Pedersgata nr. 125

Pedersgata 125

Br.nr. 1543

80 m2 stor tomt.

Eiere:

1869    Andreas Gitlesen’s arvinger selger tomt til

1869    til A. Cederberg, han selger tomt og nyoppført hus

1870    til Rasmus Rasmussen selger

1900    til Mandius Olsen

1916    til Lars Lindvik (ser ikke at det ble tinglyst)

      Huset ligger på Møllehaugen, på hjørnet mellom Pedersgaten og Støberigaten. Fronten vender mot Støberigaten og der er også inngangen. Det er på 1 og ½ etasje, taket har en liten halvvalm. Det var 3 rom og kjøkken i både i første og annen etasje. I 1875 og 1900 var det 3 familier. De i annen etasje måtte dele kjøkken. Det bodde 12 personer her i 1875, mens det var 16 personer i 1900. Der var vedhus og utedo i bakgården.

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1875-1898

Rasmus Rasmussen, f. 1828, rebslager

Karoline Gundersen, f. 1829, Valestrand sogn.

Knud f. 1853

Rasmine, f. 1855 (bare nevnt i 1885)

Karoline Regine, f. 1861

Sofie Wilhelmine, f. 1864

Gunhild Andrea, f. 1869

Randal Chornelius, f. 1873

Rikard Rasmussen f. 1880, Mandal,  pleiesønn 14 år i 1894

Peder Rasmussen 15, pleisønn

Knud Rasmussen 13. pleiesønn.

Lars Rasmussen 12, pleiesønn

Rasmus var formann på Stavanger Reberbane, sønnen Knud var sjømann. 1894 blikksl. 1895 rebsl. Rasmus og Taletta hadde 4 pleiebarn. Den første gang de dukker opp i 1885. De var barnebarn og finnes i folketellingene bortimot 1898. De var barn av datteren Rasmine.

Rasmus og Taletta flyttet i 1899 til Stiftelsesgaten 17 sammen med datteren Caroline. Rasmus hadde vært syk et år før de flyttet. De bodde der i 1900. Det var et ”gamlehjem”. for det bodde 40 personer der da. Det var et gammelt forsamlingslokale til Stavanger Arbeideres understøttelsesforening, populært kalt ”Understøttelsen” bygd i 1881. De fleste var understøttet av det offentlige, mens Rasmus og Caroline levde av sin formue.

1880

Jonas Rasmussen, f. 1848, bagersvend

Rasmine Elisabeth Rasmusdtr. F. 1855

Rikard Retsius, f. 1880.

Peder Rasmussen 15, år i 1894 f. ca 1879

Knud Rasmussen 13. år i 1894 f. ca 1881

Lars Rasmussen 12, år i 1894 f. ca 1882

Jonas og Rasmine bodde her da Rikard ble født. Alle fire guttene var pleiebarn hos besteforeldrene Rasmus og Karoline fra 1885. Hva som skjedde med foreldrene vet jeg ikke.

1875

Petter Olai Pettersen, f. 1826, Skudesneshavn.

Karen Bergitte, Pettersen, f. 1825, Bergen

Charsten Berger, f. 1860, Skudesneshavn.

Petter var sjømann og navigator.

1875

Ole Jensen, f. 1830, Valders S. Urdals pr.

Marthe Andersdtr. f. 1844, Gunnersko, Sverige.

Ole var Kjedelsmed på Støberiet.

1885

Pedersen, Jens f. 1857 Fyrbøder

Jørgine f. 1857 Hetland

Jensen, Edvard f. 1883

1894

Gaulik? Gjetlesen, 60 arb. – støberiet

Taletta, 70

Andreas, 33 skipper, enkemand, ? Kristianina

1898

Lars Tollefsen, f. 1845, Bergen, rebslager, død 24-8-1908, 63 år gammel

Kristine, f. Torgersen, f. 1848

Alfred 19, ingenting

Alfred hadde intet arbeid. Lars og Kristine bodde i Karlsmindegt. 11 i 1900.

1899

P. Pedersen, 31 år, arbeider støberiet

Karen 28 år

Sal og skraakammer tilleie i — 1900

1900-1916

Mandius Olsen, f. 1864, Skudesnæs, bødker

Ane Olene, f. 1866, Skudesnæs,

Oskar, f. 1893, Skudesnæs,

Borghild, f. 1896, Skudesnæs, død 1-11-1915, tuberkulose

Mandius var sjøhusformann på Thorbjørn Waage Hansen’s sjøhus. Både Mandius og Ane fikk stemme ved valget i 1904, det viser at han hadde en inntekt over kr. 400 i året. Han kjøpte huset da Rasmus Rasmusen og kona flyttet på gamlehjem.

