Kjørere rundt i byen

Kjørere rundt i byen

Kjørerne var byens viktigste transportarbeidere.


510
Søketips: For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Stavanger Aftenblad 1957. Hestene måtte etterhvert gi opp kampen mot bilene.

Alt som skulle fraktes ble fraktet på hest og kjærre. Det er en jobb det stå respekt av.

Hestene dro, slet seg bakke opp og gatene lange. Kjørerne hadde jobben med å laste opp varer av alle slag for så å  tømme kjerren når de skulle levere. Mange ville nok ha kull og ved levert i kjelleren.

Hestene trengte mat og stell, det har nok ofte skortet på havren og foret når det var lite kjøring.

For å heder denne arbeidsgruppen som helt har forsvunnet fra bymiljøet vil jeg ta med navnene på alle jeg har funnet

i folketellinger og andre kilder. Det er sikkert mange som mangler. Det er fordi deres yrke ikke ble oppgitt i folketellingene.

Jeg skulle så gjerne visst hvor alle stallene var i byen.

Skrivemåte og opplysninger er slik en finner det i folketellingene.

Jeg søkte på kjørere i Stavanger. men også på kusk og vognmenn.

Det var stor statusforskjell på å være kusk for overklassen eller kjører i fabrikker og andre oppdragsgivere.

Det var mange av kjørerne som hadde sin egen hest, men de fleste kjørte for andre i fabrikker og annen industri.

Antall kjørere viser hvordan byen var i utvikling med hermetikkfabrikker og annen industri og deres behov for transport.

Hvis en studerer listene ser en at det var mange unge kjørere. Det må ha vært litt av en jobb å hanskes med hesten og samtidig passe på lasset. Her er en liten historie av Håkon Asbjørnsen.:

Håkon Asbjørnsen, fødd 17. juni 1897 i Stavanger, var nr 2 i ein syskjenflokk på 10. Frå han var 10 år gjekk han erend for slakter Hansen i Pedersgt. Om ettermiddagene og på fridagar bar han i eit beretrau pølser rundt til kunder over heile byen. 12 år gammal fekk han arbeid hjå snekker Helgøy i Pedersgt. På handkjerre frakta han møbler rundt i byen, og det var en tung jobb i bratte bakkar. 2 år seinare flytte han til slaktar Idsøe, der han frakta varer med to islandshestar. Men ein dag hende eit uhell. ”Jeg hadde bunnet hestene på forbena mens jeg var vekke, men gresset på en plen innenfor et lavt gjerde, fristet dem slik at de hoppet over for å beite. Der sto de da jeg kom ut, og det resulterte i sparken for meg”. I 15 års alderen tok Asbjørnsen til som naglegut på Stavanger Støberi & Dok. Mora hadde heile tida fått pengane han tente, og dei blei m. a. brukte til å kjøpa ein blå konfirmasjonsdress og ein grøn ”overhøringsdress.”  Det blei nok ikke egen hest på min Farfar.

Fra Facebokk har jeg fått dette: Kjell Asbjørnsen · Håkon Asbjørnsen var min Farfar. Kjekt å se hva du hadde funnet og lagt ut.

 

På rekke og rad hestetransport og enkelte biler. Foran Samholds bakeri i Pedersgata 112-116

Kjørere 1865, jeg fant 25 stk. 

Denne folketellingen gir oss ikke gateadresse, slik at en ikke vet hvor i byen de bodde. 

Vi får navnet, fødselsåret og sted. Hvilken stilling de har i huset, husfader,  huseier, gift eller ugift eller logerende.

Oluf Johanesen Salte 1841* Stavanger Logerende Forældre g Kjører Stavanger: !!
Endre Jacobsen 1819* Stavanger Husfader g Kjører Stavanger: !!
Peder Thormodsen 1833* Høilans Prgj. logerende g Kjører Stavanger: !!
Torger Aadnesen 1830* Hedlandsogn Huusfader g Kjører Stavanger: !!
Lars Søiland 1827* Ly Prgj. Huusfader g Kjører Stavanger: !!
Lars L. Fjermestad 1824* Lye Prgj. g Møller Kjører Stavanger: !!
Hendrik Hendriksen 1818* Stjernerøe Husfader logerer g Arbeidsmand Stevnmand?? nu Kjører Stavanger: !!
Weles Mathisen 1831* Hæskestad g Kjører Stavanger: !!
Peter Pedersen Lea 1811* Klepps Prgj. Husfader, Logerende g Kjører Stavanger: !!
Tharald Tharaldsen 1831* Egenæs g Kjører Stavanger: !!
Johannes Endresen Harestad 1830* Hetlands Prgj. Husfader Logerende Familie paa Gaarden g Kjører ved Møllebrug Stavanger: Løkke Litr. F 5
Ole Røysland 1811* Hædlands Prgj. Logerende e Kjører Stavanger: !!
Aanen Olsen 1811* Egersogen g Kjører Stavanger: !!
Eilert Bohre 1818* Klep sogn Huusf g Kjører Stavanger: !!
Tore Hansen 1832* Lye Prgj. Logerende g Kjører Stavanger: !!
Sivert Osmundsen 1821* Egersund Husfader g Kjører Stavanger: !!
Torger Omundsen 1804* Hogstad i Hellandsogn g Kjører, Huseier Stavanger: !!
Mikal Bændiksen Haaland 1840* Haa Prgj. Huusfader g Kjører Stavanger: !!
Iver Bændiksen Haaland 1833* Haa Prgj. Huusfader g Kjører Stavanger: !!
Tønnes Ohma 1817* Lye Prgj. Husfader g Kjører Stavanger: !!
Gabriel Pedersen 1832* Gestdal Saagn Husfader g Kjører Stavanger: !!
Mathias Monsen 1818* Egersund Husfader g Kjører Stavanger: !!
Chrestian Larsen 1835* Jøtland St. Amt g Arbeidsmand Kjører Stavanger: !!
Enok Eriksen 1832* Klep Sogn Logerende g Kjører Stavanger: !!
Ole Anders Skrætting 1818* Haa Prgj. Huusfader g Kjører Stavanger: !!


Kusker 1865, vi finner bare 2 som oppgir yrke som kusk, og en vognmann.

Abel Gjermundsen Vaaland 1839* Haa Prgj. ug Kudsk Stavanger: !!
Jens Johannessen 1839* Hølands Sogn Agershuus Amt ug Kudsk Stavanger: !!


Vognmand  Ole Gitlesen, 55 år gift 3 barn bodde i nr 827 – (Pedersbakken 5)

1875 dette året fant jeg 36 kjørere, men det har sannsynligvis vært flere.

Torger Eriksen 1848 Stavanger s ug Hus Eiger og Kjører Stavanger: Kalhammer
Ole Taraldsen 1828 Stavanger hf g Vognmand eller Kjører Stavanger: Egenæs
Tarald Taraldsen Gramstad 1831 Stavanger hf g Kjører og Selveiende Jordbruger Stavanger: Egenesgade
Søren Bertinius Gramstad 1861 Stavanger s ug Kjører med Faderen Stavanger: Egenesgade
Gabriel Sivertsen 1849 Stavanger s ug Kjører Stavanger: Thomsestykket
Marselius Torgersen 1854 Stavanger Logerende ug Kjører Stavanger: Jorenholmgade 309
Peder Ingvald Abrahamsen 1859 Stavanger s ug Kjører Stavanger: Bergelandsgade 1681
Olaf Jokumsen 1841 Stavanger hf g Kjører Stavanger: Idsømarken
Tønnes Christiansen 1854 Varhoug ug Kjører i Brandvagten Stavanger: Kongsgade 409
Lars Fjermestad 1823 Thimesogn Fjermestad hf e@g Kjører Stavanger: Store Trappegang 505 Store trappegang
Ole Svendsen 1840 Nærbøe S. Haa Prgj. hf g Kjører og Sjauer Stavanger: Sandvigen
Kristoffer Jacobsen Weholmen 1845 Hølle i Høgsfjord hf g Selveiende Jordbruger og Kjører Stavanger: Løkken D5
Peter Pedersen Lea 1811 Klep Sogn og Prgjld. hf g Kjører (Gadekjørsel) Stavanger: Løkken D5
Elling Knudsen Bygden 1830 Jælse Sogn og Præstegjæld Logerende ug Kjører (Gadekjørsel) Stavanger: Løkken D5
Hans Assersen Egeland 1840 Høiland hf e Kjører Stavanger: Thomsestykket
John Qvie 1839 Nærbø Sogn Haa Præste. hf g Kjører Stavanger: Thomsestykket
Thore Tallaksen 1828 Haa hf g Kjører Stavanger: Thomsestykket
Johannes Torkelsen 1835 Hellands Præstegjeld hf g Dagarbeider (Kjører) Stavanger: Thomsestykket
Tønnes Knudsen 1844 Malde S. Haala. hf g Skomager, Kjører Stavanger: Thomsestykket
Peder Monsen 1831 Avaldsnæs Husbonde g Kjører Stavanger: Thomsestykket
Peder Tormodsen Lea 1831 Høilands Pr. hf g Kjører Stavanger: Omdahlsstykket
Hans Hansen 1854 Hetland Logerende ug Kjører Stavanger: Jorenholmgade 309
Ole Olsen Slætebø 1835 Helland Pr. hf %Logerende% g Kjører Stavanger: Jorenholmen 350
Martin Andreassen 1837 Haa Pr. S. hf g Kjører Stavanger: Bergelandsgade 1636
Aanen Olsen 1812 Lyngdal Pr. Heggebostad S. hf Logerende e Kjører Stavanger: Hetlandsgade 796
Enok Eriksen 1831 Kleps Pr. Kleps S. hf g Kjører Stavanger: Pedersbakken 828
Johannes Johannsen 1858 Høiland s ug Kjører Stavanger: Pedersgjerde 1484
Sivert Osmundsen 1825 Egersund S. hf g Kjører Postbefordrer Stavanger: Blaasenborg
Lars Abrehamsen 1848 Nærbø S. Haa Pr. hf g Kjører Stavanger: Blaasenborg
Iver Bendixen Mæland 1833 Varhaug Sogn Haa Pr. hf g Kjører Stavanger: Blaasenborg
Kristian Larsen 1829 Høilands S. Logerende Mand g Kjører Stavanger: Blaasenborg
Gabriel Idland 1831 Gjesdal Sogn Lye Pr. hf g Kjører Stavanger: St. Hansvolden
Ole Andersen Skrætting 1818 Varhaug Sogn Haa Pr. hf g Kjører Stavanger: Idsømarken
Jonas Jørgensen 1843 Helleland Sogn hf g Kjører Stavanger: Nedre Blaasenborg %Værksgade%
Erik Neilsen Fosse 1850 Løie Pr. hf g Handelsmand, Kjører Stavanger: Spilderhaug
Reier Jensen 1817 Aardahl hf g Kjører Stavanger: Strømstenen


