Harald Hårfagresgate, Kjelvene og Hesbygata

Harald Hårfagresgate

h. h. 1952

Foto Byarkivet 1952

196

Denne gata går fra Nedre Banegate, krysser Pedersgata og Spilderhauggata før den stopper ved Kjelvene. Gata fikk navn i 1882. På venstre side av gata ser vi Samholds anlegg som tar et huelt kvartel. Deretter bedethuset Betesta og øverts i gata ser vi Mauritzen & Sønners sæbefabrik. På høyre side var det få bolighus, jeg tar med det jeg har funnet om husa og folkene. Opplysninger fra døpte i Johannes kirke, folketellingene 1900, 1910 og 1920. I tillegg har jeg tatt med folk som er funnet i adressebøkene. Disse bøkene kom ikke ut hvert år, så det kan ha bodd mange forskjellige folk innimellom. Kun voksne folk ble nevnt og ingen årstall. Jeg legger ved tabeller som viser hvem jeg har funnet. For årene etter 1945 har jeg lite opplysninger.

Klesrullefabrikk var der også nederst i Jammerdalen, ved Harald Hårfagresgate.

Harald Hårfagresgate 7

1900 Harald Hårfagresgate 7
Sivert Andreas Sigbjørnsen, f. 1870 stuert
Rakel Andreassen, f. 1866
Signe, f. 1900

1900 -1910 Harald Hårfagresgt.7
Thore N. Bjørnsen, f. 1852, skibstømmerform. død 1943, 92 år gammel
Anna Bjørnsen, f. 1848
Theodor B., Thorsen, f. 1872, bødkersvend, enkemann i 1901
Andreas William, f. 1881, løsarb.
Martin, f. 1883, urmager lærling, død 1906, 23 år gammel
Thorvald K., Thorsen, f. 19-03-1904
Ellig Nilsen, f. 1843, skomagersv. 1900

1904-1910 Harald Hårfagresgt. 7
Andreas Wilhelm Bjørnsen, f. 1881, bødkersvend
Margrethe J., f. 1881, Erfjord
Anna T., f. 1904
Margit J. f. 1905
Waldemar A.J., f. 1907
Martine, f. 1909

1903 Harald Hårfagresgate 7
Lars Bøe, mask.

1907- Harald Hårfagresgt. 7
Hagbart Hesje, f. 1873, Tysvær, kjører/løsarbeider døde 6-1-1907 tuberkulose.
Lisebeth Larsdtr. Kindingstad, f. 1872, Finnøy døde 22-2-1908 på sykehuset av tæring. Da var hun enke.
Karen, f. 18-12-1899
Theodor 3
Harald Emil, f. 28-8-1904
Lars, f. 24-4-1902
Carl Johan Wegner, f. 1-5-1903.
Hagbart og familien bodde i Almendingsgade 13 i 1900. Både Hagbart og Lisebeth døde tidlig i fra barna. Hagbart døde i januar 1906 og kona året etter. Hvor det ble av barna Karen, Theodor og Harald er uvisst. De er ikke nevnt i folketellingen 1910. I 1910 bodde Lars på 8 og Karl på 7 år i Bergelandsgt. 40-42, som pleiebarn sammen med 28 andre gutter. Familien bodde i Dokgt. 12 i 1902 da Lars ble født og var flyttet til Normannsgaden 38 da Karl ble født. I 1903-1906 bodde de i Pedersgata 104. Da Hagbart døde bodde de i Harald Hårfagresgade 7.

1910 Harald Hårfagresgt. 7
Martin Sømme, f. 1879, død 1960, 81 år gammel, arb. Støberi & Dok,/ postvaktmester
Dagny Taraldsen, f. 1884
Thomas Marcelius, f. 1907
Agate Margrete, f. 1905
Judith, f. 1908
Dagfin Magnus, f. 1909
Astrid, død 30-10-1911, 8 måneder gammel. —
Ellinor, død 24-9-1915, 3 ½ år gammel —
Arthur, død 11-6-1914, 10 måneder gammel.–
Ellinor, død 7-5-1917, 13 måneder gammel–
Familien var flyttet til Pedersgaten 109 i 1909 og deretter til Harald Hårfagresgate 7 innen 1910. De mistet fire barn i løpet av få år.

