Pedersgata nr. 101

 

Pedersgaten 101

 

Br.nr. 1807

146 m² stor tomt.

 

Eiere:

1877    Gitlensens arvinger selger til

1877    Christian Rogalla han selger til

1890    Michael H. Haugvaldstad

1943    M. H. Haugvaldstads arvinger. Selger til

1943    Anders Reina f. 1914

            Kasper Andersen, død 1985 100 år gammel. Han bodde i Erfjordsgata 6.

1969    Gunnar Osvold

1970    Magne Eriksen

                       

            Huset er antakelig bygget før 1880. Hvem som sto som byggherre og bodde her før 1885 vet en ingenting om. Christian Rogalla kjøpte tomten/huset i 1877. Om han sto som byggeherre vet jeg ikke. Det er også uvisst om han bodde her. Dette er et stort kassahus, på 2 etasjer. Nr 101 ligger inneklemt mellom nr. 99 og 103.Trillinglinghusene 99-101-103 har full kjeller, og 101 og 103 har et lite inngangsparti trukket inn under 1 etasje slik at de har inngang der. Det ble kalt for ”smauet”. Nå er det vegg mellom inngangene. Det var 3 leiligheter her i 1900 med til sammen 14 personer. I kjelleren mot Pedersgaten var det en kolonialforretning. Disse husene ligger i ”Jammerdalen”, et uttrykk som ”de lærde” strides om. Noen mener at her jamret folk i sin fattigdom, mens andre mente at de jamret og klaget over at husene var så dårlig bygd. Det viste seg at byggmestrene satte opp husene i en fart før de strøk til Amerika.

            I 1906 var det en ledig leilighet kan folketellingen fortelle.

 

Næringsvirksomhet:

1901-1909

Haugvaldstad, M. Colonial butikk

 

Folk i huset:

Opplysningene om folk er hentet fra forskjellige kilder. Først og fremst fra folketellingene som begynte i 1865. De finnes fra årene 1875-1885-1894 og fram til 1916. Dessuten har jeg brukt kirkebøker, adressebøker, valgmanntall og private kilder. Alderen som er oppgitt er fra første året en person er funnet i kildene. Det er mange folk som ikke er med her. Det er på grunn av at det ikke finnes en samlet oversikt år for år hvor de bodde. Jeg beklager feil som jeg har gjort, enten det gjelder navn eller årstall.

 

1880-1885

Ingebret Larsen Fosse, f. 1837 Lye, skipper

Johanna Margrethe Larsen, f. 1837 Hetland

Marcelius f. 1860 skomager

Laura Marie, f. 1862

Ingvald Larsen f. 1865 Matros

Konrad Celius f. 1867 sjøfarende

Emil Martinius Larsen f. 1869 sadelmaker

Johannes Magnus Larsen f. 1871

Severine Mathilde f. 1877

Malene Marie Christoffersen, f. 1830 Hetland

            Familien bodde i Jorenholmsgade 308 i 1875, før de flyttet hit før de tre sønnene ble konfirmert i 1880-1884 og 1885. Ingebret var uten ampløy i 1885. Det vil si at han hadde ingen båt å føre da. Det året arbeidet sønnene som skomager, matros, sadelmager og en var sjøfarende.  

 

1885

Jacobsen, Talette f. 1847, Høgsfjord

Selma Bergine f. 1881

Karen Johanne f. 1884

Monsen, Berthe f. 1876

 

1885

Tostensen, Johan Lauritz f. 1858, Hetland, Jernstøber

Theoline f. 1860, Hetland

 Trygve Hjalmar f. 1882

Teresie Leonora f. 1884

 

1885

Torgersen, Johan Theodor f. 1848 Sømand

Inga Elisabeth f. 1870

Martha Elise f. 1873

 

1885

Pedersen, Martha f. 1832, Vikedal

Maren Kristine, f. 1858, Hetland

Peder Jørgen, f. 1860

Tønnes Marselius, F. 1863

Kirsten Malene, f. 1866

Ane Magrete, f. 1869

Josephine Bertine, f. 1874

            De bodde i Pedersgata 61 i 1875, men det var bare Martha med barna Maren og Josephine som bodde her i 1885.

