Pedersgata nr. 069 Skiltmaler T. Bjørnsen

Pedersgata 69

379

ATK  2008

SØKETIPS  For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1193 –  161 m² stor tomt

Eiere: Pedersgata 69

1868 Tomt solgt fra T. Gundersen til
1868 Christian Tollefsen Thime
1896 Kristian Thime’s arvinger selger til
1904 til Ingeborg Thime
1896 Andreas Haugen til 1916
1916 Karl Gundersen
1936 Kristine Bøe
2019 fra Centrum Rør as
2019 til Pedersgata utvikling

Huset ligger på hjørnet mellom Pedersgata og Bratteberggata. Dette er et stort bolighus på 2 etasjer, med uthus og sidebygning i mur mot Pedersgaten. I 1900 bodde det tre familier, og det var to butikker. Foruten butikk var det tre rom og kjøkken i første etasje. I annen etasje var det 6 rom og kjøkken. Der bodde to familier og de måtte dele kjøkkenet. I murbygget lå bakeriet og der var det også melkeutsalg.

ATK 2008

Næringsvirksomhet: Pedersgata 69

Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950 (NN), og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt. Med forbehold av mulige feil.

Hansen, Tønnes, skomagermester. 1875-1894. Han hadde muligens verksted her.
Halvorsen, Hansine, kolonialforretning 1897-1910 ———-
Anna Sørensen Thomsen, handlende. 1901,  det er usikkert om hun drev forretning her i huset.
Eriksen, Edvard, slæbebaadeier, 1907-1908
Haugen, Andreas Olsen, bageri, 1898-1910
Anda, Andreas, handlende, 1908
Hansen, A. M. hadde kolonial og solgte også glass og stentøy i 1903
Melberg, A. T. bageri og utsalg, 1910-1912
Mauritzen, A. Berte, bageriforretning, 1913
Mauritzen, Bernhard, bageri, 1913-1915
Postkontoret Stavanger Ø. underpostkontor. 1914-1921
Conrad Skjeldal, filial av dampbakeri, conditori & Wienerbakeri 1915 —ana
Tjensvold, Johan, slæbebaad, 1915-1916
Stavanger Sparekasse, 1915
Hegglund, Edvard, frihandel 1916
Oscar M. Jensen, 1920 ———–
Bøe, Kristine, kolonial, 1919-1944———–annn
Svithuns bageri & conditori filial, utsalg, 1920-1927
Stavanger Sparekasse, filial 1916-1921
Østbø, I. frugtforretning 1922
Hegland, Bjørn, agent 1924
Frue Meieri, Hanasand, M. melkeutsalg 1938-1955
Gabrielsen, Charlotte, kolonial 1941 – 1955- 1971
Bjørnsen, Tore, skiltmaler. Etablert 1930— 1974-1986———-
Oline Hanasand, pianoundervisning 1951——–1979———
Frue Meieri, 1954
Reklame 1969 -1976- 1986 ikke her i 1961
Centrum Rør 2007 -09- 12

Skiltmaler Tore Bjørnsen, i arbeid med å endre et busskilt ved Tjensvollkrysset.

Annonser for bedrifter finner du nederst på siden.

Folk i huset:

I 1865 var det bare 1 familie i huset med 6 personer. Det tyder på at det var et lite hus. Antakelig har det huset vi kjenner i dag blitt bygget senere. I 1900 bodde det 18 personer her.

1. 1865- 1898 Pedersgata 69
I – Christian Tollefsen Thime, f. 1830, tømmermann, død før 1904
Helene Sivertsdtr. f. 1827
Thomas f. 1852
Ingeborg, f. 1857
Severin f. 1861
Ingebrigt f. 1865

II – Christian Tollefsen Thime, f. 1830, gift 2. gang 18-8-1878 med
Ingeborg Sivertsdtr. F. 1846
Christian, f. 29-6-1879
Helen, f. 1881
Thora, f. 1883
Ingebret, f. 1885
Christian Tollefsen Thime tinglyste kjøp av denne tomten i 1868, men han og familien bodde her allerede i 1865. Det kan ha vært et lite hus, siden det var bare seks mennesker som bodde der. Det var enken og barna som solgte huset videre i 1896. Thomas var gift i 1900 og bodde i Sverresgate, mens Ingeborg var lærerinde og bodde i Møllegaten. Hvor de andre barna ble av vet jeg ikke. De bodde i nr 1366 – Langgt 4 i 1875– men eide ped 69. Christian var enkemann i 1875. 1885 bodde familien i Øvre Klevegate 7.

