Pedersgata nr. 100

Pedersgata 100

645

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br. Nr. 1803
127 m2 stor tomt.

Eiere: Pedersgata 100
Huset må være bygd rundt 1875-1880
1892 Selger Iver Aadnesen
1892 til Mons Oftedal Iversen og Martinius Iversen med en halvdel hver.
1906 fra Mons Oftedal
1906 til Ole Mikal Nilsen
1908 til Adolf Løvaas
1946 fra Adolf Løvås
1946 til E. Skjæveland
1984 fra Hanna E. Skjæveland
1984 til Signy og Alf Hana
1998 fra Signy E. og Alf B. Hana til Alf B. Hana

Folk i huset: Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1879 Pedersgata 100
Bjørn Bjørnsen, Hummeland, f. 1835, Høle, tømmermand
Jørgine Serine Thorsdtr. F. 1841
Theoline, f. 1862
Bernhard f. 1864
Thore, f. 1868
Stine, f. 1871
Beata, f. 1875
De bodde i Pedersgata 76 i 1865 og Bøkkersmauet 10 a i 1875. Familien bodde her da Bernhard ble konfirmert i 1879.

1884 Pedersgata 100
Hogne Haldorsen, f. 1832, Skaanevig, matros
Ingeborg Karine Sivertsen, f. 1843, Hetland
Hartvig Martinius Haldorsen f. 1870
Janna Marie, f. 1872
Haakon Kornelius, f. 1880
Severine Marthea, f. 1882
Sigvard Andreas, f. 1884.
Familien bodde her da Hartvig ble konfirmert I 1884. Året etter bodde de i Langgata 66. De bodde på Blaasenborg 13 i 1875.

1885 Pedersgata 100
Danielsen, Rasmus, f. 1853 Klepp Blikkenslager
Elen f. 1847 Sola
Daniel f. 1877 Sandnes
Marie f. 1879 Sandnes
Ingeborg f. 1881
Theodor f. 1885
Regine, f. 1888.
De var flyttet til Øvre Dalgade 5 innen 1900

1885 Pedersgata 100
Larsen, Johannes, f. 1846, Tysvær, Stenmand
Dorthea, f. 1835 Jelsa
Lars, f. 1872
Johan, f. 1875
Gustava, f. 1877

1885 Pedersgata 100
Pedersen, Tollef, f. 1849, Klepp, Støberiarbeid
Talette, f. 1839, Time
Lisebeth, f. 1873
Peder, f. 1880

1885 Pedersgata 100
Eriksen, Kristen, f. 1858, Hetland, Smed
Alette, f. 1854, Hetland
Johannes, f. 1876
Kristen, f. 1879
Helga, f. 1883
Innen 1900 var familien flyttet til Musegaden 34.

1885 Pedersgata 100
Opsanger, Jørgen, f. 1848 Stord, Husnæs, smed, død 6-1-1936, 86 år gammel
Bertha, f. 1848 Hetland, Randaberg
Johan, f. 1877
Karl, f. 1879
Thor, f. 1883, død 23-7-1903
Innen 1900 var de flyttet til Brødregaden 21.

1885 Pedersgata 100
Nilssen, Johan, f. 1859, Kristiania, Jernstøber
Lisebeth f. 1860, Høgsfjord
Nicoline f. 1883
Johan Sverdrup f. 1885

1894 Pedersgata 100
Mikal Endresen Ims, f. 21-3-1858, Høle, Høgsfjord, støberiarbeider
Martha Karoline Knudsen, f. 1862
Anna Alida, f. 18-6-1889, død 30-11-1892
Bertha, f. 10-11-1892, død 5-12-1892
Signy, f. 1885
Konrad, f. 23-1-1890
Anna, f. 14-12-1893.
Da Anna og Bertha døde med 5 dagers mellomrom bodde de i Pedersgata 141. De bodde i Støberigata 13 i 1900.
I 1902-1909 bodde de i Pedersgata 61a.

1894 Pedersgata 100
Ingvald Ingvaldsen, f. 1866, Haaland, 2. maskinist, SS Tistle? Har gaadt hjemme 10 maaneder uden anpløi.
Karoline, f. 1866
Tønnes, f. 1888
Erling, 1890
Karl, f. 1893
Racin, f. 1894
I 1900 bodde familien i Bagergade 8, sammen med Karen Ingvaldsen, f. 1841, svigermor.

Familien Seldal, kommer fra Høle. Det er ikke mindre en 4 generasjoner som bodde her i løpet av cirka 20 år.
Noen hadde bodd andre steder i Pedersgata, men til slutt flyttet de til et nabohus, Arbeidergata 13.

