Lervig nr. 22

Lervig 22 kjøp  av eiendom

 Det ble i 1917 avholdt skjønn over eiendommen Lervig 22.  Hr. Kommedal mente at reguleringsplanen var ham til skade og tap så han ville ha erstatning. Saken ble diskutert i det vide og brede, den ble sendt fram og tilbake i det uendelige. Til slutt går kommunen «Beslutning: Til innkjøp av Lervig 22, der medgår til gategrund efter gjeldende regulering, bevilges av laanemidler indtil kr. 25 464,37.

102

Saksgangen i bystyret var like langdryg og vidløftig, da som nå.

Lervig