2. 1875-1880- 1900 Pedersgata 69
I -Tønnes Hansen, f. 1841/1851, Birkrem, Heskestad skomagermester
Ellen Bergitte f. Larsen f. 1846/1855 Tysvær død 1880
Severine Laurine Marie, f. 1875
Kristine, f. 1877
Lise Elida, f. 12-10-1879
Larsen, Bertine Marie f. 1858 Tjenestepige 1885 (neste kone)
1880-1894 Pedersgata 69
II -Tønnes Hansen, 52 skomagermester
Bertine Marie f. Larsen, 1858
Larsine, 1887 død 1896 av tæring.
Hans, 1889
Tønnes Hansen bodde her fra ca 1875 til 1894. han var først gift med Ellen Bergitte fra Tysvær. Hun døde i august 1880. 5 år senere i 1885 var det bare han og barna som bodde her sammen med en tjenestejente til å ta seg av barna.
Tønnes ble gift med tjenestepiken Bertine Marie Larsen f. 1858, og fikk to barn med henne. Da Larsine ble døpt i 1887 var Bertine var uttrådt av kirken, men ”har afgitt en skriftlig ærklæring at barnet skal opdrages i statskirken.
Det er skomager Hansens 4.de uegte barn med forskjellige piger.” står det i kirkeboken. Han hadde to sønner, Andreas f. 1882 og Anton Marcelius i 1885, et barn som døde under fødselen med tre forskjellig mødre.
Familien bodde i Pedersgaten 56 i 1900

1885 Pedersgata 69

enkemann skomager Tønnes Hansen, f. 1841 og
tjenestepige Gertrud Johannesdtr f. 1854, av Sands pr.gj
f. 27-8-1885 – Anton Marselius,

NB det er det 3. uegte barn som denne enkemand har havt med forskjellige piger, nemlig et barn som døde under fødselen med pige Rakel Asbjørnsen indført i Petri menighet.
3. barnet Andreas f. 27-11-1882 af pige Ane Johannesen, i Petri menighetse
Ft 1891 tellekrets 23 husliste 30 s. 25610. alle barna var nevnt i 1891. Tønnes bodde i Pedersgata 56 i 1898-1913

3. 1898 Pedersgata 69
Ole Johan Hana, f. 3-1-1868 Sandnes, død 12-8-1952, 84 år gammel
Julie f. 17-9-1867, død 28-9-1952. 85 år gammel.
Inga Theresia, f. 28-5-1893, Hemnes, Helgeland.
Borghild Synnøva, f. 22-9-1894
Thelma f. 5-6-1896
Erik f. 28-7-1897
Otto Juel, 19-10-1898
Thorvald, f. 18-3-1901
Carl Valdemar, f. 16-8-1903
Dagmar, f. 23-12-1904
Ruth, f. 25-1-1906
Harald, f. 2-6-1907
Ole var trebundskofabrikant og hadde 2 svender i arb. Fabrikken var i Banevigen. De var flyttet til Baadegaden 2 innen 1900. I 1910 bodde familien i Agent Kiellandsgt. 21.

***************************************************

Gruppene nr 4 – 5- og 6 er i familie med hverandre.

4. 1898 -1911 Pedersgata 69
Anders Haugen, f. 12-12-1863, Etne, bagermester
Hanna Thomine Hansen, f. 7-6-1869
Olga, f. 6-5-1889
Harald, f. 18-6-1891
Harriet, f. 22-21895
Arne, f. 1898 og døde samme dag.-
Agnes, f. 19-8-1900
Thordis, f. 9-11-1901
Johanne, f. 20-4- 1906
Hanna, f. 24-12-1909
Anders drev bageriet i flere år. Hanna var datter av Hans og Tonette Hansen. Han hadde to drenger i arbeid i 1898, og i de neste årene hadde han mange tjenestepiger og lærlinger i bageriet. De bodde i Sandeidgata 25 i 1910.

