Handlende 1914 – 2014

Handlende i Pedersgata 1914 – 2014

Pedersgata 48 – 50 -52

970

Publisert 2019.

Pedersgata gjennom 100 år, fra 1914 til 2014.

            Det har vært en rivende utvikling i løpet av de siste 100 år. Miljøet i Pedersgata har forandret seg totalt. I 1914 var det en kombinert bolig og handlegate. Det bodde 1121 personer det året, og det var forretninger i minst 59 av husene. Det vil si at det var et utsalg i nesten annet hvert hus.       

            Her var alt fra kolonial, kjøtt, fisk, øl, bakervarer og frukt. Dessuten var det en del andre næringer så som skomakere, barberer og div småbedrifter.

Jeg har gått gjennom hele den kommunale folketellingen for 1914, hus for hus. Her får man litt opplysninger om hvem som var handlende.

            I noen hus var der flere forretninger, mens de fleste hus hadde bare en butikk, men til gjengjeld handlet de med så mye forskjellig.

            Det er ingen butikker som driver i samme bransje i dag som det var i 1914.

Alle opplysninger om hvilke firma som finnes nå i 2014, er hentet fra opplysningstjenesten 1881 på nettet. Den gir oss bare et firmanavn, men ikke hva driver med, eller hvem som eier firmaet. I 1914 så klemte det ofte i dørklokken som varslet kunder, og ekspeditørene kom inn fra bakrommet. Drøsen kunne gå både lenge og vel. Nå er det ikke mange forretninger en går inn i og kommer ut med et handlenett fullt av dagligvarer. De fleste firmaene driver sin business fra skrivebordet via telefon eller internett. Men ennå er det mulig å få noe å spise, her er pizzabarer og andre spisesteder som en kan få ferdigmat med hjem. En kan få fikset håret og få hudpleie, kjøpe noe elektrisk utstyr eller kunst. Bruktbua er sentral, her omsettes det mye lesestoff så bæreposene fylles. Miljøet i gata er totalt forandret, nå er det mer internasjonalt. Men husene ligger der og bærer sin historie med seg inn i framtiden. Her er en liten oversikt om hvem som handlet i 1914 og litt om hva som finnes nå i 2014.

 

Hvis vi tar for oss hus nr. 2 – 4- og 6 på venstre side når en går innover gata.

            I nr. 2 hadde T. Svendsen, skoforretning, helt opp til 1960tallet, og Anna Fjeldberg hadde syforretning samme sted. I dag holder Runestad Elektro til her. De kom hit i rundt 1974.

            I nr. 4 hadde Astrid Gundersen kolonialhandel fram til 1922. Folk flest husker best Agnes Sønnelands hatteforretning. Ekko holdt også til her en tid.  I dag holder disse til her: Concord reisebyrå AS,  Rogaland Venstre, Shine frisør V/Lubna Y. Abukeshek

            Nr. 6 der var det litt forskjellig i 1914. Gullsmed Carl Svendsen hadde startet noen år før. Den holdt stand helt til 2007. Det er fortsatt samme familien som eier huset, og det er nokså uvanlig. Utstyrsmagasinet hadde et utsalg her, og Borges Naadland, solgte øl og vin. I dag holder Atelier NR.6 Ewa Karolina Rodziewicz til her.

Det er også store forandringer fra 1914 til i dag i husrekken med numrene 7-9-11-13 på høyre side.

            I nr. 7 som er et stort hus var det flere forretninger. Pedersgatens Magasin som var en manufaktur forretning handlet fram til 1955. B. Dysvik solgte frukt og grønnsaker, Stavanger Dampbakeri hadde utsalg her til rundt 1917. Petra Eeg drev med vask og strykning. Det har vært flere forskjellig forretninger i løpet av de siste hundre år.  I dag er det Peders Take Away som holder til her og selger pizza og ferdigmat og Remi-Erempagamo Tariyemienyo Meindinyo

På hjørnet her holder Peders til.

            I nr. 9 har det ikke vært så stor variasjon. Rundt 1914 bodde apotekeren Christian Knudsen her og hadde en liten blekk og lakkfabrikk. Få år etterpå kom J. Windsland og solgte frukt og sigarer. Deretter kom familien Søyland. De hadde også frukt tobakk og senere tipping. Den butikken ble lagt ned i 1991. Siden har huset stått tomt.