1885 Pedersgata 100
Marthe Jorine Olsen, Aadnesen f. 1819, Høgsfjord, enke
Lauritz, f. 1858, Høgsfjord, Graver
Severin f. 1854, Høgsfjord, Veiarbeid
Nilssen, Aksel f. 1862 Kristiania, støber
Jorine var gift med Aadne Thorsteinsen, f. 1820 og bodde i 1865 på Myrhaug i Høle. De hadde barna: Iver 1841,
Ole 1848, Thomas 1852, Severin, 1855, Marthin 1858 og Elisabeth 1860. I 1875 var de flyttet til Bispeladegaard i Hetland kommune,
før Jorine kom hit som enke.

1894 – 1899 Pedersgata 100
Iver Aadnesen Seldal, f. 14-6-1841, Seldal, Høle, kjedelsmed støberiet
Marie Monsen, f. 1843, Gjesdal, død 26-8-1888
Maren, f. 1870
Aadne, f. 1873
Mons Oftedal, 1875, fyrbøder på S. ”Thyr”
Martinius Johan, f. 1877
Bertha 17 år i 1894
Marthilde Marie, f. 1883
Iver bodde i Pedersgata 143 i 1885. Her ser vi at sønnen Mons har fått Oftedal son tilnavn,
antakelig for at han er oppkalt etter morfaren Mons som bodde i Gjesdal. Det var bare barna Martinius og Bertha som bodde her i 1894.

1894-1899 – Pedersgata 100

Ivers annet ekteskap. 30-1-1889.
Iver Aadnesen Seldal, f. 14-6-1841, Seldal, Høle, kjedelsmed støberiet
Talette Jonasdtr., f. 12-9-1864, enke, Nødland, Høgsfjord, andre konen.
Selma Bergine Jakobsen, f. 1881
Karen Johanne Jakobsen, f. 1884
Talette var enke for andre gang da de giftet seg 30-1-1889. «Hennes forrige mand Nils Johan Bratsen?. (ikke Jakobsen)
døde om bord i Atlanterhavet 1-7-1885» står det i kirkeboken. Talette hadde to barn fra før, Selma og Karen.

1898 – 1906 Pedersgata 100
Mons Oftedal, f. 29-3-1875, fyrbøder, sjømann
Bertha Monsen f. 1876, død 29-7-1906 30 år gammel
Magnhild f. 24-11-1895
Ole f. 20-4-1899
Monrad Oftedal f. 1902, død 11-12-1905, 3 år gammel. annnnnnnnnn
Mons var fyrbøder og seilet med ”s. Gyller” og ”Ruth” av Xristiania. Bertha Oftedal fikk stemme ved valget i 1904.
Da Mons ble enkemann flyttet også han med familien til Arbeidergata 13 der faren og resten av familien bodde.
Sønnen Monrad døde i 1906, da var det besteforeldrene som sto i annonsen, og at foreldrene var fraværende.

1895 Pedersgata 100
Hans Seldal, 20, fyrbøder, «S. Lamm»???
Marie 19
Maren 1
Hvor denne familien ble av vet jeg ikke, jeg kjenner heller ikke til om de var i familie med resten av Seldalsfolket.
I nabohuset Pedersgata 98 bodde det også en Seldalfamilie. Det var Iver og Inger Seldal. Så her er det lett å blande familiene.

1895 Pedersgata 100
Olene Torkelsen, enke 45
Lars 20 fyrbøder – hjemme nu – underholder sin moder og søsken
Marte 17
Isak 9

1895 Pedersgata 100
Arne Isaksen Grov, f. 1837, Nordfjord, Stryn prgj., kjedelsmed
Marie, f. 1837, Enebak sogn
Arne Ingvald Hansen, f. 1870, Bergen, fostersøn, mekanikus.
Familien bodde på Lille Damsgård i Askøy i 1875 og i Pedersgata 99 i 1885.

1896 Pedersgata 100
Ole Jakobsen, f. 1859, baasman – «galine Master?»
Ingeborg Austensdtr, f. 1863
Jakob, 9
Alfred, 8
Oline, 2
Johannes f. 15-1-1896

En brugt sofa billig til salgs, Pedersgaden 100 –  1900

1901 – Butik med to værelser tilleie i —

1898 – 1899 Pedersgata 100
Garmand Nilsen Frøiland, f. 11-7-1872 Frøiland, Time, støberiarb. dok
Johanna Andreassen f. 6-5-1873, Sandeid
Sigurd Andreas, f. 13-4-1897
Erik Natham?? F. 1894, døde 1895
Gunhild Elisa f. 2-5-1899
Sønneva, f. 22-1-1901
Ester, f. 21-9-1904
Familien var flyttet til Normansgaden 23 innen 1900.

1902 Pedersgata 100
Ole Langeland, 67 arb. Fra Hillevåg gmd. Arbeidsudygtig, hjelp af Hetland
Olene 54
Marie 24 kolportør (bokselger)
Agnes 14
Agnes 1, datterdatter.

