Pedersgata nr. 101

Pedersgaten 101

434

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Br.nr. 1807
146 m² stor tomt.

Eiere: Pedersgata 101
1877 Gitlensens arvinger selger til
1877 Christian Rogalla han selger til
1890 Michael H. Haugvaldstad
1943 M. H. Haugvaldstads arvinger. Selger til
1943 Anders Reina f. 1914
Kasper Andersen, død 1985 100 år gammel. Han bodde i Erfjordsgata 6.
1969 Gunnar Osvold
1970 Magne Eriksen

Huset er antakelig bygget før 1880. Hvem som sto som byggherre og bodde her før 1885 vet en ingenting om. Christian Rogalla kjøpte tomten/huset i 1877. Om han sto som byggeherre vet jeg ikke. Det er også uvisst om han bodde her. Dette er et stort kassahus, på 2 etasjer. Nr 101 ligger inneklemt mellom nr. 99 og 103.Trillinglinghusene 99-101-103 har full kjeller, og 101 og 103 har et lite inngangsparti trukket inn under 1 etasje slik at de har inngang der. Det ble kalt for ”smauet”. Nå er det vegg mellom inngangene. Det var 3 leiligheter her i 1900 med til sammen 14 personer. I kjelleren mot Pedersgaten var det en kolonialforretning. Disse husene ligger i ”Jammerdalen”, et uttrykk som ”de lærde” strides om. Noen mener at her jamret folk i sin fattigdom, mens andre mente at de jamret og klaget over at husene var så dårlig bygd. Det viste seg at byggmestrene satte opp husene i en fart før de strøk til Amerika.
I 1906 var det en ledig leilighet kan folketellingen fortelle.

Næringsvirksomhet:
1901-1909 Pedersgata 101
Haugvaldstad, M. Colonial butikk

Folk i huset:
Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

1880-1885 Pedersgata 101
Ingebret Larsen Fosse, f. 1837 Lye, skipper
Johanna Margrethe Larsen, f. 1837 Hetland
Marcelius f. 1860 skomager
Laura Marie, f. 1862
Ingvald Larsen f. 1865 Matros
Konrad Celius f. 1867 sjøfarende
Emil Martinius Larsen f. 1869 sadelmaker
Johannes Magnus Larsen f. 1871
Severine Mathilde f. 1877
Malene Marie Christoffersen, f. 1830 Hetland
Familien bodde i Jorenholmsgade 308 i 1875, før de flyttet hit før de tre sønnene ble konfirmert i 1880-1884 og 1885. Ingebret var uten ampløy i 1885. Det vil si at han hadde ingen båt å føre da. Det året arbeidet sønnene som skomager, matros, sadelmager og en var sjøfarende.

1885 Pedersgata 101
Jacobsen, Talette f. 1847, Høgsfjord
Selma Bergine f. 1881
Karen Johanne f. 1884
Monsen, Berthe f. 1876

1885 Pedersgata 101
Tostensen, Johan Lauritz f. 1858, Hetland, Jernstøber
Theoline f. 1860, Hetland
Trygve Hjalmar f. 1882
Teresie Leonora f. 1884

1885 Pedersgata 101
Torgersen, Johan Theodor f. 1848 Sømand
Inga Elisabeth f. 1870
Martha Elise f. 1873

1885 Pedersgata 101
Pedersen, Martha f. 1832, Vikedal
Maren Kristine, f. 1858, Hetland
Peder Jørgen, f. 1860
Tønnes Marselius, F. 1863
Kirsten Malene, f. 1866
Ane Magrete, f. 1869
Josephine Bertine, f. 1874
De bodde i Pedersgata 61 i 1875, men det var bare Martha med barna Maren og Josephine som bodde her i 1885.

1885 Pedersgata 101
Olsen, Malene f. 1853, Strand
Helmik Olai, f. 1878
Petra Christine Marie f. 1882

I 1885 bodde det til sammen 29 personer her fordelt på 6 husholdninger. 3 av de besto av mødre med barn. Alle var flyttet innen 1889

Familien Hougvaldstad.
De bodde her og eide huset i over 50 år. Først faren så datteren Matilde med sin familie.

