Pedersgata nr. 099

Pedersgata 99

ATK 2009

Br.nr. 1853

156 m² stor tomt

Eiere:

1880                fra A.Gitlesen

1880                til brødrene Berner 1880. sammen med Ole Abrahamsen Nærem

1889                til Karl Johan Jensen

til Martha Jensen, uskiftet bo

1942                ved skifte til Johan Jensen, (f.1888) og Karl Jensen (f.1890) (Kristian og Torvald Jensen i USA)

1914                Marie Pedersen, handlende, kolonial

1955                Karl M. Jensen Blikk og kobberslager Ventilasjonsanlegg,

1978                Taxi sentralen hadde kontor her i mange år.

Folk i huset: Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865

1951

1885    Det bodde 27 personer her i.

1900    da bodde det 23 personer i fem husholdninger

1910 – 18 personer – 6 husholdninger

1884  

Hans Hansen, arbeider

Inger Andersdtr.

Arne Ingvald, f. 1870, Bergen, mekanikus i 1915

De ble nevnt her da Arne ble konfirmert i 1884. I 1885 var han kostgutt hos familien Anton Theodor Steinkopf. Hans og Inger ble ikke nevnt i folketellingen i 1885.

1885

Ole Pedersen, f. 1836, Skjæveland, Stenarbeid, død 1907?

Karen f. 1840, Sandnes

Olsen, Jakob f. 1869, Sømand

Martha f. 1871

Karen Olava f. 1874

Ole f. 1878

Peder Rasin f. 1884 død 25-4-1891 –7 år – da var faren enkemann.

De bodde i kjælderen

1885

Grov, Arne Isachsen, f. 1837 Nordfjord, Stryn prgj. Kjeldesmed

Isachsen, Marie f. 1837, Enebak sogn.

Hansen, Arne Ingvald f. 1870 Bergen Mekanikus fostersøn

Familien bodde på Lille Damsgård i Askøy i 1875.

2. etasje

1885

Steinkopf, Anton Theodor f. 1824 Bødker

Abel Marie f. 1824 Kr.sand, død 1896

Bernhart Marcelius f. 1864 Kjeldesmed

Hans Julius, f. 1866 død 1922, matros, underholdt sine foreldre i 1894

Peter Kristian f. 1870 Støberiarbeider

Lauritz Wilhelm f. 1872

Anton Theodor var bøkker, i 1894 var han syg, lam, død 1904. Etter at kona var død bodde Theodor sammen med datteren Johanna Marie i Brattebergaten 14. Det huset fikk senere adresse Pedersgaten 68. i 1900

Bernhard bodde i Nymannsgt 56 i 1901

Julius bodde i Nymannsveien 37 i 1901

Johan, matros, bodde Egenes 2 i 1901

Steinkopf, enkefru, bodde Egenes 7 i 1901—døde 1920

De bodde i 2, etasje.

1888

Eilert Kristian Olsen, f. 1841, fløtmand fra Mosterøy  – Kvitsøy  Wold

Johanne Marie Steinkopf, f. 1845

Alma Otelia, f. 1869

Johan Hans Christian, f. 1870

Elisa Jørgine, f. 1873

Anton Teodor Steinkop, f. 1875

Marie, f. 1888

Familien bodde i Strømsteinen i 1875. Se Pedersgaten 68.

1894 

Hans Julius Steinkopf, f. 1866, død 1922

Marie Westly, f. 1871, Thime. død 8-8-1946

Anker, f. 1895

Margit, f. 1895

Einar, f. 1898

Markus, f. 1900

Det er usikkert om Julius bodde med foreldrene etter han giftet seg og fikk barn. Han bodde i Nymannsveien 37 i 1900.

1894 

Bernhard Marselius Steinkopf, f. 1864 død 1933, skibsbygger, støberiet

Dorthea, f. 1871

Alexander Steinkop, f. 1894

Sigward Ferdinand, f.1896

Karoline, f. 1898

Bernhard, f. 1899.12.24

Bernhard var Formand ved Stavanger Støberi & Doks Jernskibsbyggeri

Innen 1900 var de flyttet til Nymannsv 56.

Familien Steinkopf flyttet litt rundt om og vi finner de i flere hus i Pedersgaten.