 

1885

Olsen, Malene f. 1853, Strand

Helmik Olai, f. 1878

Petra Christine Marie f. 1882

 

            I 1885 bodde det til sammen 29 personer her fordelt på 6 husholdninger. 3 av de besto av mødre med barn. Alle var flyttet innen 1889

 

 

Familien Hougvaldstad.

De bodde her og eide huset i over 50 år. Først faren så datteren Matilde med sin familie.

 

1894 -1916 huseier

Michael Haugvaldstad, f. 6-2-1845, Mosterøy, handelsmand,

Anna Alette, f. 15-7-1847, Høle, døde 1917 

Matilda Henrike, f. 1873 gift med Tore Kristian Lunde.

            Martha 7 år datterdatter pleiebarn underholdes uten betaling.

Ane Haaland, 20 tjenestepige i1905

Oselia 17 tjenestepige, i 1906 1907

Asseline 18 tjenestepige i 1908

            De bodde på Blåsenborg 12 i 1875. I årene 1905-1907 forsørget Michael datteren og barnebarna. De bodde i Pedersgaten nr 102 fra 1916. Michael var blitt enkemann i 1917, og bodde da sammen med barnebarnet Martha. Han hadde colonialforretning. Han drev først i nr 101 og senere i nr 102..

 

1904-1922

Tore Kristian Lunde, f. 8-5-1867, Høiland, Lagerformand ved fabrik  

Matilde Henrikke Haugvaldstad f. 1-5-1873– død 4-3-1926, 53 år gammel (se Pedersgata 102)

Martha Lovise, f. 1896 på Sandnes

Agnes f. 28-5-1897

Michael Haugvaldstad f. 15-9-1898 –

Christian f. 16-1903

Torleif Martens f. 12-5-1905

John f. 22-9-1908

            Mathilde bodde her i 1900 med sine tre eldste barn, sammen med foreldrene og ble forsørget at av faren Hvor mannen var vet jeg ikke, han dukker opp innen 1904 for de får tre barn sammen senere. Tore var lagerformann på trådstiftfabrikken. I 1916 var han hos Ths. Jaasund, sønnen Michael arbeidet også der i 1916. Datteren Agnes var syk i 1916 ble det opplyst i folketellingen.

        Da Mathilde døde i 1926 etterlot hun seg 3 myndige barn, 1 mindreårig og 1 ???. Hun hadde særeie fra 21-2-1898 p. gr. av mannes davde-kkurs. står det i dødsfallprotokollen. Hun bodde i Pedersgata 102 da hun døde.

 

Fra 1889

 

 

 

1889

Andreas Johnsen f. 1848 tømmermann

Helene Guriene Mauritsen, f. 1851

Gunda f. 1889

De bodde i Skreddersamauet 2 i 1900.

 

1894

Lars A. Larsen, 59, rebslager hos Berntsen

Elen, 46

 

1894

Peder Isaksen, 31, matros, sist- S ”Simaha?”  forliste? Hjemme gaar ledig

Nikoline, 24

 

1899-1900

Peder Nevermann f. 2-2-1874, blikkslager ved hermetikkfabrikk.

Margrethe Helgesen,f. 2-4-1877

Andreas f. 1899 død samme dag.

Klara f. 30-4-1900

Angnette, f. 7-1-1902

Marinius, f. 1-2-1904

Ferdinand, f. 1391291906

Mary, f. 17-12-1907

            Innen 1910 var familien flyttet til Ryfylkegata 10.

 

1900

Lars Andersen Myklebust /Møglebust f. 1864 tømmermann, Næset prestegjeld i Romsdalen

Amalie f. 1876 Boie prestegjeld i Westerålen

Arthur f. 1897 Boie prestegjeld i Westerålen

Agnes Marie f, 1900 Stavanger.