Martha, 21 tj. 1898
Martin Knudsen, 18 lærl. 1898
Leander Tønnesen, 17 lærl. 1898
Rakel Jakobsen, f. 1878 Egersund tjenestepige 1900
Berthine Bersagel, f. 1884 Høle tjenestepige 1900
Hartvig Johnsen, f. 1878 bageri 1900-
Helle Jul Wegner, f. 1880 Egersund, bageri 1900
Tønnes T. Waaland, f. 1880 Haa, bageri, 1900
Kristine, 17 tj. 1903
Hanna, tj. 1910
Rebekka, 19 tj. 1904- 1905
Thor Østensen, 16 bagerlærling 1905
Sofie, 17 tj 1906
Marie, 25 tj1908
Emil Nilsen, 18 bagerlærling 1908
Bjarne Sp??? 15 bagerlærling1908
Inger, 15 tj. 1909
Peter Emil Nilsen, 20 Bagersvend. Udlært i sept 08 -1909
Peder Husebøe, 15 bagerlærling 1909

1909  1902

5. 1898-1903 Pedersgata 69
Hans Hansen, f. 1837, Egersund snedker
Tonette Malene f. Larsen, f. 1836, Hitterøy, død 21-9-1921, 85 år gammel
Hanna Thomine, f. 1867
Hansine Hansen, f. 1872, død 25-5-1915, 43 år gammel, handlerske se neste
Lilly, f. 2-4-1895 datterdatter.
Se også Pedersgata 67.

6. 1899-1900- Pedersgata 69
Halvor Olai Halvorsen, f. 15-12-1875, Avaldsnes, stuert
Hansine Hansen, f. 6-4-1872 Vigsnes, Avaldsnes, død 25-5-1915, 43 år gammel
Lilly, f. 2-4-1895 – datter
Marie, f. 29-10-1900
Haldis, f. 6-3-1902
Hendrik, f. 21-6-1903
Tony Halvorsen f. 30-10-1899
Gurine Olsen, f. 1880, Sandeid, tjenestejente. 1900
De ble gift i 1899. Hansine var handlende med egen forretning.
Lilly står oppført sammen med besteforeldrene som 3 år i 1898. Det er sannsynligvis rett, og at Hansine kan ha fått henne før hun ble gift. I 1900 var Halvor paa vei til Afrika.

******************************************************************

ATK 2015   Hjørnehuset og murbygningen hører sammen.

7. 1900-1901 Pedersgata 69
Hartvig Knudsen, (Johnsen) f. 1878, bagersvend
Ingeborg Helgesen, f. 1880, hjemmeboende, Møllehaugen 3
De bodde her da de giftet seg i 1901

8. 1903 Pedersgata 69
Torvald Thomsen, f. 2-7-1853, restauratør til sjøs i 1900
Anna Sørensen Thomsen, f. 10-8-1862, Time, handlende. Død 23-11-1914, 52 år gammel
Lina, f. 1887, Amerika
Henry, f. 5-10-1900
Torvald hadde ikke arbeid ” ingen bestilling” – bygger hus i Fogn hvortil han er flyttet i høst.” 1903. De var tilbake i Stavanger i 1910 og bodde da i Avaldsnesgt 14. Familien bodde i Arbeidergata 8 i 1900. Det ser ut som om de hadde vært i Amerika en tid, da Lina var født der. Lina ble ikke nevnt her i 1903 død??

9. 1904-1906 Pedersgata 69
Adolf S. Egeland, 26-6-1878, støber, død 1-3-1951, 72 år gammel.
Karen Langberg, f. 18-9-1881, død 1-10-1928, 47 år gammel
Martin, 31-10-1903
Arnold f. 1904 død 7-9-1905, 15 måneder gammel.
Ingrund, f. 26-11-1905
Arnold, f. 4-4-1907
Johanne, f. 2-1-1908
Adolf bodde i Pedersgata 110 før han giftet seg, mens Karen bodde i Vinkelgt. 22. De var flyttet til Trafikgata 1 innen 1910.

10. 1904 Pedersgata 69
Laurits Knudsen, f. 20-11-1845, løasarb.
Jensine Mikalsen, f. 16-9-1850, Dusevig
Ingeborg Andersen, f. 1886, sygelig, pleiedatter, ingen godtgjørelse.
Familien bodde i Bratteberggt. 10 i 1900, og var flyttet til Opheimsgt. 57 innen 1910.

