Doksmauet 12

Doksmauet 12

       

297

Søketips: For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Doksmauet 12 – br.nr.1594
1896’1902’ Nils Larsens hus, bor i Haugesund
1920 Wilhelm Odland
1974 fra Lars Hytland til Roald Hognestad
(1974 fra John Pihl til Sverre og Ruth Johannessen

2021 Yngve Olstad (fra 1881)

Opplysningene om folk er funnet i Stavanger Byarkivs folketellinger. De går fra 1894 til 1916. Alderen på folk er fra første året jeg har funnet de i tellingene. Dessuten har jeg brukt folketellingene fra 1865-1875-1885-1900-1910 og 1920. Jeg har tatt med alle familiemedlemmer jeg har funnet, dessuten yrke. De fleste flyttet ofte, så derfor ser en at mange bodde i nabolaget her på Møllehauen. Fra kirkebøkene har jeg tatt med de som har hatt adresse i området, enten ved dåp, vielse eller død.

1891* Doksmauet 12
Stangelund Tormodsen, f. 1822, Høle, støber v. Stvgr. Støberi
Marie Tormodsen, f. 1838

1891* Doksmauet 12
Ole Christiansen Fossum, f. 1840, Blakjer, støber v. Stvgr. Støberi
Johanne Jakobsedtr. Frøiland Fossum, f. 1838, Soggendal, Dalane
Carl Johan Olsen Fossum, f. 1873, Soggendal, fyrbøder v. dampskib
Karoline Mathilde Olsen Fossum, f. 1875, Soggendal
Andrea Kristine Olsen Fossum, f. 1878
Oline Johanne Olsen Fossum, f. 1883

1891* Doksmauet 12
Gunnar Aslagsen Hagen, f. 1859, Fossand, støberiarb. v. Stvgr. Støberi
Gunhild Gjermundsdtr. Valevand Hagen, f. 1858, Lunde, Telemark
Johan Gunnarsen Hagen, f. 1880
Alfred Gundersen Hagen, f. 1881, Lunde, nedre Telemark
Karen Gundersen Hagen, f. 1884
Anna Gunnarsen Hagen, f. 1886
Rakel Olene Austad, f. 1842, Riskekverven, enke, logerende, vadskeone går ude og vasker, 1891

1891* Doksmauet 12
Jonas Jonasen, f. 1830, Time, støberiarb. v. Stvgr. Støberi
Gurine Jonasen, f. 1845, Jelsa
Martin Jonasen, f. 1871, matros på seilskib, (Pensecola i 1891)
Mikal Jonasen, f. 1880,

1891* Doksmauet 12
Søren Gotfred Olsen, f. 1826, Næs, Flekkefjord, enkemand, dokarb. v. Stvgr. dok
Oluf Martinius Olsen, f. 1862, matros på seilskib, (New York 1891)

1896’ Doksmauet 12
Ingeborg Nilsen, 30 år, enke
Inga, 9 år
Jenny, 3 år

1896’1897’1898’1899’ Doksmauet 12
John Jansen, 64 år, støberiarbeider, støberiet
Kristine, 59 år – muligens død 1898
Hans, 24 år, arbeider, stavanger smørfabrik
Kornelius, 24 år, Maler, om sommeren intet om vinteren
Johan, 21 år, arbeider, støberiet
Mandius, 18 år, arbeider, støberiet

1896’1897’ Doksmauet 12
Edvard Kleppe, 40 år, støberiarbeider, støberiet
Tobia, 35
Martha, 15
Hilda, 12 år
Tara, 9 år
Trygve, 6 år
Fanny, 2 år

1896’1897’ Doksmauet 12
Johan Wig, 48 år, driver i dokken
Sesilia, 50 år
Ludvig Gjertsen, 19, år, letmatros
Osmund, 16 år, skomagerlære
Anna, 8 år

