Pedersgata nr. 125

Pedersgata 125

231

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1543 – 80 m2 stor tomt.

Eiere: Pedersgata 125
1869 Andreas Gitlesen’s arvinger selger tomt til
1869 til A. Cederberg, han selger tomt og nyoppført hus
1870 til Rasmus Rasmussen selger
1900 til Mandius Olsen
1916 til Lars Lindvik (ser ikke at det ble tinglyst)
Huset ligger på Møllehaugen, på hjørnet mellom Pedersgaten og Støberigaten. Fronten vender mot Støberigaten og der er også inngangen. Det er på 1 og ½ etasje, taket har en liten halvvalm. Det var 3 rom og kjøkken i både i første og annen etasje. I 1875 og 1900 var det 3 familier. De i annen etasje måtte dele kjøkken. Det bodde 12 personer her i 1875, mens det var 16 personer i 1900. Der var vedhus og utedo i bakgården.

Folk i huset: Pedersgata 125
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1875-1898 Pedersgata 125
Rasmus Rasmussen, f. 1828, rebslager
Karoline Gundersen, f. 1829, Valestrand sogn.
Knud f. 1853
Rasmine, f. 1855 (bare nevnt i 1885)
Karoline Regine, f. 1861
Sofie Wilhelmine, f. 1864
Gunhild Andrea, f. 1869
Randal Chornelius, f. 1873
Rikard Rasmussen f. 1880, Mandal, pleiesønn 14 år i 1894
Peder Rasmussen 15, pleisønn
Knud Rasmussen 13. pleiesønn.
Lars Rasmussen 12, pleiesønn
Rasmus var formann på Stavanger Reberbane, sønnen Knud var sjømann. 1894 blikksl. 1895 rebsl. Rasmus og Taletta hadde 4 pleiebarn. Den første gang de dukker opp i 1885. De var barnebarn og finnes i folketellingene bortimot 1898. De var barn av datteren Rasmine.
Rasmus og Taletta flyttet i 1899 til Stiftelsesgaten 17 sammen med datteren Caroline. Rasmus hadde vært syk et år før de flyttet. De bodde der i 1900. Det var et ”gamlehjem”. for det bodde 40 personer der da. Det var et gammelt forsamlingslokale til Stavanger Arbeideres understøttelsesforening, populært kalt ”Understøttelsen” bygd i 1881. De fleste var understøttet av det offentlige, mens Rasmus og Caroline levde av sin formue.

1880 Pedersgata 125
Jonas Rasmussen, f. 1848, bagersvend
Rasmine Elisabeth Rasmusdtr. F. 1855
Rikard Retsius, f. 1880.
Peder Rasmussen 15, år i 1894 f. ca 1879
Knud Rasmussen 13. år i 1894 f. ca 1881
Lars Rasmussen 12, år i 1894 f. ca 1882
Jonas og Rasmine bodde her da Rikard ble født. Alle fire guttene var pleiebarn hos besteforeldrene Rasmus og Karoline fra 1885. Hva som skjedde med foreldrene vet jeg ikke.

1875 Pedersgata 125
Petter Olai Pettersen, f. 1826, Skudesneshavn.
Karen Bergitte, Pettersen, f. 1825, Bergen
Charsten Berger, f. 1860, Skudesneshavn.
Petter var sjømann og navigator.

1875 Pedersgata 125
Ole Jensen, f. 1830, Valders S. Urdals pr.
Marthe Andersdtr. f. 1844, Gunnersko, Sverige.
Ole var Kjedelsmed på Støberiet.

1885 Pedersgata 125
Pedersen, Jens f. 1857 Fyrbøder
Jørgine f. 1857 Hetland
Jensen, Edvard f. 1883

1894 Pedersgata 125
Gaulik? Gjetlesen, 60 arb. – støberiet
Taletta, 70
Andreas, 33 skipper, enkemand, ? Kristianina

1898 Pedersgata 125
Lars Tollefsen, f. 1845, Bergen, rebslager, død 24-8-1908, 63 år gammel
Kristine, f. Torgersen, f. 1848
Alfred 19, ingenting
Alfred hadde intet arbeid. Lars og Kristine bodde i Karlsmindegt. 11 i 1900.

1899 Pedersgata 125
P. Pedersen, 31 år, arbeider støberiet
Karen 28 år

Sal og skraakammer tilleie i — 1900

1900-1916 Pedersgata 125
Mandius Olsen, f. 1864, Skudesnæs, bødker
Ane Olene, f. 1866, Skudesnæs,
Oskar, f. 1893, Skudesnæs,
Borghild, f. 1896, Skudesnæs, død 1-11-1915, tuberkulose
Mandius var sjøhusformann på Thorbjørn Waage Hansen’s sjøhus. Både Mandius og Ane fikk stemme ved valget i 1904, det viser at han hadde en inntekt over kr. 400 i året. Han kjøpte huset da Rasmus Rasmusen og kona flyttet på gamlehjem.

