Pedersgata nr. 080

Pedersgata 80

Dette var et av de få husene i mur og med flatt tak.

Pedersgata 80, bilde fra Byarkivet.

SØKETIPS  For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

173

75 m2 stor tomt   br.nr. 1341

Det var et lite hus på hjørnet med Grensesteinsgata, også kalt Bjarnebakken av ungene i de senere åra. (Bjarne hadde en liten snobe i bakken). Det ble revet i forbindelse med at Haugesundsgata ble lagt i en kulvert under Pedersgata.

Eiere: Pedersgata 80
1865 eier J. Netland
1872 fra Gitlesens arvinger
1872 til Jonas Netland
1898 Fra Martha Netland
1898 Til Ole Serigstad
1909 Nordland Kjøtt hadde butikken her et år. Se Pedersgata 60.
1910 til Ole og Peder Serigstad
1922 fra Ole Serigstad til Peder Serigstad
1937 til Johan Tønnessen, f. 17-2-1907

Firma Pedersgata 80
Martha Netland, melkehandel fra 1885–ca 1900
Serigstad kjøtt 1906-34—annonser fra 1904- 1931
Sivert Norland Kjøtthandel 1909
Frue Meieri 1935-46
Olav Hamre snobe forretning 1955—-
Østre magasin 1954-1973 opphør
Wenche Kverneland: Min mor hadde forretning i Pedersgt. 80. De hadde Meieri utsalg i mange år. Siden ble den leiet ut til Hamre (snobe forretning). Så tok mor over igjen ca 1955, og tilslutt ble det manefaktur forretning – Østre Magasin. Jeg hjalp til der i mange år. Hun solgte forretningen i 1968. Har mange gode minner fra den tiden.

Folk i huset: Pedersgata 80
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1. 1865 – 1900- Pedersgata 80
Jonas Nilsen Netland , f. 1821 Bødker—død mellom 1875 og1885
Marthe Gurine Tostenens dtr. f. 1824, Helland, Heskestad
Nille Jonasdtr. f. 1853
Josefine Marie Jonasdtr. f 1862
Josefine fikk i 1882 sønnen Josef med ungkar, søfarende Laurits Martinius Løvseth, f. 1854
Josef Lauritsen, f. 13-5-1882, barnebarn/adoptivsønn til Martha og Jonas.
Anna Marie Rasmusdtr, f. 1873 Vågedal, Jelsa, pleiedatter i 1875
Martha drev melkehandel i 1885. I 1894 var Marta Netland 80 år og enke, hun var metodist, og drev melkehandel og hadde pleiebarna Jonas Lauritsen Lauritsen og Anna Rasmusdatter boende hos seg. I 1900 drev Martha melkehandel i Pedersgata 58.

2. 1865 – Pedersgata 80
Aslag Nilsen, f. 1834, Skjold, bødker
Ane Regine Olsdtr. f. 1831 Nedstrand
Nils Aslagsen, f. 1862
Katrine Aslagsdtr., f. 1863
Alet, f. 1866
Olava, f. 1869
Amalia, f. 1871
De bodde i Hetlandsgata 30 i 1875.

3. 1875 Pedersgata 80
John Gabrielsen, f. 12-11-1839, Bakke, død 7-2-1901, 61 år gammel, bødker
Lisebeth Olsdtr., 17-11-1841
Ole Severin Johnsen, f. 23-10-1871
Gabriel Torineus Johnsen, f. 1873
Ane Marie, f. 14-1-1876
Gabriel Torinius/Serinius, f. 9-1-1978
Emanuel Martinus, f. 28-12-1879
Jensine Elvine, f. 30-8-1882
Innen 1885 var de flyttet til Vindmøllebakken 5.