Av Erling Jensen, en av Theodors etterkommere har jeg fått denne familieoversikten.

Anton Theodor Steinkopf (1824-1904) født i Stavanger og var gift med

Abel Marie Abrahamsdatter Hjelm (1824-1896) født i Kristiansand.

Barn:

Johanne Marie (1845-1920)

Johan Hendrik (1848-?)   1926

Carl Martinius (1850-?)

Theodora Marie (1852-1855)

Hans Christian (1854-1856)

Anton Theodor (1859-1902)

Hanna Catarina (1862-1862)

Bernhard Marelius (1864-1933)

Hans Julius (1866-1922)

Peter Christiand Olaus (1870-1892)

Laurits Wilhelm (1872-1888)

Anton var bødker. Han var kveker og ble gravlagt på Vennenes samfunn gravlund på Storhaug.

Johanne Marie var gift med Eilert Christian Olsen Wold (1841-?), Johannes sønn Ole Petter døde 12-5-1906,  datter Elise Wold døde 6-6-1919. Sønnen Olof William Olsen Wold (1881-1939) døde i New Zealand.

Johan Hendrik var gift med Ingeborg Salvesen. Han døde i 1926. Han bodde i badehusgt. 26 i 1910.

Familien Jensen eide huset og det bodde flere generasjoner her i årene fra 1885 til 1978, samtidig som andre har flyttet inn og ut. De drev blikkenslagerverksted i kjelleren.

1885-1900

Ole Jensen, f. 1834 Valdres, Kjeldesmed

Martha f. 1844/1847, Gunersko, Sverige

Johanne Josephine f. 1879

Johan Alexander f. 1881

De bodde i Pedersgaten 125 i 1875. i 1. etasje.

1889 – 1942

Karl Johan Jensen, f. 1860, Etne, skomagersvend, død før 1894

Marta Jensen, f. Tollefsdtr. f. 22-3- 1862, død 8-2-1942, 80 år gammel, enke i 1894 arbeiderske

Kristian Severin, f. 29-7-1884, lærling skomager i 1900, USA i 1942

Thorvald, f. 1886, støberiarbeider, i USA 1942

Johan, f. 9-6-1888

Karl, f. 21-3-1890

Martha var blitt enke før1894, hun var arbeiderske og vaskekone. Dessuten var hun huseier.  Martha var gift med Karl Johan Jensen, f. 1860, skomager. De hadde fire sønner. Martha ble sittende i uskiftet bo fram til 1942. Da overtok to av sønnene huset, Johan og Karl, de to andre var i Amerika og fikk utdelt sin del av arven. Kristian gikk i lære som skomaker i 1900. Han dro til USA i 1903 og slo seg ned i Cumberland Pennsylvania. Gift med Mary Petersom og de fikk 4 barn Han døde der i 1975. Thorvald var støberiarbeider i en alder av 14 år i Stavanger Støberi & Dok. Som 20 åring var han kullemper om bord i S/S Imperator. I 1909 rømte han i Amerika. Både Kristian og Torvald bodde i Amerika i 1942

Johan på 15 var naglegutt, sannsynligvis i Stavanger Støberi & Dok. Han ble gift og bodde her med familien.

Karl var begynt som formerlærling som 13 åring ved et mekanisk verksted. Han og familien hans ble boende her.

Martha bodde en tid i Lervig 22 fra 1913.

Martha og Karl betalte kr 84 i husleie i 1910. De bodde i Mellom Dalgaten 15 i 1885.

(En del opplysninger fra Trude Jensen)

1908-1923 – 1960

Johan Jensen, f. 9-6-1888, støberiarbeider/maskintrykker

Bergitte f. 1888

Karl Marius/Marcus, f. 23-4-1907

Kristian f. 1908

28-3-1931 giftet Kristian Jensen seg med Martha Østebø.

1912-1969

Karl Jensen, f. 21-3-1890, marmorsliper, Former

Marta f. 1891 Bremnes, død 8-10-1929

Harriet Johanne Otelia, f. 1912

Margit Kristofa, f. 1913

Karl Marton. f. 15-6-1916

Ruth f. 1921, gift m. Oskar Usken. Død 2011

Karl var former v. Stavanger jernstøberi i 1915, senere marmorsliper. Han var pensjonist 1969.

