Pedersgata nr. 121

Pedersgata 121

I midten til høyre ligger tre hus tett i tett. Vi ser bare baksiden av husene.  Nr. 121 ligger i midten. Hjørnehuset hørte til i Støberigata.

338

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

138 m2 stor tomt – br.nr 1796

Eiere Pedersgata 121
1878 A. Gitlesen
1878 til Abraham Gundersen –
1897 til Rasmus Johnsen –
1901 skifte skjøte til moren Gurine Rasmusdtr. søsken Gustav og Anna Johnsen –
1919 til Marie Gausdal – 1943
1947 til Samhold
1999 fra Nordkronen As til Norgesmøllene.

Næringsvirksomhet: Pedersgata 121
Alle årstall som blir nevnt er funnet i forskjellige kilder. ”Adressebøkene” (Adr.) fra 1898 til 1955 og Norges Næringsliv 1950. (NN) og Folketellingene (FT). Firmaene kan ha vært startet lenge før det året som jeg har funnet, eller blitt drevet lenge etter de årstall som her er nevnt.
1894 – 1918 Gurine Johanne Rasmussen, kolonialforretning
1912 – 1923 Gausdal, Theodor hadde frugthandel, agentur, kommisjon, eksport og import.
Folk i huset:
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1885 Pedersgata 121
Kittelsen, Talette f. 1823 Hetland
Kristine f. 1870
Cecilie f. 1870
Theodor f. 1867 rebslager

1885 Pedersgata 121
Tobias Iversen Ims, f. 28-5-1857, Ims i Høgsfjord, Smed
Johanne Kristine (Hanna) Ingebretsdtr. f. 1853 Avaldsnes
Ingrid Marie, f. 22-6-1885
Karoline Ims, f. 22-3-1887
Ingvald Ims, f. 15-10-1889
Bertha Antonia Nilsen,f. 28-5-1880
Johanna hadde vært gift med Nils Nilsen, de er foreldrene til Bertha Antonia.

1885 Pedersgata 121
Fanuelsen, Martin f. 1833/1841 Høgsfjord, Arbeidsmand, stenhugger
Martha f. 1855 Tysvær
Gunda f. 1879
Johan f. 1882
Gurine f. 1885 død 1886 hjernebetennelse
Johanne Bertine f. ?? død 1888 av bronkitt. Da bodde de på Møllehaugen 12. Martin var enkemann i 1900 og bodde i Banevigsgade 5a.

1885 Pedersgata 121
Olsen, Ole f. 1849 Finnås Mekanikus
Ingeborg f. 1853 Høyland
Ole f. 1875
Otto f. 1878
Elisabeth f. 1880
Johan f. 1882
Olaf f. 1885
Innen 1900 var Ingeborg blitt enke og hun og barna bodde på Løkkeveien 42.

1885 Pedersgata 121
Monsen, Mikal f. 1850 Lye, Støberiarbeider
Peder f. 1883
Olsen, Elisabeth f. 1850 Finnås Tjenestepige

1894 til – 1918 Pedersgata 121
Gurine Johanne Rasmussen, f. Ferdinansen, f. 1841 enke, død 12-11-1918- 78 år gammel.
Rasmus, f. 1854,? sjømand
Ferdinand, f. 1865, sjømand
Gustav, f. 1867, matros
Johan, f. 1870, matros, hjemme over 4 måneder, sønnen opholder moder og søster i 1895
Anna, 1883 – i 1901 ble hun kalt butikjomfru.

Ved valget i 1913 var Anna fabrikarbeiderske. Gustav matros – nu ute med ”Birmo? i 1895. Hjemme 1 år.
Gurli Johanne Bach f. 1904, datterdatter. (Annas datter) Gurlis far var ungkar Elis Bach, f. 1880, svensk kobbersmed.
Gurine var enke etter styrmand Jon Rasmussen, f. 1834. De bodde i Dalgata 13 i 1885. Gurine drev kolonialforretning og var også skredder. Hun fikk skifteskjøte på huset i 1901.
Sønnen Rasmus er født i 1854, da moren var 13 år. Det må være en feilskriving i folketellingen. Alle sønnene var sjømenn. Datteren Anna hadde et barn. Anna ble gift med Karl Birger Kristiansen fra Trondheim, og ble boende sammen med moren.
Rundt 1914 bodde Gunnar Ferdinansen 48, støberiarb. hos familien.

