Pedersgata nr. 043 slakter Refsland

Pedersgata 43

sidevisninger: : 536

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1213 – 322 m2 stor tomt.
Eiere: Pedersgata 43
1865 Johannes O. Husum har huset til han dør i 1898
1900 Thor Johnsen, kjøper på dødsboauksjon.
1907 Bernt Skjæveland, tømmermand, han bodde i Rosenkrantsgt.
1913 Herman Olsen, huseier, Det er ikke tinglyst skjøte på han.
1915 til Arne Achre
1918 til Johan Østhus
1921 til Daniel O. Jørstad
1921 til Harald Løvaas
1923 til Tønnes Arne Refsland.
1969 Refsland slutter av forretningen
1986 til Hystad AS, De kjøper også Pedersgata 45
1991 fra Kristian Hystad
1991 til Hetland Sparebank
2008 fra Børge Havn kjøper også Pedersgata 45
2008 til Norbobryggå AS
2018 Anders Ohm

Dette er et toetasjes trehus med butikklokaler i fronten, og boliger i resten av huset. Det ligger på høyre siden av gaten, vegg i vegg med nr. 41 som er et stort trehus. Det er et stort mellomrom mellom dette og nr 45, hvor det er mulig å kjøre inn en bil. I bakgården er det en del bygninger som har vært brukt av slakterforretningen og eventuelt til andre ting. i 1921 ble eiendommen beskrevet slik: Det er indredet stor butik, røkeri, ishus og øvrige nødvendige rom for en fiskeforretning.

Næringsvirksomhet: Pedersgata 43
Det ser ikke ut som om det har vært drevet mye næringsvirksomhet her i de første årene før 1914. Inntil da ser det ut som om det bare var bolighus. Rundt 1914 hadde M. Salomon frugthandel. Så kom det en delikatesse og fedevareforretning noen år.
Tønnes Refsland kjøpte huset i 1923. Refsland hadde slagterforretningen til 1969. Senere har det vært mange forskjellig forretninger her.

1914– Salomon M? Frugthandel
1915 -1918 Arne Achre delikatesse og grønnsakforretning, han hadde mange annonser i avisene.
1918 -1922 Daniel O. Jørstad, Delikatesse og fedevarer,
1923 – 1933 Harald Løvaas – Automobilverksted (etablert i Harald Hårfagresgate 9)
1923 – 1969 Tønnes A. Refsland. Slakter, Medlem av Stavanger mesterforening for slaktere og pølsemakere i 1941.
1971 Wikene AS, elektrisk forretning / Intronic AS egen avdeling fr 1975
1986 Bedriftsintern kommunikasjon og kontroll
1988 – 1991 Hystad A.S. stempler og skilt

1992       Gjeldsofferaksjonen – Goa
1994-1996 Second Chance – Jensen musikk
2002 -2006 Love Shop
2020 Akvarieforum (telefonkatalogen 1881 i 2020)

Annonser funnet i Stavanger Aftenblad.

**********************************************

 1915   1915  1915  1915 1917   1918

**************************************************************************

 1919  1919

Daniel O. Jørstad gikk konkurs i 1921 og la ned butikken og solgte huset. Les mer om Daniel i egen artikkel.

*******************************************************************

1923     1929  1933

************************************************************************

Fra 1923 og i mange år framover hadde Refsland annonser i avisene-

1924    1926

 1928   1956

 

 

 

Refsland la ned sin forretning i 1969.

************************************************************************

 

 

 

 

 

 

Wikene var her i årene fra 1971 til 1975 i følge annonsene.

 

 1988

 

 

 

 

 

 

Fra Erling Jensen har jeg fått denne reklamen som viser at Jensen Musikk holdt til her, Jensen Musikk leide butikklokalet her i perioden 1994–1996. Musikkforretningen flyttet da til Verksgata 7, i samme lokalene som posten tidligere hadde.

 

 

 

Folk i huset: Pedersgata 43
1865 : Da bodde det 17 personer fordelt på 4 familier. 10 år senere var det flere folk i huset.
1875: Da var det 22 personer som bodde her fordelt på 6 husstander.
1891: da var det 21 personer.
1900: Da bodde det 19 personer her fordelt på 6 husholdninger.
1910: da bodde det 12 personer i 6 forskjellige husholdninger.