1900-1903

Johan Sørensen, f. 1866, løsarbeider

Taletta, f. 2-2-1863, Strand, husholdningshandel

Kirsten, f. 20-9-1892

Gunhild, f. 12-3-1900

Lars Sagaard, f. 1874 Strand leieboer, sanitetssergant, bryggeriarbeider

Olaf Hodne, f. 1879, Bore, leieboer, jernstøberiarbeider

Elisebet Bjelland, f. 1880, Hetland, leieboer, sypige.

Johan og Taletta hadde tre ”leieboere” som bodde sammen med dem. Som regel var det mange ungdommer som flyttet til byen som fikk seg et kryp inn hos en familie ved å betale litt for kost og opphold.  Taletta hadde en liten husholdningshandel her i 1901. De bodde i første etasje. Innen 1910 var Talletta blitt enke, og jobbet i hermetikken. Hun og døtrene var flyttet til St. Skippergt. 14.

Butik med beboelsesværelser tilleie, 1901

En dobbel komfyrgryde og en butiklaas tilsalgs. 1902

Butik med værelse billig tilleie straks eller fra flyttetid samt ark med alkove. 1903

1900-1902

Ivar Ingebrigtsen, f. 20-1-1871, Namsos, matros

Serine, f. 1-8-1861, Strondvik, Fuse NB, død 7-2-1934.- da ble hun kalt Sigrid.

Eliane, datter, 20 år i 1901.

Nils Gustav Gundersen, f. 1883, stedsønn, jungmand

Anna, f. 1885, steddatter

Rebekka, f. 19-4-1896.

Magnus, f. 27-4-1901 og døde dagen etter.

Magdalene, f. 23-1-1903

Rakel, 40 år fabrikkpike.

Iver var matros og både han og stesønnen Nils Gustav var fraværende da tellingen fant sted. De var i Mobile. Han var på bark ”Helios?”.  Nils Gustav hadde seilt på udlandet i 2 år. Han og Eliane og Anna var nok Serine’s barn fra et tidligere ekteskap. Anna ble underholdt av husfaren, het det i 1900. Serine hadde vært sygelig hele året i 1901-02. Rakel var nok en ”Leieboer” hos Ivar og Serine. Ivar, Serine og døtrene Rebekka og Magdalene var flyttet til Ø. Strandgt. 70b innen 1910.

1901-1902

Wihelm Frøinæs, f. 1877, Bremanger, fyrbøder på ”SS Stavanger” DSD

Bertha, f. 1876, Fister

Hilda Pauline, f. 11-10-1900 døde 1901 ½ år gammel.

Hans Frøinæs, f. 1890, Bremanger, broder,  pleisøn,  ingen godtgjørelse

Denne familien bodde i Vindmøllebakken 8 i 1900.

1901

Da vant Alvilde Lænde  en urne i en basar.

Det er den eneste gangen hun ble nevnt her i huset.

Et vakkert guttebarn 2 maaneder gammelt udsættes til forældre, som vil tage det som sit eget. 1902

Her har en stakkars ung pike fått et barn hun ikke er i stand til å ta seg av. Håper at hun fant en god familie som ville ta seg av gutten.

1903

Ole Ommundsen, 23-3-1879, Skudsenes, skomager

Christofa, f. 23-8-1881, Strand

Hanna, f. 24-6-1903

Margit, f. 6-9-1905

Oskar, f. 18-10-1906

Sverre, f. 12-12-1907

Olga, f. 4-2-1-1910.

Denne familien var flyttet til Skudesneshavn innen 1910.

1903

Rakel Knudsen, 6-4-1856, Strand,  ugift,  fabrikpige

Eliane Knuds. F. 3-3-1883, Strand, syerske

I 1910 var Rakel gift med Jens Pedersen, f. 27-3-1846. Da bodde de i Hetlandsgt. 30.

1903

Johannes L. Marcussen, f. 23-5-1879, Island, arbeider i dokken,  syg –fattigkassen

Marie, f. 19-12-1881 gift i aug 1902

Margot J. f. 21-11-1902

Arne Ingolf, f. 21-8-1904

Ole J. Thorstein, f. 28-5-1907

Beata Marie, f. 24-00-1910

Johs. Og Marie giftet seg i 1902 og fikk et barn samme året mens de bodde her. Han hadde vært syk så de måtte få hjelp av fattigkassen. Johannes var fra Island og Marie fra Vesterålen. Innen 1910 var de flyttet til Almenningensgate 11.

1904 -1905

Jørgine Osmundsen, f. 20-4-1855, Regefjord, enke, arbeider, fattig, død 23-3-1934.

Georga 18 fabp.

Malvin 17 telegrafbud

Nicolai, f. 18-4-1890

Georg, f. 5-8-1892

Hansine, f. 12-2-1894

Innen 1910 var Jørgine og de to yngste sønnene og Hansine flyttet til Trafikgaten 1.