Marit Andersen f. 1877 tjener, f. Næset prestegjeld i Romsdalen

 

1901 – 1902

Theodor Thidesen f. 21-3-1869, blikkensalager, i hermetikkfabrik

Andrea Vatne f. 30-5-1878

Ovidia f. 8-8- 1901

Berthe Serine f. 3-10-1902

Tommas, f. 10-11-1903

Tordis, f. 8-12-1904

Harald, f. 18-2-1906

Leif, f. 6-3-1907

Astri, f. 5-9-1910

            Denne familien bodde også i Pedersgaten 103, se mer om familien der. De bodde i Pedersgata 140 i 1910.

 

1902 -1905

Emil Eriksen f. 1877, Hvidingsø, bagersvend

Elise Michelsen f. 1882

Erik Kristian f. 1902

 

1903

Jakob Larsen, 30-1-1873, Hvidingsø, skomager hos Kjølvik tidligere, Pedersgata 55

Ingeborg, f. 29-4-1878

Gudrun Elinora Marie, f. 15-6-1899

Lars Østebø, f. 23-11-1901

Rakel Malene, f. 10-12-1903

Ingrid Larsen, f. 29-8-1905

Jakob, f. 3-9-1907

            Innen 1910 var familien flyttet til Sandsgata 46.

 

1904

Ole Severin Abrahamsen, 26-1-1864, sjømand, høvleri arbeider

Ane Knudsine, 10-4-1872, død 1955

Elen, f. 15-10-1894

Thoralf, f. 28-6-1896

Olaf, f. 25-7-1898

Johan, f. 29-9-1901

Anna Severine, f. 28-7-1904

Torger, f. 7-4-1907

Inger Olene f. 29-12-1909 død 21-1-1911

      Familien var flyttet til Pedersgata 97 innen 1910.

 

1904

Mathias O. Frøiland/Førland, f. 18-5-1856, Strand, løsarbeider, til dels fattig

Marie, 19-10-1854, Stjernerø, sygelig

Malene, f. 4-7-1888

Mathilde, f. 10-6-1895

John, f. 11-5-1898

            Innen 1910 var familien flyttet til Waisenhusgate 9.

 

 1911-1912  Andreas danielsen, f. 22-12-1879, slakter

Denne familien er omtalt i Pedersgat 109 se der.

 

 

1910 – 1911

Reinert Olsen Lund, f. 1-7-1861, Høgsfjord, agent i Singer symaskin, 1910

Bergithe Lund, f. 8-8-1860, Skjold

Ole Gabriel 22 matros

Jørgen Racine, f. 12-6-1889, fabrikarbeider

Randulf, f. 13-2-1891, til sjøs

Karl Johan, f. 4-5-1892

Inga, f. 2-10-1894

Signe, f. 2-12-1901, Pleiedatter

            De bodde i Spilderhauggt. 26 før de kom hit.

**************************************************************************************************************************

Bertine Olsen Waagedal

1910-1912

Ole Olsen Waagedal, f. 1867, Hetland, løsarb, – sjauer på kaien i 1898, sindsyg, på landet

Bertine, f. 29-5-1855, hermetikarbeider

Sanna Sivertsen, f. 1879, fabrikpige

Ida Olava, f. 7-4-1888, hermetikarbeider

Emma Bertine, f. 5-10-1892, sygelig

Olga Bertine, f. 30-8-1895, død 26-6-1920, 25 år gammel  – 2 barn

Oluf Berthinius, f. 5-4-1898 da bodde de I Normandsgt.14 – se lenger nede på siden og Pedersgata 100

  Betsy Olava, f. 9-11-1900, datter datter –

            Betsys foreldre var pige Sanna Sivertsen f. 1879 og ungkar tømmermand til sjøs Tomas Tostensen, f. 1878.

            Ingeborg Olsen Norland, f. 1822 –  død 15-3-1910. moderen, enke efter bødker Norland, 88 år gammel, Normansgt 17 – efterlader 2 voksne børn . intet efterladt. Da bodde de i Normandsgt 12, fattig           

             Christina Christensen 63 år, aandsvag og iforpleining her, sindsvag og fattig.

     Olga fikk to barn.