Grini: Fangenummer 12939-  Karl Jensen, f. 21-3-1890, former, arrestert 5-8-1943 til Grini 20-9-1943 til 8-5-1945

Samme dag ble Eivind Skog, f. 19-11-1890, anleggsarbeider også arrestert.

1952 til ca 1975?

Brødrene bodde her sammen med foreldrene (navn kommer senere)

Kjell Arne Jensen, f. 1949

Tor Egil Jensen, f. 1952

Det var aktive og spilte i forskjellig band , bl. annet . Nurk Twins, Berner Jenkis, Asfalt, Armar og Bein, Stavanger ensamblet og Dickens band.

Mer opplysning om dette vil komme senere.

Andre folk i huset.

1885- 

Salve Tollefsen, f. 1858, Veen i Bjerkreim, Jordarbeid

Bertha f. 1859 Sundfjord

Torvald Christofer f. 1885 1. etasje

1893             

Rasmus Pedersen, f. 1861, snekker, dissenter

Laura Karoline, f. 1862

Ebba, f. 1893

Rasmus hørte ikke til statskirken, dissenter.   Det kan være denne familien som bor i Jæderensgade 75 i 1900.

1894  

Ole Svendsen, f. 1859, Avaldsnes, støberiarbeider

Sofie Larsdtr, f. 1855, Avaldsnes

Sven,  f. 1885, Avaldsnes

Sara/Lava, f. 1887 Avaldsnes

Janna Kristine, f. 1890

Konstanse, f. 1893

John, f. 1895, Haugesund

Bertha, f. 1899

Familien var flyttet til Nymandsgaden 59 innen 1900

1894

Karen/Maren Nævermand, f. 1849, enke

Peder, 20, blikslager – hos Karl Olsen

Marie, 16

Tomasine, f. 1885

Andreas, f. 1888

G. Nævermann, 89, faderen

De bodde i Pedersgaten 43 i 1900

1894

Peder Andreas Neverman, f. 1874, blikksl ungkar

Josefine Bertine Pedersen, f. 1874, Støberigt. 11

Tønnes Martin, f. 1894

1894 – 1910

Emilie Karoline Egeland, f. 22-10-1862, handlende.

Emilie drev frihandel i 1894, senere var hun bestyrinde i B. Pedersens forretning i Pedersgaten 97.

1899-1901      

Rasmus Gudmundsen Tvedt, f. 1861, Ølen, dagarbeider, død 7-11-1941

Severine Marie Olsdtr., f. 1862

Gustav, f. 1883, kok

Olga f. 1880

Ragnhild, f. 1892

Thomasine, f. 1896

Sigrid, f. 1899

Karl

Otto

Peder

Rasmus var matros på “SS Solfonn” I 1899, han kom hjem i november. De bodde på Nedre Blåsenborg i 1885, da var Rasmus bortreist.

Gustav hadde «Havet»  som mellombels oppholdssted. Han var kokk til sjøs som 17 åring på ”Franco”

1897 Stue og Kammer, ene Kjøkken tilleie

1898

Bjørn Bjørnsen, f. 1852, Jelsa, arb. I havnevesenet

Magrete, f. 1856, Jelsa

Martin, f. 1878, Jelsa, blikslager hos Houge Thiis

Bertinius, f. 1882, Jelsa

Berhart, f. 1887

Sevrin, f. 1892

Berta / Marie, f. 1894

Sofie, f. 1896

Hans, f. 1898

?datter, f. 1900

Familien var flyttet til Mellomgaden 9 innen 1900.

1898- 1904

Adolf Andreasen, f. 1865, matros med ”Transport” – løsarb.

Olava Christine, f. 1869

Astrid Ragnhilde, f. 1893

Oskar Teodor, f. 1897

Elfrid, f. 19-7-1900

Ragnhild, f. 1904

Taletta, f. 1905

Andreas, f. 1907

Agnes, f. 1909

I 1898 var Adolf om bord på ”Saga” 1900 var Adolf matros og bødker  ”Falck”, i 1903 var han matros på ”Transport” og så løsarbeider.

Familien var flyttet til Nymannsveien 104a inne 1910.

1903 – Kaabe og kjolesøm modtages hjemme og ude i husene.

