Pedersgata nr. 080

Pedersgata 80

Dette var et av de få husene i mur og med flatt tak.

Pedersgata 80, bilde fra Byarkivet.

SØKETIPS  For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

119

75 m2 stor tomt   br.nr. 1341

Det var et lite hus på hjørnet med Grensesteinsgata, også kalt Bjarnebakken av ungene i de senere åra. (Bjarne hadde en liten snobe i bakken). Det ble revet i forbindelse med at Haugesundsgata ble lagt i en kulvert under Pedersgata.

Eiere:

1865 eier J. Netland

1872 fra Gitlesens arvinger

1872 til Jonas Netland

1898 Fra Martha Netland

1898 Til Ole Serigstad

1909  Nordland Kjøtt hadde butikken her et år.  Se Pedersgata 60.

1910 til Ole og Peder Serigstad

1922 fra Ole Serigstad til Peder Serigstad

1937 til Johan Tønnessen, f. 17-2-1907

Firma

Martha Netland, melkehandel  fra 1885–ca 1900

Serigstad kjøtt 1906-34—annonser fra 1904- 1931

Sivert Norland Kjøtthandel 1909

Frue Meieri  1935-46

Olav Hamre snobe forretning 1955—-

Østre magasin 1954-1973 opphør

Wenche Kverneland:  Min mor hadde forretning i Pedersgt. 80. De hadde Meieri utsalg i mange år. Siden ble den leiet ut til Hamre (snobe forretning). Så tok mor over igjen ca 1955, og tilslutt ble det manefaktur forretning – Østre Magasin. Jeg hjalp til der i mange år. Hun solgte forretningen i 1968. Har mange gode minner fra den tiden.

Folk i huset:

 Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

 1. 1865 – 1900-

Jonas Nilsen Netland , f. 1821 Bødker—død mellom 1875 og1885

Marthe Gurine Tostenens dtr.  f. 1824, Helland, Heskestad

Nille Jonasdtr.  f. 1853

Josefine Marie Jonasdtr. f 1862

Josefine fikk i 1882 sønnen Josef med ungkar, søfarende Laurits Martinius Løvseth, f. 1854

Josef  Lauritsen, f. 13-5-1882, barnebarn/adoptivsønn til Martha og Jonas.

Anna Marie Rasmusdtr, f. 1873 Vågedal, Jelsa, pleiedatter  i 1875

Martha drev melkehandel i 1885. I 1894 var Marta Netland 80 år og enke, hun var metodist, og drev melkehandel og hadde  pleiebarna Jonas Lauritsen Lauritsen  og  Anna Rasmusdatter  boende hos seg. I 1900 drev Martha melkehandel i Pedersgata 58.

 1. 1865 –

Aslag Nilsen, f. 1834, Skjold,  bødker

Ane Regine Olsdtr.  f. 1831 Nedstrand

Nils Aslagsen, f. 1862

Katrine Aslagsdtr., f. 1863

Alet, f. 1866

Olava, f. 1869

Amalia, f. 1871

De bodde i Hetlandsgata 30 i 1875.

 1. 1875

John Gabrielsen, f. 12-11-1839, Bakke, død 7-2-1901, 61 år gammel, bødker

Lisebeth Olsdtr., 17-11-1841

Ole Severin Johnsen, f. 23-10-1871

Gabriel Torineus Johnsen, f. 1873

Ane Marie, f. 14-1-1876

Gabriel Torinius/Serinius, f. 9-1-1978

Emanuel Martinus, f. 28-12-1879

Jensine Elvine, f. 30-8-1882

Innen 1885 var de flyttet til Vindmøllebakken 5.

 1. 1891

Knud Reiersen, f. 1824, Sandnes, hustømmermann

Cathrine Elisebeth Reiersen, f. 1826

Ane Berthe Taarland, f. 1857, Varhaug, tjenestetyende, enepige,  ugift

 1. 1894  —

Iver Torstensen, f. 1843, Rapstad, Helleland,  bøkker, i Sverige ??

Hanna Thors., f. 1851

Gerhardine, f. 1875

Ingval, f. 1878

Teodora, f. 1881

Inga, f. 1885

Iver,  f. 1888

Marta, f. 1890

Hanna, f. 1892

De bodde i Langgata 51 i 1885, og var flyttet til Pedersgata 74 innen 1900.

1904. Et bærenet er efterglemt paa min butik. O Serigstad, Pedersgaden 80.

 1. 1899—-1910- 1935 –

Ole Serigstad, f. 1835, Time, død — 8-6-1910, 75 år gammel, slagtermester

Rakkel Pedersdtr. F. 1846, død 25-12-1883, 41 år gammel av tæring

Ingeborg, f. 1865

Malene, f. 1867

Tollev, f. 1869

Petter, f. 7-12-1871

Regine, f. 15-11-1874

Ole Johan, f. 12-5-1880 tvilling

Karl, f. 12-5-1880 tvilling

Ole og Rakkel bodde i Kongsgaten 8 i 1875, men Ole var flyttet til Kirkebakken 23 i 1885.

II. ekteskap

Ole Serigstad, f. 1835 Time, død — 8-6-1910, 75 år gammel, slagtermester

Hanna, f. Aasen, f. 1842.

I 1900 bodde Ole og Hanna her sammen med sønnen Ole Johan og kona Nikoline, dessuten Petter.

Fra dødsfallprotokollen 1910.

Andre som bodde med familien:
Kristine Olsdtr, f. 1883, Time, syerske i 1900

Serine, tjener, 16 år i 1903-1904

Tilla, tjener i årene 1905-1910

Torborg, 16 år, tjener i 1907

Ola oppgav rundt 1905—– at det hadde vært sygdom i huset og at kona hadde vært på sygehus i 14 dager. De hadde ingen forretning i 1909.