1900-1903 Pedersgata 125
Johan Sørensen, f. 1866, løsarbeider
Taletta, f. 2-2-1863, Strand, husholdningshandel
Kirsten, f. 20-9-1892
Gunhild, f. 12-3-1900
Lars Sagaard, f. 1874 Strand leieboer, sanitetssergant, bryggeriarbeider
Olaf Hodne, f. 1879, Bore, leieboer, jernstøberiarbeider
Elisebet Bjelland, f. 1880, Hetland, leieboer, sypige.
Johan og Taletta hadde tre ”leieboere” som bodde sammen med dem. Som regel var det mange ungdommer som flyttet til byen som fikk seg et kryp inn hos en familie ved å betale litt for kost og opphold. Taletta hadde en liten husholdningshandel her i 1901. De bodde i første etasje. Innen 1910 var Talletta blitt enke, og jobbet i hermetikken. Hun og døtrene var flyttet til St. Skippergt. 14.

Butik med beboelsesværelser tilleie, 1901

En dobbel komfyrgryde og en butiklaas tilsalgs. 1902

Butik med værelse billig tilleie straks eller fra flyttetid samt ark med alkove. 1903

1900-1902 Pedersgata 125
Ivar Ingebrigtsen, f. 20-1-1871, Namsos, matros
Serine, f. 1-8-1861, Strondvik, Fuse NB, død 7-2-1934.- da ble hun kalt Sigrid.
Eliane, datter, 20 år i 1901.
Nils Gustav Gundersen, f. 1883, stedsønn, jungmand
Anna, f. 1885, steddatter
Rebekka, f. 19-4-1896.
Magnus, f. 27-4-1901 og døde dagen etter.
Magdalene, f. 23-1-1903
Rakel, 40 år fabrikkpike.
Iver var matros og både han og stesønnen Nils Gustav var fraværende da tellingen fant sted. De var i Mobile. Han var på bark ”Helios?”. Nils Gustav hadde seilt på udlandet i 2 år. Han og Eliane og Anna var nok Serine’s barn fra et tidligere ekteskap. Anna ble underholdt av husfaren, het det i 1900. Serine hadde vært sygelig hele året i 1901-02. Rakel var nok en ”Leieboer” hos Ivar og Serine. Ivar, Serine og døtrene Rebekka og Magdalene var flyttet til Ø. Strandgt. 70b innen 1910.

1901-1902 Pedersgata 125
Wihelm Frøinæs, f. 1877, Bremanger, fyrbøder på ”SS Stavanger” DSD
Bertha, f. 1876, Fister
Hilda Pauline, f. 11-10-1900 døde 1901 ½ år gammel.
Hans Frøinæs, f. 1890, Bremanger, broder, pleisøn, ingen godtgjørelse
Denne familien bodde i Vindmøllebakken 8 i 1900.

1901 Pedersgata 125
Da vant Alvilde Lænde en urne i en basar.
Det er den eneste gangen hun ble nevnt her i huset.

Et vakkert guttebarn 2 maaneder gammelt udsættes til forældre, som vil tage det som sit eget. 1902

Her har en stakkars ung pike fått et barn hun ikke er i stand til å ta seg av. Håper at hun fant en god familie som ville ta seg av gutten.

1903 Pedersgata 125
Ole Ommundsen, 23-3-1879, Skudsenes, skomager
Christofa, f. 23-8-1881, Strand
Hanna, f. 24-6-1903
Margit, f. 6-9-1905
Oskar, f. 18-10-1906
Sverre, f. 12-12-1907
Olga, f. 4-2-1-1910.
Denne familien var flyttet til Skudesneshavn innen 1910.

1903 Pedersgata 125
Rakel Knudsen, 6-4-1856, Strand, ugift, fabrikpige
Eliane Knuds. F. 3-3-1883, Strand, syerske
I 1910 var Rakel gift med Jens Pedersen, f. 27-3-1846. Da bodde de i Hetlandsgt. 30.

1903 Pedersgata 125
Johannes L. Marcussen, f. 23-5-1879, Island, arbeider i dokken, syg –fattigkassen
Marie, f. 19-12-1881 gift i aug 1902
Margot J. f. 21-11-1902
Arne Ingolf, f. 21-8-1904
Ole J. Thorstein, f. 28-5-1907
Beata Marie, f. 24-00-1910
Johs. Og Marie giftet seg i 1902 og fikk et barn samme året mens de bodde her. Han hadde vært syk så de måtte få hjelp av fattigkassen. Johannes var fra Island og Marie fra Vesterålen. Innen 1910 var de flyttet til Almenningensgate 11.

1904 -1905 Pedersgata 125
Jørgine Osmundsen, f. 20-4-1855, Regefjord, enke, arbeider, fattig, død 23-3-1934.
Georga 18 fabp.
Malvin 17 telegrafbud
Nicolai, f. 18-4-1890
Georg, f. 5-8-1892
Hansine, f. 12-2-1894
Innen 1910 var Jørgine og de to yngste sønnene og Hansine flyttet til Trafikgaten 1.

