Pedersgata nr. 076

Pedersgata 76

SØKETIPS  For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

116

Br.nr. 1363  83 m² stor tomt

Eiere:

1865    A. Gitlesens arvinger selger

1865    til Ole Knudsen

1904    til Hanna Knudsen, skifte dødsbo.

1913    fra Hanna Knudsens dødsbo

1913    til Johannes Egeland

1916    fra Johannes Egeland

1916    til Martha Thorsen—

1917    til Ommund Johannessen

1925    til Bertine —

1943    Ingvald Olsen eier

1935      Racin Gustav Larsen

1966     Bjarne Larsen m.flere til

1966     Ingvald og Dorrit Larsen

1970      1/2 fra Ingrid Karlsen

1970       til  Rolv D. Larsen

1987        fra Anne May Dueland til Kin Tong Mak

Annonser for salg nederst på siden.

I 1914                         Netland Øl og vinforretning.

1922-23          Ommund Johannessen, skomaker og skotøiforretning.

Kluverbasaren A/S  1965 —  solgte koksbokser.

Jeg har ikke funnet annen virksomhet her i huset.

I 1865 bodde det 13 personer i 4 husholdninger.

I 1875 var det 19 personer og fremdeles 4 husholdninger.

I 1900 var det bare 2 husholdninger med til sammen 6 personer.

I 1910 var det 3 husholdninger og 11 personer her.

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1865

Bjørn Bjørnsen, f. 1829 Strand Høle, tømmermann

Jørgine Severine Thorsdtr. f 1839

Bernhart Bjørnsen, f. 1863

Tholene Marie, f 1861

Thore, f. 1868

Stine, f. 1871

Beathe, f. 1875

Innen 1875 var familien flyttet til Bøkkersmauet 10a.

1865

Ole Mathiesen, f 1838 Rennesøy, matros

Elen Marie Olsdtr. f 1833   ”

Mathias Olsen ,.f. 1861

Olai         ”        f. 1863

Marthe Christine Olsdtr. ugift,  f. 1837 Haaland, logerende

Johan Christian, f. 1863 Egersund søn uegte

Familien til Ole Knudsen er de første som en kjenner til her i huset. De bor her fra ca 1865 til rundt 1916. Her er det så mange personer som dukker opp at det er vanskelig å plassere de rett i slekten. Dessuten er det noen som jeg bare finner i enkelte kilder, men ikke alle, verken i folketellingene eller kirkebøkene. Ole Knudsen og hans familie har bodd i samme huset rundt 50 år fra 1865 til rundt 1916, så her har ikke vært my gjennomtrekk av folk.

1865  – 1875   

Ole Knudsen, f. 1827 Rennesøy, Haugvaldstad, bødker, gårdeier, død 1899, bronkitt.

Gunnel Jacobsdtr. f .1834, Rennesøy, død?

Grethe Olava Olsdtr. f. 1863

Johan Konrad, f. 8-10- 1866

Ole var gift 2 ganger. Først med Gunhild Jakobsdtr. Hun er mor til Grethe Olava og Johan Konrad.  Hun må være død omkring 1866-68. Grethe hører en ikke mer til etter 1875.

1875 –1916

Ole Knudsen f. 1827, han ble gift på ny rundt 1869-70 med enken

Hanna/ Ingeborg Johanna Iversdtr, f. 23-31836, Riskekverven, Hetland, død 1912

Peder Johan, f. 13-8-1870

Ole, f. 1870 ?

Hans ??

Jakob, f. 30-4-1880

Toldius/Faldinius, f. 1881, blikkslagerlærling i 1900

Sara f. ca 1882.?

Rakel, 70 år, 1908 -1910 av fattigkassen

Jakoba, datterdatter 20 år fabrikarbeider

Ingebog Johanne Iversdtr. var enke etter Tjøl Pedersen. De bodde i nabohuset Pedersgata 78. Hun ble enke før 1965.

