Doksmauet 10

Doksmauet 10

Atk 2013

385

Søketips: For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Doksmauet 10 – br.nr. 1854
1902’ Peder Hytlands hus, bor i Vasbø, Birkreim
Marton Abrahamsen, 1931-
Erga
John Phil

2021 Marthe Høyerholt Færøvik (fra 1881)

Opplysningene om folk er funnet i Stavanger Byarkivs folketellinger. De går fra 1894 til 1916. Alderen på folk er fra første året jeg har funnet de i tellingene. Dessuten har jeg brukt folketellingene fra 1865-1875-1885-1900-1910 og 1920. Jeg har tatt med alle familiemedlemmer jeg har funnet, dessuten yrke. De fleste flyttet ofte, så derfor ser en at mange bodde i nabolaget her på Møllehauen. Fra kirkebøkene har jeg tatt med de som har hatt adresse i området, enten ved dåp, vielse eller død.

1891*1900*1921- Doksmauet 10
Peder Hytland, f. 1848, Birkrem, arbeider v. Stvgr. Støberi
Tine Karine Larsdtr. Hytland, f. 1857, Birkrem
Lars Hytland, f. 1877, Birkrem, paa støberiet av og til, murerlære hos Ellingsen i 1899.
Anna Hytland, f. 1876, Birkrem
Tine Hytland, f. 1879, Birkrem
Marta Hytland, f. 1879
Josefine Lovise Hytland, f 1882, arb. blikembalagefab., sønn Peder 1 år i 1901’
Gustav Andreas Hytland, f. 26-4-1885, blikslager
Peder Theodor, f. 1887
Trygve Johan Hytland, f. 1890
Lorens Hytland, f. 1892
Petra Hytland, f. 1895, sønn Gustav Fredrik Ekstrøm, f. 19-6-1913
Tonny Hytland, f. 21-11-1897, g.m. Kristian Todal
Peder Hytland, f. 16-4-1899
Hanna, f. 4-12-1900, g.m. Rasmus Roaldsen
I 1908’ var det bare Peder, kona Tine, Lorentz, Petra, Tonny og Hanna som bodde her. Men sammen med de bodde sønnen Gustav 23 år og kona Alida 18 år.
I 1920* bodde Peder og kona Tine i Haugesundsgata 25 sammen med barnebarnet Gustav f. 1913. Han eide det huset. Der bodde også datteren Hanna, g.m. Rasmus Roaldsen og to barn. Datteren Tonny g.m. Kristian Todal og en sønn.

1902’ Doksmauet 10
Josefine Lovise Hytland, f. 1882, 19 år, ugift, arbeiderske på blikembalagen, 9a 10 kr. pr. uge
Peder, f. 16-4-1900
Opgiven barnefader Ole Thomassen, stenarbeider, f. 1881, Haukeligt. 2.

1916 Ole Tobias Østerhus og Lovise Hytland
Svend Andreas, f. 1916

1908 Doksmauet 10
Gustav Andreas Pedersen Hytland, f.20-4-1885, arbeider, død 9-11-1908, ulykkestilfelle, 23 år gammel
Elida Olsen, f. 1889
De giftet seg 14-9-1907

1891* Doksmauet 10
Tollef Hytland, f. 1856, Birkrem, emissær,
Elen Hytland, f. 1859, Varhaug
Manda Bertine Hytland, f. 1883
Lars Hytland, f. 1884, Soggendal, Dalane
Tollef Hytland, f. 1888
Olaf Augustin Hytland, f. august 1890
Berte Hytland, f. 1846, Birkrem, tjenestepige, kjøkkenpige, ugift, logerende hørende til familien

Tollef og Ellen Hytland

Ove Sandvik har skrevet om emisæren Tollef Hytland, les mer her:   https://blogg-ove.blogspot.com/2024/04/tollef-hytland-fengselsfugl-og.html?m=1&fbclid=IwAR2WseoLjMnreX_YUsLZSFGF-c1vapym9Bdkf3hr0961zD54Lnpp6LM2QLg_aem_AUDWtBnrI0Y1GvOLXjOtWNjd6nHB6fEVXA6GjN2EEFSI0WNElVZzOGnUu4AQswXr5NViZLHWZR1tjDr0WykT5ImM

1891* Doksmauet 10
Peder Olai Olsen, f. 1819, Egersund, sjauer, sager ved
Rakel Olsen, f. 1825

1891*1896’ Doksmauet 10
Hans Kristian Olsen, f.1847, Håland, fisker til sjøs
Rakel Marie Olsen, f. 1849, Håland
Oluf Bertinius Olsen, f. 1879, Sandnæs
Selma Mathilde Olsen, f. 1884
Berta Jorine Olsen, f. 1886
De bodde i Støberigaden 4 i 1900.