1910 Harald Hårfagresgate 7
Karl Helliesen, former

Harald Hårfagresgate 8 Betesda bedehus

Bedehuset Betesda. Foto ATK 2008

Bedehuset var en samlingsplass for folk i nabolaget. Her ble det holdt mange møter med indremisjonen, Blå Kors, barneforeninger, søndagskole, musikkorps og ikke minst en årlig basar. Senere ble det brukt som valglokale for stortings og kommunevalg.

1900 Harald Hårfagresgate 8 Betesda bedehus
Jens Mortensen, f. 1842, Skudesnæs
Lena, f. 1839, Skudesnæs

1903-Harald Hårfagresgate 8 Betesda bedehus
R. O. Thime, skomsv.

1910 Harald Hårfagresgate 8 «Betesda»
Jens Mortens Vikre, f. 26-7-1842, Skudesnes, støberiarbeider v/dokken, tømm. – sygelig vinteren 1905
Lena, f. 2-6-1839, Skudesnes.
Han bodde en tid i Pedersgata 112.

1907 1910-Harald Hårfagresgate 8 «Betesda»
Peder Arnø, f. 1860, Høle, bedemand, pedel
Anna, f, 1862
Nils Arnø, f. 1885, letmatros
Ole R. T., f. 1893, træemballagearb.
Peder A., f. 1896, træbundskoarb.
Margarethe Tveita, f. 1880, Stord, fab.pige. 1910
Berge Ingemund Tveita, f. 1910

1913- Harald Hårfagresgate 8 «Betesda»
Mathias Eriksen, pedel

1920* 1925-Harald Hårfagresgate 8 Betesda bedehus
Jensine Jensen Hovda, f. 1861, pedell, fhv. handlende

1930-Harald Hårfagresgate 8 Betesda bedehus
Severin Abrahamsen, herm.arb.

Harald Hårfagresgt. 9/11

Harald Hårfagresgt. 9/11, ligger vegg i vegg med Pedersgata 109 til høyre. foto ATK 2008

1885 Harald Hårfagresgt. 9
Ole Olsen Lysedal, f. 1845, Valle, Setesdal, jernstøber v. Stav. Støberi – se 1865
Elen Johanne Lysedal, f. 1846, død før 1885.
Olava Nilsine Lysedal, f. 1869
Oluf Lysedal, f. 1870
Anne Marie Lysedal, f. 1875
Magnus Lysedal, f.1878
Emil Lysedal, f. 1880
De bodde i 1885 i Harald Hårfagresgt. 9 (nr 1834) i 1885.

1898 Harald Hårfagresgate 9
Emanuel Jakobsen, f. 1855, oppgiven barnefar, gift. Høllebergt
Regine Olsen, f. 1856, gift kone
Karl Rasin, f. 1898

1899 Harald Hårfagresgate  9
Jonas Kristensen, f. 1857, støb
Kristine Torgersdtr, 1863
Bergit, f. 1899

1900 Harald Hårfagresgade 9 & 11
Johanne Bøe, f. 1858, enke, Farsund, fab.arb. vask
Gjertine Bøe, f. 1880, fab.arb. væveri
Marie Eilertsen, f. 1882, butikdame, konditor
Johenny Eilertsen, f. 1884, tjenstepige
Erling Eilertsen, f. 1886, trædreierlærling
Innen 1910 var de flyttet til Kortegate 6.

1900 -1907 Harald Hårfagresgade 9 & 11
Oluf Anton Petersen, f. 1851, Nittedal, væveribestyrer
Karen Marie, f. 1850, Høland, handlende
Peter Ludvig, f. 1877, Kristiania, væveriform.