1894, da var Ole bødker uden arbeid.  Mens i 1898 var han bødker, syg og sengeliggende i 4 mnd. 1899, nu helseløs over 1 år før han døde. I 1870 da sønnen Peder ble døpt ble Hanna kalt Iversdtr, senere for Larsdtr, fra Hetland. Hun blir kalt for Hanna eller Anna og også med Iversen (1885) og Knudsen som etternavn. Død 1912 av lungebetennelse.

Hanna var huseier etter at Ole døde, men fikk av fattigvesenet i 1909

Sønnen Hans hører en ikke mer til.

Toldinius var 16 år i 1899 og blikkslager hos Bjelland. I 1902 hjælper sin moder – Han var i streik i 3 mnd i 1902.

Ole på 21 år var i 1899, 3. maskinist på ”SS Langfond”, han var 6 måneder på støberiet. Kom hjem i 1899, arbeidet på støberiet, kr. 2,- pr dag, hjelper faren som er syg. Han var ikke her i 1901.

Jakob, f. 1880, var i 1899, jungmand med ”Hebe i 1-1/2 år.  Matros i 1900. Med ”Skjold” i 1901. Han var en tid skrædderlærling hos Berge. Han ble gift og bodde her til 1916, se nedenfor.

Sara ble nevnt i 1908. Da var hun 20 år og fabrikarbeider, men hun er ikke nevnt ellers – er hun en datter?

Hvem datterdatteren Jakoba er datter av vet jeg ikke, hun bodde her ca 1909.

Rakel, var 70 år i 1908, hun var nok logerende, og måtte få understøttelse av fattigkassen.

1912

1894–

Konrad Knudsen, 1866, 1. maskinist, S/S ”Hilam”

Alette, f. 1869

Gudrun, f. 1894

Familien var flyttet til Lysefjordsgaten 14 innen 1900

1898 – En Papegøie tilsalgs.

1902-1916

Jakob Knudsen, f. 1880, 2. styrmand

Marie Kristine Sporeland, f. 1885, død 3-2-1910

Agnes Karoline Sporeland, f. 31-1-1902, død 30-12-1910, 9 år gammel

Ole Johan Sporeland, f. 29-10-1903

Olav, f. 1904

Jakob var sønn av Ole og Hanna Knudsen. Marie var 16 ½ år da hun giftet seg med Jakob, 12 okt 1902. Hun lå syg og døde i 1910 av tuberkulose.

Jakob var styrmand på ”SS Thor” i 1902, forlist med Thor, han var ledig i 4 måneder, så med ”SS Hvidingsø.”

Da Marie Kristine døde i 1910 bodde de i Nymannsveien 81a. Jakob må ha flyttet tilbake hit til moren da han ble alene med barna. Han hadde da med seg barna Agnes og Olav Johan.  Olav og Ester ble ikke nevnt. Jakob måtte støtte sin mor i 1910 og 1912. Han var sjømann og det ble opplyst at barna Agnes og Ole Johan ble forsørget av styrmand. Det ser ut som om moren måtte ta seg av barnebarna, mens Jakob forsørget dem alle.  Da Olav gikk på skolen i 1910 til 1913 var Jakob oppført som far.

1911— 1916–

Marie Hetland, f. Johannesen, f. 29-9-1880, enke, hermetikkarbeider

Ester f. 9-6-1906 gikk på skolen i 1915-1916 ble Marie Hetland, enke, oppført som mor.

Nordal, f. 24-7-1907

Karl Johan, f. 16-5-1910, død 5 måneder gammel

Marie var gift med Nils Hetland, f. 22-7-1876, han døde 18-3-1911, 34 år gammel.

Datteren Ester ble gift med Nils Wersland, de bodde i Pedersgata 81.

Les mer i Pedersgata 78        Marie flyttet en del rundt som de fleste andre.

1875

John Aanensen, f. 1830, Tysnes sogn, dagarbeider, hestekusk, logerende

Ingeborg Berthe Ellingsdtr., f. 1840, Haa prgj.

Ingeborg Sirine, f. 1868

Ane, f. 1870

Johan Ingval, f. 1872

Svend Emil, f. 1879

1875

Svend Iversen, f. 1830, Lye prgj./ Nese i Josdal.

