Dokgata 12

Dokgata 12

Tre hus i Dokgata i front til høyre. nr 12- 14 -16. Bilde fra Byarkivet.

380

 

Dokgata 12 br.nr. 1869 144 m2 stor tomt.

Huseiere Dokgata 12
1900-1912-1922-1933-1942- Ole Thorsen Stølsvig
1954-1966- Samv.l. Nordkronen
1999 til Norgesmøllene

Opplysningene om folk som har bodd her er funnet i Stavanger Byarkivs folketellinger. De går fra 1894 til 1916. Alderen på folk er fra første året jeg har funnet de i tellingene. Dessuten folketellingene fra 1900 og 1910. For folk som har bodd her lenge forsvinner barna, enten de er døde, flyttet eller giftet seg. Det har jeg ikke notert så det kan se ut som alle bodde her lenge. Jeg har tatt med hva de arbeidet med, men ikke tatt med hvor de arbeidet for alle. De fleste flyttet ofte, så derfor ser en at mange bodde nabolaget her på Møllehauen.

Dokgata 12 i front.

1885-1891*1894*1910* 1920*1943 Dokgata 12
Thore Hansen, f. 1832, Hetland, enkemand i 1891, gaardbruger, egen handværker, men vad som helst sjauverarbeide, støberiarbeider v. Stvgr. Støberi i 1891, han fikk underhold av fattigkassen i 1896, sønnen Ole underholder han i 1899. død 27-9-1900, 69 år gammel.
Elisebet Olsdtr., f. 1835, Høle
Ole Thorsen Stølsvik, f.18-7-1863, Hetland, støberiarbeider v. Stvgr. Støberi
Thalette Hansen, f. 1869, husholderske hos sin far. ikke nevnt i 1894
Karel Thorsen, f. 1872, Hetland, matros på seilskib, i Rio Janeiro i 1891, farer fra Egersund 1895,
Magnus, 19 år,i 1894, jungmand
Elias, f. 1874, Hetland, ikke nevnt i 1894.
Inger, f. 1877, Hetland, herm.arb. Hun hadde sønnen Thoralf, f. ca 1900-01
Ole var ugift i 1910 og bodde her alene, fram til 1943, arbeidet som driver v. Stvgr. Støberi.

 

1885 Dokgata 12
Njål Levinsen, f. 1833, Fossan, tømmerm.
Lavine Sofie Levinsen, f. 1876, Fossan

1885 Guri Pedersdtr. F. 1837, Hjelmeland, enke

1885 Dokgata 12
Asbjørn M. Egeland, f. 1823, Strand, smed på støberiet
Ane Egeland, f. 1849, Kobervik
Andreas Hansen, f. 1882

1885 Dokgata 12
Karen Osmundsen, f. 1839, enke
Rakel Tormodsdtr., f. 1870, Høle
Ole Thormodsen, f. 1872, Høle
Osmund Thormodsen, f. 1874, Høle
Thormod Thormodsen, f. 1877

1891* Dokgata 12
Karl Olsen, f. 1853, støberiarbeider v. Stvgr. Støberi i 1891
Ane Olsen, f. 1852,
Hartvig Olsen, f. 1874, sjøman, seilskib, i Valencia i 1891
Olava Thaletta, f. 1876
Agnes Kornelia Olsen, f. 1879
Olen Olsen, f. 1884
Elfine Olsen, f. april 1890

1891* Dokgata 12
Anders Tollefsen, f. 1850, Finnøy, skibstømmermand v. værft på land.
Inger Karine Tollefsen, f. 1854, Høiland
Tollef Tollefsen, f. 1879
Olaf Tollefsen, f. 1881
Andreas Tollefsen, f. 1883
Malene Tollefsen, f. 1885
Isak Tollefsen, f. 1887
Anna Tollefsen, f. feb. 1890
Noen av barna brukte Andersen som etternavn. De bodde i Spilderhauggaden 24 i 1900.

1891* Dokgata 12
Kristen Olsen, f. 1845, enkemand, instrumentmager, især trækspil
Johan Olsen, f. 1875, elev
Laurits Olsen, f. 1877
Helene Olsen, f. 1880
Karen Olava Olsen, f. 1883

1894* Dokgata 12
Bjørn Bjørnsen, 33, matros, har fart paa England, men er nu hjemme uden andpløi
Bertha, 39 år
Anna, 10 år
Bertinius, 6 år
Lars, 3 år

1894* Dokgata 12
Hans Knudsen, f.1866, Halle i Sønmør Rom. 28 år, arbeider, intet arbeid nu for tiden
Serine, 1863, Tysvær, 30 år
Kornelius, f. 1886, Sola, 7 år
Nille, f. 1890, 4 år
Peder, f. 1892, 1 år
Sverre, f. 1896,
Marie, f. 21-3-1900.
Innen 1900 var familien flyttet til Skolegaden 5.

