Pedersgata nr. 068

Pedersgata 68

SØKETIPS  For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

352

Br.nr. 1830                                                 ATK 2009

68 m² stor tomt

Fra 1942 ble adressen forandret fra Bratteberggt. 14 til Pedersgaten 68. Det har nok vært en forvirring av hvilken gate huset skulle tilhøre og nummer. Av og til ble det skrevet Brattebjerggt og andre ganger Pedersgata. Siden det var samme familie som eide dette og nabohuset i Bratteberggt ble det nok litt sammenblanding.

.Eiere: Pedersgata 68
1877 Gunder Jakobsen selger til
1877 Thomas Ingebretsen
1899 Til Theodor Wold (Steinkopf)
1912 Lotte Svendsen eier Bratteberggata nr 12 og 14 bor i Sandsgt. (Matrikkel)
1917 fra Steinkopf Wold
1917 til Trygve Johnsen
1918 Til Lars Larsen gjelder også Bratteberggata nr 12.
1961 Fra Barbro Larsen
1961 til Ingolf Johnsen
1967 fra Ingolf Johnsen
1967 til Erling Strand
1968 fra Erling Strand
1968 til Dagfinn Kristiansen
1985 fra Trygve Dagfinn Kristiansens dødsbo
1985 til Hans Jensrud og Judith Ann Jensrud
1986 fra Hans Jensrud og Judith Ann Jensrud
1986 til Petter Hansen
1987 fra Hans Petter Hansen
1987 til Wenche Anita Winther – seksjon 2
1987 til Hon-Ling Hau – seksjon 1
1987 til Leif Håkon Berentsen – seksjon 3
1990 og 1992 annonse leilighet 2. etasje til salgs
1996 annonse leilighet 1. etasje til salgs
1996 til Ulf Nicolas Slaattebræk – seksjon 2
1997 fra Ulf N. Slaattebræk
1997 til Bjørn Erik Refvik – seksjon 2
1998 fra Hon-Ling Hau – seksjon 1
1998 til Hans Petter Hansen
2012 annonse leilighet til salgs

 

Næring: Pedersgata 68

1922- 1945? Lars Larsen skomaker

1955 – O. Thorsen, skomaker

Folk i huset: Pedersgata 68

Antall personer som har bodd her har variert en del. I 1865 var det en familie på 10 personer, ti år senere var det to familier, men bare 8 personer. Når en kommer til 1900 bodde det 14 personer fordelt på 3 husstander. Flest folk bodde her i 1910, tre husstander med til sammen 22 personer. Da kan en regne med at det gjaldt begge husene.

1865-1875 Pedersgata 68
Gunder Jacobsen Bokken, f. 1816, Brimnes prgj., sømand
Mette Marie Nielsdtr., f. 1812, Tysvær prgj. Død 5-6-1899
Peder Andreas Bokken, f. 1842, Tysvær, søfarende
Jacob Bokken, f. 1846, Tysvær, søfarende
Seselia Bokken, f. 1849, Tysvær
Marie Teodora Torgersdtr., f. 1864, Torvastad, fosterbarn
Thomas Ingebretsen, f. 1844, Bergen, losjerende, søfarende
Ingebret Ingebretsen, f. 1847, Bergen, losjerende, søfarende
Erik Larsen, f. 1836, Skjold, søfarende, losjerende
Johannes Jensen, f. 1837, Kvinherred, smedesvend, losjerende
I folketellingen 1865 oppgir Gunder at han er født i Brimnes sogn, men ti år senere at han kommer fra Finnaas prestegjeld. Det samme gjelder kona, hun er fra Tysvær i 1865, men ti år senere kommer hun fra Falnes sogn.
I 1875 er det bare Peder Andreas som bor med foreldrene. Da får en vite at han er sønn av Gunder. Antakelig har han vært gift tidligere. Peder var matros og født i Falnes.
Datteren Sesilia har giftet seg og bor i samme hus. Maria Teodora var ikke her i 1875.
Gunder Jacobsen var huseier, og i 1877 selger han til svigersønnen Thomas Ingebrektsen.