1898-1906

Ole Severin Abrahamsen, f. 1864,

Ane Knudine, f. 1872

Elen, f. 1894

Thoralf, f. 1896

Olaf, f. 1898

Johan, f. ca 1901

Lars Theodor, f. 21-4-1903, død 24-8-1903 i skarlagenfeber.

Anna Severine, f 1904

Severin var hjemme i 7 måneder uden fortjeneste i 1898. Året 1899 var han på ”Noach VI” i 6 mnd.  1901 var han hjemme arbeidet på støberiet kr 2 pr. dag – ”Frigga”. matros ”Constanse” i 1903, – Stavanger Støberi & Dok, 1906 Seiler fra Østlandet i Amerika i fjor sendt lidet hjem i vinter

Familien var flyttet til nabohuset, Pedersgaten 97 innen 1910.

1900 1 Brystnaal er funden.

1901

Karl Johannessen, skom. bodde her i 1901. da var han forlover.

Det er muligens han som bodde i Harald Hårfagresgate 7 i 1900.

1901 – 1902

A. Johansen, 40 skom.

Berta, 34 år sygelig, på sygehus i 1902

Olaf 13

Dette kan være den familien som bodde i Harald Hårfagresgade 7 i 1900. Karl Johansen, f. 1857, Kongsberg og Bertha f. 1866 i Kristiansand med sønnen Olaf, f. 1888 i Kristiania.

1901 -1906

Martin Monsen, f. 1857, 1. styrm. På ”Transport” ledig en tid 1903 med ”Elisa” ”1906 Cimbria”

Bertine Bjørnsen, f. 1861

Bergit, f. 1897

Henrik Aleksander, f. ca 1902

Peter Bjarne, f 1905

Familien bodde i Olavskleven 19 i 1900. de flyttet til Lyder Sagens gade 13 innen 1910.

1903- 1904

Enok Rapstad, f. 1832, Helleland, 73 frugthandl.

Han bodde i Stiftelsesgagen 14 i 1900

1905

Nikoline Zacariassen, f. 1869, bestyrinde hos Pedersen kolonial i Pedersgata 97

Olaf, f. 1894

Lars, f. 1896

Otto, f. 1899

Peter, f. ca 1902

Familien bodde i Pedersgaten 100 i 1900.

Nikoline var gift med Olaus Zakariasen, f. 1858, kassafabrikarbeider/fasttigunderstøttelse.

I 1910 var Nikoline enke og var flyttet til Karlsmindegaten 45.

1905

Torger Morbakken, 30 stenarbeider

bortreist for 3 mnd siden. Denne karen bodde nok ikke lenge her.

1885-1906-1916

Ole Pedersen, f. 1833, Vervik i Strand, skibstømmermand/løsarbeider, død 22-11-1907, 74 år gammel.
Ingelev Marie Haldorsen, f. 24-4-1843, Vats sogn. handlende, frihandel. Død 24-6-1942, 98 år gammel. De giftet seg i 1867.

Peder Olsen, f. 1866
Ane Marie Olsdtr f. 1869
Haldor Olsen f. 23-7-1869
Engel Kristian Olsen, f. 1872
Peder Rikard Olsen/Pedersen 1873, død 1907
Ole og Marie har flyttet litt rundt om. Sønnene var født i Haugesund, men i 1875 bodde de i Baggaden 6 i Stavanger. De bodde både i Pedersgata 99 og 100.

De bodde her i 1885, men i Pedersgaten 100 i 1900 og senere her i huset igjen. Så de flyttet litt fram og tilbake, så hvilke år de bodde hvor er litt usikre. I 1900 var barna flyttet, Marie var handlende og drev frihandel.
Det ble en hard tid for Marie. Først døde svigerdatteren Martha i 1901 fra fire barn i alderen fra 7-6-4-2 – år.
Peder Rikard ble enkemann, så han og de 4 sønnene flyttet sammen med foreldrene. Peder var selv syk av tæring og måtte få hjelp av fattigvesenet, så moren måtte pleie han og ta seg av barnebarna. Marie tok seg av de fire barnebarna, hvorav de tre eldste døde unge i årene 1913-1915 og 1916. Bare den yngste Paul levde opp og giftet seg. Marie betalte kr 142 i husleie i året for kjelleren, hvor hun hadde colonialforretning. Marie fikk bevilling til småsalg av øl i 1906.