Selma Iren, f. 11-4-1915, faren var Gustav Gundersen, gift mann

Vally, f. 31-1-1917, faren var Oskar Larsen

 

            Bertine hadde et tøft liv. Hun holdt familien samlet, men det var mange utfordringer. Bertine gjorde som så mange andre hun jobbet i hermetikken når det var arbeid å få.

Hun hadde datteren Sanna Sivertsen, f. 1888 før hun giftet seg med Ole Olsen, de fikk fire barn sammen. Sanna ble kalt Sivertsen da hun født datteren Betsy i 1900.  Det ble nok Bertine som tok seg av barnebarnet, for Sanna blir ikke nevnt i folketellingene med familien senere.

            Rundt 1911 ble det opplyst at mannen Ole var sindsyg og «på landet» (Det var vanlig at folk med slike problemer ble satt ut på gårder).

            Mor til Bertine – Ingeborg Olsen Norland, bodde sammen med henne. Hun var enke etter bødker Norland. Hun døde i 1910, 88 år gammel.

            Datteren Emma var sygelig og «går af og til i arbeid» het det i 1911. 

Datteren Olga flyttet hjemmefra og fikk en datter Selma Iren i 1915 med en gift mann Gustav Gundersen. To år senere i 1917 får hun datteren Vally med ungkar Oskar Larsen.

            Hermetikarbeider Olga Olsen f. 1895 døde 1920, 25 år gammel. Da bodde hun i Mellomgata. På ny er det Bertine som må ta seg av barnebarna. De bor hos henne da de går på Johannes Skole i årene 1925-1930.

            Bertine tok seg også av Christina Christensen 63 år, aandsvag og i forpleining her sindsvag og fattig i årene 1908-09

            Sønnen Oluf f. 1898 gifter seg med Karda og får tre døtre. De blir boende i Pedersgata 101.

            Ole og Bertine flyttet en del. De bodde Normandsgt 14 i 1898, i Haukelidgaden 2 i 1901. I årene 1908-1910 bodde Bertine i Pedersgata 106. Innen 1910 var Bertine og barna flyttet til Pedersgata 101. rundt 1913 var de i Pedersgat 121. Rundt 1925 til 1930 bodde de på ny i Pedersgata 101.

*************************************************************************************************************************

1910-1913

Lilly Larsen, f. 25-4-1894, Paxton Illonois USA, hermetikarbeiderske

Marie Gudmundsen, f. 20-9-1891, hermetikarbeiderske -1913

 

1910 – 1913

Alfred Wessel-Berentsen, f. 11-2-1884, Vigsnes Kobberverk Avaldsnes, indredningssnekker.

Emilie, f. 24-12-1881, Roaldsøy, pr Stavanger

I 1900 bodde Alfred i Høkkergata 4 sammen med foreldre og fem søsken.

 

1913

Karen Eriksen, fabrikarbeiderske

 

1914-1915

Ernst Rasmussen, f. 1891 kjedelsmed

Inga Marie Gudmundsen f. 1891

Edith Marie f. 1914

 

1914

Fredrik Hansen, 26, smed

Amanda 26

John 5

 

1914

Samuel Johan Bergesen Marvik, f. 27-12-1879, Jelsa, bager

Bertha Pedersen f. -7-1881, Haaland

Sverdrup, f, 2-1-1903

Jørgine, f. 26-9-1899

Bergit, f. 26-6-1909, Hjelmeland

Berge Nilsen f. 1914

            De bodde i Rosenberggt. 54 før de kom hit.

 

1915-1916

Karsten Iversen, 34, maler

Karen 29

Iver, f. 1906?

Tobias, f. 1908

Thorleif 7

John 5

Karsten 4

Kaspara 1

 

1916 -1922

Ole Johan Seldal, f. 1859, røger hos Houge Thiis, fra Seldal i Høle

Ingeborg Marie f. 1860, Høle

Henny Seldal f. 1898, Høle, fabrikarbeider på blikkemballasjen

 

1916 – 1922

Nikoline Zacariassen, f. 25-12-1868, enke, fabrikarbeider hos Bjelland

Otto, f. 28-10-1899, fabrikarbeider hos Bjelland

I 1922 var Otto elektriker. De bodde i Karsminnegata 45 i 1910.

