Pedersgata nr. 059

Pedersgata 59

236

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1192 209 m² stor tomt.
Eiere: Pedersgata 59
1860 O. Gundersen selger tomt til
1860 Sivert J. Tormodsen
1869 Marthe Tormodsen, Siverts enke overtok huset.
1887 overtok sønnene Sivert Martinius og Tollak Tormodsen huset, og solgte til stefaren etter moren døde.
1910 Johan Knudsen
1915-1920 Jakob Hoff Pedersen
1917 hus til salgs med stor grund
1943 Oskar Larsen
1943 Marytha Larsen, huseier
1958 gave til M. Larsens døtre, Edith Bergeland og Mary Nøland
1980 eldre hus 1 ½ mål tomt til salgs——
1985 ¼ del fra Knut Sørby til Reidar Borge og Reidar Runestad
1986 ½ fra Reidar Borge
1986 til Reidar Runestad
1985 ¼ av huset solgt fra Knut Sørby til Reidar Berge 0020

Tomten ble tinglyst i 1860, men huset ble nok bygget noen år før det, for i 1858 ble den første branntaksten holdt. Allerede i 1862 ble der gjort forbedringer på huset. Det samme skjedde i 1887, da var det endringer og forbedringer.

  Huset ligger ved siden av et stort hus som hører til Normannsgaten, hvor Blomster Jacobsen har hatt forretning i mange år, og nr 61 og 61a på den andre siden. Det er akkurat her Pedersgaten stiger mot sitt høyeste punkt. Det er et lite hus på 1 ½ etasje. Det er et av de få husene som har utvendig trapp.

Så vidt en vet har det ikke vært noen form for handel eller annen næringsvirksomhet her. Dette huset var i samme families eie fra 1860 til ca 1943.
I 1865 var det 10 personer som bodde her, mens det i 1900 var 9. Det var et våningshus med 2 leiligheter og loft, 1 kjøkken og vedbod.

Folk i huset: Pedersgata 59
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder, slik som: Folketellingene som begynte i 1865, kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1865 Pedersgata 59
Michael Netland, f. 1821 smedesvend,
Severine Netland f. 1820 Valø pregld. –
Michael og Severine var logerende i 1865. I 1875 var Michael blitt enkemann og flyttet til Hetlandsgaden.

1865 Pedersgata 59
Sivert Tormodsen, f. 1827 skibstømmermann, død 1869 til sjøs.
Marthe Helene Tollaksen, f. 1828 Lye, Død 23-10-1908, 80 år gammel
Sivert Martinius f. 1861,
Mandia f. 1853,
Ane Matilde 1859,
Tollag f. 1864,
Anna, f. 1866, konf 1880
Tollak, f. 1867. konf. 1879
Sivert eide huset i 1865 så det må ha vært bygget en tid før det. Sivert Johan Tormodsen døde i oktober 1869 i Tana—mens han var til sjøs. Martha ble gift på ny med Leieboeren Johan B. Knudsen.
Sønnen Sivert Martinius var seilmager og bortreist i 1885. De yngste barna Anna og Tollak er funnet i kirkeboken da de ble konfirmert. I 1885 var Tollag f. 1864 maler. Marthas døtre Anna, Marta og Johanna bodde hjemme i 1885. Sammen med denne familien bodde det to andre familier i huset. Martha ble gift på ny med:

1865-1894 Pedersgata 59
Johan Baardsen Knudsen, f. 1828, Kristiansand, jagtefører. Død 1894
Marta Helen Tollaksen, f. 1828 Lye i Time. Død 23-10-1908, 80 år gammel, Enke etter Sivert Tormodsen
Knud Johannesen, f. 1853
Ana Matilde, f. 1859, 13 år i 1873
Anna, f. 1866
Marta, f. 1869
Johanne, f. 1872
Johan var enkemann i 1865 og logerte her med sønnen Knud. Han ble gift med Martha Helene som var enke etter sin husvert i 1871. De fikk datteren Johanna i 1871. Hvor Knud er blitt av vet jeg ikke, men han bodde her i 1873. I 1894 var Johan jagtefører, men syk og uten erværv. Da Johan døde samme året ble Martha, enke oppført som huseier. Døtrene Martha og Johanne giftet seg og begge ble boende her med familiene. Denne familien kan vi følge fra 1865 til ca 1943.

1894 – 1929 Pedersgata 59
Jakob Hoff Pedersen, 17-5-1869, Maskinist, viet 1894. død 1929
Martha Knudsen, f. 27-12-1868, død 22-5-1916
Urbanus Jessmann, f. 22-6-1895
Margit, f. 1897, død 1899
Johan, f. 18-7-1898
Jakob, f. 3-10-1900 død 1913, 13 år gammel, ulykkestilfelde
Margit, f. 27-5-1903, død 1911
Arthur Ernst, f. 14-1-1906

    1913 

Et stygt uheld indtraf ude ved Hillevaagsvandet, hvorved en 10 aar gammel gut fik den ene fod slemt tilredt. Han havde legt tæt ved en motorbaad som stod optrukket for at oppudses og under dette væltet baaden, saa guttens ene fod kom i klemme. Paa hans skrig kom der 4-5 mand til og fik baaden løfter op, hvorved gutten blev fri. Tilfældet indeholder en advarsel baade til barn om at holde sig vække fra baade, som trækkes paa land, om at støtte dem forsvarlig op, saa der ikke forvoldes nogen ulykke.