Ole døde i 1910 og i 1911 er Hanna oppført som huseier.

Det er litt vanskelig å følge denne familien. Ole f. 1835 var slakter og det samme var flere av sønnene. De hadde slagterforretning her i mange år,

men om sønnene er ført opp her i skattelister ser det ut til at de bodde andre steder. Derfor tar jeg med sønnenes familier også.

Både Magnus og Peder Serigstad ble nevnt i skattelistene på denne adressen helt fra til 1936. Så om de ikke bodde her så hadde de nok slakterforretningen.

1908 – 2 værelser ønskes leiet straks af liden familie.

1900

Ole Johan Olsen Sergistad, 12-5-1880, slagtermester, Viet 6-5-1899, død aug 1957, 77 år gammel.

Nikoline Kristine Borgersen, f. 1879 Vigsnes, Avaldsnes., død 13-10-1950, 71 år gammel

Johan f. 1900, død 1909 Tuberkulose

Henry, f. 1901

Arne, f. 1904

Erling, f. 1906

Ranveig, f. 1908

    Dagmar K. Borgersen, f. 1890, Avaldsnes, søster, sypige.

 Ole og Nikoline bodde i Karlsminnegt 36 i 1900, men var flyttet til Pedersgata 97 (nr 49) i 1910.

  1957

1910 En sypige ønsker arbeid ude i husene henvendelae Pedersgd. 80

1900

Tollef Serigstad, f. 1869, slagtermester, bodde også i Karlsminnegata 36.

Rakel, f. 1872, Strand

Randi, f.1898

Klara, f. 1900

1910

Peder Serigstad, f. 7-12-1871,

Marie, f. 25-4-1871, Hetland

Ragnhild, f. 7-4-1891

Magnus Serigstad, f. 15-4-1894, slakter,   skatt sønn av Petter

Joacim, f. 7-12-1899

Martha, f. 19-4-1902

Peder bodde i Vikedalsgata 8 i 1910. Peder Serigstad var blitt enkemann innen 1920, da eide og bodde han i her i huset og hadde Gerda Østebø, f 9-3-1900, Åna Sira som hushjelp. Gerda var lithograf arbeider i 1922.

  1921  1926

  1931

 1. 1903  David Wiig, 25 tømmermann
 1. 1911 

Inger Olsen, f. 31-1-1888, Hallund?,  syerske

Marie Nessa, f. 10-8-1889, Nessa i Ryfylke, syerske

Begge var syersker (kjolesøm) De bodde i Nymannsveien 88 i 1910. Her bodde de bare kort tid.

 1. 1914  — 

Fridtjof Sofus Iversen

Anna Margrete Iversen

1920

 1.  1920- 1922  Gerda Østebø, f. 15-9-1900, Flekkefjord,  lith.arb.
 1. 1933-34  

Rasmine Gimre, f. 18-4-1904, Høyland,  tjener

Rasmine bodde på Stokholen i Høyland i 1910 sammen med foreldre og 6 søsken.

 1. 1949-1950–

Olav Hamre, f. 24-2-1917, arbeider

Solveig Margret Hamre, f. 27-10-1920

Hamre hadde “snobeforretning” i mange år.

 1. 1950- 

Arne Oddvar Hansen, f. 28-7-1922, murer

Lillian Hansen, f. 26-7-1923

 1. 1937-1938-1941—

Adolf Tønnesen, f. 26-7-1865, smedemester

Johan Tønnesen, f. 17-2-1907, kontorist  –

Marie Tønnesen, nevnt 1937 –

Adolf bodde i Pedersbakken 5 i 1910, sammen med kona og 6 barn. Deriblant sønnen Johan.

   1934

 1. Alf Tjølsen, f. 13-12-1900, bryggeriarbeider, tømmermann —

Laura Tjølsen, f. 7-10-1902, død 25-1-1983, 80 år gammel.

Alfryd Lillian Tjølsen, f. 26-6-1923, fabrikarbeider – til 1946

Alf bodde i Erfjordsgata 41 i 1910 sammen med foreldrene og 5 søsken.

 1. Åsmund Rørheim, – i 1954

Østre Magasin

  1954    1966

  1973

Wenche Kverneland forteller.

Tror at mor og far kjøpte huset før krigen. Jeg vet at mor hadde utsalg for frue meieriet i huset. Vi leide ut til Hamre i mange år, men han bodde aldri der. Alv Tjølsen og kone og datter bodde i leiligheten oppe så lenge jeg kan huske. Min far døde i Jan 1957 og da hadde vi overtatt halve butikken (felte den i to med en vegg)noen år før.  Kanskje det var i 1957 at vi overtok hele butikken . Drev da manufaktur og frukt og tobakk. Så slo vi ned veggen iog det ble bare manufaktur (Østre Magasin). Var forsatt kommisjonær for Norsk Tipping. Min mors navn var Marie Tønnessen. Jeg tror mor og far bodde der noen år før jeg ble født (1943). Du gjør en kjempe flott jobb. Veldig kjekt å lese det du legger ut Wenche.

Wenche Kverneland Far kjøpte huset i 1939, og drev frue meieri utsalg til etter krigen. Marie Tønnessen drev butikk her (min mor) fra 1956 til ca 1968. (Hamre leide butikken av min far og mor i en del år Vi hadde snobe butikk og senere tekstil med norsk tipping. I den tid var det ikke bare butikk men en møteplass for mange folk. Jeg hjalp til der i mange år. Følte jeg kjente alle som bodde i området. Husket godt at de fleste kjøpte på avbetaling og betalte ned fra 5.00 til 10.00 kroner i uken. Skulle de strikke en kofte kjøpte de en hespel om gangen. Mor var bare kjent som Marie. Hun døde i 1990.

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.