1894 -1916 huseier Pedersgata 101
Michael Haugvaldstad, f. 6-2-1845, Mosterøy, handelsmand,
Anna Alette, f. 15-7-1847, Høle, døde 1917
Matilda Henrike, f. 1873 gift med Tore Kristian Lunde.
Martha 7 år datterdatter pleiebarn underholdes uten betaling.
Ane Haaland, 20 tjenestepige i1905
Oselia 17 tjenestepige, i 1906 1907
Asseline 18 tjenestepige i 1908
De bodde på Blåsenborg 12 i 1875. I årene 1905-1907 forsørget Michael datteren og barnebarna. De bodde i Pedersgaten nr 102 fra 1916. Michael var blitt enkemann i 1917, og bodde da sammen med barnebarnet Martha. Han hadde colonialforretning. Han drev først i nr 101 og senere i nr 102..

1904-1922 Pedersgata 101
Tore Kristian Lunde, f. 8-5-1867, Høiland, Lagerformand ved fabrik
Matilde Henrikke Haugvaldstad f. 1-5-1873– død 4-3-1926, 53 år gammel (se Pedersgata 102)
Martha Lovise, f. 1896 på Sandnes
Agnes f. 28-5-1897
Michael Haugvaldstad f. 15-9-1898 –
Christian f. 16-1903
Torleif Martens f. 12-5-1905
John f. 22-9-1908
Mathilde bodde her i 1900 med sine tre eldste barn, sammen med foreldrene og ble forsørget at av faren Hvor mannen var vet jeg ikke, han dukker opp innen 1904 for de får tre barn sammen senere. Tore var lagerformann på trådstiftfabrikken. I 1916 var han hos Ths. Jaasund, sønnen Michael arbeidet også der i 1916. Datteren Agnes var syk i 1916 ble det opplyst i folketellingen.
Da Mathilde døde i 1926 etterlot hun seg 3 myndige barn, 1 mindreårig og 1 ???. Hun hadde særeie fra 21-2-1898 p. gr. av mannes davde-kkurs. står det i dødsfallprotokollen. Hun bodde i Pedersgata 102 da hun døde.
Fra 1889

 

1889 Pedersgata 101
Andreas Johnsen f. 1848 tømmermann
Helene Guriene Mauritsen, f. 1851
Gunda f. 1889
De bodde i Skreddersamauet 2 i 1900.

1894 Pedersgata 101
Lars A. Larsen, 59, rebslager hos Berntsen
Elen, 46

1894 Pedersgata 101
Peder Isaksen, 31, matros, sist- S ”Simaha?” forliste? Hjemme gaar ledig
Nikoline, 24

1899-1900 Pedersgata 101
Peder Nevermann f. 2-2-1874, blikkslager ved hermetikkfabrikk.
Margrethe Helgesen,f. 2-4-1877
Andreas f. 1899 død samme dag.
Klara f. 30-4-1900
Angnette, f. 7-1-1902
Marinius, f. 1-2-1904
Ferdinand, f. 1391291906
Mary, f. 17-12-1907
Innen 1910 var familien flyttet til Ryfylkegata 10.

1900 Pedersgata 101
Lars Andersen Myklebust /Møglebust f. 1864 tømmermann, Næset prestegjeld i Romsdalen
Amalie f. 1876 Boie prestegjeld i Westerålen
Arthur f. 1897 Boie prestegjeld i Westerålen
Agnes Marie f, 1900 Stavanger.
Marit Andersen f. 1877 tjener, f. Næset prestegjeld i Romsdalen

1901 – 1902 Pedersgata 101
Theodor Thidesen f. 21-3-1869, blikkensalager, i hermetikkfabrik
Andrea Vatne f. 30-5-1878
Ovidia f. 8-8- 1901
Berthe Serine f. 3-10-1902
Tommas, f. 10-11-1903
Tordis, f. 8-12-1904
Harald, f. 18-2-1906
Leif, f. 6-3-1907
Astri, f. 5-9-1910
Denne familien bodde også i Pedersgaten 103, se mer om familien der. De bodde i Pedersgata 140 i 1910.