1875 kudsker

Anthon Johannesen 1847 Fluberg?? Sogn Lands Prgj. tj ug Kudsk Stavanger: Skagen 432 Skagen 18
Niels Elias Nielsen 1849 Lunde Præstegjeld tj ug Kudsk Stavanger: Ved Torvet 444
Hans Ommundsen 1832 Varhaug S. Haa Pr. hf g Kudsk Stavanger: Thomsestykket
John Aanensen 1830 Tysnes Sogn hf Logerende g Dagarbeider Heste Kusk Stavanger: Spilderhaug


Vognmenn 10 stk 1875

Ole Taraldsen 1828 Stavanger hf g Vognmand eller Kjører Stavanger: Egenæs
Anders Olsen Svele 1849 Birkrem Sogn, Hellands Pr. hf g Huseier og Vognmand Stavanger: Brattebakke 1115 Bredbakken 4
Jørgen Evertsen Joa 1847 Joa Sole Sogn hf g Vognmand Stavanger: Olafskleven 461
Villads Mathiasen 1829 Lunds Pr. Leieboer %hf% g Vognmand Stavanger: Øvre Klevegade 512b
Hadle Larsen 1831 Fister Sogn Hjelmelands Pg. hf g Vognmand Stavanger: Thomsestykket
Morten Pedersen 1829 Glynge, Nantrups Sogn, Danmark hf g Vognmand Skydsskaffer Stavanger: Bergeland 1611 Bergelandsgt 28
Ole Iversen Røisland 1808 Berkrems S. Helllands Pr. hf e Vognmand Stavanger: Bergeland 1613 Kirkebakken 11
Ingebreth Osmundsen Jaatten 1838 Thime Sogn, Lye Pr. hf g Vognmand Stavanger: Bergeland 1667 Kirkebakken 21
Ole Gitlesen Bilstad 1811 Heskestad Sogn, Lunds Pr. hf g Vognmand Stavanger: Pedersbakken 827  Pedersbakken5
Thore Hansen 1831 Thime hf g Vognmand Stavanger: Pedersgjerde 822 Smedgt 10

1885 da finner jeg 53 kjørere. Noen var aktive både i 1865 og 1875.

Oluf Svela 1860 Stavanger Kjører Stavanger: !!
Lars Larsen 1862 Stavanger Kjører Stavanger: Asylgaden
Torval Tønnesen 1865 Stavanger Kjører for sig selv Stavanger: !!
Martin Asbjørnsen 1848 Stavanger Kjører Stavanger: !!
Hans Ree 1859 Stavanger Kjører Stavanger: !!
Oluf Johannesen Salthe 1841 Stavanger Kjører Stavanger: !!
Torkel J. Njaa 1830 Lye Prgj. Kjører Stavanger Meieri Stavanger: !!
Emil Salte 1862 Stavanger Kjører Stavanger: !!
Peder Ingvald Salte 1859 Stavanger Kjører Stavanger: !!
Martin Olsen 1863 Stavanger Kjører Stavanger: !!
Nils Andreas Sivertsen 1864 Stavanger Kjører Stavanger: !!
Gabril Gulliksen 1862 Stavanger Kjører Stavanger: !!
Jakob Eide 1846 Vads Kjører Stavanger: !!
Johan Olsen 1847 Høgsfjord Kjører Stavanger: !!
Lars Viningland 1845 Bjerkrem Kjører Stavanger: !!
Ståle Svendsen Bakke 1849 Bakke Prgj. Kjører Stavanger: !!
Knud Torkilsen 1857 Etne Prgj. Kjører Stavanger: !!
Jonas Josephsen Thime 1828 Lye Prgj. Kjører Stavanger: !!
Elling Knudsen 1830 Jelse Prgj. Kjører Stavanger: !!
Lars Larsen 1829 Sande i Ranneberg Kjører Stavanger: !!
Ole Iversen Røisland 1808 Hellelands Prgj. Kjører Stavanger: !!Ole var tippoldefar til Kari Vik
Jakob Jakobsen 1826 Hølle Prgj. Kjører Stavanger: !!
Carl Kristiansen Lye 1845 Lye Prgj. Kjører Stavanger: !!
Ole Andreas Olsen Haave 1831 Sjæveland Høiland Kjører Stavanger: !!
Kristian P. Mauland 1831 Lye Prgj. Kjører Stavanger: !!
Peter K. Mauland 1861 Høiland Prgj. Kjører Stavanger: !!
Peder Lea 1831 Høilansong Kjører Stavanger: !!
Eling Johnsen 1819 V. Hå Kjører (vognmand) Stavanger: !!
Velas Mathiassen 1828 Egeland Hæskestad Kjører Stavanger: !!
Hadle Larsen 1831 Fister Kjører (Vognmand) Stavanger: !!
Thore Tollagsen 1828 Haa Prgj. Kjører Stavanger: !!
Hans A. Egeland 1840 Høiland Prgj. Kjører Stavanger: !!
Ole Harveland 1831 Haalans Prgj. Kjører Stavanger: !!
Ole Olsen Laxesvele 1835 Birkrems Sogn Kjører Stavanger: !!
Reinert Tostensen 1841 Ims Kjører Stavanger: !!
Kristian Sørensen 1839 Haaland Kjører Stavanger: !!
Elling Svele 1841 Hellelans Prgj. Kjører Stavanger: !!
Vilhem Erga 1859 Kleps Prgj. Kjører Stavanger: !!
Tolef Karelsen 1840 Bierkrem Prgj. Kjører Stavanger: !!
Hans Hansen 1853 Hedland Kjører Stavanger: !!
Peder Knudsen 1849 Tysvær Kjører Stavanger: !!
Martin Andreassen Skjæveland 1837 Høiland Prgj. Kjører Stavanger: !!
Hans Olsen 1839 Bukken Kjører Stavanger: !!
Hogne Haldorsen 1832 Skaanevig Kjører Stavanger: !!
Carl Søiland 1831 Gjesdals Prgj. Kjører Stavanger: !!
Krestoffer Knudsen 1862 Jelse Prgj. Kjører Stavanger: !!
Gabriel P. Idland 1832 Lye Prgj. Kjører Stavanger: !!
Ingebret N. Kverneland 1838 Lye Prgj. Kjører Stavanger: !!
Torger Osmundsen 1851 Søvde Sand Prgj. Øl Kjører Stavanger: !!
Petter Abrahamsen Thime 1825 Lye Prgj. Kjører Stavanger: !!
Sivert Osmundsen 1825 Egersund Kjører Stavanger: !!
Johannes Aarstad 1823 Klep Kjører Stavanger: !!
Ole Andersen Skretting 1818 Haa Prgj. Kjører Stavanger: !!


Kusker i  1885

John Johnsen Nesheim 1834 Haa Prgj. Kudsk Stavanger: !!
Martin Mikalsen Øglænd 1860 Frue Sogn Kudsk Stavanger: !!
Johannes Eriksen 1860 Akre Sogn i Skaanevigs Prgj. Kudsk Stavanger: !!
Hans Didriksen 1860 Høiland Kudsk Stavanger: !!
Thomas Thorsen 1867 Stavanger Kusk Stavanger: !!
Ole Larsen 1844 Vang Hedemarken Kusk Stavanger: !!


Vognmenn  5 stk 1885

Jørgen Evertsen Joa 1847 Haalands Prgj. Vognmand Stavanger: !!
Eling Johnsen 1819 V. Hå Kjører (vognmand) Stavanger: !!
Hadle Larsen 1831 Fister Kjører (Vognmand) Stavanger: !!
Ole Gitlesen Bilstad 1811 Lunds Prgj. Vognmand Stavanger: !!
Aadne Osmundsen Jaatten 1836 Time Prgj. Vognmand Stavanger: !!

1900    Søket ditt på kjørere  gav 176 treff:

x x x x x x
Navn Fødselsdato Fødested Stilling og stand Bosted Kilde
Bortinius Ols. 1895 Stavanger kjøpstad* ug af Kjører Stavanger kjøpstad: Musægaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Johan Marthinius Tharalds. 1884 Stavanger s ug Kjører hos Kjøbm Idsø Stavanger kjøpstad: Nygaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Tobias Edeland 1863 Stavanger kjøpstad* hf g kjører for handels forretning Stavanger kjøpstad: Nytorvet Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Johan Svihus 1878 Stavanger kjøpstad* Hf g Kjører paa herm fab Stavanger kjøpstad: Andasmuget Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Olenius Svihus 1881 Stavanger kjøpstad* Broder ug Kjører paa Traadstiftfabrik Stavanger kjøpstad: Andasmuget Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Jansen 1868 Stavanger kjøpstad* Hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Gitlesmuget Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Eide 1868 Stavanger kjøpstad* Hf g Kjører for Fabrik Stavanger kjøpstad: Kaisegaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Martin Omdal 1863 Stavanger kjøpstad* hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Spilderhaugsmuget Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole J. Ols. 1877 Stavanger kjøpstad* hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Spilderhaugsmuget Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Olaf Anders. 1882 Stavanger kjøpstad* s ug Kjørergut Imsland Stavanger kjøpstad: Spilderhauggaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ingvald Hegland 1882 Stavanger kjøpstad* s ug Kjøregut hos handelsmand Stavanger kjøpstad: Smedgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Hlmik Olav Ols. 1877 Stavanger kjøpstad* el ug Kjørergut Hos handelsmand Stavanger kjøpstad: Smedgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Karl Eriks. 1884 Stavanger kjøpstad* s ug Kjører Stavanger kjøpstad: Smedgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Gustav Lende 1870 Stavanger kjøpstad* Hf g Kjører for Kassefabrikken Stavanger kjøpstad: Asyl- og Nygaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Søren Knuds. 1842 Stavanger kjøpstad* hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Ramslandssmuget Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Gabriel Guliks. 1862 Stavanger kjøpstad* hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Rosenberggaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Nils Evens. 1858 Stavanger kjøpstad* hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Rosenberggaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Marselius Nordbøe 1886 Stavanger kjøpstad* s ug Kjøregut Stavanger kjøpstad: Salvagergaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Johan Johnss. 1861 Stavanger kjøpstad* hf e Kjører for fabrik Stavanger kjøpstad: Østervaag Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Alfred Egeskog 1878 Stavanger kjøpstad* Tj ug Kjører Stavanger kjøpstad: Bakkeland Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ingvald Johannesen 1856 Stavanger kjøpstad* Hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Dokgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Paul Hinna 1876 Stavanger kjøpstad* hf g Kjøredreng Privat Stavanger kjøpstad: Vaisenhusgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Laurits Tvedt 1885 Stavanger kjøpstad* s ug Kjører Stavanger kjøpstad: Vaisenhusgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Torvald Svihus Monsen 1884 Stavanger kjøpstad* S ug Kjører Stavanger kjøpstad: Bredbakken Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Abrahamsen 1884 Stavanger kjøpstad* S ug Kjøregut hos grosserer Stavanger kjøpstad: Bredbakken Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Oluf Salte 1838 Stavanger kjøpstad* Hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Bredbakken Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Emil Salte 1862 Stavanger kjøpstad* S e Kjører Stavanger kjøpstad: Bredbakken Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Arne Jespers. 1885 Stavanger kjøpstad* s ug Kjørergut Stavanger kjøpstad: Stiftelsesgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Lars Abrahams. 1848 Stavanger kjøpstad* hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Stiftelsesgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Karl Abrahams. 1884 Stavanger kjøpstad* s ug Kjører Stavanger kjøpstad: Stiftelsesgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Eivind Jaatten 1880 Stavanger kjøpstad* søn ug kjører Stavanger kjøpstad: Lydersagensgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Bernhard Ols. 1885 Stavanger kjøpstad* s ug Kjører Stavanger kjøpstad: Midtgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Hans Svends. 1873 Stavanger kjøpstad* hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Tidesmuget Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Johan Kristensen 1867 Stavanger kjøpstad* Hf g Kjører & Dagarbeide Stavanger kjøpstad: Ladegardsveien Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstadSe nederst på siden. Erling Jensens oldefar
Rasmus Høie 1868 Stavanger kjøpstad* hf g Kjører Stavanger kjøpstad: St. Hansgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Hans Thorsen Ree 1859 Stavanger kjøpstad* Hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Hetlandsgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Gabriel Nielsen 1874 Stavanger kjøpstad* Hufader g Kjører for egen regning Stavanger kjøpstad: Kirkebakken Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Enok Stangeland 1845 Stavanger kjøpstad* Hf g Kjører for egen Regning Stavanger kjøpstad: Kongstensgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Peder Olsen 1857 Stavanger kjøpstad* Hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Langgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Børe Baards. 1839 Stavanger kjøpstad* hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Nedre Dalgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Hans Jonnas. 1876 Stavanger kjøpstad* hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Taarngaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Lars Lars. 1862 Stavanger kjøpstad* hf g Kul Kjører Stavanger kjøpstad: Taarngaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ingvald Lura 1880 Stavanger kjøpstad* hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Løkkeveien Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Jakob Jons. 1877 Stavanger kjøpstad* hf g Kjører hos Racine Stavanger kjøpstad: Nils Juelsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Tore Aanes. 1866 Stavanger kjøpstad* hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Nedre Klevegade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Olaf Oliversen 1882 Stavanger kjøpstad* Tj ug Kjøregut Stavanger kjøpstad: Engelsmindegaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Lars Abrehamsen 1860 Stavanger kjøpstad* Hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Høkkergaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Aanes. 1863 Stavanger kjøpstad* s e Kjører Stavanger kjøpstad: Risbakken Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Enok Aanes. 1867 Stavanger kjøpstad* s ug Kjører Stavanger kjøpstad: Risbakken Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Martin Aanes. 1871 Stavanger kjøpstad* s ug Kjører Stavanger kjøpstad: Risbakken Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

