Pedersgata nr. 099

Pedersgata 99

ATK 2009

376

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1853 156 m² stor tomt
Eiere: Pedersgata 99
1880 fra A.Gitlesen
1880 til brødrene Berner 1880. sammen med Ole Abrahamsen Nærem
1889 til Karl Johan Jensen
til Martha Jensen, uskiftet bo
1942 ved skifte til Johan Jensen, (f.1888) og Karl Jensen (f.1890) (Kristian og Torvald Jensen i USA)
1914 Marie Pedersen, handlende, kolonial
1955 Karl M. Jensen Blikk og kobberslager Ventilasjonsanlegg,
1978 Taxi sentralen hadde kontor her i mange år.

Br.nr. 1853  156 m² stor tomt

Folk i huset: Pedersgata 99

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865

1951

1885 Det bodde 27 personer her i.
1900 da bodde det 23 personer i fem husholdninger
1910 – 18 personer – 6 husholdninger

1884 Pedersgata 99
Hans Hansen, arbeider
Inger Andersdtr.
Arne Ingvald, f. 1870, Bergen, mekanikus i 1915
De ble nevnt her da Arne ble konfirmert i 1884. I 1885 var han kostgutt hos familien Anton Theodor Steinkopf. Hans og Inger ble ikke nevnt i folketellingen i 1885.

1885 Pedersgata 99
Ole Pedersen, f. 1836, Skjæveland, Stenarbeid, død 1907?
Karen f. 1840, Sandnes
Olsen, Jakob f. 1869, Sømand
Martha f. 1871
Karen Olava f. 1874
Ole f. 1878
Peder Rasin f. 1884 død 25-4-1891 –7 år – da var faren enkemann.
De bodde i kjælderen

1885 Pedersgata 99
Grov, Arne Isachsen, f. 1837 Nordfjord, Stryn prgj. Kjeldesmed
Isachsen, Marie f. 1837, Enebak sogn.
Hansen, Arne Ingvald f. 1870 Bergen Mekanikus fostersøn
Familien bodde på Lille Damsgård i Askøy i 1875.
2. etasje

1885 Pedersgata 99
Steinkopf, Anton Theodor f. 1824 Bødker
Abel Marie f. 1824 Kr.sand, død 1896
Bernhart Marcelius f. 1864 Kjeldesmed
Hans Julius, f. 1866 død 1922, matros, underholdt sine foreldre i 1894
Peter Kristian f. 1870 Støberiarbeider
Lauritz Wilhelm f. 1872
Anton Theodor var bøkker, i 1894 var han syg, lam, død 1904. Etter at kona var død bodde Theodor sammen med datteren Johanna Marie i Brattebergaten 14. Det huset fikk senere adresse Pedersgaten 68. i 1900
Bernhard bodde i Nymannsgt 56 i 1901
Julius bodde i Nymannsveien 37 i 1901
Johan, matros, bodde Egenes 2 i 1901
Steinkopf, enkefru, bodde Egenes 7 i 1901—døde 1920
De bodde i 2, etasje.

1888 Pedersgata 99
Eilert Kristian Olsen, f. 1841, fløtmand fra Mosterøy – Kvitsøy, Wold
Johanne Marie Steinkopf, f. 1845
Alma Otelia, f. 1869
Johan Hans Christian, f. 1870
Elisa Jørgine, f. 1873
Anton Teodor Steinkop, f. 1875
Marie, f. 1888
Familien bodde i Strømsteinen i 1875. Se Pedersgata 68.

1894 Pedersgata 99
Hans Julius Steinkopf, f. 1866, død 1922
Marie Westly, f. 1871, Thime. død 8-8-1946
Anker, f. 1895
Margit, f. 1895
Einar, f. 1898
Markus, f. 1900
Det er usikkert om Julius bodde med foreldrene etter han giftet seg og fikk barn. Han bodde i Nymannsveien 37 i 1900.