1891* Doksmauet 10
Kristian Olsen, f. 1850, Fister, arbeider v. Stvgr. Støberi
Tobia Olsen, f. 1854, Høgsfjord
Martin Olsen, f. 1873, arbeider v. Stvgr. Støberi
Ole Bertinius Olsen, f. 1880
Sigurd Olsen, f. 1885
Kristoffer Olsen, f. 1882
Theresia Olsen, f. januar 1889
Kristoffer Olsen, f. 1892
Torvald Olsen, f. 1894.
I 1900 bodde de i Doksmauet 7a.

1891* Doksmauet 10
Ole Rolfsen, f. 1826, Høle, arbeider v. Stvgr. Støberi og fattigvesenet
Thorborg Rolfsen, f. 1830, Sauda
Daniel Rolfsen, f. 1862, Hetland, arbeider v. Stvgr. Støberi
Ingeborg Rolfsen, f. 1865, Frue, tjenestepige, kjøkken
Gustav Gabrielsen, f. 1886, dattersøn, forsørget av tjenestepige og fattigvesenet

1896’1897’ Doksmauet 10
Rasmus Jørgensen, f. 1851, Søgne, 47 år, fisker, sygelig i 1897,
Olene, f. 1853, 42 år
Karl, f. 1880, 15 år
Bertel, f. 1883, 12 år
Rasmus, f. 1885
Nille, f. 1887, 8 år
Innen 1900 var de flyttet til Badehusgaden 12.

1896’ Doksmauet 10
Lava Ellingsen, 33 år, enke
Maren, 11 år
Anna, 3 år

1896’1897’1898’1899’ Doksmauet 10
Halvor Holgersen, f. 1833, Skjold, 63 år, driver, dokken
Berta, f. 1845, Hardanger, 52 år
Guttorm, f. 1866
Mikal, f. 1882, 24 år, malersvend, intet arbeid om vinteren, har bare en haand
Hanna, f. 1873, 12 år
De bodde i Pedersgata 120 i 1900.

1897’ Doksmauet 10
Iver Wetterhus, 57 år, fyrbøder, går nu ledig
Enger, 51 år
Else, 11 år
Boine, 8 år
Thommas, 15 år
Emma, 22 år

1897’ Doksmauet 10
Emilie Andersen, 21 år
Iver, 2 år

1897’1898’1899’ Doksmauet 10
Johan Falkanger, 34 år, kolpotør, stor fattigdom
Synøve, 38 år
Johanne, 11 år
Gunhild, 9 år
Johan, 6 år
Ragnhild, 4 år

1898’1899’1903’1908 Doksmauet 10
Helene Skre, f. 1861, Avalsnæs, 48 år, enke
Alida, f. 1888, 8 år, Avaldsnes, gift med Gustav Hytland 1908’
Hilmar, f. 1894, 6 år, Avaldsnes
Doksmauet 8 i 1900*

1898’ Doksmauet 10
Regine Simonsen, 42 år, enke
Gunhild, 9 år
Selmer, 3 år
Simond, 18 år, i lære

1899’ Doksmauet 10
Ole Berner, manden har vært i Amerika i 12 år har ikke sendt penger paa 8 år, fattig
Berit, 40 år
Olea, 13 år
Helmik, 11 år

1900*1908’ Doksmauet 10
Edvard Holte, f. 1878, Helland, støberiarb., beslagsmed
Guri Holte, f1862, Birkrem
Leander Olsen, f. 1890, Birkrem, stedsøn
Gustav Tordenskjold Edvartsen, f. 10-8-1900
Lothe, 1 år i 1903’
Anna Holthe, 29 år, arbeiderske paa ølbryggeriet 1902’datter Alma, 4 mnd. I 1905

