Efterlater ingen og intet. Stavanger Aldershjem, Hillevåg.

Efterlater ingen og intet.

Stavanger Aldershjem, Hillevåg.

Stavanger Aldershjem 1954, Stavanger Byarkiv.

895

Stavanger aldershjem Hillevåg ble opprettet 1894. Hjemmet fikk mange navn på folkemunne, arbeidsgården, arbeidshjemmet, fattiggården, understøttelsen, alderdomshjemmet, aldershjemmet i Hillevåg og gamlehjemmet. Flere av navnene var negative og bidro til at folk følte skam når de måtte flytte dit.  Dette hjemmet erstattet den Kombinerede Indretning som tok seg av gamle og syke. Å flytte til hjemmet i Hillevåg må ha vært en fantastisk bedring i forhold til byens tidligere hjem. Stavanger Aftenblad forteller at det i 1926 bodde 100 personer her. Jeg har gått gjennom dødsfallprotokollene fra 1894 til 1934 og notert alle som hadde adresse hit da de døde. De første med denne adresse fant jeg i 1903. Gjennom årene ble det mange varianter av navnet. Det hadde nok litt med den som ga beskjed om dødsfallet og hvordan skriveren skrev det.

Det som griper meg er hvor mange enslige mennesker som fantes, som ikke hadde familie. Jeg synes disse personene fortjener at de ikke blir glemt. De fleste var arbeidsfolk som når alderen og sykdom innhentet dem ikke hadde noen familie eller plass å gjøre av seg. Her var mange gamle ugifte tjenestepiker, enker og andre som i slutten av livet ble kalt fattiglem. Blant mannfolkene var det mange sjøfolk, stenarbeidere, skomakere og andre arbeidere. Det var fattigvesenet som måtte forsørge de. Alkohol har nok vært en grunn for at noen ikke kunne ta vare på seg selv, og ble plassert på arbeidsgården, eller fattiggården. De har vært en del av det som gjorde arbeidsgården negativ blant folk.

********************************************

1903-10-4 Snedker Eivind Didriksen, 78 år gammel. F. 1825. Fattiglem.
1903 Rebslager Rasmus Rasmusen, 75 år gammel, f. 1828, enke og myndige barn, intet efterladt. Understøttelsen.
1904 Skibstømmermand Tollef T Søyland, 84 år gammel, f. 1820,1 myndig sønn kjøbmand T. Søyland og 7 umyndige barnebarn. – understøttelsen.
1905 Arbeidsmand Svend Svendsen Undem, 80 år gammel, f. 1825, enke og 2 myndige sønner. Intet efterladt. Understøttelsen.
1905-7-4 Løsarbeider Ole Svendsen, 62 år gammel, f. 1843, fattiglem. Fattiggården.
1906-6-4 Arbeider Thore Johannesen, 75 år gammel. F. 1831, Fattiglem. Fattiggården.
1906-5-9 Enke Rakel Mikkelsen, 81 år gammel. F. 1825, 1 sønn Mandius bor i Egersund, dattersøn Trygve Olsen heri byen. Intet efterladt. Alderdomshjemmet.
1906-22-9 Enke Elen Øsebak, 77 år gammel, f. 1829, fattiglem. Fattiggården..
1906-8-10 Skomaker Peder Jansen, 80 år gammel. F. 1826, Fattiglem, Enke Ane, sønn Johan Jansen, samt sønnebarnene efter avdød, Peter, Birger, Edit, Anny, disse sønn— samt afdødes datter Anna. Fattiggården.
1906-13-10 Sjømand Gotfred Obstfelder, 72 år gammel, f. 1834, fattiglem. Fattiggården.
1906-25-10 Pige Thomine Thorsen, 65 år gammel, f. 1841, fattiglem. Arbeidshjemmet.
1906-29-11 Ungkar Johan Thorsen, 42 år gammel, f. 1864, fattiglem.
1907-8-4 Ungkarl omstreifer Gustav Gjøstein, 69 år gammel, f. 1838, fattiglem. Arbeidshjemmet.
1907-1-4 Pige Inger Reinertsen, 66 år gammel, f. 1841, fattiglem. Fattiggården.
1907-3-6 Smed Peder Telnæs, 85 år gammel, f. 1822, fattiglem. Arbeidsgården.
1907-10-6 Arbeider Ole Sørensen, 81 år, fattiglem. F. 1826, Fattiggården.
1907-19-6 Taarnvogter Nils Larsen, 84 år gammel, f. 1823, fattiglem. Fattiggården.
1907-27-7 Enke Dorthea Harestad, 87 år gammel, f. 1820, fattiglem. Gamlehjemmet.
1907-14-8 Enke Anna Sæleg, 77 år gammel, f. 1830, fattiglem. Aldershjemmet.
1907-26-9 Enke Talette Abrahamsen, 85 år gammel, fattiglem. Fattiggården.
1907-9-10 Fløtmand Jonas Danielsen, 79 år gammel, f. 1822, fattiglem. Gamlehjemmet.
1907 Sjømand Anders Baardsen, intet efterladt, fattiglem. Aldershjemmet.

22 personer fra 1903 til 1907. 9 over 80 år gamle. (Fødselsåret er føyd til av meg, beregnet utfra oppgitt alder)
***************************************
1908 Enke Inger Knudsen Bøe, 84 år, gammel, f. 1824, fattiglem. Aldershjemmet.
1908 Arbeider enkemand, Jonas Olsen, 81 år gammel, f. 1827, fattiglem. Gamlehjemmet.
1908 Skomager Knud Bendiksen Ryg, 76 år gammel. F. 1832, Fattiglem. Gamlehjemmet.
1908 Enke Berthe Jørgensen, 79 år gammel. F. 1829, Fattiglem. Aldershjemmet.
1908 Enke Else Johannesen, 62 år gammel, f. 1846, fattiglem. Arbeidsgården.
1908 Enke Berthe Johanne Rasmussen, 77 år gammel, 1831, fattiglem. Fattigården.
1908 Handverker Jole? Tørresen, 83, år gammel, f. 1825, fattiglem. Fattigården.
1908 Sjømand Ole Thorstensen, 77 år, f. 1831, fattiglem. Gamlehjemmet.
1908 Rebslager Iver Didriksen, 79 år gammel, f. 1829, fattiglem. Gamlehjemmet.
1908 Enke Astri Aarentsen, 81 år gammel. F. 1827, Fattiglem. Aldershjemmet.
1908 Arbeider Ole Zakariassens enke, Bertha Marie, 85 år gammel. F. 1823, Aldershjemmet.
1908 Enke Guri Larsen, 88 år gammel. F. 1820, 3 barn hvorav 2 i Amerika, intet efterladt. Fattigården.
1908 Sjømand Nikolai Nikolaisen, 90 år gammel, f. 1818, fattiglem. Alderdomshjemmet.
1908 Helga Torfindsen, 95 år gammel, f. 1813, g. fattiglem. Alderdomshjemmet.

14 personer i 1908. 4. over 80 år og 2 over 90 år gamle. (Fødselsåret er føyd til av meg, beregnet utfra oppgitt alder)

********************************************
1909 Enke Serina Jonasen, 95 år gammel. F. 1814, fru Elisabeth Vorse, Olav Kyrresgt 3, en søn i Amerika. Alderdomshjemmet.
1909 Pike Tobia Knudsdtr. Vier, 89 år gammel, f. 1820, fattiglem. Alderdomshjemmet.
1909 Enke Dorthea Sandnes, 83 år gammel, 1826, fattiglem. Alderdomshjemmet.
1909 Stenarbeider Ommund Larsen Løge, 96 år gammel. F. 1813, Fattiglem. Alderdomshjemmet.
1909 Enkemand Tobias Olsen, 83 år gammel, f. 1826, fattiglem. Gamlehjemmet.
1909 Enke Seri Thorsdtr. Svendsen, 93 år gammel, 1816, fattiglem. Alderdomshjemmet.
1909 Pige Kristine Jacobsen Strømsland, 87 år gammel, f. 1822, fattiglem, Alderdomshjemmet.
1909 Enkemand løsarbeider Per Olsen, 80 år gammel, f. 1829, fattiglem. Alderdomshjemmet.
1909 Løsarbeider enke Ane Jacobsen, 90 år gammel, f. 1819, fattiglem. Gamlehjemmet.
1909 Enkemand stenarbeider Rasmus Endresen, 88 år gammel. F. 1821, Gamlehjemmet.