1900-Harald Hårfagresgt. 9 og 11 
Engh, Mons, f. 1836, Stange Kjedelsmed, død 1905
Gunhild Marie Antonethe, f. 1833 Aker
Fritjof f. 1870 Mandal
Albert f. 1873 Kristiania
Alf, f. 1880
De bodde i Strømsteinen i 1875 og i 1885 i Pedersgata 109.. Mons var kjedelsmed ved Stavanger støberi dok.

1900 Harald Hårfagresgade 9
Karl Elias Severin Kristiansen, f. 1879, Bergen, skibsbygger
Marie, f. 1877
Anna, f. 1900
Charles, f. 1902
Vally, f. 23-6-1904
Karla, f. 23-6-1904
Sverre, f. 1906
Solveig, f. 1909
I 1900 bodde de i Harald Hårfagresgate 9 & 11, innen 1910 var de flyttet til Haukeligt 2/Støperigata 23.

1915’1920* 1925-Harald Hårfagresgate  9
Andreas Olaus Andersen, f. 1879, form
Johanne Emilie Gundersen, f. 1883
Arthur, f. 1904
Paulus, f. 1906
Brybhild, f. 1908
Sverdrup, f. 1909
Anders Johan, f. 1815
Jarl Alf, f. 1920

1920*1921 Harald Hårfagresgate  9
Trygve Pedersen, f. 1895, sjåfør
Elise Eriksen, f. 1902
Svanhild, f. 1921

1897 Harald Hårfaresgt 11
Johan Ingebrigtsen, f. 8-10-1866, maskinist, død 13-2-1948 —
Anne Regine, f. 6-2-1869, død 14-2-1927 —
Ingrid Marie, f. 13-1-1895
Sverre, f. 20-2-1897
Gudrun Marie f. 8-11-1898
Andreas, f. 16-10-1900, død 6-11-1937 i Rotterdam, g. m. Inga. Styrmann.
Johan og Anne giftet seg 20-12-1894. Anne bodde i Pedersgata 110. Johan var 2.maskinist paa ”Dronning Sophia”, 1901 støberiet – før med ”Odd” af Haugesund. Da første barnet ble født bodde de i Mellomgata, Sverre ble født i Harald Hårfagresgt. 11, mens de to yngste ble født i Pedersgata 102. Innen 1910 var familien flyttet til Nymansgate 78. Fra 1924 bodde familien i Haugesundsgt. 66.

1930-1955 Harald Hårfagresgate 9/11
Margit Otilie Ingebretsen, død 1958
Olai Ingebretsen
Kristoffer død 1962 g.m. Olga Ingebretsen
Ingeborg Ingebretsen
Ole Ingebretsen, drosjeerier, død 1959

1923 – 1933 Harald Løvaas – Automobilverksted (etablert i Harald Hårfagresgate 9)

Harald Hårfagresgt. 13

1898 Harald Hårfagresgate 13
Sigvard Olsen, f. 1866, stuert
Ingeborg Serigstad, f. 1865
Sverre Inghard, f. 1898

1900-1910-1917 Harald Haarfagresgade 13
Gabriel Knudsen, f. 1866, portner v. stvg.dok
Serine, f. 1866, kol.forr.
Ella Knudsen, f. 1890, f. Amrika, pleiedtr. Kontor ½ dag hos fotograf, 1910

1900 Harald Hårfagresgt. 13
Ole Rynning Gaarder, f. 1857, Ørlandet, elektriker, Arbeider ved Stavanger Støberi & Dok, død 11-6-1913, 62 år gammel
Martine Josefine, f. Rosenlund, f. 1857, Christiansund, ROM.
Rasmus Bocmand Parelius, f. 1886, Christiansund, ROM. gartnerlærling
Johannes Rosenlund, f. 1888, Christiansund ROM. Død 15-3-1911
Ingeborg Jakobine, f. 1891, Christiansund ROM. Død 13-1-1906, 15 år gammel,
De bodde i Pedersgata 92 i 1902, og var flyttet til Pedersgt. 26 innen 1910.

