Lervig 7

Lervig 7

Bilde fra Byarkivet 1987

Nå er adressen endret til Lervigsveien 31.

Sidevisninger: 119

Lervig 7 – 134 m2 stor tomt.

Lervig er et komplisert område å finne fram i. Adressene kan være upresise, og folk flyttet ofte. Feil er derfor ikke til å unngå. Jeg har prøvd å samle opplysninger om en del familier, på den adressen de bodde lengst, og vise til andre hus de også har bodd i. Svært få hus har samme adresse i dag.

Eiere
1894-1896 Johannes Larsen Riskas Hus
1912- Severin Mortensen, anm. Kjøpt 1880
1910 Severin Mortensen han eier også hus nr 17-20-21
1927- Anna Mortensen Berg, anm. skjøtet 1927,
1952-1966 Thorleif Berg.

1865’1875’1885’ 1896’ Lervig 7
Ebbe Mikelsen, f. 1830 Kristiansund, fisker, delvis af fattigkassen. død 28-4-1912, 85 år gammel.
Karen Olsdtr, f. 1825, Haa, død 26-1-1889,
Gurine Ebbesen, f. 1859, sysler med husstel i 1891.
Karen Olava Ebbesdtr, f. 1863
Ebbe var født ca. 1826/1830, i Kristiansand, og i årene fra 1865 bruker han flere etternavn. Mikkelsen, Wetteland og Johannesen. Familien bodde i Lervig 3 – matr. 2028 i 1892. I årene 1891 til 1912 bodde familien i Lervik 11.

1875’1885’1891’1896’-1899 Lervig 7
Jakob Jakobsen, f. 1827, Time, enkem. Urmager, eget verksted, i 1891’
Tomine Pedersen, f. 1854, 41 år, enke, tjenestepige, af fattigkassen, arb. i en oljeklædefabrik. Hun bodde her i 1918.

1891-1899 Karl Johan Grim, f. 1829, 71 år, enkemann, af fattigkassen, død 22-9-1899, han var dagarbeider med bødkerarbeide i 1891.

1899

Faldt død om. En av vaare bedst kjente gadeskikkelser, en gammel mand, som hed Carl Grim, er  idag plutseleig rykket  bort. Han faldt om nede paa Holmen i nærheden av Grand Hotell — og var død. Mange smaaggutter vil faa vond samvittighed, naar de læser dette, fordi de tidt nok har været med at ærte og forulempe den gamle særling; lad det da bli en lærepenge, saa dere ikke “holder sjau” mer med folk, som dere finner er rare. De har det vont nok, om ikke dere smaagutter skal lægge sten til byrden. Aftenbladet 1899.

Jeg spurte på facebook om noen kjente til Carl Grim. Her er svaret jeg fikk. Det er sjelden en finner så mye om en nesten anonym person. Fra Bente Borgen har jeg fått disse opplysningene og tar de med her.

Karl Johan Grim ble født 02.10.1829 i Stavanger. Han var tvilling med Anne Johanne, men jeg tror hun døde som barn. Hans foreldre var Christian Henrik Grim f. 1797 i Bergen. Han kom til Stavanger der han giftet seg med Rakel Marie Larsdatter Tjensvold (f. 1801) 26.09.1823. Hennes far var Lars Tjensvold. Siden Christian Henriks far het Rasmus er de ofte innført i kilder som Rasmussen. Karl Johan er i tidlige år innført med Christiansen til etternavn. Karl/Carl Johan ble bødker, og etter brannen i 1860 ser det ut til at han ble husløs. Han har da mistet huset sitt, nr 166 som var forsikret til 550 spd. Karl gifter seg med enke Ingeborg Iversdatter f. 1828 i Hjelmeland (far Iver Iversen) i Petrikirken 23.12.1862, og de får datteren Caroline Johanne 11. febr 1863. Ingeborg er død i 1865 da Karl bor sammen med sin far og stemor i Rosenkildegt 13 (rode 10c, hus 969). I 1875 er han sjauer og arbeider og enkemann, bosatt i Nedre Holmegt 111. Årsaken til hans død 22. september 1899 var hjerneslag. Kirkeboken forteller ikke hvor i Lervig han bodde, bare at det var i Lervig. Han var da innført som fattiglem, tidl. bøkker og enkemann. Begravelsen fra fra Johanneskirken 29. september 1899. Dessverre fant jeg ingen etterkommere. Han hadde dog 2 søsken, men sjansene er nok store for at de kalte seg Christiansen til etternavn, Rasmus f. 14.12.1823, Lars f. 15.01.1826