1 2 3 4 > >>

Ole Martin Jørgens. 1882 Stavanger kjøpstad* tj ug Kjører i fabriken Stavanger kjøpstad: Sølvbjerggaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Pedersen 1883 Stavanger kjøpstad* S ug Kjører Stavanger kjøpstad: Jæderensgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Nils Haukland 1883 Stavanger kjøpstad* S ug Kjører Stavanger kjøpstad: Jæderensgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Karl Midtbøe 1877 Stavanger kjøpstad* s ug Kjører Stavanger kjøpstad: Normandsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Osmund Peders. 1850 Stavanger kjøpstad* hf g Privat Kjører Stavanger kjøpstad: Øvre Strandgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Gabriel Somma 1875 Stavanger kjøpstad* s ug Kjører Stavanger kjøpstad: N Dalgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Andreas Assem 1873 Jelse Sta Hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Bagergade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Halvor Assem 1878 Jelse Sta EL ug Kjører Stavanger kjøpstad: Bagergade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Osmunds. 1863 Strand Sogn Sta hf g Arbeider Kjører Stavanger kjøpstad: Sangesandsgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Sjur Sjurs. 1851 Nærstrand Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Støberigaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Daniel Rosnæs 1832 Rennesø Sta Hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Bagergade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Lauritz Bore 1876 Klep sogn Sta Hf g Arbeider Kjører Stavanger kjøpstad: Almendingsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Hagbert Heskje 1873 Tysvær Sta Hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Almendingsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Guststav Mikals. 1869 Haaland Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Løvdalsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Hendrik Mork 1857 Høle sogn Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Ny Kirkebakken Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Tønnes Kvia 1842 Nærbø Sta hf g Arbeider Kjører Stavanger kjøpstad: Sangesandsgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Carl Søiland 1829 Gjæsdal Sta Hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Ladegaardsveien Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Salemond Skadberg 1872 Sola Sta hf g Kjører i Kolonialforetning Stavanger kjøpstad: Nedre Strandgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Ols. Aarrestad 1881 Helleland Sta s ug Kjører i Colonialforetning Stavanger kjøpstad: Øvre Strandgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
John Fredriksen 1865 Ranneberg Sta EL ug Kjører Stavanger kjøpstad: Andasmuget Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Georg Frafjord 1876 Fossand Sta EL ug Kjører Stavanger kjøpstad: Andasmuget Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Johannes Larsen 1858 Kleps prieste Sta Hf g Kjører paa hermetiske fabrik Stavanger kjøpstad: Haugvaldstadgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Torger Lars. Nordbø 1844 Hvidingsø Sta hf g Kjører for egen regning Stavanger kjøpstad: Nedre Strandgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Torkel Pauls. 1841 Fjelberg SB hf g Kjører hos hulhandlg. Stavanger kjøpstad: Nedre Strandgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
John Aanensen 1838 Tysvær sogn Sta Hf g Arbeidsmand kjører Stavanger kjøpstad: Baggade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Kristiand Lars. 1873 Avelsnæs sogn Sta hf g Kjører for egen reining Stavanger kjøpstad: Pedersgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Knud Knuds. 1870 Jelse sogn Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Øvre Banegade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Bernt Bjørnson 1862 Høilands sogn Sta logerende ug kjører ved komunens arbeide Stavanger kjøpstad: Asylgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Høiland 1842 Thime Sta Hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Brødregaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Aadne Jaatten 1836 Hetland Sta Hf e Kjører Stavanger kjøpstad: Hetlandsgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Tanke Endresen 1865 Hole Bu Hf g Kjører vid Stavgr brandv. Stavanger kjøpstad: Kongsgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Halvor Ognedal 1863 Birkrem Sta Hf g Kjører vid Stavgr brandv. Stavanger kjøpstad: Kongsgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Andreas Rossevig 1869 Fossand Sta Hf g Kjører ved Stavgr Brandvæsen Stavanger kjøpstad: Kongsgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Kristian Lars. 1828 Høiland Sta el e Kjører for egen Regning Stavanger kjøpstad: Vævergaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Osmund Osmundsen Egeland 1845 Fossan Stav Hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Kampen Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Thor Sørens. Steinsland 14.05.1855 Sandeid i Ryfylke Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Løkkeveien Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Laurits Lars. 1875 Fister Ryfylke Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Solbakken Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Daniel Hinna 1846 Thime Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Sverdrups gade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Alexander Pedersen 1856 Fister Sta Hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Bakkegade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Østen Norbøe 1845 Tysvær Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Salvagergaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Jonas Fanuels. 1859 Vetteland Ogne sogn hf g Kjører for komunen Stavanger kjøpstad: Nedre Holmegade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Havord Kummedal 1862 Høgsfjord Sta Hf g Kjører Privat Stavanger kjøpstad: Bakkeland Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Knud Ols. 1863 Kvalevaag Skudenæs Sta hf g Kjører, fabrik Stavanger kjøpstad: Rosenberggaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Anders Rasmussen 1856 Ølen SB Hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Doksmuget Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Rasmus Torkilds. 1861 Sand Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Pedersgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Peder Thors. 1846 Vigrestad sogn Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Vaisenhusgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Endre Tvedt 1856 Helleland Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Vaisenhusgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Lars Svius 1819 Høiland Sta FL e Fhv. Kjører underholdes af S. Stavanger kjøpstad: Bredbakken Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ola Bilstad 1811 Heskestad Sta hf g Off. underst. Forhv. Kjører Stavanger kjøpstad: Stiftelsesgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Henrik O. Haarr 1858 Varhaug Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Stiftelsesgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

