LERVIG 15

LERVIG 15

Kart over Lervig 1915. Jeg har satt rød ring rundt hus nr. 15.

Sidevisninger: 172

For å enkelt søke på siden trykk CTRL+F og skriv søkeordet i feltet som kommer opp.

Lervig området er stort og er et komplisert område å finne fram i. Adressene kan være upresise, og folk flyttet ofte. Feil er derfor ikke til å unngå. Jeg har prøvd å samle opplysninger om en del familier, på den adressen de bodde lengst, og vise til andre hus de også har bodd i.

Lervig 15 Eiere
1897’1898’1900’ Rasmus Idsøes hus
1911’1912’ Birger Riskas hus-bor i Trafikkg. 2

Jeg vet ikke hvor gammelt huset var eller om hvem som eide det før 1900. Hvem som bode her før den tid vet jeg ikke. I artikkelen om folk fra Lervig før 1900 er det nevnt mange personer. En kan gå ut fra at noen av de har bodd her. Jeg har ikke registrert folk her senere enn 1921. Det er usikkert når huset ble revet.

1896’1897’1898’ 1900’ Lervig 15
Martin Frøiland, 44 år, bagersven, hos Idsø
Marie, 38 år
Se annet hus for familien i Lervigsveien 35. De bodde her i 1898’1900

1896’ Lervig 15 
Samuel Ormsen, 66 år, fisker, af kassen
Astri, 68 år

1896’ Lervig 15
Lars Theodor Hansen / Tharaldsen, f. 1874, Hetland, matros
Elen Karine Gudmundsen, f. 21-4-1875, Rennesøy.
Hans Gerhard Hansen, f. 7-5-1896
De giftet seg i juli 1895.
Elens foreldre bodde i Lervig 12.
Lars brukte av og til Hansen eller Tharaldsen som etternavn. Far hans var Hans Jakob Tharaldsen. Det er ikke så lett å vite hvem en er når de vekslet på navnebruken.

1906’1907’1908’1909’ Lervig 15
Theodor Reiersen, 34 år arb. bryggeriet
Se Lervig 7 for mer om familien.

1910’1911’1912’ Lervig 15
Gunnar Gundersen, f. 13-4-1873, Fossan, tøffelmager, på sanatorium, fattig 1912’
Elisabeth Sofie Jakobsen, f. 26-12-1882, Egersund.                                                                               Les mer om familien i hus Lervig 10. De bodde også en stund i Lervig 17.

1913’1915’ Lervig 15 
Laurits Kristian Larsen, f. 20-5-1860, kalkkjører
Les mer om familien i hus Lervig 20

1916 Lervig 15 
Gerhard Olsen, f. 1872, 42 år, fab.arb, kom fra Norland
Johanne, f. 1867, Hatfjelldal, 46 år
Signe, 18 år, fab.arb.
Emma, 15 år, fab.arb.
Conrad, f. 1902, Bodø
Sigvart, 10 år
Innen 1920 var familien flyttet til Nedre Strandgate 30.

1916’ Lervig 15 
Astrid Clausen, 19 år, fab.arb, fra Norland
Hjørdis Clausen, 17 år, fab.arb.

1916’ Lervig 15 ikke mer
Ingeborg Larsen, 17 år, fab. Arb. Støberigt 33

Adr Lervig 15
1914 Ingvald Larsen, arb.
1914 Kristian Larsen, løsarb.
1917 Astrid Clausen, fab.arb.
1917 Hjørdis Clausen, fab.arb.
1917 Gabriel Olsen, fab.arb.
1917 Signe Olsen, fab.arb.
1921 Sigurd Gjelsten, jerndreier

 

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det.

Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/,

eller på mail til lisatk@lyse.net