1875’ 1885’ Lervig 7
Jakob Reiersen, f. 1843, Fister, arb. sjauer
Marthe Thorsdtr. F. 1844, Aardal
Marthe Marie Jakobsdtr, 1866,
Theodor, f. 4-5-1871, konf 1885- da bodde de i Lervig 2247
Regine Jakobsdtr, f. 1867,
Elen Gurine Jakobsdtr, f. 1873
Karen Therese Reiersen, f. 16-7-1876, konf 1891 Lervig
Datteren Regine, f. 1867 fikk datteren Frida Berthe, f. 6-11-1889, med Fridtjof Eng.

Regine Jakobsen. Lervig 7 
Første gang vi finner Regine Jakobsen er i 1867 i Lervig 7. sammen med foreldrene. Vi kan følge henne fra hus til hus i Lervig i over 50 år, fram til hun flytter til Suldalsgata 95 i 1920. Det er spor etter henne i kirkebøkene, folketellinger og adressebøker.
Hun får datteren Frida i 1889:
Regine Jakobsen, f. 1867, pige
Friftjof Eng, f. 1867, ungkar, maskinist
Frida Berthe, f. 6-11-1889 ue

1891-8-8 giftet Regine seg borgerlig med
Nils Anders Nilsen, f. 1867, rebslager, Hetland
Regine Jakobsen, f. 1867, hustru, Hetland
Nils Johan Nilsen, f. 18-10-1891

Regine bodde flere plasser i Lervig, her er de tatt med etter året hun bodde i de forskjellige hus.

1896’ Lervig 9
Regine Nilsen, 1867, hun oppgir at hun er enke
Frida, 6 år
Johan, 4 år

1897’ Lervig 12
Regine Nilsen, 1867, hun oppgir at manden i Amerika, hun får litt af kassen
Frida, 7 år
Johan, 5 år

1899’ Lervig 12
Andreas Vaaland,30 år, manden er i Amerika, har ikke faat noget fra ham paa 6 aar.
Regine, 30 år
Freda, 10 år
Johan, 6 år
Når hun giftet seg med Andreas Vaaland har jeg ikke funnet ut.

1902’ Lervig 7
Regine Nilsen, f. 1867, enke
Frida, 12 år
Nils Johan, 10 år
Thoralf, f. 3-6-1901
Far til Thoralf var ungkar støberiarb. Daniel Olsen, han bodde i Spilderhauggt. 8

1909’ Lervigsveien 19
Regine Waaland, 39 år, enke, fab.arb.
Frida, 19 år, fab.arb.
Johan, 17 år
Thoralf, 7 år
Datter f. 3-8-1908
Anna Johansen, 55 år, vaskekone, enke

1908
Frida Vaaland, f. 1890, pige, Nybø 19
Halvdan Kristofersen Vold, f. 1885, ungkar, sjømann, Brattebergt. 14
Fridtjof Vold, f. 23-12-1908

1910’1911’1912’1913’ Lervig 14
Regine Vaaland, f. 24-6-1866, enke, herm.manden i Amerika sender intet hjem, 1911’
Frida Vaaland, f. 6-11-1889, herm.
Nils Johan Vaaland, f. 18-10-1892, farmerarb. død 1911’
Thoralf Vaaland, f. 3-6-1901
Elinor Vaaland, f. 20-4-1908, død 3-5-1911. 2 år gammel
Inger Gundersen, f. 1-6-1845, Lyse, fattig
Fridtjof Vaaland, f. 23-12-1908, dattersønn

1915’1916’ 1917- Lervig 20
Regine Vaaland, 45 år, fab.arb.
Thoralf, 13 år
Innen 1920 var hun og sønnen Toralf flyttet til Suldalsgata 95.