<< < 1 2 3 4 > >>

Ivar Høivig 1872 Hetland Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Stiftelsesgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Torjus Anders. 1881 Imsland Sta tj ug Kjørergut hos bager Stavanger kjøpstad: Vaisenhusgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ingebret Jaatten 1838 Thime Sta Hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Lydersagensgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Tønnes Øxnevad 1844 Klep Herred Sta hf g Kjører ved Bageri Stavanger kjøpstad: Vaisenhusgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ludvig Svela 1854 Bjerkreim Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Midtgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Nils Svela 1882 Bjerkreim Sta s ug Kjører Stavanger kjøpstad: Midtgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Tollef Simons. 1844 Helleland Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Midtgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Kristian Velass. 1850 Thime Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Midtgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Nicolai Anders. 1865 Haugesund Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Murgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Thore Tollaks. 1828 Nærbø Sta hf e Kjører Stavanger kjøpstad: Møllegaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Andreas Stangeland 1857 Ranneberg Sta s ug Kjører Stavanger kjøpstad: Tidesmuget Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Tollef Gravdal 1864 Bjerkrem Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Tidesmuget Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Elling Svele 1841 Birkrem sogn Sta Hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Furresgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Reinert T. O. Øidtna 1840 Kvinnesdal LM Hf g Kjører Arbeidskjøring Stavanger kjøpstad: Ladegardsveien Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstadse nederst på siden.
Ingvald Kristoffers. 1878 Haugesund Sta hf g Kjører Vedskjæreri Stavanger kjøpstad: Musegaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Knud H. Meling 1861 Finnø Sta hf g Kjører for egen reining Stavanger kjøpstad: Musegaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Torger Kolnæs 1852 Sola Sta Hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Bødkersmauget Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Mikkel Ads. 1851 Suldal Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Mellemgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Ols. 1874 Bogn Sta %Krs% hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Mellemgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Enok Lars. 1866 Varhaug Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Værksgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Knud O. Bredahl 1843 Wats Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Nedre Dalgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Tollef Kvie 1832 Haa prestj. Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Pedersgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Hans Kvie 1873 Ogne Sta s ug Kjører Stavanger kjøpstad: Pedersgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Tore Hinna 1832 Hinna Sta Hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Bredbakken Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Torkel Njaa 1830 Njaa Sta Hf g Kjører for egen Regning Stavanger kjøpstad: Bredbakken Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Jon Næsheim 1834 Næsheim Hf g Kjører for egen regning Stavanger kjøpstad: Kongstensgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Jonnas Tors. 1856 Tau Sta hf g kjører for egen regning Stavanger kjøpstad: Privatgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Martin Skjeveland 1837 Skjeveland Høiland Sta hf g Kjører for egne regning Stavanger kjøpstad: Privatgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Peder Klaus. 1840 Berkrem Sta hf g kjører pa Brandstation Stavanger kjøpstad: Vaisenhusgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Andreas Rossevig 1869 Fossand Sta Hf g Kjører i komunens tjeneste Stavanger kjøpstad: Kongstensgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Knud Peders. 1869 Tastad Hetland Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Nedre Dalgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Svend Vestly 1847 Thime Sogn Sta Hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Brøndgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Endre Nilsen 1847 Høilan Sogen Sta Hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Brøndgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Andreas Kristians. 1844 Klep Sogn Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Løkkeveien Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Kristian Mauland 1831 Thime Sta el e Kjører Stavanger kjøpstad: Murgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Kristen Jons. 1842 Etne SB hf g Kjører og Stenarbeider Stavanger kjøpstad: Møllegaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Harald Kristens. 1884 Hetland Sta s ug Kjører gut Stavanger kjøpstad: Møllegaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Knut Ols. Ulledalen 1864 Suldal Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Møllegaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Tomas Nilsen 1884 Sandeid Sta Logærende ug Kjørrer Stavanger kjøpstad: Møllegaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Mandius Larss. 1879 Stran Sta s ug Hustømmermand Kjører Stavanger kjøpstad: Nils Julsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Laurits Lars. 1858 Mosterø Sta hf g Kjørrer Stavanger kjøpstad: Oskarsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Rasmus Rasmus. 1849 Nerbø sogn Sta hf g kjører Stavanger kjøpstad: Stengaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Lars Lars. 1842 Ogne Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Nedre Klevegade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Steffen Johannes. 1883 Ølen SB fl ug Kjørerdreng Stavanger kjøpstad: Musægaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Andreas Ols. 1881 Mandal LM fl ug Kjørerdreng Stavanger kjøpstad: Musægaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Knut Ols. 1881 Talgø Sta fl ug Kjørerdreng Stavanger kjøpstad: Musægaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Helge Ols. 1875 Haaland Sta fl ug Kjørerdreng Stavanger kjøpstad: Musægaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Gabriel Tollefs. 1882 Varhaug Sta fl ug Kjørerdreng Stavanger kjøpstad: Musægaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Halvor Tollefsen Moen 1855 Fossand Sta Hf g Kjører hos en Kolonialhandler Stavanger kjøpstad: Egenæsveien Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Mandius Olsen Sandeid 1884 Sandeid Sta Tj ug Kjøregut Stavanger kjøpstad: Engelsmindegaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

<< < 1 2 3 4 > >>

Thorvald Grønning 1876 Thime Sta hf g Kjører paa Brandvagten Stavanger kjøpstad: Vesselsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Lars Fredriks. 1870 Randeberg Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Oscarsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Gabriel Idland 1832 Jestal Sogn Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Pedersgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Lars Krestaavers. 1834 Tøsver Sogn Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Pedersgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Sivert Osmons. 1825 Egersund Sta hf e Forhenværend Kjører Stavanger kjøpstad: Risbakken Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Østen Aaness. 1820 Søvde Sogn Sta hf g Kjører paa Egen Haand Stavanger kjøpstad: Risbakken Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ivar Meland 1833 Warhau Sogn Sta hf e Kjører paa Egen Haand Stavanger kjøpstad: Risbakken Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Thommas Thors. 1873 Høle Sogn Sta s ug Øl Kjører Stavanger kjøpstad: St. Hansgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Isak Stensland 1867 Birkrem Sta Hf g Kjører eller Branvagtskusk Stavanger kjøpstad: Klinkenberggaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Mikal Valde 1864 Hjelmeland Sta hf g Kjører ved forretning Stavanger kjøpstad: Løwolsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Berem 1877 Høiland Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Stengaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ingebr Kverneland 1838 Thime Sta hf g Forpagter og Kjører Stavanger kjøpstad: Paradis Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Martin Salte 1858 Nærbø Sta Hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Haukelidgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Berge Osmundsen 1877 Hetland Sta S ug Kjører Stavanger kjøpstad: Karlsmindegaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Petter Midtbøe 1846 Skudesnæs Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Normandsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Abreham H Vagle 1853 Klep Sta el g Kjører Stavanger kjøpstad: Nygaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Anbjørn Fatland 1858 Vikedal Sta el g Kjører ved Kolonialforretnig Stavanger kjøpstad: Værksgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Knud Lillemoe 1853 Vikedal Sta el g Kjører ved Kolonialforretnig Stavanger kjøpstad: Værksgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Lars T. Lundevold 1875 Saude Rfyl Sta el ug Kjører ved Kolonialforretnig Stavanger kjøpstad: Værksgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Lars Lars. Tysvær 1874 Tysvær Sta hf g Kjører ved Vongmandsfr. Stavanger kjøpstad: Øvre Klevegade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Paul Rønneberg 1882 Haaland Sta fl ug Kjører paa Vedskjæreri Stavanger kjøpstad: Øvre Klevegade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Thorstein Espedal 1866 Høksfjord Sta tj ug Kjører Stavanger kjøpstad: Pedersgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Hans. 1837 Skjold Sta hf g Kjører f.e.r. Stavanger kjøpstad: Værksgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Martin Soma 1853 Høyland Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: N Dalgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Johnas J. Solvig 1830 Silvig JL hf g Kjører Stavanger kjøpstad: N Dalgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Velas Egeland 1844 Mydland Sogndal Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Taarngaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

<< < 1 2 3 4

1900 Søket ditt gav 7 treff: pedersg*

x x x x x x
Navn Fødselsdato Fødested Stilling og stand Bosted Kilde
Kristiand Lars. 1873 Avelsnæs sogn Sta hf g Kjører for egen reining Stavanger kjøpstad: Pedersgaden 104 Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Rasmus Torkilds. 1861 Sand Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Pedersgaden 129 Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Tollef Kvie 1832 Haa prestj. Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Pedersgaden 47 Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Hans Kvie 1873 Ogne Sta s ug Kjører Stavanger kjøpstad: Pedersgaden 47 Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Gabriel Idland 1832 Jestal Sogn Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Pedersgaden 27 Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Lars Krestaavers. 1834 Tøsver Sogn Sta hf g Kjører Stavanger kjøpstad: Pedersgaden 35 Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Thorstein Espedal 1866 Høksfjord Sta tj ug Kjører Stavanger kjøpstad: Pedersgaden 14 Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

1

1900 Søket ditt gav 24 treff:  kusk

x x x x x x
Navn Fødselsdato Fødested Stilling og stand Bosted Kilde
Sigurd Hansen 1879 Stavanger kjøpstad* Kusk ug Kusk Stavanger kjøpstad: Laugmandsgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Nils Svela 1873 Stavanger S ug Kusk Stavanger kjøpstad: Bergelandsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Alexander Julius Svela 1880 Stavanger S ug Kusk Stavanger kjøpstad: Bergelandsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Martin Gausel 1881 Stavanger Tj ug Kusk Stavanger kjøpstad: Bergelandsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Karl Davidsen 1882 Stavanger Tj ug Kusk Stavanger kjøpstad: Bergelandsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Johan Baarsen 1882 Stavanger Tj ug Kusk Stavanger kjøpstad: Bergelandsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Karl Alfred Jæger Kristensen 1884 Stavanger kjøpstad* S ug Herskabs Kusk Stavanger kjøpstad: Bredbakken Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Konrat Nils. 1884 Stavanger kjøpstad* s ug Kusk Stavanger kjøpstad: Pedersgaden  45 Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Konrad Andreas Gunders. 1887 Stavanger kjøpstad* s ug Kusk Stavanger kjøpstad: St. Hansgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Johan Svela 1873 Stavanger kjøpstad* hf g Kusk Stavanger kjøpstad: Vesselgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Jørgen Emil Svela 1877 Stavanger kjøpstad* Tjenesttyende ug Kusk Stavanger kjøpstad: Munkehagen Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Olaf Jonasen 1884 Stavanger kjøpstad* S ug Kusk Stavanger kjøpstad: Klinkenberggaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Gustav Hovland 1881 Stavanger kjøpstad* s ug Kusk Stavanger kjøpstad: Opheimsgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Georg Gabriels. 1881 Stavanger kjøpstad* el ug Kusk Stavanger kjøpstad: Skolegaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Erik Freiestad 1883 Freiestad i Klep Sta Tj ug Kusk Stavanger kjøpstad: Bergelandsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Nilsen 1886 Strand i Sandei Sta Tj ug Kusk Stavanger kjøpstad: Bergelandsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Tjensvold 1883 Frue sogn Sta s ug Kusk ved vognmandsforretn. Stavanger kjøpstad: Rosenberggaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ommund Ellingsen Svela 1867 Birkheim SB Hf g Kusk paa Brandvagten Stavanger kjøpstad: Kirkebakken Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Mathias Tanke Imbs 1865 Høle Sogn hf g Kusk ved St. Komune og Brandvæsen Stavanger kjøpstad: Privatgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Hans Stangeland 1871 Klep Sogn Sta Tj ug Kusk & Gårdskarl Stavanger kjøpstad: Ledolv Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Jonas Oftedahl 1877 Bygnæs Koppervigs prestegjæld Sta hf g Kusk Vognmand egen Forret Stavanger kjøpstad: Oscarsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Bakkvold 1880 Vats sg. Sta tj ug Kusk Stavanger kjøpstad: St Svithunsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Bendiks Mikals. Mæland 1862 Frue Sogn Sta hf g Agent – Caffevert – Jordbruger – Kusk Stavanger kjøpstad: Risbakken Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Omil Berg 1882 Vigsnæs Sta s ug Kusk Stavanger kjøpstad: Spillerhaug Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

1900   Søket ditt gav 1 treff:  hest

x x x x x x
Navn Fødselsdato Fødested Stilling og stand Bosted Kilde
Lauritz Johannesen 1879 Stavanger kjøpstad* Tj ug Hus & Hestedreng Stavanger kjøpstad: Dronningensgade 2 Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

