Pedersgata nr. 076

Pedersgata 76

SØKETIPS  For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

246

Br.nr. 1363  83 m² stor tomt

 

Eiere: Pedersgata 76
1865 A. Gitlesens arvinger selger
1865 til Ole Knudsen
1904 til Hanna Knudsen, skifte dødsbo.
1913 fra Hanna Knudsens dødsbo
1913 til Johannes Egeland
1916 fra Johannes Egeland
1916 til Martha Thorsen—
1917 til Ommund Johannessen
1925 til Bertine —
1943 Ingvald Olsen eier
1935 Racin Gustav Larsen
1966 Bjarne Larsen m.flere til
1966 Ingvald og Dorrit Larsen
1970 1/2 fra Ingrid Karlsen
1970 til Rolv D. Larsen
1987 fra Anne May Dueland til Kin Tong Mak

Annonser for salg nederst på siden.
I 1914 Netland Øl og vinforretning.
1922-23 Ommund Johannessen, skomaker og skotøiforretning.
Kluverbasaren A/S 1965 — solgte koksbokser.
Jeg har ikke funnet annen virksomhet her i huset.

I 1865 bodde det 13 personer i 4 husholdninger.
I 1875 var det 19 personer og fremdeles 4 husholdninger.
I 1900 var det bare 2 husholdninger med til sammen 6 personer.
I 1910 var det 3 husholdninger og 11 personer her.

Folk i huset: Pedersgata 76
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall. De første folkene som vi vet har bodd her, ble funnet i folketellingen 1865.

1865 Pedersgata 76
Bjørn Bjørnsen, f. 1829 Strand Høle, tømmermann
Jørgine Severine Thorsdtr. f 1839
Bernhart Bjørnsen, f. 1863
Tholene Marie, f 1861
Thore, f. 1868
Stine, f. 1871
Beathe, f. 1875
Innen 1875 var familien flyttet til Bøkkersmauet 10a.

1865 Pedersgata 76
Ole Mathiesen, f 1838 Rennesøy, matros
Elen Marie Olsdtr. f 1833 ”
Mathias Olsen ,.f. 1861
Olai ” f. 1863
Marthe Christine Olsdtr. ugift, f. 1837 Haaland, logerende
Johan Christian, f. 1863 Egersund søn uegte
Familien til Ole Knudsen er de første som en kjenner til her i huset. De bor her fra ca 1865 til rundt 1916. Her er det så mange personer som dukker opp at det er vanskelig å plassere de rett i slekten. Dessuten er det noen som jeg bare finner i enkelte kilder, men ikke alle, verken i folketellingene eller kirkebøkene. Ole Knudsen og hans familie har bodd i samme huset rundt 50 år fra 1865 til rundt 1916, så her har ikke vært my gjennomtrekk av folk.

1865 – 1875 Pedersgata 76
Ole Knudsen, f. 1827 Rennesøy, Haugvaldstad, bødker, gårdeier, død 1899, bronkitt.
Gunnel Jacobsdtr. f .1834, Rennesøy, død?
Grethe Olava Olsdtr. f. 1863
Johan Konrad, f. 8-10- 1866
Ole var gift 2 ganger. Først med Gunhild Jakobsdtr. Hun er mor til Grethe Olava og Johan Konrad. Hun må være død omkring 1866-68. Grethe hører en ikke mer til etter 1875.

1875 –1916 Pedersgata 76
Ole Knudsen f. 1827, han ble gift på ny rundt 1869-70 med enken
Hanna/ Ingeborg Johanna Iversdtr, f. 23-31836, Riskekverven, Hetland, død 1912
Peder Johan, f. 13-8-1870
Ole, f. 1870 ?
Hans ??
Jakob, f. 30-4-1880
Toldius/Faldinius, f. 1881, blikkslagerlærling i 1900
Sara f. ca 1882.?
Rakel, 70 år, 1908 -1910 av fattigkassen
Jakoba, datterdatter 20 år fabrikarbeider
Ingebog Johanne Iversdtr. var enke etter Tjøl Pedersen. De bodde i nabohuset Pedersgata 78. Hun ble enke før 1965.