Se Doksmauet 12, Avaldsnesgt. 94,

1900* Doksmauet 10
Berit Bæver, f. 1858, Nummedal, enke, herm.arb.
Olea Bæver, f. 1885, Avaldsnes, herm.arb.
Hellik Bæver, f. 1887, Avaldsnes

1900*1901’1902’ Doksmauet 10
Nikolai Torstensen, f. 1881, blikkenslager
Marta f. Hytland, Torstensen, f. 1879
Ordin Torstensen, f. 6-7-1900- død 1-5-1901, 10 måneder gammel

1900*1917 Doksmauet 10
Lars Hytland, f. 1877, murersvend, Ellingsen, gaar nu ledig i 1901’fyrbøder SS Storfond i 1903’ I Amerika reiste i 1905, sender penger 1906’
Kari Hytland, f. 1880
Peder Hytland, f. 27-7-1900
Lars, 9 år i 1906
Tonny, 8 år i 1916’
Marie Hytland, f. 1874, arb.v. linfabrik, losjerende, 1900
Lotte Hytland, f. 1879, Birkrem, skrædderpige, losjerende.1900

1901’ Doksmauet 10
Marie Olsen, fabrikpige
Lotte Hytland, 21 år, sypige

1901’ Doksmauet 10
Berit Knudsen, 42 år, manden er i Amerika, hører intet fra ham
Olga, 15 år, fabrikpige
Hellik, 13 år

1904’ Doksmauet 10
Ole Grødem, f. 1874, Tungenes, 28 år, smed, støberiet
Regine, f. 12-4-1881, Høgsfjord, 21 år
Olga, f. 7-5-1900, Høgsfjord
Edvard, f. 13-12-1902
Rasmus, f. 10-8-1908
I 1902 i Spilderhauggt. 32. i 1903 bodde de i Doksauet 8. Innen 1910 var familien flyttet til Brattebjerggata 14.

1905’ Dorthe Martinsen, 36 år

1906’1907’ Doksmauet 10
Stine Hagstrøm, 39 år
Gertru, 10 år
Olga, 5 år
Harry, 3 år
Kom hertil fra Amerika, jul 04. Hendes mand er der fremdeles, hører intet fra ham.
1906 fikk hun bevilling til smaasalg af øl. Reiste til Amerika 1907’

1902’1903’1904’1910*1913’ Doksmauet 10
Andreas Pedersen, f.9-7-1872, Varhaug, skomagersvend hos Enoksen, 1902’1911’ arbeider for seg selv. Bor ikke her i 1913’.
Hanna Pedersen, f. 4-6-1876, Høiland, vaskekone, vasker på skolen
Børge Pedersen, f. 9-5-1896
Harald Pedersen, f. 14-4-1899
Harry Pedersen, f. 9-4-1902
Rangvald Pedersen, f. 14-8-1904
Sigurd Pedersen, f. 21-9-1906
Henny Pedersen, f. 31-10-1908
Andreas Pedersen, f. 22-10-1910
Helene Madsen, f. 15-6-1835, enke, husholderske, ugift, ophold af Pedersen 1911’1912’1913’
Hilmar Kristiansen, 17 år, fabrikarbeider

1907’1916’ Doksmauet 10
Ole Thommassen, 26 år, fyrbøder
Lovise, 25 år
Peder, 8 år
Ragnhild, 6 år, i 1916
Olefine, 4 år i 1916
Karl, 2 år i 1916
? f. 18-9-1915
Lervig 33.

1908’ Doksmauet 10
Gustav Hytland, 23 år, blikslager
Alida Skree, 18 år

1908’ Doksmauet 10
Bertinius Bergslid, 43 år, doksarb. Støberiet
Petra, 38, år
Halvor, 15 år, hermetikarb.
Jakobine, 10 år
Kristine, 8 år
Sven, 6 år
Bertine, 3 år
Hjørdis, 1 år
I 1907 bodde de i Lervig 15.

1910*1911’1912’ Doksmauet 10
Torkel Johannesen, f, 5-6-1862, Eik i Bjerkrem, kulkjører hos Lindtner
Gemalia Johannesen, f. 16-3-1855, Bjerkrem
Ingeborg Johannesen, f. 25-2-1906, pleiedatter, har 6 kr. pr. måned for barnets kost, klær holdes af barnets mor 1911.