            I nr. 11 bodde familien Øverland. Wetle Øverland hadde skotøyforretning og skomakerverksted fra 1922 og noen år. Om det var noen form for handel etter krigen vet jeg ikke. Huset brant ned i 1973 sammen med nabohuset. Begge tomtene står ubebygd i dag.

            Nr. 13. Der holdt møbelsnekker Johan Helgø til med sin møbelforretning. Noen år før huset brant ned hadde han flyttet ut, og det var en malerforretning der i 1973.

            Kvartalet 10 og 12 på venstre side.

            I nr. 10 er det ikke nevnt noen forretning rundt 1914, men noen år senere hadde S. Kaasen slakterbutikk. Pedersgaten’s lærhandel som Bertelsen drev, er best kjent. Her var det skomakerverksted, samtidig var det en liten frukt og tobakksutsalg framover mot 1970tallet.

Huset ble revet og bygd nytt, nå er det

Gatekjøkken Original Thai food Khongkha Wongkham som holder til her.

            Nr 12, M.A. Sædberg bakeri og konditori holdt til her i mange år. Det er en av de butikkene som fikk lengst levetid. Fra 1903 til 2000?. Men de var ikke alene i forretningsdrivende. R.R. Dyvik drev handel, antakelig kolonialvarer, og så var det forsikringsagenter som hadde kontor her.  Delikatessen Ritz var lenge i nr. 16 før de flyttet hit. Her var de i ca 40 fram til ca 2012.  Nå er : catering –Ritz Deli AS,   Frisør –Florangel Maria Sosa Mejia

Nr. 14-16-18 på venstre side.

            Nr. 14 er et stort hus og det har rommet mange folk og handlende. Her var det meieriutsalg, kolonial og slaktere før 1914. rundt 1912 kom den forretningen som de fleste kjenner. Osmundsen og Trodahl. De startet her i 1912, de solgte biler, lamper og alt elektrisk utstyr. Butikken var aktiv til innpå 1980tallet. Hope konfeksjon hadde skredderverksted her noen år. Deretter kom Blåsenborg frukt og tobakk. De hadde overtatt tipping fra Søyland i nr 9. den ble lagt ned for noen få år siden. Nå holder firmaene Shine frisør, regnskap ABAC AS, Blåsenborg trafikksenter Ole Johan Harbakk til her.

            Nr. 16 her holdt K. Hegland til med en kolonialforretning. Rundt 1955 startet Ritz sin delikatesseforretning her. De flyttet til nr 12 rundt 1965. i dag holder disse firmaene til her: Lama booking International ANS,

            Nr. 18 apoteket Hjorten holdt til her i mange år fra 1902 til det ble lagt ned i 1984. Senere har det vært flere firmaer som har hatt kontorer her. I dag er det Rott eiendom AS

Som holder til her.  Apoteket var her i 82 år, nå er det 30 år siden det forsvant.

Apoteket Hjorten

Nr. 20-22-24-26 på venstre side.

            I nr. 20 finner vi Pedersgata’s eneste pensjonat. Huset ble ombygd til det formålet, og Anna Svendsen drev pensjonatet fra 1903 til 1916. Det var bare unge menn som var i jobb som bodde her. Etter hvert så dukket det opp forskjellig slags butikker, alt fra garnutsalg, parfymeri, sadelmaker, skomaker og barber. Gundersen og Slettebø, slaktere, startet sin forretning i 1935. de hadde butikken til ca 1983-85

            Senere har det vært sjokoladefabrikk. Nå er Kaya restaurant her.

            Nr. 22. her har det vært mye forskjellig. Alt fra kolonialbutikk, tricotagefabrikk i 1913, Familien Nielsen hadde også drogeri og parfymeri og teknisk kemisk fabrikk i årene rundt 1914. Frøknene Nielsen ga musikk og sprogundervisning.  Waldow og Roxman hadde butikk side om side og solgte glass og parfymerivarer til ca 1970. deretter kom en frisør. Nå holder firmaene Rizgar Dennis frisør Rizgar Ahmed Karim og System teknikk A Gylseth til her.