11. 1903-1906 Pedersgata 69
Samuel Holthe, f. 12-12-1878, kokk i Amerika –
Marie, f. Aslagsen, f. 24-12-1883
Solveig, f. 7-4-1904
Albert, død 12-12-1907, 2 år gammel
Charles, f. 18-4-1908
1906 seilte Samuel med ”Langfond” til Jul – senere med ”Noreg” av Bergen — innen 1910 var de flyttet til Brødregata 1.

12. 1907 Pedersgata 69
Peder Christensen, f. 17-3-1862, Kvaløy Imsland, Arbeider hjemme
Thea, f. 7-1-1874 Kvaløy
Amanda, f. 19-2-1898
Christofa, f. 25-12-1900
Peder, f. 27-6-1903
Arne, f. 6-12-1905
Tordis, f. 2-8-1909. død 5-4-1912, 21/2 år gammel.
De bodde i Sølvberggt. 11 i 1900 og innen 1910 var de flyttet til Bredgata 22.

13. 1907-1908 Pedersgata 69
Edvard Eriksen Jøssang, f. 19-11-1858, død 15-10-1921
Hanna Marie Hansen, f. 8-11-1860 Åkrehavn
Elisa, f. 25-3-1888, fabrikkpige.
Anna Karoline, f. 1891, død 22-4-1904, 12 ½ år gammel.
Elida, f. 1897
Einar, f. 1898
Bergliot 5
Edvard var fører og eier av egen slæbebaad ”Ecpress” Dessuten var han fører av slæbebaad ”Allert” på Island – nu Romsøes Rægebaad. De bodde i Lysefjordsgat 20 i 1900. Innen 1910 var de flyttet il Bakkegt 7.

14. 1908-1909 – Pedersgata 69
Oluf Wallem, f. 7-3-1874, Mekanikus, død 7-7-1932, 58 år gammel
Lina f. Larsen, f. 10-1-1871, Kristiania
Olga Marie, f. 16-8-1903
Anna Malena, f. 20-11-1905
Olaf Marton, f. 21-12-1907
Nils Rudolf, f. 26-2-1910
I 1900 bodde mekanikus Oluf O Wallem i Pedersgata 34, sammen med foreldrene.
I 1910 bodde familien i Langgata 56. Olaf og Lina feiret sølvbryllup i november 1927.

15. 1908 Pedersgata 69
Andreas Anda, 60 år, f. 28-5-1845 Klepp, enkemann, handlende, malermester
Marie f. Pedersen, død 28-8-1908
Toralf, død 16-12-1909–? sønn 25
Andreas var gift 2 ganger, først med Tabitta så med Marie. Om han drev handel fra dette huset vet jeg ikke. Andreas og kona Tabitta, f. 1847 med tre barn Andreas 1869, Karen 1879, Marie 1885, bodde i Karlsmindegaten 9 i 1900. Det kan være han som bodde i som logerende i N. Dalgt. 82 i 1910,
Han ble over 90 år —–

 1. 1909 Pedersgata 69
  Nils Andreas Trondsen,
  f. 29-3-1880, Christiania, død 9-4-1934, 54 år gammel.
  Mina, f. 14-11-1877, Drammen, død 3-7-1962, 85 år gammel. fabarb. Borgen Packing
  Hugo, f. 3-7-1899, Christiania, hos Borgen Packing 1916
  Emil, f. 17-2-1903, Christiania,
  Aslaug, f. 27-3-1906, Christiania,
  Randi, f. 29-12-1907, Christiania,
  Else, f.
  Jakob Throndsen, f. 4-4-1876, Skien, Treskjærer, leieboer, i 1910.
  Barna er født i Christiania, familien bodde i Ø: Klevegt 16 i 1910. Nils Andreas fikk positiv omtale i avisen, da pavliongen i parken sto ferdig i 1922.
  “De fordringsløse, men vakre og ornamentale dyregrupper over søilerne har billedskjærer Trondsen skilt seg fra på en meget fordelaktig måte, hva der forøvrig også tør sies om alle dem som har hat med de forskjellige dele av byggearbeiderne at gjøre.”
  Nils var billedskjærer, han hadde verksted i Asylgt. 4. De bodde i Pedersgata 135 i 1915-1919.
  Se egen artikkel med omtale av Nils Andreas Trondsen.
 2. 1934

17. 1910– Pedersgata 69
Olaf Georg Tostensen, f. 26-3-1882, fyrbøder, verksarbeider
Jonny Elise, f. 20-4-1886
De giftet seg 12-11-1907. Innen slutten av 1910 var de flyttet til Fjeldsmuget 1.