1910*1911’1912’ Doksmauet 10
Ingvald Samuelsen, f. 25-12-1872, Lura i Sandnes, arbeider ved fiskeri. I Amerika harr intet hørt fra ham på 1 ½ år
Janne Samuelsen, f23-8-1875, Sandnes, herm.arb.
Marie Samuelsen, f. 26-1-1899, Sandnes
Gunhild Samuelsen, f. 13-10-1901, Sandnes
Olene Samuelsen, f. 7-4-1909
Ryfylkegata 14.

1910*1912’ Doksmauet 10
Helene Olsen, f. 7-5-1859, Eike, Haugesund, ugift, hjelpearbeider
Hilmar Kornelius Kristiansen, f. 17-3-1893, Vigsnes, hjelpearbeider.

1910* Doksmauet 10
Gurine Rolfsen, f. 9-11-1885
Alfhild Rolfsen, f. 25-10-1907
Sara, f. 1-10-1910

1912’1913’1914’ Doksmauet 10
Johan Elstad, f. 20-11-1872, Boge i Lofoten, 39 år, fabrikarbeider, bliktrykkeriet
Johanne, 40 år
N. Dalgt. 28. i 1910*

1913’1914’1915’ Doksmauet 10
Johannes Larsen Riska, f. 9-12-1846, Riska, 66 år, rebslager, Berentsen
Karl L. f. 8-1-1878, 28 år, løsarbeider, arbeider av og til
Sara Nilsen, f. 26-11-1849, Ogna, 63 år, tjener
Lervig 16 i 1910*1913’

Karl Riska, løsarb. 1914
Johannes Riska, rebslager, 1914 kona Janne Bergitte, død 6-10-1905 da bodde de i Lervig 13 to barn, Karl og Peder.

1913’1914’ Doksmauet 10
Bergeton Nilsen, 21 år, fabrikarbeider, bliktrykkeriet, kom hertil fra Borge i Norland i 1912.1914’
Kristoffer Fredriksen, 19 år, fabrikarbeider, bliktrykkeriet, kom hertil fra Bodø i 1911.

1914’1915’ Doksmauet 10
Gustav Tvedt, f. 8-1-1884, stuert, bor et annet sted i byen 1915’
Johanne, f. Vaage, f. 18-9-1881
Johanne Gørli, f. 10-4-1914, død 18-6-1914,2 måneder gammel.
Gotfred, 12 år
Sverre, f. 14-7-1903
Sølvia, 24-7-1905, 9 år
Gudrun, f. 5-12-1907, 7 år
Margretha, 16-7-1910, 4 år
De bodde i Vaalandsgate 51 i 1910*. N. Dalgt 33.

1914’ Doksmauet 10
Rasmus Asbjørnsen, 36 år, snedkersv. Støberi og dok
Jenny, 28 år
Anna, 9 år
Einar, 7 år
Marie, 4 år
Anna, 2 år
Emmausv. 36

1915’ Doksmauet 10
Jacob Jacobsen, 32 år, jernstøber, sygelig, meget ledig
Mathilde, 32 år
St. Hansgt.

1915’ Doksmauet 10
Edvard Sivertsen, 26 år, fabrikarbeider, Conradsen, paa Malde.
Emma, 23 år
Sigurd, 4 år
Johan, 2 år
Datter f. 20-11-1914
Badehusgt. 27.

1920*1931 Doksmauet 10
Birger Dahl, f. 18-6-1884, klinker, dokken, støberiarb. 1918, død 23-2-1923, 39 år gammel
Teresie, f. Olsen, f. 19-1-1898
Olene Henriette, f. 17-2-1907
Trygve Bertinius, f. 2-3-1909
Tobie Kristine, f. 7-7-1911
Josefine, f. 11-4-1914
Arne Johannes, f. 28-3-1917
Borghild, f. 20-6-1920
Gift 2-2-1907
1920* Tobie Olsen, 12-8-1855, Høle, enke, kommunal pension, arbeidsudyktig, aareforkalkning, losjerende, 1930-1931-
De bodde i Ryfylkegate 25 i 1910* og i Doksmauet 10 i 1923 da Birger døde.