1897’1898’1899’ Doksmauet 12
Anders Rasmussen, 39 år, støberiarbeider, av og til på støberiet
Laura, 39 år
Anna, 16 år
Eilert, 13 år
Anna, 3 år
Marie, 4 år i 1898

1898’1899’ Doksmauet 12
Iver Sven Seldal, 65 år, støberiarbeider
Inger, 50 år
Peder Iversen, 20 år
Inga, 15 år
Marie, 19 år

1900*1901’1902’ Doksmauet 12
Ivar Ivarsen Seldal, f. 1835, Høle, Jernstøber
Inger Ivarsen, 1841, Høiland
Marie Ivarsen, f. 1878, arb. blikembalagefab.9 a 10 kr. pr uge i 1902
Inga Ivarsen, f. 1883, arb. blikembalgefab. 50 øre mindre pr. uge 1902
Marta Kluge, f. 1872, Gjestdal, arb.linvarefab. losjerende,1900*1901’
Helga Larsen, f. 1881, Skjold, arb. linvarefab. Losjerende, 1900*1901’

1898’ Doksmauet 12
Søren? Aanestad, 71 år, enkem. Af kassen

22 personer i 1900

1899’1900*1901’ Doksmauet 12
Anton Nilsen, f. 1859, Wermland, smed-svend
Anne Sofie f. Jørgensen, Nilsen, f. 1861, Kongsberg, herm.arb. fattigunderstøttelse
Marton, 11 år i 1894
Karl Nilsen, f.1885, Bømmeløen, støberiarb.
Kristian Nilsen, f. 1887, Avalsnes
Jenny Nilsen, f. 1894
Alfred Sofus, f. 19-11-1892
Kristiane Hansen, f. 1829, svigermoder, enke, fattigund. Underholdes av datter. Ikke i 1901’
Manden i Amerika, har ikke sendt penger på 5 aar, fattig i 1899’. Hendes mand er ført tilbage til Sverige som sindssvag 1901’ De bodde i Doksmauet 8 i 1896.

1900*1901’1902’1909 Doksmauet 12
Nils R. Larsen, f. 1868, Arendal, jernstøber, Lervig støberi
Karoline Larsen, f. 1868 – gevinst 1903-1909
Nils R. Larsen, f. 1891
Inga Thomine Larsen, f. 1893
Knud Larsen, f. 1894
Ragnhild Larsen, f. 1897
Gurine, 1 år i 1902’
Alfred Sofus, f. 19-11-1892
1903 Nils Larsen medlem av Arbeiderpartiet
De bodde i Doksmauet 16 i 1891 og i Pedersgata 131 i 1899.

1900*1901’ Doksmauet 12
Lars M. Larsen, f. 1872, Bergen, jernstøber, Lervigs støberi
Andrea Larsen, f1879, Avalsnes
Hilmer Randolf Larsen, f. 2-4-1899
Ranveig Larsen, f. 21-4-1900, død 6-2-1901, 7 måneder gammel.
Ranveig, f. 1901’

1902’ Doksmauet 12
Hagbart Hesje, f. 1873, Tysvær, 33 år, ølkjører
Elisabeth, f. 1872, Finnøy, 30 år
Karen, f. 18-12-1899,
Theodora, 1 år
Bodde før i Almendingsgd. 13 i 7900.

1902’1907’ Doksmauet 12
Berit Knudsen, 43 år, arbeiderske
Olga, 16 år
Hellik, 14 år
Karl Olsen, 22 år, skomagersv. drikfeldig

1903-Kaia Larsen gevinst

1903’ Doksmauet 12
Karina Østensen, 77 år, enke, hjelp av fattigvesenet.
Bertha, 44 år, arbeiderske
Alf, 3 år, pleiesøn

Karina hadde bodd i Lervig se mer der.