1894 Pedersgata 99
Bernhard Marselius Steinkopf, f. 1864 død 1933, skibsbygger, støberiet
Dorthea, f. 1871
Alexander Steinkop, f. 1894
Sigward Ferdinand, f.1896
Karoline, f. 1898
Bernhard, f. 1899.12.24
Bernhard var Formand ved Stavanger Støberi & Doks Jernskibsbyggeri
Innen 1900 var de flyttet til Nymannsv 56.
Familien Steinkopf flyttet litt rundt om og vi finner de i flere hus i Pedersgata.
Av Erling Jensen, en av Theodors etterkommere har jeg fått denne familieoversikten.
Anton Theodor Steinkopf (1824-1904) født i Stavanger og var gift med
Abel Marie Abrahamsdatter Hjelm (1824-1896) født i Kristiansand.
Barn:
Johanne Marie (1845-1920)
Johan Hendrik (1848-?) 1926
Carl Martinius (1850-?)
Theodora Marie (1852-1855)
Hans Christian (1854-1856)
Anton Theodor (1859-1902)
Hanna Catarina (1862-1862)
Bernhard Marelius (1864-1933)
Hans Julius (1866-1922)
Peter Christiand Olaus (1870-1892)
Laurits Wilhelm (1872-1888)
Anton var bødker. Han var kveker og ble gravlagt på Vennenes samfunn gravlund på Storhaug.
Johanne Marie var gift med Eilert Christian Olsen Wold (1841-?), Johannes sønn Ole Petter døde 12-5-1906, datter Elise Wold døde 6-6-1919. Sønnen Olof William Olsen Wold (1881-1939) døde i New Zealand.
Johan Hendrik var gift med Ingeborg Salvesen. Han døde i 1926. Han bodde i Badehusgt. 26 i 1910.

Familien Jensen eide huset og det bodde flere generasjoner her i årene fra 1885 til 1978, samtidig som andre har flyttet inn og ut. De drev blikkenslagerverksted i kjelleren.

1885-1900 Pedersgata 99
Ole Jensen, f. 1834 Valdres, Kjeldesmed
Martha f. 1844/1847, Gunersko, Sverige
Johanne Josephine f. 1879
Johan Alexander f. 1881
De bodde i Pedersgaten 125 i 1875. i 1. etasje.

1889 – 1942 Pedersgata 99
Karl Johan Jensen, f. 1860, Etne, skomagersvend, død før 1894
Marta Jensen, f. Tollefsdtr. f. 22-3- 1862, død 8-2-1942, 80 år gammel, enke i 1894 arbeiderske
Kristian Severin, f. 29-7-1884, lærling skomager i 1900, USA i 1942
Thorvald, f. 1886, støberiarbeider, i USA 1942
Johan, f. 9-6-1888
Karl, f. 21-3-1890
Martha var blitt enke før1894, hun var arbeiderske og vaskekone. Dessuten var hun huseier. Martha var gift med Karl Johan Jensen, f. 1860, skomager. De hadde fire sønner. Martha ble sittende i uskiftet bo fram til 1942. Da overtok to av sønnene huset, Johan og Karl, de to andre var i Amerika og fikk utdelt sin del av arven. Kristian gikk i lære som skomaker i 1900. Han dro til USA i 1903 og slo seg ned i Cumberland Pennsylvania. Gift med Mary Petersom og de fikk 4 barn Han døde der i 1975. Thorvald var støberiarbeider i en alder av 14 år i Stavanger Støberi & Dok. Som 20 åring var han kullemper om bord i S/S Imperator. I 1909 rømte han i Amerika. Både Kristian og Torvald bodde i Amerika i 1942
Johan på 15 var naglegutt, sannsynligvis i Stavanger Støberi & Dok. Han ble gift og bodde her med familien.
Karl var begynt som formerlærling som 13 åring ved et mekanisk verksted. Han og familien hans ble boende her.
Martha bodde en tid i Lervig 22 fra 1913.
Martha og Karl betalte kr 84 i husleie i 1910. De bodde i Mellom Dalgaten 15 i 1885.
(En del opplysninger fra Trude Jensen)

1908-1923 – 1960 Pedersgata 99
Johan Jensen, f. 9-6-1888, støberiarbeider/maskintrykker
Bergitte f. 1888
Karl Marius/Marcus, f. 23-4-1907
Kristian f. 1908
28-3-1931 giftet Kristian Jensen seg med Martha Østebø.

1912-1969 Pedersgata 99
Karl Jensen, f. 21-3-1890, marmorsliper, Former
Marta f. 1891 Bremnes, død 8-10-1929
Harriet Johanne Otelia, f. 1912
Margit Kristofa, f. 1913
Karl Marton. f. 15-6-1916
Ruth f. 1921, gift m. Oskar Usken. Død 2011
Karl var former v. Stavanger jernstøberi i 1915, senere marmorsliper. Han var pensjonist 1969.
Grini: Fangenummer 12939- Karl Jensen, f. 21-3-1890, former, arrestert 5-8-1943 til Grini 20-9-1943 til 8-5-1945
Samme dag ble Eivind Skog, f. 19-11-1890, anleggsarbeider også arrestert.