1865-1898 Pedersgata 43
Johannes Olsen Husum, f. 1816, Borgund i Lærdal, Sogn, stenarbeider, død 1898 av alderdomssvaghed, enkemann
Karen, f. 1821, Høiland prg. — levde i 1891
Karen Villine, f. 1852
Ole Johan, f. 1857
Peder Olai, f. 1860
Wilhelmine Karoline, f. 1865

Sønnen Ole Johan var i tømmerlære, Peder var i snekkerlære i 1875, mens Karen var hjemme og ble forsørget av faren. Det ser ut til at Johannes var blitt enkemann innen 1894, han døde i 1898. Johannes var antakelig den som satte opp/kjøpte huset rundt 1865. Det ble tinglyst på han i 1870. Han hadde kjøpt av T. Gundersen og var huseier til sin død i 1898.

1885 Pedersgata 43 bodde sønnen
Ole Johan Johannesen, f. 1857, tømmermand
Sanna Larsdtr, f. 8-12-1859, død 25-7-1883, 24 år gammel av tæring
Serene Olsdtr, f. 1878
Johannes Olsen, f. 18-8-1880
Serene og Johannes er losjerende i 1891 tilhørende familien forsørget av husfar/farfar.

Fra Svein Larsen har jeg fått noen opplysninger om familien til Johannes Olsen. Her er en god del om hvor slektningene hans slo seg til her og rundt Sandnes. 

(La meg da fortelle at den Johannes Olsen som kjøpte huset fra utbygger i 1865 var innflytter fra Borgund I Lærdals Prestegjeld I Sogn. Johannes og halvsøstrene Ingeleiv og Anna, sammen med flere andre familiemedlemmer flyttet fra Borgund til Stavanger distriktet etter at en farbror tidligere hadde slått seg ned på Trones I Høyland. ( Tørres Christian Johannesen, hjulmakeren som grunnla Altona teglverket på Norestan’en ) Både Ole, far til Johannes og Tørres Christian hadde slektsbakgrunn fra Viljugrein I Hemsedal. Tørres vokste opp i nær familie i Borgund. Han forlot hjemtraktene etter Napoleons krigene var slutt og dro sørover på let etter noe spennende han kunne arbeide med. Tidlig fikk han opplæring i å lage kjerrehjul, og trolig var det tanken på å kunne nytte den lærdommen i militærkretsene som var forlagt i Sandnes området som førte han forbi Stavanger. Eller så han muligheter til å ta seg ned til Kristiansand, hvor bruk av kjerrehjul var langt mer utbret enn her på Nord. Jæren. Likevel ble han værende I Sandnes. Han ble gift til garden Trones. Her ble han godt kjent, og fikk mange kontakter. Dette har bidratt til at mange av hans slektninger etter hvert kom nedover til disse trakter. Noen av disse slo seg ned i Stavanger, andre søkte til gårder i Høyland og Håland. Slik ble Anne gift til Joa , og søsteren Ingeleiv til Soma . Halvbroren Johannes slo seg ned i Stavanger som gråsteinsmurer, og snart kom Anna og mannen, Ivar også til byen hvor Ivar ble en flink gråsteinsmurer.)

1863-1865 Pedersgata 43
Gjert Jacobsen, f. 1809, Jelsa, matros
Malene Gjertsen f. 1814, Hetland
Johan M. Gjertsen f. 1840, søfarende
Thomas f. 1842, malermester
Berthe, f. 1844
Malene Endrine Severine, død 6-2-1863, 12 ½ år gammel.

1866 -1885 Pedersgata 43
John Kristensen, f. 1825, Ogne, matros
Osille Henriksdtr, f. 1829, Kristiansand, død 1898, 69 år gammel.
Otilia Andreassen, f. 1854
1875 bodde de i Bøkkersmauet 7 sammen med Osels familie før en finner de her igjen i 1885. i 1900 bodde han og Othelie Adreassen, stedatter i Stiftelsesgaden 17. De fikk offentlig understøttelse.

