Kontaktheimen

Kontaktheimen for kvinnelige alkoholikerer ble startet i 1961.

En gruppe kvinner gikk sammen og fikk samlet inn penger og startet et kursted for kvinner med alkoholproblemer.

Deriblant var Tonny Helstrup som hadde broderiforretning i Pedersgata 46.

 

 

                                                                                                               

 

      

Atriklene sto i avisen i 1961

                                                             1962

 

 

  1963

  1982

1982

 

Blant de som var med fra starten av Kontaktsenteret var:  Tonny Helstrup, Judith Skarstad,

Inga Bang, Anna Løge Holm, Borghild Birkeli, Marit Skjæveland, Mary Eriksen Løge og Astri Steinsbø.