1902 -1905 Pedersgata 101
Emil Eriksen f. 1877, Hvidingsø, bagersvend
Elise Michelsen f. 1882
Erik Kristian f. 1902

1903
Jakob Larsen, 30-1-1873, Hvidingsø, skomager hos Kjølvik tidligere, Pedersgata 55
Ingeborg, f. 29-4-1878
Gudrun Elinora Marie, f. 15-6-1899
Lars Østebø, f. 23-11-1901
Rakel Malene, f. 10-12-1903
Ingrid Larsen, f. 29-8-1905
Jakob, f. 3-9-1907
Innen 1910 var familien flyttet til Sandsgata 46.

1904 Pedersgata 101
Ole Severin Abrahamsen, 26-1-1864, sjømand, høvleri arbeider
Ane Knudsine, 10-4-1872, død 1955
Elen, f. 15-10-1894
Thoralf, f. 28-6-1896
Olaf, f. 25-7-1898
Johan, f. 29-9-1901
Anna Severine, f. 28-7-1904
Torger, f. 7-4-1907
Inger Olene f. 29-12-1909 død 21-1-1911
Familien var flyttet til Pedersgata 97 innen 1910.

1904 Pedersgata 101
Mathias O. Frøiland/Førland, f. 18-5-1856, Strand, løsarbeider, til dels fattig
Marie, 19-10-1854, Stjernerø, sygelig
Malene, f. 4-7-1888
Mathilde, f. 10-6-1895
John, f. 11-5-1898
Innen 1910 var familien flyttet til Waisenhusgate 9.

1911-1912 Pedersgata 101
Andreas Danielsen, f. 22-12-1879, slakter
Denne familien er omtalt i Pedersgat 109 se der.

1910 – 1911 Pedersgata 101
Reinert Olsen Lund, f. 1-7-1861, Høgsfjord, agent i Singer symaskin, 1910
Bergithe Lund, f. 8-8-1860, Skjold
Ole Gabriel 22 matros
Jørgen Racine, f. 12-6-1889, fabrikarbeider
Randulf, f. 13-2-1891, til sjøs
Karl Johan, f. 4-5-1892
Inga, f. 2-10-1894
Signe, f. 2-12-1901, Pleiedatter
De bodde i Spilderhauggt. 26 før de kom hit.

 

Bertine Olsen Waagedal
1910-1912 Pedersgata 101

Ole Olsen Waagedal, f. 1867, Hetland, løsarb, – sjauer på kaien i 1898, sindsyg, på landet
Bertine, f. 29-5-1855, hermetikarbeider
Sanna Sivertsen, f. 1879, fabrikpige
Ida Olava, f. 7-4-1888, hermetikarbeider
Emma Bertine, f. 5-10-1892, sygelig
Olga Bertine, f. 30-8-1895, død 26-6-1920, 25 år gammel – 2 barn
Oluf Berthinius, f. 5-4-1898 da bodde de I Normandsgt.14 – se lenger nede på siden og Pedersgata 100
Betsy Olava, f. 9-11-1900, datter datter –
Betsys foreldre var pige Sanna Sivertsen f. 1879 og ungkar tømmermand til sjøs Tomas Tostensen, f. 1878.
Ingeborg Olsen Norland, f. 1822 – død 15-3-1910. moderen, enke efter bødker Norland, 88 år gammel, Normansgt 17 – efterlader 2 voksne børn . intet efterladt. Da bodde de i Normandsgt 12, fattig
Christina Christensen 63 år, aandsvag og iforpleining her, sindsvag og fattig.
Olga fikk to barn.
Selma Iren, f. 11-4-1915, faren var Gustav Gundersen, gift mann
Vally, f. 31-1-1917, faren var Oskar Larsen