1952 til ca 1975? Pedersgata 99
Brødrene bodde her sammen med foreldrene (navn kommer senere)
Kjell Arne Jensen, f. 1949
Tor Egil Jensen, f. 1952
Det var aktive og spilte i forskjellig band, bl. Annet, Nurk Twins, Berner Jenkis, Asfalt, Armar og Bein, Stavanger ensemblet og Dickens band.
Mer opplysning om dette vil komme senere.

Andre folk i huset. Pedersgata 99

1885- Pedersgata 99
Salve Tollefsen, f. 1858, Veen i Bjerkreim, Jordarbeid
Bertha f. 1859 Sundfjord
Torvald Christofer f. 1885 1. etasje

1893 Pedersgata 99
Rasmus Pedersen, f. 1861, snekker, dissenter
Laura Karoline, f. 1862
Ebba, f. 1893
Rasmus hørte ikke til statskirken, dissenter. Det kan være denne familien som bor i Jæderensgade 75 i 1900.

1894 Pedersgata 99
Ole Svendsen, f. 1859, Avaldsnes, støberiarbeider
Sofie Larsdtr, f. 1855, Avaldsnes
Sven, f. 1885, Avaldsnes
Sara/Lava, f. 1887 Avaldsnes
Janna Kristine, f. 1890
Konstanse, f. 1893
John, f. 1895, Haugesund
Bertha, f. 1899
Familien var flyttet til Nymandsgaden 59 innen 1900

1894 Pedersgata 99
Karen/Maren Nevermand, f. 1849, enke
Peder, 20, blikslager – hos Karl Olsen
Marie, 16
Tomasine, f. 1885
Andreas, f. 1888
G. Nevermann, 89, faderen
De bodde i Pedersgaten 43 i 1900

1894 Pedersgata 99
Peder Andreas Neverman, f. 1874, blikksl ungkar
Josefine Bertine Pedersen, f. 1874, Støberigt. 11
Tønnes Martin, f. 1894
1894 – 1910
Emilie Karoline Egeland, f. 22-10-1862, handlende.
Emilie drev frihandel i 1894, senere var hun bestyrinde i B. Pedersens forretning i Pedersgaten 97.

1899-1901 Pedersgata 99
Rasmus Gudmundsen Tvedt, f. 1861, Ølen, dagarbeider, død 7-11-1941
Severine Marie Olsdtr., f. 1862
Gustav, f. 1883, kok
Olga f. 1880
Ragnhild, f. 1892
Thomasine, f. 1896
Sigrid, f. 1899
Karl
Otto
Peder
Rasmus var matros på “SS Solfonn” I 1899, han kom hjem i november. De bodde på Nedre Blåsenborg i 1885, da var Rasmus bortreist.
Gustav hadde «Havet» som mellombels oppholdssted. Han var kokk til sjøs som 17 åring på ”Franco”

1897 Stue og Kammer, ene Kjøkken tilleie

1898 Pedersgata 99
Bjørn Bjørnsen, f. 1852, Jelsa, arb. I havnevesenet
Magrete, f. 1856, Jelsa
Martin, f. 1878, Jelsa, blikslager hos Houge Thiis
Bertinius, f. 1882, Jelsa
Berhart, f. 1887
Sevrin, f. 1892
Berta / Marie, f. 1894
Sofie, f. 1896
Hans, f. 1898
?datter, f. 1900
Familien var flyttet til Mellomgaden 9 innen 1900.

1898- 1904 Pedersgata 99
Adolf Andreasen, f. 1865, matros med ”Transport” – løsarb.
Olava Christine, f. 1869
Astrid Ragnhilde, f. 1893
Oskar Teodor, f. 1897
Elfrid, f. 19-7-1900
Ragnhild, f. 1904
Taletta, f. 1905
Andreas, f. 1907
Agnes, f. 1909
I 1898 var Adolf om bord på ”Saga” 1900 var Adolf matros og bødker ”Falck”, i 1903 var han matros på ”Transport” og så løsarbeider.
Familien var flyttet til Nymannsveien 104a inne 1910.