1901 – En del tømmermandsværktøi billig tilsalgs i —

1902 Pedersgata 100
Andreas Torgersen, f. 20-3-1879, Mosjøen, jordarbeider, fra Hillevåg.
Kirsten Olsen f. 12-12-1881, Stangeland i Klepp
Torger Olaus f. 1901
Otto, f. 8-8-1907
Jenny, f. 11-6-1909
Agnes, f 8-7-1910
Hellene, f. 8-7-1910
Familien var flyttet til Lyder Sagensgate 13a innen 1910. Da var Andreas kjører.

1894 Pedersgata 100
Svend Thoresen, 37, støberiarb.
Marie, 35
Thara, 2
Gabriel Olsen, 31, arb. støberiet

1902– et kammer tilleie for enslig kvinde —

I 1900 var det  5 husholdninger med tilsammen 21 personer.

1896- -1911 Pedersgata 100

Ole Pedersen, f. 1833, Vervik i Strand, skibstømmermand/løsarbeider, død 22-11-1907, 74 år gammel.
Ingelev Marie Haldorsen, f. 24-4-1843, Vats sogn. handlende, frihandel. Død 24-6-1942, 98 år gammel. De giftet seg i 1867.

Peder Olsen, f. 1866
Ane Marie Olsdtr f. 1869
Haldor Olsen f. 23-7-1869
Engel Kristian Olsen, f. 1872
Peder Rikard Olsen/Pedersen 1873, død 1907
Ole og Marie har flyttet litt rundt om. Sønnene var født i Haugesund, men i 1875 bodde de i Baggaden 6 i Stavanger. De bodde både i Pedersgata 99 og 100.

De bodde her i 1885, men i Pedersgaten 100 i 1900 og senere her i huset igjen. Så de flyttet litt fram og tilbake, så hvilke år de bodde hvor er litt usikre. I 1900 var barna flyttet, Marie var handlende og drev frihandel.
Det ble en hard tid for Marie. Først døde svigerdatteren Martha i 1901 fra fire barn i alderen fra 7-6-4-2 – år.
Peder Rikard ble enkemann, så han og de 4 sønnene flyttet sammen med foreldrene. Peder var selv syk av tæring og måtte få hjelp av fattigvesenet, så moren måtte pleie han og ta seg av barnebarna. Marie tok seg av de fire barnebarna, hvorav de tre eldste døde unge i årene 1913-1915 og 1916. Bare den yngste Paul levde opp og giftet seg. Marie betalte kr 142 i husleie i året for kjelleren, hvor hun hadde colonialforretning. Marie fikk bevilling til småsalg av øl i 1906.

1906  i 1907 Pedersgata 100
Peder Rikard Olsen, f. 26-12-1872/74, Haugesund, sømand, død 5-3-1907, 33 år gammel som enkemann, tuberkulose 4 umyndige barn
Martha Sivertsen, f. 1870 død 1901.
Oluf Emil, f. 1893, død 1-2-1915 av tæring. 22 år gammel,
Einar, f. 31-10-1894, død 29-6-1913 av tuberkulose, 19 år gammel, fattig
Magnus, f. 1896, død 11-9-1917, 20 år gammel. hermarb. i Grensesteinsgt 2
Paul, f. 1898
Erling, f. 1900, død 27-1-1901, 6 måneder
Da Maries barnebarn ble det opplyst at nærmeste familie var bestemor og brødre. De etterlot seg ikke noe av verdi.
Peder og familien bodde i Baggade 17 i 1900.
Peder fikk en datter Thordis i 1906 en Ane Iversen, gift kone. Hun bodde i Mellomgaten 13.

Se også Pedersgata 99.

1899-1903 Pedersgata 100
Ommund Olsen Røisland, f. 27-4-1844 Birkrem Sogn. Smedesvend, død 14-12-1918, 75 år
Anne Gurine, f. Dahl, f. 8-2–1848, død 1901, diabetes.
Ommund f. 9-10-1878, stuert.
Ole f. 29-11-1882, tobakspinner, g.m. Emma Ingebretsen
Arne Gunerius, f. 8-3-1889, død 1948, stuert, vaktmester i Handelsforeningen, g.m. Karoline Larsen
Engolf f. 15-6-1893
Ommund var født i Bjerkreim, mens resten av familien var født i Stavanger. Ommund var smedsvend og jobbet hos
brødrene Berner, senere ved Støberi og Dok. Eldste sønnen var stuert, han farer fra Amerika, men var hjemme i 1900.
Arne var tobakspinder hos Gundersens tobaksfabrikk. Bror til Anne Gurine var Henrik Olaus Dahl som bodde i Pedersgata 140.
I årene 1899 til 1902 var Gurine Aas husholderske.

