Lervig

Lervig i kart

274

Her er kart fra første halvdel av 1900 og bilder fra Lervig som viser den gamle bebyggelsen i «Straen». På kartet ser en at det var planlagt flere gater som aldri ble til- Finnøygaden, Bryggerigaden, Uskengaden, Boregaden, Hodnegaden og Varhauggaden. Siriskjæret ligger langt fra land, men i dag har de fylt ut i sjøen mye lenger en til skjæret. Alle husene i Straen er vekke, men de på øvre siden av Lervigsveien består ennå. Nå ligger bygningene til Sjøkartverket i området. Langs sjøen er det bygget mange boligblokker. Lervigskaien består ennå. Den ble også kalt «Søylekaien», for det var mye søile i området. Videre lå Søilandsvigen, den ble tidlig fylt igjen og der holdt Stavanger Cementvarefabrikk til. Nå er det bygget boligblokker der også.

På det nederste kartet har jeg markert med farge alt som er vekke idag.

.

 På skrå  – tvers over Haugesundsgaden og inn på området som Tinnfabrikken bygde på, var det tidligere en reperbane. o

Karl Kolnes beskriver tre reperbaner i Lervigsområdet slik: 1. Stokkabanene, oppkalt etter eieren Jørgen Olsen Stokka, lå i nærheten av Hagltårnet. Banene ble solgt til Hans Olsen, som drev den til 1910. Den var blant de største småbaner og hadde innebygd spinneri i retning av Nylundsgården. og ble ikke bygd opp igjen.

2. Todnembanen var en mindre bane i Lervig, ved Fugellihuset, med åpen spinnevei i retning mot Stokkabanen.

3. Andersens bane lå ved Søylå langs veien på vestsiden av Stavanger Cementvarefabriks eiendom. Banen brant i 1874 og ble ikke bygd opp igjen.

 Lervig

Fra venstre ser vi Lervigskaien, området der den største båten ligger hører til Tinnfabrikken, deretter kommer Norrigs hermetikkfabrikk, før husene i Straen. Lengst til høyre ligger Stavanger Sardine Co med Tou i bakgrunnen. Bak disse ligger Lervigsveien. Gaten til høyre er Rennesøygaten og den går opp til Haugesundsgaten. Der ligger Hermes Canning på hjørnet. Det var meningen å bevare den, men i løpet av 2011/2012 ble den revet.  Midt i bilde ser en Hagltårnet.

Her ligger husene i “Straen” helt til høyre, med Lervigskaien til venstre og Tinnfabrikken og Norrigi mellom. Nylund skole viser godt igjen, bakerst ser en Ullandhaugtårnet.

Mot Lervig.

Hagltårnet og fabrikkpipene dominerer bildet.

Bilder fra Byarkivet.

Her er det bygget mange boliger idag.  “Fra Cementes jubileumsbok”

”Mange nevnt, andre gjemt.”
I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,
eller på mail til lisatk@lyse.net