4. 1891 Pedersgata 80
Knud Reiersen, f. 1824, Sandnes, hustømmermann
Cathrine Elisebeth Reiersen, f. 1826
Ane Berthe Taarland, f. 1857, Varhaug, tjenestetyende, enepige, ugift

5. 1894 — Pedersgata 80
Iver Torstensen, f. 1843, Rapstad, Helleland, bøkker, i Sverige ??
Hanna Thors., f. 1851
Gerhardine, f. 1875
Ingval, f. 1878
Teodora, f. 1881
Inga, f. 1885
Iver, f. 1888
Marta, f. 1890
Hanna, f. 1892
De bodde i Langgata 51 i 1885, og var flyttet til Pedersgata 74 innen 1900.

 

 

 

 

1904. Et bærenet er efterglemt paa min butik. O Serigstad, Pedersgaden 80.

6. 1899—-1910- 1935 – Pedersgata 80
Ole Serigstad, f. 1835, Time, død — 8-6-1910, 75 år gammel, slagtermester
Rakkel Pedersdtr. F. 1846, død 25-12-1883, 41 år gammel av tæring
Ingeborg, f. 1865
Malene, f. 1867
Tollev, f. 1869
Petter, f. 7-12-1871
Regine, f. 15-11-1874
Ole Johan, f. 12-5-1880 tvilling
Karl, f. 12-5-1880 tvilling
Ole og Rakkel bodde i Kongsgaten 8 i 1875, men Ole var flyttet til Kirkebakken 23 i 1885.
II. ekteskap
Ole Serigstad, f. 1835 Time, død — 8-6-1910, 75 år gammel, slagtermester
Hanna, f. Aasen, f. 1842.
I 1900 bodde Ole og Hanna her sammen med sønnen Ole Johan og kona Nikoline, dessuten Petter.

Fra dødsfallprotokollen 1910.

Andre som bodde med familien:
Kristine Olsdtr, f. 1883, Time, syerske i 1900
Serine, tjener, 16 år i 1903-1904
Tilla, tjener i årene 1905-1910
Torborg, 16 år, tjener i 1907
Ola oppgav rundt 1905—– at det hadde vært sygdom i huset og at kona hadde vært på sygehus i 14 dager. De hadde ingen forretning i 1909.
Ole døde i 1910 og i 1911 er Hanna oppført som huseier.
Det er litt vanskelig å følge denne familien. Ole f. 1835 var slakter og det samme var flere av sønnene. De hadde slagterforretning her i mange år,
men om sønnene er ført opp her i skattelister ser det ut til at de bodde andre steder. Derfor tar jeg med sønnenes familier også.
Både Magnus og Peder Serigstad ble nevnt i skattelistene på denne adressen helt fra til 1936. Så om de ikke bodde her så hadde de nok slakterforretningen.

1908 – 2 værelser ønskes leiet straks af liden familie.

1900

1899—-1910- 1935 – Pedersgata 80
Ole Johan Olsen Sergistad, 12-5-1880, slagtermester, Viet 6-5-1899, død aug 1957, 77 år gammel.
Nikoline Kristine Borgersen, f. 1879 Vigsnes, Avaldsnes., død 13-10-1950, 71 år gammel
Johan f. 1900, død 1909 Tuberkulose
Henry, f. 1901
Arne, f. 1904
Erling, f. 1906
Ranveig, f. 1908
Dagmar K. Borgersen, f. 1890, Avaldsnes, søster, sypige.
Ole og Nikoline bodde i Karlsminnegt 36 i 1900, men var flyttet til Pedersgata 97 (nr 49) i 1910.

  1957

1910 En sypige ønsker arbeid ude i husene henvendelse Pedersgd. 80

1900 Pedersgata 80
Tollef Serigstad, f. 1869, slagtermester, bodde også i Karlsminnegata 36.
Rakel, f. 1872, Strand
Randi, f.1898
Klara, f. 1900

1910 Pedersgata 80
Peder Serigstad, f. 7-12-1871,
Marie, f. 25-4-1871, Hetland
Ragnhild, f. 7-4-1891
Magnus Serigstad, f. 15-4-1894, slakter, skatt sønn av Petter
Joacim, f. 7-12-1899
Martha, f. 19-4-1902
Peder bodde i Vikedalsgata 8 i 1910. Peder Serigstad var blitt enkemann innen 1920, da eide og bodde han i her i huset og hadde Gerda Østebø, f 9-3-1900, Åna Sira som hushjelp. Gerda var lithograf arbeider i 1922.