1908 Harald Hårfagresgate 13
Johan Olsen Engelsvold, f. 1878, fab arb
Matilda Torkelsen, f. 1879
Bernhart Sverdrup, f. 1908

1919-Harald Hårfagresgt. 13
Axel Alfred Emanuel Thelin, f. 25-3-1870, Stockholm, død 30-10-1939, 69 år gammel –rallar
Selma Theresia Tollefsen, f. 5-4-1885 død 10-2-1967, 82 år gammel
Trygve f. 27-6-1912, død 13-12-1993 81 år gammel
Aksel f. 25-11-1916 død 21-7-1996, 79 år gammel
Anna Maria, f. 15-2-1915 død 1-8-1917
Anna Marie f. 1920 død 25-1-2008, 87 år gammel
Familien bodde litt forskjellige steder før deflyttet til Pedersgata 124. En stund i Harald Hårfagresgate 13, og i Støberigt 11 i da Aksel gikk på skolen 1923-24.

1920* Harald Hårfagresgate  13
Amalie Gitlsen, f. 1869, herm

1920* Harald Hårfagresgate 13
Ingebret Hognestad, f. 1871, arb.
Laura Larsen, f. 1881
Asta, f. 1901, litografarb.
Jan, f. 1903, arb.
Elfrid, f. 1904, arb.
Leif, f. 1906
Signe Bergitte, f. 1909
Anton, f. 1911
Ingebret, f. 1914
Reidar Johannes, f. 1918

1917-1920 Harald Hårfagresgate 13
Gjertine Gitlesen, f. 12-10-1842, 60 år, Frøiland, Riska, enke, døde 8-4-1920, 77 år gammel
Jakob Gerhard, f. 15-3-1872, sjømand i 1910, sindsyg, udsatt på landet 1914
Gurine Amalie, f. 29-4-1869, fabrikarbeider, død 5-10-1931, 62 år gammel.
Gurine arbeidet hos Bjelland og underholdt familien. De bodde på Ø. Blåsenborg 2a i 1910, da var Jakob sjømand.
Gjertine bodde i Ryfylkegt 20 i 1906 og hadde ølutsalg der. I 1913 bodde hun i Pedersgata 109. Da hun døde i 1920 bodde hun i Harald Hårfagresgt 13.

Ukjent husnummer.

1888 Harald Hårfagresgate
Søren Olav Knudsen, f. 1844, matros
Bertha Marie Gundersen, f. 1834
Gunda Knudine, f. 1888

1888 Harald Hårfagresgate
Olaf Rasmussen, f. 1856, dapmsk.fyrb.
Mathilde Kristine, f. Karlsen, f. 1848
Anna Mathilde, f. 1888

Harald Hårfagresgd 12 Stavanger Linvarefabrik  1900

Det kommer mer om fabrikken senere.