1865 Pedersgata 43
Iver Larsen, f. 1833, Sole sogn, stenarbeider
Ane Olsen, f. 1835, Leirdals sogn/Røldal
Ole Johan Iversen, f. 1864
Laurits, f. 1866
Johan Arnt, f. 1868
Wilhelm, f. 1873
Matilde, f. 1875
Innen 1875 var familien flyttet til Kalhammeren. Anes fødested er oppgitt, som Sirdal, Røldal, Leirdals sogn. Jeg vet ikke hvor hun om fra.

1873-1891 Pedersgata 43
Abraham Pedersen, f. 1837 Bødker, Nærbø sokn
Karen Olsen, f. 1843, Varhaug sokn
Peder, f. 1870 — kontorist ved Stvgr. Smørfabriks kontor 1891
Serine Johanna, f. 1873
Ole, f. 1876—blikslagerlærling 1891
Anna, f. 1880
Inga Andrea, f. 1883
Karen Alida, f. 18*90
Barna ble konfirmert i 1884 og 1888, dermed vet en at de bodde her så lenge

1873 Pedersgata 43
Torsten Christensen, 27 år – svend
Gurine, 24 år

1873 Pedersgata 43
Hans Helmiksen, f, 1842, styrmand/skipper, død 11-5-1927
Hansine / Jensine, f. 1846
Hartvig, f. 1868
Hansine, f, 1870
Gunvald, f. 1873
Sigvard, f. 1875
Innen 1875 var Hans blitt skipper, familien flyttet til Nedre Strandgate.

1873-1902 Pedersgata 43
Gunder Olsen Maudal, f. 1827 skomagermester, Høle sokn, han døde i 30-6-1902. 75 år gammel. —————
Ingeborg Pedersdtr., f. 2-2-1823, Høgsfjord, døde 11-6-1920, 97 år gammel. Da bodde hun på Stavanger aldershjem i Hillevåg. Da var hun fattigunderstøttet. —
Marthe, f. 1857
De bodde her i nærmere 30 år, de hadde et rom i kjelleren og delte kjøkken.

 

1885 Pedersgata 43
Gunder Olsen, f. 1827, Høle, skomager
Ingeborg Pedersdtr. F. 1827

1873 Pedersgata 43
Niels Gundersen Egedal, f. 1800, bødker, Gyland
Olene Bergitte, f. 1800, Flekkefjord
Niels Olaus Nielsen, f. 1851, sjømand, Brig ”Ringsator”?
Familien bodde i Dalgaden 40 i 1865, de var flyttet til Pedersgaten 29 i 1875.

1875 Pedersgata 43
Rasmus Olsen, f. 1841, Jelsa, eller Egersund, skibsfører
Laura Davidsdtr. f. 1841, Hetland
Olaf, f. 1871
Davida Margete, f, 1875
De bodde i Smalgangen 2 i 1885.

1875 Pedersgata 43
Ole Olsen, f. 1818??, Sand prg. Søfarende
Inger, f. 1822, Høiland prg
Lars, f. 1855, Sand, søfarende.

1875 Pedersgata 43
Wilhelm Ommundsen, f. 1852, Jelsa, tømmermand
Berthe Johanne Ivarsdtr, f. 1851, Hetland

I 1885 var det 18 personer i huset.

1885 Pedersgata 43
Gjertrud Gudmundsdtr, f. 1818, Avaldsnes
Marthe Lisebet Larsdtr. F. 1851, Avaldsnes

1891 Pedersgata 43
Lauridtz Knudsen, f. 1845, skibstømmermand
Serine Pedersen Knudsen, 1850, Frue – Dusevig
Ingeborg Helmine Andersen, f. 1886, fosterdatter
Innen 1910 var familien flyttet til Brattebjerggaten 10.

1891 Pedersgata 43
Maren Tollagsen, f. 1815, Kristiansand, død 1899, 84 år gammelenke, klipper filler, fattigkassen
Elen Pedersen Stigsen, f. 1822, Kristiansand, «skurer», fattigkassen, enke, logerende hørende til familien
Maren hadde vært gift med Tollag Tollagsen, f. 1821, bødker. De hadde to sønner og bodde i Mellomgade 17 i 1875.
I 1885 bodde Maren og Elen i Verksgata 45.