  1898

1913-1918 Pedersgata 121
Karl Birger Kristiansen, f. 1884, 2. maskinist. Død 1962, gift 1913
Anna Rasmussen, f. 1883, død 1955
Gurli Johanne Bach f. 1904,
Arthur Karl Birger f. 13-12-1913, døpt 22-2-1914
Karl hadde sønnen Odd Kristiansen f. 26-1-1910 med Bjørga Roaldsen, de bodde i Trondheim.
Karl var 2. maskinist på ”Trondheim” i 1916 med S/S ”Kvinesland” af Haugesund til midten av januar fra slutten af februar med S/S ”Freda” (Kloster). Karl og Anna bodde senere på Sjømannshjemmet.
Arthur Karl Birger Kristiansen, kullemper til sjøs og Hilda Olsen Stavanger, giftet seg i 1936.
Arthur omkom under krigen, de hadde 1 barn. Han var om bord i «Tromøysund» som ble senket av tyskerne i 1943. Det sto en stor artikkel i Aftenbladet i 1955, som er gjengitt på siden her under «Dramatiske hendelser». Han er også nevnt i boka Våre Falne.

Fra Stavanger Aftenblad. 1955. Les hele artikkelen under emnet Dramatiske hendelser.

1894 – 1895 Pedersgata 121
Tallag Kristiansen, 62 smed- støberiet.
Regine, 61
Anton, 18
1894-1895
Martin Abrahamsen, f. 1846, tømmermand
Karen, f. 1848, AARRE
Marie, 18
Anna, 16
Ole, F. 1884
Martin, F. 1887
Innen 1900 var familien flyttet til Bredbakken 19.

1894 Pedersgata 121
Rasmus Høgeli, f. i Tinn, syg, fikk af fattigkassen, død 26-7-1894, 74 år gammel.
Laurense, f. 1822, Hetterøy, Flekkefjord
I 1900 bodde Laurense i Doksmuget 6 og fikk fattigunderstøttelse.

1894-1898 Pedersgata 121
Laurits Knudsen, f. 1845, arb. – han arbeidet på Waages sjøhus.
Jensine, f. 1850, Dusevig
Ingeborg Andersen, f. 1886, pleiedatter
I 1898 hadde de datteren
Jensine 12 år
Innen 1900 var familien flyttet til Bratteberggaten 10.

1895 Pedersgata 121
Lars Johnsen, 47 jagteier
Karen 46
Hans 12
John 6
Karen 8

  1899. En Taske med endel Penge tabtes paa Kirkegaarden Torsdag. Anna Rasmussen Pedersgaden 121.

1898 Pedersgata 121
John Johnsen Lunde, 41- løsarb. Død 1899 ved «Drots» forlis
Bertine, f. Olsen, f. 1866
Inger/Inga, f 1888
Johan/John, f.1892
Agnes/Agny, f. 1893
Jonatan/Joanda, f. 1895.
Innen 1900 var Bertine blitt enke og bodde med barna i Waisenhusgaden 27. De fikk av fattigvesenet. Navene på barna er skrevet litt forskjellig i kildene.

1898- 1902 Pedersgata 121
Lars O. Bøe, f. 10-4-1860 – Hetland, 2. maskinist på dampskipet ”Sandnæs” 1902 på ”Hiram”
Gina/Sina, f. 18-9-1864
Olaf Johan, f. 28-11-1909
Innen 1910 var de flyttet til Stokkaveien 43.

1899 Pedersgata 121
Knud Rasmussen, f. 1856, matros på ”Fulton”
Ane Serine Olsdtr., f, 1863
Rasmus, f. 1886
Karen Olena, f. 1892
Ingval, f. 1897
Olena, f. 30-9-1900.
Innen slutten av 1900 var familien flyttet til Banevigsgade 10.