 

1920* Doksmauet 10
Alf Johan Gjermundsen, f. 18-5-1896, Fjære, klinker, dokken
Nilsine, f. Hansen, f. 18-12-1893, Grimstad
Anders Johan, f. 13-10-1915, Grimstad
Olaf Andreas, f. 20-7-1917
Alfhilde Sofie, f. 19-9-1920
Villy Ingman, f. 1921
Gift 1915
De bodde i Doksmauet 12 i 1917 og i Doksmauet 6 i 1934-1967

1920*1931 Doksmauet 10
Sigurd Mandius Kristensen, f. 11-5-1896, klinker, støberiarb. Død 11-6-1961, 75 år gammel.
Anna Elida, f. Larsen, f. 21-9-1886, Strand
Tordis Charlotte, f. 23-3-1909, g. m. Olav Svela
Olene Larsine, f. 7-6-1911, g.m. Trygve Malvin Eriksen i 1935
Sigurd, f. 17-5-1913, g.m. Signe Olsen, gift i 1937
Anna, f. 27-5-1915,
Klara, f. 4-3-1918, g.m. Henry Ahlqvist i 1947
Leonard, f. 21-5-1920
Sigurd flyttet til Vindmøllebakken 12a og bodde sammen med datteren Klara.

I Adressebøkene har jeg søkt på gateadresse og notert de som bodde i de forskjellige husene. Her finner en kun personer som har hatt en viss inntekt. De tok ikke med ektefelle eller barn uten inntekt. Hvis folk ikke ga beskjed om flytting kan det se ut som om de ble boende et sted i mange år etter de var flyttet. Derfor må vi ta årstallet med en viss skepsis. Jeg har søkt i bøkene fra 1917-1918-1921-1924-1925-1930-1931-1934-1940-1942-1943-1948-1961-1971.

1910 Torkel J. Eeg, kulkjører 1910
1910 Jan Jansen, sjøm.1910
1910 Nils Jansen, cementarb, 1910

1910* Doksmauet 10
Samson Jansen, f. 3-1-1889, Mosterhavn, cementarb. 1910
Bolette Jansen, f. 5-2-1888, Haus Bergen
De flyttet til Nymansgate 100.

Doksmauet 10

1914 Bernt Gundersen, herm.arb, 1914

1918- Selmer Bryne, jernskibsbygger,

1928-1930 Ole Kristensen, arb. 1928-1930-
1929-1930* Otto Abrahamsen, verkstedarbeider, gift med Marie Olsen, i 1929.

1934 Ragnhild Askeland, herm,arb.

1934-1948 Nils Fadnes, bødker, Han fylte 75 år i 1958.

1934 Trygve Johnsen, murer, 1934-
1934 Johan Nilsen, sjøm. 1934-

Olav Aarnes, fyrb. 1940-1942-1943-1948-1961- Doksmauet 10
Arvid Aarnes, 1948
Odd Aarnes, 1948
Gunhild Aarnes, frue, 1968- gevinst 1956

William Fredriksen, arb. 1942-70 år 22-11-1956

1938 Doksmauet 10
Lars Kjøllevik
Johanna Erga
Gift 10-9-1938

Wally Erga 1933 gevinst
Gurine Erga gevinst 1950

Lars Erga, 1940-1943-1948-
Guttorm Erga, steinarb. 1948
Oskar Erga, sjåfør, 1948

Liv Svendsen, syerske, 1948-

Willy Asbjørnsen, 1961

1958-1967 Doksmauet 10
Karsten Fiskebekk, f. 28-6-1918, selger
Marie Fiskebekk, f. 4-2-1916
Mary Lillian, Asbjørnsen, f. 18-1-1936, gift Asgautsen, se Doksmauet 8
De feiret sølvbryllup i 1979, da bodde de i Sandnes.
Karsten og Marie bodde i Pedersgata 109 i 1958-

1952-1961– Doksmauet 10
John A. Pihl, sjåfør,
Gerd Phil, død 30-januar 1977, 58 år gammel

Anne Grethe Phil Olsson

Turid Helen Phil Pedersen

  1977

1959-1974 Doksmauet 10
Jan Pedersen, gummiarb.  død 1973
Turid Helen Pihl, Pedersen, – gifte 1959

Helge

Atle

Monica

Turid og barna flyttet til Vardeneset i 1974.

1968-1971 Elisabeth E. Kleiberg, herm.arb. 1968-1971-
1971 Kristine Kristiansen, 1971-

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net