1894* Dokgata 12
Johan Nilsen, 20 år, matros, hjemme i vinter, intet arb.
Enger, 30 år
Olaf, 5 år
Edvard, 1 år

1895-1900*1902-1906-1910*-1921-1948 Dokgata 12
Olai Olsen, 41 år, f. 21-1-1848/1854, Finnaas, sygelig, lidet arbeid, har hjelp af kassen 1895 1896, syg i 3 år faar av fattigk. 1899
Martha Gurine Halvardsdtr., 38 år, f. 4-12-1856, Finnaas, enke, fattighjelp i 1920.
Hans Oliver, f. 21-7-1883, 17 år skomagerlære, Østrem
Johan Bertinius, f. 30-3-1885, paa tobaksfabrik, bois DS Ina, g.m. enke Kristine Elvina Olsen i 1921
Georg Emil, f. 15-1-1890, herm.arb. til 1948
Oluf Olsen, f. 1-2-1893, død 5-7-1914, 21 år gammel. Sjømand – foreldrene lever.* druknet
1907- Hans rømte fra Cuba i august, Skottland, har siden intet hørt, opholder sig i Tyskland. hjemme i 1908 da var han paa blikemballagen.
De bodde i ABCgaden i 1883, da Hans ble født, og i Bredbakken 27 i 1885, da Johan ble døpt. I Kirkebakken i 1890 da Georg ble døpt

1895 Dokgata 12
Torger Berkeland, 58 år, enkem. Støberiet
Grethe, 27 år
Pauline, 17 år
Teresie, 14 år
Sigvard, 9 år

1896 Dokgata 12
Anders Rasmussen, 36 år, støberiet
Siglaug, 38 år
Anna, 16 år
Gjert, 12 år
Anna, 2 år

1899-1900*-1901-1904 Dokgata 12
Salomon Andersen, 43 år, fisker, sygelig
Bergithe, 38 år,

1899- Dokgata 12
Hans Olsen, f. 1857, Revem, 52 år, fisker, fattig
Rakel, f. 1849, Haaland, 50 år
Oluf, f. 1879, Sandnes, 19, letmatros, farer fra Lillesand
Selma, f. 1884, 15 år
Bertha, f. 1886, 12 år
Familien bodde i Støberigaden 4 i 1900.

Per Allan og farfaren Hans Eeg Hansen som var på besøk fra Vennesla.

1900* Gunhild Olsen, f. 1835, Høle, fattigv. Hun bodde i Vindmøllebakken 12 i 1900, i Amerika i 1905.

1900*-1905-1906- Dokgata 12
Ivar Halvorsen, f. 1878, bødkersvend
Elen, f. 1876, Finnøy
Halvine Elise, f. 7-10-1901 2 år
Amanda Larsine, f. 15-1-1904
Mondrat, f. 26-12-1905
Elise, f. 5-4-1908
De bodde i Vindmøllebakken 12 i 1900. innen 1910 var de flyttet til Ryfylkegate 1.

1900*-1901 Dokgata 12
Ingeborg Bernhardsen, f. 1872, 28 år, ugift, sypige
Otto Herseth, f. 1896, Koppervik, uegte

1900*-1905-1906- Dokgata 12
Martha S. Johnsen, f. 1838, Rennesø, huseier, underholdes af søn
Thommas, f. 1865, fisker
De bodde i Vindmøllebakken 12 i 1900.

1902 Dokgata 12
Tobias Egeland, 33 år, støberiet,
Berta, 27 år

1904- Dokgata 12
Ole Fredriksen, f. 1870, 33år, løsarbeider
Lina, f. 1874, 29 år
Fredrik, f. 20-9-1900
Stinius, 1 år
Se Pedersgt. 139
De bodde i Hetlandsgaden 49 i 1900.

1906-1907-1908-1909-1910-*1911-1912 Dokgata 12
Kristian Monsen, 35 år, f. 21-2-1869, blikslager
Ingeborg, 33 år, 14-5-1872,
Otto, 9 år, f. 13-8-1896
Eilef, f. 14-3 og død 10-9-1905
Edel, f. 20-5-1907

Maibel, f. 6-3-1911

1906- Amund Gjelsvik, 28 år, cementvarefabrik arbeider, Hustru og tre barn i Lindaas

1911- Maren Kristine Danielsen, 69 år, Randaberg, enke, i Høllebjerggadte 9 i 1910*, offentlig understøttelse.

1913-1914 Dokgata 12
Kristian Bjøndal, 26-10-1889, 23 år, kjører
Laura, f. 14-1-1885, 29 år
Hans, f. 28-10-1910, 2 år
De bodde i Vindmøllebakken 13 i 1910.

1915-1916- Dokgata 12
Ane Rasmussen, 52 år, enke
Karen, 22 år, fabrikarb. Sygelig
Ingvald Knudsen, 18 år, fabrikarb.
Olava, 13 år

1920*1923-1925 Dokgata 12
Edvard Halvorsen, f. 29-12-1860, Finnaas, tobaksarb., død 17-12-1925, 65 år gammel
Karoline Grønnestad, f. 6-5-1863, Bokn, død 6-9-1931, 68 år gammel
Halvorine, f. 7-7-1894, syerske

Paul Halvorsen, kassafabrikarb. 1918-
Peder Halvorsen, tømmerm.1918-

På vei til Søndagskolen Per Allan og Gro Yvonne ca 1968.