Adressebøker:Harald Hårfagresgate

4 Aktieselkapet Taffel Herring, disp Martin Larsen 1910
4 Andersen, Jon, vaktm. 1935
4 Lende, Anker Johannes 1968
4 Lende, Mary 1968
4 Rasmussen, M, Sennepfabrik
4 Samhold 1913
7 Bjørnsen, Martin arb 1907
7 Bjørnsen, Theodor 1901
7 Bjørnsen, Thore, T.tømmerm. 1907 1910
7 Bjørnsen, William, skibstømm. 1907 1910
7 Helliesen, Karl, former 1910
7 Lars Bøe, mask 1903
7 Rasmussen, Rasmus
7 Thorsen, Thepdor bødker 1907 1910
8 Arnø, Nils, letmatros 1907
8 Arnø, Peder, pedel 1907
8 Betesda bedehus 1913
8 Eriksen, Mathias, pedel 1913
8 Jensenie Hovda, fhv.handlende 1922 1925
8 Severin Abrahamsen, herm. 1930
8 Thime, R.O. skommsv. 1903
9 Anders O Andersen, fab,form 1922 1925
9 Bertelsen, Olai, vaktm. 1935
9 Hauan, Johan, fyrb. 1907
9 Haaversen, Christian, malersv. 1907
9 Ingebretsen, Ingeborg 1930 1948 1943 1968
9 Ingebretsen, Margit, herm. 1930 1943
9 Ingebretsen, Ole, sjåfør 1930 1943
9 Linvarefab. Sven Haabet, disp 1903
9 Petersen Anton, fab.bestyrer 1903 1907
9 Petersen, Karen Marie, handlend 1903 1907
9 Petersen, Peter, fab.arb. 1903 1907
9 Samuelsen, Sverre gevinst 1909
9 Stavgr. Blikemballage, as kontor 1925
9 Thorsen, Andreas, kokk 1943
9 Tønnesen, Lava, enke 1930
9 Tønnesen, Tonning, mask.arb. 1930
12 Mauritzens Sønner 1925
13 Andersen, Petra , enke 1925
13 Engelsvold, Johan Olsen, fab.arb. 1907
13 Gitlesen, G. enke, frihandel 1917
13 Hognestad, Ingebret, blik. 1922 1925
13 Jacobsen, Serine 1903
13 Knudsen, Ella, kontorist 1913
13 Knudsen, Gabriel, portner 1900 1917
13 Knudsen, Serine, kol.forr. 1913 1910
13 Nettun, Wilhelm, mask.stiller 1930
15 blikkemballagefabriken 1913 1903

Kjelvene

Kjelvene – lekeplassen ligger midt i bildet. Kommunen hadde mange planer med dette området, men heldigvis ble det ikke utbygd. Her var det folkemøter enten politiske eller religiøse. En plass alle kunne møtes. Ikke minst gjaldt det ungdommer for lek og idrett. Her lærte mange gutter seg å spille fotball. Helt i front går Haugesundsgata. Husene helt til høyre ligger til Suldalsgata som går langs Kjelvene. Noen hus hadde adresse Kjelvene og Hesbygata.

Foto Byarkivet 1952.

Kjelvene var to hus langs Suldalsgata opp mot Haugesundsgata, nå ligger BI skolen der.  Det var bare noen få hus, jeg tar med det jeg har funnet om husa og folkene. Opplysninger fra døpte i Johannes kirke, folketellingene 1900*, 1910* og 1920* og flere adressebøker.

1906 Kjelvene
Elling Haavig, 1876, kobbersmed
Karoline, f. 1879
Ingeborg Alvilde, f. 1906

1907 Kjelvene
Rasin Hetland, f. 1884, litograf
Olga Sofie Larsen, f. 1888
Hans Ludvig, f. 1907

1904 Kjelvene 4
Olaus Myhre, f. 1875, bager
Marie Kristiansen, f. 1871
Martha, f. 1904

1907 Kjelvene 4
Børge Endresen, f. 1864, sjøm
Cicile Gjesteland, f. 1870
Marie Laurentsen, f. 1907
Olav Johannes, f. 1913

1908 Kjelvene 4
Birger Dahl, f. 1884, støb
Theresia Olsen, f 1882
Trygve, f, 1908, død før dåp

1908’ Kjelvene 4
Johannes Rygh, 1885, arb
Klara Andreassen, d. 1885
Judith Agata, f. 1908

1910* 1920*Kjelvene 4
Johannes O. Lilleland, f. 1838, Sola, død 1913, 75 år gammel, enkem. bedemand (til begravelser), huseier
Grethe Marie Lunde, f. 1862
Olav Lilleland, f. 1873, skomagersv.
Karen Dorthe Lilleland, f. 1888, husbestyrinde hos faren
Ole Lunde Lilleland, f. 1889
Godtfred Marcelius Lilleland, f. 1891, herm.
Monrad Lilleland, f. 1893, herm
Johan Marcelius Lilleland, f. 1897
Halvdan Kornelius Lilleland, f. 1901
De bodde i Nymansveien 50 i 1900. De mistet de meste i en brann i 1901.