 

  1921  1926

  1931

7. 1903 Pedersgata 80 David Wiig, 25 tømmermann
8.
8. 1911 Pedersgata 80
Inger Olsen, f. 31-1-1888, Hallund?, syerske
Marie Nessa, f. 10-8-1889, Nessa i Ryfylke, syerske
Begge var syersker (kjolesøm) De bodde i Nymannsveien 88 i 1910. Her bodde de bare kort tid.

9. 1914 — Pedersgata 80
Fridtjof Sofus Iversen
Anna Margrete Iversen

 

1920

10. 1920- 1922 Pedersgata 80 Gerda Østebø, f. 15-9-1900, Flekkefjord, lith.arb.
11.
11. 1933-34 Pedersgata 80
Rasmine Gimre, f. 18-4-1904, Høyland, tjener
Rasmine bodde på Stokholen i Høyland i 1910 sammen med foreldre og 6 søsken.

12. 1949-1950– Pedersgata 80
Olav Hamre, f. 24-2-1917, arbeider
Solveig Margret Hamre, f. 27-10-1920
Hamre hadde “snobeforretning” i mange år.

13. 1950- Pedersgata 80
Arne Oddvar Hansen, f. 28-7-1922, murer
Lillian Hansen, f. 26-7-1923

14. 1937-1938-1941— Pedersgata 80
Adolf Tønnesen, f. 26-7-1865, smedemester
Johan Tønnesen, f. 17-2-1907, kontorist –
Marie Tønnesen, nevnt 1937 –
Adolf bodde i Pedersbakken 5 i 1910, sammen med kona og 6 barn. Deriblant sønnen Johan.

   1934

Pedersgata 80
15. Alf Tjølsen, f. 13-12-1900, bryggeriarbeider, tømmermann —
Laura Tjølsen, f. 7-10-1902, død 25-1-1983, 80 år gammel.
Alfryd Lillian Tjølsen, f. 26-6-1923, fabrikarbeider – til 1946
Alf bodde i Erfjordsgata 41 i 1910 sammen med foreldrene og 5 søsken.

16. 1954 Pedersgata 80 Åsmund Rørheim,

 

  1954    1966

  1973

Wenche Kverneland forteller.

Tror at mor og far kjøpte huset før krigen. Jeg vet at mor hadde utsalg for frue meieriet i huset. Vi leide ut til Hamre i mange år, men han bodde aldri der. Alv Tjølsen og kone og datter bodde i leiligheten oppe så lenge jeg kan huske. Min far døde i Jan 1957 og da hadde vi overtatt halve butikken (delte den i to med en vegg)noen år før.  Kanskje det var i 1957 at vi overtok hele butikken . Drev da manufaktur og frukt og tobakk. Så slo vi ned veggen i og det ble bare manufaktur (Østre Magasin). Var forsatt kommisjonær for Norsk Tipping. Min mors navn var Marie Tønnessen. Jeg tror mor og far bodde der noen år før jeg ble født (1943). Du gjør en kjempe flott jobb. Veldig kjekt å lese det du legger ut Wenche.

Wenche Kverneland Far kjøpte huset i 1939, og drev frue meieri utsalg til etter krigen. Marie Tønnessen drev butikk her (min mor) fra 1956 til ca 1968. (Hamre leide butikken av min far og mor i en del år. Vi hadde snobe butikk og senere tekstil med norsk tipping. I den tid var det ikke bare butikk men en møteplass for mange folk. Jeg hjalp til der i mange år. Følte jeg kjente alle som bodde i området. Husket godt at de fleste kjøpte på avbetaling og betalte ned fra 5.00 til 10.00 kroner i uken. Skulle de strikke en kofte kjøpte de en hespel om gangen. Mor var bare kjent som Marie. Hun døde i 1990.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net