1891 1894 Pedersgata 43
Berge Pedersen, f. 1830, Rennesøy, driver eller dokarbeider, matros, ”Palen”
Olina Malene Pedersen, f. 1830, Jelsa
Albertine, f. 1859
Emelie, f. 1862
Berg og Malene bodde i Øvre Strandgate 92 i 1900, men var tilbake hit i 1908-09. Da var Berge ”driver” og fikk hjelp av fattigkassen
Han var forhenværende sømand, nu ”kalfater” i 1900.
De bodde i Normannsgade 15 i 1885.

1894 Pedersgata 43
Tosten Tobiasen, 1838, tømmmemand.
Karen, f. 1831
Ole Tobias, f. 1861, sømand
Mekal, f. 1863, sømand
Marthe Serine, f. 1866
Børe, f. 1869 fyrbøder S S”Alf”
Karen, f. 1871
Joseffine Severine, f. 1873
Tommas. F. 1876, arb.
De bodde i Nedre Strandgate 56 i 1885, Tosten og Karen bodde i Pedersgaten 47 i 1900.

1898-1908 Pedersgata 43
Thor Johnsen, f. 26-7-1837, Gloppen, Norfjord, skibstømmermand, 4-7- 1917.
Berthe Serine, f. 11-7-1858, Høiland sogn, ”ved meste”
Karoline, f. 1887
De bodde også på loftet. Serines yrke var ”ved meste”, hva nå det betyr.
I 1904 var Thor meget ledig. Serine fikk stemme i 1904 så Thor må ha tjent over 400,- Kr året før. Thor kjøpte huset etter Johannes Husum, og selger det igjen i 1907 til B. Sirevaag.
De flyttet til Øvre Strandgt. 17 innen 1910.

1900-1903 Pedersgata 43
Maren Nævermand, f. 1-5-1849, enke, sildearbeid
Thomasine, f. 1885, sildearbeid
Andreas, f. 1888
Johanne, 17 år i 1903, fabrikpike
De bodde i kjelleren på et rom og delte kjøkken.
Maren bodde i Karlsminnegt. 38 i 1910 og fikk fattigunderstøttelse.

1900 Pedersgata 43
Ole Magnussen, f. 24-12-1872, Tysvær, sjauer/arbeider
Ingeborg, f. 10-6-1872, Tysvær
Magnus, f. 24-9-1896, Candle County, America
Olga, f. 27-3-1897, Tysvær
Bordy, f. 24-5-1900
Thore, f. 24-6-1902
Martha, f. 4-3-1904
Agnes, f. 29-2-1906
De bodde i 1. etasje og delte kjøkken med en annen familie. De var flyttet til Brattebjerggt.12 innen 1910.

1900-1907 Pedersgata 43
Gurine Waaland, f. 9-8- 1855, enke, flaskespyler., død 15-11-1937, 82 år gammel
Tønnes, f. 1886, døde 25-3-1905
Berget, f. 21-9-1890
De bodde i første etasje og hadde et rom og delte kjøkken. Tønnes var arbeider, men sygelig i 1904 tæring syg i 2 år. I 1910 bodde Gurine i Brøndgt.45 sammen med datteren Berget og mannen hennes.

1900-1914 Pedersgata 43
Martin Monsen, f. 1850, arbeidsmand, død 14-10-1914, 64 år gammel.