1910* Kjelvene 4
Ommund Røisland, f. 1884, Bjerkreim, smedesvend
Agathe Røisland, f. 1858, Kristiansand
Andreas Andreassen, f. 1892, blikemball.arb
Martha Moen, f. 1892, Strand, syskoleelev

1910* Kjelvene 4
Thea Larsen, f. 1862, Kopervik, k.søm
Lava Kristoffersen, f. 1858, Kopervik, fattigstøtte

1910*1920* Kjelvene 4, huseier
Børge Endresen, f. 1866, Høle, matros
Cecilie, f. Rasmussen, Endresen, f. 1870, Høle,
Rangvald Endresen, f. 1892, Høle, mekaniker, knivfabrik
Erling Endresen, 1898
Borghild Endresen, f. 1901
Marie Laurentze Endresen, f. 1907
Olaf Johannes, f. 1913

1913’ Kjelvene 4
Godtfred Lilleland, f. 1891, herm,
Anna Kristine Klippenberg, f. 1887
Gudrun Marie, f. 1913

1914 Kjelvene 4
Gustav Fredrik Steiner, f. 1888
Josefine Malene Olsen, f. 1886
Martin Bernhard, f. 1914

1915 Kjelvene 4
Andreas Nilsen, f. 1882, fab
Bertha Otilie Bertelsen, f. 1882
Birger, f. 1915

1916’ 1920*Kjelvene 4
Karl Monrad Lilleland, f. 1894, ungkar, herm
Theodora Thorsen, f. 1897, pige, Karlsmg. 68
Astri, f. 1916

Kjelvene 6

1904 Kjelvene 6
Elling Haavig, f. 1876, kobbersm
Karoline Andersen, f. 1879
Bernhard Edvin, f. 1904
Klara Elida, f. 1905

1906 Kjelvene 6
Sigvard Rasmussen, f. 1881, bøkker
Josefine Pedersen, f. 1878
Alfred Sofus, f. 1906

1906’1910* Kjelvene 6
Peder Samuelsen, f. 1880, Kopervik, skibstøm.
Bertha Theodora Larsen 1877
Edvard Sverre, f. 1906
Paul Kristian, f. 1911
Gudrun Margaret, f. 1914
Gunhild Larsen, f. 1948, Sauda, forsørget av Peder Samuelsen. 1910*

1908 Kjelvene 6
Jakob Jakobsen, f. 1875, bøkker
Anne Martine Paulsen, f. 1877
Paul, f. 1908
Ansgar Martin, f. 1910

1908 Kjelvene 6
Johan Johnsen, f. 1875, arb
Kristine Johnsen, f. 1872
Magda, f. 1908

1909 Kjelvene 6
Ordin Andersen, f. 1877, matros
Inga Pedersen, f. 1876
Ole Severin, f. 1909

1910* Kjelvene 6
Thora Folkvord, f. 1884, enke, linsøm
Håkon Folkvord, f. 1903
Magne Folkvord, f. 1904
Margit Folkvord, f. 1907
Marie Hågensen, f. 1849, enke, forsørget av Thora Folkvord 1910*
Edvarda Olsen, f. 1862, Egersund, enke, herm.