Marte Marie Thyølsdtr., f. 1828, Fjermestad, Lye

Ane Malene, f. 1856, Lye, sypige

Johan, f. 1858, jungmand, hjemover fra St. Ubes

Marie, f. 1860

Svend, f. 1863, seilmager arbeid

Thea, f. 1865

Familien bodde i Langgaten 36 i 1865.

1875-1902

Tørres Gundersen, f. 1818, Valle prgj., dagarbeider, sjauer,

Malene Josephsdtr., f. 1819, Strand sogn. Døde 1902, hjertefeil, fikk av fattigkassen.

De bodde i Murgaten 5 i 1865.

1885

Tørresen, Aseline f. 1828 Sveio

Nilssen, Theodor f. 1868 søn

1885

Pedersen, Ommund f. 1826 Høyland Tømmermand

Eriksen, Kjistine, f. 1826 Heskestad Kone

Pedersen, Bertinius f. 1860 Sømand

Olene f. 1868

Julius f. 1870

1895

Ole Andersen, f. 1838, tømm

Elen, f. 1825

Andreas, f. 1863

Tomine 24 år

De bodde i Normannsgt 14 i 1875

1898 1899

Oluf Rasmussen, f. 1853, malerarbeide/matros

Thea, f. 1859

Hartvig Markusen, f. 1880, arb. Dreng 1899 ”SS Thistle” 15 kr mnd første reise

De var flyttet til Mellomgaten 6 innen 1900.

1898

Ingebret Mauland, 25 mekanikus støberiet

Olaus Tamer?? 17 i lære støberiet

1900

Ole Anker Knudsen, f 1876, 2. maskinist ved S/S Ryfylke, Stavgr. Dampskibselskab

Elise Sleveland, f. 1875

Adele Elvira, f. 6-7-1900

De var flyttet til Øvre Klevegt 12 innen slutten av 1900.

1900-1907

Josef Holgersen, f. 1821, Strand sogn, død 22-5-1907, 82 år gammel

Malene Gundersen, f. 1820, Strand, enke, fattigunderstøttelse

Troldius, f. 1882, Blikkenslager i 1900

Marie Meier, f. 1825, Lillesand, Ned. enke, indtekter af huset.

Joseph var enkemann, blind og sengeliggende underholdes av sønnen. Fra 1900 han fikk fattigunderstøttelse. Død 1907 av alderdomssvaghed. Han bodde sammen med to enker, Malene Gundersen og Marie Meier.  Det ser ut til at Marie eide huset, for hun hadde inntekter av huset, men det er ikke tegn til det i panteregisteret.

Joseph bodde i Dokksmauet 2 i 1875 med kone og 4 barn.

1907

1907 – 1909

Jørgine Osmundsen, f. 1856, Regefjord, Mandals amt, enke, fattigunderstøtes

Marius Toralf, f. 1881, snedker

Georga Elisabeth, f. 1886, fabrikarbeider ikke 1909

Nicolai, f. 1990, arbeider

Georg, f. 1892

Hansine, f. 1894

Malvin 19 år, kontorarb.  Kom fra Amerika 1908 ikke 1909

De bodde i Pedersgata 109 i 1900 og var flyttet til Trafikgaten 1, innen 1910.

1907 -1909

Martin Steffensen Fotland, Hosanger, f. 1879, snedkersv.

Elisabeth Georga Osmundsen, f. 1886

Sigurd Gerhard, f. 25-2-1907

Henry, f. 28-2-1909.

De ble gift 3-11-1906, og ført som dissentere siden Martin ikke sto i statskirken. Fedrene var Steffen Larsen og Hans Osmundsen

Da Sigurd ble døpt sto det: ”Barnets fader tilhører Mormonersamfundet (se under siste dager hellige) Moderen står i statskirken.”

Elisabeth og sønnene bodde i Erfjordsgt 59 i 1910.

1908

Wilhelm Danielsen, f. 1842. Flødmand,

Helene Gjertine Danielsen, f. 1834, død 1908, diss vennenes samfunn.