1903’ Doksmauet 12
Josefine Svendsen, 26 år, ugift
Sverre, 4 år
Johan, 1 år

1903’’1918 Doksmauet 12
Niels Olsen Bøe, f. 23-1-1873, Fogn, smedesvend, i smidjen paa støberiet
Serine Olsen, f. 24-7-1868, Vikedal
Ole S. Olsen, f. 1-10-1898
Gurine Olsen, f. 12-11-1900
Sofie Olsen, f. 6-9-1902
Bjarne T. Olsen, f. 12-12-1904
Nora S. Olsen, f. 3-8-1909
Sofie Nilsen, f. 1846, Fister, enke, arbeiderske, logerende, reist til Fogn i 1907’
Nils var vraghugger hos Jadar, Stavanger ophuggingsselskap i 1908’. Laa paa sygehuset 5 uger, paa rigsforsikringens regning i 1906’

Johannes Bøe, herm.arb. 1918

1904’1905’1906’1908’ Doksmauet 12
Christian Haaland, f. 18-4-1884, Time, opslager, støberiet, fra Buøen 99, vraghugger hos Jadar i 1906.
Bergitte, f. 20-8-1880, Finnøy, 24 år
Olga, 2 år
Georg, f. 5-11-1902
Ole f, 1905’døde i skarlagenfeber paa Bjergsted i sommer, 1906’
Otto, ½ år i 1908’
Mary, f. 20-5-1910
Pedersgata 29, innen 1910 var de flyttet til Kalhammeren 12d.

1904’ Doksmauet 12
Rasmus Augustin Danielsen, f. 14-10-1851, Bukken, 50 år, skibsbyggeriet
Bertha, f. 18-3-1850, Røldal, 54 år
Joren Jensen, 17 år, fabrikarbeider
I fjor, Pedersgata 45, innen 1910 var de flyttet til Lervigsv. 15.

1904’ Doksmauet 12
Ivar Refvem, 50 år, støberiarbeider, familien bor paa Refvem.

1905-1910*1910’1911’1912’
Johannes Olsen, f. 19-11-1883, Fogn, vraghuggerarbeider, ophugger skibe, kom hertil fra Fogn 1904.
Olena Olsen, f. 5-2-1880, Tysvær
Olga S. Olsen, f. 24-1-1905
Inga D. Olsen, f. 22-5-1906
Jorgine Olsen, f. 5-3-1908
Josefine Olsen, f. 26-9-1909
Vraghugger hos Jadar i 1906’ Stavanger ophuggingsselskap i 1908’

1905’ Doksmauet 12
Johanna Gudmundsen, 27 år, enke, fabrikpige

1906’ Doksmauet 12
Ingval Samuelsen, 35 år, matros, seiler fra Amerika, hører intet fra ham.
Janna, 35 år, fabrikarbeiderske
Gunhild, 2 år

1907’ Doksmauet 12
Lars Sæther, f. 29-10-1848, Ekeskog55 år, stenarbeider
Tordis, f. 28-12-1855, Sandeid, 50 år
Gustava, f. 2-6-1894, Kristiansand S.
Amanda, f. 3-7-1891. Bamle
Gunnar, f. 18-3-1898, Flekkefjord
I 1910 bodde familien i N. Dalgate 33.

1908’ Doksmauet 12
Olaf Mathiassen, f. 9-4-1886, Florø, 21 år, matros
Serine Olsen, f. 17-10-1888, Finnøy. 19 år
Margit, f. 5-1-1908
Sigurd, f. 3-6-1910
Innen 1910 var familien flyttet til N. Dalgate 28.

1908’ Doksmauet 12
Peder Nicolaus Gjeldsvig, f. 31-1-1877, Vefring, 30 år, fabrikarbeider
Magda Cicilia, f. 2-2-1877, Haugesund, 30 år
Gudrun, f. 10-4-1904, Bergen
Innen 1910 var de flyttet til Avaldsnesgate 50.

1908’ Doksmauet 12
Anna Kjerkhus, fabrikpige
Kristina Kjerkhus, fabrikpige

1910 var det 25 personer her.