I Adressebøkene har jeg søkt på gateadresse og notert de som bodde i de forskjellige husene. Her finner en kun personer som har hatt en viss inntekt. De tok ikke med ektefelle eller barn uten inntekt. Hvis folk ikke ga beskjed om flytting kan det se ut som om de ble boende et sted i mange år etter de var flyttet. Derfor må vi ta årstallet med en viss skepsis. Jeg har søkt i bøkene fra 1917-1918-1921-1924-1925-1930-1931-1934-1940-1942-1943-1948-1961-1971.

Snobbene fra Myllehauen. Oppstilt i den beryktede “Bakgården” i Vindmøllebakken 13(?) Bare de innvidde som vett ka grusomheter De beryktede “Snobbene” klekket ut der.
Dressed to kill:
Fra venstre:
Per Allan, Brit, Odd Helge, Leif Ådne og Tom
For ordens skyld.. D e fra Leif Ådnes 7 års dag.

Dokgata 12

Karen Rasmussen, fabrikarb. 1917-
Ane Rasmussen, enke, 1917-
Ingvald Rasmussen, fabrikarb. 1917-

Aleksandra Helgesen, enke, 1930-1931/32
Henry Helgesen, cementarb. 1930-
Oskar Helgesen, 1931-

Tønnes Rønneberg, herm.arb.-1940-1948-

Johan Sakshammer, agent- 1942-1943/44-1948-1961-

Anker Rønning, 1948-

1960-1967?? Dokgata 12
Et ektepar som het Rosengren eller Rosenqvist bodde et par år, han var handelsreisende.
Deretter et ektepar Tunheim et par år. De flyttet til Jørpeland.

1968-1971- Dokgata 12

Gunnar Efteland,
Grete Efteland,
Grete og Gunnar hadde en rev i gården som Per Allan husker veldig godt. Husker den var veldig vill av seg av og til. Alle trodde det var jeg som hadde den, og jeg har gitt opp å forklare.. så nå ødelegger jeg myten.. men. De bodde i 2. Etg, de flyttet i 1970. Tror de flyttet inn i 67-68. De fant reven som liten i Bjerkreim. Moren var skutt. Den hadde bur i øvre hjørnet i bakgården.

 

Her står ein liten del av den etterhvert så berryktedde , dog ikke særlig belastet, Myllehausgjengen oppstilt i Banavigå. Ca 1965.
Tom Bygland. Leif Ådne Bygland, meg, systermi Gro Yvonne og Farmin. Koseligt bilde fra Banavigå med Trelastkompaniet i bakgrunnen.

1963-1971 Dokgata 12
Jan Hansen, f. 1936, Vennesla, sjømann, maskinstiller,
Asta Østebø, f. 1934-2015
Per Allan, f. 1957
Gro Yvonne, f. 1963

Per Allan forteller.
Min far heter Jan Hansen. Han er fra Vennesla. Min mor het Asta Østbø, før hun da giftet seg med min far. Om hun er født i Øvre Banegata vet jeg ikke men der bodde mormor og morfar og der bodde jeg da, sammen med min mor og far da jeg ble født. Min mor gikk også på Johannes Skole. Mine foreldre traff hverandre på Sjøen. Og det fortsatte de en stund til etter at jeg ble født og jeg bodde da med mormor og morfar. Vi flyttet til Dokkgata ca 1961-62. Hadde bodd der en stund da min søster Gro Yvonne ble født i 1963. Min mor ble da hjemme og min far fortsatte som sjømann til 1967- 68. Vi flyttet til Vardeneset i 1971. Mor mi jobbet bl.a på Felleskjøpet. Min far var på Blikken i mellom hyrene på båter, og hos Rasmus Sand. Per Allan hadde mye slekt rundt om i nabolaget. Tror ingen solgte mer loddbøker enn jeg, for jeg hadde noen i de aller fleste fabrikkene. Han forteller også litt om de som bodde i de andre husene i gata.

Alle butikkanne fra Thelin øverst via Maggi , Hansen, økonomen, Svela, Bjørnsen osv er et stort lite kapittel for seg selv. Var vel 6 kolonialer og 1 Økonom mellom Spilderhaug gata og St. Hans Gata + alle de andre butikkanne..Me hadde alt.. bokstavelig talt, fra Nytorget og inn t Myllehaugen. For oss ongar var d knappe 100 meter mellom snobebutikkane. Eg huske å ein gang talt 10-12 stk fra Karlsminnegadå t byn.

Fra venstre Alf Jacobsen, Leif Ådne Bygland, Odd Stangeland, Arne Thorsnes, Per Allan Hansen, og Tom Bygland.

Bildene er utlånt av Per Allan Hansen.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net