1901’ Lervig 7 

Theodor Reiersen, f. 23-4-1871, løsarb- liden indtekt, død 8-2-1925, 53 år gammel– an
Janna f. Johnsen, f. 26-5-1871, Malmin, død 26-6-1940, 68 år gammel
Jakobine, f. 27-11-1895
Thora Jensine Reiersen, f. 19-8-1897, død 12-8-1898
Thora, f. 27-6-1900
Jensine, f. 27-6-1900
Trygve, f. 22-4-1902
Janny Reiersen, f. 22-4-1902, død 25-5-1902
Hjalmar, f. 16-5-1904
Rolf, f. 5-10-1906
Thordis, f. 27-2-1909
De bodde i Lervig nr 12 i 1900.- i nr 15 i 1905’ innen 1910 var de flyttet til Emmausveien 36.
1899’1900’ bodde han i Lervig 12.
Theodor Reiersen, f. 1871, matros, SS Gyller, forliste med Forra i nov 1899. Da tvillingene Trygve og Janna ble født i 1902 bodde de i Lervig 21. Siden flyttet de til Lervig 15.

1885- 1891’-1936- Lervig 7
Martin Severin Mortensen, f. 4-5-1854, rebslager, stenarbeider i kommunen, overgadefeier. Død sept- 1921, 67 år gammel
Everine Alette f. Evertsen, f. 8-7-1854, død 30-11-1926, 72 år gammel
Martin Andreas Mortensen, f. 27-5-1883, mekanikus
Anna Emilie, f. 28-5-1885,
Thomas Mortensen, f. 24-9-1889, mekanikus
Sara Mortensen, f. 2-3-1895

Severin Mortensen eier 4 hus i Lervig, Lervig 7, Lervig 17, Lervig 20- Lervig 21. han eier bare Lervig 7 i 1922.

Jeg finner Martin Severin Mortensen f- 1854, i Lervig første gang i 1865 sammen med faren og stemoren. Severin var matros både i 1865- og 1875. Han bodde i Lervig 7 fra 1885, og sannsynligvis allerede i 1865. Han hadde et allsidig yrkesliv. Matros og senere rebslager, så fikk han jobb i kommunen som stenarbeider. De siste årene var han gadefeier og hadde tittelen overgadefeier!. Severin var gift med Everine og de hadde 4 barn, Martin, Anna, Thomas og Sara. Han døde i 1921 og kona i 1927. Foreldrene til Severin bodde også sammen med ham. Severin visste nok å styre sin økonomi, for han kjøpte ikke mindre enn 4 hus i Lervig. Det var nr 7 hvor han og familien bodde, nr. 17, nr. 20, og nr. 21. Det var ikke mange i strøket som eide sitt eget hus i den tiden. Lagt på fb 7-9-21

Foreldrene til Martin Severin Mortensen, var
1865’1875’
Morten Endresen, f. 1835, Rennesøy, enkem. i 1865, død 8-12-1889
Anne Karin Stenersen, f. 1828, Jelsa. død 20-12-1888
Severin Mortensen, f. 1854, matros, sønn av Morten.
Edvart Mortensen, f.1860, Hetland
Elen Mortensen, f. 1856
Sine Mortensen, f. 1864

De bodde i Lervig i 1865 og 1875, men uvisst i hvilket hus.

1885’-1896’ Lervig 7-
Johan Fredriksen, f. 12-5-1855, fisker, fattig i 1909’, død 9-9-1924, 69 år gammel
Berte Aadnesdtr., f.18-1- 1855, Sauda, død 27-1-1919, 64 år gammel
Aadne Fredriksen, f. 15-7-1887, død 11-8-1913, 27 år gammel
Thorvald Fredriksen, f. 5-4-1890
Tomas, 5 år
Bertininus Fredriksen, f. 27-3-1895
Johan og Berthe var borgelig viet, Berthe var Kveker, begge ble optaget i kirken igjen i 1890. I 1875 bodde Johan sammen med moren Tyri Tunette Sigbjørnsen.
I årene 1901-1915 bodde de i Lervig 14, de hadde også bodd en tid i Lervigsveien 19.
To av sønnene ble også boende i Lervig. Se mer Lervig 14. Johan var enkemann i 1920 og bodde da i Lervig 22, hvor også sønnen Bertinius bodde.