1904 -1908 Pedersgata 125
Hans Olsen, f. 1847, Revheim, fisker
Rakel, f. 1949
Oluf, f. 1879, matros kom hjem fra Amerika nu dok. Død i Amerika 1904?
Selma, f. 1884, fabrikkpige på Mauritsen sæbefabrikk
Bertha, f. 1886. hjemme
De bodde i Støberigt. 4 i 1900. Hans, Rakel og Oluf fikk stemme ved valget i 1904. De var flyttet til Vindmøllebakken 9 innen 1910.

1906 Pedersgata 125
Frederikke Cederløff, f. 1823 i Sverige. Hun var 81 år og enke, hun bodde i Nedre Banegt. 12 i 1900, sammen med sønnen Frans Oskar Cederløv, f. 1870.

Et dameur fandtes onsdag aften. Faaes tilbage i Pedersgaden 125. 1908

1906 – 1916 Pedersgata 125
Johan Andersen, f. 27-9-1876, Vetteland, Jæren, død 22-7-1921 ved et ulykkestilfelde.
Clara, f. 10-6-1878, Borre, Horten
Klara Johanne 1- Hun ble ikke nevnt i 1910. Muligens død
Johan var løsarbeider, så matros ”Kong Haakon” ledig, og sist nevnt som los i 1914.
Johan Andersen, død 30-12-1913, 76 år gammel, var far til Johan og har bodd sammen med sønnen

Da Johan og Klara bodde her i 1910, var det 3 familier, og til sammen 8 personer.

1908 Betzy Vervik, 34 år fabrikpige

1909 Rakel Heng, 38 år fabrikpige

Et kammer tilleie for en enslig kvinde.  1909

1913-1915 Pedersgata 125
Petra Andersen, 32 år, fabrikarbeider, 1916 på United Sardine
Johan Andersen, 76 år, død i 1913

1909 Pedersgata 125
Johan Stenersen, f. 22-1-1880, Haugesund, matros
Elisa, f. 22-12-1873.
Innen 1910 var de flyttet til Mellom Dalgt 20.

1910 – 1912 Pedersgata 125
Joacim Krag, f. 3-10-1871, fabrikarbeider, maskinist ved Cementvarefabriken. Ugift. Død 26-7-1926.
Else Krag, f. 29-12-1862, blik-fabrikarbeiderske, ugift., død 12-12-1939
De var søsken, og hadde bodd sammen med moren i Verksgt. 36 i 1900.
1913 Johannes Andreassen, jernbanearbeider
1914 Johanne Hansen, 26 år, fabrikarbeider

1916.

1920-1935 Pedersgata 125
Marie Gundersen, f. 10-5-1851 enke, levde av sine penger. Fabrikarbeider.
Alf Eide, f. 12-10-1897, fostersønn
Bergton Meyer Røfsnæs, f. 1893 Steigen
Anna R. f. Mæle f. 1892, Årdal
Borgny Kristofa. f. 1920
Aslaug K. f. 1918
Marie og Alf bodde i Lervig 1 i 1910, sammen med Lars Lindvik.

1918-1944 Pedersgata 125
Lars Lorentz Lindvik, f. 21-2-1883, Cementarbeider
Amanda Oline f. 17-9-1878, død 26-11-1937
Laura f. 18-10-1908 til Amerika, g.m. Ludvig Bratli i Brooklyn, NY
Ingolf f. 4-8-1911, død 5-10-1975, g.m. Ingeborg Halvorsen
Anker f. 1-10-1913, død 19-7-1985, g.m. Frida Østbø, f. 13-10-1916
Harry f. 1-10-1915, død 5-7-1986, g.m. Solveig Sørum
Trygve Vilfred f. 29-9-1917, død 14-7-2003

Denne familien bodde i Lervig 1 i 1910.

Aftenbladet 1954

Pedersgata 125
1930-31 – Karl Kristensen, f- 28-10-1878, stenarbeider
1935 Johan Fjeldstad, snekker
1941-42 Alfred Knutsen, mask.
1943-44 Rangvald Dirdal, f. 4-7-1920

1938-41 Pedersgata 125
Anna O Aarnes, f. 11-9-1893, fabrikarbeider
Arthur Aarnes, f. 22-4-1915, fabrikarbeider, død 4-6-1998 – Faren var konditor Halvor Salvesen Moe, f. 1888. se Pedersgata 121.
Thomas Olai Aarnes, f. 17-12-1916, fabrikarbeider, faren var matros Otto Olsen, f. 1896, Trondheim.
Bjørg Aarnes, f. 31-12-1919, fabrikabeide

1911-1995 Pedersgata 125
Ingolf Lindvik, f. 4-8-1911, verktøyarbeider, død 9-10-1975
Ingeborg, f 13-1-1919, f. Halvorsen, død 1-8-1995, 76 år gammel.
Jan, f. 19-3-1941
Anne Marie, f, 20-9-1947, ekspeditrise

 

– 1970 Pedersgata 125
Jan Lindvik, f. 19-3-1941, mekanikerlærling
Frida Cederløv, f. 27-2-1946

1958 Pedersgata 125
Tandrup Halvorsen, 1958

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net