Bertine hadde et tøft liv. Hun holdt familien samlet, men det var mange utfordringer. Bertine gjorde som så mange andre hun jobbet i hermetikken når det var arbeid å få.
Hun hadde datteren Sanna Sivertsen, f. 1888 før hun giftet seg med Ole Olsen, de fikk fire barn sammen. Sanna ble kalt Sivertsen da hun født datteren Betsy i 1900. Det ble nok Bertine som tok seg av barnebarnet, for Sanna blir ikke nevnt i folketellingene med familien senere.
Rundt 1911 ble det opplyst at mannen Ole var sindsyg og «på landet» (Det var vanlig at folk med slike problemer ble satt ut på gårder).
Mor til Bertine – Ingeborg Olsen Norland, bodde sammen med henne. Hun var enke etter bødker Norland. Hun døde i 1910, 88 år gammel.
Datteren Emma var sygelig og «går af og til i arbeid» het det i 1911.
Datteren Olga flyttet hjemmefra og fikk en datter Selma Iren i 1915 med en gift mann Gustav Gundersen. To år senere i 1917 får hun datteren Vally med ungkar Oskar Larsen.
Hermetikarbeider Olga Olsen f. 1895 døde 1920, 25 år gammel. Da bodde hun i Mellomgata. På ny er det Bertine som må ta seg av barnebarna. De bor hos henne da de går på Johannes Skole i årene 1925-1930.
Bertine tok seg også av Christina Christensen 63 år, aandsvag og i forpleining her sindsvag og fattig i årene 1908-09
Sønnen Oluf f. 1898 gifter seg med Karda og får tre døtre. De blir boende i Pedersgata 101.
Ole og Bertine flyttet en del. De bodde Normandsgt 14 i 1898, i Haukelidgaden 2 i 1901. I årene 1908-1910 bodde Bertine i Pedersgata 106. Innen 1910 var Bertine og barna flyttet til Pedersgata 101. rundt 1913 var de i Pedersgat 121. Rundt 1925 til 1930 bodde de på ny i Pedersgata 101.

 

1910-1913 Pedersgata 101
Lilly Larsen, f. 25-4-1894, Paxton Illonois USA, hermetikarbeiderske
Marie Gudmundsen, f. 20-9-1891, hermetikarbeiderske -1913

1910 – 1913 Pedersgata 101
Alfred Wessel-Berentsen, f. 11-2-1884, Vigsnes Kobberverk Avaldsnes, indredningssnekker.
Emilie, f. 24-12-1881, Roaldsøy, pr Stavanger
I 1900 bodde Alfred i Høkkergata 4 sammen med foreldre og fem søsken.

1913 Pedersgata 101
Karen Eriksen, fabrikarbeiderske

1914-1915 Pedersgata 101
Ernst Rasmussen, f. 1891 kjedelsmed
Inga Marie Gudmundsen f. 1891
Edith Marie f. 1914

1914 Pedersgata 101
Fredrik Hansen, 26, smed
Amanda 26
John 5

1914 Pedersgata 101
Samuel Johan Bergesen Marvik, f. 27-12-1879, Jelsa, bager
Bertha Pedersen f. -7-1881, Haaland
Sverdrup, f, 2-1-1903
Jørgine, f. 26-9-1899
Bergit, f. 26-6-1909, Hjelmeland
Berge Nilsen f. 1914
De bodde i Rosenberggt. 54 før de kom hit.

1915-1916 Pedersgata 101
Karsten Iversen, 34, maler
Karen 29
Iver, f. 1906?
Tobias, f. 1908
Thorleif 7
John 5
Karsten 4
Kaspara 1

1916 -1922 Pedersgata 101
Ole Johan Seldal, f. 1859, røger hos Houge Thiis, fra Seldal i Høle
Ingeborg Marie f. 1860, Høle
Henny Seldal f. 1898, Høle, fabrikarbeider på blikkemballasjen

1916 – 1922 Pedersgata 101
Nikoline Zacariassen, f. 25-12-1868, enke, fabrikarbeider hos Bjelland
Otto, f. 28-10-1899, fabrikarbeider hos Bjelland
I 1922 var Otto elektriker. De bodde i Karsminnegata 45 i 1910.
1916- 1922 Pedersgata 101 Marie Larsen, 68 fabarbeider

1923 -1925 Pedersgata 101
Lars Larsen f, 1895, snedker
Inga Olsen f. 1898
Liddy, f. 1917
Kaare f. 1923

1924 Pedersgata 101
Ingvald Hegland, lagermann
Laurentze Hegland, enke
De bodde i Sandsgata 75 i 1935.

1924 Pedersgata 101
Bjarne Immerstein, smed. Han bodde i Kalhammerveien 16 i 1935.

 

 1927

1928-1931 Pedersgata 101
Fredrik Steen Pettersen, f. 12-3-1904, møbelsnekker
Anna Erika Knudsen f. 1905
Mary Mathilde f. 1928
Han bodde i Losolderman Natvigs vei 13 i 1935.