            Nr. 24 I 1914 bodde jordmor Johanne Feet og mannen her. Lina Olsen var syerske og hadde forretning her. Det har vært tannlege en stund. Gullsmed Balle hadde butikk i mange år fram til 1964. A. Ommundsen handlet med frukt og grønsaker ved siden av Balle.  Senere har det vært mange firma som har hatt kontorer der. Nå er  Kjøtt butikken Gulsum Topkara her.

            Nr. 26 ligger der alene, mellom Store og Lille Skipperbakken(gata). Her hadde det vært kolonialhandel, blomsterutsalg før Adolf Olsen startet sin frukthandel her i 1913. Dr Landmark kjøpte huset og hadde sin virksomhet her i mange år. I dag holder Stavanger Søndagsskoleforening, Søndagsskolen Rogaland krets, og Norges kristelige Student og Skoleungdomslag region Sør-Vest til her.

På høyre siden av gata lå det flere butikker.

Nr. 25-27-29-31-33

            Nr. 25 er et gammelt hus hvor det var bakeri i 1853. I 1914 var det Gustav Gunvaldsen som drev forretning. Han handlet med både kolonial, steintøy, leker og mye mer. En ekte krambu. Han var kveker og meget sosialt engasjert. Hans navn dukker ofte opp i slike anledninger. I 1924 kjøpte Økonom huset og åpnet sitt utsalg nr. 12. De la ned i 1972. I dag er det Løvaas bruktbu som selger bøker og blader. Så i dette huset har det vært handel siden 1853 til i dag. Ca 150 år

            Nr. 27 ble bygd i 1853, også her var det bakeri og kolonialforretning. Dessuten hadde Taletta Næsheim et syetablissement med flere syersker i arbeid. Bertinius Jakobsen solgte kolonial, frukt, grønnsaker, kaffe, oster m.m. i mange år. I dag har disse firma adresse hit. Malgorzata Roksana Olszewska og Siddis service André Ljones

Skreddersmauet skiller nr 27 og 29 fra hverandre med noen få meter.

 

          Nr. 29 i 1914 hadde Halvor Olsen skomakerverksted her, fra 1923 til 1969 hadde O. Henriksen skoforretning. Deretter kom Maskingravøren til. Det er ingen firmaregistret der i dag.

 

          Nr. 31 Om der var noen form for handel her rundt 1914 er usikkert. I 1950 kjøpte naboen i nr. 33, Storm-Hansen huset og slo det sammen til et lokale. Her var en eksklusiv skoforretning i mange år. Nr. 33 ble også bygget rundt 1853.  Storm-Hansen kjøpte huset i 1910 og startet skotøyforretning. Den drev han til 1970tallet engang. En tid var det også bank her. I dag er disse firmaene registrert her: Shenkoru invest, Bibbi Ødegaards air-Travel .

På venstre siden finner en husnummerne 28-30-32-34-36-

            Nr. 28 Her hadde Lina Olsen syforretning rundt 1914. Fra ca. 1940 til langt innpå 2000 holdt barber Riise til her. Dessuten var det en gavebutikk Granat. Nå er det Thai take away som driver catering her.

            Nr. 30 Her holdt Petra Klosters blomsterbutikk til i mange år. Til rundt 1970-80. 2014  Pedersgatens brukthandel

            Nr. 32. I 1914 hadde Abrahamsen delikatesseforretning her. Han laget blant annet fiskemat i kjelleren. Butikken ble drevet fram til slutten av 1940tallet. Senere kom Lindstrøm magasin og den norske Creditbank. Nå ligger det leiligheter her. Mot gata ligger en av byens omstridte forretninger.  Loveshop

            Nr. 34- 36 Rundt 1910 var det en kolonialbutikk. Baker Thorsen var et kjent begrep i Pedersgata og de drev bakeri og utsalg i mange år. De hadde begge husene og det er litt vanskelig å skille de fra hverandre. Husene ble revet da Bergelandstunnelen ble bygd.

Nr. 38 Carl Olsen hadde en kolonialhandel rundt 1900. det har også vært melkeutsalg.