2. ekteskap, viet 28 juni 1902 Pedersgata 100
Ommund Røisland f. 1844
Agathe Olivia f. Torkelsen/ Andreassen f. 1858, Kristiansund
1903 bodde disse også med familien
Agate var enke og bodde i Bredbakken 38 i 1900, sammen sine 4 ugifte barn. Hun kom fra Kristiansund N. I 1900:
lever af sine børn, står det i folketellingen, så det var nok barna som underholdt moren. Hennes barn fra første ekteskap,
alle var født i Stavanger.
Adolf K. Andreassen 1981, murersvend
Endre O. Andreassen, f. 1883, skomagerlærling, død 16-10-1904 i Chicago
Clara T. Andreassen, f. 1886, erendspige
Otto A. Andreassen, f. 1892, død 19-12-1918 26 år gammel.
Agate var enke da hun feiret sin 70 års dag i 1928. Da bodde hun i Bratteberggata 20.

Ole og Emma Røisland var foreldre til bokseren Ole Røisland, f. 1911. Emma bodde senere i Pedersgata 48.

1898-1902 Pedersgata 100
Olaus Bernhard Zakariasen f. 1858. død 1900
Nikoline Bertine Larsen, f. 25-12-1869
Olaf, f. 27-8-1894, død 19-10-1914
Lars, f. 18-7-1896
Marie f. 1898 død 1899 meslinger
Otto, f. 28-10-1899
Peder, f. 18-7-1901- død 1909
Olaus arbeidet ved kasse f. antakelig ved en kassefabrikk. Han fikk fattigunderstøttelse. Han døde i 1900 av hjertelammelse.
Olaus var syg og sengeliggende i 2 år. 1901 arbeidet han ved høvleri og sagbrugfabrik, han har lagt på sygehuset i 7 uger til dels hjelp
af fattigkassen blev fritatt i fjor. Nikoline var i 1902 enke, fattigkassen.
Pedersgata 140 og Pedersgata 70 og Pedersgata 97 Innen 1910 var de flyttet til Karlsminnegate 45, for så på flyttet til Pedersgata 140 i 1914.

1900 Pedersgata 100
Paul Hjelm, f. 1876, matros og husherre. ugift
Bertha Hjelm f. 1879, gift Svensen, død 24-9-1949, i Brooklyn
Marie Hjelm, f. 1885
Georg Hjelm, f. 1888———se skolebilde
Sjekk . Her ser det ut som om det er fire søsken som bor sammen. Paul var 24 år, ugift og husherre. Han var matros.
I 1901 – 1902 hadde han vært hjemme, ledig 6 uker – skonnert ”Stella”. Søstrene Bertha og Marie arbeidet begge i hermetikken, på Møller, mens yngstemann Georg var ikke konfirmert i 1900. Bertha hadde 3 sønner, Andrew, Arthur og Monroe.

1904 Pedersgata 100
Paul Hjelm, f. 1876, støberiarb. De ble forlovet i 1901, døde 4-10-1958
Selma Bergine Jakobsen, f. 1881
Artur, f. 1902
Theodor, f. 1904
Norvald, f. 1906
Paul, f. 22-12-1908
Gerhard, f. 1911
Bernice Cedelle, død 30-3-1915, 15 måneder gammel.
Familien bodde i Arbeidergata 13 da Paul ble født i 1908. Da var faren jernarbeider i USA. De bodde i Avaldsnesgt 94 i 1927.

1905 -1909 Pedersgata 100
Ole Mikal Nilsen, f. 13-10-1873 støberiarb./ maskinist på dampskip
Olene Jonasdtr. f. 3-6-1875, Klep
Agnes, f. 30-3-1901
Marie Nikoline f. 5-1-1906
Oluf Mikal f. 1907
Ane Olsdtr, f. 11-5-1845, Sola, enke, svigermor
Michael var 2. maskinist – «Bernadotte» nu med «Forra» i 1906.
Svigermoderen Ane underholdes her. 1907 fikk hun af fattigkassen. Innen 1910 var de flyttet til Jelsagata 34.

1903 Sammenhængende sal og kammer samt et kammer tilleie–

Både i dette huset og andre ble det til stadighet annonsert at de hadde rom til utleie.

1903- 1907 Pedersgata 100
Johan Endresen, f.20-5-1869, skibsbygger
Lovise Seemann, f. 17-4-1874
Hedvig, f. 28-10-1895, gift m. Hjalmar Eriksen Aas, døde 16-12-1918, 23 år gammel.
Edvard, f. 26-8-1898, død 1-4-1902, 3 år gammel
Sigrid, f. 6-5-1900
Edvard , f. 24-5-1905
Familien bodde i Doksmuget 7a i 1900, i Ryfylkegata 14 før de kom hit. Innen 1910 var de flyttet til Spilderhaugsmuget 4.

