Pedersgata nr. 042

Pedersgata 42

2009 ATK Huset ligger tett inntil nr. 40 og 44.

Besøk på siden: 239

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1069 – 321 m2 stor tomt
Eiere: Pedersgata 42

1851 Våningshus under Værkets hus og grund, nevnt i 1851.
1854 skjøde fra Langberg
1854 til Wilhelm Bendixsen
1869 til Eileert Evertsen
1877 til Ludvig Evertsen
1898 til Haakon L. Nygaard
1899 til Rasmus O. Anda
1927 til Kr. Eltervaag, også Pedersgaten 44.
1965 til brødrene Otto, f. 1-2-1919 og Ludolf Eltervaag, f. 31-1-1920
De fikk også Pedersgaten 44, Nymannsveien 42, Mellomgaten 7 og eiendom i Hetland.
1987 Kirsten Nilsen
1987 til BBL-Bygg, Pedersgt. 42 og 46 og Mellomgt. 7
1990 Pedersgt. 42 og 46 og Mellomgata 7 fra BBL-Bygg til
1990 Odd Holst
1999 til salgs
2005 til salgs
2008 fra Eirik Matre
2008 til Svein Knudsen
2010 til salgs
2015 til salgs

Næringsvirksomhet: Pedersgata 42

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøker, Norges Næringsliv, folketellingene og andre kilder. Firmaene kan ha startet lenge før, eller drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Mange firma averterte i avisene. Her har jeg tatt med en del av notisene. Med forbehold av mulige feil.

1900 – ca 1925 Rasmus Anda, snekkerverksted og høvleri. Rasmus kjøpte Mellomgata 3 som lå rett bak huset. Der bygget han opp snekkervekstedet.

1925 – ca 1954  Faltin Ohm overtok verkstedet på den tiden og samarbeidet med Søren Nising

Ohm bodde i Sandeidgata 52 og Nising i Jelsagata 28. Begge var fra Vats.

1946 – Endre Målands Høvleri, Han har antakelig delt lokalen med Ohm. Måland bodde i Egersundsgata.

1956 K. Eltervåg Elektro & Sønner.

1962  Otto Olsen & søn –  Contenital bildekk

1923 1924

1925 1931

1946 1956

1962

Folk i huset:

1854-1865 Pedersgata 42
Wilhelm Bendixen, f. 1821, bødker
Gjerhardine Olsdatter, f. 1826
Severine Bendixsen, f. 1850
Wilhelm Johan Wilhelmsen, f. 1858
Gerhard Sverdrup Wilhelmsen, f. 1860
Efraim Wilhelmsen, f. 1864, død ¼ år gammel I 1864 av kighoste
Ingeborg Erigsdtr. Bryne, f. 1793, Time, enke, konens moder.
Wilhelm kjøpte huset i 1854 og solgte det i 1864, familien flyttet til Hasseløen 1a i Haugesund etter 1865.

1865-1875 Pedersgata 42
Georg Wilhelm Herman Seemann, f. 1829, Lauterberg au Hartz Hanover, støber
Severine Løvaas, f. 1828 -Torine/Serine Løvaas, f. 1828 død 6. august 1874
Torval Christian Wilhelm Seeman, f. 1864.
Innen 1875 var familien var flyttet til Pedersgaten 86. Da var Herman blitt enkemann.

1873-1875 Pedersgata 42
Eilert Evertsen, f. 1804, enkemann, skipper borger.
Enkefru Bredahl, 64 år
Isabelle 28 år
Eilert kjøpte huset i 1864. Det var en enke Bergitte Bredal som bodde i Bakkegt. I 1875. Muligens den samme. Berte Tygesen, f. 1825, tjenestepige i 1875. Eilert bodde i Kongstensgaten 6 i 1865, han var enkemann da.