1903 – Kaabe og kjolesøm modtages hjemme og ude i husene

 

1898-1906 Pedersgata 99
Ole Severin Abrahamsen, f. 1864,
Ane Knudine, f. 1872
Elen, f. 1894
Thoralf, f. 1896
Olaf, f. 1898
Johan, f. ca 1901
Lars Theodor, f. 21-4-1903, død 24-8-1903 i skarlagenfeber.
Anna Severine, f 1904
Severin var hjemme i 7 måneder uden fortjeneste i 1898. Året 1899 var han på ”Noach VI” i 6 mnd. 1901 var han hjemme arbeidet på støberiet kr 2 pr. dag – ”Frigga”. matros ”Constanse” i 1903, – Stavanger Støberi & Dok, 1906 Seiler fra Østlandet i Amerika i fjor sendt lidet hjem i vinter. Familien var flyttet til nabohuset, Pedersgaten 97 innen 1910.

 

1900 1 Brystnaal er funden.

1901 Pedersgata 99
Karl Johannessen, skom. bodde her i 1901. da var han forlover.
Det er muligens han som bodde i Harald Hårfagresgate 7 i 1900.
1901 – 1902
A. Johansen, 40 skom.
Berta, 34 år sygelig, på sygehus i 1902
Olaf 13
Dette kan være den familien som bodde i Harald Hårfagresgade 7 i 1900. Karl Johansen, f. 1857, Kongsberg og Bertha f. 1866 i Kristiansand med sønnen Olaf, f. 1888 i Kristiania.

1901 -1906 Pedersgata 99
Martin Monsen, f. 1857, 1. styrm. På ”Transport” ledig en tid 1903 med ”Elisa” ”1906 Cimbria”
Bertine Bjørnsen, f. 1861
Bergit, f. 1897
Henrik Aleksander, f. ca 1902
Peter Bjarne, f 1905
Familien bodde i Olavskleven 19 i 1900. de flyttet til Lyder Sagens gade 13 innen 1910.

1903- 1904 Pedersgata 99
Enok Rapstad, f. 1832, Helleland, 73 frugthandl.
Han bodde i Stiftelsesgagen 14 i 1900

1905 Pedersgata 99
Nikoline Zacariassen, f. 1869, bestyrinde hos Pedersen kolonial i Pedersgata 97
Olaf, f. 1894
Lars, f. 1896
Otto, f. 1899
Peter, f. ca 1902
Familien bodde i Pedersgaten 100 i 1900.
Nikoline var gift med Olaus Zakariasen, f. 1858, kassafabrikarbeider/fasttigunderstøttelse.
I 1910 var Nikoline enke og var flyttet til Karlsmindegaten 45.

1905 Pedersgata 99
Torger Morbakken, 30 stenarbeider
bortreist for 3 mnd siden. Denne karen bodde nok ikke lenge her.

1885-1906-1916 Pedersgata 99
Ole Pedersen, f. 1833, Vervik i Strand, skibstømmermand/løsarbeider, død 22-11-1907, 74 år gammel.
Ingelev Marie Haldorsen, f. 24-4-1843, Vats sogn. handlende, frihandel. Død 24-6-1942, 98 år gammel. De giftet seg i 1867.
Peder Olsen, f. 1866
Ane Marie Olsdtr f. 1869
Haldor Olsen f. 23-7-1869
Engel Kristian Olsen, f. 1872
Peder Rikard Olsen/Pedersen 1873, død 1907
Ole og Marie har flyttet litt rundt om. Sønnene var født i Haugesund, men i 1875 bodde de i Baggaden 6 i Stavanger. De bodde både i Pedersgata 99 og 100.
De bodde her i 1885, men i Pedersgaten 100 i 1900 og senere her i huset igjen. Så de flyttet litt fram og tilbake, så hvilke år de bodde hvor er litt usikre. I 1900 var barna flyttet, Marie var handlende og drev frihandel.
Det ble en hard tid for Marie. Først døde svigerdatteren Martha i 1901 fra fire barn i alderen fra 7-6-4-2 – år.
Peder Rikard ble enkemann, så han og de 4 sønnene flyttet sammen med foreldrene. Peder var selv syk av tæring og måtte få hjelp av fattigvesenet, så moren måtte pleie han og ta seg av barnebarna. Marie tok seg av de fire barnebarna, hvorav de tre eldste døde unge i årene 1913-1915 og 1916. Bare den yngste Paul levde opp og giftet seg. Marie betalte kr 142 i husleie i året for kjelleren, hvor hun hadde colonialforretning. Marie fikk bevilling til småsalg av øl i 1906.
Her er om sønnen:

1906 i 1907 Pedersgata 99
Peder Rikard Olsen, f. 26-12-1872/74, Haugesund, sømand, død 5-3-1907, 33 år gammel som enkemann, tuberkulose 4 umyndige barn
Martha Sivertsen, f. 1870 død 1901.
Oluf Emil, f. 1893, død 1-2-1915 av tæring. 22 år gammel,
Einar, f. 31-10-1894, død 29-6-1913 av tuberkulose, 19 år gammel, fattig
Magnus, f. 1896, død 11-9-1917, 20 år gammel. hermarb. i Grensesteinsgt 2
Paul, f. 1898
Erling, f. 1900, død 27-1-1901, 6 måneder
Da Maries barnebarn ble det opplyst at nærmeste familie var bestemor og brødre. De etterlot seg ikke noe av verdi.
Peder og familien bodde i Baggade 17 i 1900.
Peder fikk en datter Thordis i 1906 en Ane Iversen, gift kone. Hun bodde i Mellomgaten 13.

1909  enkemand med 2 smaag. ønsker en stue i østre bydel fra flyttetid. henv. – i butikken

1907 Pedersgata 99  Ane Skaar, 79, enke

1907-1909 Pedersgata 99
Ingeborg Marie Gudmundsen, f. 1851, Rennesøy,
Gudmund, 16 år, arbeidet i Stavanger Støberi & Dok ikke nevnt i 1908
Inger, f. 1878, død 11-3-1905
Knut, f. 1880, reservepostkassetømmer. I 1900
Karen, f. 1887
Nils, f. 1892
Datteren Karen på 20 år var hjemme på besøg fra Amerika, i 1909, hun var fabrikarbeider.
I 1900 bodde Ingeborg og mannen Gudmund Gudmundsen i Ø. Strandgate 6. Der drev hun spiseforretning. Alle barna som er oppført bodde ikke med moren i Pedersgaten. I 1907 bodde manden i Østervåg 20.

1908-1914 Pedersgata 99

Gunhild Berge, f. 1848, Høgsfjord, enke, gaar ute i arbeid, vask og rengjøring. Hun var syg i 1914 og flyttet til fattiggården. Hun betalte kr 72 for året i husleie i 1910.

1908 – Mer fisk fra Mosvandet.  Idag har man overbrakt os to tommelangesmaafisk, som skriver sig fra Mosvandet. De havde passert vandledningen lige op i tredje etage i Pedersgaden 99, hvor de blev bragt på det tørre.    Aftenbladets  samling av rariteter fra Mosvandet øger idethele hurtig og vidner sterkt om nødvendigheden af idetmindste at anbringe en klud på springen.

 

1909-1911 Pedersgata 99
Ovidie Vatne, f. 1875, enke, forsørges av det offentlige. Hun betalte kr. 6 i husleie pr. måned i 1910. Hun bodde i Pedersgata 103 i 1910.

1910-1912 Pedersgata 99
Andreas Andersen, f. 1881, skibstømmermand
Stine Emilie Vegner, f. 1882, Avaldsnes sogn
Haldis Ovidia, f. 1907
Georg Maldor f. 1910
Anfeldt Wiklund, / Arnold Vigeland, f. 1880, Avaldsnes, elektrisk arbeid, leieboer i 1910-12
Petra Wiklund, f. 1887, Avaldsnes, stenarbeider, leieboer. I 1910
Her er det duket for feil. Enten er Petra feilskrevet, eller så er yrket feil.
Anders betalte kr 12 i måneden for husleie i 1910 for familien og de som bodde hos han.

1910-1915 Pedersgata 99
Sigurd Olav Børresen Løland, f. 1888, Fossand, tømmermand, hermetikarbeider
Alette Korneliussen, Moen f. 1886, Fossand, død 25-4-1974
Rebekka, f. 1907, Fossand
Børge, f. 1909 død 21-3- 1911
Børge f. 1911
Kristen f. 1913
Sigurd betalte kr 7, pr. måned i husleie i 1910.

1912-1916 Pedersgata 99
Magnus Braadland, f. 1890, hermetikarbeider, North sea, død 8-10-1978, 89 år gammel
Ragnhild Cecilie Tvedt, f. 1893, død 31-10-1955
Rebekka, f. 1907
Ordin Rangvald f. 1912
Solveig Racine f. 1913
Karl Tvedt, f. 1901, skoleelev i 1913-16 –har lidt godtgjørelse for han
Magnus bodde med foreldrene i Pedersgaten 61 i 1910. Se Ryfylkegata 34.
Ragnhild bodde i Ø. Strandgate i 1910, sammen med foreldre og søsken. Karl er en yngre bror.