1909 Pedersgata 100
Ole Severin Abrahamsen, f. 26-1-1864, støberiarbeider, hermetikkarbeider
Ane Knudsine Larsen, f. 10-4-1872
Elen, f. 15-10-1894
Thoralf, f. 28-6-1896
Olaf, f. 25-7-1898
Johan, f. 29-1-1901
Anna Severine, f. 28-7-1904
Torger, f. 7-4-1907
Inger Olene, f. 29-12-1909 død
Innen 1910 var de flyttet til Pedersgata 97, men han ble nevnt på denne adressen i 1912 også.

1903 — solrigt kjælderværelse med kammers tilleie —

1903 Pedersgata 100
Lena Larsen, 58 enke, arb.
Karine Sigbjørnsen 32 arb. Mannen reist fra henne – Sandnes
Agnes 10
Evelin 6
Johan 2
Dette kan være den Karine Sigbjørnsen som er født 25-3-1871 som bodde på Hana, Govershagen, i 1910, sammen med mannen Sigbjørn Sigbjørnsen og fem barn. Evelyn f. 1896, Johan, f. 1903, Fridtjof f. 1903, Mary f. 1905,
Arvid f. 1908 og Karines mor, Marta Eline Larsen f. 1834 i Molde.

1903 Pedersgata 100
Thea Christoffersen, f. 21-11-1862, Kopervig39 syerske
Lava Christoffersen, f. 11-9-1858, Kopervig, 42 lam., død 21-7-1916
Disse to søstrene hadde syforretning i forening, og felles husholdning. De bodde i Spilderhaugsmuget 4 i 1900.
Innen 1910 var de flyttet til Kjelvene 4. Da fikk Lava offentlig understøttelse.

1905 Pedersgata 100
Christofa Danielsen, 27 fabarb. Smørfabrikken Heimdal
Dette kan være den Kristofa Danielsen, f. 1877 i Strand, som var sypige og bodde i Sangesandsgaden 11 i 1900.

1905 Pedersgata 100
Rakel Rasktvedt, 19 fab.arb- smørf. Heimdal

1905 – 1916 Pedersgata 100
Laurentse Mæland, f. 1-3-1869, Skjold, 30 syerske sygelig
Ingeborg Meland, f. 26-3-1837, Imsland, Vats. enke, moderen. 1909 fattigkassen døde i 1912.
Laurentse var syerske. Hun hadde vært sygelig i lengre tid, og sydde hjemme.

1906 -1907 Pedersgata 100
Inga Bentsen, 20 fabp. Heimdal
Karen Andreassen, 19 fabp.

1906 Pedersgata 100
Svend Haugland, f. 1-10-1879, Varhaug, støberiarbeider.. St dok, nu hos fru Falck
Ellen, f. 3-6-1883, Sand
Lars, f. 16-3-1902
Harald, f. 22-6-1907
Signe, f. 29-4-1910
Innen 1910 var familien flyttet til Nedre Holmegate 9.

1907 – En god brugt 7-etages ovn, no 17, tilsalgs —

1906 – 1909 Pedersgata 100
Johannes Samsonson Røisland, 21-7-1882, Kvindherred sogn, matros seiler fra Amerika
Johanne Olsdtr, f. 1-11-1883, Fjeldberg prgj
Samson Marselius Røisland, f. 20-12-1905
Gunda Marie Røisland, f. 5-12-1908
Gurine Andersen, f. 17-4-1858, Fjeldberg, enke arb. svigermor delvis underhold her
Innen 1910 var familien flyttet til Fjeldsmuget 11. Om disse er i slekt med Ommund Olsen Røisland er jeg litt usikker på.

1907 Pedersgata 100
Kirsten Svendsen, 25 fabrikpike

1907 1908 Pedersgata 100
Marie Olsen, 20-7-1854, Sola, enke, vask, klesvask i husene
Ommund Kristiansen, f. 26-10—1878, stuert
Elisabeth 25 fabp.
Olava, f. 29-9-1888, fabrikpige
Martine, f. 4-11-1894
Martin, f. 23-6-1892
Adelaide, f. 18-7-1897
Alle barna er født i Sola. Innen 1910 var familien flyttet til Jæderensgate 79.