1894, da var Ole bødker uden arbeid. Mens i 1898 var han bødker, syg og sengeliggende i 4 mnd. 1899, nu helseløs over 1 år før han døde. I 1870 da sønnen Peder ble døpt ble Hanna kalt Iversdtr, senere for Larsdtr, fra Hetland. Hun blir kalt for Hanna eller Anna og også med Iversen (1885) og Knudsen som etternavn. Død 1912 av lungebetennelse.
Hanna var huseier etter at Ole døde, men fikk av fattigvesenet i 1909
Sønnen Hans hører en ikke mer til.
Toldinius var 16 år i 1899 og blikkslager hos Bjelland. I 1902 hjælper sin moder – Han var i streik i 3 mnd i 1902.
Ole på 21 år var i 1899, 3. maskinist på ”SS Langfond”, han var 6 måneder på støberiet. Kom hjem i 1899, arbeidet på støberiet, kr. 2,- pr dag, hjelper faren som er syg. Han var ikke her i 1901.
Jakob, f. 1880, var i 1899, jungmand med ”Hebe i 1-1/2 år. Matros i 1900. Med ”Skjold” i 1901. Han var en tid skrædderlærling hos Berge. Han ble gift og bodde her til 1916, se nedenfor.

Sara ble nevnt i 1908. Da var hun 20 år og fabrikarbeider, men hun er ikke nevnt ellers – er hun en datter?
Hvem datterdatteren Jakoba er datter av vet jeg ikke, hun bodde her ca 1909.
Rakel, var 70 år i 1908, hun var nok logerende, og måtte få understøttelse av fattigkassen.

 

1912

1894– Pedersgata 76

Konrad Knudsen, 1866, 1. maskinist, S/S ”Hilam”

Alette, f. 1869

Gudrun, f. 1894

Familien var flyttet til Lysefjordsgaten 14 innen 1900

1898 – En Papegøie tilsalgs.

1902-1916 Pedersgata 76
Jakob Knudsen, f. 1880, 2. styrmand
Marie Kristine Sporeland, f. 1885, død 3-2-1910
Agnes Karoline Sporeland, f. 31-1-1902, død 30-12-1910, 9 år gammel
Ole Johan Sporeland, f. 29-10-1903
Olav, f. 1904
Jakob var sønn av Ole og Hanna Knudsen. Marie var 16 ½ år da hun giftet seg med Jakob, 12 okt 1902. Hun lå syg og døde i 1910 av tuberkulose.
Jakob var styrmand på ”SS Thor” i 1902, forlist med Thor, han var ledig i 4 måneder, så med ”SS Hvidingsø.”
Da Marie Kristine døde i 1910 bodde de i Nymannsveien 81a. Jakob må ha flyttet tilbake hit til moren da han ble alene med barna. Han hadde da med seg barna Agnes og Olav Johan. Olav og Ester ble ikke nevnt. Jakob måtte støtte sin mor i 1910 og 1912. Han var sjømann og det ble opplyst at barna Agnes og Ole Johan ble forsørget av styrmand. Det ser ut som om moren måtte ta seg av barnebarna, mens Jakob forsørget dem alle. Da Olav gikk på skolen i 1910 til 1913 var Jakob oppført som far.
1911— 1916–
Marie Hetland, f. Johannesen, f. 29-9-1880, enke, hermetikkarbeider
Ester f. 9-6-1906 gikk på skolen i 1915-1916 ble Marie Hetland, enke, oppført som mor.
Nordal, f. 24-7-1907
Karl Johan, f. 16-5-1910, død 5 måneder gammel
Marie var gift med Nils Hetland, f. 22-7-1876, han døde 18-3-1911, 34 år gammel.
Datteren Ester ble gift med Nils Wersland, de bodde i Pedersgata 81.
Les mer i Pedersgata 78 Marie flyttet en del rundt som de fleste andre.

1875 Pedersgata 76
John Aanensen, f. 1830, Tysnes sogn, dagarbeider, hestekusk, logerende
Ingeborg Berthe Ellingsdtr., f. 1840, Haa prgj.
Ingeborg Sirine, f. 1868
Ane, f. 1870
Johan Ingval, f. 1872
Svend Emil, f. 1879

1875 Pedersgata 76
Svend Iversen, f. 1830, Lye prgj./ Nese i Josdal.
Marte Marie Thyølsdtr., f. 1828, Fjermestad, Lye
Ane Malene, f. 1856, Lye, sypige
Johan, f. 1858, jungmand, hjemover fra St. Ubes
Marie, f. 1860
Svend, f. 1863, seilmager arbeid
Thea, f. 1865
Familien bodde i Langgaten 36 i 1865.