1875 Pedersgata 68
Thomas Ingebrektsen, f. 1844, Bergen, matros (Cecilie Gundersens mand)
Cecilie Jacobsen, f. 1849, Falnes, forsørges av manden, leieboer
Thomasine Cecilie, f. 1868
Inga Amalie, f. 1874
Tommas, f. 1887
Andreas Knudsen, f. 1848, Flanes, skibstømmermand, logerende.
Sannsynligvis var Thommas på sjøen da folketellingen fant sted siden det ble opplyst at han forsørget konen og at hun var leieboer hos foreldrene. Han var losjerende hos familien før de giftet seg.
Thomas solgte huset i 1899 til Theodor Wold Steinkopf. Selv bodde de i nabohuset Bratteberggaten 12.

 

1900 Pedersgata 68
Johanne Marie Wold, f. Steinkopf, f. 1845, enke
Alma Othelia, f. 1869
Johan Christian Steinkopf, f. 1870
Elisa Jørgine, f. 1873, fattigunderstøttelse død 1920
Anton Theodor Stenkopf Wold, f. 1875 fotograf Kirkegt, Kongsgt 30, død 1966
Ole Petter, f. 1877
Oluf William Olsen, f. 1878, døde 1879 av rosenfeber.
Olof William Olsen Wold (1881-1939), døde i New Zealand.
Halvdan, f. 1884, i blikkslagerlære, død 8-11-1912, 28 år gammel, g.m. Marie
Marie, f. 1888, fotograf
Laurits, f. 1890 død 1912
Theodor Steinkopf, f. 1824, enkemann fattigunderstøttelse. Død 1904. (Hm hms far) Theodor var far til Johanne.
Johanna Marie hadde vært gift med Eilert Christian Olsen Wold, f. 1842.

Familien flyttet en del. De bodde i Strømsteinen i Banegt. 26b i 1875, 1885 i Mellom Strandgt 13, i 1888 bodde de i Pedersgata 99 før de i 1890 var flyttet til Nedre Dalgaten 33. i 1895 da Eilert døde bodde de i Normannsgata 30
Da Oluf døde i 1879 var faren søfarende.
Anton Theodor Steinkopf, f. 1824 var enkemann i 1900, han hadde vært gift med Abel Marie, de bodde i Kalhammeren i 1875. De bodde i Pedersgata 35 i 1865.
Johanna/Hanna Vold bodde i Talgøgaten 31 i 1910.
Sønnen Halvdan var gift med Marie og bodde i Vindmøllebakken 12a i 1910.
Elise fikk sønnene Sigurd Hjelm Sørensen i 1901 med Selmer Emil Sørensen og Edvard William Arnold i 1919 med Karl Ingebretsen.

Marie brukte mange navn. Hennes kunstnernavn som fotograf var Christiansen,
Marie f. 1888 brukte navnet Christiansen etter faren.
Hun flyttet til Bergen og ble gift med Zetterstrøm. Hun ble tidlig enke og giftet seg så med svogeren. Hun ble enke for 2. gang i 1940 og begynte i lære hos broren fotograf Anton Theodor Steinkopf Wold. Hun døde i 1974.

1900 Pedersgata 68
Hartvig Olsen, f. 1875, Tys sogn SB, fyrbøder til sjøs. død 9-9-1936, 62 år gammel
Anna f. Egeland, f. 1877
Hartly, f. 1897, sønn
Agathe, f. 1899, gift med Kastor Knudsen (som døde i 1920 23 år gammel.)
De var flyttet til Verksgaten 55 innen 1910. da hadde de seks barn.

1894-1900 Pedersgata 68
Malena Torbjørnsdtr. F. Rønnevig, Udvig, f. 1851, Tys sogn SB, enke, hermetikarbeider, død 22-8-1917, 66 år gammel
Malena Udvig, f. 1885, datter, hermetikarbeider
Svend Udvig, f. 1894
Malene hadde vært gift med Lars Udvig, f. 1825, hustømmermann, men var blitt enke før 1900.

1904. 1 brukt papegøiebur ønskes kjøpt straks.  Det er muligens en som er kommet hjem fra sjøen med en papegøye. Det var ikke uvanlig at sjøfolk hadde de med hjem. Jeg husker en som ble meget gammel, den ropte på “Polly få sukker” og bannet så det lyste av den innimellom.