1908 Pedersgata 100
Jørgen Abrahamsen, f. 10-3-1885, arb i Amerika i 3 år sender penger nu hjemme, Svithun smørfabrik Martine, f. 15-10-1884
Monrad, f. 3-1-1895
Toralf, f. 30-6-1908
Regine Torgersen 18 syerske 1908
Innen 1910 var familien flyttet til Suldalsgata 6. Da gikk Jørgen i maskinistlære

1909 Pedersgata 100
Gabriel Hommeland, f. 30-3-1864, Buøy, løsarbeider
Karoline Olsen f. 20-8-1871
Ingrid 22-3-1893
Barbro Severine,/Bargaat? f. 17-10-1895, sykelig
Karoline Gabriella, f. 7-2-1897
Ivan, død 22-3-1900
Ivarda, f. 28-10-1900
Svend, f. 13-8-1903
Gabriel, f. 25-3-1906
Johan f. 7-3-1907 død 11-6-1908
Ivar / Evan ? f. 26-1-1908 død 29-1-1908
Johanna, død 22-8-1916, 6 år gammel
2 børn død i vinter etter lengre sygdom ble det opplyst i 1908.
Sven Olsen, f. 1-11-1831, Bokn, svigerfader har sitt underhold her
Da Ivan døde i mars 1900 bodde familien i Badehusgaden 24. Innen 1910 var familien flyttet til Pedersgata 106.

1909 – 1910 Pedersgata 100
Frederikke Løvdal, f. 18-1-1847, ugift. uden erverv. Formue.
Innen 1910 var hun flyttet til Opheimsgate 63 og levde av sin formue.

1910 – 1916-1922 – 1946 Pedersgata 100
Adolf Andreas Martinius Løvaas, f.21-9-1872, maskinist – huseier, hos Bjelland
Bertine Sofie Olsen, f. 17-6-1873 død 1917
Jenny, f. 1-10-1899, 1916 fabarb hos Bjelland
Margit G. f. 7-8-1901
Agnes Bertine, f. 5-6-1910
Gudmund f. 1915
Gudrun Alfrida f 1914
Osvald Sigurd Johan f. 1916

2. ekteskap
Adolf Andreas Løvaas f. 1872
Laurentze f. 1869, Skjold

1910 Pedersgata 100
Berthe Anfindsen, f. 1865, Sandeid, enke
Susanne/Julianna? F. 1891, fabp.
Elisabeth, f. 1895
Thomas 9
Helga, f. 16-7-1899
Oscar 4
Bertha var gift med Helge Anfindsen og de bodde I Store Skippergade 29 I 1900.

1910 – 1912 Pedersgata 100
Justine Stangeland, 15-10-1877
Dagny, f. 6-2-1900
Margit, f. 6-4-1904
Birger, f. 5-2-1906
Justine levde av understøttelse fra sin mand, skilt, intet arbeid.

1910 – 1912 Pedersgata 100
Martha Jans, f. 3-11-1887, Kopervik, Stangeland, blikfabrikarbeider.

1910 – 1916 Pedersgata 100
Wilhelmine Salvesen Næsheim, f. 14-2-1882, Nærbø, fabrikarbeider, Stvgr. preserving

1911 Pedersgata 100
Severin Larsen, f. 28-6-1885, herm.arb.
Ingeborg Tollefsen, f. 12-1-1881
Charles Ingolf f. 1911
De bodde i Pedersgata 120 i 1910.

1910- 1912 – 1914- Pedersgata 100
Olava Olsen, f. 3-4-1865, enke, hermetikarbeiderske
Nora Olsen 20 fabarb.
Othelia, f. 31-7-1897
Hjørdis, f. 23-12-1905
Olene Olsen, f. 31-3-1929, Kristiansand, enke, har af fattigkassen, underholdes forøvrigt her.
Både Olava, og døtrene Nora og Othelia, arbeidet hos Houge Thiis, men hadde vært ledige i streiken. (1912?)

1934

1913 Pedersgata 100
Johan Monsen, 30 baadsm.
Anna, 30
Anders, 10
Johan seilte med Adjutor fra 1/5,12 til 4/2,13, før den tid 3 mndr. Hos Rønneberg fabrik. Før seilede han udenlands.

1914 Marie Tormodsdtr. Enke f. 3-3-1839, døde av alderdom da hun bodde her i 1914.
I 1910 bodde hun i Pedersgata 139, underholdes Av byen.

1913- 1916 ikke 1910 Pedersgata 100
Oscar Nilsen, f. 1875, Kristiania, stentrykker hos Bjelland
Karoline Emilie, f. 1866, Drammen, fabrikarbeider
Otto Hjalmar, f. 9-7-1900, Drammen – se neste
Magnus 9
Denne familien bodde i Maridalsveien 49 i Kristiania i 1900. (det bodde ikke mindre enn 175 personer på den adressen)
Hvor de var i 1910 vet jeg ikke.

1916-1917 Pedersgata 100
Otto Hjalmar Nilsen, f. 9-7-1900, f. Drammen, Kristiania, hermetikarbeider
Anna Bergitte Andersen f. 1900, hermetikarbeider
Alf Odin f. 27-12-1916
Asta Ovidia f. 25-11-1918
Otto og Anna ble viet 14-10-1916, begge var 16 år gamle! Otto var sønn av Oskar Nilsen som bodde her.
Far til Anna var sjømann Asbjørn Andersen, Anna bodde da i Grensesteinsgt.