Wilhelm bodde i Bagergt. 13 i 1910.

1910- 1911 1912

Serina Johannesen, f. 1845, Tananger, enke, strikkerske

Peder, f. 1860, Tananger, sjømand, matros

Johanna, f. 1876, Tananger, butikpige, forbrugsfor. Colonial

1910-1911

Olene Aanensen, f. Pedersen, f. 6-11-1868/70, enke, syerske

Elfrida Ulrikke, f. 16-5-1897

Kristian, f. 16-2-1900

Karsten, f. 31-6-1903

Olene var gift med Johannes Aanensen, f. 1869. De bodde i Karlsminnegt. 21 i 1900.

1910

Karen Kristiansen, 40 tj.

Harald 14

1910

Bertha Kristiansen, 38 tjener

Enokine? 10

1912

Serine Bje??bø, f. 1880 Haugesund, fabr. 1912 død 1912 av Tæring

Taletta Bjelland, 27 år, fabarb. 1912

Janne Bjelland, 18 år i 1912

1913 Johannes Egelands hus ubebodd er under reparasjon.

1913 -1916

Johannes Martinius Egeland, f. 22-7-1884, tømmermand, Stentrykker

Anna Jorina Tobiassen, f. 116-10-1888

Johannes, f. 22-4-1907

Mary, f. 25-8-1907

Arnold, f. 24-6-1910

Jenny Alice, f. 21-2-1913

Ingrid Ovidia f. 1914

Johannes bodde i Opheimsgt 70, før han flyttet hit.

1914-15

Thora Netland, f. 1-4-1861, enke

Ingeborg, f. 26-1-1893

Øl og vin forretning.

Thora hadde vært gift med Carl Netland og de bodde i Taarngt. 23 i 1910.

Jeg vet ikke om hun bodde her eller bare drev forretning.

1914 – 1916

Ole Andreasen Takvam, 21 støbarb.

  1916

1914

Haakon Juliussen, f. 8-2-1883, Bodø, elektromontør

Laura 23

Olaf 1

I 1910 bodde han i et pensjonat i Hjelmelandsgt 1.

1914-1915

Torvald Christiansen Egeland, 27, skreddersvend

Laura 24

Arne 1

1916

Ingrid Tobiassen, 20 fabarb. Viking

1915 – 1916

David Fugleberg, 30 handelsm. colonial

Edvarda 27

Dorrit 3

1938

1918- 1923

Ommund O Johannessen, f. 1856 Finnestad, Hetland, skomager og skotøyforretning. Bedemann

Grete E. f. 1868 Haugesund

Karoline, f. 1887

Gurina, f. 1891

Gunhild, f. 1894

Ingolf A. f. 1896, blikkenslager

Magnhild S. f. 1900 etikettarbeider

Arne Johannes. f. 1904

Olav Georg,  f. 31-2-1906, matros, Betonia?, Stern, Jarl, Macona?, Acrisva?, Beldis, Semafor,

Sigrid/ Signe T. f. 1908

Inga Gurine, f. 1911

Familien bodde i Skræddersmauet 4 i 1910.

1917

1922-1924

Johannes Johannessen, fabrikarbeider

Han kan være sønn til Ommund Johannesen ovenfor.

1920

Peder Gundersen, f. 1895, stentrykker

Gunhild E. f. Johannessen f. 1894,

Gerd Ovidia, f. 1919

De ble gift 1918, fedrene var Peder Gundersen og Osmund Johannessen

Gunhild var datter av Ommund Johannessen ovenfor.

Opplysningene fra 1920 tallet og fremover i tid er hentet fra adressebøker og andre kilder som ikke har med fødselsår, og heller ikke hvem er hvem i familiene. Derfor er det vanskelig for meg å skille foreldre og barn. Ofte ble ikke kvinnene tatt med i kildene. Jeg beklager at det ser ut som om jeg ikke har brydd meg om å sette sammen familiene på rett vis.

1923-1924

Ole Jørgensen, stallmester

Alfhild, f. 1910, datter.

