Pedersgata nr. 088

Pedersgata 88

 

ATK 2008. Jeg har ikke bilde av det huset som opprinnelig sto her. Både nr 88 og 90 brant i slutten av mai 1995.

279

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

br, nr. 1440  –  59 m2 stor tomt.

Eiere: Pedersgata 88
A. Gitlesens arvinger selger tomt og hus
1872 til Rasmus Ellingsen Næsheim
1886 til Elling Rasmussen
1911 til Retzius Andersen.
1973 fra Retzius og Anna Andersens bo
1973 til Audny Andersen
1979 fra Audny Andersens bo
1979 til Inger Marie Jensen
1980 til salgs, annonse
1997 FRA Svein Reidar Myklebust
1997 til Waber Eiendom As
1997 til Tor Olav Strøm, seksjon 3.
2001 salg annonse

Huset lå på venstre side av gaten i bakken ned mot Jammerdalen. Det lå mellom Grensesteinsgata og Arbeidergata. Det var et — hus, med en leilighet ned og en oppe. Huset brant for noen år siden, og nye bygg er satt opp.
Rasmus Ellingsen bodde her allerede i 1865, han kjøpte eiendommen av A. Gitlesens arvinger. Huset ble i familiens eie i hvert fall til slutten av 1970 årene. Det er få hus i Pedersgata som en familie har eid og bodd i, i over 100 år.

1865 og i 1875 bodde det 8 personer her.
1885 11 var det personer
1900 bodde det 6 personer.
1910 – 7 personer 2 leiligheter

Folk i huset: Pedersgata 88
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1865 – 1903 Pedersgata 88
Rasmus Ellingsen Næsheim, f. 1808 Haa, tømmermann, død 29-7-1903, 94 år gammel
Rakel Helene Torgersdtr. f. 1813, Lye, død 26-4-1896. som fattiglem.
Elling, f. 26-6-1842
Tollef, f. 1843, Hetland, rebslager
Ellen Sofie, f. 1847
Rakel Helene, f. 22-7-1854.
Retzius Andersen, f. 4-9-1885, sønn av Helene.
Rasmus var blitt enkemann i 1900, og levde av sin formue! Han var sengeliggende og døde i 1903 93 år gammel.
Datteren Rakel Helene ble ikke nevnt i 1865, men i 1875 ble hun forsørget av faderen. Rasmus og Rakel var blitt 84 og 80 år i 1894 da fikk de hjelp av fattigkassen. Datteren Helene og hennes sønn Retzius på 8 år bodde sammen med dem. Far til Retzius var ungkar, repslager fra drammen, Josef Ludvig Andersen, f. 1853. Rakel Helen var fabrikkarbeider i 1912. Helene var 47 år og i 1903 og drev melkehandel fram til 1916, da kunne hun ikke arbeide lenger. Sønnen Retzius Andersen arbeidet ved et vedskjæreri og hjalp moderen. I 1899 var han kjørergut. Han overtok huset etter onkelen Elling.
Slekten til Rasmus blir boende i huset i over 100 år.

I denne familien går navnet Rakel Helene igjen, slik at en lett kan ta feil.
Rasmus Ellingsen Næsheim, f. 1808 gift med
Rakel Helene Torgersdtr. f. 1813, Lye, død 26-4-1896.
De får en blant andre en datter Rakel Helene Rasmusdtr. Næsheim, f. 1854 ugift, og en sønn Elling f. 1842.
Ellings datter ble også kalt Rakel Helene Andrea Ellingsdtr. Næsheim, f. 1874, hun ble gift med Lars Rafos.

  En strygeovn til salgs. 1900

1865 – 1904 Pedersgata 88
Elling Rasmussen Næsheim, f. 26-6-1842, rebslager, Berentsens bane., død 12-12-1930, 88 år gammel.
Ane Johnsdtr, f. 1824
Anton Abrahamsen, hennes sønn f. 1857
Elling var sønn av Rasmus og Rakel. Han var gift med Ane som hadde sønnen Anton. De bodde sammen med Ellings foreldre i 1865. Anne var mange år eldre en Elling. Elling giftet seg på ny 21-9-1870 med Gertine Andersen. I 1875 bodde Elling med familien i Doksmauet 4.
2. ekteskap
1875 – 1930 Pedersgata 88
Elling Rasmussen, f. 26-6-1842, død 12-12-1930, 88 år gammel
Gertine Andersdtr. f. 1832, Soggendal død i 1894.
Alfred, f. 1870
Rakel Helene Ellingsdtr. F. 1874- gift med Lars Rafos
Anton Abrahamsen, f. 1858, Rakels sønn.
Elling overtok huset etter faren i 1886 og flyttet tilbake hit. Innen 1900 var Elling blitt enkemann for andre gang. Sammen med han bodde datteren og familien. Han var rebslager hos Berntsen i 1904.