1915 – 1922 Pedersgata 100
Johannes Samsonsen Røisland, f. 21-7-1882, Kvindherad prgj. i Amerika i mange år sender intet hjem.
Johanne Olsen Røiseland f. 1-11-1883, Fjeldberg prgj. Fabrikarbeider hos Bjelland, fikk av fattigkassen- de ble skilt,
og Johanne ble gift med John Auestad.
Samson Marselius, f. 20-12-1905
Gunda Marie, f. 5-12-1908
Astrid f. 29-4-1920 – far: Johan/John Isak Olsen Auestad f 1886
Da Astrid ble født var moren skilt.
Gurine Olsen, f. 17-4-1858, Fjeldberg, enke. Johanne’s mor, fattig underholdes for øvrig her.
Kloster, Gurine f. 17-4-1856 Fjeldberg
De bodde i Fjeldsmuget 11 i 1910.

1920 -1922 Pedersgata 100
Auestad, John/Johannes f. 28-3-1886, Etne, skibsbygger
Johanne f. Olsen, Røiseland f. 1-11-1883 Fjeldberg, skilt fra 1. mannen.
Samson Marselius Røisland, f. 20-12-1905
Gunda Marie Røisland, f. 5-12-1908
Astri Auestad, f. 29-4-1920
Johannes Auestad bodde også i Fjeldsmuget 11 i 1911.
Her ser det ut som om det er en del sammenblanding av hans navn. Det er skrevet som John, Johan og Johannes Auestad, men det er nok samme mann.

1920 -1922 Pedersgata 100
Lund, Racin, f. 12-6-1889, fabrikarbeider
Bergliot f. 18-10-1894 Bergen
Karl Johan Olsen f. 4-5-1892, Hetland, fabrikarbeider
Bergitte Olsen f. 8-8-1860, Skjold, enke, hermetikarbeider

1920 -1922 Pedersgata 100
Knudsen, Lauritz Adolf, 8-4-1899 Risør, fyrbøder på dampskib
Signe Karoline f. Berntsen f. 2-12-1901
Leif Sigurd. f. 1-8-1919
Ruth Bergliot f. 11-6-1920
Anker Leander f. 1922
1936
1929 – Pedersgata 100
Malvin Larsen , f.18-4-1888, gift. Hermetikkarbeider til USA
Berta Larsen f. 7-10-1887
Sverre Larsen, f. 6-3-1905
Hedvig, f. 24-7-1909
Sven og Berta reiste til USA i 1929, men det ser ikke ut til at barna er med – kan de ha reist tidligere.
De reiste med Cunrad linjen. De bodde i Banevigsgate 1 i 1910.

1930-1934 Pedersgata 100
Bergitte Norland, f. 28-12-1884, fabrikarbeider
Bergitte var gift med Børge Gustinius Norland, f. 9-5-1882, støberiarbeider
De bodde i St. Hansgt. 15 i 1910.

1930-1934 — Pedersgata 100
Malene f. Svendsen, Torgersen, f. 19-8–1889
Ester Hildegard Torgersen, f. 18-10-1913
Far til Ester var Harald Torgersen, f. 1886, murerarbeider. De bodde i Waisenhusgt 27 da hun ble født.

1920 1922-1923 – 1946 Pedersgata 100
Adolf Løvås, 21-9-1872, maskinist, død 14-6-1948, 75 år gammel
Laurentse, f. 1-3-1869, Skjold, fylt 70 år i 1939
Jenny, g.m. Stephen Brown, USA
Margit, g.m. Håkon Ellingsen
Agnes, f. 5-6-1910 , g.m.Thorleif Lykke-Torjussen
Gudrun, f. 25-3-1914, g.m. Arthur Jansen
Osvald, f. 7-5-1917

Viet 8-5-1948 Pedersgata 100
Jørgen Egeland, Eikeland, f. 5-6-1926, Sønderled, skibstømmermand ped 100
Klara Johanne Skartveit, f. 13-1-1928, Hjelmeland, hermetikarbeider, ped 100
Far Anders Egeland -Forlover Kari Skartveit ped 100
Både Jørgen og Klara oppga denne adressen da de giftet seg, men jeg vet ikke om de ble boende her.
1943
1936-1939 Pedersgata 100
Per Leite, f. 28-11-1889, Strand, kontorist på gassverket
Rakel Leite, f. 1-4-1916, fabrikarbeider, datter
Torborg Leite, f. 2-4-1917, fabrikarbeider, datter.