1877-1898 Pedersgata 42
Ludvig Evertsen, f. 9-9-1841, skipper «Presis» død 17-5-1912
Juliane, f. Seim, f. 10-1-1847
Eilert, f. 1872
Ludvig bodde i Nykirkebakken 10 i 1865, før han giftet seg. Rundt 1875 bodde han og familien i Pedersgaten 16. sønnen Eilert ble konfirmert i 1887, som 21 åring var han kontorist hos sæbefabrikant. Ludvig overtok huset i 1877 og solgte i 1898. De bodde i 1 etage. Eilert var gift i 1900 og flyttet til Sandeidgaten 50.
Ludvig og sønnen var eiere av Stavanger Kalkbrenderi. Ludvig var flyttet til Lervig 41 innen 1910.

   1897

1885 Pedersgata 42
Jacob Børesen, f. 1855 Haaland, styrmand
B. Maria Børesen, f. 1855, Kobervig
Johan Andreas, f. 1883
Johanne Ols. F. 1830, Mehusbygden, Jelsa, enke

1891 Pedersgata 42
Andreas Johannesen Vold, f. 1866, sømand, matros
Josefine Marie Vold, f. 1869
Peder Valentin Vold, f. feb. 1890

1895 Pedersgata 42
Adolf Andreassen, f. 1865, mekaniker, død 28-3-1941, 75 år gammel
Olava Kristine, f. Olsen, f. 1869
Astrid Ragnhilde, f. 1893
Oskar Teodor, f. 1897
Elfrid, f. 19-7-1900.
De var flyttet til Pedersgaten 99 innen 1900.

1897 Pedersgata 42
Einar Kristian Høie, f. 11-9-1870, styrmand, kunstmaler
Elen Andersen, f. 1870, død 31-12-1903, 33 år gammel
Einar Kristian, f. 5-8-1893
Bergliot, f.13-8-1895
Ellenor Charlotte, f. 19-3-1897
Rasmus, f. 13-6-1899
28-8- 1897 Indmeldt i statskirken: Einar Høie, styrmand, gift, f. 1870 Stavanger, døpt i Stavanger 1870, intet samfunn, egen underskrift, ektefellen tilhører statskirken. Konfirmert i statskirken, opgav i 2 medhjelperes nærvær om at bekjenne seg til statskirkens tro.
Familien bodde i Lervig da Einar ble født i 1893. De er bare nevnt her da Ellinor ble født.
Innen 1900 var de flyttet til Eidsvoldsgade i Sandnes.
Einar ble gift på ny, i 1908 bodde han i Haukeligt. 2 og fikk sønnen Harald Gjermund.
Einar Kristian Høie, f. 1870, kunstmaler,
Inger Helene, f. Langerud, f. 19-3-1881
Sverre, f. 22-6-1906
Harald Gjermund, f. 4-7-1908, døpt 3-7-1909. død 4-7-1909
Hjørdis Isabel, død 9-8- 1911, 4 måneder gammel

  1903

1898 Pedersgata 42
Hans Fuglestad, 1829, Ogne, Ergersunds prgj. Arbeidsmand forskj. Arbeid, løsarb
Ester, f. Larsen, f. 1855, Finaas, død 2-3-1912, 52 år gammel.
Laurits, f. 1895
Helga Marie Emilie, f. 1896
Pauline Danelia, f. 9-10-1899
Familien var flyttet til Midtgata 14 innen 1900.

1898 Pedersgata 42
Johan Andreas Rasmussen, f. 1872, Finnaas, løsarb
Anna Sørensen, f. 1868, Fossand
Rasmus, f. 12-8-1895, Fossand
Henry, f.17-10- 1896
Arne Guystin, f. 12-12-1897
Alf, f. 11-6-1899 / 28-4-1899
Gjørdis/ Hjørdis, f. 10-11-1900./1-6-1900
Anny, f. 19-6-1905
Dagny, f. 15-5-1907
Erna, f. 2-2-1910
Innen 1900 var familien flyttet til Mellomgaden 16. I folketellingene er det så mange rare skrivemåter på navn og steder at det er vanskelig å søke. Hvem ville trodd at de skrev Gjørdis.