1899 Ingeborg Olsen, 76 – fikk av fattigkassen.

1899-1901 Pedersgata 121
Lars Simonsen, Metalstøber f. 6-2-1848 Fane Prestegjeld Søndre Bergenhus amt
Augusta f. 9-6-1849 Fane Prestegjeld Søndre Bergenhus amt
Ludvig Andreas Jernstøber f. 1880 Aarstad Bergen
Sigvard f.25-4- 1889 Aarstad Bergen SB
Familien kom hertil fra fana ved Bergen i 1899, og innen 1910 var de flyttet til Haugesund.

1900 Pedersgata 121
Huset var på 2 etasjer i 1900 bodde det 8 mennesker.
I første etasje var det butikk og et beboelsesrom og kjøkken.
Her bodde Gurine med datteren. Senere kom det et barnebarn og i 1914 var det en leieboer. I annen etasje var det to familier, matrosen Lars Bøe og kona hadde 1 rom og delte kjøkken med familien Simonsen. Lars Simonsen hadde kone og to sønner på 20 og 11 år. De hadde to rom og halve kjøkkenet.
I bakgården var det de vanlige uthus med doer og vedhus. Et do for hver etasje.
Etter 1900 bodde disse i huset, kortere eller lengre tid.

1903-1905 Pedersgata 121
Anton Rasmussen, Larsen, f. 1878 fyrb. 1903 han ble nevnt i valgmantallet for 1904.
Inger f. 1882
Ulrik, f. 10-8-1903
Lars ? f. 16-9-1910
Anton f. 1905 og døde samme dag, hjemmedøpt av jordmoren Torbjørg Bjørnestad.
Innen 1910 var de flyttet til Avaldsnesgt 54.

1903-1905 Pedersgata 121
Olaf Haaversen, 21, lettmatros han ble også nevnt her i valgmantallet 1904 han var på ”Helion” i 1905.
Matilde 28

1903-1904 Pedersgata 121
Erik Eriksen, f. 22-6-1883, Støber
Anna Nilsen, f. 26-8-1883
Enok, 10 mnd. —
Ernst Ansgar f. 12-1-1903
Thor, f. 6-11-1904
Else, f. 14-5-1909
Innen 1910 var familien flyttet til Pedersgata 133.

1903-1904 Pedersgata 121
Tollef Nilsen, 10-11-1858, Ogna, arb. Støberi og Dok
Ellen, f. 19-4-1960, Høle
Gurine, f. 28-3-1888, var fabrikpige hos Mauritz Sæbefabrik
Torvald 12
Alma, f. 27-12-1894, tvilling
Elise, f. 27-12-1894, tvilling
Thora, f. 1-4-1895, Hetland.
Innen 1910 var familien flyttet til Pedersgata 133.

1905-1907 Pedersgata 121
Anton Larsen, 22-10-1872, Bodø, mekanikus- fyrbøder S/S ”Egil”
Inga/Inger, f. 5-7-1883
Ulrik, f. 10-8-1903
Dødfødt gutt 1908.
Lars, f. 16-9-1910, oppgitt som datter!!
1908 bodde de i Pedersgata 52, men innen 1910 var de flyttet til Avaldsnesgt. 54.

1906 Pedersgata 121
Elias Johannesen, f. 13-8-1879, Aalesund, løsarbeider
Amanda, f. 7-8-1884, Høiland
Sunniva/Sønneva, f. 8-7-1905
Svend Aadnesen 70 enkemann
Innen 1910 var de flyttet til Kalhammeren 45g.

1906- 1908 Pedersgata 121
Ellen Sola, 45 fab.arb.
Inga 18 fab.arb
Alma 6

1910 Johan Fosse, herm.arb.

1910- 1912 Pedersgata 121
Gunnar Clementsen, maskinist f. 13-8-1887
Selma Thorsen f. 2-4-1885
Solveig Gunhild f. 17-6-1910
Gunnar og foreldrene bodde i Pedersgata 98. Han var maskinist på damperen “Egeria”
Den båten gikk på en mine 31. januar i 1919. Gunnar overlevde forliset. Se egen artikkel om det.

1908-1909 Pedersgata 121
Gabriel Sandgren, fyrbøter f. 2-5- 1880
Berte/Bertine Marie Rosløkke, f. 10-9-1878
Charles 7
Gerda, f. 11-1-1904
Alise 10-8-1908
Amalie 190?
Familien bodde i Pedersgata 55 i 1910.

