Arbeidshester i byen

Hestene har vært et kjært motiv for fotografene i mange år.


Nytorvet var tidlig en samlingsplass for bøndene som kom  til byen for å selge varene sine.  De fleste sto på Torvet men var det fult så måtte de 

bruke Nytorvet. 

Nytorvet har forandret seg. Her er plantet trær, og midt mellom hestene ser vi en bensinpumpe. 

På nedsiden av Petrikirken lå Dr. Eydesgate. Her ble det også parkert hester.På høyre side ser vi litt av trærne ved

“Den kombinerede indretning”  senere Stavager Bibliotek. Denne gata forsvant da Arkaden handlesenter ble bygd på 1960tallet.

I 1966 demonstrete brannvesenet utstyret de brukte før i tiå da hestene var med på utrykking. De hadde stall med flere hester i den

gamle brannstasjonen på Domkirkeplassen.

Posten skal fram. To bilder tatt fra baksiden av det gamle posthuset.

Byens mange ølkjørere, Fra utsalgsstedet i Østervåg.  1905

Fredrik Hansen på Skagen hadde egen vogn. 1907

P. Knudsens vogn. Musegata 1913.

Fra Nedre Strandgate, 1913

Anders Svelas to hvite hester ble ofte brukt til å kjøre når det var begravelse.  Middelthons begravelse. Fra Teaterveien. 1934.

1935 På Løkkeveien var det drikkekar for hestene.

Bildene er stort sett hentet fra nettet, både fra aviser, bøker og arkivene våre. 

1979.