Foreninger og lag

Fagforeninger og andre lag.

Det fantes en mengde foreninger av ymse slag i byen, fra fagforeninger, partier, loger og sangforening. mm.

Sidevisninger: 137

Avisen 1.Mai hadde ofte oppslag med en oversikt over disse. Her har jeg tatt med en liste fra 1910. Vi finner foreningens navn, lederens navn og kasserer er nevnt. Det er over 40 forskjellig lag, de fleste er håndverksforeninger. Her er blant andre nevnt bakernes, guldsmedenes, murernes, sadelmakernes, slagtere og sy og strikkernes forening. Det viser bredden på forskjellige yrker.

Her vil jeg vise avisutklipp fra 1910, 1921 og 1928. Det finnes også en del oversikter i Adressebøkene.

Bakersvendenes for. Lars Larsen Ryfg, 22, Nils Bøvren
Blik og kobbersl. f. A. Baardsen, B. Iversen
Bogbindernes. f. S. Kristoffersen, S. Kolstø
Bødkernes. f. Nils Asgaudsen, H. Eide
Cementarb. f. Anders Gilje, Birger Johnsen,
Elektromontørenes f. H.W. Løvstad, Rønning
Formerforeningen, E. Eriksen,  L. Egeland
Guldsmarb. f. R. Knudsen, R. Hofmo
Hermetikarb. f. Sven Sivertsen, R. Monstad
Hesbø og Havsfjord arbeiderp. Georg Eg-Berg, Martin Idland
Jern og met. f. R,. Møglebust, T. Olsen
Kalhammerens arbeidsm. f. Ole Bratland, Morten Rasmussen
Kopervik sosialdem. R. Lund,
Kvindelig arb.for. Anna Gjøstein, Karen Wereide
Kvindelig herm.arb. f. Kristine Eriksen,  Olga Eide
Loge Frisind, Magnus Karlsen, Andr. Østbø,
Loge Svithun, M. Larsen,  frk. Taraldsen
Losse og lastearb. Hans Enoksen, Kalle Haaland,
Malersvendenes f. Rasmus Rasmussen, R. Johnsen
Murerarbeidernes f. Chr. Aunevig, M. Rosland
Murernes f. Th. Johnsen, J. Johnsen
Møbelsnedkernes f. Chr. Aunevig, M. Rosland
Norsk arbeidsmands f. Ulf Strøm, Hadle Holm
Norsk Jern og metal, Torger Eie
Platearb. f. L. Lunde, S. Berge
Sadelmaker og tapetserenes f. E. Torgersen, E. D. Bjørnsen
Samv. Sangforening, A. Liberg, Jakob Johannesen
Samv.s finanskomite, Nils Norheim, Erik Eriksen
Samvirkende fagf. R. Rasmussen, Erik Eriksen
Skibs-og model, f. D. Ørland, R Asbjørnsen,
Skofabrikarb. f. A. Næs, A. Jakobsen
Skorsteinsfeier. for. S. Børresen, D. Holm
Skotøiarb. f- R. Jensen, Ole A. Ohma
Slagter og pølsem. f. M. H. Wik, S. Larsen
Sosialdemokratisk f. A. Wereide, S. Søndenaa
Stvgr. Amts arbeiderparti, Ingvald Førre, Haugesund, A. Røsen
Stvgr. Arbeiderparti, Joh. Gjøstein, Andr. M. Jacobsen
Stvgr. Arbeider p. Ungdom, Hans Olsen, Johs Meling,
Stvgr. Bygnings f. R. Sviland, Tollefsen
Stvgr. Gasverks. f. Torkerl Torkelsen Marcelius Olsen
Stvgr. træ og høvleri f. Olaus Gundersen, Theodor Rag,
Sy og strikkernes for. Elisabeth Evertsen, Lava Undem
Typografisk. f. Sigv. Johnsen, Johs. E. Boye
Tømmer og bygning. F. B. Aspøy, Johs. Raadland
Vogn og transport f. J. Oftedal, D, Svihus

Fra 1910. Siden det er i gotisk skrift har jeg skrevet listen av.

1910

1910

1910

Liste fra 1921

1921

1921

1921

Liste fra 1928

1928

1928

1928

 

Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net