1875-1902 Pedersgata 76
Tørres Gundersen, f. 1818, Valle prgj., dagarbeider, sjauer,
Malene Josephsdtr., f. 1819, Strand sogn. Døde 1902, hjertefeil, fikk av fattigkassen.
De bodde i Murgaten 5 i 1865.

1885 Pedersgata 76
Tørresen, Aseline f. 1828 Sveio
Nilssen, Theodor f. 1868 søn

1885 Pedersgata 76
Pedersen, Ommund f. 1826 Høyland Tømmermand
Eriksen, Kjistine, f. 1826 Heskestad Kone
Pedersen, Bertinius f. 1860 Sømand
Olene f. 1868
Julius f. 1870

1895 Pedersgata 76
Ole Andersen, f. 1838, tømm
Elen, f. 1825
Andreas, f. 1863
Tomine 24 år
De bodde i Normannsgt 14 i 1875

1898 1899 Pedersgata 76
Oluf Rasmussen, f. 1853, malerarbeide/matros
Thea, f. 1859
Hartvig Markusen, f. 1880, arb. Dreng 1899 ”SS Thistle” 15 kr mnd første reise
De var flyttet til Mellomgaten 6 innen 1900.

1898 Pedersgata 76
Ingebret Mauland, 25 mekanikus støberiet
Olaus Tamer?? 17 i lære støberiet

1900 Pedersgata 76
Ole Anker Knudsen, f 1876, 2. maskinist ved S/S Ryfylke, Stavgr. Dampskibselskab
Elise Sleveland, f. 1875
Adele Elvira, f. 6-7-1900
De var flyttet til Øvre Klevegt 12 innen slutten av 1900.

1900-1907 Pedersgata 76
Josef Holgersen, f. 1821, Strand sogn, død 22-5-1907, 82 år gammel
Malene Gundersen, f. 1820, Strand, enke, fattigunderstøttelse
Troldius, f. 1882, Blikkenslager i 1900
Marie Meier, f. 1825, Lillesand, Ned. enke, indtekter af huset.
Joseph var enkemann, blind og sengeliggende underholdes av sønnen. Fra 1900 han fikk fattigunderstøttelse. Død 1907 av alderdomssvaghed. Han bodde sammen med to enker, Malene Gundersen og Marie Meier. Det ser ut til at Marie eide huset, for hun hadde inntekter av huset, men det er ikke tegn til det i panteregisteret.
Joseph bodde i Dokksmauet 2 i 1875 med kone og 4 barn.

1907

 

1907 – 1909 Pedersgata 76
Jørgine Osmundsen, f. 1856, Regefjord, Mandals amt, enke, fattigunderstøtes
Marius Toralf, f. 1881, snedker
Georga Elisabeth, f. 1886, fabrikarbeider ikke 1909
Nicolai, f. 1990, arbeider
Georg, f. 1892
Hansine, f. 1894
Malvin 19 år, kontorarb. Kom fra Amerika 1908 ikke 1909
De bodde i Pedersgata 109 i 1900 og var flyttet til Trafikgaten 1, innen 1910.

1907 -1909 Pedersgata 76
Martin Steffensen Fotland, Hosanger, f. 1879, snedkersv.
Elisabeth Georga Osmundsen, f. 1886
Sigurd Gerhard, f. 25-2-1907
Henry, f. 28-2-1909.
De ble gift 3-11-1906, og ført som dissentere siden Martin ikke sto i statskirken. Fedrene var Steffen Larsen og Hans Osmundsen
Da Sigurd ble døpt sto det: ”Barnets fader tilhører Mormonersamfundet (se under siste dager hellige) Moderen står i statskirken.”
Elisabeth og sønnene bodde i Erfjordsgt 59 i 1910.

1908 Pedersgata 76
Wilhelm Danielsen, f. 1842. Flødmand,
Helene Gjertine Danielsen, f. 1834, død 1908, diss vennenes samfunn.
Wilhelm bodde i Bagergt. 13 i 1910.