18. 1910-1911– Pedersgata 69
Botolf Andersen Myklebust, f. 23-9-1861, Nesset, Romsdalen, Wisdalen, skibs tømmermand.
Jakobine, f, 14-3-1870,
I 1900 bodde de i Pedersgata 112, og på Øvre Blåsenborg 3 i 1910.

19. 1910-1912– Pedersgata 69
Hans Martinius Nilsen, f. 8-10-1873, fabarb. Ped. 54?
Sophie f. 5-9-1871, Kopervik, død 5-7-1911
Borghild, f. 1-12-1900
Magnus, f. 15-2-1904
Harald, f. 16-10-1907
Thorleif, f. 5-9-1909
Dagmar 19-6-1911
Malla Gundersen 47 husholder i 1911-1912
Sofie døde 16 dager etter at datteren Dagmar ble født. Hans var lagerarbeider på hermetikfabrik. De bodde i Nedre Dalgt. 54 i 1900

    

1910-1910 Pedersgata 69
20. Johan Magnus Kasper Endresen, f. 1879, død 1-2-1948, 69 år gammel, herm.arb.
Hanna Marie f. Berg, 3-5-1883, Haugesund
Sally, f. 1895
Berger, død 11-1-1904, 6 år gammel.
Martha, f. 17-1-1900
Mary Matilde f. 26-5-1908, død 6-2-1912, 4 år gammel, lungebetennelse
Gudrun Serine f. 18-12-1909, død 1910
Georg f. 19-12-1910 død 9-12-1911
Georg f. 1911 ?
Marthon f. 1912
De bodde i Jærgt. 67 i 1900. Da familien bodde her i 1910 hadde de bare to barn, Marie og Gudrun. Casper og Hanna feiret sølvbryllup 5-2-1933, da bodde de i Henrik Steffensgt. 31. Da Kasper døde i 1958 var det bare Hanna og sønnene Marthon og Georg som ble nevnt.

 

1912 Pedersgata 69
21. Klara Høie, f. 3-11-1891, hermetikarbeiderske
Ingva Høie, f. 30-6-1890, hermetikarbeiderske
Kristine Høie
Karen Ormø 20
Klara og Ingva var logerende i Pedersgata 141 i 1910.

21. 1913 – Pedersgata 69
Eilef Pedersen, 24 skrædder
Aslaug 24
Ernst 1

22. 1913 Pedersgata 69
Anna Asgautsen, 26
Leif 2

23. 1913  Berthe Mauritsens,  Hun hadde bageriforretning

24. 1914-1915 Pedersgata 69
Berhard Mauritsen, f. 23-11-1871, bager
Jakobine, f. 27-10-1872
Ingrid, f. 4-6-1897
Arnold, f. 7-4-1901
Wilhelm Saltvedt, 17 bagerlærl.
De bodde i Karlsmindegt. 20 i 1910.

25. 1914  Fridtjof Fredriksen, Lervig 18, fabarb.