1910*1911’ Doksmauet 12
Brita Helgenes, f. 7-7-1855, Suldal, ugift, herm.arb.
Randi Helgenes, f. 18-12-1887, Suldal, ugift, herm.arb.

1910*1913’ Doksmauet 12
Edvard Holte, f. 28-10-1877, Holte i Helleland, beslagsmed
Guri M. Holte, f. 15-4-1862, Bjerkrem
Gustav Holte, f. 10-8-1900
Konstanse Holte, f. 29-3-1902
Alma Holte, f. 19-7-1904
Andreas Holte, f. 23-8-1909
Berthilde Holte,
Sven Holte, f. 10-9-1889, Bjerkrem, landbrugsarb.
Leander Holte, f. 19-8-1891, Bjerkrem, landbrugsarb.
Se Avaldsnesgata 94.

1912’1913’1914’ Doksmauet 12
Gurine Rolfsen, f. 9-11-1885, 25 år, pleierske, ugift, vaskekone
Alfhild, f. 25-10-1907
Sara, f. 1-10-1910.
Hun bodde i Doksmauet 10 i 1910.

1913’1914’1915’ Doksmauet 12
Halvor Halvorsen, 27 år, vraghugger, Stvgr. Ophugging
Karen, 29 år
Theodor, 2 år

1914’ Doksmauet 12
Elen Olsen, f.19-2-1865, Lunde i Dalane, 49 år, enke, vaskekone
Elisabet, 17-11-1894, 19 år, fabrikarbeider
Ingeborg, f. 28-2-1898, 16 år, fabrikarbeider
Thoralf, f. 21-2-1899, 14 år
Jenny, f. 14-10-1900, 13 år
Bjarne, f. 2-2-1904, 10 år
Anton, f. 18-2-1905, 8 år
De bodde i Baggt. 3, i 1910. Elen var gift med Thorvald Olsen, f. 27-7-1861.

1915’1916’ Doksmauet 12
Sigurd Kristiansen, f. 11-5-1886, 28 år, støberiarbeider, på Stvgr Støberi
Anna, f. 21-4-1886, 28 år
Tordis,f. 23-3-1909, 6 år
Olena, 3 år
Sigurd, 1 år
Anna, 1 år
De bodde i Ryfylkegt.14 i 1910.

1915’1916’ Doksmauet 12
Tobia Olsen, f. 1855, Høle, 56 år, enke
Martin, 40 år, arbeider, støberi og dok, sygelig, død 1915
Kristoffer, 23 år, støberiearbeider, underholder sin mor,
Ryfylkegata 25. De bodde i Doksmauet 16 før 1900.

1920* Doksmauet 12
Kristoffer Olsen, f. 30-6-1892, Klinker, dokken
Emma, f. 5-10-1893, enke
Berton, f. 10-5-1913
Torvald, f. 21-9-1915
Gift 18-10-1914
1919 ?

1920’* Doksmauet 12
Harald Johan Aasland, f. 20-6-1899, lagerarb, smørfab. Heimdal. kjører 1921
Selma Margrete, f. Breivik, f. 2-1-1900
Erner Androv, f. 25-1-1920
Gift 23-12-1919

1920* Doksmauet 12
Regine Luthersen, f. 2-8-1888, Bjerkreim, fab.arb. 1921-
Lovise Luthersen,f. 25-8-1893, Bjerkreim, enke, fab.arb. 1921-
Solveig Luthersen, f. 11-4-1917

1920* Doksmauet 12
Wilhelm Odland, f. 16-12-1867, Bjerkreim, gravar, Lagaard kirkegaard, 1921-1924-1925-
Pauline f. Aanensen, f. 7-1-1868, Bjerkreim
Axel Wilhelmsen Odland, f. 11-1-1909 1921-
Ingrid Kristine Odland, f. 23-12-1901, Egersund, ugift, bryggeriarbeiderske, 1921-
Magnhild Odland, herm.arb. 1921-
Klaus Odland, f. 1-4-1891, Bjerkreim, dagarbeid. ugift, 1924-
Gift 1909
Martin Cristoffersen Odland, f. 10-7-1853, Bjerkreim, opslager, dokken, logerende,
Separert, 10 barn, 9 lever. 1921-1924-