Familien Norgren bodde på flere steder i Lervig. Jeg har funnet de fra 1888, uten å kunne si hvilket hus de bodde i da. Senere har jeg funnet medlemmer i familien i Lervig 7, Lervig 33, Lervig 42 og Rennesøygata 33. Her prøver jeg å samle opplysningene om familien.
1888–  Lervig 7
Johannes Fredrik Johannesen Norgren, f. 30-3-1850, Tynset, dyrlege, hesteskjærer, omreisende
Berthe Olene Tollefsdtr, f. 25-8-1844, pige
Anne Sofie Johannesen Norgren, f. 18-4-1871, dpt. 30-4-1871 i Treungen sokn av Nissedal, “Vaccineret 15/7 73”, 4/1875, konf. 9-10-1887 i St. Johannes: “Næsten meget god Kristendomskundskab”, død 18-1-1952.
Karl Marselius Norgren, f. 9-11-1873, konf. 1888. temmelig god

Foreldrene til Johannes var:
Johannes Lorents Johannesen Norgren (“Laurits”), f. 28-2-1824, konf. 1846 i Christiansand Tugthuskirke ”Læser nogenlunde godt og har taalelig Kundskab, men Guds Ord sees ikke at virke paa ham i Hjerte; han er letsinding, tankeløs og ligegyldig”, død 24-12-1912,
Magla Nilsdatter, f. 19-4-1821 -“en i Jelse Præstegjeld hjemme¬hørende Omstreiferske”,
Antagelig bodde både Johannes og Berthas foreldre også i Lervig.

Berthe Olene Tollefsdtr, er av den reisende Lindanger-slekten. Berthes foreldre: Tollef Olsen Lindanger, dpt.13-1-1815 i Kvinnherad, død 12-12-1868, av omstreiferfolk (??), gift 1843 med Borgilla Hansdatter f.1821 i Skjelsvik i Fister, død 22-10-1885 på Stavanger Amtssykehus av «Cancer»

1888-1920–
Karl Marselius Norgren, f. 17-9-1873, kjører død 15-7-1923, 50 år gammel,
Olava Jørgensen Norgren, f. 1-14-1873, død 7-5-1960, 88 år gammel
Karl Norgren, f. 7-2-1894, kjører
Leonard Norgren, f. 17-9-1895, matros, død 1-11-1924, 29 år gammel
Laurits Norgren, f. 14-12-1897, chaufør, død 7-2-1964, 67 år gammel
Johannes Norgren, f. 15-3-1901, kjører
Ludvig Norgren, f. 3-7-1903, kjører
Jørgen Norgren, f. 1-6-1906, død 14-8-1927, 22 år gammel
Bjarne Norgren, f. 3-5-1907
Udøpt gutt, f. 4-7-1910. død 30-7-1910,
Magnus Norgren, f. 29-9-1911, død 21-12-1911
Bertha Torgersen/Jørgensen, 80 år, enke, fattig. 1906’1907’

1921-
Karl Norgren, f. 1898, ungkar, kjører
Elisabeth Johnsen, f. 1900, pige, N. Dalgt. 30
Lissy Klara, f. 12-8-1921

1926? -1948 Rennesøygt 23
Ludvig Norgren, f. 3-7-1903, kjører, død 30-7-1979, 76 år gammel
Marie Eliassen, f. 1902, Flekkefjord, død 29-1-1997, ble 95 år gammel
Olav Malvin Norgren, f. 29-1-1924, død 29-6-1987, 63 år gammel
Erling, f. 192-, g.m. Åsa
De giftet seg 13-10-1923, og bodde en stund i Nymannsveien 81. Han fikk lastebilbevilling i 1949.

1890 Lervig 7
Henrik Larsen, f. 1869, støb.arb.
Anne Sofie Norgren, f. 1871
Olaf Bertinius, f. 6-8-1890
Laura Larsen, f. 1891
Hilda Larsen, f. 1894
Familien var flyttet til Fjeldsmuget 9 innen 1900.

1897’ Lervig 7
Adolf Aarre, f. 16-8-1863, Klep, støb.arb.dok
Les mer om Adolf og familien i hus Lervig 22.

1898’ Enger Mossige, 50 år, enke, Lervig 7

1897’ 1898’ Lervig 7
Nikoline Nilsen, 50 år, enke
Marie, 19 år
Ludvig, 15 år
Nikoline, 12 år
De bodde sammen med Severin Mortensen.

