Pedersgata nr. 054

Pedersgata 54 

Br.nr. 1283 – 143 m2 stor tomt

542

SØKETIPS For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet/navnet i feltet som kommer opp.

Eiere: Pedersgata 54
1869 Fra A. Gitlesens arvinger 1869 til Hans Jakobsen.
1908 Fra kaptein Hans Jakobsens arvinger til
1908 Palle J. Haaland, styrmand
1916 fra Palle J. Haaland til O. Olsen & co.
1941 går det til O. Olsen & co A/S.
1943 eier Karoline Østvold – dette er ikke tinglyst
1964 fra O. Olsen & Co
1964 til Arne Holgersen
1971 salgsannonse
1976 fra Arne Holgersen
1976 til Finn Holgersen
1999 salgsannonse
2000 fra Finn Holgersen
2000 til Erik Gundersen
2013 salgsannonse
2016 solgt

Næringsvirksomhet: Pedersgata 54
Alle årstall er funnet i forskjellige kilder. Virksomhetene – firmaene kan ha holdt på lenge før det året som er oppgitt her, eller blitt drevet lenge etter. Med forbehold av mulige feil.

 

Fra Bilder fra en svunnen tid (Dreyer) Hakon Johannessen

1906 S. Aanensens malerforretning, Birger Jacobsen
1916 O. Olsen & co. Manufaktur, mode, trikotasje, garn, lerreds og hvitevarerforr
1936-1964. Pedersgatens Manufaktur (Astri Larsen ) # Forretningen ble startet 18.sept. 1936 og slettet 1980
1936-1955. Det er en alminnelig manufakturforretning som omsetter metervarer, gardiner, hvitevarer, kjolestoffer, garn og babyutstyr.
Etter den tid har det vært forskjellig firma som har hatt utsalg her.
1964-67 Kluver basaren
1967-69 Hobbysenter.
1968-71 Båtseervice, Paul Garstad, utstilling
1971-72 Flygt pumper
1974-78 Viig & Vrålsen verksted
1987 Butikk – Agentur – Kontor
1990 lokaler til leie
1994 lokaler til leie
Her har det også vært Antikvitetshandler, Kontormaskiner etc.

 

Huset var et lite våningshus, med tre rom og kvist og et kjøkken i 1900.

Folk i huset:

1865 – 1875-1909 Pedersgata 54
Hans Jacobsen, f 1822 Rennesøy, skipper
Olene, f. 1827, Sande, Randaberg, Hetland, død 18-4-1912, 85 år gammel
Jacob H. f. 1854, Rennsøy
Hjertru Jacobsen, f. 1853, Høle sogn. tjenestepige, (1875)

Det var bare tre personer som bodde her I 1865. Hans var huseier. 10 år senere var Olene blitt enke, hun eide huset og en skibspart. Hun bodde her sammen med sønnen og en tjenestepige. Olene og sønnen Jacob var medlemmer av Vennenes Samfunn, mens resten av Jacobs familie, kone og barn stod i statskirken.

1865- 1908 Pedersgata 54
Jacob Hansen Jacobsen, f. 1854, Rennesøy, Vennenes samfunn , død 2-1-1916, 60 år gammel
Martine Regine Erland, f. 1854 død 20-11-1924, 70 år gammel
Hans, f. 1876, g.m. Lillemor
Rangvald, f. 1880, g.m. Ragna Ramsland
Birger, f. 1882, g.m. Anna Brodahl
Jacob, f. 1885, g. m. Lilly Thynæs
Olene, f. 1889, g. Roan
Olene f. 1827 bestemoder vennenes samfunn, død 18-4-1912, 85 år gammel
Bertine Pedersen, 21 Tj.pige (1894)
Martha Rasmusdtr. F. 1880 Tysvær, husgjerning
Inger 22 tj. 1903
Jakobine 18 tj. 1904
Johanne 23 tj 1905
Hanna 23 tj 1907
Bertha 20 tj. 1908 1909
Jacob var blitt skipper på S/S Fultan? i 1894 og i 1900 var han skibsfører og oppholdt seg ved tellingen på Fevig jernskibsbyggeri i Arendal. Senere var han på S/S Navigator. —-omtale
Sønnen Hans var 1. styrmann og i Bergen, deretter på S/S Utstein, for så å bli kontorist.
Rangvald var 2. styrmand og på tur til New Orléans. Han var på S/S Sunniva i 1903, så tok han skipperskolen. Han ble gift i 1908 og bodde på Nytorvet 14 i 1908.
Birger var kontorist på et handelskontor, privatbanken..
De to yngste Jacob og Helene var skolebarn i 1900. Etterpå var Jacob dekksgutt på S/S Navigator og med S/S Hillevåg. Helene gikk på Storms skole.
Sønnen til Jacob og Martine, Hans agent/styrmann ble gift, men i 1909 var han enkemann med og hadde datteren Selma 1 år. Han bodde her sammen med familien. Både Jacob, Martine, Hans og Rangvald fikk stemme ved valget i 1904, så de hadde en brukbar inntekt.