Her er om sønnen:

1906  i 1907
Peder Rikard Olsen, f. 26-12-1872/74, Haugesund, sømand, død 5-3-1907, 33 år gammel som enkemann, tuberkulose 4 umyndige barn
Martha Sivertsen, f. 1870 død 1901.
Oluf Emil, f. 1893, død 1-2-1915 av tæring. 22 år gammel,
Einar, f. 31-10-1894, død 29-6-1913 av tuberkulose, 19 år gammel, fattig
Magnus, f. 1896, død 11-9-1917, 20 år gammel. hermarb. i Grensesteinsgt 2
Paul, f. 1898
Erling, f. 1900, død 27-1-1901, 6 måneder
Da Maries barnebarn ble det opplyst at nærmeste familie var bestemor og brødre. De etterlot seg ikke noe av verdi.
Peder og familien bodde i Baggade 17 i 1900.
Peder fikk en datter Thordis i 1906 en Ane Iversen, gift kone. Hun bodde i Mellomgaten 13.

 

1909  enkemand med 2 smaag. ønsker en stue i østre bydel fra flyttetid. henv. – i butikken

1907

Ane Skaar, 79, enke

1907-1909

Ingeborg Marie Gudmundsen, f. 1851, Rennesøy,

Gudmund, 16 år, arbeidet i Stavanger Støberi & Dok ikke nevnt i 1908

Inger, f. 1878, død 11-3-1905

Knut, f. 1880, reservepostkassetømmer. I 1900

Gundval, f. 1886, Kalkbrænder

Karen, f. 1887

Gustav, f. 1889, kalkkjører

Gunhild, f. 1896, hermetikarbeider

Nils, f. 1892

Datteren Karen på 20 år var hjemme på besøg fra Amerika, i 1909, hun var fabrikarbeider.

I 1900 bodde Ingeborg og mannen Gudmund Gudmundsen i Ø. Strandgate 6. Der drev hun spiseforretning. Alle barna som er oppført bodde ikke med moren i Pedersgaten. Ingeborg bodde i Lervig 21 i 1910. i 1907 bodde manden i Østervåg 20.

1908-1914

Gunhild Berge, f. 1848, Høgsfjord, enke, gaar ute i arbeid, vask og rengjøring. Hun var syg i 1914 og flyttet til fattiggården. Hun betalte kr 72 for året i husleie i 1910.

1908 – Mer fisk fra Mosvandet.  Idag har man overbrakt os to tommelangesmaafisk, som skriver sig fra Mosvandet. De havde passert vandledningen lige op i tredje etage i Pedersgaden 99, hvor de blev bragt på det tørre.    Aftenbladets  samling av rariteter fra Mosvandet øger idethele hurtig og vidner sterkt om nødvendigheden af idetmindste at anbringe en klud på springen.

1909-1911

Ovidie Vatne, f. 1875, enke, forsørges av det offentlige. Hun betalte kr. 6 i husleie pr. måned i 1910. Hun bodde i Pedersgata 103 i 1910.

1910-1912

Andreas Andersen, f. 1881, skibstømmermand

Stine Emilie Vegner, f. 1882, Avaldsnes sogn

Haldis Ovidia, f. 1907

Georg Maldor f. 1910

Anfeldt Wiklund, / Arnold Vigeland, f. 1880, Avaldsnes, elektrisk arbeid, leieboer i 1910-12

Petra Wiklund, f. 1887, Avaldsnes, stenarbeider, leieboer. I 1910

Her er det duket for feil. Enten er Petra feilskrevet, eller så er yrket feil.

Anders betalte kr 12 i måneden for husleie i 1910 for familien og de som bodde hos han.

1910-1915

Sigurd Olav Børresen Løland, f. 1888, Fossand, tømmermand, hermetikarbeider

Alette Korneliussen, Moen f. 1886, Fossand, død 25-4-1974

Rebekka, f. 1907, Fossand

Børge, f. 1909 død 21-3- 1911

Børge f. 1911

Kristen f. 1913

Sigurd betalte kr 7, pr. måned i husleie i 1910.