1  Lauritz var hos amtsdyrlege Jessen-

1900  Søket ditt gav 26 treff:  vognmand

x x x x x x
Navn Fødselsdato Fødested Stilling og stand Bosted Kilde
Paul Tunem 1885 Stavanger kjøpstad* Tj Vogngut Stavanger kjøpstad: Brattebjerggaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Jacob Imsland 1868 Stavanger kjøpstad* hf g Vognmand Stavanger kjøpstad: Nedre Dalgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ludvig Imsland 1873 Stavanger kjøpstad* hf g Vognmand Stavanger kjøpstad: Prinsensgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Johannes Højland 1884 Stavanger kjøpstad* S ug Vognmandsgut Stavanger kjøpstad: Jæderensgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Marthin Egeland 1850 Stavanger kjøpstad* hf g Auktionarius Vogn & Stolefabrikk Stavanger kjøpstad: Værksgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Kristian Mork 1886 Høle sogn Sta s ug Vognmandsgut Stavanger kjøpstad: Ny Kirkebakken Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Marthin Pedersen 1864 Hf g Vognmand Stavanger kjøpstad: Badehusgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Aage Skjeie 1860 Strand Sta Hf g Slagtermester og Vognmand Stavanger kjøpstad: Bakkegade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Adler Holmegaard 1862 Mandal LM Hf g Vognsmed Stavanger kjøpstad: Banevigsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Anders Svela 1850 Svela i Birkrem Sta Hf g Vognmand Stavanger kjøpstad: Bergelandsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Thomas Eliasen Kvilhaug 1845 Ferkingstad Sogn Sta Hf g Vognvisitør ved Jæderbanen Stavanger kjøpstad: Kongstensgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Ole Tjensvold 1883 Frue sogn Sta s ug Kusk ved vognmandsforretn. Stavanger kjøpstad: Rosenberggaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Geord Danielsen 1881 Wisnæs Rom Tj ug Vogngut Stavanger kjøpstad: Brattebjerggaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Anton Berg 1883 Wisnæs Tj ug Vogngut Stavanger kjøpstad: Brattebjerggaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Lars Næstrand 1884 Næstrand Sta Tj Vogngut Stavanger kjøpstad: Brattebjerggaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Jens Karls. 1833 Danmark hf g Vognmand egen Forretning Stavanger kjøpstad: Nedre Strandgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Karl Karls. 1877 Hetland Sta s ug Vognmandskusk Stavanger kjøpstad: Nedre Strandgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Peder Knuds. 1849 Tysvær Sta hf g Vognmand Stavanger kjøpstad: Musægaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Severin Fløisvig 1859 Fossand Sta Hf g Vognmand Stavanger kjøpstad: Engelsmindegaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Anna Imsland 1844 Fredrikstad Sm Moder e Forsørges af Vognmand Stavanger kjøpstad: Prinsensgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Christian Thulin 1871 Amerika hf e Arbeider ved Jæderbanens Vognværksted Stavanger kjøpstad: Vesselsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Augusta Thulin 1831 Christiania Ak Moder e Forsørges af Arbeider ved Jæderbanens vognværksted Stavanger kjøpstad: Vesselsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Jonas Oftedahl 1877 Bygnæs Koppervigs prestegjæld Sta hf g Kusk Vognmand egen Forret Stavanger kjøpstad: Oscarsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Jonas S. Oftedahl 1844 Hetlands hr Sta hf g Vognmand Stavanger kjøpstad: St Svithunsgade Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Olai Jonasen 1844 Hetland Sta Hf g Vognmand Stavanger kjøpstad: Klinkenberggaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad
Jorgen S. Jørgensen 1851 Mandal LM Hf g Vognfabrikant Stavanger kjøpstad: Lysefjordgaden Folketelling 1900 for 1103 Stavanger kjøpstad

Kjørere 1910

I Pedersgata var det 6 kjørere og fem av dem hadde egen hest. Den sjette var forhenværende kjører.

Johan Svihus 18.05.1878 Stavanger hf g Kjører Egen hest Stavanger: Pedersgate 62
Torvald Svihus 02.02.1884 Stavanger hf g Kjører Egen hest Stavanger: Pedersgate 66
Ole Olsgaard 1992!!.04.08 Stavanger s ug Kjører Stavanger: Pedersgate 79
Ingvald Emanuel Johannessen 10.08.1856 Stavanger hf g Kjører Egen hest Stavanger: Pedersgate 104
Tomas Ingebretsen 21.05.1887 Stavanger hf g Kjører Egen hest Stavanger: Pedersgate 110
Lars Christoffersen 29.09.1834 Tysvær hf g forhenværende Kjører nu for gammel og uden Erhv. Stavanger: Pedersgate 35
Tollef Mæland 28.08.1855 Klæp hf g kjører Egen hest Stavanger: Pedersgate 92

”************************************************************************************************************************************

1910  Søket ditt gav 218 treff:

Olaf Martinius Oliversen 08.10.1881 Stavanger hf g Kjører Varer Hos Grosserer Jensen Kjører med fast løn Stavanger: Nedre Strandgate 62
Thomas Sølyst 18.05.1872 Stavanger hf g Kjører v. Vedskjæreri fhv. Matros Stavanger: Haugvaldstadgate 9a
Karl Johan Knudsen 07.09.1889 Stavanger hf g Kjører Matros Stavanger: Haugvaldstadgate 21
Torgny Gundersen 01.04.1895 Stavanger s ug Kjøregut i Colonialf. Stavanger: Skagen 4
Hans Lind 26.03.1895 Stavanger s ug Kjører Stavanger: Bækkegate 8
Sigurd Bjørnevig 20.10.1889 Stavanger s ug Kjører Stavanger: Øvre Klevegate 17
Jacob Halvorsen 17.04.1886 Stavanger hf g Kjører for kommunen Stavanger: Egenæs 6
Johan Gramstad 20.09.1873 Stavanger hf g Kjører og Gaardbr. Stavanger: Egenæs 52
Gabriel Nilsen 31.12.1874 Stavanger hf g Kjører (Kommunen) Stavanger: Egenæs 67
Nils Andreas Davidsen 06.05.1889 Stavanger s ug kjører ved grossererfor. Stavanger: Henrik Steffensgate 12
Georg Gabrielsen 23.10.1887 Stavanger hf g Kjører for egen regning Stavanger: Løvdahlsgate 27
Torger Knudsen 06.05.1890 Stavanger s ug Kjører ved Stvgr. gasverk Stavanger: Løvdahlsgate 37
Thore Birkeland 19.05.1885 Stavanger hf g Kjører i forretning Stavanger: Peder Clausensgate 24Se nederst på siden.
Carl Johan Larsen 06.11.1860 Stavanger hf g Kjører paa Mek. verkst. Stavanger: Wesselsgate 70
Edvar Mossige 27.09.1885 Stavanger hf g Kjører Stavanger: Rosenberggate 3a
Gabriel Gulliksen 16.12.1862 Stavanger hf g Kjører for kommunen Stavanger: Rosenberggate 18
Nils Evensen 12.05.1857 Stavanger hf g Kjører og bødker Stavanger: Rosenberggate 38
Johan Løland 30.10.1894 Stavanger ug Kjørerdreng Stavanger: Musægate 11
Øistein Marcelius Norbø 16.02.1886 Stavanger hf g Kjører Stavanger: Nils Juelsgate 86
Martin Rasmussen 12.02.1864 Stavanger hf g Kjører Stavanger: Nils Juelsgate 93
Kristian Larsen 06.03.1892 Stavanger s ug Kjørergut for skomm. Stavanger: Øvre Strandgate 81
Lars Oleneus Gaudesen 22.09.1881 Stavanger hf g Kjører, fast Ved beslagfabrik Stavanger: Øvre Strandgate 107
Karl Karlsen 18.10.1893 Stavanger s ug Kjørergut Stavanger: Langgate 11
Tobias Eadland 15.10.1865 Stavanger hf g Huseier og kjører Stavanger: Nytorvet 11b
Ole Stavnen 1854??.01.04 Stavanger hf g Kjører Stavanger: Sangesands gate 9
Karl Abrahamsen 30.03.1888 Stavanger el ug Kjører Stavanger: Smalgangen 2
Bjarne Melberg 08.03.1892 Stavanger s ug Kjører Stavanger: Nykirkebakken 6
Kristian Vatne 1882 Stavanger hf g Kjører Stavanger: Ladegaardsv. 47b
Hans Thorsen Ree 19.05.1859 Stavanger hf g kjører for egn. regng. Stavanger: Brødregate 4
Enok Stangeland 22.05.1845 Stavanger hf g Kjører Egen hest Stavanger: Smedgate 10
Bjørn Ommundsen 26.08.1881 Stavanger hf g Kjører Stavanger: Erlands gate 14
Thygo K. A. Berge 29.09.1871 Stavanger hf g Kjører for kommunen Stavanger: Erlands gate 14
Ansten Pedersen 09.08.1893 Stavanger s ug Kjøregut Stavanger: Magnus Lagabøtters gate 20
Lars Bakken@Bokken 01.02.1886 Stavanger el ug Kjørergut Stavanger: Øvre Holmegate 30
Ole Eide 12.02.1868 Stavanger hf e Kjører for Kulhandler Stavanger: Nedre Blaasenborg 8
Birger Vilhelmsen 24.03.1882 Stavanger hf g Kjører Stavanger: Nedre Dalgate 26
Ragnar Jofred Evestad 20.05.1893 Stavanger s ug Kjøregut v/ fabrik Stavanger: Øvre Dalgate 18
Andreas Johnsen 15.10.1887 Stavanger hf g Kjører Egen hest Stavanger: Øvre Dalgate 19
Rasmus Høie 15.01.1866 Stavanger hf g Kjører paa A/S Tou Stavanger: Kongstensgate 38
Oluf J. Salte 02.08.1841 Stavanger hf g Kjører Stavanger: Bredbakken 31
Mangnus Henriksen 25.10.1890 Stavanger s ug Kjører Stavanger: Bredbakken 31
Ommund Kwia 16.06.1890 Stavanger s ug Kjører %Søn% Stavanger: Stiftelsegate 21
Karl L. Kvia 20.01.1885 Stavanger hf g Kjører Stavanger: Stiftelsegate 21
Abram Kvia 21.04.1887 Stavanger hf g Kjører Stavanger: Stiftelsegate 21
Kristian Larsen Kvia 16.08.1879 Stavanger hf g kjører Stavanger: Stiftelsegate 23
Ole Pedersen %Hjørrem% 09.04.1852 Stavanger hf g Kjørrer Stavanger: Risbakken 2
Asbjørn Johnsen* 21.02.1890 Stavanger s ug Kjørergut hos vognmand Stavanger: Risbakken 4
Ole Olsen* 04.05.1890 Stavanger s ug Kjørergut hos vognm. Stavanger: Risbakken 4
Thore Aanesen 15.12.1866 Stavanger hf e Kjører ved Smørfabrik Stavanger: Store Skippergate 23
Thoalf T. Espedal 20.02.1888 Stavanger s ug Kjører Colonialfor. Stavanger: Verksgate 25
x x x x x
Navn Fødselsdato Fødested Stilling og stand Bosted  
Emil Kvie 16.06.1874 Stavanger hf g Kjører for egen Regning Stavanger: Rosenkrantzgate 12
Oskar Johansson 23.06.1892 Stavanger s ug kjører Stavanger: Schiwesgate 16
Ommund Olsen 28.03.1879 Stavanger hf g kjører Stavanger: Baggate 10
Gabriel C. Gabrielsen 03.10.1891 Stavanger s ug kjører Stavanger: Brattebjerggate 25
Georg Johan Tvet 03.10.1891 Stavanger s ug kjører i kolonialforr. Stavanger: Brattebjerggate 25
Bertinius Svendsen 03.07.1893 Stavanger s ug kjører (arbeids) Stavanger: Mellemgate 6
Torger Nordbø 30.06.1889 Stavanger hf g kjører (arbeids) Stavanger: Mellemgate 8
Bernhard Larssen 19.06.1878 Stavanger hf g kjører på smørfabr. Stavanger: Mellemgate 13
Ole Larsen 30.04.1892 Stavanger s ug Kjører Stavanger: Haukelidgate 50
Gustav Kristinsen 13.01.1891 Stavanger s ug Kjørekarl Stavanger: Jæderensgate 13
Alexander Hegland 16.12.1893 Stavanger s ug Kjøregut hos vognmand (Kusk) Stavanger: Suldalsgate 61
Martin Gausel 12.09.1881 Stavanger hf g Kjører hos Melgrosserer Stavanger: Badehusgate 18
Adolph Askø 06.05.1891 Hetland pr. Stavanger s ug Kjører ved kjødforretning Stavanger: Ramslandsmuget 3
Andreas Andersen 05.07.1895 Stavanger s ug Kjører v. Kassefabr. Stavanger: Ramslandsmuget 6
Gabriel Gabrielsen 15.12.1891 Stavanger fl ug Kjører ved kassefabrik Stavanger: Værftsgate 1
Hartvik Enoksen 23.01.1867 Stavanger hf g Kjører Stavanger: Erfjordsgate 33 %49%
Oskar Kverneland 06.06.1877 Stavanger hf g Kjører Stavanger: Lervig 27
Malvin Fjermestad 25.05.1892 Stavanger s ug Kjører Stavanger: Lervig 51
Johan Pedersen 09.12.1873 Stavanger hf g Kjører Fabrik Stavanger: Ryfylkegate 14
Githle T. Berge 19.06.1884 Stavanger el ug Kjører Ølbryggeri Stavanger: Ryfylkegate 29
Tønnes Martin Pedersen 21.03.1894 Stavanger el ug Kjører ved sæbefabrik Stavanger: Bredbakken 41
Elmer Floen 30.04.1894 Stavanger el ug Kjøring af Brød Stavanger: Sandeidgate 31
Karl Gausel 03.11.1877 Sandnæs fl s Kjører hos Grosserer Stavanger: Nedre Dalgate 55
Olaus Gundersen 26.12.1884 Stavanger hf g Kjører (leiekjører) Stavanger: Fjeldsmuget 3
Lars Moi 07.06.1861 Stavanger hf g Kjører (leiekjører) Stavanger: Høkergate 16
Elias Aasland 14.09.1892 Stavanger s ug Kjøregut Stavanger: Doksmuget 8
Arne Gundersen 27.11.1894 Stavanger s ug Kjøregut Stavanger: Haukelidgate 2
Martin Omdal 29.06.1863 Stavanger hf g Kjører vognmand Stavanger: Spilderhaugsmuget 1
21.03.1894 Stavanger fl ug Kjører Egen hest Stavanger: Vindmøllebakken 13
Kristian Bjøndal 26.10.1889 Stavanger hf g kjører paa fabrik Stavanger: Vindmøllebakken 13
Paul Hinna 02.12.1874 Stavanger hf g Kjører Stavanger: Karlsmindegate 45
Charles Christiansen 24.09.1895 Stavanger s ug Kjører hos Vognmand Stavanger: Nymansgate 104a
Johan Svihus 18.05.1878 Stavanger hf g Kjører Egen hest Stavanger: Pedersgate 62
Torvald Svihus 02.02.1884 Stavanger hf g Kjører Egen hest Stavanger: Pedersgate 66
Ole Olsgaard 1992!!.04.08 Stavanger s ug Kjører Stavanger: Pedersgate 79
Ingvald Emanuel Johannessen 10.08.1856 Stavanger hf g Kjører Egen hest Stavanger: Pedersgate 104
Tomas Ingebretsen 21.05.1887 Stavanger hf g Kjører Egen hest Stavanger: Pedersgate 110
Lars Larsen 20.12.1883 Skudesnæs hf g Kjørekarl hos Groserer Stavanger: Andasmuget 10a
Mathias Mathiassen 25.09.1853 Ogne hf g Kjørekarl for Kulforretning Stavanger: Blidensolstrædet 11
Lars Larsen 10.10.1875 Tysvær hf g Kjører ved Tou Mølle Stavanger: Mellemstranden 3
Thormod Bergsagel 03.12.1880 Høle hf g Kjører for Vedskjæreri %Kullager% Stavanger: Mellemstranden 11
Torsten Skretting 22.07.1869 Varhoug hf g Kjører – for egen Regning Stavanger: Tidesmuget 1
Andreas Stangeland 16.08.1860 Hetland sogn hf ug Kjører egen Regning Stavanger: Tidesmuget 1
Peder Birkeland 04.02.1859 Fossan hf g kjører ved Stvg. Aktiebrygg. Stavanger: Holmegaten nedre 9
Svend Sørensen Vestly 17.02.1846 Time hf g Kjører Arbeidskjører Stavanger: Brøndgaten 19
Nicolai Nygård 07.11.1894 Sand fl ug Kjører Sementfabrik Stavanger: Brøndgaten 22
Morten Henriksen Haugvalstad 21.08.1842 Utstein Kloster Mosterø Herred Broder ug Kjører, for egen regning Stavanger: Brøndgaten 23
Endre Nilssen 24.12.1847 Hogstad i Høiland s. hf g Kjører for Kommunen Stavanger: Brøndgaten 27
Johannes L. Salte 20.06.1858 Aare S. hf g Kjører (selvst.) Stavanger: Haugvaldstadgate 21
Nils O. Jakobsen 04.02.1832 Flekkefjord el e Selvjulpen Kjører Stavanger: Bækkegate 4a