1899-1900-1901’ Lervig 7
Mikal Knudsen, 56 år, enkem., skomager, selger frugt til dels
Helene Gurine Knudsen, f. 1866, død 5-5-1900, 34 år gammel

1900’  Lervig 7
Olaus Mauritsen, 35 år, Sandnes
Inga, 21 år
Malvin, 2 år

1898’1899’1900’ Lervig 7
Oluf Olsen Svela, f. 1860, kjører, , tildels hjelp af fattigkassen, fattig på grund af for meget lad.
drikker det meste, hjelp af kassen, død før 1910
Berta Malena Johannesen, f. 3-6-1864, Sauda, hermetikarb.
Allethe, f. 1887
Ingeborg, f. 1890
Hilda, f, 1891
Olga, f. 1893
Ingerid, f. 6-1-1898
Astri, f. 3-3-1899
Året 1897 bodde familien i Lervig 21. I 1900 bodde de i Asyl-Nygaden 17. Det var ikke mindre enn 95 personer på den adressen, derav 3 fra Frelsesarmeen. Usikker på om dette var i «Den kombinerede indretning». I 1910 bodde Bertha og 5 av barna i Ryfylkegate 14.

Bertha Malene Johannesen, f. 1864,
Alette, 12 år
Ingeborg, 9 år
Gunhild / år
Olga 5 år
Ingrid Ovidia, f. 6-1-1898

1899’1900’ Lervig 7 se 9 og 12
Sven Larsen, f. 29-5-1865, takskiferarb, tobakspinner, af fattigkassen, drikfeldig,
Severine, f. 6-12-1863
Severin, 14 år
Malvin, 11 år
Emil, f. 20-5-1892
Charlotte, f. 3-4-1896
Marry, f. 25-12-1899
Gudrun, f. 6-1-1902
Antonia, f. 27-4-1906
Sylvia, f. 27-4-1906
Familien bodde i Lervig 9 i 1896 og i Lervig 12 i 1906-07.
Innen 1910 var familien flyttet til Haukeligata 2.

1901’  Lervig 7
Agathe Johnsen, 40 år, enke, fattigkassen
Andreas, 15 år
Sofie, 13 år
Samson, 12 år
Nils, 11 år
Jan?, 10 år
Antonette, 5 år

1901- Lervig 7
Godtfred Hansen
Godtfred Marius Mikalsen, f. 1897, død 17-6-1897

1902’  Lervig 7
Rasmus Nilsen, 27 år, Danmark, arb. kom i august.
Johanne, 26 år, Sverige
Selma, 5 år
Jens, 2 år

1902’ Lervig 7
Martha Mikalsen, 40 år, enke, af fattigkassen
Magda, 14 år

1905-1936- Lervig 7
Jakob /Jarl Tollefsen Berg, f. 27-2-1885, Tasta, skomagersvend hos Knoph
Anna Mortensen Berg, f. 28-5-1885, enke i 1920
Torleif Berg, f. 12-4-1906
Marton Berg, f. 20-12-1912
Anna og Jakob giftet seg i 1905.
Jakob bodde i Pedersgata 63 i 1915’.

1973-1992 Lervig 7
Harry Sivertsen, f. 1923, død 1992
Magnhild, f. 1929, død 1987
Leif, f. 1958
De hadde bodd i Lervig 9

 

  Jeg har funnet disse personene i adressebøkene. Bøkene tar ikke med hele familiene, som regel bare hovedpersonen. Bøkene inneholder også en del feil og mangler, spesielt i forhold til årstallet de bodde i huset. Folk meldte ikke alltid i fra om flytting. Det er heller ikke utgitt bøker for hvert årstall.

Adr Lervig 7
1901 Severin Mortensen, gadeoverfeier, 1901
1921-1940- 1942-Anna Mortensen, herm.best.
1921 Sara Mortensen, butikbetj.
1921 Severin Mortensen, komm.arb.
1921 Thomas Mortensen, mek.
1926-1930- Torleif Berg,
1930-48 -Johannes Norgren, Kjører,
1941-48 Olava Norgren, enke,
1948 Karl Norgren jr. sjåfør
1961 Trygve Nordbø, mek.
1961 Signe T. Nordbø
1968 Magnus Pedersen,
1968 Liv Karin Pedersen
1973 Harry A. Sivertsen
1998 Heigre

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/, eller på mail til lisatk@lyse.net