Da Jakob døde sto disse nevnt i dødsannonsen

   1908

Martha var datter av Sivert Tormodsen og Martha Helene og de bodde med hennes mor og stefar i samme huset. Martha brukte Knudsen til etternavn etter stefaren.

Jakob var maskinist på S/S Christiania i 1903. Samme året får vi vite at han underholder moren som nå bor i Håndverkshjemmet. (kjenner ikke morens navn) faren hans var guldsmed Urbanus Pedersen.

Rundt 1906 var Jakob på S/S Ryfylke, men var blitt syg i september, og var sygelig i lengre tid. 1909 -14 arbeidet han til dels på Rosenberg. Det er ikke oppgitt om og hvilken båt Jakob var maskinist på i 1900.  De mistet tre barn i løpet av få år.  Margit døde av ”Croup”, 2 år gammel, den andre datteren som også het Margit døde i en alder av ca 8 år i 1911. Sønnen Jakob f. 1900 døde i 1913 ved et ”ulykkesshendelse” 13 år gammel. Da en kommer fram til 1916 arbeidet Urbanus 19 år på beslagfabrikk, mens Johan på 17 år gikk i snekkerlære på Rosenberg. Martha fikk stemme ved kommunevalget i 1903. Det var bare de kvinnene som hadde en viss inntekt eller formue som fikk stemme ved valget. Konen Martha døde i 1916 og Jakob giftet seg igjen med Anne Marie, f. 1868 fra Kristiansand. Jakob ble omtalt som huseier i 1916.

1920 Pedersgata 59

Jakob Hoff Pedersen, f. 17-5-1869 gift 2. gang med

Anna Marie Andreassen f. 14-3-1888 Kristiansand.

Da bodde Urbanus og Arthur hjemme

1972

**************************
1894-1910 Pedersgata 59
Anders Kastrup Berg, f. 7-12-1872, Maskinist. Død 26-6-1954, 85 år gammel
Johanna Knudsen, f. 18-9-1874, død31-1-1952
Johan Arnt, f. 19-1-1894
Sammen med Anders og Johanna bodde
Martha Knudsen, f. 1828, bestemor. Hun ble forsørget av børnene.
Johanna er datter til Johan og Martha Knudsen. Anders var 1. maskinist på S/S Marie, S/S Yale og S/S Ansgarius. I februar 1906 forliste han med Røskvar, mistet alt, intet assurert. Konen arbeidet ved huset. Bestemoren Martha Helene ble forsørget av barna. Vi kan anta at denne familien har bodd her fra ca 1894 da sønnen ble født. Johanna fikk stemme ved valget i 1903. Innen slutten av 1910 var familien flyttet til Suldalsgata 15.
**************************
I tillegg til denne familien har disse personene bodd i huset kortere eller lengre tid.
1873 Pedersgata 59
Andreas Jørgensen, 30, Matros, Rennesøy
Sine, 25 Sogndal
Alfred 4
Jørgen 3
Bertinius 1
**************************
1873 Pedersgata 59
Torkel Torkelsen, f. 1839, Ivestad, Birkreim, styrmand
Malene Nielsdtr, Birkrem
De bodde i Pedersgaten 55 i 1875.
**************************
1875 Pedersgata 59
Gudmund Pedersen, f. 1851, Jelsa, matros
Ane Andersdtr. F. 1850, Buøy
———-kan dette være den Ane Cecilie Pedersen f. 19-2-1850, enke, pensjon som bodde her i 1920
**************************
1875 Pedersgata 59
Wilhelm Samuelsen, f. 1851, Haa prestegjeld, Tømmermand
Inger Maansdatter, f. 1852, Sola prestegjeld
**************************
1885 Pedersgata 59
Bendik Andersen, f. 1848, Tysvær, matros
Gurine, f. 1853, Hetland
**************************
1885 Pedersgata 59
Gabriel Børesen, f. 1852, Haaland, styrmand på jagten Berner, bortreist i 1885
Jakobine, f. 1854, Tysvær
Både Bendik og Gabriel bodde i 2. etasje, mens Johan Knudsen bodde i 1. etasje.
**************************
1894 Pedersgata 59
Hans Hansen, f. 1837, Egersund, snekker
Tunette, f. 1836, Hitterø
Hansine, 22
De var flyttet til Pedersgata 69 innen 1900.
**************************