Petra Klosters blomster og Lindstrøms magasin.

Nr. 35-37-39 på høyre side.

            Nr. 35 ligger på hjørnet til Høkergata. I 1914 drev Tollef Gundersen bakeri og bakeriutsalg. P. Hansen kjøpte huset og drev slakterforretning. Det er det som preger handelen her. Rundt 1920 overtok Sigvald Grøsfjeld og hadde slakterforretning her til rundt 1986. Det er ikke så mange butikker som ble drevet av samme familie i over 60 år. Nå er blant andre dette firmaet her Taxi pizza Bahador Chahardah Charik.

            Nr. 37  i 1914 holdt slaktermester Peder J. Hansen til her. Han hadde holdt til i nr 14 tidligere. Her har vært hattefabrikk, guldsmed, strikkevareforretning, frukt og grønnsaker. Fra 1958 hadde Eltervåg Elektro forretning her med mange lamper og annet utstyr. I dag holder Ingunn Hagen Knutsen Sykepleieservice og Fadderprosjektet St Rafael til her.

         

nr 37-39

   Nr. 39 Anna Gilje hadde kolonialforretning i 1914. Opp gjennom årene har det vært mange forskjellige virksomheter her. Alt fra modeforretning, skomaker, tannlege, papirhandel, fruktbutikk og ikke å forglemme Paula Gabrielsen med sin manufaktur forretning. Den var i drift opp mot 1970. Siden har det vært bank og diverse annet.  Disse firmaene er registrert på denne adressen nå i 2014. Lege Reno M Karlsen, Nye Pedersgt Snarkjøp Hassan Malik, og The Artic Gallery Håvard Hølland

På venstre side av gaten.

            Nr. 40 på venstre side av gata, på hjørnet med St. Hansbakken Her har jeg ikke registret noe spesiell handel, men på 1960 tallet holdt Elektron A/S til her.     2014 Nor Engineering AS og Mora Jorge Ignacio Mejia

            Nr. 42 Her hadde Rasmus Anda sitt snekkerverksted og høvleri I bakgården mot Mellomgata i mange år. På 1960tallet solgte de Contenital bildekk herfra.  I dag er Terian Erbei registrert her.

            Nr. 46  Fra rundt 1914 hadde Wilhelmine Pedersen broderiforretning her. Deretter overtok Tonny Helstrup og fortsatte med broderier. I 2014 er det et firma – Eltervaag Hansen som er registrert her.

            Nr. 48.  Rundt 1914 var det melkeutsalg og Hanna Haneberg hadde kolonialforretning. På 1950 tallet holdt Solid Vulkaniserningsverksted, Lauritz Gundersen låsesmed til her. Senere kom det en som drev med gips rosetter. I 2014 har Thorbjørn Bryne et enkeltmannsforetak registrert her.

         Nr 50 Sverdrup Hanssen blikk og kobberslagsforretning holdt til her fra 1925 til 1983.  Stavanger Dykkesenter overtok lokalen i 1984. Stancea Ionel er registret her i 2014.

        

    Nr 52 Søren Kleppe hadde kolonialforretning i mange år.Senere har det vært en hattefabrikk. Diversen er en butikk de fleste husker. De hadde alt et barn drømte om i leker, ikke minst kosmetikk, pynteting, husholdningsartikler og mye mer. De la ned i 1987.

 Kropp og sjel Stavanger ANS er her i dag 2014.

            Nr. 54 O. Olsen manufaktur til 1960— nå i 2014 er disse firmaene registret her.  PetraVurca,   Arvydas Ztmantas, Florin-Ciprian Bojani

            I nr 60 Slakter Sivert Norland var her i årene fra 1909-1916 Urmaker Georg Eriksen, pølsemaker Abraham Kleppe, slakter Jonas Kaaseen,  dr. Kaltvedt  og til slutt Ingvald Tjelmeland som var møbeltapetserer fram til 1996.

            I nr. 61 var Ole Braadland slagterforretning her. På 1960-1970tallet hadde Finn Larsen en liten malervareforretning.