1910 Pedersgata 68
Ole Grødem, f. 1874, Tungenes, smedesvend, støberi
Regine, f. Rasmussen, f. 1881, Høgsfjord, død 22-4-1953, 72 år gammel
Olga, f. 1900, Høgsfjord
Edvard, f. 1902
Bjarne Racine, død 16-8-1907, 13 dager gammel.
Rasmus, f. 1908
Markus, død 4-7-1948, 34 år gammel
De bodde i Normannsgt. 17 da Bjarne døde. Ole betalte kr. 96 i husleie i året i 1910. Han bodde i 1. etasje.

1907 – et lidet møbleret værelse tilleie straks.

1910 Pedersgata 68
Sven Andreassen, f. 1878, Tananger, hermetikarbeider
Karen, f. 1877, Refvem, Malde, død 9-6-1949, 73 år gammel
Andreas, f. 1900, Refvem, Malde
Edel, f. 1902, Sandnes
Arne, f. 1904, Sunde
Sverre, f. 1906, Sunde
Bjarne, f. 1909.
Sven bodde i 1. etasje og betalte kr 180,- i årlig husleie.

1910-12 Pedersgata 68
Gjert Johanesen, f. 1872, Vigsdallen, snedkersvend.
Lydia, f. Flood, , f. 1875, Bergen
Johan, f. 1899, Bergen
Jenny, f. 1901, Bergen, g. m. Lars Ronaldsen
Georg, f. 1903, Bergen
Malvin, f. 1905, Bergen
Lilly, f. 1906, Bergen
Anton, f. 1907, Askøen
Trygve, f. 1909, Askøen
Hendrik Olsen, f. 1895, Bergen. Hermetikarbeider
Andrea Aarsvold, f. 1881, Stokkeland, vaskepige
Gjert betalte i 1910 kr 288, – i husleie for året. Han bodde i 2. etasje.

1911-1923 Pedersgata 68
Tollef Pedersen, f. 20-9-1867, Egersund, blikkfabrikarbeider
Marie Jakobine Andersen, f. 17-9-1874, Bergen
Trygve Martin, f. 7-3-1897, Bergen
Kristen Nikolai, f. 14-2-1899, Bergen
Erling Andreas, f. 30-8-1903, Bergen
Jørgen Marius, f. 29-11-1906, Bergen
Peder Torvald Hadland, f. 1911
Leif Kristoffer, f. 1916
Tollef og familien bodde i Pedersgata 104 i 1910. Tollef var formann i Verktøy og stansearbeiderforeningen i 1919. Trygve var en tid ved et sanatorie ved Bergen.

1911 Pedersgata 68
Selmer Haukland, f. 12-9-1881, Lunde sogn, fabrikarbeider, død 21-12-1918, 37 år gammel
Tora Olava Holfelt, f. 12-8-1885, Arendal, død, 22-12-1918, 33 år gammel
Olaf, f. 1911
Tordis Synneve, død 19-12-1918, 11 måneder gammel
3 gutter
Selmer var jernskibsbygger, traatrekker I 1910. Da bodde de i Nedre Klevegate 10. I 1918 bodde de på Bakkeland. Denne familien ble rammet av en stor tragedie under «spanskesykå» Et barn, far og mor døde rett før jul. De tre andre barna ble tatt vare på av familien. Se en artikkel som stod i avisen 23-12-1918.

 

1922

 

1911-13 Pedersgata 68
F. Pedersen, fabrikarbeider
Kirsten, f. 1899, datter
De bodde her da Kirsten gikk på skolen.

1919-21 Pedersgata 68
Johan Johansen, løsarb
Birger, f. 1913, sønn
De bodde her da Birger gikk på skolen.

1918 Pedersgata 68
Johan Josefsen, fab.arb. 1918

1918 Pedersgata 68
Trygve Racin Johnsen, f. 1882?, stuert, død 24-6-1957
Mary Ludvine Larsen,

Trygve

Gerd

Edel

1921

Skomaker Lars Larsen og barn og barnebarna hans bodde her i over 40 år.