1910- 1911 1912
Serina Johannesen, f. 1845, Tananger, enke, strikkerske
Peder, f. 1860, Tananger, sjømand, matros
Johanna, f. 1876, Tananger, butikpige, forbrugsfor. Colonial

1910-1911 Pedersgata 76
Olene Aanensen, f. Pedersen, f. 6-11-1868/70, enke, syerske
Elfrida Ulrikke, f. 16-5-1897
Kristian, f. 16-2-1900
Karsten, f. 31-6-1903
Olene var gift med Johannes Aanensen, f. 1869. De bodde i Karlsminnegt. 21 i 1900.

1910 Pedersgata 76
Karen Kristiansen, 40 tj.
Harald 14

1910 Pedersgata 76
Bertha Kristiansen, 38 tjener
Enokine? 10

1912 Pedersgata 76

Serine Bje??bø, f. 1880 Haugesund, fabr. 1912 død 1912 av Tæring
Taletta Bjelland, 27 år, fabarb. 1912
Janne Bjelland, 18 år i 1912

1913 Johannes Egelands hus ubebodd er under reparasjon.

1913 -1916 Pedersgata 76
Johannes Martinius Egeland, f. 22-7-1884, tømmermand, Stentrykker
Anna Jorina Tobiassen, f. 116-10-1888
Johannes, f. 22-4-1907
Mary, f. 25-8-1907
Arnold, f. 24-6-1910
Jenny Alice, f. 21-2-1913
Ingrid Ovidia f. 1914
Johannes bodde i Opheimsgt 70, før han flyttet hit.

1914-15 Pedersgata 76
Thora Netland, f. 1-4-1861, enke
Ingeborg, f. 26-1-1893
Øl og vin forretning.
Thora hadde vært gift med Carl Netland og de bodde i Taarngt. 23 i 1910.
Jeg vet ikke om hun bodde her eller bare drev forretning.

1914 – 1916
Ole Andreasen Takvam, 21 støbarb.

 

  1916

1914 Pedersgata 76
Haakon Juliussen, f. 8-2-1883, Bodø, elektromontør
Laura 23
Olaf 1
I 1910 bodde han i et pensjonat i Hjelmelandsgt 1.

1914-1915 Pedersgata 76
Torvald Christiansen Egeland, 27, skreddersvend
Laura 24
Arne 1

1916 Pedersgata 76
Ingrid Tobiassen, 20 fabarb. Viking

1915 – 1916 Pedersgata 76
David Fugleberg, 30 handelsm. colonial
Edvarda 27
Dorrit 3

1938

1918- 1923 Pedersgata 76
Ommund O Johannessen, f. 1856 Finnestad, Hetland, skomager og skotøyforretning. Bedemann
Grete E. f. 1868 Haugesund
Karoline, f. 1887
Gurina, f. 1891
Gunhild, f. 1894
Ingolf A. f. 1896, blikkenslager
Magnhild S. f. 1900 etikettarbeider
Arne Johannes. f. 1904
Olav Georg, f. 31-2-1906, matros, Betonia?, Stern, Jarl, Macona?, Acrisva?, Beldis, Semafor,
Sigrid/ Signe T. f. 1908
Inga Gurine, f. 1911
Familien bodde i Skræddersmauet 4 i 1910.

 

1917

1922-1924 Pedersgata 76
Johannes Johannessen, fabrikarbeider
Han kan være sønn til Ommund Johannesen ovenfor.

1920 Pedersgata 76
Peder Gundersen, f. 1895, stentrykker
Gunhild E. f. Johannessen f. 1894,
Gerd Ovidia, f. 1919
De ble gift 1918, fedrene var Peder Gundersen og Osmund Johannessen
Gunhild var datter av Ommund Johannessen ovenfor.
Opplysningene fra 1920 tallet og fremover i tid er hentet fra adressebøker og andre kilder som ikke har med fødselsår, og heller ikke hvem er hvem i familiene. Derfor er det vanskelig for meg å skille foreldre og barn. Ofte ble ikke kvinnene tatt med i kildene. Jeg beklager at det ser ut som om jeg ikke har brydd meg om å sette sammen familiene på rett vis.

1923-1924 Pedersgata 76
Ole Jørgensen, stallmester
Alfhild, f. 1910, datter.