1900-1910 Pedersgata 88
Lars Eliassen Rafos, f. 5-5-1875, Kvinesdal, blikkenslagersvend.
Olava Emilie Olsen, f. 1878, døde 13-1-1989, av lungetæring, 21 år gammel
Leif Osvald, f. 20-12-1897, døde 26-1-1898, 6 uker gammel
2. ekteskap
Lars Rafos Pedersgata 88
Rakel Helene Rasmussen Næsheim, f. 22-12-1874 –
Sønn f. 1900 og døde straks.
Olene, f. 26-6-1901
Elisa Gjertine, 25-7-1902
Bernhard Emil, f. 18-2-1904
Rakel Helene Andrea Rasmussen, f. 1874. datter av Elling Rasmussen. Lars og Rakel giftet seg 5-12-1899. Lars var enkemann da de giftet seg, far hans var Bernt Elias Torjussen Rafos, komandersergant. Lars var i 1903 blikkslager hos Knudsen & co, senere hos Hognestad. Familien flyttet etter 1910. De hadde en årlig husleie på kr 200,- i 1910.

     

De bodde i Baggt. 13 i 1898  da Olava og sønnen døde.

Ny hermetikfabrik 1915.

Se Pedersgata 82

 

1914-1969 Pedersgata 88
Retzius Andersen, f. 4-9-1885, løsarbeider., død 3-3-1973, 87 år gammel
Anna Albertine Melbo, f. 2-8-1890, gift 1909, død 24-7-1951, 61 år gammel
Ragna Harriet, f. 9-6-1909, g.m. Egil Hetland
Astrid Alvilde, f. 10-9-1910, g.m. Albert Thu
Ruth, f. 8-5-1912, g.m. Sigurd Figved i 1934
Audny, f. 2-10-1914, død 31-7-1978, 64 år gammel
Odd Retzius, f. 20-4-1917, g.m. Elfrid
Sigmund, g.m. Åse
Rakel Helene, f. 22-7-1854. Hans mor, hun hadde en årlig husleie på kr 60.

Odd Retzius overtok huset i 1911 fra onkelen Elling, og bodde her sammen med familien og moren. Retzius var på sanatorium, fra 23-1911 til februar 1912. Senere var han kassarbeider hos Nic. Wesnes fra februar 1912 til februar 1913. I 1914 var han i arbeid hos vedskjærer Joakim Johnsen, løsarbeider, fabrikarbeider, røger, i 1969 bodde han her som pensjonist. Retzius ble i 1925 indstilt av bystyret som medlem av fabriktilsynet. Som tollkontrollør i 1927, som sekretær for Rosendal og Ramsvik Kolonihageforening i 1929.

   1951    1973

 

1965

1955-1969 Pedersgata 88
Odd Retzius Andersen, f. 20-4-1917, graver, død 27-5-1987, 70 år gammel
Elfrid Andersen
Disse ble nevnt i gatefortegnelsen i 1969.
I 1962-1963 ble disse nevnt her, er de barn av Odd og Elfrid?
Astrid Andersen, f. 24-8-1947
Kirsten Andersen, f. 15-12-1948
Rolf Andersen, f. 30-3-1950
Eli og Helge
Randi og Dag_Eivind
Inger og Ernst

 

1932

 

Andre utenom familien Næsheim som har bodd her.

1875 Pedersgata 88
Asseline Nielsen, f. 1829, Finnås prgj. Enke.
Johan Nikolai Nielsen, f. 1866, Bergen
Theodor Severin Nielsen, f. 1868
Inger Hansine Olsen, f. 1873
Asseline var leieboer i 1875. Hun bodde her sammen med sine 3 barn. Asseline fikk 2 Spd av fattigkassen og hadde litt vasking.
Asseline bodde hos sønnen Theodor i Nedre Dalgt 79 i 1900.