 

1916- 1922 Marie Larsen, 68 fabarbeider

 

1923 -1925

Lars Larsen f, 1895, snedker

Inga Olsen f. 1898

Liddy, f. 1917

Kaare f. 1923

 

1924

Ingvald Hegland, lagermann

Laurentze Hegland, enke

De bodde i Sandsgata 75 i 1935.

 

1924

Bjarne Immerstein, smed. Han bodde i Kalhammerveien 16 i 1935.

 

 

 1927

 

1928-1931

Fredrik Steen Pettersen, f. 12-3-1904, møbelsnekker

Anna Erika Knudsen f. 1905

Mary Mathilde f. 1928

Han bodde i Losolderman Natvigs vei 13 i 1935.

 

1928

Harald Gryteng, f. 1899 havnearbeider

Agnes Larsen f. 1900

Karl Andreas f. 1928

 

 1929

1930- 1940

Magnus Koperdal, 30-12-1895, kassarbeider

Marit, f. 1930, datter

 

1930-1936

Oluf Olsen, f. 5-4-1898, død 25-5-1971, 73 år gammel,  kjører

Karda Magnora, f. 10-7-1896, død 20-9-1964, 68 år gammel

Gerd Magnora, f. 1918, datter, g.m. Sigvart Stangeland

Henny, f. 1921, datter, g.m. Leo Nygård

Olga Lilly, f. 1922, datter, g.m. Astor Bjørnevik

Se Pedersgata 100

 

 1930-1931

Johan Pedersen, f. 9-2-1873, formann

Gabriel Pedersen, f. 30-1-1905, fabrikkarbeider

Johan Osvald Pedersen, f. 16-9-1907, fabrikkarbeider

Lars Pedersen, f. 14-2-1911, matros  – bodde her i 1942-43

Alf Kristian Pedersen, f. 1-11-1947 – bodde her i 1962

 

1933-1934

Johan Emil Fosse, f. 30-8-1904, fabrikkarbeider

 

1933-1934

Arne Wersland, f. 6-3-1899, sjåfør

Peter Wærsland, f. 1923

John Wærsland, f. 1925

 

1935

Sverre Sivertsen, steinarbeider

 

1936-1937

Gustine Thorstensen, f. 28-4-1907, fabrikkarbeider

 

1938-1939

Erik Andersen, f. 4-12-1904, skibstømmermann

 

1938-1939- 1950

Tor Johannesen, f. 11-3-1917, sjåfør

Arvid, f. 1924

Odd, f. 1926

Othelie,f. 1926

 

1938-1939

Ole Nærland, f. 12-3-1884, kaiarbeider

Nils Nilsen Nærland, f. 10-6-1906, fisker

 

1940-1941

Odin Holberg Bøe, f. 17-3-1892, sekretær

Ole Bøe, f. 13-4-1920, agent

 

1941

Nils Jørpeland, fisker

 

1941-1946

Anna Lydia Johannesen, f. 26-6-1893, fabrikkarbeider

Bertha Johannesen, f. 14-9-1895, arbeider

 

1941-1944

Nils Kristensen, fyrbøder

 

1941-1953

Helge Mikkelsen Nygård, f. 23-1-1888, fisker, død 1953

Anna Serina Knudsdtr. Tjeltveit, f. 18-4-1888, død 1925

Mallin, f. 13-2-1910-død 2003 – g.m. Olav Gundersen

Magnus Mikal, f. 8-12-1911, g.m. Judith

Ingvald, f 31-5-1915

Klara Olava, f. 12-4-1920 – død 2006, g. m. Oddvar Svenning Olsen

Anker Malvin, f. 11-5-1923 – død 1926

            Evelyn Johansson forteller: Klara var min mor. Hun var bare 3 år da hun
mistet sin mor. Hun ble fosterbarn hos sin onkel og tante på Ombo, Ananias og Berta Tjeltveit. Morfar levde resten av livet som enkemann. Det er riktig at han var fisker. Tante Mallin giftet seg med Olav Gundersen i 1931. En sønn, Odd Sverre. Onkel Magnus giftet seg med Judith i 1935. To barn, Harald Arne og Marit Johanne. Onkel Ingvald bodde på Arbeidsgården på Åsen. Han var ugift. Klara giftet seg med Oddvar Svenning Olsen i 1946. To døtre, Evelyn og Anne Brit.

