Elever fra Johannes skole i 1922-23

Elever fra Johannes skole i 1922-23

Johannes skole – foto Skjalg Omdal -Fra Historien om Østre bydel.

493

Johannes skole var fra først av kalt Domkirken skole. Den lå ved siden av domkirken, men ble revet og satt opp i Bratteberggata / Nedre Dalgata i 1879. Da fikk den navnet Østre skole. Johannes skole fikk først sitt navn i 1890. Den var i bruk som folkeskole fram til 1970. Det var 614 elever i 1879. Skolen ble senere utvidet. Klassene var store, det var ikke uvanlig at det var ca. 30 unger i hver klasse.

 

Tjodolf Jespersen var overlærer i årene 1917-1936, da denne klassen gikk i avgangsklassen våren 1923.

Eivind Vestbø var klasseforstander for klasse 7a i 1922-23. Det var 34 gutter i klassen.

Elev Født Far – Mor stilling Adresse Klassetrinn – år
Trygve Dahle 1909 Dokksmauet 10 7a 1922-23
Endre Andreas Eielsen 1908 Bernt Eielsen Kommunearbeider Lysefjordsgt. 13 7a 1922-23
Olav Erga 1909 Peder Erga Avaldsnesgt 63 7a 1922-23
Ole Eriksen 1909 Erik Eriksen hermetikarbeider Høgsfjordgt 3 7a 1922-23
Kristian Fredriksen 1908 J. Fredriksen former Koperviksgt 8 7a 1922-23
Anker Gabrielsen 1908 G. Gabrielsen kjører Spilderhauggt. 1 7a 1922-23
Ernst Gundersen 1909 G. Gundersen kommunearb Pedersgt. 141 7a 1922-23
Edvard Lauritz Gundersen 1909 Gunnar Gundersen Skibstømmerm Lysefjordsgt 48 7a 1922-23
Olav Hauan 1908 Johan Hauan former Pedersgt 129 7a 1922-23
Sverre Haugneland 1909 Sivert haugneland kommunearbeider Bakkeland 7a 1922-23
Ingvar Helgø 1910 Johan Helgø snekker Pedersgt 13 7a 1922-23
Henry Helliesen 1908 J. Hellisen maskinist Mellomgt 16 7a 1922-23
Ingolv Henriksen 1909 Henrik Henriksen smed Støberigt 47 7a 1922-23
Guttorm Husvæg 1907 Abraham Husvæg cyklefabrikant Asylgt 2 7a 1922-23
Georg Johnsen 1909 Gabriel Johnsen skomager N. Dalgt 30 7a 1922-23
Johan Knutsen 1909 Ingvald Knutsen kaiarbeider Mikal Berentsensgt 3 7a 1922-23
Severin Knutsen 1908 Fredrik Knutsen sjauer Ø. Banegt 17 7a 1922-23
Oluf Kristensen 1909 Andreas Kristensen arbeider Erfjordsgt. 38 7a 1922-23
Rasmus Larsen 1909| Lars Larsen baker Pedersgt 103 7a 1922-23
Lars Larsen 1909 Malena Larsen enke Vindmølleb. 7 7a 1922-23
Paul Melø 1908 G. Melø maskinist Spilderhauggt  8 7a 1922-23
Johan Monsen 1908 Jørgen Monsen fabrikarbeider Mellomgt 9 7a 1922-23
Sverre Omdal 1909 E. Omdal skomager Brattebergt 1 7a 1922-23
Magnus Ommundsen 1907 S. Ommundsen murmester N. Banegt 22 7a 1922-23
Erling Rasmussen 1910 Rasin Rasmussen bødker  N.Banegt 26 7a 1922-23
Laurits Rosnes 1909 Lars Rosnes arbeider Pedersgt. 64 7a 1922-23
Olav Rønneseth 1909 Hans Rønneseth arbeider Erfjordsgt 49 7a 1922-23
Sofus Staurland 1909 Andreas Staurland kommunearbeider 7a 1922-23
Einar Tengesdal 1909 Lars Tengesdal Tømmermann Nestrandsgt 15 7a 1922-23
Sverre Thorsen 1909 Rasmus Torsen arbeider Suldalsgt 73 7a 1922-23
Edvin Torgersen 1909 Ellen Torgersen enke Spilderhaugt 14 7a 1922-23
Aage Svendsen 1908 Bertine Svendsen enke Lervik 17 -Avaldsnesgt 69 7a 1922-23
Erling Bø 1909 Kornelius Bø bødker Kirkebakken 17 7a 1922-23
Stamer Kalberg? 1909 Nils Kalberg stenhugger Haugesundsgt.57 7a 1922-23