10 personer i 1909. 6 over 80 år, 4 over 90 år gamle. (Fødselsåret er føyd til av meg, beregnet utfra oppgitt alder)

1909 Stenarbeider Ommund Larsen Løge, 96 år gammel. f. 1813, Fattiglem. Alderdomshjemmet. Har ikke funnet han i folketellingen 1865. I 1875, var Ommund, legdeslem, enkemann, med fuld fattigunderstøttelse på gården Østre Løge i Time, hos familien Lars Børildsen. I 1900 var Ommund Løge, f. 1813, Lye, enkemann, udstat av Stavanger Kommune til Johannes Ananiasen Harestad i Randaberg. Han ble regnet som enslig logerende.

********************************************

• Tellingsår: 1910, (i slutten av året.)
• Kommune: Hetland
• Kommunenummer: 1126
• Navn på bosted: Hillevaag
Antall personer registrert på bostedet: 20.
________________________________________
Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet
Marie Peders. ug fattiglem 13.12.1851 Vigedal
Elisebet Levers. ug fattiglem 29.02.1822 Stavanger
Malen Jons. ug fattiglem 26.06.1836 Varhaug
Berge Peders. g fattiglem 07.03.1830 Rennesø
Malene Peders. tj fattiglem 07.01.1830 Jælsa
Erik Nils g fattiglem 30.03.1834 Ølesogn
Ingebor Nils ug fattiglem 10.04.1833 Ølesogn
Tore Lars. ug fattiglem 17.02.1831 Haaland
Hans Jacobs. ug fattiglem 23.12.1830 Flækefjord
Knud Kristens. ug fattiglem 30.08.1835 Jælsa
Hans Ols. ug fattiglem 14.08.1832 Nærbø
Kristian Velas. ug fattiglem 04.05.1875 Time
Lars Halvers. ug fattiglem 04.05.1820 Flækefjord
Nils Nils. ug fattiglem 05.01.1821 Nærbø
Jacob Ommuns. ug fattiglem 06.07.1825 Flækefjord
Jon Ols. ug fattiglem 09.01.1824 Varhaug
Karel Svens. ug fattiglem 24.12.1844 Stavanger
Ommund Helgevaal g fattiglem 19.10.1821 Sandai
Martha Helgevaal g fattiglem 07.04.1827 Vigedal
Ola Lindø ug fattiglem 26.09.1824 Stavanger

 

3 ektepar bodde her sammen i 1910.
Ommund og Martha Helgevaal bodde på Løkkeveien 42 i 1900 og ble forsørget av sønnen.
Berge og Malene Pedersen bodde i Ø. Strandgate 92 i 1900.
Erik og Ingeborg Nilsen bodde i Mellom Dalgaden i 1900.

**************************************************

1910 Malersvend Mikal Pedersen, 78 år gammel, f. 1832, fattiglem. Aldershjemmet Hillevåg-
1910-12-12 Matros Berge Pedersen, 84 år gammel, f 1826, fattiglem. Aldershjemmet Hillevåg
1910-10-12 Bertha Olene Larsen, 79 år gammel. F. 1831, Fattiglem. Aldershjemmet Hillevåg-
1910 Enke Anna Gundersen Rugland, 67 år gammel, f. 1843, fattiglem. Alderdomshjemmet.
1910 Vognmand Jonas Svendsen Oftedal, 66 år gammel, f. 1844, efterlater 3 myndig barn, intet efterladt. Alderdomshjemmet.
1910 Løsarbeider Thomas Fanulsen, 68 år gammel, f. 1942, fattiglem. Alderdomshjemmet.
1910 Enke Marthe Kristin Jakobsen, 79 år gammel. F. 1831, Efterlader en myndig barn i Amerika. Intet efterladt. Alderdomshjem
1910 Matros Torkel Halvorsen Udbjø, 84 år gammel, f. 1826, fattiglem. Alderdomshjemmet.
1910 Stenarbeider Endre Endresen Tveita, 91 år gammel. F. 1819, Aldershjemmet.
1910-1-9 Styrmand Torger Jørgensen Lyse, 83 år gammel. F. 1827, Aldershjemmet.
1910 Arbeider Sivert Gabriel Salvesens enke Nicoline Salvesen, 84 år gammel. F. 1826, Myndig sønn, fattiglem. Fattiggården.
1910 Frk. Kirsten Marie Normann, 91 år gammel. F. 22-10-1818, Os, Søster fru doktor ? i Sogndal

12 personer i 1910, 5 over 80 år og 1 over 90 år gamle. (Fødselsåret er føyd til av meg, beregnet utfra oppgitt alder)
*********************************************
1911-15-4 Enke Ragnhild Mauritsen, 70 år gammel. F. 1841, Efterlater av første ægteskap 1 myndig sønn og en datterdatter. Understøttelsen.
1911-20-6 Tjenestedreng Nils Nilsen Lode, 83 år gammel, f, 1828, fattiglem. Aldershjemmet Hillevåg.
1911-15-7 Tømmermands enke Taletta Høgeli, 84 år gammel, f. 1827, fattiglem. Aldershjemmet Hillevåg.
1911 Enke Klara Thorsen Haaland, 82 år gammel, f. 1829, fattiglem. Hillevåg.
1911-2-10 Tjenestepige Ella Hansen, 82 år gammel, f. 1829, fattiglem. Aldershjemmet Hillevåg.
1911-28-11 Skibstømmermand Jonas Iversen Haaland, 84 år gammel, f. 1828, fattiglem. Gamlehjemmet.
1911-28-11 Enke Magda Olsen, 78 år gammel, f. 1833, fattiglem. Gamlehjemmet.

7 personer i 1911, 5 over 80 år gamle. (Fødselsåret er føyd til av meg, beregnet utfra oppgitt alder)
*******************************************
1912-21-1 Skomagerenke Martha Øgaard, 91 år gammel, f. 1821, fattiglem. Hillevåg aldershjem.
1912-9-4 Matros Jacob Ommundsen Kau—, 80 år gammel, f. 1832, fattiglem. Aldershjemmet Hillevåg.
1912-29-5 Enke Malene Hansd. Johnsen, 75 år gammel, f. 1837, fattiglem. Aldershjemmet Hillevåg.
1912-2-10 Pige Ane Abrahamsdtr. Tjensland, 46 år gammel, f.1866, fattiglem. Aldershjemmet.
1912-25-11 Sjømand Johan Tønnesen, 76 år gammel, f. 1836, fattiglem. Aldershjemmet.