1910*1920* Kjelvene 6
Baard Andersen, f. 1854, Strandebarm, mask.arb. v. Støberiet
Elen Andersen, f. 1860, Stjernerøy, enke i 1950*
Bertha Andersen, f. 1888, kontorist hos disponent Handelskontor
Torvald Andersen, f. 1890, Sauda, verkstd.arb. jernbane
Kolbein Andersen, f. 1893, Sauda, jernbanebud
Eli Andersen, f. 1896, tvilling
Ingeborg Andersen, f. 1896, tvilling
Arne Andersen, f. 1900
Johanna Johnsen, f. 1890, kontorist kolonialforr. 1910*

1910* Kjelvene 6
Ragnhikd Sandvold, f. 1882, Sandvol, strygerske
Jorine Sandvold, f. 1883, Sandvol, pakkerske v. blikkemball,

1911 Kjelvene 6
Andreas Nilsen, f. 1882 fab.
Berta Oline Bertelsen, f. 1882
Adolf, f. 1911

1919 Kjelvene 6
Haakon Sand--, f. 1884 klokker?
Beathe Elida Andersen, f. 1888
Ellen Marie, f. 1919

1920* 1922-Kjelvene 6
Gjertine Flatøy, f. 1879, Herlø, enke
Olaf flatøy, f. 1900, Aasane, violinist
Albert Flatøy, f. 1902, Aasane, elektr.lære

1920* Kjelvene 6
Eli Jonassen, f. Andersen, f. 1869, separert

1920* Kjelvene 6
Bertinius Tormodsen, f. 1857, fab.
Petra f. Johannesen, f. 1874 Trondheim
Birger Gustav Tormodsen, f. 1897
Solveig Sørensen, f. 1898, Kr.sand, 1920*

Adressebøkene: Kjelvene

3 Larsen, Tarald, skom 1903
3 Nøland, Johs, tømm. 1903
3 Tønnesen, Reier, støb.arb. 1903
4 Amundsen, Thorleif 1948
4 Andersen, Bertha, kontorist 1910
4 Andreassen, Andreas, fab. 1910
4 Bjørnsen, Tinius, tømmerm. 1907
4 Cecilie Endresen, enke 1935 1948
4 Endresen, Borghild, kontorist 1922
4 Endresen, Børge, arb. 1907 1910 1922
4 Endresen, Erling, byselger 1917
4 Endresen, Olav, kont. 1935 1948
4 Fjetland, Peder, murerhdl. 1913
4 Floen, Alfred, gaardbr. 1922
4 Georg Thorsen, vaktm. 1935
4 Gunhilde Thorsen, handl. 1935
4 Jakobsen, Trygve 1968
4 Johannes Ørke, sjåfør 1913
4 Johannessen, Kåre Peder 1968
4 Johannessen, Ruth 1968
4 Lilleland, Godtfred, fab. 1913
4 Lilleland, Johan, skædder 1917 1922
4 Lilleland, Johs, bedemand 1913 1903 1907
4 Lilleland, Karen, husholderske 1913 1917
4 Lilleland, Monrad, fab. 1913 1917 1922
4 Lilleland, Olaf, skom 1913
4 Nali, Margrethe, fab. 1917
4 Pedersen, Halfdan, barber 1922
4 Rivaas, Martha, fab. 1917
4 Rygh, Johs, fab.arb. 1910
4 Røisland, Ommund, smed 1910
4 Svendsen, T. skom. 1907
4 Torleif Amundsen 1935
6 Andersen, Baard, mekanikus 1903 1907 1917 1935
6 Andersen, Ellen, enke 1922
6 Andersen, John. Dreier 1907
6 Andersen, Martin 1907 1903 kj
6 Andersen, Thorvald, støb.arb. 1910
6 Andreassen, Andreas 1948 1968
6 Andreassen, Einar 1968
6 Andreassen, Else Marie 1968
6 Andreassen, Karin 1968
6 Andrsen, Arne, kontorist 1922
6 Bolette Larsen, syerske 1935
6 Carlsen, Gabriel, arb, 1903 kj
6 Flatøy, Albert, elektirker 1922
6 Flatøy, Gjertine Olsen, fab.arb. 1922
6 Flatøy, Olav, fab.arb. 1922
6 Folkvord, Thora, syerske 1910
6 Hatlaem, Marie, fab.arb. 1948
6 Isaksen, Edvin, sjåfør 1935
6 Jakobsen, Jakob bødker 1907 1910
6 Johan Bjordal, klinker 1935
6 Knudsen, Ingeborg, syerske 1948
6 Knudsen, Rense, syerske 1948
6 Larsen, Lars. Løsarb. 1907
6 Lerum, Johannes, kom.arb.
6 Lerum, Georg, rørl. 1948 1968
6 Lerum, Inga 1968
6 Lerum, Margrethe, enke 1948
6 Lind, Nicolai, bagersv. 1903
6 Marie Hatlem, fab. 1935
6 Nali, Jakobine, fab. 1917
6 Olsen, Severin 1968
6 Rygh, Johs. Postbud 1913
6 Samuelsen, Pedr, tømm. 1907 1913 1910
6 Sørensen, Solveig, eksped. 1922
6 Thormodsen, Bertinius, fab.arb. 1922
6 Thormodsen, Birger, fab.arb. 1922
6 Wennerlund, Carl, skofaf.arb. 1948
6 Wennerlund, Ole 1948
6 Wikøren, Ivar, mask. 1948
6 Wikøren, Theodora, herm.arb. 1948