1925

 

 1936-1959

Sverre Gundersen, 23-10-1904, hermetikkarbeider

Solveig Gundersen, f. 27-11-1906

Irene

Signe, f. 13-10-1931

 

1941-1955

Inga Hansen, f. 8-9-1900, fabrikkarbeider

 

1941-1952

Erling Wold. F. 17-11-1899, Frukthandel/maler

Inga, f. 1-3-1905

Erna, f. 20-12-1934

Reidun, f. 1939

Oddvar, f. 1942

Fridtjof Wold, hermetikkarbeider

 

1943-48

Malvin Merkesdal, elektriker.  f. 12-12-1906

Thora Meling, f. Idse f. 1890,død 1970 80 år  gammel

 

1944-1958

Anders Reina, 3-6-1914,  anlegsarbeider, huseier

Gudrun Reina, f. 4-5-1911

Alvilde, datter

 

1948-1956

Andreas Torgersen, f. 29-12-1902, arbeider, mekaniker

Marie Torgersen, f. 19-7-1921

Gerd

Åse

 

1948

Georg Larsen, f. 2-6-1913, arbeider

 

1955

Georg Oliversen, f. 6-5-1928, transportarbeider. Død 2004

Signe Gundersen, f. 13-10-1931

Grethe

Svein Georg

 

 

1958 -1969

Arne Salte, f. 7-4-1920, sjåfør

Agnes Salte

 

1959 Lars H. Kristensen Jørpeland, f. 3-3-1916

 

1958-1969

Egil Nicolaisen, f. 24-5-1918, tømmermann

Solveig Nicolaisen, f. 15-1-1921

1960?

Einar Nicolaisen

Agnes, f. 1930?

Alf

Ingolf

Else

Mette

sønn

Familien bodde i andre etasje.

 

1958-1969

Karl Svendsen, f. 12-3-1894, smører

Karl A. Svendsen, f. 22-9-1939

Karin Svendsen, f. 14-9-1941

 

1958-1969

Einar Isaksen, f. 12-2-1915, sjåfør

Agnes Kristine Thorsen, f. 3-10-1925

Alf Kristian Isaksen, f. 1-11-1947, fajansearbeider

            De giftet seg i 1950.

  1969

1970

1960 og 1969 —

Gunnar Osvold, f. 20-3-1933 død 1977

Judith Andersen, f. 1930

Jens, f. 1953

Willy, f. 1954 

Anne Brit

Gunn, f. 1962

Stig Atle, f. 1970, død 2006

            Familien bodde her to ganger. Det var far til Judith, Kasper Andersen som eide huset og siden solgte det til svigersønnen. Familien flyttet senere til Kvernevik.

 

1948-1960

Hagen, Amalie/Alvilde, f. 17-6-1929, hermetikarbeider.

 

I løpet av årene fra 1885 og fram til 1950 har det bodd minimum 165 personer, unge og gamle, fordelt på ca 55 familier. Noen ble her år etter år, mens andre bodde kort tid. Årstallene som er angitt for hver familie er svært usikre. Kanskje hadde de bodd her lenge før det meldt til folkeregisteret, eller de glemt å gi beskjed når de flyttet.

Folk flyttet ofte, det var offisielle flyttedager 16. april og 16. oktober. Derfor er det ofte en finner en familie i dette huset bare et år. Om de bodde hele året eller bare et halvt år vet jeg ikke. Folk er registrert det året de er funnet i folketellingene. Det var ofte stor gjennomtrekk av folk.

 

”Mange nevnt, andre gjemt.”

I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

 

 

fra panteregisteret.