Skipet “Hroar” søker legehjelp i Stavanger 1940

3. februar 1940 kom “Hroar” til Stavanger  med sårede og overlevende etter at to båter var blitt bombet.

den 19 år gamle Stavangergutten Einar Sand var ombord i Varild.

Kopier fra Stavanger Aftenblad – dessverre er de ikke gode i trykken og vanskelige å lese.

Stikkord:

«Vidar» , «Pajala», «Varild»

 

Erhardt Ekholdt, kaptein

Fisher, kaptein

 

Pajals bestening – på bilde.

Gøsta Karlsen, 2. maskinist, svensk

Erik Sahlgren, 1. styrmann, svensk

Emil Larsson, motormann, svensk

Jentoft Sollund, tømmermann, norsk

Nils Bostrøm, kokk, svensk

Einar Elfving, 2. styrmann, svensk

Algot Carlsson, matros, svensk

Robert Wahlstrøm, motormann, svensk

Erik Johasson, motormann, svensk

E. Thørnquist, motormann, norsk

 

Varild hadde dette manskapet:

David Humlebekk,  kaptein, Haugesund

Harry Skåre, 1. styrmann, Haugesund

Sjur Berge, 2. styrmann, ølen

N. Stuberg, 1 maskinist, Haugesund

Karl Pedersen, 2. maskinist, Haugesund

Kristian Tjærandsen, stuert, Avaldsnes

Jon Johannessen, donkeymann, Tveita

Einar Ellingsen, fyrbøter, Haugesund

Oskar Hansen, fyrbøter, Drammen

Alf Madsen, matros, Visnes

Hans Hansen, matros, Kristiansand

Jens Jensen, lettmatros, Årvik Vikebygd

Morten Stangeland, lettmatros, Skåre

Erling Kristiansen, jungmann, Drammen

Einar Sand, kokkegutt, Stavanger