Hesbygata

Denne gata hadde bare et hus, nr 4. Jeg tar med det jeg har funnet om hus og folkene. Opplysninger fra døpte i Johannes kirke, folketellingene 1900*, 1910* og 1920* og flere adressebøker.

1918 Hesbygata 4
Peder Holm, f. 1889, murer
Rakel Hansen, f. 1896
Anton, f. 1918
Martha Kornelia, f, 1920

1905’1920* Hesbygata 4
Karl Karlsen Alfsnes, f. 1872, Høyland, tømm, huseier
Karen Johanne Nøland, f. 1875
Borghild Kristine, f. 1901
Enevald Nødland, f. 1903
Solveig, f. 1905
Klara Florense, f. 1907
Ruth Cecilie, f. 1908
Karen, f. 1914
Karl, f. 1916
Fridtjof August, f. 1919
Astrid Olava Alfsnes, f. 1897, tjener

1920* Hesbygata, 4
Abraham Mortensen, f. 1958, Egersund, enkem. fyrb.
Anna Mortensen, f. 1904, butikpike
Hanna Olsen, f. 1884, Stord, husholderske

1915′ 1920* Hesbygata, 4
Kristian Olsen Auestad, f. 1893, Etne, lagerarb.
Karoline, f. 1884, Strand
Arne, f. 1915
Kornelius, f. 1917

1920* Hesbygata, 4
Peder A. Holm, f. 1889, Hitra, cementstøper
Rakel, f. Havnen, f. 1896, Strand
Anton, f. 1917
Marta, f. 1920

Adressebøkene: Hesbygata

4 Alfsnes, Carl 1935 1968
4 Alfsnes, Klara fab. 1935
4 Alfsnes, Erna 1968
4 Alfsnes, Karen, enke 1935 1948
4 Auestad, Kristian O. fab 1917
4 Hans Nødland 1935
4 Mortensen, Abrahamsen, mask.
4 Nordin, Axel, sjøm
4 Nordin, Rolf 1948
7 Olsen, Hanna, fab.arb.
4 Sivertsen, Toralf, typograf 1913
4 Svendsen, Alf 1968
4 Svendsen, Arne 1948 1968
4 Svendsen, Karen 1968
4 Svendsen, Kjellaug 1968
4 Aarre, Arnfinn 1948

”Mange nevnt, andre gjemt.” I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretning. Har du opplysninger du vil dele med meg setter jeg stor pris på det. Send melding via Facebook til Lisa Thelin Knutsen https://www.facebook.com/lisa.t.knutsen/, eller på mail til lisatk@lyse.net