Mina Støkersen, f. 18-11-1850, død 31-7-1930, 80 år gammel.
Bertha, g. Hermandsen, død 18-7-1900 i Broklyn, 24 år gammel.
Elisa Robson, f. 2-6-1881,
Erling, f. 18-7-1887, motormand – i Amerika i 5 år (1914)

Martin bodde ikke hjemme i 1900, han hadde mellombels bustad i New York. De hadde rom på loftet og som de andre måtte de dele kjøkken. Martin var kommet hjem innen 1903, da var han rebslager og arbeidet hos Berentsens reperbane. Han lå på sygehuset i 1907 og måtte få hjelp fra fattigkassen, men var i arbeid på reperbanen i 1909. Martin reiste til Amerika igjen i mars 1909. Erling gikk i blikkslagerlære hos Lunde. Han var i Amerika fra 1908. Søsteren Elisa hadde vært syg og hjemme et halvt år, hun dro til Amerika rundt 1905-06. De betalte kr 90 i årlig husleie i 1910. Marie fikk stemme ved valget i 1904. Mina døde i 1930, da var barna hennes fraværende, så det var bare hennes søstre som stod i annonsen.

       

***********************************************************************

1902 – 1905 Pedersgata 43
Nils Pedersen Arnø, f. 2-2-1834, Høle,
Elisabeth, f. 5-11-1855, Høle ugift. Datter.
Nils og datteren hadde bodd i Fjeldsmauet 7 i 1900. Nils var enkemand, arbeider lidt paa trebundsko, 1904 måtte han få hjelp av fattigkassen.
De bodde i N. Dalgt. 64 i 1910.

1903 Pedersgata 43
Hans Egeland, f. 1861, Helleland, løsarb. Ikke 1904
Bertha, f. 13-8-1868, Tysvær.
Karen, f. 16-2-1900
Johanne Matilde, f. 24-10-1902
Johanne sin far var stuert Martin Jensen, f. 1869 Buøy, gift mand. Han som skrev ned folketellingen i 1903 skrev at Bertha ”ser fattig ut”. Familien bodde i Kalhammeren 42 i 1900. i 1910 var Berthe logiværtinde og bodde i Wævergate 15.

1904 – 1905 Pedersgata 43
Bertha Gundersen, 35 år, ugift
Marie 7

1904 – 1905 Pedersgata 43
Johan Hægdal, 29 år, smed, støberi og dok
Marthe, f. 13-11-1872, Kopervik, enke i 1910
Ingeborg, f. 9-9-1898
Karen, f. 21-6-1902
Hans, f. 21-6-1905
Ole, f. 15-11-1907
Marthe og ungene bodde i Suldalsgt. 89 i 1910.

1905 Pedersgata 43
Marit Fredriksen Ødegård, f. 1823, Gryten Romsdal, enke. Hun døde i 1905.
Marit hadde formue. Hun bodde i Pedersgaten 82 i 1900. Marit var dissenter, det vil si at hun tilhørte ikke statskirken, men Advendtisene.

1906 – 1907 Pedersgata 43
Inger Reiersen, f. 1838, ugift, hermetisk fabrikpige, død 1-5-1907, 70 år gammel
I 1900 bodde hun i Lille Skippergade 8.

  1907

1906 Pedersgata 43
Jørgen Fredrik Johannesen, f. 10-5-1873, fyrbøder, nu 3. maskinist, S/S ”Alabama”
Josefine, f. 17-8-1870
Ella Amanda, f. 25-4-1905
Martha, f. 18-2-1907
Hjørdis, f. 10-1-1909
Familien bodde i Mellomgaten 9 i 1910.

1906 Pedersgata 43
Ane Helgesen, enke, 60, fattig
Dette kan være den Anna Helgesen, f. 1848 i Jelsa, som bodde i Almendingensgade 13 sammen med 3 barn i 1900.

1907 Pedersgata 43
Johannes Meling, f. 1841, Finnaas prgj. Forhenværende dokarbeider
Elen /Bertha f. 1840, Finnaas prgj.
Dette kan være Johannes og Bertha Meling som bodde i Spilderhauggaden 4 i 1900.

1907- 1908 Pedersgata 43
Kaare/Karl? Jakobsen, 24 løsarb
Nora 25

1908 – 1909  Karine Nilsen, 36 år, fabrikarbeider hos Bjelland

 1909

1908 Pedersgata 43
Bertha Johansen, 30 år, strikkerske, flyttet til Kristiania
Lina Walevatne, 26 år, fabrikarbeider

1909- 1911 Pedersgata 43
Karl Ingebretsen, 69 år, enkemand, matros
Inger Hareland, f. 1839, død 1909
Carl Johan, omkom 10-9-1898, 18 år gammel, ved orkanen i Barbados
De bodde i Vinkelgt. 18 i 1900.