5 personer i 1912, 1 over 80 år og 1 over 90 år gamle. (Fødselsåret er føyd til av meg, beregnet utfra oppgitt alder)
******************************************
1913-20-1 Enke Elisabeth Leversen, 86 år gammel, f. 1827, fattiglem. Aldershjemmet.
1913-7-2 Enke Bertha Kristine Larsen, 88 år gammel, f. 1825, fattiglem. Aldershjemmet Hillevåg.
1913-12-2 Enke Ingeborg Serine Sivertsen, 81 år gammel, f. 1832, fattiglem. Aldershjemmet.
1913-12-3 Enke Elen Marie Storhaug, 70 år gammel. F. 1843, 1 myndig bror tilstede, intet efterladt. Alderdomshjemmet.
1913-23-3 Sjømand Jonas Andreassen, 65 år gammel, f. 1848, en bror fabrikkeier August Iversen. Skal også efterlate enke, men hendes oppholdsted er ukjent. Aldershjemmet Hillevåg.
1913-26-3 Løsarbeider Peter Pettersens datter Sigrid Olava Andasmuget 11a – nu Arbeidsgaarden. 1 aar. ?? Foreldrene lever.
1913-8-8 Tjenestepig Ane Gausel, 91 år gammel. F. 1822, Slægten ukjent, efterlater intet. Aldershjemmet Hillevåg.
1913-10-8 Garver Ingeborg. Norheim, 78 år gammel. F. 1835, 1 sønn møbelsnekker Ingv. Norheim Sandnes, efterlater intet. Gamlehjemmet.
1913-22-12 Sjømand Johannes Krag, 87 år gammel, f. 1826, efterlater 4 myndige barn. Aldershjemmet Hillevåg.

9 personer i 1913, 4 over 80 år og 1 over 90 år gamle. 1 som ikke etterlot seg noe eller noen slektninger. (Fødselsåret er føyd til av meg, beregnet utfra oppgitt alder)
*********************************
1914-29-1 Enke Marie Larsen Østvold, fattigunderstøttet. Aldershjemmet Hillevåg.
1914-11-3 Taarnvægter Andreas Aslagsen Gudland? 78 år gammel. F. 1836, Efterlater 4 myndige barn hvorav 2 i Amerika, intet efterladt. Aldershjemmet Hillevåg.
1914-7-7 Andreas A. Kleppe, 64 år gammel, f. 1850, fattigunderstøttet, Fattiggården.
1914-14-8 Avd. arbeidsm. Aksel Svelas enke Bertha 85 år gammel, f. 1829, Dron.gt. 35. fattiglem, en frav. bror el. søster. Pleiehjemet.?
1914-15-8 Skomager Emanuel Hansen, 83 år gammel, f. 1831, fattigunderstøttet. Aldershjemmet Hillevåg.
1914-17-10 Pølsemaker Elias Eilertsen, 64 år gammel, f, 1850, enke og 8 barn – myndige. Intet efterladt. Aldershjemmet Hillevåg.
1914-19-12 Enke Guri Kjeldsen, 77 år gammel, f. 1837, fattigunderstøttet. Aldershjemmet Hillevåg.

6 personer i 1914, 2 over 80 år gamle gamle. (Fødselsåret er føyd til av meg, beregnet utfra oppgitt alder)
**********************************************
1915-15-2 Tjenestpike Bolette Hegernæs, 87 år gammel, f. 1828, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1915-5-3 Fhv. tjenestpike Bertha Svendsen, 85 år gammel, f. 1830, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1915-1-6 Snekker Jacob Kittelsen, 87 år gammel, f. 1828, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1915—3-6 Kjører Ole Olsen, 79 år gammel, f. 1836, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1915-26-6 Pike Bertha Evensen, 66 år gammel, f. 1849, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1915-26-8 Fhv. sjømand Edvard Edvardsen, 67 år gammel, 1848, Stavanger aldershjem Hillevåg.
1915-23-9 Tømmermand Johannes Vedholmen, 91 år gammel, f. 1824, intet at skifte, meddelt af kæmner. v. fattigvesenet nærmere ved kæmner Oftedal. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1915-24-9 Fhv. snekker Jonas Iversen, 88 år gammel, f. 1827, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1915-28-9 Fhv. slagtermester Enok Bryne, 66 år gammel. F. 1849, 6 myndige barn hvorav 2 fraværende. Intet efterladt. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1915-20-11 Enke Andrea Monsen, 82 år gammel. F. 1833, 1 myndig pleiedatter. Lovise Endresen, Nymannsv, 88. intet efterladt. Stavanger aldershjem Hillevåg.

10 personer i 1915, 5 over 80 år og 1 over 90 gamle. (Fødselsåret er føyd til av meg, beregnet utfra oppgitt alder)
*******************************************
1916-21-1 Fhv. tjenestepike Marie Eriksen, 54 år gammel, f. 1862, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1916-2-2 Fhv. tjenestepike Gustava Aslaksen, 50 år gammel. F. 1866, Fattigunderstøttet. Arbeidsgaarden.
1916-5-2 Enke Elen Ingvaldsen Sæland, 68 år gammel. F. 1848, 1 bror 1 søster myndige og tilstede. Søsteren bor i Badehusgt. 12 og broren bor i Hetland. Eier hus Ladegaardsveien 47b. gjensidig testamente. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1916-10-3 Enke Else Marie Ariansen Gapnæs, 85 år gammel. F. 1831, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1916-19-3 Enke Malene Pedersen, 85 år gammel, f. 1831, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1916-5-4 Enke Helene Høiland, 93 år gammel, f. 1823, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1916-27-5 Blikkslager Ludvig Larsen, 35 år gammel, f. 1881, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1916-6-7 Fhv. Sjømand Ole Lindøen, 93 år gammel. F. 1823, To myndige barn Nils Nese, en myndig i Amerika og en myndig i Egersund. Intet efterladt, v. K svanar l Lindøe, sønn. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1916-27-9 Fhv. tjenestepike Amalie Nilsen 68 år gammel, f. 1848, fattigunderstøttet, død på Stavanger aldershjem Hillevåg.
1916-11-11 Tjenestepike fhv. Helga Halvorsen, 54 år gammel, f. 1862, fattigunderstøttet. Død på Stavanger aldershjem Hillevåg.

10 personer i 1916, 2 over 80 år og 2 over 90 år gamle. (Fødselsåret er føyd til av meg, beregnet utfra oppgitt alder)
*************************************
1917-8-1 Fhv. kjører Elling Nilsen Knudsen, 86 år gammel, f. 1831, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1917-11-1 Skibstømmermand, Nils Andersens enke, Antonette, 81 år gammel, f. 1836, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1917-10-1 Skipper Mathias Mathiasens enke, Elen 71 år gammel, f. 1846, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
191712-1 Fhv. tjenestepike Elisabeth Thu, 86 år gammel, f. 1831, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1917-15-1 Enke Margrethe Erichsen, 78 år gammel. F. 1839, Kfr. Testamente forevist ved mandens død i mai 1915. to myndige sønnebarn tilstede. Opgjør fra mandens død sendt B. Sirevaag, sønnebørnene bor hos moren Pedersgt. 99, muligens noget igjen fra mandens død, forøvrig intet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1917-16-1 Enke Kristiane Bendiksen, 85 år gammel, f. 1832, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1917-15-1 Fhv. Hattemaker Bernhard Eliassen, 75 år gammel, f. 1842, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1917-20-1 Enke Martha Rasmussen, 89 år gammel, f. 1828, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1917-20-1 Enke Kristiane Olsen, 70 år gammel, f. 1847, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1917-19-1 Fhv. matros Mathias Evertsens hustru Wilhelmine, 84 år gammel, f. 1833, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1917-29-1 Fhv. Skibstømmermand Ludvig Larsen, 80 år gammel, f. f. 1837, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1917-10-7 Fhv. Stenarbeider Erik Nilsen Viland, 83 år gammel, f. 1834, eier intet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1917-21-7 Fhv. skomaker Ivar Larsen 75 år gammel. F. 1842, En myndig datter lever intet efterladt. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1917-24-7 Enke Torborg Haar, 84 år gammel, f. 1833, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1917-14-8 Gurine Jonsdtr. Hogganvik, 89 år gammel, f. 1828, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1917-25-8 Arbeiders enke, Martha Hansen Stangeland, 85 år gammel, f. 1832, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1917-5-9 Fhv. sjømand Ole Davidsen, 86 år gammel, f. 1831, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1917-13-9 Enke Elen Haave, 78 år gammel. F. 1839, Efterlater 4 myndig barn i Amerika og 1 myndig her. Intet efterladt. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1917-26-10 Fhv. musiker Ole Andreas Karlsen, 78 år gammel. F. 1839, Efterlater enke og 6 myndige barn. Intet efterladt. 25-8-1925 beh. Chrislands? Politik.s forespørsel fra Agnes Lofthus ? om skifte, forlanges begjært opgitt arvinger, aktiva etc. (litt vanskelig å lese)
1917-3-12 Fhv. tjenestepik Bergitte Torgersen Berglund, 95 år gammel, f. 1822, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1917-5-12 Fhv. jagtefører Ole Vermundsen, 86 år gammel, f. 1831, efterlater intet, Stavanger aldershjem Hillevåg.
1917-18-12 Sjømands enke Laurentse Bjørnsen, 95 år gammel. F. 1822, Efterlater 3 myndig barn hvorav 1 i Amerika, intet efterladt. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1917-21-12 Fhv. Styrmand Karl Svendsen, 72 år gammel, f. 1845, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.

