Skipet “Hroar” søker legehjelp i Stavanger 1940

Skipet “Hroar” søker legehjelp

84

3. februar 1940 kom “Hroar” til Stavanger  med sårede og overlevende etter at to båter var blitt bombet.

den 19 år gamle Stavangergutten Einar Sand var ombord i Varild.

Kopier fra Stavanger Aftenblad – dessverre er de ikke gode i trykken og vanskelige å lese.

Stikkord:
«Vidar» , «Pajala», «Varild»

Erhardt Ekholdt, kaptein
Fisher, kaptein

Pajals bestening – på bilde.
Gøsta Karlsen, 2. maskinist, svensk
Erik Sahlgren, 1. styrmann, svensk
Emil Larsson, motormann, svensk
Jentoft Sollund, tømmermann, norsk
Nils Bostrøm, kokk, svensk
Einar Elfving, 2. styrmann, svensk
Algot Carlsson, matros, svensk
Robert Wahlstrøm, motormann, svensk
Erik Johasson, motormann, svensk
E. Thørnquist, motormann, norsk

Varild hadde dette manskapet:
David Humlebekk, kaptein, Haugesund
Harry Skåre, 1. styrmann, Haugesund
Sjur Berge, 2. styrmann, ølen
N. Stuberg, 1 maskinist, Haugesund
Karl Pedersen, 2. maskinist, Haugesund
Kristian Tjærandsen, stuert, Avaldsnes
Jon Johannessen, donkeymann, Tveita
Einar Ellingsen, fyrbøter, Haugesund
Oskar Hansen, fyrbøter, Drammen
Alf Madsen, matros, Visnes
Hans Hansen, matros, Kristiansand
Jens Jensen, lettmatros, Årvik Vikebygd
Morten Stangeland, lettmatros, Skåre
Erling Kristiansen, jungmann, Drammen
Einar Sand, kokkegutt, Stavanger

 

Har du noe å tilføye eller som må rettes. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net