Hans bodde i Oskarsgt. 8 i 1908, styrmand, i Amerika fra april. Kona Selma Marie døde 18-10-1907, 23 år gammel, datteren Selma f. 29-9-1907. Da bodde de i Wesselsgaten 2. Det var antakelig Besteforeldrene som tok seg av Selma.

Da Martine døde bodde hun i Kannikbakken 4. Hun eide hus. Martne skrev testamente og etterlot ¼ del til sønnedatteren Selma.

       

        1907

Dødsfald
Selma Maaie Jacobsen, f. Gundersen, afgik ved døden i dag, 23 år gammel, staar der at læse i dages aviser. Atter er et liv afbrudt i sin ungdoms skjønneste dage. Hun havde nettop skjenket sin mand en liden pige. Han forlod hende efter nogle ugers lykkelig samvær for at kaste sig ind i kampen for tilværelsen, for sin hustru og det liv, hun bar under sit hjerte. Alt gav udseende af at gaa godt, lige fra første dag han betraadte Amerikas jord. I hvert brev sendte han hjem frugterne af lange dages intense arbeide. Men Ham som leder menneskens skjæbne, vilde det anderledes. Afbrydes skulde denne traad, som bandt disse to lykkelige, i hengiven kjærlighed forbundne mennesker sammen. Aldri skulde hendes deilige barn se sin mor. Vi som staar tilbage, fortvilede i vor sorg, stumme af forbauselse, savner hende mest. Hvorfor skulde netop hun tages bort? Hun som var saa god mod alle. Ingen skulde erfare andet end venlighed af hende. Men det er ikke givet noge menneske ret at dømme her. Vi ved hennes død var fredfuld. Stille og rolig som hendes færd var hernede, saadan gik hun bort. Ved frelserens navn, Jesus, paa sine læber slumrede hun ind til den evige hvile. Gud signe hende minde. B.

 

1908-1916 Pedersgata 54
Palle Johan Haaland, f. 10-11-1863, Høiland, styrmand- løsarb, skrabhandel, død 2-2-1924, 60 år gammel
Petra Severine Eriksen, f. 1870, død 27-12-1897, 27 år gammel
Peder, f. 11-2-1893, hermetikarbeider
Gustav, f. 7-12-1894
Edvard Reier, død 17-2-1897, 4 måneder gammel
Petter, f. 16-12- 1897

Palle ble gift 2. gang med :
Ingeborg, Tollaksen, f. 31-3-1877, død 25-11-1954, 78 år gammel
Jens Arthur, f. 31-12-1903
Salemon G. f, 18-1-1906
Hjørdis, f. 25-10-1910
Palle kjøpte huset i 1908 og solgte det i 1916. Han var enkemann i 1900, og bodde i Skolegata 7.

     

 

1909-1910 Pedersgata 54
Hans Martinius Nilsen, f. 8-10–1871, matros,lagerarbeider i hermetikken
Sofie Larsen, f. 5-9-1871, Avaldsnes, død 5-7-1911. 40 år gammel
Borghild, f. 1-12-1900
Magnus, f. 15-2-1904
Harald, 16-10-1907
Torleif, f. 5-9-1909
Dagmar 1911-19-6
Sofie døde 16 dager etter at datteren Dagmar ble født.
De bodde i N. Dalgt. 54 i 1900 og var flyttet herfra til Pedersgata 69 innen 1910.

 

 

1910 Pedersgata 54
John Gundersen, 20-1-1872, rørlegger
Anna, f. 8-9-1881, Gøteborg
Nelly, f. 22-4-1905, pleiedatter
Thea Engstrøm 18 fabp.
(Nellys foreldre var Nils Nilsen, f. 1876 og Theodora Marie, f. 1876 de bodde i skolegt. 7)
De bodde i Støberigata 39 i 1910.

1911 – 1912 Pedersgata 54
Paul Oskar Løvaas, f. 7-1-1878, Chicago, murerlæling, død 27-4-1961, 73 år gammel
Ingeborg Johnsen, f. 20-7-1887, Haugesund, død 23-6-1957, 70 år gammel
Kasper Marton, f. 8-9-1910

1913 Pedersgata 54
Ole Svendsen, f. 1887, Lagerarb.
Karen Randine Harvig, f. 1883
Birger Harvig f. 9-1- 1913

1917 Pedersgata 54
Oskar Wilhelm Hansen, f. 1892, lossarb.
Ellen Kristine Rosnes, f. 1896
Josefine Amalie Konstanse, f.17-7- 1917

1955 Pedersgata 54
Johannes Berg,
Kari Margrete Berg

1989 Pedersgata 54   Jan L. Idland

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net