1910 – 1913 Pedersgata 59
John Eliassen, f. 23-12-1884, hermetikarbeider, på Stvgr. Smørfabrikk i 1913.
Thomasine, f. Braadland, f. 29-1-1888
Olav, f. 26-6-1913
Mary, f. 20-10-1914
Ove, f. 1920 – død 1992- bodde på Jørpeland.
Thomasine var datter til Ole Braadland og bodde i nabohuset Pedersgata 61.
De flyttet til St. Hansgata 42 i 1913.Senere til Arbeidergata 6 før de kom til Rennesøygata 33.
**************************
1913 Pedersgata 59
Ane Olene Aanensen, f. 1869, død 16-10-1913 av hjertefeil. Da hun bodde her.
**************************
1913-1915 Pedersgata 59
Hjalmar Kristinius Knudsen, f. 20-9-1878, murer
Klara Sofie Berg, f. 1888
Henry Kristian Berg, f. 15-5-1913
Robert Ferdinand, f. 22-1-1915
De bodde i Suldalsgata 15 da Henry ble døpt og var flyttet hit før Robert ble født.
**************************
1914 Pedersgata 59
Kristian Knutsen, 63 år, død 15-12-1931, 81 år gammel, blikkslager. Har gått ledig hele året, fått fattiggodtjørelse.

1931

**************************

1915 -1917 Pedersgata 59
Bernt Olav Jacobsen, f. 1891, rørlegger Teknisk beuraa’fra Bergen
Severine Johannessen, f. 1893
Gudrun Elise f. 17-10-1915
Denne familien er funnet her det året datteren Gudrun ble døpt.

1914

Vakre kanarifugler (hanner og hunner) med og uten bur, samt et hækkebur tilsalgs.

**************************

1916-20 Pedersgata 59
Jakob Pedersen, verkstedarbeider
Urbanus Pedersen, mekanikus
Johan Pedersen, snekker

1917-18 Jenny Hauan, fabrikarbeider

1918-1922  Pedersgata 59

  Ane Cesilie Pedersen f. 19-2-1850, enke, vaskekone., død 13-11-1924
Hun bodde i Nedre Dalgata 56 i 1910. Hun var mor til Janny Hansen.

1924

1919-20 Anna Eltervåg, tjener

1925

 

1918-20 Pedersgata 59
Janny Alvine Andreassen, f. Pedersen, fab.arb. 1918
Anna Marie Andreassen tj. 1918
**************************
1918-1920 Pedersgata 59
Hansen, Janny Alvine, f. Pedersen, f. 28-12-1889, enke, fabrikkarbeider
Harald Torleif, f. 27-12-1908
Asta Cecilie, f.2-1-1912
Janny var gift med Ole T. Hansen, f. 9-2-1885, blikktrykker. De bodde i Haukeligata 49 i 1910.
**************************

1922-1969 Pedersgata 59
Oskar Løvig Larsen, f. 19-12-1893, slakter død 13-3-1940, 46 år gammel
Marytha Augusta Nordby f. 27-6-1896, død 6-4-1974, 78 år gammel
Mary Larsen, f. 3-10-1920, død 1993, 73 år gammel, g.m Ole A. Nøland
Edith f. 13-7-1922, død 3-6-2011
Marytha var enke i 1940 og ført som huseier fra 1946. Edith var pakkerske i 1947. Mary Larsen var fabrikarbeider i 1947. Marytha bodde i St. Hansgata 1 i 1910.
I årene 1939-1946 bodde Mary Løvik Larsen, f. 12-9-1893 her. I 1958 førte Marytha huset over på døtrene Mary Nøland og Edith Bergeland som gave.

  1940

1960 Ole Andreas Nødland, f. 2-5-1922, gift med Mary Larsen

**************************

1930-31 Henrik Hansen, f. 30-3-1893, fabrikkarbeider.

1930-31 Anna Bendiksen, f. 30-8-1896, bestyrinde

1935 – 1946  Fritz Erland, f. 24-8-1900, , død 1972, hermetikarbeider, han bodde i Vindmøllebakken 3 i 1900.

Vally Eide, død 1969, 65 år gammel

1940-41 Thea Tharaldsen, f. 5-10-1886, butikkbetjent, ved garnhandel. I 1910 bodde hun i Nygata 11. Hun bodde i Nedstrandsgata 10 i 1948.

1941-1955 Godtfred Endresen, f, 29-5-1896, brannkonstabel

**************************

1963 -1966 Pedersgata 59

Harald Bø, f. 25-8-1939 lærer

Marie Mobakken Bø, f. 196-1937, kontorbud, lærer

**************************

1969 Pedersgata 59

Kurt Knutsen, død 3-2-2008, 87 år gammel

Beate Elinora f. Valentinsen

Øystein Knutsen,

Åse Knutsen.

Jorunn

Kurt og kona feiret sølvbryllup i 1969, mens de bodde her. Denne familien bodde samtidig med Marytha Larsen.

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net