1912-1916

Magnus Braadland, f. 1890, hermetikarbeider, North sea

Ragnhild Cecilie Tvedt, f. 1893, død 31-10-1955

Rebekka, f. 1907

Ordin Rangvald f. 1912

Solveig Racine f. 1913

Karl Tvedt, f. 1901, skoleelev i 1913-16 –har lidt godtgjørelse for han

Magnus bodde med foreldrene i Pedersgaten 61 i 1910.

Ragnhild bodde i Ø. Strandgate i 1910, sammen med foreldre og søsken. Karl er en yngre bror.

1914 – En enlig kvinde ønsker en stue eller sal og skraakammer. henv. –

1913-1920

Martin Loholdt, f. 1874 Trondheim, bryggeriarbeider/pakkhusmand, død 22-6-1963

Oline f. 1870 Etne, død 6-11-1958

Olga f. 1903 Melhus, Trondheim

Amanda Bertine, f. 1908

Familien bodde i Pedersgaten 135 i 1910.

1914

Skomaker Andreas Pedersen, f. 1872

Anna Hansen, f. 1879

Peder Ottar f. 1914

1914

Johan Eriksen, 29, forhenværende farmer, kom fra Amerika etter to år – reist igjen.

Jeasine?? 23

Sylvia 2

Thorvald 1

1915-1916

Thora Jensen, f. 1894, butik, hos Emilie Egeland

Rakel Jensen, f. 1896, fabrikarbeider hos Bjelland

Søstrene bodde i Ryfylkegaten 20 i 1910 sammen med foreldrene og 8 søsken.

1919

Frantz Daniel Raadstrøm, f. 1892 Sverige, stenarbeider

Anne Marie Berge f. 1894 Etne

Karoline Elise f. 1919

De bodde her da datteren ble f. i 1919. Da de giftet seg i 1918, bodde Frantz i Pedersgaten 135 og der bodde også forloveren Karl Martin Johannesen. Anne Marie Berge bodde i Pedersgaten 90.

Ingen av fedrene var bosatt i Pedersgaten. 1918 fedre: Gustav Erik Rådstrøm og Ingemund Hansen

1920-1926

Elvin Emil Larsen, f. 1892, hermetikarbeider, druknet i Ramsvik 11-10-1928

Janne f, Bjelland f. 1893

Solveig Sigfrida, f. 1913

Olav f. 1915

Berta Taletta, f. 1917

Elvin Emil. f. 1919

Judith f. 1921

Fra Aftenbladet 1928.

1924

Bergitte Lund, enke

Karl Lund, Trådstiftarbeider

1924

Klara Østerlide, fabrikarbeider

1926

1930/31

Laurits Knudsen, f. 1899, fyrbøder

Signe Karoline Berntsen, f. 1901, hun bodde i Arbeidergt. 5

Leif Sigurd, f. 1919, sønn

1927

1933-37  Olav Pedersen Frøiland, f. 24-7-1910, lagerarbeider.

1937-1950

Edgar Danielsen, f. 1-10-1911, mekaniker

Fanny, død 13—12-1984

Eva, f. 1937, datter.

Sissel

De bodde her da Eva gikk på skolen.

1944-46 Marthon Larsen, f. 21-5-1921, murarbeider

1945-46 Klara Oanes, f. 26-7-1925, arbeider

1945-46  Serine Pedersen, f. 23-2-1921, arbeider

1945-46  Rasmus Grødem, f. 11-8-1908, skiltmaler

1945-46   Magnhild Hersvik, f. 10-10-1921, arbeider

1949-50  Herleif Jakobsen, f. 2-12-1921, spesialarbeider

1947-48

Kolbein Skjervheim, f. 24-8-1894, handelsmann

Ruth Skjervheim, f. 9-9-1925, serveringsdame

1948-1954

Olga Schildrup, f. 16-9-1903, hermetikarbeider, kun nevnt her da hun averterte at hun hadde mistet rasjoneringskortet for kaffe

1951-1969

Anny Kathe Øverland Tallaksen  Jensen, f. 3-5-1916husholderske/ hermetikarbeider. Hun fylte 50 år 3-5-1966.

1978.

1992

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Tor Egil Jensen (født 1952) er tidligere en norsk musiker.

Han er kjent som bassist i bandet Asfalt som i 1984 ble oppløst.