1909 – 1912 Pedersgata 43
Inger Michalsen, f. 12-2-1839, Lunde sokn, enke
Marie Michalsen, f. 11-6-1880, ugift, bestyrinde hos ”Houge Thiis” død 11-12-1964, 90 år gammel, underholder moren 1909.
De må ha hatt en stor leilighet for de betalte kr. 126 i årlig husleie. De bodde på Ladegaardsv. 35 i 1900

1909 – 1912 Pedersgata 43
Kirsten Johannesen, f. 9-11-1841, arbeider på hermetikfabrikarbeiderske, betalte kr, 60 i årøig husleie.

1910 Pedersgata 43
Olava Laura Eriksen, f. 2-2-1884, Kopervik, Hermetikfabrikarbeiderske, død 26-7-1962, 78 år gammel
Laurense, f. 11-5-1910
Laurense sin far var Bertinius Lea, f. 1885, Ramsvig, kjører, ugift.
Olava betalte kr. 60 i årlig husleie.

1910 – 1911 Pedersgata 43
Olava Olsen, 25, vaskepige, hun fikk av fattigkassen
Karl Bergesen 5

1910 – 1913 Pedersgata 43
Ane Bergitte Olsen, f. 17-8-1843, enke, fikk av fattigkassen i 1913. Hun betalte kr 60 i årlig husleie i 1910. Hun bodde i kjelderen.
Det er mulig at flere av disse damene bodde sammen og delte på husleien. Ane bodde i N. Dalgt. 30 i 1900.

1910-1912 Pedersgata 43
Regine Olava Simonsen, f. Grannes, f. 11-4-1844, enke, forsørges av sine barn 1910. død 29-7-1932, 76 år gammel.
Gunda
Simon
Selmer Bernhard, f. 25-12-1895, kassefabrikarbeider
Regine ble forsørget av sine barn.
De betalte kr 90 i året i husleie. I 1910

1912  Hanna Wignes, – Liknes? 25 fabarb

1910-1913  Kirsten Johannesen, f. 9-11-1841, enke, fabrikarbeider, paa ”Nor” Hun betalte kr 60 i årlig leie i 1910.

1913 Pedersgata 43
Regine Mikalsen, f. Baade, f. 14-12-1854, enke, fabrikarbeider. Død 21-1-1924, 69 år gammel.
Malvin, f. 1884, død 3-4-1905, omkom ved «Hermes» forlis
Tych, f. 1887
Karen 28 syerske, syr hjemme
Gurine, f. 6-3-1891 fabarb.
De bodde i Solandsbakken 3 i 1900. Kom fra Kopervik i oktober 1911

1913 Pedersgata 43
Herman Olsen, f. 1857 dreier, blokmaker, huseier, eget verksted.
Matilde, f. 1862, død 18-7-1934, 72 år gammel
Bjarne Selmer, f. 1899, død 16-11-1918, 19 år gammel.
Harry Hjort Olsen, f. 1902
Herman og familien bodde i Rosenkildsmauet 11 i 1910. Han var selvstendig trædreier med eget værksted. Han var huseier i 1913, men hadde ikke tinglyst skjøte.

1912 – Ovale rammer. Billige ovale rammer i guld og mahogny hos H. Olsen

 1918

1914 Pedersgata 43
Axel Nordby, f. 1870, Christiansand, død 2-11-1916, 46 år gammel.
Martha, f. 1868, Lyngen, fabarb. Tjaaland
Martha/Marytha, f. 1996
Aasta, f. 1998
Chreola, f. 1906.
Axel var regefisker og eide ½ del av ”Evanger.” Har kjøpt den i sommer 1914. Familien bodde i St. Hansgt 1 i 1910.