23 personer i 1917, 13 over 80 år og 2 over 90 år gamle. 1 som ikke etterlot seg noe eller noen slektninger. (Fødselsåret er føyd til av meg, beregnet utfra oppgitt alder)

********************************************

Stavanger Byarkiv, 1971.

1918-9-1 Fhv. skibstømmermann, Reidar O. Høgelid, 95 år gammel. F. 1823, Fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1918-12-1 Fhv. Løsarbeider Hans Olsen, 86 år gammel. 1832, F. Fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1918-13-1 Fhv. matros, Martin Kjeldsen, 70 gammel. F. 1848, Fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1918-4-2 Kaiarbeiders enke, Helene Larsen Rønning, 79 år gammel. F. 1839, Efterlater en myndig sønn, intet efterladt. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1918-24-4 Fhv. Fisker Ole Andreas Ellingsen, 83 år gammel. F. 1835, efterlater 4 myndige barn hvorav 2 i Amerika, intet efterladt. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1918-22-5 Fhv. skomager Jørgen Vaaler, 77 år gammel. F. 1841, Fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1918-27-7 Enke Johanne Olsen 70 år gammel, f. 1848, efterlater mann og 1 sønn i Amerika, forøvrigt intet efterladt. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1918-26-8 Fhv. tømmermann Johan M. Johannesen, 78 år gammel, f. 1840, intet, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1918-8-9 Stenarbeiders enke Karen Pedersen, 86 år gammel. F. 1832, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1918-12-9 Enke Malene Johannesen, 87 år gammel. F. 1831, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1918-2-10- Pige Anna Slaattemoen, 73 år gammel, f. 1845, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1918-19-10 Fhv. arbeider Ommund Helgevold, 98 år gammel, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1918-30-10 Fhv. skom. Johs. Larsen, f. 1841, 77 år gammel, efterlater intet, slægten kjendes ikke Stavanger aldershjem Hillevåg.
1918-2-11 Pike Oline Katrine Krogh, f. 1822. 96 år gammel. Eier intet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1918-9-11 Pike Rakel Andersen Rimestad, f. 1835, 83 år gammel, efterlater 3 myndige barn, eier intet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1918-17-11 Fhv. fiskehandler Knud Stokke. 4 døtre i Amerika, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.

16 personer i 1918, 5 over 80 år og 3 over 90 år gamle. I som ikke etterlot seg noe eller noen slektninger. (Fødselsåret er føyd til av meg, beregnet utfra oppgitt alder)

*******************************************

1919-21-1 Gasverksarbeider Halvor Halvorsen Stenskog, f. 9-4-1842, 76 år gammel, ingen efterladt, eier intet. fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1919-18-2 Løsarbeider hustru, Martha Olsen, f. 1831, 88 år gammel, efterlater enkemann, eier intet, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1919-29-3 Tjenestepike Bertha Joa, f. 27-9-1837, 82 år gamme. Tidligere bopel Randabergv. 14. Ingen efterladt, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1919-3-4 Enke Martha Hansen, f. 24-2-1833, 86 år gammel. Ingen efterladt, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1919-15-4- Enke Rakel Thorsen, f. 8-2-1840, 79 år gammel. Efterlater en sønn, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1919-15-4 Skomaker Ludvig Tønnesen, f. 18-3-1871, 48 år gammel, efterlater 5 myndige søskende, eier intet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1919-5-5 Enke Karen Knudsen, f. 1827, 98 år gammel, Kaisegt. 4. ingen efterlatte, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1919-24-6 Pike Inger Ommundse, f. 3-10-1852, 67 år gammel, ingen efterladte, Stavanger aldershjem Hillevåg.
1919-22-8 Fhv. fabrikarbeiderske Gurine Halvorsen, f. 1841, 78 år gammel, ingen efterlatte vites, eier intet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1919-25-8 Stenpukkers hustru, Regine Andreassen, f. 21-11-1841, 78 år gammel, efterlater enkemann, forøvrigt intet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1919-31-10 Gårdbrukers hustru Bertha Marie Johnsen, 87 år gammel, f. 1832. Efterlater enkemann av 2. egteskap. Mathias Johnsen, Sunde Madla, samt 1 datters mann ?? 2. egteskap som er sykepleierske paa alderdomshjem. Efterlaer ca. 10.000 kroner. 17-8-20 opl. Av Bakke at arvingene er foruten 1. Marie, 2. dattersønn Nils, 3. datterdatter Selma, g.m. Andreas Andreassen ?? Bergen, 4. datterdatter Marie g.m. Karl Hansen, Stvgr. Haugesundsgt. 23. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1919-5-12 Fhv. Baker Johan Jacobsen, f. 6-4-1840, 79 år gammel, efterlater en myndig sønn. Eier intet, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1919-15-12 Enke Karel Sæland, 89 år gammel, f. 16-1-1830, eftelater en myndig bror. Eier intet. Stavanger aldershjem Hillevåg.

13 personer i 1919, 5 over 80 år og 1 over 90 år gammel. 6 som ikke etterlot seg noe eller noen slektninger.
***********************************************

1920-5-2 Løsarbeider Johannes Risa, f. 10-7-1844, 77 år gammel. Ingen efterlatt, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1920-4-5 Fhv. Fløtmann Jon Larsen, 88 år gammel, f. 1-8-1832, efterlater 1 myndig datter. Eier intet, Stavanger aldershjem Hillevåg.
1920-14-5 Enke Karen Bellesen, 82 år gammel, f. 10-4-1838. efterlater ingen nære slegtninger, eier intet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1920-13-6 Enke Ingeborg Olsen, 97 år gammel, f. 2-2-1823. efterlater intet, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1920-21-6 Fhv. gårdbruker Jørgen A. Eide, 82 år gammel, f. 14-4-1838. efterlater 4 myndige barn, eier intet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1920-2-8 Enke Lisbeth Jørgensen Røisland, 83 år gammel, f. 10-10-1837. efterlater en myndig bror smed Røisland, Badehusgt. Eier intet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1920-11-8 Fhv. Styrmann Peter Andres Gabrielsen, 70 år gammel, f. 9-10-1850. efterlater 5 søsken, alle myndige. Eier intet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1920-5-12 Enke Ingeborg Hodland, 85 år gammel, f. 5-10-1835. efterlater ingen pårørende, eier intet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1920-20-12 Tjenestepike Malene Salthe, 55 år gammel, f. 25-7-1865, efterlater ingen slegtninger. Eier intet, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.

