Doksmauet 3

Doksmauet 3

Doksmauet 3 og 3a. Nå har det røde huset fått adresse Støperigata 12.

366

Søketips: For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Doksmauet 3, br.nr. 1149 – Støberiets hus.

1875*1885*1891*1899’ Doksmauet 3
Lars Clementsen, f. 1833, Froland, støberiformand v. Stvgr. Støberi, død 4-5-1906, 73 år gammel
I – Thea Clemmetsen, f. 1838, Egersund, hustru, 1865*
II-Gurine Clementsen, f. 1853, Haaland, hustru, død 16-12-1912, 59 år gammel
Emilie Clementsen, f. 1862- ikke i 1885
Carl L. Clementsen, f. 1863, jernstøber se Pedersgata 113
Marie Clementsen, f. 1865
Thea Clementsen, f. 1868
Lovise Clementsen, f. 1870, arbeiderske ved Stvgr. Lithografiske anstalt. gift Sørensen, død 1909
Sally Clementsen, f. 1872, ikke i 1885
Hans Clementsen, f. 1876
Gunhild Clementsen, f. 1884, ok 1900
Lars var enkemann i 1875, sammen med familien bodde svigerfaren Salve Sigbjørnsen, f. 1799, Sirdal.
De bodde på Søilandstykket (i Lervig) i 1900* men i 1906 da Lars døde bodde de i Suldalsgt. 2.
Gurine var enke og bodde i 1910 på Sommerlyst, hjem for de fornemme eldre damer, Ladegaardsveien 32 og hadde formue.
De bodde i Doksmauet 7a i 1865

1899’1900*1901’1910*1920*-1931- Doksmauet 3
Daniel Smith Balcken, f. 7-3-1858, Bergen, værksmester ved støberiet, død 13-1-1940, 82 år gammel –
Anne Johanne Balcken,f. Rosenlund, f. 25-3-1860, f. Kristiansund, husmoder, død 5-4-1947, 87 år gammel
Ingeborg Marie Balcken, f. 15-1-1893, død 15-11-1899, 6 år gammel
Inga Christine Salhus Balcken, f. 18-6-1890, Bergen, pleiedatter, underholdes av husfar
Daniel Smith Balcken, f. 11-10-1894, elektrisk montør i 1910*, g.m. Katharina Waaland i 1919.
Cecilia Vorland, f. 1880, Finnaas SB, tjenestepige, i 1900
Severine Paulsen, tjenestepige i 1902
Bergitte Frøise, 19 år, tjener 1903, 1904’1905’
Signe Haugstad, f. 8-8-1898, Helleland, tjenestepige i 1920
Familien bodde i Pedersgata 118 i 1893.

  1928

1934- Doksmauet 3
Tønnes Rønneberg, herm.arb.
Thora, f. Pettersen
Nils-Inge
Ingebjørg Terese Rønneberg, død 23-6-1936, 9 måneder gammel
Thora Pettersen og Tønnes Rønneberg, gift 19-12-1931.

2021  Oddveig Margrete Ytreland.

Hun bor her ifølge opplysningen 1881.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net