1928 Pedersgata 101
Harald Gryteng, f. 1899 havnearbeider
Agnes Larsen f. 1900
Karl Andreas f. 1928
1929
1930- 1940 Pedersgata 101
Magnus Koperdal, 30-12-1895, kassarbeider
Marit, f. 1930, datter

1930-1936 Pedersgata 101
Oluf Olsen, f. 5-4-1898, død 25-5-1971, 73 år gammel, kjører
Karda Magnora, f. 10-7-1896, død 20-9-1964, 68 år gammel
Gerd Magnora, f. 1918, datter, g.m. Sigvart Stangeland
Henny, f. 1921, datter, g.m. Leo Nygård
Olga Lilly, f. 1922, datter, g.m. Astor Bjørnevik
Se Pedersgata 100

1930-1931 Pedersgata 101
Johan Pedersen, f. 9-2-1873, formann
Gabriel Pedersen, f. 30-1-1905, fabrikkarbeider
Johan Osvald Pedersen, f. 16-9-1907, fabrikkarbeider
Lars Pedersen, f. 14-2-1911, matros – bodde her i 1942-43
Alf Kristian Pedersen, f. 1-11-1947 – bodde her i 1962

1933-1934 Pedersgata 101
Johan Emil Fosse, f. 30-8-1904, fabrikkarbeider

1933-1934 Pedersgata 101
Arne Wersland, f. 6-3-1899, sjåfør
Peter Wærsland, f. 1923
John Wærsland, f. 1925

1935 Pedersgata 101
Sverre Sivertsen, steinarbeider

1936-1937 Pedersgata 101
Gustine Thorstensen, f. 28-4-1907, fabrikkarbeider

1938-1939 Pedersgata 101
Erik Andersen, f. 4-12-1904, skibstømmermann

1938-1939- 1950 Pedersgata 101
Tor Johannesen, f. 11-3-1917, sjåfør
Arvid, f. 1924
Odd, f. 1926
Othelie,f. 1926

1938-1939 Pedersgata 101
Ole Nærland, f. 12-3-1884, kaiarbeider
Nils Nilsen Nærland, f. 10-6-1906, fisker

1940-1941 Pedersgata 101
Odin Holberg Bøe, f. 17-3-1892, sekretær
Ole Bøe, f. 13-4-1920, agent

1941 Pedersgata 101 Nils Jørpeland, fisker

1941-1946 Pedersgata 101
Anna Lydia Johannesen, f. 26-6-1893, fabrikkarbeider
Bertha Johannesen, f. 14-9-1895, arbeider

1941-1944 Pedersgata 101 Nils Kristensen, fyrbøder

1941-1953 Pedersgata 101
Helge Mikkelsen Nygård, f. 23-1-1888, fisker, død 1953
Anna Serina Knudsdtr. Tjeltveit, f. 18-4-1888, død 1925
Mallin, f. 13-2-1910-død 2003 – g.m. Olav Gundersen
Magnus Mikal, f. 8-12-1911, g.m. Judith
Ingvald, f 31-5-1915
Klara Olava, f. 12-4-1920 – død 2006, g. m. Oddvar Svenning Olsen
Anker Malvin, f. 11-5-1923 – død 1926
Evelyn Johansson forteller: Klara var min mor. Hun var bare 3 år da hun
mistet sin mor. Hun ble fosterbarn hos sin onkel og tante på Ombo, Ananias og Berta Tjeltveit. Morfar levde resten av livet som enkemann. Det er riktig at han var fisker. Tante Mallin giftet seg med Olav Gundersen i 1931. En sønn, Odd Sverre. Onkel Magnus giftet seg med Judith i 1935. To barn, Harald Arne og Marit Johanne. Onkel Ingvald bodde på Arbeidsgården på Åsen. Han var ugift. Klara giftet seg med Oddvar Svenning Olsen i 1946. To døtre, Evelyn og Anne Brit.