9 personer i 1920, 5 over 80 og 1 over 90 år gammel. 4 som ikke etterlot seg noe eller noen slektninger.

******************************************************
1921-15-1 Enke Sara Olsen, 86 år gammel, f. 18-7-1834, efterlater ingen, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1921-21-2 Fhv. Skibsfører, Petter Wiekenes, f. 7-8-1844, 76 år gammel. Efterlater absolut ingen og intet,
1921-29-4 Skomakers hustru Sina Jespersen, f. 3-7-1850, 71 år gammel. Efterlater mand, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1921-6-5 Enke Rakel Gundersen, f. 22-1-1835, 86 år gammel. Efterlater ingen barn. Nærmeste slegtning en søster, enke Olene Gitlesen, Skudesnes. Eier intet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1921-27-6 Enke Marie Thormodsen, 91 år gammel, f. 31-12-1829, efterlater en datter. Eier intet, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1921-2-7 Enke Anna Olsen, 88 år gammel, f. 27-4-1833, efterlater en myndig sønn, eier intet, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1921-4-7 Fhv. Baadsmann Eivind Jansen, 92 år gammel, f. 23-3-1829, efterlater 2 myndige barn. Eier intet, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1921-25-7 Enke Ane Hjelmeland, 88 år gammel, f. 28-3-1833. efterlater ingen og intet, Stavanger aldershjem Hillevåg.
1921-17-8 Fhv. Slagter Lars Halvorsen, f. 4-5-1820, 101 år gammel. Efterlater 2 myndige døtre Sara Thorsen og Sikke Danielsen, eier intet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1921-17-8 Handelsmann Halvor Ascheaug, f. 25-2-1849, 72 år gammel. Efterlater (fraskilt) hustru Cecilie Aschehaug, Lervig 9, eier intet. Fraflyttet opplyst 7-10-24, 4. felles barn, Selma i Amerika, gift i Utah, Henry, Gandalen, snekker, Bergliot, gift med ? Haug, Stvgr. Valborg, g. m. T ?. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1921-27-9 Fhv. Skomaker Jesper Jespersen, f. 27-1-1843, 78 år gammel. Efterlater intet og ingen, Stavanger aldershjem Hillevåg.
1921-18-10 Fhv. Tjenestepike, Karen Malene Olsen, 77 år gammel, f. 12-2-1844, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
1921-21-12 Fhv. Skibsfører, Lauritz Halvorsen, 75 år gammel, f. 18-10-1846, efterlater en bror og søster, myndige. Eier 1200 kr. der går med til begravelsen. Stavanger aldershjem Hillevåg.

13 personer i 1921, 4 over 80 år, 2 over 90 år og en person som ble 101 år gammel. 5 som ikke etterlot seg noe eller noen slektninger.

*****************************************

1922-16-4 Maskinists enke Regine Kristiansen, 90 år gammel, f. 15-12-1832. efterlater en myndig datter, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1922-26-5 Fhv. tjenestepike ?midiane Førland, 72 år gammel, f. 25-8-1850, efterlater intet. Fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1922-23-1 Fhv. skomager Peter Svendsen, 71 år gammel, f. 9-2-1851, efterlater hustru og 5 myndige barn, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1922-27-1 Fhv. stenarbeider Christian Johannesen, 73 år gammel f. 12-7-1848, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1922-7-2 Enke Anna Gundersen, 92 år gammel, f. 7-5-1830, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1922-10-2 Enke Ellen Marie Andersen, 93 år gammel, f. 3-7-1829. efterlater 2 myndige barn, Johanne Oltesvik og Hanna Skjæveland, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1922-1-3 Fhv. skomager Peter Jørgensen, 77 år gammel, 29-3-1845, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1922-16-3 Fraskilt kone Ingeborg Johnsen, 47 år gammel, f. 19-4-1875, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1922-28-5 Fhv. styrmann Rasmus Friestad, 77 år gammel, f. 1845, efterlater intet. Fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1922-29-5 Fhv. tjenestepike Ingeborg Thorbjørnsen Tingholm, 93 år gammel, f. 14-4-1829, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1922-31-5 Fhv. sjømann Edvard With, 60 år gammel, f. 27-2-1862, efterlater enke Thora With, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1922-1-6 Fhv. løsarbeider Reinert Ims, 78 år gammel, f. 20-3-1844, efterlater 9 myndige barn, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1922-25-8 Skibstømmermann Østen Aanensen 89 år gammel, f. 26-6-1833, efterlater 4 myndige barn, Anna Torgersen, Andreas Aanensen, Tore Aanensen og Martin Aanensen, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1922-1-12 Fhv. kontrolør Leonhard Fagerli, 53 år gammel f. 18-11-1869. efterlater hustru Anna og 2 umyndige barn, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1922-7-12 Fhv. skomager Mikal Olsen, 66 år gammel f. 9-7-1856. efterlater 3 myndige barn, Mikal, Johan og Thorvald Olsen, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.

15 personer i 1922, 1 over 80 år og 4 over 90 år gamle. 4 som ikke etterlot seg noe eller noen slektninger.
******************************************
1923-5-1 Fhv. tømmermann Ole Johan Slethei, 76 år gammel, f. 21-11-1846, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1923-30-1 Fhv. rentenist Gullik Olsen 78 år gammel, f. 8-3-1845. efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1923-3-3 Enke Hanna Johannesen, 82 år gammel, f. 24-6-1840, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1923-6-3 Helene Jensen, f. 1836, 87 år gammel. Efterlater ingen og intet. Har i over 30 år vært fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1923-11-3 Fhv. tjenestepike Berthe Larsen, f. 1825, 98 år gammel. Efterlater ingen og intet. Har hat fattigunderstøttelse de siste 30 årene. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1923-15-3 Fhv. løsarbeider Jens Severin Kristensen, 77 år gammel. F. 7-5-1846, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1923-10-4 Fhv. løsarbeider Enoch Sørensen Rapstad, 94 år gammel, f. 1929. efterlater 2 myndige barn, Thea og Anders Rapstad. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1923-12-4 Fhv. arbeider Peder Eriksen, 32 år gammel, f. 1891. Efterlater en myndig søster i Amerika. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1923-14-4 Fhv. bødker Jon Andreassen, 82 år gammel, f. 14-6-1841. efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1923-8-5 Arbeiderske Martine Thorsen, ugift, 67 år gammel, f. 21-12-1855. efterlater sønn Alfred Haakonsen, eier intet. Kommunegården.
1923-18-5 Fhv. skibsfører Adolf Abrahamsen Salthe, 73 år gammel, f. 1850. efterlater 2 myndige barn, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1923-31-5 Fhv. skredder Knut Kristoffersen, 84 år gammel, f. 1835. efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1923-21-8 Fhv. skreddesvend Arne Olsen, 73 år gammel. Efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1923-3-9 Fhv. maskinists dtr. Dagny Danielsen, 37 år gammel, f. 13-8-1886, efterlater mor og 4 myndige søskende. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1923-8-11 Skomaker Ludvig Tønnesen, 35 år gammel, f. 19-9-1889, efterlater 4 myndige søskende, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1923-22-11 Gaardbrukers enke, Bertha Marie Larsen Husebø, 80 år gammel, f. 3-9-1843. efterlater 3 myndige barn, eier intet, Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1923-12-12 Fhv. tjenestepike Anna Lali, 63 år gammel, f. 1860. Efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1923-31-12 Fhv. sjømann Berge Pedersen, 80 år gammel, f. 15-12-1843. efterlater en myndig søster Martha Olsen. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.