<< < 1 2 3 4 5 > >>

Helmik Olsen 26.10.1878 Strand Hetland hf g Kjører i Transportf. Stavanger: Øvre Klevegate 29a
Alfred Refvem 12.11.1893 Refvem s ug kjøregut Stavanger: Klinkenbergbakken 24
Olaf Refvem 17.01.1895 Refvem s ug kjøregut Stavanger: Klinkenbergbakken 24
Gutorm Bokn 12.06.1868 Fister hf g kjører Stavanger: Egenæs 5b
Lars Vestbø 08.07.1895 Finnø tj ug kjøregut Stavanger: Egenæs 5b
Jan Kristiansen 30.05.1854 Nærland Jæderen hf g Kjører Stavanger: Egenæs 5d
Martin Johannesen 03.04.1863 Høie Hetland hf g Kjører Stavanger: Egenæs 5f
Peder Olsen 02.08.1879 Hjelmeland hf g Kjører Stavanger: Egenæs 52
Tobias Thorbjørnsen 29.07.1858 Hetland hf g Kjører, gaardbruger Stavanger: Egenæs 53
Olaus Madland 15.12.1862 Madland Gjesdal hf g Kjører (privat) Stavanger: Egenæs 68
Andreas Kristiansen 20.01.1844 Klep Jæderen hf g Kjører for egen regning Stavanger: Løvdahlsgate 13
Halvar Korn. Asheim 10.07.1883 Jelsa hf g Kjører hos murmester Stavanger: Midtgate 9
Christian Pedersen Mauland 17.10.1831 Thime hf e Kjører for egen regning Stavanger: Murgate 17
Anders Opedal 16.04.1875 Norfjord hf g Kjører paa Hermetikfab. Stavanger: St. Svithunsgate 18
Sjur Hustoft 03.12.1872 Wats sogn hf g arbeids Kjører Vognmand Stavanger: Schjøtsgate 9a
Lars B. Larsen 04.07.1891 Haugesund s ug Kjører ved gros.forretn. Stavanger: Wesselsgate 84
Sivert Rugland 11.01.1877 Varhaug hf g kjører for grosist Stavanger: Rosenbergbakken 8
Ole Tjensvold 06.01.1850 Hetland hf g kjører Stavanger: Rosenberggate 5
Johannes Tjensvold 07.06.1884 Hetland s ug kjører Stavanger: Rosenberggate 5
John Fredriksen 04.04.1865 Hetland hf g Kjører f. egen regning Stavanger: Rosenberggate 21a
Enok Endresen 09.08.1870 Hetland hf g Kjører Stavanger: Rosenberggate 54
Kornelius Johan Baardsen 11.11.1892 Bergen Tjener ug Kjørergut Stavanger: Musægate 8
Paul Bernhard Baardsen 26.09.1894 Bergen Tjener ug Kjørergut Stavanger: Musægate 8
Mangnus Bergesen 29.04.1892 Espelan Seims Sogn Tjener ug Kjørergut Stavanger: Musægate 8
Johannes Ingemundsen 17.11.1892 Etne Tjener ug Kjørergut Stavanger: Musægate 8
Sven Haaland 29.08.1890 Haa ug Kjører Stavanger: Nils Juelsgate 69
Lauris Larsen 17.08.1858 Mosterø hf g Kjører Stavanger: Nils Juelsgate 74
Tore Halvorsen 27.03.1894 Haugesund s ug Kjører Stavanger: Nils Juelsgate 80
Thomas Skjeveland 26.12.1861 Høiland hf g Kumune Kjører Stavanger: Oscarsgate 91
Jacob Kristensen 15.10.1894 Tysver Ryfylke s ug Kjører Stavanger: Løkkeveien 62a
Halvor Kommedal 22.04.1861 Frafjord Ryfylke hf g Kjører Stavanger: Solandsbakken 3
Jens Brueland 18.09.1892 Thime fl ug Kjørergut for Fabrik Stavanger: Nedre Strandgate 32
Martin Johanson Hinna 20.04.1892 Hetlans sogn s ug Kjører eller Gaardsdreng Stavanger: Nedre Strandgate 72
Laurits Rosnes 25.03.1844 Omø Rennesø hf g Kjører paa egenhaand Stavanger: Bagergate 1
Tjærand Søiland 28.02.1841 Nærbø hf e kjører Stavanger: Langgate 55
Ole O. Wervig 29.05.1863 Strand hf g kjører Stavanger: Sangesands gate 11
Ommund Abrahamsen 18.10.1879 Thime prgj. hf g Kjører hos Jensen Stavanger: Vinkelgate 26
Bernt B. Eide 23.01.1883 Onarim i Tysnæs hf g Kjører for ugesløn Fabrik Stavanger: Nykirkebakken 6
Ole Evensen Høiland 16.12.1832 Frøiland i Thime s. hf g Forhenværende Kjører, Lever av formue Stavanger: Nykirkebakken 7a
Jonas Tobias Wetteland 02.10.1853 Ogne hf g Kjører Stavanger: Amtmandsv. 10a
Karl Søyland 30.11.1829 Gjesdal hf g fhv. Kjører Stavanger: Ladegaardsv. 26
Kristoffer O. Klausen Bjerkreim 31.10.1881 Sandnæs el ug Kjører Stavanger: Ladegaardsv. 43
Reinert Olsen Øitna 13.01.1840 Grindheims Sogn hf g Kjører Stavanger: Ladegaardsv. 49b
Andres Bolme 26.08.1890 Høiland Jæderen el ug Kjører Stavanger: Bergelandsgate 51
Peder Andersen 15.05.1886 Amerika fl, Børn ug Kjører Egen hest Stavanger: Hetlandsgate 17
Andreas Andersen 26.02.1888 Amerika fl, Børn ug Kjører Egen hest Stavanger: Hetlandsgate 17
Peder Eli K. Sunde 28.04.1886 Høle hf g kjører (bageri) Stavanger: Erlands gate 7
Martin Slettebø 02.07.1880 Bjerkrem hf g Kjører (Transport) Stavanger: Erlands gate 12
Tønnes Laksevele 28.04.1880 Berkrem hf g Kjører Stavanger: Erlands gate 12
Lars Larsen Vetteland 05.07.1846 Ogna prgj. hf g Kjører, Egen hest Stavanger: Hafursfjordgate 33

