Øvre Blåsenborg

Tårngata

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor området fikk sitt navn. Før byen vokste og la under seg mer og mer av Hetlandsmarka, hørte Blåsenborg til det en kalte “forstedene”. Området lå fritt oppetter skråningen. Der var en jevn trekk fra sjøen, og når det blåste friskt, knaket det nok i de gisne byggene.

552

           Disse husene vender mot Tårngaten. Adressen var Blåsenborg så de hører ikke med i denne “historien” når det gjelder folk som bodde i Pedersgaten. På Blåsenborg bodde det arbeidsfolk og mange fattigfolk. Her var mye ståk og uro blant de. Området grenser til Pedersgaten. Vi ser murhuset  nr. 16 til venstre.

Noen av husene sto til begynnelsen av 1960tallet. Da ble de revet for at det skulle bygges høyhus. Nå rager det en stor boligblokk på stedet. I underetasjen er det en bensinstasjon. Til venstre ser en litt av nr 12 der Sædberg hadde bakeriet, og på høyre siden viser nr 14 hvor Osmundsen Og Throdahl holdt til, og nr 16.

Bilder fra Statsarkivets billedsamling.

          Før Hetland og Stavanger kommuner slo seg sammen i 1848 var disse to små bygningene skole for barna i Hetlandsmarken. Blåsenborg skole ble etterhvert brukt som skole for de umulige og vanskelige ungene. Senere overtok feirevesenet bygningene og brukte det som bad for byens feiere.

Bildet er fra Stavanger Byarkiv.

Fra Stavanger bystyre. Indstillinger med bilag 1917.

Kjøp av no.15 Pedersgaten

Stavanger stadsingeniørkontor 12. januar 1917.

            Kommunen ønsket å kjøpe en ubebygd tomt – adresse Pedersgaten 15, som lå på hjørnet av Pedersgaten og Tårngaten av Gustav Gitlesen. De planla å bygge et logihus der. Tomten var på 281,8 m2, og selger ville ha 15.000 kr. for tomten. Dette syntes politikerne var for dyrt og sendte saken i retur. Selv om prisen var høy anså de tomten så viktig for byen trengte et logihus. Etter en del forhandlinger godtok selger at kommunen fikk den for kr. 13.500, med overtakelse ved flyttetiden i april.

            Men – det ble aldri bygget noe logihus på Blåsenborg. Tomten sto ubebygd til vi fikk bensinstasjon med høyblokk oppå i 1972.

          Kommunen ville kjøpe den skraverte tomten på hjørnet av Pedersgaten og Taarngaten. Kartet er hentet fra bystyrets indstillinger 1917. Byarkivet.

    Fra Aftenbladet 5-4-2008

 

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net