Pedersgata 100

1938-39 — John Harry Henriksen, f. 18-11-1906, fyrbøter
1942-1943 — Thomas Jørgensen, f. 11-3-1916, fabrikarbeider
1944-1946 Olav Bratteli, f. 2-5-1905, fyrbøter
1947-48 Hans Andersen, f. 17-10-1925, lettmatros

1937-1955 – 1969 Pedersgata 100
Oluf Wågedal Olsen, f. 5-4-1898, død 25-15-1971, 73 år gammel. kjører, bilassistent
Karda Magnora Olsen, Egeberg – f. 10-7-1896, død 20-9-1964, 68 år gammel
Gerd Magnora Olsen, f. 15-5-1918, Oslo – far Erik Froberg
Henny, f. 1921 g.m. Leo Nygård
Olga Lilly, f. 13-6-1922, g.m. Astor Bjørnevik
Oluf og Karda giftet seg 32-12-1920

Peder Andersen, f. 14-5-1917, hermetikarbeider
Gerd Magnora Olsen, f. 15-5-1918, Oslo
De ble viet 19-6-1937 Peder bodde i Møllegata 103 og Gerd i Pedersgata 100
Foreldrene var vognmann Emil Andersen og tekstilarbeider Erik Froberg og Karda Olsen Ekeberg.
Brudens stefar, sten og jordarbeider Oluf Olsen Wågedal. Siden de ikke var myndige hadde de fått samtykke til å gifte seg fra foreldrene.
Gerd Magnora ble gift på ny: Lysning 19-5-1943 med fisker Sigvard Theodorsen Stangeland og Gerd Magnora Andersen – Schivesgt. 17.
Se Pedersgata 113.

     

1941- 1958-1966 i nr 98- Pedersgata 100
Astor Ogin Agerø Monsen Bjørnevik, f. 12-11-1921, havnearbeider, død 26-1-1987, 65 år gammel
Olga Lilly Olsen Wågedal, f. 13-6-1922, død 24-7-2012, 90 år gammel.
Magne Olav, f. 5-7-1941,
Inge, f. ca 1949
Bodil, f. 1951
Arnulf,
Astor bodde i Pedersgaten 100 i 1955.
Olga Lilly Olsen Wågedal og Astor Ogin Agerø Bjørnevik giftet seg 8-2-1941. Da bodde de her. Astor bodde på Nytorvet 6 i 1941
da de giftet seg. De måtte ha tillatelse til å gifte seg av foreldrene for de var ikke 21 år gamle. Fedrene var Malvin Monsen Bjørnevik
og Oluf Olsen Wågedal.

1944-1945 Tollef Tollefsen jr. f. 2-9-1914, sjåfør.

1949-1952 Pedersgata 100

Kristoffer Solvig, f. 15-2-1920, altmuligmann
Bertha Andersen Johnsen Solvig, f. 4-11-1888, rengjøringsarbeid

1946 – 1969 Pedersgata 100
Edvard Skjæveland, arbeider, f. 26-2-1910, død 27-9-1982, 72 år gammel, hjelpearbeider
Hanna, f. Nilsen, f. 12-5-1914, død 2005, hermetikarbeider
Signy Erna, f. 5-2-1933, g.m. Alf Hana
Kari, f. 23-8-1939, g.m. Kjell Magne Hølland
Per A.
Edvard Skjæveland kjøpte huset i 1946. Datteren Signy og Alf Hana overtok og det er fortsatt i Alfs eie i 2014.
Det har vært inne samme familie i 68 år og 4 generasjoner har bodd her.Familien Skjæveland bodde i 1. etasje og delte kjøkken med familien Bjørnevik. I 2. etasje bodde en fr. Løvås, hun delte kjøkken med Oluf og Karda W. Olsen.
Oluf og Karda bodde i kjelleren fra 1951 til de døde.
Per A. Skjæveland bodde her i 1955

1953 – 1969– Pedersgata 100
Alf Berent Hana, radioreparatør f. 1-5-1928 blir 87 i 2015.
Signy Skjæveland, f. 5-2-1933, død 18-6-1991, 58 år gammel
Hanne Brit, f. 1951, g. m. Frode Hansen
Alf Terje, f. 1955, Tove Sundsteigen
Stein Egil, f. 1957, Birte
Espen, f. 1964, Inger
Hanne Brit forteller at det var mye musikk i hjemmet. Brødrene var aktive i det rockemiljøet som vokste fram i østre bydel.
Ø. Ellingsen skriver en bok om Rock i Stavanger og der vil de og andre fra strøket bli omtalt. Blant annet så var det i Pedersgata 99.

1

1972

1971

 

1947-1950 Pedersgata 100

Jens Tjølsen, f. 13-12-1902,  arbeider, -død 22-3-1984, 81 år gammel

Asta, f. 18-1-1913

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net