1930-31 Pedersgata 76
Erling Martinius Svendsen, f. 25-9-1892, hermetikarbeider
Margit, f. 21-2-1900, hermetikarbeider

1931 Pedersgata 76
Peder Pedersen
Inga, f. Bøe, død –, 1-4-1931, 25 år gammel

1934 – 1939 Pedersgata 76
Serine Olsen, f. 6-1-1872, huseier
Charles Olsen, f. 3-6-1898, maler, agent
Ingvald Olsen, f. 8-7-1912, malersvenn

1934-1935 Pedersgata 76
Alf Otto Røisland, f. 15-12-1907, fyrbøter

1936 Pedersgata 76
Arthur J. Ree, f. 12-10-1911, fyrbøter

1936-1942 Pedersgata 76
Ingebret Andersen, rørlegger
Judith.
Edith Berly, f. 1930

1938-39 Pedersgata 76
Edgar Danielsen, f. 1-10-1911, mekaniker

1940-1950 Pedersgata 76
Gunda Nappila, f. 1882, enke
Alfred Nappila, f. 3-10-1910, læregutt
Gunhild var gift med Alexander Nappila fra Finland.
De bodde i Rosenbergt. 9 i 1910.

 

1942

1935- 1951 -1969 Pedersgata 76
Racin Gustav Larsen, f. 17-1-1884 død etter 1965, hermetikarbeider / kommunearbeider
Nille Dorthea, f. Kristoffersen, f. 9-12-1886, død 14-12-1956
Arne, f. 1912, hermetikarbeider/ kaiarbeider, g.m. Hjørdis
Margit, død 7-9-1913, 4 måneder gammel
Gustav Racin, f. 1914, hermetikarbeider, g.m. Jenny Abrahamsen
Dorrit, f. 1916, g.m. Ingvald Larsen
Agnes, f. 24-7-1919, g.m. Arnt Sivertsen- Agnes død 13-10-2012
Marton, f. 1921, g.m. Gerd Rovik – Marton død 4-9-2000 – Gerd død 4-4-1965
Sverre, f. 3-4-1923, g.m. Signy
Bjarne, f. 8-10-1927, g.m. Margot Ims, f. 14-9-1929
Haldis Marie, f. 12-5-1930, g.m. Toralf Karlsen
Racin Larsen kjøpte huset rundt 1935 og flyttet inn. Da var det ingen andre som bodde der. Flere av barna bodde her en tid etter at de giftet seg.

1913

1959

1958 – 1971 Pedersgata 76
Ingvald B. Larsen, f. 6-10-1916, møllearbeider, død 21-8-1968
Dorrit Larsen, f. 1-9-1916, død 13-4-1970
Ingrid Larsen, f. 25-10-1945syerske
Rolv Dagfinn, f. g. Mette

1951

1947-1950 Pedersgata 76
Kristian Arnt Sivertsen, f. 27-5-1913, fabrikarbeider
Agnes Larsen, f. 24-7-1918, fabrikarbeider

24-11-1951 – Pedersgata 76
Alice Eriksen, f. 6-12-1908, ugift bokholder,
Hun utvandret i 1951 og reiste med NAL.
Har ikke funnet henne i 1910

1960 Pedersgata 76
Serre Hornset, f. 1191191926
Sigrid Marie, f. 26-1-1927

1970
J. Aase bare nevnt her da han hadde denne annonsen i avisen

1970

1951-1954 Pedersgata 76
Toralv Karlsen, f. 2-10-1926, død 2-7-1984, 57 år gammel
Haldis Marie Larsen, f. 12-5-1930
Helge, f. 1953
Torill, f. 1955
Reidun, 28-2-1968
Grethe, 28-2-1968
Haldis og Toralv giftet seg 27-10-1951.
Fra Facebook har jeg med Reiduns tillatelse sakset den kommentaren.:
«Mor mi bodde i Pedersgata og deres hus va et av de siste i området som fikk innlagt toalett. Når hun skulle hjem og hu hadde ”følge” så sa hun at hun bodde en annen plass når kjerrå va i gadå for å tømme utedassen. He, he, hu sa hade og gjekk ner bakken og venta te an gjekk så hu kunne sniga seg hjem.»

1936

1966  1970

  1987    1987

1965.

Alle annonser er funnet i Stavanger Aftenblad.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net