Doksmauet 4

Doksmauet 4

ATK 2013

311

Søketips: For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Doksmauet 4 – br. nr. 1606

Eiere: Doksmauet 4

1985 fra Anders Hytland til Tone Fagerlid

1988 fra Ørjan Nilsen til Peder Karlsen

2002 fra Peder Karlsen til Kristian Eidem

2021 Tennapel musikk Pieter Jan Ten Napel (fra 1881)

1885*1891’1902’ Doksmauet 4
Ole Sørensen Tastad, f. 1827, Bokkenberg Bokken, sjauer ved støberiet, dokarbeider v. Stvgr. Støberi, han var lenge ledig i 1895. Ligger for tiden på sygehuset 1901’død 9-6-1901 74 år gammel.
Johanna Paulsdtr. Sørensen, f. 1844, Traasnevaag Boken, død 30-7-1908 64 år gammel
Inger Marie Olsen Sørensen, f. 1887
Gerhard Olsen, f. 1869, i snekkerlære, i 1885
Gustav Marselius Olsen, f. 1862, sjauer, i 1885
Helga Halvorsen, f. 1859, vaskekone, ugift, i 1900*1901’
Ole ble kaldt for Ole S. Tastad i 1894 og var driver.
Jakob Kaneisen?, 64, ingenting, fattig, 1896’
Marie Olsen, 49 år, 1896’
I 1902’ 1908’var Johanna Tastad, enke og huseierske. Hun bodde sammen med datteren Inga,

1894’1895’ Doksmauet 4
Peder Pedersen, 23 år, fisker
Bara, 36 år
Alma, 1 år
Svend, 1 år i 1895

1897’1898’1899’ Doksmauet 4
Jakob Ommundsen, 68 år, enkem. Tømmerm. Fattig
Marie Olsen, 49 år, hustell

1902’1914’1916’ Doksmauet 4
Gunnar Johnsen, 63 år, kjedelsmed, støberiet, sygelig i 1914’
Ane, 50 år
Jens, 17 år, sygelig
Anna, 15 år
Gunnar, 13 år

1902’1903’1904’ Doksmauet 4
Christen Johnsen, 57 år, enkem. Blikarbeider, instrumentreparatør, der oplyses at han gaar ledig og har ikke noget arbeide 1903’
Helene, f. 1880 22 år, ingenting har sønnen
Casper Erling Carlsen, f. 15-7-1901, far matros Karl Larsen, f. 1881
Olava, f. 1882, 20 år, fabrikpige, har datteren Elida Torkelsen, 1 år i 1905’
Gesine Thorsen, 17 år, fabrikpige
De bodde i Nymansveien 42 i 1900, Helene bodde i Ryfylkegt. 3 i 1901.

1906’ Serina Persen?, 62 år

1906’1’1912’ Doksmauet 4
Aadne Fredriksen, f. 15-7-1887, kassefabrikarb. Hos Færø
Inger Fredriksen, f. 12-10-1887
Osvald Fredriksen, f. 6-8-1905
Bertha Fredriksen, f. 22-7-1909
Osvald, ½ år i 1908’
død Arbeider Aadne Fredriksens barn, Ingrid, 3 måneder gammel. Foreldrne lever.

1910*1912’ Doksmauet 4
Johan Jensen, 29-6-1888, maskintrykkerlærling, udlært i 1911, paa Malde som rekrut
Bergit Jensen, f. 7-5-1888
Karl Jensen, f. 22-4-1907
Kristian Jensen, f. 6-6-1907
Jens Jensen, f. 29-11-1910
Harald, f. 1911, død 18-8-1911, 8 måneder gammel.
Ryfylkegata 22.

1910 et lite hus til salgs med gårdsplass

1913 Doksmauet 4

Enke Martha Serine Halvorsen, f. 5-3-1852, Avaldsnes, 56 år gammel. Fattigunderstøttet. Død 23-9-1913. Hun bodde i Brøndgata 28 i 1910.

1920 Doksmauet 4
Arne Martinius Hansen, herm.arb. 1914-1918-1921
Mary Ovudia Olsen, Baggt 6
Gift 1920

Henrik Hansen, herm.arb. 1914
Georg Hansen, opslager, 1917-

1913’1914’1915’1916’1917-1920* Doksmauet 4
Rasmus Gundersen, 31-12-1865, maskinist, støberi & dok, huseier, enkem. I 1920, død 62-1921, 55 år gammel, tilhører annet trossamfunn
Maren Emilie Hansen, 43 år
Henrik Hansen, 20 år, fabrikarbeider
Arne, 17 år, fabrikarbeider
Georg, 15 år
Martin Gundersen, f. 28-3-1899, kjører, 1921-1924-
Margit, f. 2-7-1900, tapperske
Ragnhild, f. 12-2-1902
Ingrid, f. 4-4-1904, herm.arb.
Jenny, f. 15-8-1905
Berta, 1-10-1907
Magda, f. 30-5-1910
Erna Randi Nilsen, f. 21-7-1920, Ragnhilds datter
Georg Gundersen, herm.arb. 1918
1921 Ragnhild Marie Gundersen og Nils Severin Totland, giftet seg i 1921
Familien bodde i Haukelgata 2 1912’

Fra Facebook

Georg Iversen
Du e goe så finne fram i alt dette. Nr4 eigte olderfar Rasmus G. han ble gift med Maren Emilie Hansen som var gift med en Hansen som vistnok forsvant i frankrike de hadde noen barn .så overtok min olderfar Rasmus barnproduksjon .det var mye folk i dokkehuset 4. Min morfar Georg var tidlig sammen med Martine Severine Andrine fra Arbeidergt 8. Så de gikk ikke langt etter ektemake den gang. Jeg synes du er fantastisk som holder på i dette område da navnene i område kjenner jeg igjen selvom om min mor døde for 23-år siden for hun fortalte mye om folka på mill hill. samt å se slekta flytter fra hus til hus på den tiden. ikke minst vandringen i pedersgt hvor eg finne den andre siden før 1917 som etter dette flyttet til kriseboligene med vannklosett på Bakkeland.

 

       1923

Doksmauet 4

Lorentz Hytland, 1924-1925-
Sigvart Hytland, 1930-1931-1934-1940-1942-1943-1948-
Tønnes Hytland, 1930-1931-1934-
Arne Hytland, sjøm. 1930-1931-1934-
Gemalie Hytland, enke, 1930-1931-1934-1940-1942-1943-1948-
Arne Hytland, lagerarb. 1961-1968-1971
Gudrun E. Hytland, frue, 1961-1968-1971-

Laura Hytland og havnearbeider Severin Knudsen, giftet seg i 1939

Hjalmar Karlsen, hjelpearb. 1924-1925-

Thorbjørn Klungtvedt, arb. 1928-

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net