1904 -1908

Hans Olsen, f. 1847, Revheim, fisker

Rakel, f. 1949

Oluf, f. 1879, matros kom hjem fra Amerika nu dok.  Død i Amerika 1904?

Selma, f. 1884, fabrikkpige på Mauritsen sæbefabrikk

Bertha, f. 1886. hjemme

De bodde i Støberigt. 4 i 1900. Hans, Rakel og Oluf fikk stemme ved valget i 1904. De var flyttet til Vindmøllebakken 9 innen 1910.

1906

Frederikke Cederløff, f. 1823 i Sverige. Hun var 81 år og enke, hun bodde i Nedre Banegt. 12  i 1900, sammen med sønnen Frans Oskar Cederløv, f. 1870.

Et dameur fandtes onsdag aften. Faaes tilbage i Pedersgaden 125. 1908

1906 – 1916

Johan Andersen, f. 27-9-1876, Vetteland, Jæren, død 22-7-1921 ved et ulykkestilfelde.

Clara, f. 10-6-1878, Borre, Horten

Klara Johanne 1- Hun ble ikke nevnt i 1910. Muligens død

Johan var løsarbeider, så matros ”Kong Haakon” ledig, og sist nevnt som los i 1914.

Johan Andersen, død 30-12-1913, 76 år gammel, var far til Johan og har bodd sammen med sønnen.

Da Johan og Klara bodde her i 1910, var det 3 familier, og til sammen 8 personer.

1908 Betzy Vervik, 34 år fabrikpige

1909 Rakel Heng, 38 år fabrikpige

Et kammer tilleie for en enslig kvinde.  1909

1913-1915

Petra Andersen, 32 år, fabrikarbeider,  1916 på United Sardine

Johan Andersen, 76 år, død i 1913

1909

Johan Stenersen, f. 22-1-1880, Haugesund, matros

Elisa, f. 22-12-1873.

Innen 1910 var de flyttet til Mellom Dalgt 20.

1910 – 1912

Joacim Krag, f. 3-10-1871, fabrikarbeider, maskinist ved Cementvarefabriken. Ugift. Død 26-7-1926.

Else Krag, f. 29-12-1862, blik-fabrikarbeiderske, ugift., død 12-12-1939

De var søsken, og hadde bodd sammen med moren i Verksgt. 36 i 1900.

1913 Johannes Andreassen, jernbanearbeider

1914 Johanne Hansen, 26  år, fabrikarbeider

1916.

1920-1935

Marie Gundersen, f. 10-5-1851 enke, levde av sine penger. Fabrikarbeider.

Alf Eide, f. 12-10-1897, fostersønn

Bergton Meyer Røfsnæs, f. 1893 Steigen

Anna R. f. Mæle f. 1892, Årdal

Borgny Kristofa. f. 1920

Aslaug K. f. 1918

Marie og Alf bodde i Lervig 1 i 1910, sammen med Lars Lindvik.

1918-1944

Lars Lorentz Lindvik, f. 21-2-1883, Cementarbeider

Amanda Oline f. 17-9-1878, død 26-11-1937

Laura f. 18-10-1908 til Amerika, g.m. Ludvig Bratli i Brooklyn, NY

Ingolf f. 4-8-1911, død 5-10-1975, g.m. Ingeborg Halvorsen

Anker f. 1-10-1913, død 19-7-1985, g.m. Frida Østbø, f. 13-10-1916

Harry f. 1-10-1915, død 5-7-1986, g.m. Solveig Sørum

Trygve Vilfred f. 29-9-1917, død 14-7-2003

Denne familien bodde i Lervig 1 i 1910.

Aftenbladet 1954

1930-31 – Karl Kristensen, f- 28-10-1878, stenarbeider

1935 Johan Fjeldstad, snekker

1941-42 Alfred Knutsen, mask.

1943-44 Rangvald Dirdal, f. 4-7-1920

1938-41

Anna O Aarnes, f. 11-9-1893, fabrikarbeider

Arthur Aarnes, f. 22-4-1915, fabrikarbeider, død 4-6-1998 – Faren var konditor Halvor Salvesen Moe, f. 1888.       se Pedersgata 121. 

Thomas Olai  Aarnes, f. 17-12-1916, fabrikarbeider, faren var matros Otto Olsen, f. 1896, Trondheim.

Bjørg Aarnes, f. 31-12-1919, fabrikabeide

1911-1995

Ingolf Lindvik, f. 4-8-1911, verktøyarbeider, død 9-10-1975

Ingeborg, f 13-1-1919, f. Halvorsen, død 1-8-1995, 76 år gammel.

Jan, f. 19-3-1941

Anne Marie, f, 20-9-1947, ekspeditrise

 

– 1970

Jan Lindvik, f. 19-3-1941, mekanikerlærling

Frida Cederløv, f. 27-2-1946

1958

Tandrup Halvorsen, 1958

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.