1930-31

Erling Martinius Svendsen, f. 25-9-1892, hermetikarbeider

Margit, f. 21-2-1900, hermetikarbeider

1931

Peder Pedersen

Inga, f. Bøe, død –, 1-4-1931, 25 år gammel

1934 – 1939

Serine Olsen, f. 6-1-1872, huseier

Charles Olsen, f. 3-6-1898, maler, agent

Ingvald Olsen, f. 8-7-1912, malersvenn

1934-1935

Alf Otto Røisland, f. 15-12-1907, fyrbøter

1936

Arthur J. Ree, f. 12-10-1911, fyrbøter

1936-1942

Ingebret Andersen, rørlegger

Judith.

Edith Berly, f. 1930

1938-39

Edgar Danielsen, f. 1-10-1911, mekaniker

1940-1950

Gunda Nappila, f. 1882, enke

Alfred Nappila, f. 3-10-1910, læregutt

Gunhild var gift med Alexander Nappila fra Finland.

De bodde i Rosenbergt. 9 i 1910.

1942

1935- 1951 -1969

Racin Gustav Larsen, f. 17-1-1884 død etter 1965, hermetikarbeider /  kommunearbeider

Nille Dorthea, f. Kristoffersen, f. 9-12-1886, død 14-12-1956

Arne, f. 1912, hermetikarbeider/ kaiarbeider, g.m. Hjørdis

Margit, død 7-9-1913, 4 måneder gammel

Gustav Racin, f. 1914, hermetikarbeider, g.m. Jenny Abrahamsen

Dorrit, f. 1916, g.m. Ingvald Larsen

Agnes, f. 24-7-1919, g.m. Arnt Sivertsen- Agnes død 13-10-2012

Marton, f. 1921, g.m. Gerd Rovik – Marton død 4-9-2000 – Gerd død 4-4-1965

Sverre, f. 3-4-1923, g.m. Signy

Bjarne, f. 8-10-1927, g.m. Margot Ims, f. 14-9-1929

Haldis Marie, f. 12-5-1930, g.m. Toralf Karlsen

Racin Larsen kjøpte huset rundt 1935 og flyttet inn. Da var det ingen andre som bodde der. Flere av barna bodde her en tid etter at de giftet seg.

1913

1959

1958 – 1971

Ingvald B. Larsen, f. 6-10-1916, møllearbeider, død 21-8-1968

Dorrit Larsen, f. 1-9-1916, død 13-4-1970

Ingrid Larsen, f. 25-10-1945syerske

Rolv Dagfinn, f. g. Mette

1951

1947-1950

Kristian Arnt Sivertsen, f. 27-5-1913, fabrikarbeider

Agnes Larsen, f. 24-7-1918, fabrikarbeider

24-11-1951 –

Alice Eriksen, f. 6-12-1908, ugift bokholder,

Hun utvandret i 1951 og reiste med NAL.

Har ikke funnet henne i 1910

1960

Serre Hornset, f. 1191191926

Sigrid Marie, f. 26-1-1927

1970

J. Aase bare nevnt her da han hadde denne annonsen i avisen

1970

1951-1954

Toralv Karlsen, f. 2-10-1926, død 2-7-1984, 57 år gammel

Haldis Marie Larsen, f. 12-5-1930

Helge, f. 1953

Torill, f. 1955

Reidun, 28-2-1968

Grethe, 28-2-1968

Haldis og Toralv giftet seg 27-10-1951.

Fra Facebook har jeg med Reiduns tillatelse sakset den kommentaren.:

«Mor mi bodde i Pedersgata og deres hus va et av de siste i området som fikk innlagt toalett. Når hun skulle hjem og hu hadde ”følge” så sa hun at hun bodde en annen plass når kjerrå va i gadå for å tømme utedassen. He, he, hu sa hade og gjekk ner bakken og venta te an gjekk så hu kunne sniga seg hjem.»

1936

1966  1970

  1987    1987

1965.

Alle annonser er funnet i Stavanger Aftenblad.

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.