1908 1909 Pedersgata 121
Dina Johnsen, f. 4-9-1860, skilt, hermetikarbeider
Serine 20 fabrikpige
Leonhard Severin, 7-4-1891, fab.arb.
Jenny Ragnhilde, f. 17-6-1893
Ragna Olava, f. 6-11-1897
Familien var flyttet til Nymansgate 115 innen 1910.

1910-1912 Pedersgata 121
Marie Fosse, f. 24-4-1853, Romsdalen, enke, hermetikarbeider
Johan, f. 2-11-1882, hermetikarbeider,  underholder moren
Selmer, f. 11-11-1890, matros, er ute – farer på et engelsk fartøy vet intet mer om han i 1911
Peter, f. 14-12-1894, hermetikarbeider

1912. En herre kan faa et hyggeligt møblert værelse straks. —

1912-1939 Pedersgata 121
Gausdal, Theodor f. 14-7-1868 Flekkefjord, død 9-2-1927, handelsmand
Marie Severine, f. 18-1-1872 Finnøy, hun var skredder/syerske i 1922,       død 6-7-1955
Nils Ragnar f. 24-3-1906 Bergen
Sanna Pauly, f. 28-12- 1907 Bergen
Thora Marie f. 2-2-1909 Bergen
Paul Antoni, f. 24-7-1912
Theodor drev Frugthandel og med hermetisk konservering. Han bodde sannsynligvis i Pedersgata 113 i 1918. Se der for mange annonser.

1913 Pedersgata 121
Bertine Ols. Waagedal, f. 29-5-1855, manden på sindsygeasyl, hermetikarbeiderske
Sanna Beate Sivertsdtr. 1879/1880.
Ida Olava Olsen, f. 7-4-1888 fab.arb.
Emma Berthine, f. 5-110-1892, hermetikarbeiderske
Olga Bertine Olsen, f. 30-8-1895, fab.arb
Oluf Berthinius, f, 5-4-1898.
De bodde i Pedersgata 101 i 1910. les mer der.
Sammen med Bertine bodde datteren Emma:
1913 Pedersgata 121
Thorvald Kastrup Olsen, f. 1894, kjører, gift 1913 med
Emma Bertine Olsen Waagedal, f. 1892, hermetikarb.
Berton Olsen, f.10-5-1913
Thorvald Kastrup Olsen, f. 21-9-1915
Emma ble gift på ny med Kristoffer Olsen og fikk en datter med ham. Kristoffer døde tidlig. Da bodde Emma og Kristoffer i Doksmuget 12.
Kristoffer Olsen, f. 1891, død 3- 8-1922, 30 år gammel, støberiarbeider og
Emma f. Olsen, f. 1893
Barn:
Ester Kristofa, f. 22-7-1921,

1914 Ingeborg Tvedt, 23 fab.arb. 1914
1914 -1916  Karen Pedersen, 54 var rengjøringskone i 1914 senere fikk hun av fattigkassen.

1917-1919 Pedersgata 121
Martha Dirdal, fabrikarbeider
Rakel Dirdal, fabrikarbeider

1918-20 Alma Knudsen, fab.arb./ bestyrerinde/kokke

  1923

1931-32 Erling Wiig, mekaniker

1935 Gustav Wilhelm Helstrøm, cementstøber

  1927

1935 Ludvig Johannesen, chaffør

1937 Pedersgata 121
Astrid Margaret Asbjørnsen
Kristian Emil Vallin, sildoljearbeider. Kalhammeren 28
De giftet seg i november 1937, da hadde Astrid adresse her.

1947-48 Pedersgata 121

Karen Gurine Hansen, f. 3-8-1882, hermetikarbeider
Karen bodde i Kirkebakken 33 i 1910 og var gift med Hans Peder Hansen fr Danemark. de hadde døtrene Anna, f. 1903 og Hansine, f. 1905.