1918-1960 Pedersgata 68
Lars Larsen, f. skomaker, død 10-12-1954, 70 år gammel
Barbro Tengesdal, f.13-5-1884, død 14-6-1966, 82 år gammel
Henrikke, f. 1911, g.m. Ingolf Johnsen
Martha, g.m. Arne Gundersen
Sverre, f. 1915, død 7-10-1964, maskinsjef, g.m. Elisa Jonsdotter.
Solveig, g.m. Willy Børjeson

  1920 

    1966  

—————–kinamisjinen

1941-67 Pedersgata 68
Ingolf Johnsen, blikkslager, død 26-2-1981, 76 år gammel
Henrikke Larsen, f. 1911, død 13-1-2004, 92 år gammel
Jan, f. 1934, g.m Marit Torstensen
Harry, f. 1936, g.m. Else Karin
Bjørg, g.m. Odd
Ingunn, g. m. Terje
De giftet seg 28-7-1934.

1936-43-1952 Pedersgata 68
Arne Gundersen, død 23-7-1989, 79 år gammel, overtrykker
Martha Larsen,
Rolf, f. 1938, g.m Bjørg
Bodil Karin, f. 1943, g.m. Arne
Adressen var Bratteberggaten 12 i 1935
Kan ha flyttet til Suldalsgt 65 i 1955.

1958-1967 Pedersgata 68
Jan B. Johnsen, servicemann
Marit Torstensen

1941-45 Pedersgata 68
Sverre Larsen, f. 1915, død 7-10-1964, sjåfør——-artikkel 26-10-1946
Elisa
Leif, f. 1936
Torstein, f. 1938

      1964

Les egen artikkel i emnet Dramatiske hendelser, om ham fra Aftenbladet i 1946 – Dypvannsbombene eksploderte —

1925-30 – 1943 Pedersgata 68
Gaude Bergeland, hermetikarbeider, død 10-11-1935, 73 år gammel
Taletta, død 24-2-1962, 78 år gammel
Gerhard, f. 1915, g.m. Bertha
Ivar Bertin, f. 1920, g.m. Edit
Han bodde i Bratteberggata 16 i 1935. Gerhard bodde her i 1941

1928-1935 Pedersgata 68
Bjørn Lund, vaktmann
Ingeborg, f. 1921

1951-1963 Pedersgata 68
Christian Olsen Sem, f. 1911, død 7-4-1980, 68 år gammel.
Gudrun Eielsen, f. 1917
Jan Ottar, døde 9-7-1949, 3 år gammel. Han ble overkjørt av en bil.
Kåre Gerhard, f. 1946
De giftet seg i 1938. De bodde i Pedersgata nr 73 på, skrå over gaten, sammen med Gudruns foreldre da de giftet seg.

Fra Kåre G. Sem har jeg fått disse opplysningene:
Vi flyttet inn i Pedersgt. 68 i 1951 og flyttet ut i 1963. Vi var Gudrun Sem, født 1917 ( født Eielsen ), Christian Olsen Sem født 1911 og Kåre Gerhard Sem født 1946. Huseieren var fru Larsen, som da var enke etter skomaker Larsen (og på alder med mine besteforeldre). De eide også det lille huset nedenfor i Brattebergt. Skomakerverkstedet lå i kjelleren og hadde inngang fra Bratteberggt. Datteren til Fru Larsen (gift Johnsen og på alder med mine foreldre) og mannen overtok husene på slutten av femtiårene. De solgte senere ifra det lille huset i Bratteberggaten. Når vi flyttet ut overtok sønnen til Johnsen vår leilighet. Når det lille huset ble solgt flyttet leieboeren inn i skomakerverkstedet i 68 og bodde der noen år. Axel var hans fornavn og på alder med mine foreldre. Hovedinngangen til hjørnehuset lå i Pedersgt. Trappearrangementet til 1. og 2. etasje startet i høyde med Pedersgaten.

1958-1967 Pedersgata 68
Aksel W. Odland, tinnarbeider ca 1915, død 1-12-1973, 64 år gammel
Martha, f. Thorsen, død 12-8-1991, 76 år gammel
Arnfinn og Else
Svenn og Marit
Ingrid og Torstein
Han bodde i Bratteberggaten 12 i 1941-1943
Bodde i N. Banagt 32 i 1935 og i Bratteberggt 12 i 1943

 

1968-1984 Trygve Dagfinn Kristiansen, f. 22-11-1921, kokk, huseier,  nevnt i Proklama fra skifteretten i 1984.

2020 Eirik Magnussen

2020 Sara Solbi
2020 Sarina Solbi
2020 Mohammad Reza Solbi

2020 Maryam Timorzeramahalleh

1992  1996

1997    1998

””Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net