 

1914 – En enlig kvinde ønsker en stue eller sal og skraakammer. henv. –

1913-1920 Pedersgata 99
Martin Loholdt, f. 1874 Trondheim, bryggeriarbeider/pakkhusmand, død 22-6-1963
Oline f. 1870 Etne, død 6-11-1958
Olga f. 1903 Melhus, Trondheim
Amanda Bertine, f. 1908
Familien bodde i Pedersgaten 135 i 1910.

1914 Pedersgata 99
Skomaker Andreas Pedersen, f. 1872
Anna Hansen, f. 1879
Peder Ottar f. 1914

1914 Pedersgata 99
Johan Eriksen, 29, forhenværende farmer, kom fra Amerika etter to år – reist igjen.
Jeasine?? 23
Sylvia 2
Thorvald 1

1915-1916 Pedersgata 99
Thora Jensen, f. 1894, butik, hos Emilie Egeland
Rakel Jensen, f. 1896, fabrikarbeider hos Bjelland
Søstrene bodde i Ryfylkegaten 20 i 1910 sammen med foreldrene og 8 søsken.

1919 Pedersgata 99
Frantz Daniel Raadstrøm, f. 1892 Sverige, stenarbeider
Anne Marie Berge f. 1894 Etne
Karoline Elise f. 1919
De bodde her da datteren ble f. i 1919. Da de giftet seg i 1918, bodde Frantz i Pedersgaten 135 og der bodde også forloveren Karl Martin Johannesen. Anne Marie Berge bodde i Pedersgaten 90.
Ingen av fedrene var bosatt i Pedersgaten. 1918 fedre: Gustav Erik Rådstrøm og Ingemund Hansen

1920-1926 Pedersgata 99
Elvin Emil Larsen, f. 1892, hermetikarbeider, druknet i Ramsvik 11-10-1928
Janne f, Bjelland f. 1893
Solveig Sigfrida, f. 1913
Olav f. 1915
Berta Taletta, f. 1917
Elvin Emil. f. 1919
Judith f. 1921

Fra Aftenbladet 1928.

1924 Pedersgata 99

Bergitte Lund, enke

Karl Lund, Trådstiftarbeider

1924 Pedersgata 99

Klara Østerlide, fabrikarbeider

1926

1930/31 Pedersgata 99

Laurits Knudsen, f. 1899, fyrbøder

Signe Karoline Berntsen, f. 1901, hun bodde i Arbeidergt. 5

Leif Sigurd, f. 1919, sønn

1927

1933-37  Pedersgata 99

Olav Pedersen Frøiland, f. 24-7-1910, lagerarbeider.

1937-1950 Pedersgata 99

Edgar Danielsen, f. 1-10-1911, mekaniker

Fanny, død 13—12-1984

Eva, f. 1937, datter.

Sissel

De bodde her da Eva gikk på skolen.

Pedersgata 99

1944-46 Marthon Larsen, f. 21-5-1921, murarbeider

1945-46 Klara Oanes, f. 26-7-1925, arbeider

1945-46  Serine Pedersen, f. 23-2-1921, arbeider

1945-46  Rasmus Grødem, f. 11-8-1908, skiltmaler

1945-46   Magnhild Hersvik, f. 10-10-1921, arbeider

1949-50  Herleif Jakobsen, f. 2-12-1921, spesialarbeider

 

1947-48 Pedersgata 99

Kolbein Skjervheim, f. 24-8-1894, handelsmann

Ruth Skjervheim, f. 9-9-1925, serveringsdame

1948-1954 Pedersgata 99

Olga Schildrup, f. 16-9-1903, hermetikarbeider, kun nevnt her da hun averterte at hun hadde mistet rasjoneringskortet for kaffe

1951-1969 Pedersgata 99

Anny Kathe Øverland Tallaksen  Jensen, f. 3-5-1916husholderske/ hermetikarbeider. Hun fylte 50 år 3-5-1966.

1978.

1992

Tor Egil Jensen (født 1952) er tidligere en norsk musiker.

Han er kjent som bassist i bandet Asfalt som i 1984 ble oppløst.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net