1928-1931 Pedersgata 101
Fredrik Steen Pettersen, f. 12-3-1904, møbelsnekker
Anna Erika Knudsen f. 1905
Mary Mathilde f. 1928
Han bodde i Losolderman Natvigs vei 13 i 1935.

1928 Pedersgata 101
Harald Gryteng, f. 1899 havnearbeider
Agnes Larsen f. 1900
Karl Andreas f. 1928

 1929

1930- 1940 Pedersgata 101
Magnus Koperdal, 30-12-1895, kassarbeider
Marit, f. 1930, datter

1930-1936 Pedersgata 101
Oluf Olsen, f. 5-4-1898, død 25-5-1971, 73 år gammel, kjører
Karda Magnora, f. 10-7-1896, død 20-9-1964, 68 år gammel
Gerd Magnora, f. 1918, datter, g.m. Sigvart Stangeland
Henny, f. 1921, datter, g.m. Leo Nygård
Olga Lilly, f. 1922, datter, g.m. Astor Bjørnevik
Se Pedersgata 100

1930-1931 Pedersgata 101
Johan Pedersen, f. 9-2-1873, formann
Gabriel Pedersen, f. 30-1-1905, fabrikkarbeider
Johan Osvald Pedersen, f. 16-9-1907, fabrikkarbeider
Lars Pedersen, f. 14-2-1911, matros – bodde her i 1942-43
Alf Kristian Pedersen, f. 1-11-1947 – bodde her i 1962

1933-1934 Pedersgata 101
Johan Emil Fosse, f. 30-8-1904, fabrikkarbeider

1933-1934 Pedersgata 101
Arne Wersland, f. 6-3-1899, sjåfør
Peter Wærsland, f. 1923
John Wærsland, f. 1925

1935 Pedersgata 101
Sverre Sivertsen, steinarbeider

1936-1937 Pedersgata 101
Gustine Thorstensen, f. 28-4-1907, fabrikkarbeider

1938-1939 Pedersgata 101
Erik Andersen, f. 4-12-1904, skibstømmermann

1938-1939- 1950 Pedersgata 101
Tor Johannesen, f. 11-3-1917, sjåfør
Arvid, f. 1924
Odd, f. 1926
Othelie,f. 1926

1938-1939 Pedersgata 101
Ole Nærland, f. 12-3-1884, kaiarbeider
Nils Nilsen Nærland, f. 10-6-1906, fisker

1940-1941 Pedersgata 101
Odin Holberg Bøe, f. 17-3-1892, sekretær
Ole Bøe, f. 13-4-1920, agent

1941 Pedersgata 101 Nils Jørpeland, fisker

1941-1946 Pedersgata 101
Anna Lydia Johannesen, f. 26-6-1893, fabrikkarbeider
Bertha Johannesen, f. 14-9-1895, arbeider

1941-1944 Pedersgata 101 Nils Kristensen, fyrbøder

1941-1953 Pedersgata 101
Helge Mikkelsen Nygård, f. 23-1-1888, fisker, død 1953
Anna Serina Knudsdtr. Tjeltveit, f. 18-4-1888, død 1925
Mallin, f. 13-2-1910-død 2003 – g.m. Olav Gundersen
Magnus Mikal, f. 8-12-1911, g.m. Judith
Ingvald, f 31-5-1915
Klara Olava, f. 12-4-1920 – død 2006, g. m. Oddvar Svenning Olsen
Anker Malvin, f. 11-5-1923 – død 1926
Evelyn Johansson forteller: Klara var min mor. Hun var bare 3 år da hun
mistet sin mor. Hun ble fosterbarn hos sin onkel og tante på Ombo, Ananias og Berta Tjeltveit. Morfar levde resten av livet som enkemann. Det er riktig at han var fisker. Tante Mallin giftet seg med Olav Gundersen i 1931. En sønn, Odd Sverre. Onkel Magnus giftet seg med Judith i 1935. To barn, Harald Arne og Marit Johanne. Onkel Ingvald bodde på Arbeidsgården på Åsen. Han var ugift. Klara giftet seg med Oddvar Svenning Olsen i 1946. To døtre, Evelyn og Anne Brit.