1897-1898 Pedersgata 42
Marselius Martinsen, f. 1856, Tasta i Hetland, kjører, gift. Døde i 1897
Berta Martinsen, f. 1857, Tasta, enke, vaskekone
Mathilde 19 år
Rakkel, f. 1880, Tasta
Gabrielle, f. 1883
Bergith, f. 1891
Marta, f. 1893
Jakobine, f. 1896
Alma, f. 1898
Innen 1900 hadde Berta og familien flyttet til Nils Juelsgade 71.

1898 Martha Larsen, 28 år, sypige

1899 Johanne Naadland, 29 år, sypige

1899 Pedersgata 42
Ole Torstensen, f. 1850, Nedre Eiane, Fossand, enkemann, arbeider, opholdt seg i Amerika 10 år, fisker.
Malene, f. Ingebretsen Lyse, f. 1850
Torsten, 14 år, f. 1884
Ingebrigt, f. 1887
Gunhild Ingebrigtsen Lyse, f. 1866, Fossand husholderske.
De bodde i Vindmøllebakken 8 i 1885.
De var flyttet til Nedre Dalgate 56 innen 1900. Da ble ikke Torstein nevnt.

Anda
1900 -1922 Pedersgata 42
Rasmus Olsen Anda, f. 17-8-1854, Klepp, snedkermester , død 6-10-1928, 74 år gammel.
Ingeborg Tollefsen, Time, f. 25-3-1857, Sand, død 12-10-1946
Olaf, f. 1880
Inga Ragnhilde, f. 2-2-1886, 16 strikkerske 1907
Anne Kristine, død 19-5-1897, 8 år gammel
Karen, f. 14-6-1891
Racin, f. 26-12-1896, 1916 19 år høvleriarb. Hos sin far
Olaf, f. 27-6-1898 1916 17 år kontorarb.hos sin far
Thorvald Andreas, f. 20-8-1901, døde 24-7-1905
Theodora Vigesen? 17 år, tjenestepige i 1912
Bertha Hogstad 17 år, tjenestepige i 1916
Kristiansen, Ingvalda Marie, f. 1905, Feda, tjenestepige i 1920
Datteren Karen giftet seg i 23-10-1915 med Olav E. Søiland.
Rasmus bodde i Kannikgaden 11 i 1885, men kone og et barn.
Familien Anda tok mange lodd i forskjellig basarer. Det ser en av gevinstene de fikk.
Karen vant et sengeteppe i 1901, Karl Anda vant et forkle og et lass kull i 1907, Rasin vant en barnehue i 1908, Inga vant heklede gardiner i 1910.

Rasmus hadde en husleie på kr 310, i året i 1910 de hadde 1 etasje og kvist.
1901 Rasmus var eier af hus i Mellomgt. 3 som han benytter til verksted – nyt opbygget i matrikkelen staar det nr 18. Rasmus Anda hadde i 1912 en høvlerimester, to høvleriarbeidere og en snedker i arbeide. Familien var flyttet til Bolette Wiesesgt 2 innen 1928

1897

        1928

  1946

1918-1922 Pedersgata 42

Tollef Thime, f. 12-8-1835, forhenværende skredder. Han var far til Ingeborg og bodde sammen med familien etter at han ble enkemann.

1922

1900 Pedersgata 42
Nils M. Hovland, f. 8-12-1866, sømand matros. død 13-10-1940
Christine, f. 12-7-1864, Jelsa
Alfred, f. 17-2-1901
Nils var matros, han har fart på Amerika hjemkom i mai og har intet bestilt siden 1902 – kassetømmer ved postvesenet. De bodde her samtidig med familien Anda, men innen 1910 var de flyttet til Normansgaten 31.

1901 Pedersgata 42
Nils Varland, f. 1866, Sjømann
Kristine Jensen, f. 1864
Alfred, f. 17-2-1901
De er bare nevnt her da sønnen ble født i 1901.