ATK 2015

 1. 26. 1915-1916 Pedersgata 69
  Johan T. Tjensvold, f. 31-7-1891, død 9-10-1951
  Gudrun Bergith Rasmussen, f. 16-6-1893, død 8-6-1938
  Aslaug f. 1915
  Johan bodde i Kannikgat. 27 i 1910, sammen med moren og to søstre før han i 1914 giftet seg med Gudrun Bergit Rasmussen.
  Han hadde slepebåt og var Slæbebaad fører og eier ”Tasso”? Johan tok styrmannseksamen i 1918 og fikk M.g.
 2. Gift II – 1939 Johan Tobias Tjensvold og Gunhild Hansen —
 3. 27. 1915 – 1916 Pedersgata 69
  Maren Abelone f. Gudmundsen, Rasmussen, f. 14-10-1859, Skjold, enke, frihandel.
 4. Bernhard Rasmussen, 1857, død 29-5-1901, 45 år gammel, fabrikarbeider hos Claus Andersens enke.
 5. Gudmunda, f. 28-7-1882, syg bestandig, døde 29-4-1926, 44 år gammel
 6. Bernhard Albin, f. 1890
  Lina, f. 1887, død 6-5-1959, 72 år gammel, g.m. Ingvald Fjermestad
  Gudrun Bergit, f. 16-6-1893
  Abelone og familien bodde i Lervigsv. 19 i 1908 til 1915. Hun eide huset fra 1912. Datteren Gudrun Bergit ble gift med Johan Tjensvold. De bodde også her i huset
 7. 28. 1916 Edvard Hegglund, frihandel
 8. *************************************************
 9. De neste tre familien hører sammen.
  29. 1916-1922- Pedersgata 69
  Oluf Gundersen, f. 1854. Død 8-12-1913, 59 år gammel.
  Anna Gurine Gundersen, f. Kristiansen, f. 23-8-1858/1854 i Kvinherad/Høgsfjord enke. Død 9-4-1939, 86 år gammel.
  Olufine, f. 1885 se neste
  Karl Johan, f. 2-3-1888 – se neste
  Anna Gurine, f. 1-2-1895, fabrikarbeider, Bjelland
  De bodde i Badehusgata 18 i 1910. De feiret gullbryllup 7-9-1907
 10. 3. 1920 Pedersgata 69
  Karl Johan Gundersen, f. 2-3-1888, fabarb. Ottesen
  Kristine f. Larsen f. 1896
  Olaf Arnold f. 19184. 1918-
  Martin Olsen Gausel, f. 12-9-1881, kommunearbeider, død 13-12-1956, 76 år gammel
  Olufine Andrea f. Gundersen. f. 28-6-1885, død 14-12-1957 72 år gammel
  Bjarne, f. 2-4-1907
  Astrid, f. 9-4-1909.
  Odd Jon f. 1918 død 26-3-1919, 7 måneder gammel.
  Familien bodde i Badehusgata 18 i 1910. Disse tre familiene hører sammen.

***********************************************************

1918 Pedersgata 69
Johne Skiftun, handelsbtj.
Ole Skiftun, lagerarbeider.

 1920 Pedersgata 69
Andreas Nesbak, f. 23-1-1891, Eid stenarbeider.
Inger f. Dalva

  1921

1922 Pedersgata 69
Erling Gustav Aske, f. 17-9-1898 hermetikarbeider, død 17-8-1961, 63 år gammel
Ingrid Agate Rosnes f. 7-5-1900
Ernst
Marcelius, f. 22-7-1922
Ester
Lars Ingve, f. 11-9-1928, død 15-5-1947, 19 år gammel. (druknet i Michigansjøen)
De bodde i Pedersgata 64 da Marcelius ble døpt., men i Badehusgata 31 da Lars Ingve ble døpt.

 1922 Pedersgata 69
Thore Nygård, f. 15-10-1860, skibsfører

Anna
Ola Nygård, 16-7-1905, jerndreier, styrmann, Lyngenfjord, Tosto- Fosto, Mexico, Anker, Sherad Osborne, Isbjørn, Susanne, Hidlefjor, med flere.
I 1924 bodde de i Chr. Jacobsensgt. 22.

1919- 1952 Pedersgata 69
Kristine Torgersdtr. Bøe, f. 8-5-1876, Rennesøy, handlende, død 18-3-1951, 75 år gammel—————-
Hun handlet i Skolegt. 4 i flere år før hun overtok forretningen her. Hun hadde niesen Kristine Helland, f. 1896 som tjener i 1916.

   1951

1924 Gurine Bøe, butikkbetjent

1924-1930-1941 Pedersgata 69

Gunhild Sørbø, g. 19-11-1893, sypike
Bergitte Sørbø, f. 25-3-1899, sypike
Marie Sørbø, f. 21-1-1901, butikbetjent

1926 Pedersgata 69
Toralf Kartevold, f. 1875
Gurine, f. 1889
Toralf Georg, f. 1926

1930-1958 Pedersgata 69
Martha Marie Jakobsdtr. Hanasand, f. Sørbø, f. 13-9-1888, død 14-1-1958, 69 år gammel, handlende, gift 1914 med notbas Asgaut Eriksen Hanasand, f. 1886, død 1918, 32 år gammel, Rennesøy.
1940-41 melkeforretning. Hun sto i melkeforretningen i mange år. Hun bodde her sammen med sine to døtre.
Oline Hanasand, f. 4-5-1917, 1953-1982-musikklærerinne
Gunhild Hanasand, f. 16-10-1918, død 15-1-2007, 88 år gammel.