1920* Doksmauet 12
Gunda Jakobsen, f. 25-1-1899, Sogndal, opvarterske
Gustava Fuglestad, f. 15-1-1900, Vigrestad, opvarterske
Udøpt gutt Isaksen, f. 5-6-1920

1922

I Adressebøkene har jeg søkt på gateadresse og notert de som bodde i de forskjellige husene. Her finner en kun personer som har hatt en viss inntekt. De tok ikke med ektefelle eller barn uten inntekt. Hvis folk ikke ga beskjed om flytting kan det se ut som om de ble boende et sted i mange år etter de var flyttet. Derfor må vi ta årstallet med en viss skepsis. Jeg har søkt i bøkene fra 1917-1918-1921-1924-1925-1930-1931-1934-1940-1942-1943-1948-1961-1971.

1925 Doksmauet 12
Olai Torgersen, f. 1905, Buksenes
Charlotte Josefine Berg, f. 1897, Buksenes.
De bodde begge to her da de giftet seg 30-12-1925.

1914 Jakob Rasmussen, hermarb.1914
1914 Edvard Sivertsen, herm.arb. 1914

1917 Nils Olsen, vraghugger, 1917
1917 Ole Olsen, fab.arb. 1917

1921 Tobie Olsen, enke, 1921-
1921 Johan Hytland, kjører, 1921-
1921-24 Betzy Solberg, fab.arb. 1921-1924-
1921 Inga Solberg, fab.arb. 1921-

1924 Rakel Hansen, enke, 1924-
1924 Rosa Johannesen, fab.arb. 1924-
1924 Trygve Samuelsen, 1924-
1924 Ole Wersland, kairb.1924-

1925 Gustav Joa, kjører, 1925-
1925-1943 Iver Eriksen, tømmerm. 1925-1930-1931-1934-1940-1942-1943-
1925 Georg Gundersen, støberiarb. 1925-
1925 Marthine Gundersen, herm.arb. 1925-

1928 Olianne Reksten, syerske, 1928-1930-1931-
1928 Sofie Nilsen, herm.arb. 1928-

1930 Magnus Halvorsen, 1930-
1930 Lars Hytland, støberiarb. 1930-og Borghild Hellberg, sølvb. 1950

1931 Halvor Nedrebø, fyrbøder, 1931-
1931 Lars Størksen, stenarb. 1931-
1931 Harald Wilhelmsen, kaiarb. 1931-
1931Sigfrid Larsen, gevinst 1931

1934 Einar Eriksen, 1934-

1934-40 Tonning Nilsen, 1934-1940-
1934-1961 Trygve Nilsen, sjøm. 1934-1940-1942-1943-1948-1961-
1940-42 Hans Nilsen, 1940-1942-

1936-1971 Doksmauet 12
Ivar Eriksen Barka, f, 1886, Strand, tømmerm., død 28-8-1958, 72 år gammel
Lena f. Barkved, f. 6-1-1887, Strand, død 6-6-1937, 50 år gammel
Martha
De feiret sølvbryllup i 1936.
1958-1971
Ivar Barka, gift 15-12-1945 med
Thora Barka, f. Ingebretsen, f. 10-10-1895, -1971-

Doksmauet 12

1940-48 Gunhild Sigbjørnsen, bryggeriarb.

1946 fru Geline Larsen, 70 år 8-2-1946 nr 16??

1950 Vally Aksnes, gevinst

1961 Elise Mosholt, herm.arb. 1961-

1968- Doksmauet 12
Rudolf Waage, f. 1941, tømm.1968-
Gerd Torun Waage, f. 1943
Otto
Mary
Else Marie
Torunn
Sønn 1981

1971 Fred O- Baardsen, 1971-
1971 Bente H. Baardsen, 1971-

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net