1925

1936-1959 Pedersgata 101
Sverre Gundersen, 23-10-1904, hermetikkarbeider
Solveig Gundersen, f. 27-11-1906
Irene
Signe, f. 13-10-1931

1941-1955 Pedersgata 101 Inga Hansen, f. 8-9-1900, fabrikkarbeider

1941-1952 Pedersgata 101
Erling Wold. F. 17-11-1899, Frukthandel/maler
Inga, f. 1-3-1905
Erna, f. 20-12-1934
Reidun, f. 1939
Oddvar, f. 1942
Fridtjof Wold, Pedersgata 101 hermetikkarbeider

1943-48 Pedersgata 101
Malvin Merkesdal, elektriker. f. 12-12-1906
Thora Meling, f. Idse f. 1890, død 1970 80 år gammel

1944-1958 Pedersgata 101
Anders Reina, 3-6-1914, anlegsarbeider, huseier
Gudrun Reina, f. 4-5-1911
Alvilde, datter

1948-1956 Pedersgata 101
Andreas Torgersen, f. 29-12-1902, arbeider, mekaniker
Marie Torgersen, f. 19-7-1921
Gerd
Åse

1948 Pedersgata 101 Georg Larsen, f. 2-6-1913, arbeider

1955 Pedersgata 101
Georg Oliversen, f. 6-5-1928, transportarbeider. Død 2004
Signe Gundersen, f. 13-10-1931
Grethe
Svein Georg

1958 -1969 Pedersgata 101
Arne Salte, f. 7-4-1920, sjåfør
Agnes Salte

1959 Pedersgata 101 Lars H. Kristensen Jørpeland, f. 3-3-1916

1958-1969 Pedersgata 101
Egil Nicolaisen, f. 24-5-1918, tømmermann
Solveig Nicolaisen, f. 15-1-1921
1960?
Einar Nicolaisen
Agnes, f. 1930?
Alf
Ingolf
Else
Mette
sønn
Familien bodde i andre etasje.

1958-1969 Pedersgata 101
Karl Svendsen, f. 12-3-1894, smører
Karl A. Svendsen, f. 22-9-1939
Karin Svendsen, f. 14-9-1941

1958-1969 Pedersgata 101
Einar Isaksen, f. 12-2-1915, sjåfør
Agnes Kristine Thorsen, f. 3-10-1925
Alf Kristian Isaksen, f. 1-11-1947, fajansearbeider
De giftet seg i 1950.

  1969

1970

 

1960 og 1969 — Pedersgata 101
Gunnar Osvold, f. 20-3-1933 død 1977
Judith Andersen, f. 1930
Jens, f. 1953
Willy, f. 1954
Anne Brit
Gunn, f. 1962
Stig Atle, f. 1970, død 2006
Familien bodde her to ganger. Det var far til Judith, Kasper Andersen som eide huset og siden solgte det til svigersønnen. Familien flyttet senere til Kvernevik.

1948-1960 Pedersgata 101
Hagen, Amalie/Alvilde, f. 17-6-1929, hermetikarbeider

I løpet av årene fra 1885 og fram til 1950 har det bodd minimum 165 personer, unge og gamle, fordelt på ca 55 familier. Noen ble her år etter år, mens andre bodde kort tid. Årstallene som er angitt for hver familie er svært usikre. Kanskje hadde de bodd her lenge før det meldt til folkeregisteret, eller de glemt å gi beskjed når de flyttet.

Folk flyttet ofte, det var offisielle flyttedager 16. april og 16. oktober. Derfor er det ofte en finner en familie i dette huset bare et år. Om de bodde hele året eller bare et halvt år vet jeg ikke. Folk er registrert det året de er funnet i folketellingene. Det var ofte stor gjennomtrekk av folk.

 

 

fra panteregisteret.

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net