Oline hadde piano undervisning i mange år. Vi kan følge henne gjennom mange avisannonser i årene fra 1953 til 1982.  omtale—————-

   1953    2007

          1987

1945-1973 – 1989 Pedersgata 69
Anna Charlotte Gabrielsen,
f. 23-12-1905, Nøstvold, Kvitsøy, død 20-7-1989, 83 år gammel,  hun var handlende kolonial fra 1951 og fram til 1973. Foreldre Bernhard Gabrielsen, Nøstvold, f. 1867 og Charlotte Sivertsdtr. f. 1872- død 1912, 39 år gammel.

     

41. 1930-31 – Ingeborg Hovland,  f. 25-9-1885, Bjerkreim, fabrikarbeider

42. 1933-1934 -Sverre Helland, f. 26-7-1903, fabrikarbeider

  1948

43. 1939-1959 Pedersgata 69

Johan Monsen, f. 30-5-1909, chaffør
Judith Irene Monsen, f. 1-3-1932, datter,
Tordis Serine Monsen, f. Thorbjørnsen, f. 3-9-1924, pakkerske

Johan og Tordis Monsen bodde i Michael Sarsgt. 2 i 1961

1940-1967

Cecilie Hauske Pedersgata 69n, 24-7-1883, Fister, død 6-5-1965, rengjøringsarbeid, pensjonist
Birger Hausken, f. 23-9-1907, mekaniker i 1951-52
Selmer K. f. 10-5-1909
Cecilie hadde vært gift med Kristian B. Hausken, Finnøy. f. 1884

  1965

45. 1947-48 Judit Frafjord, f. 2-3-1926, ekspeditrise

46. 1953-54  Nils Stødle, f. 3-12-1929, hjelpearbeider

 1958-69 Pedersgata 69
Henning Odin Tollefsen, f. 26-11-1899, Kvitsøy, død 10-8-1987, 88 år gammel, falser—–
Janna Bertine, f. Helland, f. 15-1-1901, Rennesøy, død 10-4-1979, 78 år gammel—-annnn
Signe, f. 1922, død 2008, g. Figved
Ommund Tollefsen, f. 27-7-1925, død 11-7-2004, 79 år gammel, gartner

Jostein Figved forteller om sin familie:

Janna Bertine (f. Helland) Tollefsen. Født og oppvokst på Rennesøy. Gift med Henning Odin Tollefsen. De hadde 2 barn, Signe Figved og Ommund Tollefsen. Morfar drog til U.S. A. nokså rett etter at barna kom til. (North Dakota) for det meste, med tanke på at Janna og barna skulle komme over. Dårlige tider kom fort og det umuligjorde dette. Han kom hjem etter 20 år og fikk ei lita tomt på Helland og laget seg hytte hvor han var veldig mye. Men når han arbeidet, han var noe i hermetikken, så bodde han sammen med mormor i andre etasje i Pedersgata 69, som mormor leide av Frøknene Hanasand.(Gulli og Olli) I min tid strikket mormor for Ullvaren, håndstrikka kofter! Hun var nok borti spanskå, så hun var litt redusert helsemessig, men litt usikker der. Mormor tilhørte den frie evangeliske menighet i byen. Mormor varm kjærligt menneske, morfar stille og sa lite, sikkert bl.a av svært vanskelig kår over there, hvor han bl.a spilte i kjerker som organist bl. og måtte ligge ved orgelet om natten , p.g.a fattigdom ifølge far min. Ellers arbeid som bød seg for å overleve.

Morbror min Ommund har også i lange perioder leid et rom hos søstrene Hanasand, men i hovedbygget.  Han er gartner ifra Gjennestad, men var allsidig selvlært med mange interesser, så som slektshistorie, geologi m.m. Han jobbet i perioder både her og der f. eks hos Olsens enke i Oslo, gartneri, NKL på Mariero, var på islandsfiske noen turer, Sævereides gartneri, Kannik m.m. Han tok seg fri for å reise i mange perioder. Et Svensk /Engelsk ektepar stod han særlig nær i tillegg til sin søsters familie. Han forble ungkar .

    1979    1987

49. 1960 Sven Berget, f. 13-7-1941

50. 1960  Mehus, Olav 1960

51. 1969  Finnvik, Christian B. 1969

52. 1969  Sørbø, Asbjørn. 1969

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net

  1898    1897

1910

  1915

1915 og 1916

 

  1920

1923

1974

  2007