Rogalendinger som deltok i 1. verdenskrig del 6

Kilder 0 comments

  Berthel L. Bellesen var med og startet Stavangerlaget i Story City, Iowa i 1911. Han reiste mye rundt i Amerika og skrev meget om mennesker som hadde utvandret.  Han samlet en mengde informasjon om folk og skrev om dem i Stavanger Aftenblad. Han sendte hilsener hjem fra de som selv ikke var så flittige å skrive. For slektsgranskere er dette en utrolig verdifull kilde. Her har han samlet opplysninger om de som var med i 1. verdenskrig på Amerikas side. Her kan en finne navnet på soldaten, alder, fødested, bosted og ikke minst navnet på foreldrene. Dette er ikke søkbart så en må bare lete gjennom listene og se om en finner noen kjente navn.

 

På grunn av sitt arbeid fikk Bertel L. Bellesen, forretningsmann, tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull i 01.07.1920

 

 

Artiklene stod i Stavanger Aftenblad i begynnelsen av 1919, så her kommer flere oppslag.

 

Avisen brukte en helside på Bellesens artikkel 29. januar 1919. Her vil jeg dele siden opp i korte avsnitt

 

slik at det skal bli lettere å lese.