            I nr 66. her har vært mye forskjellig kolonial, frukt og cigarforretning, Perfekt utsalg som produserte elektriske ovner, urmaker Georg Eriksen, Merkesdal radioreparasjonsverksted, frisørsalongen Pygmalion 1960-1967,  bakeriutsalg og mye mer. I dag holder St. Johannes klinikken helse, miljø og sikkerhet Dag Offer-Ohlsen til her.

Nr 66.

            I nr. 67 hadde B. Øvregaard skomakervekrsted.

nr. 69

            Nr. 69 på høyre side. Her hadde Bernhard Mauritzen bakeri i 1914, senere har her vært kolonial, melk og fruktforretning. Skiltmaler Tore Bjørnsen var her i mange år. Nå er disse firmaene registret her.  Centrum Rør AS, Abdulkadir Sulyman, Victor Orok.

            I nr 73 hadde Eielsen sitt skomakerverksted i kjelleren.

 

nr 73

            I nr 76 solgte Thora Netland øl og vin i 1914, senere kom O. Johannessen skomaker og skotøiforretning til. I 1965 solgte Kluverbasaren koksbokser.

            I nr. 77 hadde det vært kolonial, men i 1914 var barber A. Johnsen her, samtidig var det en fruktforretning.

 

I nr. 78 Startet Økonoms første butikk i 1900. P. Riise hadde kolonialbutikk, frukt og tobakk.   Hopes konfeksjon hadde skredderverksted her.  Reseda  blomsterforretning var på 1950tallet, så kom Tjensvold blomsterforretning, det har også vært garnbutikk og «Tekno» holdt til her rundt 1980.

   

nr 80

        Nr. 80. her hadde Hamre en liten «snobe», senere kom manufakturen Østre Magasin som ble drevet fram til 1968. Huset ble revet da Haugesundsgata ble lagt i kulvert under Pedersgata.

            Nr. 81 Videre innover mot Mølle haugen ble det færre forretninger. I Nr. 81 hadde Økonom sitt utsalg i mange år fra 1902 og til de la ned i 1981.

      

nr 81

     I nr, 82 var det en liten kolonialforretning, rundt 1911 var det en fladbrødbakerske. Sverdrup Hanssen blikkslager var her allerede i 1922. senere en fruktforretning som Trygve Thelin drev en stund. Huset ble også revet i forbindelse med at bybrua ble bygd.

Pedersgata 82

I nr. 88 holdt baker Asgaudsen til.

            I nr. 92 hadde Britha Wallervik frukthandel i 1914. Tidligere hadde Økonom og M. Gaardes blomster og binderi vært her.

Rundt 1914 var det forretninger i flere hus, men de fleste forsvant litt etter litt. De som holdt lengst ut var i nr. 97. Emilie Egeland hadde en kolonialbutikk.

            I nr. 98 hadde Sunde kolonial og kledevarehandel i 35 år. Så kom Ommundsen med kolonial, frukt og tobakk. Til slutt var det Sigrid Hansen med kolonial og ølutsalg fram mot 1980tallet.

            I nr. 99 hadde Marie Pedersen en kolonialforretning. Senere Holdt Karl M. Jensen blikkslager til her før Drosjesentralen hadde sin sentral her. I 2014 er firmaet Rolf Riesto registrert her.

            I nr. 103 hadde baker Larsen bakeri og utsalg innpå 1950tallet.

            Nr. 109. I dette huset har det vært forretningsdrift i alle år. Rundt 1914 var det kolonialforretning. Den ble drevet av forskjellige eiere. Men siste var Maggi. Hun la ned butikken i 1994, etter å ha drevet den i 38 år. Siden har det vært forskjellig virksomhet her, blant annet frisør. Nå er disse firmaene registret her.                                        Atron ASMurtek ASRIB&E AS

         Nr. 113 der hadde A. Qverneland kolonialforretning i 1914, senere kom en frukt og sigarbutikk. I 2014 er det firmaet Solland som eier huset.

nr 113

            Nr. 124. Der var det også en kolonialforretning og melkeutsalg. Bernt Meland bygde huset og handlet der. Trygve Thelin handlet der til de la ned i midten av 1980årene.

nr 124

Nå er det bare en åpen plass for huset brant ned.