1915 – 1919 Pedersgata 43
Arne Monrad Achre, f. 1886 handelsmand, fra Hetlandsmarken, han var i usa i 1936- død 30-3-1974, 86 år gammel. Huseier fra oktober 1915
Ellen Karoline Samuelsen, f. 1884, død 28-9-1956, 69 år gammel.
Karen 5
Arne 2
Harry ½ år i 1915
Ruth Evelyn, f. 5-10-1915
Thor Anker, død 28-12-1936, 18 år gammel
Arne var huseier i 1915 og solgte, frugt og grønnsaker, fisk, vilt m.m. i Pedersgaten 47 Han bodde i Hetland i 1914
Marie Husebøe, 25 handelsbetjent 1915
Olaf Rønning, 1915
Bertha Bøe, 20 år, tjener 1915 1916 arb, handelsbetjent
Johanne Boremyr, 24, Tjener, 1915 1916
Signe Samuelsen, handelsbetjent, 1917-18
Karen Asheim, tjener i 1918-19
Thine Henriksen, tjener 1918-19

 

1920 Pedersgata 43
Jørstad, Daniel Olsen, f. 16-6-1861, Stjernerø/Ombo kjøbmand, død desember 1954, 93 år gammel
Marta f. Larsen, Nyhavn 19-3-1862, Buøy
Danielle, f. 21-6-1894
Laurits, f. 29-12-1896
Sigurd Rasin f. 29-5-1902
Dagmar f. 19-3-1904
Daniel var fiskehandler og bodde i Bredgate 13 i 1910. Les mer om ham i eget oppslag.

  1954

1919-20 Pedersgata 43
Johan Østhus, handelsmand
Jørgen Østhus, notbas

1919-20 Gutorm Wathne, tømmermann

1924 Pedersgata 43
Harald Løvaas, elektriker
Karen Løvaas, bestyrerinne

1924  Joacim Johannessen, hermetikkarbeider.

1926-1927 Pedersgata 43
Ole B. Jakobsen, kullkjører
Jenny, f. 1916, datter.

1930-31 Sofie Hansen Skjeggestad, f. 18-8-1903, handelsbetjent
1933-34 Signe Rasmussen, f. 19-1-1913, tjener
1935 Kaspara Rønning, arbeider
1936-37 Magda Hansen, f. 28-2-1916, tjener

1925-1944 Pedersgata 43
Tønnes Arne Refsland, f. 27-10-1894, slagtermester, død 18-6-1972, 78 år gammel.
Lovise Hansen f. 1897, død 27-8-1976, 79 år gammel.
Arne, 4-6-1918
Astrid Geraldine, f. 4-10-1919
Mary, f. 27-12-1921
Gerd Haldis f. 10-6-1925
Martin, f, 1929, død 9 dager gammel
Ragnhild, f. 1933

Datteren Astrid, f. 1919 ble gift 17-6-1936 med Alf Haavarstein, f9-3-1914, sønn av baker Sigurd Haavarstein.   Datteren Mary, f. 1921 giftet seg 25-9-1948 med  Leif Skjæveland, f. 2-4-1920, sønn av Laurits Skjæveland. Datteren Gerd Haldis ble gift 15-6-1946 med Odd Hviding, f. 24-12-1915, sønn av Lars S. Hviding

  1964

   1972    1976

 

Jeg vet ikke hvordan slektsforholdet er mellom Erling og Marit og resten av Refslandfamilien. De er bare nevnt i skattelistene.

Jeg vet ikke hvordan slektsforholdet er mellom Erling og Marit og resten av Refslandfamilien. De er bare nevnt i skattelistene.
1930-41 Erling Refsland, f. 16-9-1908
1942-43 Marit Refsland, f. 27-12-1921, handelsbetjent.

1941-1969 Pedersgata 43
Arne Refsland, f. 4-6-1918, slagter og pølsemaker, død 4-4-1984, 65 år gammel
Edith, f. Wiig
Torleif, f. 2-7-1941, pølsemakerlærling, død 18-4-1996, 54 år gammel.
Terje, f. 8-6-1945, Pølsemakerlærling

 

  

Arne og Edith Refsland

 

1967

1992

 

1945-45 Pedersgata 43Edil Fiskå, hushjelp
1947-48 Pedersgata 43Mary Sømme, f. 21-3-1924, hushjelp

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net

{rt}