18 Personer i 1923, 6 over 80 år og 2 over 90 år gamle. 10 som ikke etterlot seg noe eller noen slektninger.
**********************************
1924-21-1 Karl Johan Knudsen, 54 år gammel, f. 30-3-1870, efterlater 3 myndige søskende, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1924-12-2 Fhv. skomaker Ole Sigbjørnsen, 74 år gammel, f. 16-5-1850. efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1924-14-2 Fhv. fabrikarbeiderske Malene Cederstrøm, 81 år gammel, f. 1841. efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1924-13-4 Fhv. løsarbeider Edvard Mørk, f. 16-1-1862, 62 år gammel. Eier intet, efterlater 2 søsken Kristine og Janne Mørk. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1924-25-6 Arbeiders enke Kristin Jørgensen, 79 år gammel, f. 1849. efterlater 3 myndige barn. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1924-3-8 Styrmann Ludvig Jensen, 48 år gammel, f. 11-3-1876, efterlater 7 søskende, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1924-19-10 Maler Axel Aadnesen, 72 år gammel, f. 10-7-1852, efterlater 7 myndige barn, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1924-1-11 Fhv. fabrikarbeider Kåre Johannesen, 59 år gammel, f. -.8-1865. efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1924-10-11 Ugift Marie Bore, 85 år gammel, f. 15-1-1839. efterlater ingen nære pårørende, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1924-11-11 Fhv. syerske Ingeborg Malde, f. 13-4-1846, efterlater 2 søskende. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1924-12-12 Hermetikarbeider Gert Tobias Enoksen, f. 23-5-1840, efterlater enke og 5 barn, myndige. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.

11 personer i 1924, 4 over 80 år gamle. 4 som ikke etterlot seg noe eller noen slektninger.
*******************************************
1925-11-3 Skomakers enke, Martha Stenberg, 60 år gammel, f. 1865, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1925-27-4 Ugift pike Berthe Oline Nilsen, 75 år gammel, f. 1851, efterlater en myndig søster. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1925-16-6 Fhv. baadsmann Thomas Aslagsen, 85 år gammel, f. 27-7-1840, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1925-21-7 Fhv. kaptein John Malde, f. 23-4-1842, 83 år gammel, efterlater 2 myndige barn, 3 umyndige barnebarn. Eier ca kr. 500, der går med til begravelsen. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1925-27-7 Fhv. handelsmann Hans Fosaaen, f. 1-3-1843, 82 år gammel. Efterlater 4 barn, eier intet. Har hat pension. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1925-2-8 Fhv. Handelsbetjent, Ola Jensen, 77 år gammel, f. 12-4-1848, efterlater 10 myndige barn. Eier intet. . Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1925-19-9 Ugift Sina Sivertsen Skjelbred, 81 år gammel, f. 1-7-1844, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.

7 personer i 1925, 5 over 80 år. 3 som ikke etterlot seg noe eller noen slektninger.
**********************************************
1926-10-3 Matros Daniel Berentsen, 67 år gammel, f. 17-7-1859, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1926-7-4 Fhv. bøkker Kristoffer Olsen, 92 år gammel, f. 1833, efterlater ingen og intet. 10-4-1926 oplyser forsorgchefen at avdøde har en bankbok hos kjøbm. Grødem i Lysefjordsgt. og at innskuddet neppe dekker forsorgsvesenets utlegg. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1926-6-6 Fhv. Skibstømmermann Abraham Abrahamsen, 89 år gammel, f. 9-7-1837, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1926-27-12 Fhv. tjenestepike, Sikke Endresen, 75 år gammel, efterlater intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.

4 personer i 1926, 1 over 80 år og 1 over 90 år. 3 som ikke etterlot seg noe eller noen slektninger.
*******************************
1927-21-1 Ugift Serine Halvorsen, fhv. vaskekone, 76 år gammel, f. 1851, efterlater barnebarn, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1927-20-3 Portør Nikolai Rasmussen, 70 år gammel, f. 24-1-1857, efterlater 5 myndige søskende. Eier kr. 2000. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1927-30-3 Anlegsarbeider Helmar Gertsen ?, 18 år gammel, f. 9-7-1909, efterlater en umyndig søster eier intet.
1927-24-3 Fhv. sjømann Lars Didriksen, 67 år gammel, f. 10-11-1860, efterlater ingen pårørende, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1927-7-7 Fhv. gårdbruker Ole Garborg, f. 22-2-1841, 86 år gammel, efterlater 4 myndige barn. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1927-18-7 Fhv. former Severin Orstad, 80 år gammel, f. 3-1-1847, efterlater en datter, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1927-18-9 Ugift tjenestepike Ane Malene Pedersen, 95 år gammel, f. 11-2-1833, efter later ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1927-14-10 Johan Arnt Johnsen Trones, f. 13-2-1841, 86 år gammel, efterlater intet, enkemann. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1927-14-10 Fhv. sjømann Lars Johnsen, f. 1847, 80 år gammel, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1927-19-10 Fhv. fabrikarbeider Rasmus Jørgensen, 62 år gammel, f. 26-3-1866, efterlater 3 myndige søstre. 1. Martha Thorbjørnsen, 2. Marie Ogne, 3. Bertha Hetland, samt en brordatter i Amerika, eier intet. Avdødes arv i boet efter Ingeborg – og mannen John Larsen av Hetland kr. 175,44 utbetalt Bjarne ? Ogne efter bemyndigelse av de tilsted arvinger. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1927-20-11 Enke Ingborg Mjøs, f. 1860, 68 år gammel, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1927-29-12 Enke Ingeborg Jakobsen, f. 1829, 98 år gammel. Efterlater 4 myndige barn, Anna, Teodor, Magnus og Jakob Jakobsen, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.

12 personer i 1927, 4 over 80 år og 2 over 90 år gamle. 3 som ikke etterlot seg noe eller noen slektninger.

1927-18-9 Ugift tjenestepike Ane Malene Pedersen, 95 år gammel, f. 11-2-1833, Efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
Hun ble født i Flekkefjord, foreldrene var gårdmann Peter Olsen, Nedrejorde og hustru Johanne Bolette Atlanddatt. ? Hvor Ane Malene har vært i årene fram til 1910 er ukjent. Hun døde uten at vi kjenner mer til familien hennes. Jeg har ikke funnet henne i folketellingen før 1910.
1910 da bodde hun i Øvre Klevegt. 7. Hun var el (enslig losjerende), ugift, og underholdes offentlig. Født i Flekkefjord. Ane bodde i 1910 hos Hendrikke Marie Plaug, som var født i 1817. Hun levde av sin formue og hadde en tjenestejente Ragnhild Håland, f. 1857. Hun har antakelig hatt inntekt fra det offentlige for å ta seg av Ane Malene.

******************************************
1928-20-1 Fhv. skibstømmermann Jacob Andersen, 94 år gammel, f. 1-1-1834, efterlater 3 myndige barn. 1. Bernhard Andersen, 2. Anna Pettersen, 3. Jacob Andersen, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1928-29-3 Ugift Elisabeth Kaasen, f. 1843, 85 år gammel, efterlater ingen, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1928-5-4 Tjenestepike Karoline Samsen ?, f. 21-1-1849, 79 år gammel, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1928-24-5 Gårdbrukers hustru Elen Marie Gausel, 50 år gammel, f. 27-4-1878, efterlater 7 myndige søskende, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1928-22-6 Tjenestepike Gunhild Tollaksen, 45 år gammel, f. 1883, døde på Dale Asyl, eier intet. Understøttet av forsorgskontoret. Stavanger aldershjem, Hillevåg.