Ca. 1941- 1956 Pedersgata 121
Johanne Olsen, 10-11-1883, Rygg Randaberg, død 19-8-1960, enke, hermetikkarbeider hos Bjelland
Signe, f. 6-11- 1912, død 8-12-1974, g.m. Sigurd Svendsen
Gerd Jenny, f. 17-3-1914, død 8-12-1995, g. m. Edvard Johannessen
Solveig Josefine, f. 28-12-1915, død 12-1-1985, gift 1941 med Aksel Oskar Thelin Pedersgata 124
Svenny, f. 5-11-1918, død 22-2-1996, g.m. Jakob F. Simonsen

Johanne, Svenny og Jakob flyttet til Solveig og Aksel Thelin bodde i Avaldsnesgata 94 i 1956,

1955-1956 Pedersgata 121
Jakob F. Simonsen, f.17-10-1914, død, 11-4-2012 97 år gammel
Svenny Simonsen f. 5-11-1918, død 22-2-1996, 78 år gammel
Johanne Olsen ble tidlig enke, og gjennom årene flyttet hun og døtrene ofte. De hadde tidligere bodd lenger opp på Møllehaugen i Pedersgata 131. Hun jobbet hos Bjelland i mange år, dessuten hadde hun ”kostgutt”. Jakob Simonsen bodde her og ble gift med datteren Svenny. Se egen fortelling. Johanna var min mormor og jeg var ofte hos henne. Til Avaldsnegata 94.

Historie om Mormor – en av dagliglivets slitere finner dere her :https://pedersgaten.org/mormor-en-av-daglilivets-slitere/

Johanna Olsen med døtrene  Solveig og Signe foran, Gerd og Svenny bak.

1938 – 1963 Pedersgata 121
Gustav Samuel Dybing, f. 1-9-1901, død 25-11-1969
Rakel Warland, f. Tjelta, f. 8-1-1906, Tjelta. Død 6-1-1964 58 år gammel
Solveig Warland, f. 17-5-1926 – g.m. Torleif Asbørnsen
Alf Warland, f. 17-4-1929– g.m. Liv Myhre – giftet seg 2-8-1952 Sauda
Kåre Warland, f. 13-5-1931 –g.m. Gerd Myhre forlovet 1955 Sauda
Sigrund Warland, f. 14-5-1933 – g.m. Villy Ommundsen, viet 1952
Ragnhild Warland , f. 2-8-1935 –g.m. Arne Gunleif Gundersen, g. 1954
Gustav Dybing, f. 27-12-1939 –g.m. Synnøve Elvig, f. 18-10-1837, gift ca 1958, død 2017.
Rakel hadde vært gift med Arnt Kornelius Ananiasen Warland tidligere, og de bodde på Jæren. Rakel flyttet til Stavanger da hun ble enke ca 1935/36. Sønnene Alf og Kåre bodde en tid hos familie i Sauda. Gustav og Rakel giftet seg i 1938, og fikk sønnen Gustav i 1939.

 

1938-39 Pedersgata 121

Otto Elias Emanuelsen, f. 23-4-1915, sjømann, død 30-4-1977, 62 år gammel.
Gerd Janette Abrahamsen
gift oktober 1932.
John Gilbert
Karl Johan.
Otto bodde i Pedersgata 97 i 1935-37

1943- 1948 Pedersgata 121
Toralf Gauthun
Inger Gauthun, f. 9-7-1882, hermetikarbeider

1952-1960 Pedersgata 121
Villy Rimestad Ommundsen, f. 12-11-1930, mekaniker, død 2009
Sigrund Warland, f. 14-5-1933, ekspeditrise
Wenche Synnøve, f. 13-4-1953
Sissel, f. 4-10-1957
Petter, f. 1962
Viet 1952

1955- Pedersgata 121
Kåre Warland, f. 13-5-1931, fabrikarbeider
Gerd Myhre, f. Sauda
Viet 1955

1951-52 Alf Varland, f.17-4-1929
1953-54 Edith Johannesen, f, 25-8-1916, hermetikarbeider

1956- Pedersgata 121
Arthur Årnes, f. 22-4-1915, transportarb., død 4-6-1988
Judith f. Reiersen, f. 14-2-1915, hermetikarbeider
Jan Årnes, f. 24-4-1939, g.m. Kari Rudi, f. 21-3-1941
Odd Inge Årnes, f. 22-1-1945, g.m. Sissel

1958-1969 Pedersgata 121
Oskar Stangeland, f. 15-12-1915, tømmerm. , død 11-4-1979, 63 år gammel.
Solveig Knutsen
Odd

1979 -1982 Pedersgata 121
Helga Veen
datter.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net