922
Gjertrud Pedersen Sunde, f. 5-5-1845, Høle, ugift, hjemme væverske, fattig, syk i 1916. Død 21-10-1921.
Søstrene kom fra plassen Skjerpesund – Birkeland i Høle/Fossan, de bodde der i 1875. De betalte 54 kroner i året for husleien.

1906 Pedersgata 96
Jakob Martin Thomassen, f. 1880, former
Marta Marie Larsdtr. F. 1880
Jakob Martin, f. 1906

1915 Logi Tilbys – Faste middagsgjester modtages. Ragnhild Eriksen.

1913-1915 Pedersgata 96
Helene Ellingsen Næsheim, 57 år, fabrikarbeider
Kan dette være Rakel Helene Næsheim, f. 22-7-1854 som bodde i Pedersgaten 88 i 1910, og som var gift med Lars Rafos.

1913-1937 Pedersgata 96
Hans Jonassen Steen, f. 25-9-1873, Sørfold, tømmermann, dokformand,

1913 Georg Nilsen 23 elektriker 1914 flyttet til Jørpeland
1913 Fridtjof Sonensen? 19 år, elektriker
1915 Karl Larsen, 22 år, guldsmed fra Mandal

   1922

1916-1922 Pedersgata 96
Anna Andersen Erikstad, f. 24-9-1872, Kinn, klæsvask, død 13-3-1960, 88 år gammel
Jakobia Magdalena, f. 9-9-1906 Kinn
Edvard Andreas Nilsen, f. 5-5-1915 – død 12-2-1917 , lungebetennelse
Far til Jakobia Magdalena var skomager Herman Olsen. Magdalena var gift med Emanuel Høiland.

1917-1919 Pedersgata 96 Nils Bjelland, regningsbud

1926-39 Pedersgata 96
Olav Severin Berntsen, f. 5-4-1907, sjømann, opslager
Mary Kamilla Kristensen
Betzy Karen, f. 1930, datter
Olav var pleiebarn og bodde på barnehjem i Bredbakken 7 i 1910. De giftet seg sept 1929 i Dom.

1935-36 Pedersgata 96
Trygve Dal, sjømann
Kristian V, f. 27-9-1927, sønn

1936-1946- Pedersgata 96
Robert Johannessen, kommunearbeider, f. 4-8-1911, død 22-1-1950
Wally Larsen, f. 1917. død 24-10-1999
Åse, f. 12-4-1936 datter
Rolf, f. 1939, sønn
Wally bodde på Eiganes 71 i 1955.

1936-37 Pedersgata 96
Amund Myhre, arbeider
Konrad, f. 21-9-1929, sønn

1937-1939 Pedersgata 96
Johan Arnesen, f. 14-5-1915, sjømann
Margit Larsen
De er bare nevnt her da de giftet seg 20-11-1937.

1937

1937 Pedersgata 96
Arthur Ommundsen
Irene Halvorsen
De er bare nevnt her da de giftet seg 30-10-1937

1938 -1939 Pedersgata 96
Trygve Østevik, f. 13-7-1910, fabrikarbeider, død 5-1-1985, 74 år gammel
Gyda, f. Korth

1940-1941 Pedersgata 96
Johan Høidal, f. 13-8-1886, maler, død 11-3-1955, 78 år gammel
Rebekka, død 13-11-1951

1942-1946 Pedersgata 96
Konrad Hetland, f. 23-9-1902, arbeider, død 10-8-1949, 48 år gammel
Kristine, f. Bergsli

1942-1961 Pedersgata 96
Bård Herigstad, f.5-12-1912, Bryne, tømmermann, død 18-4-2000, 87 år gammel
Ragnhild Herigstad, f. Eide, f. 9-11-1920

1947-1952 Pedersgata 96
Malene Vik, f. 27-9-1886 rengjøring

1942 – 1957 Pedersgata 96
Johannes Meling, f. 6-4-1918, arbeider, transportarbeider
Magda Kristine Meling,
Kjell, død 19-2-1949, 5 år gammel.

 

19-2-1949

1955 Pedersgata 96
Anker Knudsen, arbeider

1955-1980 Pedersgata 96
Halfdan Bøe, f. 1-7-1895, maler
Margrethe, f. 25-10-1897

1956-1957 Pedersgata 96
Ada Folkvord, f. 11-2-1934, Hjelmeland, kjøkkenjente
Gift 11-2-1956, med Arne Wiksnes

1958-1971 Pedersgata 96
Olaf Lea, 19-1-1902, møbeltapetserer
Olga, f. 8-5-1904, hermetikarbeider
Ernst, f. 1-5-1925, død 2011
Tor, f. 3-10-1927

1959 Pedersgata 96
Anveig Paulsen, f. 28-9-1935, gummiarbeider

1960 Pedersgata 96
Janetta Lidareng, f. 27-7-1937

  1957.

1961-1963  Pedersgata 96

Olefine Hansen, f. Bjelland, 28-5-1887, pensjonist. Hun bodde i Lysefjordsgata 56 i 1937.

  1936

1998 Pedersgata 96

Heltrø, Knut Arne

ATK 2008

  1990

1936

Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net