5 personer i 1928, 1 over 80 år og 1 over 90 år gamle. 2 som ikke etterlot seg noe eller noen slektninger.
*****************************************
1929-28-1 Kjørers hustru Bertha Svendsen, 78 år gammel, f. 12-7-1850, efterlater mann Sem Rosland, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1929-5-2 Fhv. kjører Sem Svendsen Rosland, f. 7-7-1859, 70 år gammel, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1929-11-2 Blikkslagers enke Ane Enoksen, 89 år gammel, f. 12-11-1839, efterlater 6 myndige barn, Theodora Gundersen, Emilie Johnsen, Klara Ottesen, Adolf Enoksen, Karl Enoksen USA, Gustav Enoksen USA, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1929-19-2 Sjømann Bjørn Nilsen, f. 1943, 85 år gammel. Efterlater 9 myndige barnebarn. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1929-23-2 Kaiarbeiders enke, Margrethe Bjørnsen, f. 1857, 71 år gammel, efterlater 6 myndige barn,1. Martin Bjørnsen, 2. Ber? Bjørnsen, 3. Bernhard, 4. Severin, 5. Sofie Eriksen, 6. Bertha Johnsen. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1929-25-3 Fhv. gårdbrukers enke, Bertha Tjosevik, 88 år gammel, f. 1841. efterlater 2 myndige barn, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1929-2-3 Maskinists enke Kristine Mundal, 74 år gammel, f. 5-5-1855, efterlater en myndig sønn Tandrup Johan Olsen, eier intet, fattigunderstøttet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1929-1-5 Fhv. gårdbruker John Tobias Serigstad, f. 3-1-1854, 75 år gammel, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1929-8-6 Fhv. tjenestepike pensjonist, Olene Pedersen, f. 1847, 82 år gammel, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1929-26-10 Fhv. arbeider Tobias Hansen, f. 1846, 83 år gammel, efterlater ingen nære pårørende. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1929-28-10 Arbeider Lauritz Larsen, f. 9-2-1866, 65 år gammel. Efterlater enke Sikke Larsen og 10 myndige barn. Eier intet utenom det nødførtigste innbo, intet å skifte. Stavanger aldershjem, Hillevåg.

11 personer i 1929, 5 over 80 år gamle. 3 som ikke etterlot seg noe eller noen slektninger.
*****************************************************
1930-14-2 Fhv. sjømann Thomas Ingebretsen, 86 år gammel, f. 7-4-1844, efterlater enke Johanne, men – ingen barn. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1930 Fhv. hornblaser?? Tobias Ohma, f. 1849, 81 år gammel. efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1930-5-8 Fhv. skibstømmermann, Rasmus Larsen Strand, f. 1-7-1847, 83 år gammel, efterlater enke Anna Strand og 5 myndige barn. 1. Arne Strand USA, 2. Lars Strand USA, 3. Emilie Knudsen, 4. Bertha Strand, Anny Strand, eier intet utenom det nødvendige innb. Intet å skifte. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1930-1-12- Fhv. støberiarbeider Roger Kvitne? 67 år gammel f. 26-11-1864, efterlater en myndig søster Fru Svendsen, Wesselsgt. 86, eier intet, forsorgsvesenet betaler begravelsen. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1930-4-12 Fhv. støber Karl Olsen, 76 år gammel, f. 1854, efterlater 2 myndige barn Hartvig og severin Olsen, samt 6 barnebarn. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.

5 personer i 1930, 3 over 80 år gamle. 1 som ikke etterlot seg noe eller noen slektninger.

***************************************************

Stavanger Byarkiv. 1986.

1931-17-2 Arbeider Gabriel Aanensen, 46 år gammel, f. 6-6-1884, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1931-4-4 Sjømanns enke Ane Kristine Iversen, 82 år gammel, f. 8-1-1849, efterlater 2 myndige søstersønner. Bertel og Jakob Gundersen i Amerika, samt på mannens side en ?? ? Rørheim. Eier netto kr 1400, der er reservert de to arvingene, ved fru Marthe Halvorsen, Ledaalsgt 11. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1931-18-5 Fhv. gårdbruker, Paul Sørnes, 69 år gammel, f. 8-11—1862, efterlater enke Marie Sørnes og 6 myndige barn. Gabriel, ?, Aleksander, Elisabeth, Malin og Anna Sørnes, eier hus i Karlsminnegt. 123, Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1931-25-5 Ugift Johanne Johnsen, 65 år gammel, f. 7-2-1866, efterlater ingen og intet, understøttet av forsorgen i mange år. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1931-15-6 Enkefru Ragnhild Svendsen, 81 år gammel, f. 16-12-1860, efterlater 2 myndige barn. Augsta Svendsen, Hillevåg og Martin Svendsen USA. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1931-5-8 Skippers enke Laura Olsen, 89 år gammel, f. 5-4-1842, efterlater en myndig sønn Olaf Olsen. Eier intet utenom noe ubetydelig innbo. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1931-7-9 Veiarbeider Vetle Halvorsen, 83 år gammel, f. 18-12-1848, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1931-5-10 Maskinist Abraham Mortensen, f. 1856, 75 år gammel, efterlater 2 myndige barn, Anna Mortensen USA og Jenny Mortensen her. Forsørget av forsorgsvesenet, eier intet. Døde på Dale Asyl, 1931-5-10. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1931-15-10 Lars Larsen Eide, f. 4-9-1834, 97 år gammel, efterlater 3 myndige barn Lars Eide, Lovise Samuelsen og Sanna Gjertsen, eier intet. Pensjonskassen og familien dekker begravelsen. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1931-29-11 Enkefru Karoline Larsen, f. 8-2-1856, 75, år gammel, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1931-13-12 Blikkslager Kristian Knudsen, f. 17-8-1850, 81 år gammel. Efterlater 3 døtre og 3 sønner. Hjalmar Knudsen, 2. Bernhard Knudsen, adr. Andab. 10a, 3. Selina Knudsen, 4. Elen Knudsen, 5. Bertine Knudsen. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1931-27-6 Kommunearbeider Martin Aaserød, 93 år gammel, f. 28-10-1837, efterlater enke Elisabeth og 5 myndige barn og et myndig barnebarn, 1. Laura Gudmundsen USA, 3. Mary Fister USA, 3. Mathilde Rameson USA, 4. Magnus Martin USA, 5. Marie Wilhelmsen, 6. John Jensen USA. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1931-5-8 Skippers enke Laura Olsen, 89 år gammel, f. 5-4-1842, efterlater en myndig sønn Olaf Olsen, eier intet utenom noe ubetydelig innbo. Stavanger aldershjem, Hillevåg.

13 personer i 1931, 6 over 80 år og 2 over 90 år gamle. 4 som ikke etterlot seg noe eller noen slektninger.
*******************************************************
1932-8-3 Fiskehandler Ommund Finnesand, 74 år gammel, f. 25-3-1858, efterlater enke Tobine Finnesand og 5 myndige barn. 1. Emil, 2. Nelius, 3.Karl, 4. Ragnhild ? 5. Ole samt 4 mindreårige barnebarn. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1932-11-3 Fhv. sjømann Erik Ellingsen, f. 27-10-1851, 81 år gammel, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1932-1-4 Enkefru Martha Svensbø, 78 år gammel. Efterlater 3. myndige søsken, 1. Ragna Løken, 2. Endre Dybvik, 3. Morten Dybvik. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1932-29-4 Hushjelp Andrea Josefine Christiansen, 85 år gammel, f. 11-2-1846, efterlater en myndig søster Anna Christensen på Hinna fattiggård. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1932-4-6 Stallkar Karl Halvorsen, f. 22-12-1870, 62 år gammel, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1932-8-7 Inger Sporland, 90 år gammel, f. 1842, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1932-8-7 Arb. Thore Johnsen, f. 15-3-1841, 91 år gammel. Efterlater 2 døtre Johanne Olsen, Erfjordsgt. 50 og Thea Johnsen. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1932-13-7 Skomagersvend, Sven Abrahamsen, 74 år gammel, efterlater en bror i Egersund, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1932-10-9 Fabrikkarbeider Torger Torgersen Oma, f. 14-6-1842, 92 år gammel. Efterlater en sønn og en datter efter en avdød sønn. Sønnen heter Torger Oma. Efterlater intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1932-30-9 Enkefru Karina Tollefsen, f. 14-4-1845, 87 år gammel, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1932-1-11 Lena Nilsen, f. 20-8-1846, 86 år gammel, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1932-14-11 Enkefru Ruth Wathne, f. 2-2-1856, 76 år gammel, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.