1885 Pedersgata 88
Elias Antonsen, f. 1818 Lægenæs, tømmermand
Taletta Johanne, f. 1822, Lægenes
Grethe Sophie, f. 1865, Hetland.
Familien bodde i Bagergaden 7 i 1900.

1894-1899 Pedersgata 88
John Aanonsen, f. 1839, Tysvær sogn, arbeider på reberbanen
Ingeborg, f. Taarland f. 1841, Varhaug sogn, død 13-12-1909, 67 år gammel
Ingeborg, f. 1868, g. Pettersen
Ane, f. 1870
Ingvald, f. 1872, rebslager, så blikkslager hos Bjelland
Elling, f. 1874, død 1875
Svend, f. 1879
Sara, f. 1883, gift Andersen
Lars, 10
Ane Taarland, 42 år sygelig, fikk av fattigkassen i 1899. Hun bodde sammen med familien i 1899. Ane var søster til Ingeborg.
Da sønnen Elling døde i 1875 bodde familien i Pedersgata, men jeg vet ikke i hvilket hus. Familien bodde i Baggaden 13 i 1900.

1909

1912 Pedersgata 88
Elias Eriksen Jøssang, f. 31-5-1863, Skaare Haugesubd, skibstømmermand
Margareth, f. 16-8-1856, Avaldsnes
Hans 19, i Amerika
Knut 16, i Amerika
Elisabeth, 21-4-1889, fabrikarbeider
Johan, f. 1-8-1897
Thora, f. 10-4-1899
Familien bodde på Sølyst i 1910, men flyttet nokså raskt videre.

1912-1913 Pedersgata 88
Karl Asgautsen, 23-8-1886, bager, konditor, hos Eriksen
Gunda Camilla Berg, 4-6-1888, Haugesund
Lars, f. 26-2-1908
Olaf, f. 9-3-1910
Oskar Martinius, f. 1912
Familien bodde i Spilderhauggate 8 i 1910. Da var Karl kullemper.

1913 Pedersgata 88
Thomas Jakobsen, f. 28-8-1958, Strand, løsarbeider, skøitefører, elektriker, syk og arbeidsudyktig i 2 år (tæring)
Tine Jakobsen, 22-7-1860, Fossan
De hadde bodd i Vindmøllebakken 12 i 1910. Før den tid bodde de i Eltervaag i Hetland.

1914 Pedersgata 88
Casper Sunde, f. 5-12-1886, kullarbeider
Thora, 17-7-1888
Kristoffer, f. 29-8-1909
Kristian 1913
Familien bodde i Erfjordsgt. 45 i 1910. I 1914 ble det opplyst at han eier gård på Bjelland i Riskekverven, flyttet til byen i oktober 1913.

1914 Pedersgata 88
Albert Tengesdal, 21 år, kullarbeider. Han kom fra Høle i desember 1912, men reist hjem 17-1-1914 Pedersgata 88
Knut Nilsen, 15 år, kjøregut. 1914, han flyttet til Jæderensgt .

1914-1915 Pedersgata 88
Hans Larsen, f. 1887 fabrikarbeider
Regine Emilie Danielsen, f. 1889
Torger 5 år
Ingeborg 3 år
Laurits 2 år
Henny Ragnhild, f. 19-5-1914
De bodde her da Henny ble døpt i 1914.

1914/15 Pedersgata 88
Severine Abrahamsen, enke
Dette er muligens den Severine Abrahamsen, f. 15-3-1846, Time som bodde i Mellom Dalgata 18 i 1910. se Pedersgata 86

1915 Pedersgata 88
Lars Svendsen, 57 år, lagerarbeider, f. Strandebarm
Ingeborg 65

1918, Albertine Andersen, hm.
1918, Helene Engelsen, fab.arb.

1938-1946 Harriet Rød, f. 9-6-1909. Kan hun ha vært gift med Sverre Rød som døde i 1937?

1930-1931 Pedersgata 88
Sigurd, Skjæveland, f. 8-10-1908, jernarbeider

1979 Inger Marie Jensen, huseier
1997 Svein Reidar Myklebust – huseier
1997 Tor Olav Strøm, eier leilighet

1939  1939

1939

1947-1957 Pedersgata 88

Sigmund Skjæveland, f. 16-11-1929

Åse Rigmor. Skjæveland, f. 7-5-1934

  1960    1960

 

1966

 

Fra panteregisteret.

Salgsannonser fra Aftenbladet.

1881

  1973

  1979

  1980

 

1997

 

 

  2001.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net