2009 husene ligger så fint ved siden av hverandre, nesten som tvillinger, men det er detaljer som skiller de fra hverandre.

Husene er bygd på samme tid, og har til tider hatt samme eier.

1903 – 1905 Pedersgata 42
Marie Larsen, f. 10-5-1844, Fossa, enke, ok 1904
Rachel, f. 4-1-1881,
Rachel var hos bogbinder Michaelsen i 1903, men var i 1904 linveverske.
Marie og datteren var flyttet til Peder Klowsgate 48 innen 1910.

1906 – 1908 Pedersgata 42
Anna Thorsen, 70 e 80 år i 1908?
Kan dette være den Anna, f. 1826 som bodde i Pedersgaten 33 i 1900 og i 1910?? og levde av sin formue??

1905 Tønnes Vaaland, f. 1886, død 1905.

1905 Iver Iversen Hommeland, f. 1816 Høgsfjord, fisker, enkemann døde her i 27-12-1905.

1912 Regine Mikalsen, fab.arb 1912

1914 Pedersgata 42

Reinulf Olsen, f. 1895, sjømann, ungkar
Lisebet Rolfine Olsen, f. 1894, pige
Herdis Ueland, f. 15-8-1914

1917

1925-1927 Pedersgata 42
Johannes Høiland, disponent
Jan, f. 1912, sønn
John, f. 1913, sønn

1919

1928 Pedersgata 42
Einar Johan Floor Eriksen, f. 20-7-1883, Bergen, kjelesmed, døde 26-9-1928, 45 år gammel
Andrea, f. Frøiland, f. 20-7-1879, Sogndal Dalane
Agnes, f. 11-2-1905, Bergen
Fredrik, f. 7-8-1907
Mary, f. 31-12-1909
Familien bodde i Sverdrupsgate 5 i 1910. Da Einar døde sto det i dødsfallprotokollen at han etterlot konen Andrea og 7 barn, hvorav 5 var under 21 år. Eier intet utenom litt innbo av ringe verdi.

1928 Pedersgata 42
Nils Carl Nilsen, f. 1903, kommunearbeider,
Helene Beathe Helgren, f. 1906
Benny Helene, f. 14-1-1928
De bodde her da datteren ble døpt i 1928. Benny ble gift med Olav Wexell Sveinson i 1968.

1929-1930 Pedersgata 42
Karl Gunnar Gundersen Hall, f. 22-2-1892, anleggsarbeider, død 23-12-1973, 82 år gammel
Karl, f. 11-6-1917, sønn
Herman, f. 14-3-1920 Sønn.
Brødrene gikk i samme klasse. Se Pedersgata 111?

1930-1937 Pedersgata 42
Magnus Torgersen, f. 18-5-1890, fabrikarbeider
Agnes Torgersen, f. 19-7-1913, fabrikkarbeider
1933-39 Erling Soma, f. 6-4-1899, schauffør
1942-43 Gunnar Johs Andersen, f. 15-5-1909, arbeider
1942-46 Inga Tollefsen Rugland, f. 9-7-1908, fabrikkarbeider

1947

1938-1975 Pedersgata 42
Charley Eik, f, 29-5-1904, kommunearbeider, død 12-3-1951, 47 år gammel,
Kristofa Otilie Pedersen, f. 14-12-1905
Oluf Pedersen Eik, f. 1940
Marit Karine Eik, f. 1945
Kristofa var renholdskvinne og bodde her til 1969. Hun feiret sin 75 års dag i 1980.

1942-1956 Pedersgata 42
Kristoffer Jakobsen, 10-4-1911, sjåfør
Gudrun, f, Østbø, f. 15-2-1915
Odd Inge, f. 13-7-1937
Inge Gunleif, f. 1942
?
De flyttet i siste halvdel av 1950 tallet

1958-1969 Oluf Pedersen, f. 4-2-1940, elektriker.

2020 Aurelija Kazlauskas, (fra 1881 katalogen)

1956

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net