12 personer i 1932, 4 over 80 år og 3 over 90 år gamle. 6 som ikke etterlot seg noe eller noen slektninger.
*******************************************
1933-13-1 Fhv. maskinists hustru Marie Johannesen, f. 29-9-1858, 74 år gammel. Efterlater 3 myndig barn. 1. Margit Jensen, Kragerø, 2. Alfrida Blomberg, Oslo, 3. Rolf Johannesen, USA. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1933-10-2 Peter Birkeland, f. 23-12-1846, 87 år gammel, efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1933-24-2 Arbeider Ommund Nilsen, f. 9-12-1862, 72 år gammel, efterlater 2 myndige barn, 1. Ingeborg Østensen, 2. Nils Nilsen, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1933-13-3 Enkefru Inger Vervik, f. i april 1851, 82 år gammel. Efterlater en myndig datter Dina Vervik, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1933-15-4 Margrete Iversen, 86 år gammel, f. 20-11-1847. efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1933-25-4 Arbeider Helmik Olsen, f. 27-2-1851, 82 år gammel. Efterlater fraskilt hustru Amalie Olsen. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg. Amalie bodde i Lervig 22 i 1906 og 1907.
1933-10-6 Fhv. mekaniker Lars Reinhardsen Vigrestad, f. 1-12-1874, 59 år gammel. Efterlater enke Marie Vigrestad og en myndig pleiedatter, Missionsv. 42. eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1933-27-6 Enkefru Olava Pedersen, f. 22-11-1849, 83 år gammel. Efterlater 3 myndige barn. 1. Severin Sivertsen, 2. Rasmus Sivertsen. 3.Ole Petersen. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1933-28-8 Fhv. gårdbruker Sven Soma, f. 22-12-1847, 86 år gammel. Efterlater enke Maren Soma og 4 myndige barn. Elias, Mathilde, Martin og Selmer. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1933-31-8 Fhv. sjømann Ole Johan O. Kallevik f. 1863, 70 år gammel, efterlater såvidt vites ingen. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1933-7-10 Arbeider Ludvig Johnsen Haugvaldstad, f. 13-8-1852, 81 år gammel. Efterlater antagelig 2 barnebarn, myndige. Eier ca kr 900, pensjonsktr. Har bekostet hans ophold på arbeidsgården. Stavanger aldershjem, Hillevåg.

11 personer i 1933, 7 over 80 år gamle. 3 som ikke etterlot seg noe eller noen slektninger.
********************************************
1934 Fhv. opsynsmann Ole Johannesen, 69 år gammel. Efterlater enke Bertine Johannesen, (fraskilt) og 6 myndige barn. Andrea Skogen, Astrid Heming, Betzy Brun, Randi ? , Olaf og Marton Johannesen, eier intet. Johan Rønneberg, Pedersgt. 66. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1934-23-1 Mekaniker Carl Christian Clementsen, f. 29-10-1858, 75 år gammel. Efterlater 5 myndige barn. 1. Bertha Bersås, H.sund. 2. Magda Lund her, 3. Thomas Stokke her, 4. Gunnar Clementsen, Monrad Clementsen. Eier en obl. kr 500. Arvingene overtatt ansvar for avdødes forpliktelser. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1934-3-2 Skomaker Ludvig Pihl, f, 9-10-1860, 73 år gammel. Efterlater 2 myndige søsken, Mandius Pihl og Hanne Olsen, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1934-9-4 Fhv. skomaker Hans P. Moe, f. 18-1-1857, 77 år gammel. Efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1934-27-4 Arbeider Knut Lie, f. 27-9-1860, 73 år gammel. Efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1934-6-5 Fhv. husholderske Sella Torkelsen, f. 18-2-1862, 72 år gammel. Efterlater 4 myndige søsken, 1. Samson Torkelsen Vik, 2. Torkel Torkelsen, 3. Anelene Guntvedt, 3. Elisabeth Rogen ?, samt en del barn efter avd. søsken. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1934-29-6 Fru Albertine Grønlund, f. 1846, 88 år gammel. Efterlater (mann Johan M. Grønlund der forlot henne for 30 år siden) samt en myndig sønn Arne Grønlund. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1934-16-7 Rørleggers enke, Bertha Larsen, f. 31-12-1848, 84 år gammel. Efterlater sig dtr. Bertine Stene, Kongsgt. 18, samt 2 sønnebarn Edvin Pedersen og Johanne Pedersen. Eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1934-5-10 Enkefru Marie Johnsen, f. 1-8-1849, 85 år gammel. Efterlater en myndig sønn Charles Johnsen, eier intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1934-26-11 Ugift arb. Pauline Ommundsen, f. 13-9-1866, 68 år gammel. Efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.
1934-9-12 Blikkslager Konrad Petersen, f. 8-4-1851, 83 år gammel. Efterlater ingen og intet. Stavanger aldershjem, Hillevåg.

11 personer i 1934, 4 over 80 år gamle. 4 som ikke etterlot seg noe eller noen slektninger.
************************************

Her har jeg funnet ut en del om Lars Halvorsen som ble 101 år gammel. 

1921-17-8 Fhv. Slagter Lars Halvorsen, f. 4-5-1820, 101 år gammel. Efterlater 2 myndige døtre Sara Thorsen og Sikke Danielsen, eier intet. Stavanger aldershjem Hillevåg.
Hvem var Lars Halvorsen født 4-5-1820? Jeg har ikke funnet han døpt i Flekkefjord i årene fram til 1830. Her er 3 folketellinger hvor fødselsdatoen hans er forskjellige. Men da barna setter inne dødsannonsen står det at han er 101 år gammel. I 1910 bodde han på Stavanger Aldershjem i Hillevåg. Hvor han bodde i 1900 har jeg ikke funnet ut.

1865 bodde han på Bispeladegaard med kone og 4 barn.
Lars Halvorsen, f. 1826, Flekkefjord, kjører.
Elen Malene Sivertsd. F. 1833, Haa
Helmik Halvorsen, f. 1855, Haa
Hanna Halvorsen, f. 1859, Hetland
Bertine Halvorsen, f. 1862, Hetland
Severin Halvorsen, f. 1864.

I 1875 bodde han og familien i Kongstensgaten 8. Da har han Ohma som etternavn.
Lars Halvorsen Ohma, f. 1825, Flekkefjord, slagtermester.
Elen Malene Syvertsdtr. f. 1831, Haa
Hanna Larsdtr, f. 1859, Hetland
Bertine Olava Larsdtr, f. 1862, Hetland
Marie Larsdtr, f. 1866
Sikke Larsdtr, f. 1866
Olene Larsdtr, f. 1871
Hans Severin Larsen, f. 1873

1885 bodde familien i Privatgaten 10.
Lars Halvorsen, f. 1830, Flekkefjord, slagtersvend.
Elen Malene Syvertsdtr. f. 1830, Haa
Helmet Larsen, f. 1855, Haa
Marie Halvorsen, f. 1866 ok
Olene Halvorsen, f. 1870 ok
Hans Severin Halvorsen, f. 1872 ok
Laures Larsen, f. 1879, Sola

*****************************************

Jeg har registrert over 300 personer som døde her. Flere ble meget gamle, 1 ble 101 år, 11 ble over 95 år. De fleste ca. 130 var under 80 år, mens 126 ble mellom 80 og 90 år.

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net