<< < 1 2 3 4 5 >

Alexander Pedersen 03.05.1856 Klep hf g Kjører Egen hest Stavanger: Magnus Lagabøtters gate 28
Ingebreth O. Jaatten 13.03.1838 Thime sogn hf g Kjører Stavanger: Lyder Sagens gate 7
Andreas Torgersen 20.03.1879 Mosjøen hf g Kjører Stavanger: Lyder Sagens gate 13a
Østen Nordbø 07.06.1844 Tysvær hf g Kjører for egen Regning Stavanger: Salvagergate 4
Johan Wetterland 21.10.1892 Ogna el ug kjører Stavanger: Nedre Blaasenborg 9
Marthin E. Soma 14.09.1856 Soma Høilands sogn el e Kjører Stavanger: Mellem Dalgate 15
Olaus Djøseland 05.06.1873 Haaland hf g fhv. Tømmermand nu Kjører Stavanger: Bredbakken 12
Ivar Høivig 24.06.1872 Hetland hf g kjører Stavanger: Privatgate 8
Henrik Olai Haarr 20.10.1858 Haarr i Varhaug herred hf g Kjørerforretning Stavanger: Stiftelsegate 24
Carl Emil Kloster 29.01.1887 Utstein Kloster fl ug kjører Stavanger: Kong Karlsgate 15
Jonas Thorsen 22.10.1856 Strand hf g Kjører Stavanger: Musægate 32
Tore Raka 26.10.1885 Høle Sogn hf g Kjører ved Forbrugsforeng. Stavanger: Taarngate 11
Olaf Pedersen 04.04.1891 Arendal s ug Kjøregut hos Doktor Stavanger: Taarngate 19
Ole Lilledal 21.03.1881 Etne el ug Kjører Stavanger: Verksgate 12
Arnt Anda 09.04.1888 Klepp hf g Kjører ved Hetlands Meieri Stavanger: Verksgate 23
Ole Hansen 26.02.1834 Skjold hf g Kjører egen forretng. Stavanger: Verksgate 25
Peder Fjetland 16.03.1890 Imsland Vigedals sogn el ug Kjører Stavanger: Rosenkrantzgate 11se nederst på siden
Jakob Jakobsen 04.12.1883 Grødem hf g Kjører Stavanger: Rosenkrantzgate 30se nederst på siden
Peder Birkrem 08.01.1840 Bjerkreim hf g Kommunal Pensionist fv. Kjører Stavanger: Waisenhusgate 24
Jonas Andersen 27.12.1850 Varhaug hf g Kjører ved fabrik Stavanger: Waisenhusgate 51
Aanen Mæland 26.05.1890 Hjelmeland Ryfylke svoger ug kjører ved colonialforretning Stavanger: Sølyst 1
Sakarias E. Imbs 22.04.1867 Hølesogn hf g Kjører Blikkenbalagenfb. Stavanger: Arbeidergate 3
Johan Pedersen 17.09.1891 Sand, Ryfylke s ug kjører (arbeids.) Stavanger: Baggate 5
Sven Hauge 08.03.1886 Sand Ryfylke s ug Kjører Stavanger: Grændsestensgate 5
Ole Fisketjørn 11.11.1895 Sand s ug Kjører Stavanger: Grændsestensgate 5
Lauritz Vold 19.11.1890 Høiland s ug kjører Stavanger: Mellemgate 9
Sjur Tormodsen Eide 29.01.1881 Ølen s. hf g Kjører egen regning Stavanger: Avaldsnæsgate 76
Jakob Sivertsen 02.02.1859 Tysver hf g Kjørekarl Stavanger: Haukelidgate 56
Kristan Skjeveland 06.09.1859 Høiland hf g Kjører Stavanger: Haukelidgate 63
Hans Olav Torvund 04.12.1891 Hjelmeland s ug kjøregut Stavanger: Opheimsgate 19
Alfred Sivertsen 15.01.1887 Randeberg s ug Kjøregut Stavanger: Opheimsgate 69
Ole Johannesen Lilledalen 13.06.1885 Etne hf g Kjører ved Mølle Stavanger: Værksgate 43
Anders Rasmusen 14.04.1858 Ølen Sønhorland hf g Kjører for egen regn. Stavanger: Værksgate 61
Gjester Rasmusen 17.04.1883 Island s ug Kjører f. egen regn. Stavanger: Værksgate 61
Peder Jakobsen 22.12.1885 Tastad hf g Øl Kjører Stavanger: Lervig 2
Kristoffer K. Hommeland 18.12.1891 Høle fl ug Kjører Stavanger: Lervig 9
Tobias Sevrinsen 12.06.1879 Vallesogn S. U. hf g Kjører Stavanger: Lervig 23
Sigvart Olesen 24.04.1886 Sandnæs hf g Kjører Stavanger: Lervig 42
Tønnes Fjermestad 22.04.1852 Thime hf g Kjører Stavanger: Lervig 51
Karl Nordgren 09.11.1872 Skien hf g Kjører Stavanger: Lervigsv. 33
Hermand Andersen 17.07.1860 Sætila Elfsborg Sv. hf g Kjører Stavanger: Ryfylkegate 3
Torkel Egeland 06.04.1876 Høiland hf g Kjører Stavanger: Ryfylkegate 22
Severin E. Næss 05.03.1881 Saude hf g kjører Stavanger: Talgøgate 32
Torval Pedersen 28.03.1886 Avalsnes hf g Kjører Stavanger: Trafikgate 2
Thorvald Ekeland 22.08.1890 Lund sogn fl ug Kjører hos baker Stavanger: Fjeldsmuget 11
Ingemund Myklebust 12.03.1842 Hustvedt i Søvde Sands Prgj. el g Kjører Stavanger: Spilderhauggate 28
Martin Svendsen 04.10.1894 Tastad s ug Kjøregut Stavanger: Spilderhauggate 32
Erik Jørpeland 14.01.1879 Strand hf g Øl kjører for Bryggeri Stavanger: Karlsmindegate 35
Torvald Askvik 12.10.1884 Jelsa hf g Kjører Stavanger: Karlsmindegate 36
Nils Pedersen 05.02.1863 Bergen el ug Kjører hos Handelslag Stavanger: Karlsmindegate 44

<< < 1 2 3 4 5 > >>

Kristian Larsen 18.11.1873 Avalsnes hf g Kjører Stavanger: Karlsmindegate 44a
Ole Lunde 19.05.1858 Hetland hf g Kjører Stavanger: Karlsmindegate 52
Martin O. Bjørnsen 08.03.1864 Malde sogn hf g Kjører Stavanger: Lysefjordsgate 8
Peder Thorsen 14.07.1845 Vigrestad hf g fhv. Kjører Stavanger: Normansgate 3
Olaus L. Eltervaag 04.12.1851 Riska Hetland hf g Kjører Stavanger: Nymansgate 42
Martin Joakim Aasland 06.05.1874 Hetland sogn hf g Kjører Stavanger: Nymansgate 58
Kristian Kristiansen 03.09.1885 Akrehavn hf g Kjører Stavanger: Nymansgate 88
Ivar Vaula 26.07.1875 Strand Ryfylke hf g Kjører Stavanger: Nymansgate 88
Ole J. Olsen 07.09.1855 Høiland Jæderen hf g Kjører (Egen hest) Stavanger: Nymansgate 89a
Ivar Ullestad 22.07.1882 Aardal i Ryfølke fl ug Kjører Stavanger: Nymansgate 93
Svend Aslaksen Sand 08.09.1886 Tysvær hf g Kjører Egen hest Stavanger: Nærstrandsgate 7se nederst på siden
Enok Larsen 09.07.1864 Nærbø Jæderen hf g Kjører paa Smørfabrik Stavanger: Nærstrandsgate 26
Tobias Thorsen Haave 10.04.1853 Høilands Prgj. hf g Kjører Stavanger: Skolegate 1
Lars Christoffersen 29.09.1834 Tysvær hf g forhenværende Kjører nu for gammel og uden Erhv. Stavanger: Pedersgate 35
Tollef Mæland 28.08.1855 Klæp hf g kjører Egen hest Stavanger: Pedersgate 92
Thorvald Bratteli 21.08.1892 Lysefjord s ug Kjøregut hos Vognmnd. Stavanger: Storhaugveien 12
Ingebret Harestad 24.02.1883 Harestad hf g Kjører (Egen hest) Stavanger: Storhaugveien 19
Knut Larsen 31.08.1887 Mosterø el ug Kjører Stavanger: Vikedalsgate 4

<< < 1 2 3 4 5

Treffliste  kusker i 1910

Søket ditt gav 11 treff:

x x x x x
Navn Fødselsdato Fødested Stilling og stand Bosted  
Knud Svela 13.07.1884 Stavanger hf g Vognmands Kusk Stavanger: Stengate 33
Ole Berge 22.09.1887 Stavanger s ug Kusk Stavanger: Olaf Kyrresgate 9
Lauritz Tveidt 28.11.1884 Stavanger s ug Kusk hos vognmand Stavanger: Waisenhusgate 27
Svend Bakke 25.12.1890 Stavanger s ug vognmnd. Kusk Stavanger: Mellemgate 13
Alexander Hegland 16.12.1893 Stavanger s ug Kjøregut hos vognmand (Kusk) Stavanger: Suldalsgate 61
Karl M. Johansen 24.05.1889 Stavanger tj ug Kusk Stavanger: Nymansgate 83a
Ludvig L. Bru 15.07.1888 Stavanger tj ug Kusk Stavanger: Nymansgate 83a
Olaf Dahle 17.09.1887 Brevik i Hommersand Kostegut ug Kusk Stavanger: Olafskleven 17
Selmer Hansen 28.10.1895 Tastad tj ug Kusk hos vognm. Stavanger: Sølvbjerggate 2
Hjalmar Sverre E. Aas 25.12.1889 Lillestrøm s ug kusk brødkjører Stavanger: Suldalsgate 19
Thore Halvorsen 27.03.1893 Haugesund tj ug Kusk Stavanger: Nymansgate 83a

Treffliste  vognmenn i 1910

Søket ditt gav 57 treff:

x x x x x
Navn Fødselsdato Fødested Stilling og stand Bosted  
Henry Imsland 27.07.1900 Stavanger Patient ug fors. Vognmd. Stavanger: Løkkeveien 5
Ludvig Johannesen 08.02.1894 Stavanger s af No. 1 ug Kudsk hos Vognmand Stavanger: Holmegaten øvre 7
Johan Oftedal 30.04.1877 Stavanger hf g Vognmand Stavanger: Brøndgaten 8
Osmund Pedersen 26.07.1851 Stavanger hf g Vognmand Stavanger: Haugvaldstadgate 37
Knud Svela 13.07.1884 Stavanger hf g Vognmands Kusk Stavanger: Stengate 33
Hans Orm Øverland Imsland 14.06.1847 Stavanger hf g Vognmand Stavanger: Engelsmindegate 24
Gustav Helle 1891 Stavanger tj ug Vognmansgut Stavanger: St. Svithunsgate 9
Olaf Aasmundsen 16.06.1896 Stavanger s ug Vognmansgut Stavanger: Wesselsgate 82
Niels Svela 13.10.1875 Stavanger s ug Vognmand Stavanger: Bergelandsgate 28
Alexander Svela 04.06.1880 Stavanger s ug Vognmand Stavanger: Bergelandsgate 28
Sigurd Larsen 11.05.1892 Stavanger ug Vognmandsgut Stavanger: Bergelandsgate 28
Asbjørn Johnsen 25.09.1891 Stavanger ug Vognmandsgut Stavanger: Bergelandsgate 28
Even Ingebretsen 26.05.1881 Stavanger hf g Vognmand Stavanger: Lyder Sagens gate 7
Johan E. Svendsen 27.10.1871 Stavanger hf g Vognfabrikant Stavanger: Kirkebakken 8
Asbjørn Johnsen* 21.02.1890 Stavanger s ug Kjørergut hos vognmand Stavanger: Risbakken 4
Ole Olsen* 04.05.1890 Stavanger s ug Kjørergut hos vognm. Stavanger: Risbakken 4
Lauritz Tveidt 28.11.1884 Stavanger s ug Kusk hos vognmand Stavanger: Waisenhusgate 27
Karl Bryne 14.11.1890 Stavanger s ug vognmandskusk Stavanger: Baggate 4
Sivert A. Gabrielsen 08.04.1866 Stavanger hf g Vognmandsforretning Stavanger: Brattebjerggate 25
Svend Bakke 25.12.1890 Stavanger s ug vognmnd. Kusk Stavanger: Mellemgate 13
Alexander Hegland 16.12.1893 Stavanger s ug Kjøregut hos vognmand (Kusk) Stavanger: Suldalsgate 61
Martin Pedersen 15.02.1864 Stavanger hf e Vognmand Stavanger: Badehusgate 29
Gerhard Holst 03.07.1873 Stavanger el f vognmandskusk Stavanger: Jelsegate 5
Jacob Imsland 14.10.1868 Stavanger hf g Vognmand Stavanger: Nedre Dalgate 65
Karl Kolbensen 31.07.1882 Stavanger tj ug Vognmandskusk Stavanger: Nedre Dalgate 65
Martin Omdal 29.06.1863 Stavanger hf g Kjører vognmand Stavanger: Spilderhaugsmuget 1
Karl Midbøe 21.11.1877 Stavanger hf g Vognmand Stavanger: Normansgate 39
Charles Christiansen 24.09.1895 Stavanger s ug Kjører hos Vognmand Stavanger: Nymansgate 104a
Petter Midbøe 30.01.1891 Stavanger s ug Vognmansgut Stavanger: Storhaugveien 32
Peder Refvem 11.03.1869 Refvem hf g Vognmand Stavanger: Klinkenbergbakken 24
Johan Visted 07.12.1875 Visted hf g Vognmand Stavanger: Egenæs 47d
Jonas Jonnassen Oftedahl 24.01.1877 Avaldsnæs (Koppervig) hf g Fader handelsmand Vognmand Stavanger: Egenæs 69
Mikarl Hele 28.12.1862 Høksfjord hf g Vognmand Stavanger: St. Svithunsgate 9
Malfred Helle 17.01.1885 Høksfjord s ug Vognmansgut Stavanger: St. Svithunsgate 9
Magne Helle 06.05.1891 Høksfjord s ug Vognmansgut Stavanger: St. Svithunsgate 9
Sjur Hustoft 03.12.1872 Wats sogn hf g arbeids Kjører Vognmand Stavanger: Schjøtsgate 9a
Villem Bakke 08.11.1883 Sand Svigerson g Vognmandsdreng Stavanger: Musægate 8
Johannes J. Weigner 24.08.1876 Egersund s ug Vognlakerer Stavanger: Løkkeveien 65
Hans Ree 10.07.1856 Thime hf g Vognvisitør ved Stvgr. Jernbanestation Stavanger: Langgate 32
Ole Lambrigtsen 17.11.1876 Suldal fl e Vognsmedsvend Stavanger: Jorenholmsgate 4a
Anders Svela 27.10.1849 Birkrem hf g Vognmand Stavanger: Bergelandsgate 28
Johan Ullenæs 18.05.1892 Fjære sogn ug Vognmandsgut Stavanger: Bergelandsgate 28
Sven Nilsen 25.08.1878 Malde hf g Vognmand Stavanger: Sølvbjerggate 2
Selmer Hansen 28.10.1895 Tastad tj ug Kusk hos vognm. Stavanger: Sølvbjerggate 2
Østen Underbakke 14.07.1858 Suldal hf g Vognmand Stavanger: Peder Klowsgate 28
Knud Nilsen 1873 Jaasen i Sola hf g Vognmand Stavanger: Rosenkrantzgate 34
Endre Tveidt 15.07.1857 Helland hf g Vognmand Stavanger: Waisenhusgate 27
Vilemina Marie Villemsen 02.02.1830 Høiland el %B% ug forsørget af vognmand Stavanger: Brattebjerggate 25
Knut Mørk 25.05.1870 Molde hf g vognsmed-svend Stavanger: Mellemgate 17a
Adolf Mithun 24.12.1893 Avaldnæs tj ug Vognmandskusk Stavanger: Nedre Dalgate 65

1 2 > >>

Johan Eik 05.10.1892 Ekersund tj ug Vognmandskusk Stavanger: Nedre Dalgate 65
Arne Indvær 23.02.1882 Bremnes tj ug Vognmandskusk Stavanger: Nedre Dalgate 65
Asbjørn Dirdal 18.01.1890 Fossand tj ug Vognmandskusk Stavanger: Nedre Dalgate 65
Sevald Hansen 26.10.1882 Ekersund landsogn fl ug Vognsmedsvend Stavanger: Fjeldsmuget 11
Severin Rønneberg 29.05.1873 Haaland hf g Vognmand Stavanger: Nymansgate 83a
Thorvald Bratteli 21.08.1892 Lysefjord s ug Kjøregut hos Vognmnd. Stavanger: Storhaugveien 12
Peder Midbøe 27.01.1846 Skudesnæs hf g Vognmand Stavanger: Storhaugveien 32

<< < 1 2

Treffliste  stall 1910. Det var få opplysninger om staller i folketellingene.

Søket ditt gav 2 treff:

Navn Fødselsdato Fødested Stilling og stand Bosted  
Peder Risa 05.04.1837 Risa Jederen hf e Staldmester ved bryggeri Stavanger: Ladegårdskleven 3
Inger Salte 16.04.1860 Bokn g Staldmesters hustru Stavanger: Bergelandsgate 8

Fra Facebook har jeg hentet disse kommentarene i oktober 2018.

Kari Vik Her fant jeg jammen tippodefaren min; Ole Iversen Røisland, og i tellingen fra 1885 at han bodde hos sin sønn min oldefar og hans familie, Det var artig, Jeg hadde en mistanke om at han drev med hest etter at han reiste fra Bjerkreim. Og her var beviset.

  Erling Jensen Min tipp oldefar er også på listen. Johan Kristensen (1867–1954) drev med frakteskute, men etter at han mistet hånden under arbeid med vinsjen ombord, startet han med hestetransport.

Trygve Birkeland Ser bror til min farfar, Thore Birkeland, står i listen over kjørere i 1910. Han hadde senere transport- og fiskeoppkjøps-forretning I Strandgaten, og var sentral i alt som hadde med travhester å gjøre.

Petter Lund Harald Hinna, på bilde – stall i Johan Thorsensgt. 81

Einar Nome Min bestefar står med. Jeg tror han hadde sine hester på tomten til Frue meieri.

Einar Nome Jacob Jacobsen,Rosenkrantz gata 30,

Hans Ottesen For å gjenta Lisa Thelin Knutsen: Hvilket fantastisk arbeid du gjør!! Jeg tror jeg fant oldefaren min. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037252012554

  • Tellingsår: 1900
  • Kommune: Stavanger
  • Kommunenummer: 1103
  • Gatenavn: Ladegardsveien 49b
  • Antall leiligheter: 3

Antall personer registrert på bostedet: 9


Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet
Reinert T. O. Øidtna hf g Kjører Arbeidskjøring 1840 Kvinnesdal LM
Anna Øitna hm g Husstel 1840 Finnas SB
Olaf Øitna s ug Opsynsmd. ved Statens Muddremaskin 1868 Stavanger Sta
Teonora Øitna d ug for at søge Tjeneste 1872 Stavanger Sta
Reinhart Øitna s ug arbeider ved Ribers Filial Skudhandel 1882 Stavanger Sta
Hansine Øitna d ug Tjeneste for Dagen 1885 Stavanger Sta
Theresa Haga Pleiedatter ug Skolebarn 1894 Stavanger Sta
Hanna Iversen el ug Handarbeide Fattigunderstøttelse 1861 Stavanger Sta
Erik Sivertsen el ug Garversvend 1850 S!!

Her finner du hele familien på Ladegårdsveien 49b.
Sigval Simonsen Fantastisk å finne min bestefar Peder .S. Fjetland på listen over hestekjørere i 1910. Han ble sendt til byen etter at faren døde . Antakelig så han at hesten gikk for seint og hev seg på bilbølgen med bl.a VW slik at det ble Peder S.Fjetland as.
Øivind Henry Sand Kjekt ser farfar (Svend Aslaksen Sand) er med på listen som kjører med egen hest.

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net